REKLAMA

Potrzeby seniorów w zakresie opieki zdrowotnej

Życie w Zdrowiu
Data emisji:
2023-01-22 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:54 min.
Udostępnij:

Rozmówczynią Przemysława Iwańczyka była Marzena Rudnicka - prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM 1321 zegarek w naszym studiu pani Marzena Rudnicka prezeska krajowego Instytutu gospodarki senioralnej członkini komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry witam państwa serdecznie mówić będziemy o potrzebach seniorów w zakresie opieki zdrowotnej, ale rozpoczniemy od bardzo niepokojących informacji mianowicie o tym, że skraca się nasze życie alarmują o tym nie tylko demografowie także ludzie Rozwiń » związani ze służbą zdrowia wpływ na to oczywiście pandemia, ale także to, że seniorzy wymagają opieki bardzo często ci, którzy tę opiekę sprawują sami zaniedbują swoje sprawy oczywiście, że tak natomiast to, że skraca się nam długość życia 2 lata przez ostatnie okresem w wyniku pandemii tak naprawdę też wyniku pewnie braku dostępu do lekarzy w trakcie pandemii nasze badania pokazały, że 13 seniorów przez przerwała leczenie w trakcie pandemii z powodu braku dostępu do lekarza natomiast też spójrzmy nie tylko samą długość życia, ale też na jakość życia zdrowiu, czyli co możemy zrobić już dziś i w ogóle kim są zdania, że kim mówimy prawda, czyli jak budować ten zasób zdrowia jak za zasób zdrowia diagnozować leczyć, czyli to i teraz kłaniam się diagnostyka oraz leczenie natomiast jak przygotować się do dobrej jakości życia tego nadal bardzo długiego no to się kłania profilaktyka i to budowanie stylu życia utrzymanie stylu życia, bo generalnie styl życia nosi niesiemy całe życie nawet przejdziemy na emeryturę 8 zmienia dopiero jak zdrowie nam zabiera tak bardzo często trzeba takiego tąpnięcia natomiast prosiłbym o wyjaśnienie kilku terminów czym jest wiek senioralny czy on jest taki sam dla seniora w Polsce jak w Europie zachodniej, gdzie wiadomo, że ta opieka medyczna jest dużo wyższym poziomie, ale też świadomość taka społeczna ceną jest nieco lepsza wiek senioralny nie istnieje wg mojej wiedzy definicja w ogóle seniora natomiast istnieje w Polsce definicja osoby starsze i jest każdy, kto skończył 60 rok życia i w tej chwili już mamy prawie 25% osób po sześćdziesiątce w kraju i teraz, jakbyśmy na oś czasu tona jeśli to w latach pięćdziesiątych po wojnie było 9% osób po sześćdziesiątym roku życia dziś prawie 25% za 27 lat, czyli 2050 ponad 40% naszego społeczeństwa będzie po sześćdziesiątce i to oczywiście powoduje nam takie przetasowanie w tej wagi w kierunku właśnie potrzeb zdrowotnych społecznych systemu emerytalnego na potrzeby właśnie starzejącego się społeczeństwa, czyli nie mówimy tylko o potrzebach seniorów tylko potrzeba całego społeczeństwa jak sobie poradzić z tym wyzwaniem ja tutaj chciałabym jak już mówimy o definicjach położyć na stole to pojęcie Silver tsunami czy srebrnego tsunami, które się tak dużo słyszy, że tsunami jest coś bardzo nagłego na co nie możemy się przygotować po prostu przychodzi zmiana powierzchni ziemi kwotę tylko zbieramy zgliszcza natomiast od osiemdziesiątego dziewiątego roku śledzimy zmiany demograficzne to co dziś widzimy jest skutkiem procesu mało tego jesteśmy w stanie przewidzieć co będzie za kolejne 101520 lat, więc tak naprawdę powinniśmy w tym momencie bardzo intensywnie pracować nad tym jak sobie poradzić właśnie z tymi zmianami demograficznymi one one same on rozwiązania same się nie znajdą będzie tylko gorzej do tego wchodzi jeszcze ten syndrom podwójnej starości, czyli ci młodsi seniorzy opiekują się swoimi sędziwym rodzicami w związku z tym tracą zdrowie, bo nie mają wsparcia, więc oni wchodząc w ten sędziwy wiek seniora najczęściej są już bardzo chory po prostu albo Silver tsunami proszę wyjaśnić być może nie wszyscy słuchacze mają świadomość tego terminu w Silver tsunami niektórzy mówią jako takiej nagłej zmianie demograficznej, czyli spada liczba populacja osób młodych, a nagle wzrasta liczba osób starszych i to Silver tsunami to też jest taka reorientacja produkcji dóbr i usług, ale i usług społecznych na potrzeby starzejącego się społeczeństwa natomiast samo słowo tsunami nasuwa nam na myśli coś bardzo nagłego niespodziewanego co w tym kontekście nie powinno mieć miejsca, ponieważ jest to długotrwały proces, w którym który powinien być bardzo mocno postawieni postawiono na agendzie publicznej w kwestii budowania polityk polityk społecznych oraz też bezpieczeństwa gospodarczego już nie mówiąc o wyzwaniach emerytalnych czy systemie zdrowia opieki zdrowotnej proszę sprawdzić jak bardzo pandemia wywróciła cały porządek do góry nogami rozmaitych obszarach nie tylko tym demograficzny pandemia jak to powiedziała jedna z liderek Senioralnych, że pandemia nie zmieniła radykalnie czy nie w nie nie nie nie powstały nowe problemy w środowisku senioralnym tylko ona je wyostrzyły, czyli samotność do tego ta spotęgowana izolacja seniorów do tego wykluczenie cyfrowe i przeniesienie się młodych do internetu, a jak to powiedzieli senior nam się świat zatrzasnął przed nosem, bo wy poszliście do internetu zostaliśmy sami, czyli to wybrzmiało bardzo w wyniku w wyniku pandemii ten ograniczony dostęp do lekarza obawa przed zakażeniem covidem, kiedy jeszcze pandemia trwała też często powodowała to to nie wychodzenie wzrost przypadków depresji takiego obniżonego takiego obniżonej chęci do życia, więc to gdzieś tam się od do odbudowuje, ale też środowiska senioralne one on już nie funkcjonuje w tej chwili na takim pełnym rozpędzi jak przed pandemią przykładowo w Polsce było ponad 615 uniwersytetów trzeciego wieku działających pełną parą po kilkaset osób, które się spotykały uczyły i to po 2 latach jest odbudowywane w tej chwili są takie straty społeczne bardzo bardzo duże emitenta samotność w ogóle w kontekście rozmawiania o dobrej starości na to znowu wyzwanie jak wyjść naprzeciw temu, żeby osoby starsze nie były aż tak samotna, bo się, że ta późna starość ma twarz samotnej kobiety, bo kobiety żyją dłużej, więc tych wyzwań mamy cały cały bez liku można powiedzieć listę, którą powinniśmy, do której powinniśmy podejść jakiś taki sposób systemowy systematyczny one powinny być uporządkowane i powinny być przygotowane realne narzędzia tak naprawdę też dla tych pokoleń, które dzisiaj może nie myślą o swojej starości aleje to czeka przy odrobinie szczęścia każdy może zostać seniorem w powinienem był inaczej poprowadzić rozmowę bierzcie wpierw było pretekstem to nie jest oczywiście obchodzonym wczoraj dziś dzień babci dzień dziadka czy pani zdaniem to nie jest powód do niepokoju, że rozmowy o seniorach wybrzmiewają zbyt rzadko właśnie przy okazji dnia babci dnia dziadka żona doniesie o tym nie myśli, bo też w pędzie dnia codziennego szukamy zupełnie innych problemów innych potrzeb do rozwiązań to tak absolutnie te rozmowy rzadko wybrzmiewają tak jakby się seniorem bywało, a jesienią ani seniorem jest w dodatku w takiej skali w Polsce osób starszych po sześćdziesiątym roku życia jako populacja jest więcej niż mieszkańców w poszczególnych krajach Europy w 13 krajów Europy też taka skala sprawie 10 000 000 osób do tego bardzo wzrasta liczba osób sędziwych mówimy od tej osoby 80 plus, które najczęściej już tracą tracą samodzielność i to, że począwszy nawet od programów telewizyjnych w telewizji my jako Instytut bardzo często rekomendujemy walczymy o to, żeby było, więc edukacyjnych programów dla tych osób np. bo przecież ten telewizor często jest jedynym oknem na świat radio oraz przywożą mianowani są tak, żeby wyjść z programem edukacyjnym trzeba zdiagnozować potrzeby, a właśnie tu pan redaktor dotyka bardzo ważnego tematu mamy mało diagnozy potrzeb, czyli np. cały system mieszkalnictwa kraje zachodnie świetnie już wprowadziły tzw. mieszkalnictwo senioralne czy taka hybryda między zamieszkiwanie u siebie, a wspieraniem już opieką zewnętrzną czy nadal jesteśmy niezależni, ale już jesteśmy troszeczkę wspierani dzięki temu jakość życia trwa jest dobra dłużej po prostu, więc to wszystko wymaga jakiegoś zaplanowania jakiegoś pomyślenia o tym, że takie wzięte problemy same się nie rozwiążą ich skala to to może być tsunami, że w pewnym momencie my po prostu rozbijemy się taką ścianę, w której zobaczymy, że nic nie działa, że samotność jest potęgowana wszyscy są obciążeni chorobami nie ma już systemem opieki zdrowotnej jest jeszcze bardziej niewydolny i do tego sklepu, skąd wziąć na emerytury, a można mówić o niewydolności, wpatrując się takie dane 61% seniorów ocenia, że potrzebuje wsparcia w w sprawie opieki zdrowotnej znowu zależy jak odniesiemy do czego prawda, że 61% potrzebuje, bo tak naprawdę też co nazwiemy potrzebą w opiece zdrowotnej, bo tak naprawdę potrzeba w opiece w domu czy wspieranie w domu też jest realizowanie pewnej potrzeby zdrowotne czy chociażby aktywność sportowa czy właściwe żywienie też jest potrzebą zdrowotną natomiast dobrze wiemy, że bardzo tymi tymi podstawowymi potrzebami to jest po prostu wizyta u lekarza i szybka diagnostyka podjęcie leczenia i uwaga rehabilitacja czyli, jeżeli jest jakikolwiek zabieg, który wymaga rehabilitacji to rehabilitacja powinna być wskazany medycznie czasie, a nie pół roku później, kiedy już tak naprawdę koszty tej rehabilitacji jest trochę przestają mieć miejsce czy istnieją badania, które wskazują na to gdzie jest, gdzie Ania mają największy deficyt czy jest to szeroko pojęte zdrowie fizyczne czy jednak zdrowie psychiczne które, zwłaszcza po okresie pandemii daje znać o sobie relacja zmieniła pani tak po pandemii absolutnie to zdrowie psychiczne wy pikowane właśnie jak jak to użyłam wcześniej tego pojęcia replikował jako paląca potrzeba na to jest dzika zacieśnić relacje jak nasze zmieniała w liczbach nie jestem w stanie tego teraz określić pewnie te badania dziś już się realizują bądź już mamy ich wyniki natomiast to co najczęściej jest poruszany w kontekście zdrowia seniorów no to są skutki wielo lekooporną ci i to jest niewłaściwie prowadzony pacjent, który jest często pacjentem wielu chorobowym, czyli leczona jest choroba ani pacjent z potem właśnie przy są różne leki, które ze sobą źle korelują z skutki wielu lekom gości powodują często hospitalizację pogłębienie tych chorób i tytułu można zaradzić temu, bo nie należy wymyślać nowych prawda metod tylko po prostu usystematyzować narzędzie i sposoby leczenia, które mamy dziś tu i teraz, czyli takie wyzwanie nr 1 oczywiście najbardziej popularne choroby, którym można zapobiegać bądź je łagodzić skutki jak cukrzyca i wysokie ciśnienie np. choroby kardiologiczne generalnie, żeby profilaktyka i mówienie o tym z obniżała ten poziom chorób występujących w naszej populacji starszej populacji generalnie mamy schorowane społeczeństwo jeśli chodzi o osoby osoby sędziwe z takim bardzo bardzo słabym wsparciem i należy dzisiaj zastanowić jak jeszcze ten zasób zdrowia, które niezłe tych młodszych pokoleń taki trzydziesto czterdziestolatków pięćdziesięciolatków jak ten zasób zdrowia zbudować, aby te osoby poradziły sobie w tej sytuacji demograficznej, której powiedziałam, czyli że 40% osób będzie po sześćdziesiątym roku życia, a we wygląda świadomość potrzeby wsparcia osób starszych w Polsce, jaką jest budowana pani zdaniem wśród najmłodszej części społeczeństwo generalnie najmu wśród, bo tak przede wszystkim osoby starsze w takiej skali prawie 10 000 000 osób to jest są osoby to bardzo zróżnicowana grupa osób bardzo różnych potrzebach zdrowotnych w dużym poziomie samodzielności chęci do życia postawach itd. i jak się rozmawia z młodszymi pokoleniami to często o tych osobach starszych i po prostu oni niemalże to wybrzmiewa kosmici, czyli tak naprawdę bardzo słabo znają potrzeby tych tych osób i to wynika z wielu powodów, dlatego że niema niema ich rolę Łukasz zgłaszam, bo w tym tkwi pewna pułapka to też wyzbywa młodego człowieka poczucia takiej empatii absolutnie absolutnie tak ja się zastanawiam, dlaczego skoro żyjemy po Finlandii jesteśmy najszybciej starzejącym się krajem w Europie, dlaczego nie ma np. edukacji do starości czyli, żeby taki młody człowiek poznawał jak wygląda proces i nie zaklinać rzeczywistości, że on nie będzie nigdy Star ja robię czasami taki eksperyment ja prowadzę wykłady ze studentami mówię to was chciałby zostać seniorem oczywiście nikt nie podnosi ręki, po czym wprowadza różne elementy tam dyskusji, po czym mówi aktorska chciałby długo żyć my się las rąk i to pokazuje nam jak bardzo nie rozumiemy czym jest w ogóle proces starości starzenia się, że należy, że ten proces trwa i się do tego można przygotować natomiast to są kwestie jednostkowe, czyli jak możemy sami siebie przygotowywać, ale tak naprawdę bardziej powinno martwić to, że naprawdę już naszedł naszedł czas w naszym kraju, żeby powstał porządny porządna diagnoza badanie weryfikacja zbudowanie zespołu narzędzie, które wyjdzie naprzeciw pomoże nam wyjść naprzeciw tym wyzwaniom demograficznym, ale tu beneficjentami interesariuszami takich rozwiązań powinny być być powinni być wszyscy aktorzy rynku publicznego komercyjnego, bo jako ocenią, że jak ocenia, że jeszcze jestem seniorką, ale już pozwolę się utożsamiać z potrzebami funkcjonujemy wszędzie kupujemy prąd mieszkamy w mieszkaniu idziemy po chleb, żeby do kina kupujemy samochody też ten mit takiego, że ten Aniu, to prawda nie ma pieniędzy już odchodzi do lamusa, bo też tymi najdroższymi autami często jeżdżą bardzo dojrzałe osoby i to nie oznacza, że taka bardzo dojrzała osób osoba nie ma problemu ze słuchem nie ma problemu ze wzrokiem pamięcią z innymi elementami tra zdrowia, które ograniczają i tak jest systemowe podejście po prostu trzeba to trzeba zrobić porządek zrobi złożyć wypracować narzędzia i zacząć wdrażać komunikować lub Ależ to z tego tego zaczniemy upowszechnianie wiedzy problemów i badań, tym bardziej zapraszam panią do naszego studia coraz częściej, że naród niska była z nami prezeska krajowego Instytutu gospodarki senioralnej członkini komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk dziękuję dziękuję bardzo, w naszych słuchaczy zapraszam teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W ZDROWIU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA