REKLAMA

Obowiązki gmin wobec zwierząt a rzeczywistość. "Warto reagować, gdy urzędnicy uchylają się od swoich zadań"

OFF Czarek
Data emisji:
2023-01-23 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:01 min.
Udostępnij:

O obowiązkach gmin wobec zwierząt mówiła mec. Karolina Kuszlewicz, adwokatka, rzeczniczka ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pani mecenas Karolina Kuszlewicz adwokatka rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt w Polskim towarzystwie etycznym jest państwa i moim gościem przez Skype przyłączymy dzień dobry pani mecenas dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu chciałem porozmawiać o obowiązkach gmin miast wobec zwierząt, ale myślę sobie, że może dla części naszych słuchaczek słuchaczy będzie zaskoczeniem to, że miasta gminy mają albo mogą mieć jakieś jakiekolwiek obowiązki Rozwiń » wobec zwierząt dobrze zacząć pewnie od tego wstępu, bo być może jeszcze w niektórych miejscach, a zresztą nie być może na pewno tak jest w niektórych gminach w niektórych miastach panuje taka taki bardzo zły zwyczaj uchylania się urzędów od swoich obowiązków mu wiele lat temu wcześniej zmieniło się przepisy ustawy o ochronie zwierząt, które kiedyś jak ona była uchwalana nie mówią nic o tym co twoja gmina, a słuchaczom słuchaczką powinna zrobić dla zwierząt i Emu natomiast teraz mamy obowiązkowe Gminny plan opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest 1 bardzo ważna na zięcia rozbudowane dosyć, a dróg bardzo ważne narzędzie gminy to wydawanie decyzji w przypadku tego, kiedy trzeba wie, że zagrożone pan w warunkach mamy podejrzenie, że ktoś się nad nim znęca jest złych warunkach, gdy wasza gmina wydaje decyzję o odebraniu takiego zwierzęcia czy naprawę 2 Artur silne narzędzia, które mogą realnie wpływać na sytuację zwierząt w danym miejscu jak sobie to zsumujemy gminę do gminy po prostu w całej Polsce no dobrze teraz co opieką nad zwierzętami bezdomnymi cóż to oznacza w praktyce, jeżeli chodzi o obowiązki miast gmin i myślę, że trzeba tutaj takie rozróżnienie na początku trza z 1 strony będziemy rozmawiać o oczywiste modelowej wynika z uznawał z drugiej strony trzeba wziąć poprawkę na to, że na pracę, ale są gminy w Polsce tak na praktykę są gminy w Polsce, które realizują programy przyzwoicie są gminy takie, które dopiero się tego łącząca gminy takie, które moim zdaniem perfidne uchylają się od realizacji programu, wymyślając jakieś dziwne interpretacje, ale generalnie idzie to na pewno dobrym kierunku ziemi im to w ustawie o ochronie pieszych mamy takie przepisy, które mogą po pierwsze, że opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt to są 222 Lis blisko siebie znajdujące się Obsza chyba, a 2 kary realną opiekę nad, które już są, a z drugiej strony mamy mamy zapobieganie bezdomności bardzo ważny z punktu widzenia każdej gminy, dlatego że przecież gmina płaci pieniądze na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i obowiązkiem gminy jest prowadzenie takiej polityki też wniosek bowiem w dalszej części takiej polityki długoletniej aż co wprost nie wynika z przepisów, ale szlugi stosowania prawa, żeby tych zwierząt za 510 lat było jak najmniej, żebyśmy my jako podatnicy musieli się składać na utrzymanie, ale na dzisiaj ma takie obowiązki to jest zadanie własne gminy wsparcia takie ważne sformułowania nie można powiedzieć to niemy albo nie można też robić czegoś takiego krowie część winy Emil no nie chce niech organizację części utrzymują zwierzęta bezdomne ja nie lubię w audycjach sypać przepisami, ale rozmawiamy o konkretach i kto chce ze swoją gminą jak walczyć lepszą opiekę nad zwierzętami wyegzekwować i zapamięta sobie po prostu art.11a ustawy o ochronie zwierząt w ogóle bardzo zachęcam do czytania tej ustawy ona nie jest napisana trudnym językiem to nie jest żart zostawić to jest taka zżycia wzięte problem witam znajdziemy 8 punktów, które każda gmina każda gmina jednak w Polsce ma obowiązek co roku 31marca uchwalić w swoim programie opieki nad zwierzętami i w tych punktach będziemy mieć zapewnienie obowiązkowo zapewnienie miejsca wyszynku w samym schronisku uwaga nie jest napisane tylko są tu jest odwołanie do praktyki niektóre gminy w ogóle nie chcą opiekować się kotami bezdomnymi jest napisane zwierzchnikom wesoły lig na pewno są kotom tu znajdziemy też kwestie związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi co jest w ogóle tematem kontrowersyjnym i też często gminy starają się jak najbardziej skurczyć ten obowiązek np. do zakupu karmy na 23 miesiące w roku co mówią to jest nieprawidłowe tutaj znajdziemy obowiązek poszukiwania zwierząt nowych domów w tym tylko stały tutaj znajdziemy obowiązek usypiania tzw. ślepych miotów, które są w schronisku tutaj znajdziemy obowiązek kastracji sterylizacji zwierząt schroniskach tutaj też znajdziemy obowiązek związany z całodobową opieką weterynaryjną dla zwierząt pochodzących z wypadków, a tych obowiązków jest 8 teraz w tej chwili nie wymieniłem wszystkich możemy sobie dalszej części mówić natomiast to są takie najważniejsza, które wasza gmina każda gmina ma obowiązek pytały to nie jest tak, że on sobie weźmy taki punkcik z ustawy i w przepisie do swojego programu powyższe wszystko okej tylko ona ma wziąć np. punkt dotyczący poszukiwania nowych domów dla bezdomnych zwierząt i potem mają taką swobodę, który musi opisać jakiś sposób zrealizuje, czyli nie ma być takie ślepe pozorne wpisywanie tych punktów to ma być naprawdę realna ich realizacja, a jeżeli do końca marca coś takiego się nie pojawi to, jakie obywatel ma możliwości egzekwowania albo przypominania o o tym o o wykonaniu tego obowiązku to się otwiera kilka oczywiście kilka czaszek po pierwsze, takich miękkich w czasie, kto też chcą państwo to się też przydać do innych spraw i powiedzieć o czymś takim jest petycja, ale nie petycja taką, którą przerobił w internecie, dlaczego taki apel od spadków petycja o podstawie ustawy o petycjach możemy z każdym problemem, który w zakresie z każdym pomysłem na zmianę prawa albo z żądaniem uchwalenia prawa, które nie zostało uchwalone możemy przejść do waszej gminy czy do Sejmu Senatu do jakiegokolwiek miejsca, które zarządza administracyjnie kawałkiem naszego kraju i przejść i złożyć taką petycję pod żądanym pasie określonych działań z bardzo ważny, że ten chodnik na 3 miesiące, żeby odpowiedzieć oczywiście tutaj w przypadku Gminnego programu to 3 miesiące to byłoby pół koszmar od trzeba działać szybko no i prezydent, który nie przygotuje program UE projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi taki obowiązek ma w ustawie ma ten program przygotować mi tego co pamiętam 20lutego przekazać do konsultacji może odpowiadać nawet najbardziej sroki w wersji za niedopełnienie obowiązków urzędniczych to jest bardzo bardzo poważna sytuacja otwierają nam się również przepisy kodeksu cywilnego, które mówią o tym, że powstanie jakaś szkoda w związku z uchwaleniem prawa o ten Gminny program jest po prostu lokalnym prawem i np. organizacje, które zaczną dźwigać ciężar wykonywania obowiązków gminy, która uchyliła mi w mogą po prostu taką gminę pozwać do sądu można wystąpić to wojewody ze skargą po prostu gmina nie realizuje swoich obowiązków można zwrócić się do prokuratury, która tak naprawdę ma takie kompetencje może niezbyt oczywistej mniej intuicyjne, żeby inicjować i włączać się każde sprawy administracyjne, więc prokurator też może wystąpić do w ME do wojewody można złożyć skargę na bezczynność swojej gminy, więc tutaj jest szereg środków natomiast raczej problemem Polski i na tę chwilę, bo jeszcze kilka lat temu borykaliśmy się nie uchwalaniem planów, ale dzisiaj raczej miny plany uchwalają programy 3 programy natomiast uchwalają jest taki sposób sztampowy właśnie, spisując te punkty i nie, wskazując jakich osób warto je realizować np. piszą o tym sza zapewniają całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt pochodzących z wypadków drogowych kropkę i nie piszą będzie to opiekę realizował, jakie środki są przeznaczone na tę opiekę i jakich osób każdy mieszkaniec mieszkanka gminy ma możliwość skontaktowania się całodobowo w takiej sytuacji to jest program, który jest niepełny jest program, który nadaje się po prostu na uchylenie przez w trybie kontroli np. przez wojewodę czy, jeżeli takim brak konkretów jest to to można już zacząć działać domagać większej liczby konkretów albo bardziej konkretnego programu tak i to co jest ważne żeby, bo przecież to wszystko wieloaspektowe, ale i takie 2 ważne reguły, która też państwu przekazać wasza gmina ma obowiązek jak uchwala ten program i tam i tak 8 obowiązkowych punktów oprócz obowiązkowych są też punkty, które może dobrowolnie dołożyć to też może jeszcze chwilę o tym powiemy, ale na razie 8 obowiązkowych i ustawą i że musi określić środki finansowe, które poprzez znaczy i też przez lata gminy np. robiły tak kary to na realizację programu przeznaczamy tam 120 000 i nikt nie wiedział ile z tego ma pójść na koty ile z tego ma pójść na schronisko i sądy masowo wręcz uchylają stwierdzają takie programy stwierdzają one są wadliwe do każdego z waszych punktów ta wasza gmina ma określić czy np. na opiekę nad kotami wolno żyjące w tym ich dokarmianie przeznacza 30 000 rocznie wymusić dokładnie wiedzieć, że macie prawo dokładnie wiedzieć jak wasza gmina ma obowiązek konkretnie wskazać ile każdy z tych punktów daje pieniędzy plus jak ten punkt zamierza realizować dlatego szef w toku realizacji tego programu to jako mieszkańcy mieszkanki, które ustala się na zwierzętach i zależy też na swoich podatkach, żeby one były godnie przeznaczane macie też prawo, a swoją gmina np. w trybie dostępu do informacji publicznej i ile tych środków z danego punktu już tra już już zostało spożytkowane tych na co w jakim zakresie, jakie były potrzeby warto też do tego zachęt tam, bo ja uważam, że na gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi trzeba pracować salut rok jak organizacje pani ta przerwa przed rozmową, bo to wydaje się, że jest interesującym wątkiem, a informacje się zbliżają, więc od tego zaczniemy drugą część naszej rozmowy po jedenastym 20 pani mecenas Karolina Kuszlewicz rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt w Polskim towarzystwie etycznym rozmawiamy dzisiaj o obowiązkach gmin miast wobec zwierząt wracały po informacjach rozmawiamy dzisiaj o obowiązkach gmin miast wobec zwierząt sprawę przybliża pani mecenas Karolina Kuszlewicz adwokatka rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt w Polskim towarzystwie etycznym wracamy do tych wątków w po swoje głosy naszych słuchaczek pani Aleksandra pyta to, o czym pani trochę mówić w jaki sposób to egzekwować w jaki sposób egzekwować te obowiązki wobec wobec miast gmin, które ich nie realizują co może właśnie będę kontynuowała to bardzo się przed przerwą to będzie taki sposób odpowiedź też dla pani Aleksandry nad tym programem opieki nad zwierzętami to jest takie absolutnie najważniejsze narzędzia, które zmusza ni obliguje gminy do tego, żeby zajmowały się zwierzętami bezdomnymi to w całości obowiązek jest po prostu lokalnie z kierowane nie jest obowiązku centralnym trzeba pracować nad tym programem Drodzy Państwo cały rok jak ja mówi trzeba pracować to znaczy, że bez naszego obywatelskiego udział ten program będzie pewnie średni z z pociągiem do kiepskiego, a mu też, ponieważ zwierzęta przez lata były traktowane jako taki trochę drugorzędny problem, a potem zajmowanie się nim jako jako pewne zło konieczne oczywiście realizacja tego programu pociąga za sobą koszty, które gmina musi ponieść no nie oszukujmy się tutaj jest taki trochę konflikt interesów gminy czas chcą te koszty uszczuplić to nie odpowiada rzeczywistej potrzebie zwierząt w ogóle ich liczebności zwierząt bezdomnych, ale też jakości utrzymywania w teraz nasza naprawdę nasza, a po stronie społecznej w presja najpierw najpierw presja, jeżeli źle najpierw presja, a potem dobra współpraca z usiadłem będzie powodowała, że ten program będzie lepszy teraz jak właśnie jak jak nad tym pracować cały rok program uchwalany jest co roku do 31marca i co prac ta miny prezydent tam wójt burmistrz musi ten program przekazać waszej organizacji społecznych prozwierzęce, które działa na jej terenie przekazać, czyli w Instytucie niego wysłać uwag tego też wymagamy UN jak tego nie zrobi to program można uchylić w przekazach i wtedy każda organizacja, która dostała 21 dni na wniesienie uwag i to bardzo ważna, tyle że te uwagi nie są wiążąca i teraz bardzo to jest taki moment, w którym proszą o koncentracji, ponieważ ten program uchwalany jest 31marca, czyli już w momencie, który budżet dla całej gminy został uchwalony wcześniej jak państwo w swoich uwagach opiniach napiszecie, żebyście chcieli, że wg was liczba kotów wolno żyjących jest dwukrotnie większa ta kwota musi być dwukrotnie większa albo napiszecie, żeby wasza gmina w tym programie uwzględniła też punktu edukacji, żeby ludzie byli bardziej świadomi tego jak zajmować się miesiącami, a za tym, żeby nie powstawały na nowe zwierzęta bezdomne to wasza gmina na 99% powie pan, że jest już za późno, bo ma zamknięty budżet na dany rok i będzie obsługiwać tylko uwagi kosmetyczne, więc ja nic nie koncentrowała się nad tym jak ścigać gminę tak, że coś zrobiła źle tylko raczej koncentrowała bym się na wypracowaniem sobie kultury współpracy pomiędzy organizacjami obywatelami, a gminą trzeba to zrobić cały rok dajmy na to w tej chwili państwo możecie już myśleć o tym, jaki będzie, jaki powinien być program docelowy na 2024 rok i zabrać najpierw informację od waszych gmin np. w trybie dostępu do informacji publicznej, jakie środki przeznacza na poszczególne punkty, ale też dowiedzieć się np. jaki w ogóle sposób gmina liczy koty wolno żyjące tak albo w ogóle co wasza gmina rozumie przez opiekę nad kotami wolno żyjącymi w popiele gmin uważa, że to jest tylko zakup karmy właśnie na te kilka miesięcy, a opieka jest szerokie pojęcia pod opiece mieści się kastracji sterylizacja tych zwierząt mieści się udzielaniem pomocy weterynaryjnej, jeżeli oczywiście nie jest to możliwe czy w związku z ich tym takiego dosyć swobodną kim to uwagę i dokarmianie ich przez cały rok państwo wspieracie tę informację zawsze pracujcie w taki sposób mi z gminami, żeby być dobrze przygotowany, o czym my nie możemy tam pójść do tego urzędu, żeby się skarżyć się nie działa bardzo mi przykro musimy zrobić naprawdę konkretną rzetelną robotę zebrać informacja głośna przykład z nimi Rady Gminy powiedzieć no Słuchajcie przecież ten program działa jest uchwalany dla pozoru przecież to nie chciała, a co z tym zwierzęciem co się stało z tym ukrytym zwierzęciem przeniesionym do schroniska, jaki był jego oraz jak zabezpieczyć jeszcze czy my jak to dzwonimy w sprawie rannej sarny to wy pomożecie czy nie pomożecie akcja jest numer telefonu, pod który każdy mieszkaniec przez całą dobę może zadzwonić w przypadku znalezienia zwierzęcia i potrącone przez samochód zbieracie wszystkie rzeczy już końcem danego roku nie może to nie jest jeszcze czas składania uwag zaczynać rozwój rozmawiać o swojej gminie nad tym jak ten nowy program powinien wyglądać naprawdę można tak zrobić, żeby się umówić napisać otacza proszę pan wiceprezydentem angażować kolejne osoby, żeby im pokazywać, jakie są realne potrzeby zwierząt na waszym terenie, żeby ten program odpowiada tym realnym potrzebom wita oczywiście proces od będzie trwało kilka lat, ale są przykłady takich miast np. Bielsko-Biała oraz sytuacji bardzo konfliktowej pomiędzy organizacjami takiej na ostrzu noża przyjeżdżały media jest temu doprowadził doprowadził organizację do tego, że dzisiaj mają dobry program bardzo dobry program opieki nad wierzy pan ma świetnie współpracujące schronisko, który ma otwarte organizacje prowadzą edukację była rozwijającą, ponieważ wpisano ją jako dodatkowy punkt programu mają gmina miasto ma na to środki płaci za organizacją co więcej uchwaliło nawet przyjęło taki taką politykę wieloletnią opieki nad zwierzętami, żeby jakiś taki parasol rozwojowy dać tam program ma być pan nie był tylko doraźnie, więc się da zrobić jest tak dobrze, chociaż niektóre koty psy uciekają właśnie, żeby stan bezdomne o już tacy no dobrze 0202. wątek, którym pani wspomniała to jest właśnie kwestia odbierania zwierząt właścicielom, którzy nie wypełniają dobrze, a wręcz panie bardzo źle swoje obowiązki opieki nad zwierzętami dokładnie tak to też jest, toteż jest takie zadanie, które jest efekt uwag lokalnie i też zachęcą do tego, żeby angażować gminy do stosowania tego narzędzia, o co w nim, choć jak mamy do czynienia z psem z taką sytuację wiadomo, że np. Piast jest przywiązany do łańcucha jest zima nie ma nie ma budy albo jakąś prowizoryczną budę i tam spędza w ogóle ostatnie kilka lat swojego życia mamy proszę państwa ewidentne sytuacje, kiedy zwierza traktowane w sposób niewłaściwy ja wiem, że można to powiedzieć no ale połowa polskich wsi albo 13 albo 14 ja nie wiem teraz tak sobie jak mówię w troszeczkę fantazją liczbami, ale jest wciąż taką złą normą i dlaczego mamy na to reagować nic wielkiego osiągnięcia Otóż ustawa mówi, że takie traktowanie zwierzęcia 3złuszczanie Eko do tego, żeby było złych dla siebie warunkach, a pies, który spędza lata na łańcuchu zimą nie ma schronienia Polacy nie ma schronienia nie ma właściwego ruchu jest w tych niewłaściwych warunkach, jeżeli takiemu zwierzęciu zagraża to, że znajdzie się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia innymi słowy np. temperatura spada jakoś mocno albo jest uchwały zwierzę nie ma schronienia albo i tak jest chore i nie ma funkcji w takie zwierzę powinno być interwencyjnie odebrane w kompetencje do tego ma policja straż gminna uwaga, czyli wasze miasto ile istnieje tam straż straż gminna i organizacja pro zwierzęca najczęściej takich interwencji dokonuje organizacja rozwiesza ta i tak bardzo ważna kompetencja ratująca życia, ale też może zmienić niedługo no oczywiście to po prostu boli bardzo wiele minister rolnictwa zapowiedział, że chce pozostawić tylko te kompetencje uprawnienia do odbierania zwierząt tylko Inspekcji weterynaryjnej to byłoby dramatyczne, bo mamy przykłady, w których wiemy, że Inspekcja współpracuje mamy takich, których nie współpracuje ma jakąś swoją odporność na to, że swe osiągnięcia jako Inspekcja straszliwie niedofinansowana i nie będzie jeździła po nocach na interwencję zwierzęta, gdyby doszło do tej zmiany prawne prostu będą umierać to jedyne okno możliwości, jakie daje daje im organizację i po prostu się zamknie UE, a więc organizacja może takiego takie interwencje takiego odebrania dokonać może też dokonać straż gminna bądź policja, ale robią to zdecydowanie rzadziej, choć zachęcam ich do tego trochę wyciągać, ale potem jak dokonamy takiego od Praga tu zawsze wasza gmina prezydent wójt burmistrz musi takie odebranie zatwierdzić, więc tak czy siak ląduje jest znowu urzędnicza już innej sprawy niż opieka nad zwierzętami bezdomnymi tylko w sprawie związanej z podejrzeniem znęcania się nad zwierzęciem zawiadamiać po prostu swój urząd czy mailowo czy na piśmie, pisząc tego tego dnia nasza organizacja odebrała interwencyjnie zwierzę było złych warunkach załączać zdjęcia firmy i dopiero decyzja z poziomu naszej gminy będzie mówiła o tym czym przy to było odebranie było zasadne czy nie zasadne jest kolejny moment takiego połączenia kompetencji osób ratujących zwierze obowiązkami gminy, a pamiętać o tym, że stanie się negatywna decyzja, a macie przeświadczenie, że zwierzę nie może wrócić do tej osoby, że ta osoba z dużym prawdopodobieństwem jest oprawcą tego zwierzęcia nawet nie chcę mówić, ale po prostu trzymania zmuszania do bardzo złych warunków taką decyzję może zaskarżyć Samorządowego Kolegium odwoławczego, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i róbcie Drodzy Państwo drogi organizacje nie bójcie się składać tych odwołań bardzo często pierwsze decyzje czy też postanowienia przez prokuraturę o umorzeniu w sprawach zwierząt one często potem są gdzieś tam uchylane na temat wyższym etapie, więc zróbmy to jest jeszcze jak nasza chcę wspomnieć w kontekście gmin bardzo różni, ponieważ wasza gmina wasze miasto może też samo siebie podjąć decyzję, że dane zwierzę trzeba odebrać z tego miejsca, w którym dzieją się krzywda i samo siebie może wydać taką decyzję, dostając informację o tym że, że gdzieś tutaj jest śle sprawdza to wydaje decyzję wtedy dopiero zwierzę odbiera, więc uczmy też tego swoje gminy, że takie obowiązki mają uwagi cha wciąż są miasta wciąż są gminy Ryn nigdy w życiu nie pytały takiej licencji to jest niemożliwe, żeby na ich terenie takiej potrzeby nie było po prostu u do tej pory, gdy nie zobaczyły, że istnieje jednak silna kompetencja mogą ingerować siedzieć kraj póki co być czasowo odbieramy zwierze jak się sprawa wyjaśni to albo będziesz mieć zwrot tego zwierzęcia albo zwierzyć przepadnie, bo ona nie po prostu nie zasługujesz pani mecenas bardzo bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę się są ważne informacje warto wiedzieć warto znać te obowiązki zadania i warto je egzekwować, ale także wiedzieć w jaki sposób egzekwować bardzo dziękuję pani mecenas Karolina Kuszlewicz adwokatka rzeczniczka do spraw ochrony zwierząt w Polskim towarzystwie etycznym była państwa moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie 1140 po informacjach program kultura osobista na ten program zapraszam w imieniu Marty Perchuć-Burzyńskiej dzisiejszy program przygotował Bartłomiej Pograniczny, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA