REKLAMA

Czy Parlament Europejski wyjdzie ze skandalu korupcyjnego na prostą?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2023-01-18 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dobry wieczór dzisiaj audycja jak zawsze, kiedy sesja plenarna parlamentu europejskiego w Strasburgu właśnie z parlamentu europejskiego takie wydanie specjalne, a gośćmi dzisiejszej audycji są pani Elżbieta Łukacijewska Platforma Obywatelska witam serdecznie pozdrawiam pan dr Adam Jarubas Polskie Stronnictwo Ludowe dobry wieczór pan prezes Bogusław Liberadzki w dobry wieczór państwu dobry czy wam drodzy interlokutora i pan prezes Karol Karski prawo sprawiedliwość Rozwiń » dobry wieczór pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa to zaczniemy od wydarzenia może tak jedno nie wiem czy wielkie wydarzenie dzisiaj, ale ono będzie w naszej rozmowie w jakim sensie się rozwijało mam na myśli głosowania, w których państwo brali udział dzisiaj w południe, a w drugiej turze w tych głosowaniach Mark Angel tak się gmina jego nazwisko socjalista zza Luksemburga został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego parlamentu europejskiego to konsekwencja usunięcia tej funkcji wykazali specjalistki z Grecji, która jest aresztowana siedzi w areszcie byli oskarżona o korupcję może zatrzymać pana prof. Bogusława Liberadzki jego, bo pan rozumiem znam tego posła, więc czy może go pan nam przedstawić krótko i czy to dobry wybór, a też tak, jeżeli chodzi o pana Marka Angela ja mam mieszane uczucia co do wyboru też od tych niedobrych uczyć tak chciałbym moim sąsiadem nasze biura sąsiadowały to jest nadzwyczaj przyjemny sympatyczny człowiek zdarzało się, że przynajmniej raz w tygodniu odwiedzaliśmy się nawzajem on cenił niektóre polskie produkty ceniłem sobie luksemburskie poczucie humoru co zatem tracę sympatycznego sąsiada i to z tego punktu widzenia wiadomo jest dobry w notarialnym wykroczy stad natomiast, jeżeli chodzi sam wybór jest dobra w dobry wybór pamiętajmy, że cała procedura była szczególnie przestrzegana w naszej grupie politycznej co do wyłonienia kandydata, bo nie był jedyny kandydat był 7 kandydatów 7 kandydatów się przedstawiało i to, o czym powiedział pan Angel w czasie swojej prezentacji Otóż po pierwsze, ja mam dochody tylko z parlamentu europejskiego w żadnych innych dochodów nie ma po drugie nie jestem, więc cała pozostała szóstka miała rozumiem te i inne na razie szóstka nie nie mówiła w tym językiem Janowi, a ten, który wygra płata nie było pytanie czy miał inne dochody tylko sam powiedział, że ma inny dochód po drugie, reprezentuje państwo, które nie jest duże, choć w naszej grupie były takie odczucie skoro jest 1 tylko poseł z Luksemburga i 1 poseł to jest 1 punkt tzw. premiowy, a objął stanowisko za 5 punktów premiowych, więc tutaj była swego rodzaju no debata na ten temat czy delegacje tak niewielka może mieć taką funkcję, ale zwyciężyła osobowość zwyciężyła jego deklaracja programowa jego deklaracja programowa to jest po pierwsze, jak najszybciej wyjść z tego kryzysu, jaki jest w parlamencie europejskim po drugie, reprezentować całe Polsce całe społeczeństwo europejskie jako przedstawiciel wybrany w trybie wyborów bezpośrednich w tym przypadku w Luksemburgu, ale każdy z nas jako posłów do parlamentu europejskiego na ten sam status po trzecie wielka troska o to, żeby parlament europejski jak najszybciej przeszedł trans całą procedurę samooczyszczenia tak to nazywamy taj wy na końcu sam wybór właśnie spośród kandydatów z, a Idi zielonych socjaldemokrata socjaldemokratą kiedy, starając się niektórzy robić zarzuty, że tak wiele przypadków tych korupcyjnych związanych jest moją grupą polityczną pokazuje się to nie jest kwestia grupy politycznej to jest kwestia osób, a w tym przypadku pan Angel jest traktowane jako osoba zasługująca takie odpowiedzialną stanowisk, że jest to ten drugi powód jest dla mnie powód Radost niezależnie od tego pierwszego cie straciłem przyjemnego sąsiada w mówi bardzo ładnie dziękuję bardzo, to a to dlatego, że pracował w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych opowiadał mi wczoraj o od wspaniałej atmosferze w Polsce czasu transformacji, którą dzisiaj pamięta, ale do tego wątku stanowiące, którym wspomniał pan profesor, pytając państwa reprezentantów innych grup politycznych była dość mocna dyskusja w grupie europejskiej partii ludowej czy popierać socjalistów bo owszem, pan PESEL oraz symulacje jak twierdzi, że przecież chodzi o konkretnych ludzi ani grupy polityczne, ale jednak uważano, że skoro wszystkie przynajmniej do tej pory odsłonięte przypadki korupcji dotyczą grupy socjalistów no to może byłoby lepiej, żeby w, jakim sensie ponieśli oni taką polityczną karę pani Elżbieta Łukacijewska nowie one przy tym wyborze ostatecznie każdy decydował indywidualnie grupy mogą mówić tak albo inaczej tutaj każdy wybiera wiceprzewodniczącego i to jest głosowanie tajne, więc myślę, że tutaj nic nie będzie zdradzał kogo popierał kogo nie mogę tylko powiedzieć jedno, że jak bardzo żałuję, że zastępcą kobiety czy następcą kobiety przepraszam został mężczyzna i często i ze swego doświadczenia i z oglądu tego życia politycznego jedno takie stwierdzenie, że jeżeli kobieta na jakimkolwiek kierowniczym stanowisku popełni jakiś błąd tutaj ten błąd to jest katastrofa tutaj nie podlega on żadnej dyskusji wiemy, że pani wiceprzewodnicząca sieć więzieniu co też chyba nie zdarzyło się w innym kraju, żeby tak szybko zostało został politykę za aresztowany natomiast bardzo żałuje, że błąd kobiety blokuje innej kobiecie zajęcie tego stanowiska, bo zawsze z doświadczenia widzę, że po właśnie po jakimś Fota kobiety jej miejsce zajmuje mężczyzna tylko z tego powodu mogę wyrazić MO ubolewanie mam nadzieję, że wiceprzewodniczący no dołoży wszelkich starań, aby to co miało miejsce nigdy nie zdarzyło, a też dodać, że wśród europosłów ponad 90% to są osoby, które biorą tylko wynagrodzenie z w bycie chciała eurodeputowanym więc, ale na pewno te kilka procent zwraca uwagę i jest przyczynkiem też szerokiej debaty dyskusji w parlamencie europejskim czy aby osoba, która czerpie z innego źródła stosunkowo dużo więcej środków finansowej niż tej pracy podstawowe jak europoseł no czy nie powinna jednak zdecydować się na 1 funkcję niż to taką trochę służebną bycie politykiem reprezentować swoich wyborców w sanie drugi głos europejskiej partii ludowej to może konserwatyści reformatorzy w tej sprawie, czyli pan poseł kaski czy sprawa jest oczywiście przykra, bo ten wybór nastąpił w wyniku czegoś złego w korupcji w parlamencie europejskim to jest sytuacja bezprecedensowa aby poseł parlamentu europejskiego tak wysokiego szczebla został aresztowany i no właśnie zdarzyło tak to się zdarzyło i tutaj też zgadzam się z panią poseł kaci skąd, że jej, że się stało, że to nie jest kobieta, że mimo wszystko wiele tutaj mówimy o parytecie płci wiele mówimy o pomocy właśnie dla dla tych, którzy są reprezentowani, a tutaj okazuje się, że grupa socjalistyczna czy ta, która powinna być bardziej otwarta na popieranie właśnie walczyli z moich znaczy jak widać no walczy mocno werbalnie, kiedy przychodzi do decyzji we własnym gronie jednak postawiła na mężczyznę i jej teraz nie i niedługo będziemy stawali przed tym przed koniecznością wyboru nowego przewodniczącego przewodniczącej podkomisji praw człowieka tam pani Maria Arena również przedstawicielka grupy socjalistów zrezygnowała z tej funkcji także w kontekście tej afery korupcyjnej, której mówimy no i słyszymy tutaj i nazwisko kolejnego mężczyzny grupy socjalistycznej, który chciałby aspirować do objęcia tej funkcji oczywiście liczy liczą się kompetencje liczą się zaangażowanie natomiast i Wiśle źle było gdyby, gdyby rzeczywiście miejsca kobiet mieli zajmować mężczyźni tak po prostu automatycznie tylko dla porządku przypomnę, że pan Engel w tej ostatniej fazie rywalizował z 2 kobietami no pani analizator terminu to jest Włoszka grupy, ale idea liczy, czyli i partii lega, czyli ma to za winnego i pani mieć mała drugi wynik tak pani mówi Guido lider była Kora Feel to francuska grupy z grupy zielonych redaktora, lecz tylko jeszcze dodać tutaj koleżanka powiedziała, że podejmowaliśmy decyzję w sposób tajny prawda każdy osobiście natomiast 1 to nie zwracałem uwagi natomiast dziś tak po w trakcie głosowania popatrzyłem wokół siebie się okazało, że parlament europejski zapewnia nam tajności głosowania, ponieważ na tych monitorach i jest dokładnie wyświetlony na niebieskim tle by na czerwono wyświetlone nazwiska to, na które głosujemy i popatrzyłem na prawo zobaczyłem jak głosują koledzy popatrzyłem na lewej obronie zobaczymy głosują koledzy popatrzyłem do przodu i zobaczyłem wszystko inni także inni także spoglądali w kij w moim kierunku i widziałem tak wszyscy na sali patrzyli po prostu Tychy kranika ach, i toteż przyczynek do tego, że ta te pewne zasady standardy także takie właśnie tajności głosowania wiele się o nich mówi natomiast kiedy przychodzi co do czego okazuje się, że one są taką czystą fasadę, ale akurat ja muszę ad Vocem, bo faktycznie, jeżeli zatwierdzi, iż osoby już po misji robisz no to jest widoczne ten pasek na kogo głosowali, ale może wybrać osoby nacisnąć zatwierdzenia potem ten pasek przesunąć na 1 osobę złoży stajnię tego wyróżnienie pan pan pan Karol nie zrobił, bo jego koledzy dobrze to już takie detale, gdyby tajniki głosować dla słuchaczy może nie kombinowałem tak powiem tak bardzo wielu apeli i zobaczmy jak mogą być konstruktywne kobiet w Adam Jarubas bardzo proszę, czyli czy euro rozumiem, że rozumiem, że ty zmieniła swoje kolekcje ja mówię, że to jest taka opcja, która zapewniła absolutnie pan poseł Adam Jarubas lecimy nie miałem okazję poznać jeszcze pana posła Angela, ale ja powiem, że głosowałem na niego uważam, że to miejsca powinno przypaść socjalistom oczywiście dzisiejsza sytuacja bardzo przykre dla całego parlamentu głównie dla socjalistów, bo kolejne nazwiska osób zaangażowanych w te praktyki, które chcemy zwalczać też tego środowiska dziś nam się wywodzą, ale to jest nasz wspólny dzisiaj problem, żeby odbudowywać reputację parlamentu jako jednak poważnego zaraz już będzie kampania wyborcza do parkowania myślę, że to bardzo bardzo mocno zaważyło na takim postrzeganiu naszego środowiska tutaj niezależnie także jakich jesteśmy w partii no bo ogólnie się patrzy na parlament europejski jako siedlisko jakieś wyjaśnienie tych korupcja nie nie miejsce, gdzie toczymy poważne debaty o przyszłości Europy ja wierzę, że to nas czegoś nauczy jutro odbędzie się też dyskusja o propozycjach, które przewodnicząca Metsola zgłosiła, a nie w zakresie takiego postanowienia bardziej transparentnego systemu pracy posłów na nas będzie pewnie to kosztować więcej czasu szczegółowego raportowania nie tylko spraw finansowych, ale rozmów z różnymi środowiskami zaangażowanymi w legislację, ale czas coś zrobić, bo ta sprawa bardzo mocno zaważyła na reputacji parlamentu, a no nie może być tak, żeby podważać jego znaczenie jednak w tym systemie instytucjonalnym Europy chcemy ją wzmacniać, a nie osłabiać ja jeszcze tylko tyle w niedziele, polemizując tutaj głosami w dwojga państwa, że nie było takiej sytuacji, ale tak nie ma takiej nie było może i tak spektakularnej natomiast 2011 roku była historia prowokacją dziennikarzy brytyjskich gazet Sun, którzy no Ingi, gdyby w 4 posłów, o ile pamiętam namówili na wpływanie na proces legislacyjny mieli NATO potem dowody zaproponowali łapówkę ci posłowie no musieli złożyć mandat tak stracili immunitet i potem ich krajach 3 z nich zostało skazanych nawet na kary więzienia nie wiemy czy oni odbywali czy nie ale dlaczego do tego wracam dlatego, że to był czas, kiedy szefem parlamentu europejskiego był prof. Jerzy Buzek i on wtedy i wprowadził właśnie w związku z tą aferą takie zasady, które miały uodpornić troszkę te instytucje przed tego typu zjawiskami jeszcze dzisiaj rozmawiałem z panem prof. Tuskiem na temat właśnie tego czy parlament z tego wyjdzie coś teraz dzieje i jak to zrobić on dalej twierdzi, że przyjęte wówczas standardy są znakomite właściwie nie trzeba zmieniać tylko problem polega na tym, że jeżeli nie przestrzega on czy teraz te propozycje, które właściciele są trochę nieoficjalnie, ale znane pani przewodniczącej MED soli państwa zdaniem one rzeczywiście mogą wzmocnić uchronić zabezpieczyć tę instytucję przed tego typu wydarzeniami czy tak naprawdę na koniec i tak zależy od tego kim jest panie profesorze naprawdę zależy od tego kim się jeszcze chcę potwierdzić w pełni, że te standardy rzeczywiście były koła zapisane były zresztą powroty do tych rzeczy omawiane były myślę, że prof. Karski się ze mną zgodzi, kiedy razem zasiadaliśmy w prezydium parlamentu w czasach z przewodniczącego Schulza do tego się wracało rejestru korzyści rejestr spotkań rozmów uzgodnień, że to taki powinność była i ewentualnie także wszelkiego rodzaju finansowych korzyści, które się Skocz ewentualnie miało ich dochodów przychodów, więc to nie jest sprawa dokładnie w stanowieniu tych przepisów sprawa egzekwowaniu jakąś barierą, która zawsze była składana czy stawiana jako wzór to było tak po pierwsze, wiele głosów mówiących za tym, że poseł sprawuje swój mandat suwerennie, czyli to jest kwestia jego tak potem sumienia po drugie, że parlament powinien być otwartej i to zresztą sobie ceniliśmy jako bardzo dużą zaletę otwarty to znaczy, że można zapraszać gości do parlamentu, że powinna być rejestr lobbystów zapraszać ludzi, którzy są w tym rejestrze lobbystów organizacji struktury nie zadawać się spoza tego rejestru, jeżeli jest takie zdarzenie to oczywiście należałoby zatem poinformować i wreszcie było bardzo jasno powiedziane, że to ostatni taki był moment, że do tego wszystkiego potrzeba aparatu administracyjnego, który by przyjmował te sprawozdania kolekcjonował składa niejako składa Fire od każdego i że aby wymagało dziesiątek tysięcy nowych etatów dziesiątek tysięcy przepraszam dziesiątek nowych etatów, a że, kiedy każdy powinniśmy pokazywać się zacieśnia pasa ja się in z konsulem również zatrudnienie jak się oszczędza, więc znów wracamy do tego, że każdy z nas posłów do parlamentu europejskiego, obejmując mandat był zapoznawał z tymi regułami każdy dostał po całe dotacje, a te dotyczące reguł postępowania w parlamencie europejskim nad i teraz będziemy rozmawiać na ten temat ja tutaj oczekuje, że te 2 komisje, które są powołane, których czas pracy został wydłużony o kolejne 3 miesiące, czyli komisja śledcza ta komisja specjalna może pod podpowiedzą praktyczne rozwiązania jak mogłoby funkcjonować, bo od owego czasu, kiedy razem się tym zajmowaliśmy panem Karolem Karskim w prezydium parlamentu po prostu inwestycji informatyzacja poszła dużo dalej cyfryzacja poszła dużo dalej, więc tego punktu widzenia być może to się da zrobić w sposób cyfrowy i również co jest potrzebne myślę o uczulenie grup politycznych, a uczulenia grup politycznych w dużej mierze już teraz następuje na to, żeby patrzeć, że to nie jest kwestia tylko poszczególnych posłów to jest kwestia reputacji grupy politycznej ja mówię z całą odpowiedzialnością jestem w tej grupie, która w, które w tej chwili reputacja już cierpi to nie ukrywajmy na jej reputację parlamentu jako całego kiedyś mówi, że parlament europejski te stolice demokracji, że to jest gwarant tych przedstawicielstwa NATO trzeba te wysokie standardy rzeczywiście przestrzegać jeśli ja mogę to powiem słowami świętej pamięci Bartoszewskiego warto być przyzwoitym i etyka w zawodzie polityka jest bardzo istotne, jeżeli nie umie zachować się etycznie przestrzegać standardów nie powinien być politykiem to po pierwsze, ja pamiętam jak jeszcze pan posłem w Polskim parlamencie to też była taka sytuacja, bo mogli przychodzić przedstawiciele różnych organizacji spotykać się z nami i już nie pamiętam chyba kwestia czysto korupcyjną czekać podejrzana wtedy Sejm zakazał w ogóle praktycznie spotkań z lobbystami posłowie się bali jak diabeł święconej wody okazało się, że tworzymy prawo, które potem w praktyce się nie nie, a nie sprawdza, dlatego że nie mieliśmy możliwości okazji czy baliśmy się rozmawiać z tymi, którzy go w praktyce stosują ja nie chciałby, żeby taka sytuacja wydarzyła się tutaj w parlamencie europejskim, bo ostatecznie to poseł decyduje czy jakieś propozycje uwagi wziął czy sobie do serca przy pracy nad jakimś Rosję czy jednak one pozwolą mu poszerzyć wiedzę na dany dany temat to po pierwsze po drugie uważam, że te przepisy, które by przygotowane za prof. Buzka są wystarczające jeśli ktoś zna i przestrzega standardy i tak jak kodeks karny nie chroni nas przed gwałcicielami przed kra kra, gdzie przed złodziejami czy mordercami tak najlepsze przepisy nie uchronią, jeżeli ktoś ma ciągoty czy, jeżeli dla kogoś jedynym celem przyjścia tutaj jest zarabianie pieniędzy i na pewno pewne zgadzam się, że pewne przejrzystości muszą być chociażby, jeżeli ktoś ma dodatkowe aktywności finansowe to powinien wskazać z kim jest związany umową, dlatego że być może pracując nad jakimś rozwiązaniem nad jakąś się jakimś raportem legislacyjnym być może wprost reprezentuje interesy tego kogoś tutaj na pewno jest pole do do dyskusji i do zmian natomiast no mam nadzieję, że nie zrobimy się pełni podpisów przepisów kartek zeszytu, gdzie będziemy musieli wszystko wszystko wpisywać notować informować, bo tak naprawdę i przykro, że to odium tych kilku osób nieszczęsnych, którzy byli skoro dali się skorumpować czy czy im odpowiadało, że biorą pieniądze pieniądze, że to odium spada na cały parlament, ale też panie redaktorze nie mam wątpliwości, że parlament wyjdzie z tego obronną ręką, a to, że transparentnie o tym mówimy na forum parlamentu to, że szybkie były interwencje policji i i aresztowania to świadczy o tym, że te pewne działania i standardy, które już były zapisane zadziałały zgoda parlamentu na areszt pomimo uchylenia immunitetu tak tak też obywatelka Grecji w areszcie w belgijskim to rzeczywiście meble wspólnota europejska belgijski sąd króciutko już chciałbym, żebyśmy w regionie wrażliwość, choć podkreślić znaczenie tego otwartego parlamentaryzmu jeśli dzisiaj mówimy nawet w kontekście polskiego parlamentu mamy większość ustaw w trybie poselskim bez konsultacji do nad wartością tych regulacji, które tutaj powstają, a jest to, że one powstają bardzo przy takiej otwartej transparentnej wydawało się może nie zawsze do końca ale, ale jednak współpracy z różnymi organizacjami branżowymi stowarzyszeniami przez to Janusz losami tych tak przez jakość tych regulacji jest zdecydowanie wyższa, a czas zwrócić uwagę, że w tym pakiecie Roberta Metsola jest takie odzwierciedla odbicie konsultacji czy zapisu wyników czy faktu, że się odbyły nie tylko u nas naszych raportach, które będą przygotować nasze asystenci, ale również u tych lobbystów będą zapisy, że spotykali się z nami, więc w przypadku no nie pokrycia się tych zapisów posłowie mają ponosić odpowiedzialność finansową, więc pewnie będzie też oczyść miało tutaj, żeby pilnować tych zasad osiąga taki mały przykładzie potrzebujemy analizatory prowadziły i przychodzili zieloni powinien być najwyższy poziom katalizatora 2000 oraz sztuk producenci samo tylko do luksusowych oczywiście to jest 1% 1,5% wartość tedy wszyscy producenci kwiatów volkswagenów tych zwykłych mówią proszę pana też 20% wartości samochodu 10 000EUR i gdyby nie było tego kontaktu tylko np. zielone miałoby być byłby problem chciałem w tym czasie pójść dalej, że trochę zostajemy jeszcze przy tym temacie, ale z kolejnym wątkiem tutaj do pana posła Karskiego mam pytanie czy nie sądzi pan, że niektórzy koledzy pana rodziny politycznej no jednak trochę wykorzystują całą aferę korupcyjną do takiego podważania działań parlamentu europejskiego również w kontekście Polski bardzo dużo było głosów we wczorajszej debacie na ten temat zresztą z inicjatywy właśnie grupy politycznej, której pan pracuje, że nawet się pojawi postulat trzeba anulować wszystkie rezolucje, które były przeciwko Polsce tutaj w tym parlamencie przyjmowane, bo w domyśle być może również jakieś środowiska, jakie siły zewnętrzne wpływały na tych posłów, którzy takich rezolucji się do domagali czy jest się zgadza z moimi przedmówcami, że w nawet najlepsze dokumenty nawet naj lepsze reguły nie zastąpią przyzwoitości każdego z nas, więc chodzi chodzi o to żeby, żeby jednak po prostu tutaj zasiadali ludzie, którzy nie będą się poddawali takim korupcyjnym działaniom tu pan redaktor zwraca uwagę dla wielowątkowości tej afery, którą mamy w tej chwili do czynienia, bo oczywiście tutaj jak w rozpoczęła się sprawa od od korupcji dokonywanej przez państwo katarskie w stosunku do posłów do parlamentu europejskiego, ale za chwilę pojawił się wątek marokański pan resor Liberadzki także zwraca uwagę na prace komisji do spraw i nielegalnych wpływów na działalność instytucji europejskich pochodzących z państw trzecich wiemy wiemy np. że federacja rosyjska przeznacza ogromne sumy, które tutaj są niekiedy kierowane przypuszcza się, że są kierowane i które służą także wywieraniu określonego wpływu na podejmowanie decyzji przez instytucje unijne i powiem tak jeśli Fundacja Faith pieni ty czy wywali walczyć z bezkarnością pana pancernego nie tylko zajmowała się wybielanie my Kataru, ale zajmowała się np. oskarżeniami w stosunku do Polski w jednym z raportów, z których korzystał pan pancerny tej fundacji była mowa o tym, że Polska jest państwem białych suprematystów padały także dalsze inwektywy nie oparte o żadne podstawy faktyczne w związku z tym widzimy widzimy, że tutaj mamy do czynienia z wielowątkowości działań my się wszyscy pocieszamy oczywiście tutaj słyszymy tego typu porównania, że na 1 jabłoni było kilka zgniłych jabłek salony zostały zerwane i całe drzewo już jest zdrowe natomiast z drugiej strony słyszymy o tym, że to wszystko tylko szczyt góry lodowej, że to miało miejsce ogromne przepływy pieniędzy, że grupa socjalistyczna jest grupą, która w tej chwili jest dotknięta, gdy się bardzo szerokim zakresie, ale bardzo możliwe, że również w innych miejscach miały miejsce dochodziło do różnego rodzaju niewłaściwych sytuacji, więc czy przemysłowi wiemy jedno, że wiemy jedno, że instytucje unijne pozbawione ochrony kontrwywiadowczej w każdym państwie tego każdym państwie rząd parlament są zabezpieczane przez instytucje państwa tutaj takich działań nie ma czasem bardzo fragmentarycznie dowiadujemy się o tym podobnych działań ze strony poszczególnych państw członkowskich w tym przypadku działania państwa belgijskiego ale, ale nikt nie czuwa nad tym i wiemy, że takie wpływy są identyfikujemy je jeśli widzimy, że ktoś te same osoby dokładnie te same osoby, które brały pieniądze z Kataru wybierały katar, a obciążały Polskę różnymi rzecznymi oskarżeniami to mamy prawo przypuszczać, że miały miejsce tutaj nieprawidłowości pan redaktor mówił też ostatnia kwestia, że i ich wzywamy do anulowania tych uchwał chodziłoby raczej o przeprowadzenie ponownego głosowania tak, aby każdy na nowo mógł podjąć decyzję już bez udziału tych osób, które wcześniej w sposób bezzasadny formułowały różnego rodzaju negatywne zjawiska na rzecz Polska na innym jednak, że ad vocem jedno w 1 właśnie tak, żeby 2 słowa nawet m.in. takie właśnie Polska jest państwem białych suprematystów proponuję troszeczkę wskazać odpowiedzi, bo mamy tyle wątków już mamy strasznie dużo czasu za le odpowiedzi na merytoryczne jak najbardziej tylko chciałbym, żeby słuchacze poznali jeszcze też inne elementy, które są związane również przebiegiem tej sesji plenarnej no pan poseł Karski czekiem szczególnej łagodności tak bardzo łagodnie powiedział natomiast ja słyszałem w sali plenarnej wypowiedzi czy to pana posła Tarczyńskiego czy, jakiego czy pani Zalewskiej pani Beaty Kempy no gdzie tam są bardzo ostre jak Ania i wręcz żądania, żeby anulować m.in. te uchwały podważać również te elementy pracy komisji zajmującej się śledczej sprawą Pegasusa, bo tam też w tej komisji są osoby wobec, których są te oskarżenia panie redaktorze ja bym rad proponowała posłom i PiS-u, żeby tak nie podnieca Ali po pierwsze, żeby atakować jednych trzeba być czystym jak żona Cezara, a z tym może być różnie toczą różne śledztwa możemy się i może się okazać, że to wcale tak różowo nie jest już niema zwrócimy na na podwórko polskie niewyjaśnione afery PCK niewyjaśnione pieniądze unijne, które służyły partii politycznej 1 dzisiaj słyszymy o przepięknej willi w Warszawie, którą kupują politycy związani z PiS-u za pieniądze podatników więc, więc myślę, że w mając sporo za uszami oczywiście popieram to, że trzeba absolutnie krytykować GE chcieć wyjaśnienia wszystkich nadużyć korupcji no ale tak jak mówi trzeba uderzać się też swoją pieczę, jeżeli mówimy o Polsce mówimy o kwestii praworządności szacunku do trójpodziału władzy z przestrzegania trójpodziału władzy mówimy o sądownictwie mówimy o ręcznym sterowaniu ewentualnych wyroków dzisiaj też słyszymy, że brat komendanta Szymczyka tak się czyha tym czy etyka Szymczyka został przez czytamy w mediach to przeczytam przez prokuratora związanego z Ziobrą u chroniony przed przed więzieniem, więc tak bym proponowała troje kubeł zimnej wody i wyczyścić swoje środowisko, żeby też 31 środowisk kryteria dowodem ma być na własną głowę czy na własną głowę do ja powiem jeszcze ani też, że jest pięknie uczesana po prostu nie wylewał na głowę niczym lać dziękuję dzisiaj się nawet jak nie ma racji próbuje zmieniać te dzisiaj, a pan Andrzej Halicki, ale są tak mówił niż, że on, działając w tej komisji, która m.in. zajmuje się właśnie sprawą immunitetów ewentualnego odebrania immunitetu to tylko jak, zamykając ten wątek mówi, że takie korytarzu informację, że w tej chwili około 60 osób z parlamentu może być jakoś tam coś zamieszane są mocno przesadzone, ale że jednocześnie dodał te nazwiska na razie, czyli te 3 osoby de facto parlamentu to nie jest wszystko i że niedługo będziemy znali kolejne pani posłanka Elżbieta Łukacijewska tak zasugerowała rozumiem mi kolejny temat praworządność chcę to sprawa rządu rzeczywiście zapytać z punktu widzenia nie priorytetu szwedzkiej prezydencji premier ulf Kristersson był tutaj w parlamencie we wtorek przedstawiał te te priorytety no właśnie w czwartym są rządy prawa rząd prawicowy i dostał zresztą pan pan premier bardzo pozytywne recenzje po w swoim wystąpieniu również od polityków Prawa i Sprawiedliwości między pan Bogdan rząd zaleca go chwalił w ale jednak wyraźnie mówił tu wracam na sekundę do pana posła Karskiego mechanizm warunkowości jest ważnym instrumentem gwarantującym, że fundusze unijne nie będą wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem postępowanie na podstawie art. 7 w radzie będą kontynuowane no jak wiemy wobec Polski zresztą jako pierwszy po raz pierwszy był uruchomiony ta ta procedura w grudniu 2017 roku na konferencji prasowej miałem okazję zapytać premiera to znaczy będą kontynuowane prace mobilną to jest skomplikowany problem, ale będą kontynuowane będą prawdopodobnie dalsze wysłuchania czy wszyscy oczywiście chcemy, aby zasada rządów prawa była realizowana we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej we wszystkich instytucjach unijnych, bo cóż to jest praworządność to jest opieranie decyzji przez wszystkie instytucje na podstawie prawa z tym mamy do czynienia w państwach członkowskich mamy do czynienia w państwach unijnych byli, więc jest już naturalnym, że prezydent świecka mówi o tym, że jednak wartości Unii Europejskiej istotne jest oczywiście inną kwestią jest to jak to rozumiemy, gdzie Jim, gdzie widzimy największe zagrożenia gdzie, gdzie chcieliby jak chcielibyśmy te akcenty rozłożyć i mnie akurat raj razi przejmowanie przez komisję europejską kompetencji referaty kół piąty traktatu Unii Europejskiej, gdzie wchodzi ona kompetencje, które nie są właściwe dla nich wbrew temu co my stanowią traktaty, a więc tutaj mamy bardzo szeroki zakres i myślę, że każdy każdy rząd z ze wszystkich wszystkiego jest się do państw członkowskich w ten sposób właśnie przedstawił te kwestie co do art. 7 na logicznym jest, że jeśli zostały procedury rozpoczęte będą one się dalej toczyć one tak zostały ukształtowane, że one ani nie mogą się zakończyć żali, że w żaden sposób kwestii stoczą się toczą się w ten sposób że, że po prostu są zawisłe przed radą Unii Europejskiej i tutaj coś więcej no no to co więcej to może pan soli oraz króciutko ten nie jest tak łatwo króciutko no trzeba w, dlatego że ja spodziewam się że inaczej by się potoczyły sprawy w Polsce jest naszą praworządnością, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie miało uciążliwego koalicjanta śmiem twierdzić, że ta co robił premier w roku 2020, kiedy zgadzał się po prostu na rozporządzenie powiązania finansowania z praworządnością robił bardzo dobrej wierze, twierdząc to wszystko powinno być przestrzegane przez każde państwo członkowskie Polska też i w tym rozporządzeniu, które krótkie 5 stron tej sprawy była 5 stron postanowienia są ja są podane przykłady nie praworządności na rozumienie co wtedy z dzieci należy robić i ewentualnie sankcje, które też są wyszczególnione także z tego punktu widzenia chciałbym, żebyśmy mieli jasność, że to co zostało podkreślone przez premiera rządu wynegocjowane z komisją i również na forum rady z komisją z tą samą przewodniczącą komisji tysięcy zmienił poza uwarunkowaniami wewnątrz, które zresztą nie tak dawno też słyszeliśmy wypowiedź w Polsce, a też w Polsce zdawał pana prezydenta może, gdyby nie Solidarna Polska to sprawy pewnie by się potoczyły w innym kierunku trochę inaczej, więc tego punktu widzenia my powinniśmy, więc zainteresowanie my Polacy, żeby Polska była przez postrzegana jako państwo praworządne co znaczy definicja praworządności naprawdę wszyscy wiemy też musimy tak zostało przerobione i z tym się wiążą oczywiście finansowanie z Unii Europejskiej, które dla nas kluczowe znaczenie pamiętajmy, że my mieliśmy wyjścia w 58 000 000 000EUR w ramach funduszu odbudowy i wzmocnienia odporności dzisiaj mówimy o 36 czasu płyną coś się te kwoty nie zgadzają nie mówiąc o karach raka jednocześnie płyną i mamy to ponad 100 000 000 000EUR ta wieloletnich ram finansowych dlatego też nie doszliśmy, ale przykład Węgier wskazuje przecież co zrobiono w stosunku do Węgier zapowiedziano 60% funduszu polityki spójności będzie zamrożony rani 60% 7,51 000 000 000, ale dla nas 60% 70 000 000 000 te 42 000 000 000EUR no i mamy trzecią pozycję 3701 000 000 000EUR nad sprawiedliwą transformację energetyczną to proszę zauważ my to co premier pokazywał 770 000 000 000zł wielkie reprymenda i 7 lat 110 000 000 000zł rocznie i propagandy do tego w tym Chess w pismach niewygodnie walczyć, że pieniądze kpi to można wziąć 100 000 000 000 oddać 300 to nieprawda 23 to jest Grand 13 to jest pożyczka pożyczka oprocentowana 12%, a my, a obligacje pracujemy na rynku zaczyna mieć 78% był takim momencie nie mogliśmy za 9% nawet uplasować, więc z tego punktu widzenia myślę, że tak się spodziewam, że jednak będzie ten kompromis zawarty, że te pieniądze te Polski popłyną oby nie za późno i abyśmy znów funkcji upływu czasu czegoś nie straci nie tak, ale jeśli tak Odrą oraz ogrodzie rezydencji Rzecki czwartego priorytetu pan profesor przeszedł do kategorii, ale ten las Raja jednoznacznie wodę Andre u was czy tutaj, ale już przy Elle wprowadziła taką formułę wzajemnego tutaj do opowiadania, ale ja muszę tutaj pilnować, żeby każdy sprawiedliwie miał czas na krótko na czym akurat w przypadku kampanii mamy do czynienia z mechanizmem warunkowości, dlatego że ten mechanizm został ukształtowany jak w związku z tym co miało miejsce na Węgrzech tam były zarzuty korupcyjne z takimi zarzutami w stosunku do Polski pakowania środków unijnych i nie jest nie ma się tak tak i innej w związku z wniosku w związku z tym pamiętajmy że, że ten ten model akurat nie jest dopasowany do tej sytuacji i tego typu zagrożenia w przypadku Węgier akurat w środku Polski i nie ma jedno zdanie protektorzy ja się dopominał, bo ja jestem łagodny za dobre, ale nie ogrywają moi koledzy bardziej doświadczeni koleżanki i do tego wątku wysłuchałem tej dyskusji prawie w w całości nad tymi priorytetami świeckimi, bo są nie tylko świeckie priorytet, ale w istocie priorytety rady Unii Europejskiej na nas wszystkich i miałbym nadzieję, że tego głosu słuchają też w Polsce po doświadczeniu walki na własne życzenie głupiego uporu i tego, że przez tyle czasu do Polski nie popłynęły pieniądze jako skutek nierespektowania tych ogólnych zasad to to, że się pojawia w gronie 4 wartości właśnie kwestia rządów prawa jako jedna z fundamentalnych wartości opisanych w traktacie w art. 2 to jest sygnał, który powinien być odczytany w Warszawie na zasadzie no dosyć tej zabawy no przyjmijcie reguły, na których realizację jeszcze się zgodzili, bo inaczej będą kłopoty, a więc no ja mam nadzieję, że po prostu my nie będziemy popełniać takich błędów jak dotąd, że ten bijący cały czas licznik kar, bo przecież Szanowni Państwo 2 000 000 000zł już straciliśmy bezpowrotnie z funduszy europejskich na skutek tego, że nie respektujemy tych zasad, na które się zgodziliśmy przyjeżdżamy ci, którzy najgłośniej krzyczą jeszcze wracając do poprzedniego wątku no kolega jak bardzo bardzo często tutaj się awanturuje mamy takie niewyjaśnione sprawy chociażby dystrybucja środków funduszu sprawiedliwości na prawie 10 000 000zł na fundację, która nie miała własnej siedziby 2 000 000 na koszty administracyjne w raporcie NIK-u podany jako przykład nikt za to nie odpowiedział tutaj Ewa Kaim inni posłowie pociągnięci do odpowiedzialności, bo u nas nic nie dzieje po prostu to jest pokazanie, że my no chodzimy w różnych po prostu standardach i jakkolwiek przepisy jak prof. Buzek mówi były realizowane na polskich tych rozwiązań antykorupcyjnych tylko to jest kwestia woli niestety nasi rządzący akurat są na bakier z tymi regulacjami, a jeszcze kończąc kwestie kpi pieniędzy dla Polski to pan panie doktorze także, gdyby Polska Polacy byli dlatego rządu najważniejsi to pieniądz i przestrzeganie przepisów praworządności dawno by było zrobione zatwierdzone pieniądze płynęły do Polski, ponieważ najważniejsze są stołki i trwanie rządu PiS-u no to dlatego niestety chińscy ręcznego sterowania wyroków i chronienia tych, którzy powinni dzisiaj siedzieć więzieniu, bo mamy kupę różnych afer na miliony złotych dlatego niestety ogon macha psem tak nie pies ogonem i w tym przypadku pan premier dużo mówi, ale nic nie może zrobić, bo nie od niego zależy odwołanie np. pana ministra Ziobry co mówi jest wielkim smutkiem i żeby Polska Polacy byli ważni dla posłów Platformy Obywatelskiej to na każdym poziomie krajowymi europejskim popierali by uruchomienie krajowego planu odbudowy wiemy, że praca posła posłowie Platforma Healthcare wstrzyma wstrzymali się od głosu wówczas, ale także nie popierali by w parlamencie europejskim rezolucji wzywających do wstrzymania płatności dla Polski w związku z tym ja rozumiem rozumiem pewną nerwowość, bo znaczenie i w tej mówiła w pewnych górach lodowych wierzchołkach itd. tutaj i koledzy od socjalistów próbują sugerować, że to nie tylko ich grupa Nor gdzieś tam słyszymy także o innej dużej grupie natomiast nie ma co się denerwować naprawdę zmieniać tematu i jeśli jeśli mówimy kpi to pamiętajmy 1 rzecz, że wszyscy razem tutaj reprezentujemy Polskę Polaków powinniśmy dbać o ich interes i wspierać i wspierać akurat to, żeby te środki z pierogami należy udzielanie środków zależy od rządu PiS-u, a nie od opozycji tego we jasno, że Polska Polacy byli bardzo ważni kluczową ważne dla rządu SLD-PSL, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej ja tylko przeprawę, że ilość również wzywało w trakcie referendum akcesyjnego do głosowania przystąpili najwięksi rozwój przejść zieloną nocą przez kryzys 2007 za czasów rządów Platformy PSL znów PS, ale to dobrze, ale wrogiem numer rysunki po prostu rodzimy emerytom, bo ja chciałem przypomnieć, że w tej chwili to, że nie ma jeszcze tych pieniędzy wynika z faktu, że nie złożono wniosku nawet nie jeszcze do będzie kolejny krok, ale niewypełnione zostały zobowiązania polskiego rządu, które są oficjalne w dokumencie OKP o i rząd się pod tym podpisał i tu jeszcze tylko, ale naprawdę bardzo bardzo krótko do pana posła Karskiego w Ruce czy pana zdaniem, bo wiadomo, bo znamy idee większości senackiej przywrócenia tych poprawek nawet może trochę ich rozbudowanie, które zostały odrzucone w sejmie myśli pan, że one będą przez większość sejmową przyjęte czy po prostu wyrzucone do kosza nie wiemy i ja pamiętam wypowiedź pana prezydenta z początkowej fazy prac nad tą ustawą, że jest zaniepokojony treścią, jakby pierwotną treść narazi się nie zmieniła w stosunku do tego co ocenia pan prezydent na samym początku procedowania nad tą ustawą natomiast mam wrażenie, że poprawki senackiej chyba miały być zupełnie odwrotną stronę niż nie niższy to akurat w jakim kierunku wyobrażał pan prezydent to co uczymy jak będzie wyglądał od my tutaj wszyscy jak siedzimy w pięcioro przy tym stale mamy większy komfort odprawa prezydenta pan prezydent powiedział, że podejmie decyzję na samym końcu procedury ustawodawczej, a nikt ani naszej piątki jest w ogóle żadnej decyzji będzie w tej sprawie podejmował no ale na to narzekać, a jeżeli cena nie środową decyzję pozwolił, że ta ustawa by my jest procedowana, gdyby opozycja była za odrzuceniem to byśmy już nie mieli o czym, o czym mówić, więc w trosce o finanse i o Cup po Platforma PSL wielu innych się wstrzymało i pozwalamy wam dalej działać dla lewicy też i lewica też przepraszam bardzo w celach da dla dobra ojczyzny, ale to wy bierzecie odpowiedzialność za to, że środki były, a na razie nie robić nic, żeby tak się stało tak ale kto nie poparł w ogóle umożliwienia zdawania religii noweli może odbudowywać się policjanci byli przeciwko środkom dla Polski no tak dobrze jest to teraz, że Pani Poseł przejęła dla dywidend nawijania ratowania przewodniczący parlamentu pilnują czasu teraz znowu Adam Jarubas, dlatego że ewidentnie wg moich ulic te raz był pochwalony PSL nie wiem czy zasada będzie chciał coś mówić tylko nie zgadzam, że rozważa ocena rzeczywiście PSL ilekroć był w rządach nosił w do nich bardzo wiele rozsądku stabilizacji, a i nasza postawa to dzisiaj przy APo to, o czym Pani Poseł przed chwilą powiedział umożliwiliśmy po prostu rozegranie tej piłki na skutek rządzącym na skutek braku, a większości ich zgody w swoim obozie daliśmy szansę w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polaków za rozwój gospodarczy ochronę zdrowia nie za przyjęcie tego mam nadzieję, że pan prezydent też nie będzie miał wątpliwości nie odeśle chociażby tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, bo wtedy Beto tak naprawdę to rozwaliła tę pracę, którą wszyscy staramy się tutaj również budować no tylko właśnie co zrobić w sytuacji, w której z 1 strony słyszymy wypowiedzi pana premiera, który mówi nic nie może zostać zmienione w zasadzie w tej ustawie, ponieważ ona powstawała we współpracy z komisją europejską, gdyby teraz wprowadzono właśnie np. poprawki, które proponuje opozycja to trzeba będzie te konsultacje zacząć od nowa pani panie redaktorze ile razy słyszeliśmy, że premier mówi 1 potem okazuje się, że kłamał, więc ja już żadne słowa zapewnienia i miło propozycję pana premiera nie wierzę po prostu jest uznany kłamcą przez sąd i na tym skończyło powiedziałem za dużo poza tym przepraszam poza tym wiedzie wiemy, gdzie były linię demarkacyjną narysowane przez komisję europejską i a wiemy, czego nie można zmieniać a gdzie jest obszar poprawy tej tej ustawy chociażby propozycja PSL-u koalicji polskiej żeby, a w tym gremium, które ma dyscyplinować innych sędziów pracowali sędziowie co najmniej siedmioletnim stażem, a nie awansowani na sędziów prokuratorzy z rocznym doświadczeniem no to była wydawał się bardzo racjonalna propozycja niestety ona została odrzucona ona tak naprawdę wprowadzałaby większą pewność, że te pieniądze będą odblokowane po przyjęć, ale jeszcze może pana wysoka zapytał czy pan jak to się ma wiedzę w jakim stopniu rzeczywiście ta ustawa była dogadana na etapie jej powstawania z komisją europejską Zbigniew Ziobro ostrych wypowiedziach konferencjach prasowych mówi Solidarna Polska nigdy nie zgodzi się na to, żeby polskie prawo pisane było przez brukselskich biurokratów czy niema żadnej wiedzy na ten temat, więc wiele osób wiele instytucji państwa pytało się jak to jak to wyglądało to mamy ustawę rząd stwierdził, że została uzgodniona z komisją europejską no ja nic nie wiem ja w tych negocjacjach nie brałem udział no to bardzo ważna sprawa, dlatego że jak zmieni się swojej osoby rzeczywiście uważana za chwilę bardzo ważną sprawą jest, bo jak rozumiem pewnego powodu politycznego również raz Solidarna Polska ma problem, żeby w ogóle się na to zgadzać, bo jeżeli rzeczywiście to powstawało w Brukseli no to ją no to wiele ale dlaczego tyle oraz na korzyść miałaby nawet ten jak oszukać rozmawia zdobyli inżyniera, że nie będą nam w językach obcych mówi co mamy robić in, jeżeli to były napisane w Brukseli do tak ja nie jestem zadowolona w no dobrze pan prezydent, bo wspomniane właśnie tutaj było przez panią posłankę, że będąc w Davos wypowiada się na ten temat też mówił mnie interesują jako prezydenta to mnie interesują prezydenta jest moja odpowiedzialność wynikająca z przepisów konstytucji czy to jest zgodne z polskimi zasadami ustrojowymi czy to jest zgodne z polską konstytucją z tego punktu widzenia przede wszystkim będę tę ustawę oceniał to oczywiście chodzi o ten słynny test test sędziego, aczkolwiek no rzeczywiście pan, gdyby teraz była sytuacja taka, że wszystko jest dogadane pan prezydent by zablokował pieniądze no to miałby kłopot no już wie pan kwestia też oceny prawa przez pana prezydenta wzbudza pewną reakcję gdy, gdyż nawet jego profesorowie uczelni mają wątpliwości co do podstaw wiedzy wiedzy merytorycznej o konstytucji w 23 będzie trzeba na moment ad personam pan prezydent bardzo dziwię biuro nie rad rad jak pan prof. Liberadzki, ale jak nigdy bym się nie posunął do tego, żeby komentować w ten sposób jak działania przekonać moich studentów i wykorzystywać to, że naprzeciw nowym promotorem jego doktoratu czy promotorem, czyli pracy magisterskiej, więc to to są tego typu sytuacje, które myślę, że nie powinniśmy należeli profesorowie którzy, którzy wykładali uczyli mieli kontakt tak oceniają no to ja biorę prawo od Jasona naprawdę wiem, że wiem, więc mam nadzieję, że tym razem pan prezydent bardzo mocno było tak mówiło się uśmiechała się mylili się uśmiecham wierząc, że pan prezydent my się bronią merytorycznie to przedyskutuje zgodzie z konstytucją i zgodzie z tym co, czego wymaga państwo prawa państw demokratycznych i może być na tę nadzieję wyraża pani Elżbieta Łukacijewska bardzo dziękuję dziękuję za udział w audycji plan był z nami też pan dr namiarów bardzo dziękuję panu resort Bogusław Liberadzki bardzo dziękuję legend wieczoru życia prof. Karol Karski bardzo dziękuję bardzo, pozdrawia wszystkich państwa do Maciej Zakrocki podziękowania dla Małgorzaty Wólczyńskiej, którą audycje wydawała na Pascala funkcja, którą realizował bardzo dziękuję do tankowania dla pana redaktora, który zorganizował pan Maciej Zakrocki przedstawia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA