REKLAMA

Współczesna walka z rasizmem i dyskryminacją to “krok do przodu i dwa w tył”

BOS - Bodnar o Społeczeństwie
Data emisji:
2023-01-23 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:30 min.
Udostępnij:

Minęło 75 lat od przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjęto setki międzynarodowych dokumentów przeciwdziałających uprzedzeniom, dyskryminacji, o walce ze stereotypami, postulujących większą otwartość i tolerancję. Rozwiń »
Mimo wszystkich tych starań wciąż istnieje w naszym życiu publicznym, wciąż w XXI wieku, wciąż obecna jest nienawiść do drugiego człowieka, nienawiść z powodu jego pochodzenia rasowego, narodowościowego i etnicznego.
O współczesnej walce z rasizmem i dyskryminacją rasową rozmawiamy z prof. Michałem Balcerzakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Szanowni Państwo drogi słuchaczki drodzy słuchacze Wisława Szymborska wierszu nienawiść przypominała spójrzcie jak wciąż sprawna jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiści jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć dopaść miał ją lata mijają dziesięciolecia nienawiść wciąż istnieje w naszym życiu publicznym w także w 2001. wieku bierze przeszkody czai się do ataku nienawiści do drugiego człowieka i nienawiści z powodu jego Rozwiń » pochodzenia rasowego narodowościowego etnicznego i można by pomyśleć, że przecież minęło już prawie 75 lat od przyjęcia powszechnej deklaracji praw człowieka na świecie Unii Europejskiej w radzie Europy przyjęto setki różnych dokumentów postulujących walkę z dyskryminacją rasową uprzedzeniami postulujących przeciwdziałanie uprzedzeniom i zachęcających do akceptacji tolerancji, a jednak to wszystko nie wystarcza skoro przecież za naszą granicą toczy się wojna, a skoro w każdym państwie możemy dostrzec różne przypadki rasizmu skoro to pochodzenie decyduje o tym jak się w Polsce traktuje uchodźców imigrantów w zależności od tego skąd, jakiego państwa pochodzą, a jednocześnie zwiększające świadomość społeczna powoduje, że grupy dyskryminowanej wykluczane głośno domagają się swoich praw nie chcą zaakceptować świata, w którym stawia się pomniki kolonizatorami czy handlarzom niewolników nie godzą się na używanie określonych słów nawet w literaturze przyglądają się pomnikom przyglądają się w przestrzeni publicznej, ale także temu w jaki sposób się mówi o przyszłości czasami nawet osuwają się w ten sposób niebezpieczne granice tego co moglibyśmy nazwać cenzurą czy walka z rasizmem jest współcześnie skuteczne z jakimi problemami zmaga się świat oraz Polska co przed nami świat miłości czy może wręcz przeciwnie świat pogłębiających się podziałów o tych kwestiach będę rozmawiał z gościem dzisiejszej audycji z panem prof. Michałem Bartczakiem Szanowni Państwo drogi słuchaczki drodzy słuchacze to był oczywiście zespół Kubicy utworzy ma Kuba utwór, który gdzieś dźwięczą na odbiornikach rozkładanych na łóżkach polowych na targowiskach w różnych polskich miastach, które trochę ilustrował ja się w ogóle mówiło o kwestiach rasizmu i o walce z dyskryminacją rasową w tamtych czasach myślę, że utwór w dużej mierze archiwalne, ale warto myślę go mimo wszystko przypominać, a studio Radia TOK FM jest pan prof. Michał Balcerzak dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór pan profesor jest doktorem nauk habilitowała nauk prawnych jest prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu szczecińskiego w przeszłości był członkiem różnych komitetów doradczych działających w ramach systemu rady Europy zasiada także w grupie roboczej ONZ do spraw osób pochodzenia afrykańskiego obecnie jest członkiem komitetu likwidacji dyskryminacji rasowej ONZ to jest właśnie komitet, który zajmuje się oficjalnie różnymi przejawami dyskryminacji rasowej i politykami, które państwa realizują w tym zakresie właśnie realizują, bo po prostu nie przestrzegają zasad międzynarodowych panie profesorze pan słyszał ten utwór co pan porusza upomniały się lata dziewięćdziesiąte i jednocześnie zacząłem zastanawiać czy to rzeczywiście wciąż tak jak się postrzega osoby innym kolorze skóry w Polsce myślę o tym też porozmawiamy nowość inaczej postrzega prawda, że tamto to był taki utwór na zasadzie trochę klisz i właśnie pokazania znów staną ironią, bo to był utwór przecież też wskazujący, że możemy być wszyscy razem, ale jednak, że współcześnie w społeczeństwie dominują pewne sposoby postrzegania jak najbardziej to społeczeństwo się zmienia rzeczywistość się też zmienia, chociaż niestety też pewne zjawiska, które uważamy za niepożądane niepokojące czy wręcz bezprawne takie jak dyskryminacja na tle rasowym narodowościowym etnicznym niestety to jest obawia się ponadczasowe ponad czasowo, ponieważ to obserwujemy teraz i obserwowaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia stulecia czy też ponadczasowy, bo za 102050 lat będziemy mieli dokładnie taki sam problem chciałbym wierzyć, że jesteśmy w jakimś cięcie redukcyjnym czy też staramy się prowadzić takie działania na różnych płaszczyznach czy międzynarodowej krajowej, aby zjawiska tego typu jak dyskryminacja rasowa, żeby redukować, żeby zmniejszać prawdopodobieństwo incydentów rasowych, żeby walczyć z czymś co nazywa się też razi rasizm strukturalny, ale myślę, że nie mamy takiej recepty czy takiego rozwiązania, które pozwalałoby nam na nadzieję, że wyeliminujemy to zjawisko uzupełniono, bo wynika też pewnych czynników społecznych kulturowych w dużą rolę też pełnić to 3 jak czy dobrze edukujemy uprawa człowieka czy rosną kolejne pokolenia, które mimo wszystko starają się myśleć o drugim człowieku nie nie przez przez marce różnic czy myślę w sposób który, który tolerancyjny przyszłość pokaże no myślę, że jesteśmy wszyscy tym zainteresowani, żeby w społeczeństwie każdy czuł się dobrze nawet jeśli się od siebie różnimy bankowym skóry pochodzenie etniczność różnymi czynnikami, ale to ma być od społeczeństwa mówiąc takim może bardziej górnolotne językiem nowi w jakiej perspektywie globalnej chyba też dochodzi, żeby ludzie traktowali się zajmie ratunkiem, a powiem, żeby też państwa traktowały i swoich obywateli i nieobywateli szacunkiem i szanując prawa no właśnie komitet ONZ, w którym pan zasiada to jest komitet, który zajmuje problemami rasizmu globalnie, jeżeli pan profesor mógłby przybliżyć na czym polega funkcja podstawa prawna funkcjonowania komitetu do spraw likwidacji dyskryminacji rasowej to co by pan powiedział kilka takich precyzyjnych znać to jest organ ekspercki składa się z 18 z 18 organ ekspertów z całego świata naszym zadaniem jest patrzenie na ręce państwom państwom stronom międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich dyskryminacji rasowej państwa sobie stworzyły konwencji oczywiście wiele stała jedną z pierwszych 900 sześćdziesiątego piątego roku, ponieważ pozostawienie zaczym stworzenie takiej struktury czy stworzenie traktatu bez żadnego mechanizmu implementujące go powodowałoby, że te gwarancje były bardzo iluzoryczne stąd też w państwa stworzyłem tego typu mechanizm, czyli organ ekspercki nie było nie ma pewnie nie będzie światowego sądu praw człowieka to jest to, które mamy europejski Trybunał praw człowieka aktorowi udało się powołać taki sąd w przestrzeni naszych w środowisku takim globalnym uniwersalnym ONZ-owskim tylko tego się nie udało uczynić teraz ten komitet funkcjonuje już ponad 50 lat pierwsza sesja odbyła się w 900 siedemdziesiątym roku są jest kilka takich podstawowych funkcji pierwszoplanową jest sprawdzanie państwa sobie radzą z przestrzeganiem zobowiązań to jest te sprawdzanie czy też monitoring polegający na tym, że rozpatruje sprawozdania państw to tak brzmi, że jest ono tak no to to nie jest żadna funkcja taka jest sądownictwo a, ale jest także my zadajemy bardzo szczegółowe pytania państwo delegacjom państw na podstawie sprawozdań słuchamy też bardzo wnikliwie organizacji pozarządowych i prowadzimy dialog no, wytykając z państwom pewne praktyki błędy formułę rekomendację mamy też możliwość rozpatrywania skarg indywidualnych, mimo że jesteśmy sądem już organem eksperckim 13 ze 182 państw stron konwencji uznała taką kompetencję taką komitetu cer dużo by byśmy mogli przyjmować rozstrzygać takie skargi one nazywają zawiadomieniami w takich momentach urządza Tusk, ale rozumiem, że podstawowa funkcja komitetu polega na tym, że raz na kilka lat każde państwo z tych 182 państw ma zadanie przedstawić raport i napisać co państwo robi, aby przeciwdziałać dyskryminacji tak na tle rasowym narodowościowym etnicznym ten raport trafia do was wy zapraszacie to państwo na posiedzenie rozmawiać z przedstawicielami państwa w międzyczasie organizacje społeczne mówią jak to naprawdę wygląda jak jak należy postrzegać rzeczywistość w danym państwie i na tej podstawie formułuje cie rekomendacji dokładnie tak się dzieje przyjeżdża delegacja ostrą rozmawiamy nie są proste łatwe pytania od kilku lat zresztą transmitowane i dostępne zazwyczaj każda delegacja państwa powierzy, że nie ma problemu z dyskryminacją rasową u nas często pojawia się taka teza, że nie mamy dyskryminacji, ponieważ zakazana no to oczywiście także uchwaliliśmy ustaliliśmy konstytucję skoro zakazane nie ma to jest dokładnie to co mówi część delegacji, ale my jesteśmy bardzo wnikliwy zadajemy bardzo szczegóły pytania ustanawiamy sprawozdawców takich dróg krajowych, którzy się tym którzy, którzy mają za zadanie, żeby bardzo dogłębnie zbada sytuację jesienią taką funkcję pełniłem wobec Gruzji oraz prawodawcą krajowych bez Gruzji przeszła bardzo Gruzja kojarzy w Polsce tylko samymi dobrymi życia wino więzienne góry nie byłem, ale kojarzy się dobrze co nie przeszkadzało też zadawać bardzo dużo szczegółowych pytań, ale tutaj na autora okej, ale jakiś 1 problem z Gruzji także się po cieszyli, że w Polsce nie najgorzej ojej no mieliśmy pewne zastrzeżenia do sposobu traktowania mniejszości w azerskiej żyjącej w Gruzji pytaliśmy o to jakim jak radzą sobie z implantacją mają świetne prawo anty sanacyjna bardzo dobrą nowoczesną ustawę stale nowelizowaną, ale trzeba jeszcze ją stosować, bo to, że się ma jakieś prawo jest 1, a potem trzeba dbać o to, żeby ono funkcjonowało były pewne przypadki również takie incydentalne dyskryminacji rasowej czy jakiś takie zjawiska, które jeśli w pierwszy przykład brzegu, którym tutaj ewentualnie mogę wspomnieć my też zwracamy uwagę na pewne zdarzenia pewne incydenty w zdarzyło się też tak w Gruzji, że w jakiś kandydat na prezydenta ty milicji w trakcie kampanii wyborczej posługiwał się taką retoryką droga rasistowską wystąpił w jakimś takim przebraniu też naśmiewał się kandydata czarnoskórego, który tam był jeden z kandydatów akurat ani 1 drugi został prezydentem milicji natomiast pytanie 3 to wywołało reakcję czy nie czy w jaki sposób to jestem w stanie się założyć, że ombudsman Gruzji Nino Maria reagowała były pewne reakcje z tą, a propos zdaje się, że w tutaj może z-li w nie to jest to jest także tutaj się pan panie co będzie lepsze tutaj ekspertem od tego, żeby ocenić jak sobie radzą Usman gruzińskiej zdaje się, że jest całkiem dobrze skonstruowana instytucja różni mają bardzo silną szczerze noże jak przyjechała kiedyś właśnie pani Maria to do Polski na przystanek 1 jedno spotkaniu OBWE i zaczęliśmy rozmawiać co robi to były momenty, kiedy opadała przysłowie szczęka byłem tak bardzo pod wrażeniem zaangażowania natomiast się wydaje, że tak na marginesie zupełnie w Gruzji do siebie, że z tego, że tam powstały bardzo ciekawe organizacje pozarządowe zrzeszające młodych prawników, które świetnie kształciły kadry dla całego wymiaru sprawiedliwości w tym także właśnie bardzo dobrych prawników z takim dobrym zrozumieniem mechanizmów międzynarodowych myślę, że do szóstego brał Chińczyk jest Gruzja rozumie się pojawiają różne inne kolejne państwa jak i pojawiają się też skargi indywidualnej, jeżeli obserwujemy takie procesy globalne to, który m.in. mówiłem w swoim felietonie związany z kontekstem wojennym kontekstem do kolonii z kolonii organizacyjnym to czy trafią jakieś skargi indywidualne, które tego by dotyczyły właśnie do komitetu którymi się zajmowaliście może tak do komitetu trafiają skargi w oczy zawiadomienia jak indywidualne, mimo że nie ma aż tak wiele w one jednak mają też pewne znaczenie tak indywidualne o rentę nie poruszają problemów taki w skali globalnej, bo tam też tytuł do tego, żeby wnieść zadymienie ma ofiara naruszenia, czyli to jest rodzaj treści skargi takie jak do Trybunału tylko, tyle że nie jesteśmy sądem, ale chce o tym wspomnieć, że mamy też w ogóle procedury skarg międzypaństwowych jedno państwo może mieć zastrzeżenia do praktyki innego państwa to się rzadko zdarza, że zarząd trzykrotnie i to, toteż dopiero 2018 roku takie skargi międzypaństwowe trafia trafiły do nas i jednak jeśli chodzi o skargi indywidualne są tam jest tam by wiele problemów które, które są poruszane chociażby, a w listopadzie zespół w zeszłym roku otrzymaliśmy skargę zdani, która dotyczyła mowy nienawiści takiej wystawy artystycznej, w którym w czasie, której przedstawioną i postać Hitlera i postacie pewne z takiej domeny publicznej, upatrując w jakimś rasistowskimi komentarzami, a w każdym razie 8 łat była to ciężko mówić to jaki sztuce NATO z bardziej bardziej pseudo sztuka już budynku parlamentu duńskiego taka wystawa się się znalazła no zresztą autor tej skargi zostały tam przedstawione na jednym z takich przekazuje do rysunków czy taki grafik i okazuje się, że prokuratura duńska 3 postępowania, ale umorzyła twierdziła, że to się mieści w granicach wyrazu artystycznego no podczas gdy myśmy wyrazili wątpliwości uznaliśmy jednak, że brak tutaj reakcji państwa brak reakcji Dani oznacza naruszenie naszej konwencji czy konwencją likwidację wszelkiej komunikacji masowej, czyli pod hasłem sztuka niemożna przedstawiać różnych treści, które de facto są w treściach rasistowskich są granice wolności ekspresji, mimo że jestem wielkim miłośnikiem wolności ekspresji to jednak nie wszystko to co taki jest ekspresją jest jednocześnie tak jeśli się w granicach ochrony w związku z tym państwa zobowiązały do tego, że będą reagować, że nie pozwolą na szerzenie jakieś treści propagandy rasistowskiej w związku z tym egzekwujemy to do czego się zobowiązały w tym roku 10grudnia będziemy mieli 705 rocznicę powszechnej deklaracji praw człowieka czy patrząc z tej perspektywy możemy powiedzieć, że jednak w temacie walki z dyskryminacją rasową jako jedno jeden z tych aspektów jedna z tych wartości lub za którymi stała powszechna deklaracja świat jest jednak lepszym miejscem do życia czy gorszy bardzo trudne pytanie tak to 75 lat 10grudnia i upłynie nie mogę powiedzieć, że w, obserwując czy, badając to jak państwa sobie radzą z zębem jak implementują konwencje jak jak radzą sobie walkę z rasizmem czasami mam takie wrażenie, że to jest krok do przodu 2 kroki w tył, że to nie jest pocieszające, że mimo wszystko wciąż tyle jest tych przejawów dyskryminacji rasizmu ona występuje w różnych sferach życia publicznego, więc co tak bywa, że to pytanie 385 latach deklaracja powszechna, a trzeciej jest historią sukcesu czy okazuje się, że niekoniecznie się, że to ciężko jednoznaczna ocena, ale Apart, chyba że nie ma czy jakieś na pewno, ale tak no wie co do dobrze się przekonać chcę powiedzieć, że rzeczywiście to jest z tej perspektywy udało się Apart znieść czy obalić w Republice ludowej Afryki to auto świetnie tak na marginesie to anty apartheid i był 1 też z takich czynników jak katalizator w powstania konwencji przeciw rezygnacji rasowej tam art. 4 konwencji zakazuje segregacji w handlu powiedziałbym tak, że no są państwa, które nigdy się nie przez do tego nie nie mogą czy nie nie przyznają się do tego, że segregują, że stosują pewne praktyki tego co 2 a, niemniej jednak są pewne współczesne takie takie przejawy tych trochę jak z niewolnictwem znaczy, że żadne państwo oficjalnie nie powie że, że już oczywiście, że nie tak, ale wciąż jeszcze pewne współczesne praktyki niewolnictwa niestety istnieją Drodzy Państwo porozmawiamy także o tym jak podchodzić do kwestii dyskryminacji rasowej narodowościowej etnicznej w Polsce, a tymczasem posłuchajmy taco Hemingwaya w utworze łańcuch 2 korek Szanowni Państwo to był taco Hemingway z gościnnym występem Artura Rojka utworzył łańcuch 2 korek, który został umieszczony na płycie jarmark pyta co ważne powstała, zanim jeszcze Rosja zaatakowała Ukrainę, kiedy w Polsce mam wrażenie jednak mieliśmy do czynienia z różnymi przejawami dyskryminacji ludności ukraińskiej cały czas mamy, ale myślę, że wojna jednak spowodowała zmiany relacji między społeczeństwem polskim, a ukraińskim i teraz w studio Radia TOK sam jest pan prof. Michał Balcerzak rozmawiamy o różnych przejawach światowych polskich dyskryminacji rasowej narodowościowej etnicznej i chciałbym spytać jak ten postrzega to jak się Polska zmieniała czyste lata także w kontekście prawnym w kontekście społecznym, bo prawo w pewnym sensie stara się nadążyć odpowiedzieć na problemy, które się pojawiają w społeczeństwie na ile współczesna Polska właśnie bardziej jako polską z tego utworu na ile właśnie z tym Kuby BIC cyca myślę, że współczesna Polska jednak bardziej przypomina tną utwór taco Hemingwaya w z rzeczywiście 3 dekady Polski, którą nazywamy wolną i tej współczesnej spowodowały otwarciem świat staliśmy się jak sądzę nieco też chyba bardziej otwarci, aczkolwiek zależy też oczywiście to nie jest także struktura demograficzna struktura społeczna w Polsce przeżywa jakieś dramatyczne zmiany oczywiście w tej chwili mamy jest w tę sytuację związaną z obecnością milionów uchodźców z Ukrainy, którzy rzeczywiście dobrze tutaj są są przyjmowani co zostały dobrze, ale nie wydaje się, żebyśmy w ciągu 30 lat też przeżyli jakieś tego typu zjawiska, które powodują, że nasze społeczeństwo jest w wyjątkowo barwny wielokulturowy itd. i teraz tak nie może wiele wjeżdżamy przyjmujemy gości mam wrażenie, że też to wynika z kontaktu z kulturą to ma kulturą masową nie tylko, że to, zwłaszcza te młodsze pokolenia mogą być bardziej otwarty na inność na różnorodność i w tym widzę wielką nadzieję, bo wszy, dopóki nie zrozumiemy, że różnorodność nie nie można się też wybierać jedynie o to chodzi o różnorodność zawsze jest zjawiskiem pozytywnym tego też tak nie jest, ale myślę, że się przyzwyczailiśmy zagrożeniu staje się coraz bardziej różnorodni, a co jeszcze dawał tego kontekstu tak coś zmieniło w ciągu 30 lat ten jeśli popatrzymy na to ile mamy w Polsce ME mniejszości etnicznych narodowych nią w ciągu 30 lat ja akurat Polska też już w dobre kilkanaście lat temu jak starała się nieco uporządkować sensie prawnym kwestie mniejszości etnicznych narodowych mamy 4 mniejszość etniczną 9 narodowych wyróżniamy się nieoficjalnie dlatego jeszcze powiem o tym, że w Polsce Agnieszka stosunkowo niewielu Afrykańczyków tam susza tylko 6000 to może 381 000 000 społeczeństwie nie jest dużo a, ale jednocześnie w w zwiększą się też populacja się zwiększa się odsetek wzrostu osób kulturowo związanych z innymi obszarami tak i myślę, że to jest ten trend naturalny zgon chodzi chodzi o to żebyśmy, żebyśmy w tym kontekście potrafili znaleźć wspólny język i abyśmy pamiętali o tym, że ta różnorodność odmienność etniczną narodowa kulturowa nie może być jakimś źródłem konfliktów nienawiści czy gwarancji, a czy polskie prawo osoby jestem wystarczająco radzić polskie organy stosowania prawa policja prokuratura wystarczająco skutecznie reagują na przejazdy to jest m.in. kwestia tego na ile skutecznie są wykorzystywane instrumenty chociażby też prawa karnego, które dotyczą karalności aktów przemoc czy także akty mówi nienawiści motywowanej rasową narodowościową muszę przyznać, że nie zna jakiś bardzo aktualnych statystyk, ale myślę, że te przepisy nie są martwą literą, że są wszczynane postępowania w ramach, których tak sprawcy czynów motywowanych rasizmem czy nienawiścią na tle etnicznym ziemie wszystko ponoszą odpowiedzialność jest pytanie czy to tylko chodzi o kwestie prawa karnego czy też nie mogliśmy myśleć o tym co nieco szerzej, bo chodzi o to, żeby prawo chroniło oczywiście, żeby ono sprzyjało tak zjawiskom pozytywnym takim kulturowo myślę, że to nie jest wyłącznie rolę wymaganego do COS także weźmy także kwestia prawa edukacyjnego myśmy mieli taką edukację, w której się można akurat minister Czarnek wprowadził przepis, który w sposób bezpośredni dyskryminuje mniejszość narodową rozporządzenie ministra edukacji, czyli tego ministra, który jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki oświatowej mówi, że mniejszość niemiecka jest gorsza wszystkich pozostałych, bo ma mieć tylko 1 lekcję nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w tygodniu podczas wszystkie pozostałe mniejszości mają 3 godziny no jeśli tak to jest tu też powód, żeby się tej sprawie nieco bliżej przyjrzeć to jest kwestia realizacji przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i licznych i języku regionalnym tak Marta zakład osobna historia to w to jest niepokojące, jeżeli się różnicuje status mniejszości między sobą, bo to jest kwestia tego, że no na tym polega, że każde wykluczenie wyłączenie zróżnicowanie motywowane etniczność czy 3 pochodzenie Narodowym stawia pewne znaki zapytania to znaczy też nie każde różnicowanie od razu jest dyskryminacją w mam wrażenie, że akurat w tym przypadku to jest pierwszy raz w historii Rzeczypospolitej trzeciej Rzeczypospolitej, żeby tak otwarty sposób wprowadzać zróżnicowanie na poziomie przepisu nie na poziomie praktyki tego, że tam organ nie reaguje na jakiś przypadki zawiadomienia nie wiem o czynach antysemickich czy omówi nienawiści tylko po prostu wprost pisze się tak ta 1 mniejszość będziemy gorzej wszystkie pozostałe no to jest niepokojące zastanawiająca przyznaje, a jeżeli byśmy przez dni trochę w kierunku amerykańskim bardzo dużo się dyskutuje na świecie obecnie na temat tzw. kultury wymazywania kultury wykreślania pewnych treści podręczników literatury z programów nauczania walczy się też z tymi pomnikami ulicami, które są nazywane od imienia tych, którzy kolonizowali bądź, którzy mieli jakiś złe popełniali złe czyny w stosunku do ludności afroamerykańskiej czy kwestii dzisiaj pojawiają w kontekście prac komitetu i dziś widać jak komuś właśnie taką refleksję na ten temat, że jednak po w ostatnich latach ze względu na większe uświadomienie większą siłę sprawczą różnych grup dotychczas wykluczonych one przemawiają zupełnie innym głosem może tak oczywiście przyglądamy się temu, jaki jest działanie postępowanie państw stron konwencji jeśli chodzi o pewne dziedzictwo kulturowe i Ben symbole przestrzeni publicznej pomniki literatury też nie jesteśmy żadnym urzędem oczywiście sens wszystkim, niemniej jednak pewne uti pomniki czy pewne symbole utrwalające w dziedzictwo kolonializmu czy tego typu fenomeny no rzecz jasna zwykle spotyka naszą krytyką jeśli chodzi też o są kwestie w malowania czy rezygnacji czy grą wypychania poza poza przestrzeń pewnych chociażby chociażby dzieł literackich to jest temat, który do tak też istnieje w tych w tych dyskusjach jeśli możemy na chwilę nawiązać do polskiego tylko środowiska kontekstu czy naszej rzeczywistości myślę, że tutaj będziemy chyba wszyscy mieli na względzie chociażby dyskusję o tym na ile w kanonie lektur powinno się znaleźć pustyni Pusz mechanika Sienkiewicza i również taka debata dotyczy tego wiersza Juliana Tuwima, którego prawdopodobnie wszyscy zgłasza lewy but ten wiersz jest obecny jest pamiętany w przestrzeni też publicznej chodzi o wieś, którego dzieci się w wiele uczyły w szkole być może nadal się uczą akt ten pierwszy Murzynka Bambo i teraz no tu się pojawia pewne znaki zapytania, dlatego że ja myślę, że zbyt takie też radykalne próby zakazywania wciągania na innych z pewnych dzieł pewnych literackich dzieł nie zawsze przynosi jakieś rezultaty czasami można zostawiać czy nie lepszym pomysłem jest opatrzenia jakimś kontekstem komentarzem, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że to pewne dzieła pewne pewne formy wyrazu itd. one inaczej mogły brzmieć i kiedy były tworzone już sprawców do współczesności one mogą zupełnie inny wydźwięk w, a przemoc i postępowanie policji, czyli np. tzw. profilowanie etniczne, czyli kierowanie i szczególnego zainteresowania w stosunku do osób, które wyglądają inaczej niż dominująca większość tak czy ktoś pojawia na lotnisku wygląda na osoby pochodzenia arabskiego jakimś dziwnym trafem służby akurat się taką osobą interesują albo policja jak zatrzymuje akurat czarnoskórych nastolatków już białą skórę tak trochę rzadziej takie rzeczy też się w waszej pracy, ponieważ najbardziej nawet wydaliśmy na ten temat coś co nazywa się takim komentarzem ogólnym rekomendacją ogólną, bo to jest problem występujący w wielu państwach nasilony w państwach anglosaskich powiedziała tylko to się wiąże rzeczywiście z tym że działanie policji bywa bardzo tutaj rasistowskie była ukierunkowane w w ten sposób, aby mimo wszystko dokuczyć wręcz 3 mniejszością, ale przy okazji też powiem, że tak brutalność policji wszyscy pamiętamy kazus Georga Floyda, chociaż tak naprawdę to nie jest też jedyny kazus, w którym okazuje się, że można już możliwe, jeżeli chodzi o osoby afroamerykanina, który został przedłużony wróżono, dostając policję czy nowa sytuacja scena trzymania prawda kolana na na twarzy naszych i staram się skarżył, że nie może oddychać ten projekt, a Andrzej Stróż momencie dokładne i zmarł to też spowodowało pewne niepokoje społeczne prędzej ruch, który się z tym wiązał dla klas z marca a, ale to jest też także trudno zaprzeczyć, że policja zupełnie była to świadoma, że to jest kwestia pewnej szkole oczywiście to kwestia tego uwrażliwienie na tę sytuację w bardzo zwracamy na to uwagę na kwestie związane z działalnością służb porządku publicznego w i w jaki sposób tego typu działalność podlega też pewnym takim szkoleniom w każdym razie rzeczywiście jeśli chodzi o przemoc to to ona jest niestety wciąż obecna forma praktyce wielu państw niedawno byłem w Berlinie i w takich miejscach, w których bardzo często gromadzą się migranci uchodźcy całe można być parki są o plakatowej no właśnie, żeby skończyć z profilowaniem etniczny skończyć Straszewski działaniami policji i toteż pokazuje, że to zjawisko się rozszerza, bo policję do takich metod sięgają jednocześnie bardzo trudno jest złapać policji za rękę może być to sprawdzić trzeba zweryfikować ich setki tysiące różnych interwencji policyjnych dopiero wtedy wykazać, że statystycznie właśnie dziwnym trafem osoby mniejszościowego pochodzenia narodowościowego etnicznego rasowego właśnie były przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony policji no dobrze, a jeżeli byśmy spojrzeli na to co się dzieje najpierw może za naszą wschodnią granicą, a mianowicie mamy wojnę Rosja zaatakowała Ukrainę i w kontekście tej wojny pojawiło się hasła, które mogą być uznane za hasła czysto rasistowski czy to już trafiło do komitetu to było przedmiotem zainteresowania czy ONZ NATO zwracał uwagę jakichkolwiek wystąpienia, czyli nie tylko na akty agresji tylko też na retorykę, która temu towarzyszy myślę, że jak najbardziej to ręka i targów na ziemię argumentacja, chociaż się pseudo argumentacja, która w cudzysłowie tłumaczy agresję na Ukrainę, że ona rzeczywiście miała kontekst rasistowski, ponieważ przypomnijmy, że dyskryminacja rasowa obejmuje także kwestię dyskryminacji z uwagi na etniczność narodowość, jeżeli odmawia jakiemuś narodowi tożsamości narodowej i kwestionuje tę tożsamość co NATO w konsekwencji też powoduje zakwestionowania istnienia państwa no to jest to działanie ewidentnie związane z z rasizmem również tak teraz, o ile Ukraina rozpoczęła pewne działania też prawda na wielu frontach prawnych tak powiem akurat nie mamy skargi międzypaństwowej ukraińsko-rosyjski w naszym komitecie, ale co ciekawe i Ukraina i adresu federacja rosyjska również podlega temu cyklowi sprawozdawcze Emu w tej chwili czekają na rozpoznanie sprawozdania i Rosji Ukrainy przy czym zresztą nawet to nie wynika z jakiegoś przyspieszenia tego procesu, ale spodziewamy się takiego takiego no cóż dialogu również z Rosją, mimo że jesteśmy pewni, że nie dojdzie, ale w każde państwo zapraszane na do rozmów nie wiemy jeszcze czy nie będzie tak, że po wykluczeniu Rosji i rady Europy i po tym, jak Rosja przestała być stroną europejskiej konwencji praw człowieka czy przypadkiem skarżący z Rosji nie kierują swoje uwagi w stronę chociażby naszego komitetu albo komitetu praw człowieka, które mają szerszą jurysdykcję do to jest także oni już nie są pod ochroną europejskiej konwencji praw człowieka a, ale z kolei to jest ciekawe, że mogą złożyć skargi do organów żydowskich pytanie czy zrobiono czas pokaże natomiast jeśli chodzi o kwestie nie lub biuro wysokiego komisarza do spraw praw człowieka rzecz jasna też angażuje się te działania, które mają mimo wszystko sprawdzić w co jak gdzie dzieje się pod kątem praw człowieka w trakcie wojny w Ukrainie jest nowy komisarz praw człowieka od grudnia pan walkę tylko to jest bardzo doświadczony jak dyplomata ONZ-owski i jego druga wizyta zaraz po objęciu urzędu w grudniu zeszłego roku była właśnie na Ukrainie tylko, że o tym wszystkim myślimy o tym dyskutujemy to zaczynamy mówić o technikalia o procedurach o skargach, a jednocześnie zdarzyła się rzecz, która była niewyobrażalna znaczy ta sama retoryka, która poprzedzała drugą wojnę światową, która była podstawą przyjęcia powszechnej deklaracji praw człowieka jest teraz po prostu biały dzień powtarzana oczywiście w czasie wojny były Gosławice tego doświadczyliśmy, ale teraz skala i konsekwencje dla całego świata są zupełnie nieporównywalne czy to nie jest porażka dla całego systemu ich wszystkich tych idei, o których mówimy to jest bardzo dobre pytanie eWUŚ na w pytaniu, w którym w jakimś sensie może również zawarta odpowiedź cały system po drugiej wojny światowej był ukierunkowany na to, żeby zapobiegać konwencja zapytań zbrodni ludobójstwa konwencja genewska 2010. roku Susz nie to też doskwiera, że zajmujemy się zawodowo wstyd próbujemy nadać sens prawu międzynarodowemu praw człowieka chodzi o to, żeby coś wynikało, że jakaś wartość dodana z tych działań natomiast ten rok, kto już minął rok 2022 był niezwykle bolesny oczywiście był najbardziej bolesne dla Ukrainy Ukraińców, ale jednocześnie to potrafi być bardzo deprymujące no to nie powinno nas też zwalniać z obowiązku nie byliśmy rozłożyć rąk i powiedzieć, że no cóż jest dużo zła na świecie nic nie poradzimy, ale muszę przyznać, że ja miałem takie poczucie zastane w lutym na początku 2004. przez parę późniejszych też niż, żeby faktycznie się cofnęliśmy do 3009. roku wtedy mieliśmy jeszcze ONZ-etu liga narodów, ale tak to jeszcze inna historia było tych wszystkich traktatów procedur tak właśnie po od tylu dekadach starań okazuje się, że mamy bardzo bardzo poważną wojnę agresywną konwencjonalną no nie ma nic nie ma większej autonomii spraw człowieka niż wojna to jest coś najgorszego co można sobie wyobrazić jeśli mówimy już budowaniu praw człowieka kultury praw człowieka pokoju to jest warte, jeżeli spotykamy się tutaj agresorem, który sobie z tego nie robi na szczęście świat w większości przynajmniej świat zachodni odpowiada dosyć na razie zdecydowanie oby oby tak dalej, ale są ważne odpowiada przy użyciu siły, a nie przy pomocy tylko wyłącznie słownej tak jakoś ogólnego potępienia, bo to się okazuje że to by nie było wystarczające przez takie głosy nawet pojawiały na początku wojny tak i to ze strony lewicy światowej, która mówiła o tym może raczej powinniśmy doprowadzić szybko do pokoju pokój jest taki wspaniały, ale jednak liderzy słusznie doszli do wniosku, że musi być tylko wyłącznie odpowiedź siłą, ponieważ w przeciwnym wypadku damy zwyciężyć w tym idee, które są najczęściej niepożądane święci liberalnych wartości świata cywilizowanego, owszem i mam nadzieję, że to też wynika z pewnych lekcji z tego wieku i tego, że jeśli pozwolimy Ahn takimi ideologią, które opierają się na razie śmieje na osi mierzy pozwolimy im się rozwijać następnie atakować no to znaczy, że się, czego nauczyliśmy tak się, mimo że nie są łatwe czasy dla praw człowieka ani dla pokoju jako takiego no nie możemy czuć zwolnieni z obowiązku kontynuowania takich starań no to jest tyle co możemy zrobić, a inne tendencję, jaką jest tzw. Narodowy populizm albo liberalizm liberalne demokracje Neo autorytaryzm na różne sposoby można byłoby to nazywać prof. Radosław Markowski Uniwersytet SWPS teraz prowadzi takie badania, które zmierzają m.in. do nazwania tych wszystkich procesów, które na świecie zachodzą natomiast częścią jest to co pisał Fukuyama jako polityka tożsamości, czyli to, że odnosimy, że ci liderzy polityczni mówią my reprezentujemy prawdziwą większość, która ma moralne prawo, żeby decydować jak porządek w danym państwie ma wyglądać związku, z czym spycha my mniejszości na bok i mówimy, że niekoniecznie one mają takie same równe prawo do decydowania o przyszłości danego państwa to jest też czy tutaj można zaobserwować konsekwencje dla dla rozwoju jakich tendencji właśnie nacjonalistyczną rasistowskich przyglądamy się temu bardzo uważnie nie tylko mój komitet to jest także pewne procesy, jakie polityczne, gdyż społeczne one naprawdę są zauważone m.in. ten wzrost pewnego ekstremizmu w pewnych czy czegoś się też nazwał pewnym białą supremacją chociażby w stan łączonych, ale nie tylko oczywiście bardzo niepokojące państwa demokratyczne przejmie te, które przyjęły na siebie poważnie pewne zobowiązania, które stają się je wypełniać one muszą mieć tego świadomość, że w tak to jest pewna też ciągła walka z pełni prądami wstecznymi trzeba sobie przypomnieć też o tym, że na państwa mają różne koleje losu w sensie politycznym, ale gdzieś powinien być fundamentem wspólne standardy osiągnięcia jak mieliśmy deklarację powszechnej to powinien być punkt odniesienia takiej funkcji pewien element ten może z, a jeżeli to nam przypadnie, jeżeli tutaj nie będzie pewnego oparcia w tym fundamencie to znaczy, że zmierzamy w bardzo złą stronę następuje chciałbym się spytać jak i argumentów użył pan profesor pod adresem władz polskich, żeby przekonać, że nie można uchodźców migrantów traktować inaczej w zależności od tego, którą granicę przekraczają, bo przekraczają jedno granicę jest względnie okej mam już granice polsko-ukraińską przekroczyć granicę polsko-białoruską jest katastrofalnie z punktu widzenia praw człowieka, w jakich argumentów można użyć by polskie władze przystąpią myślę, że argumenty są są znane to znaczy poszukiwanie pomocy i potrzeba ochrony kogoś przed wojną niebezpieczeństwami udzielenie takiej ochrony to jest też kwestia pewnego testu na państwo prawa państwo praw człowieka to jest też kwestia zobowiązań międzynarodowych tego państwa czy to jest razili no to jest rasizm, że osoby przekraczające granicę polsko-białoruską doświadczają tego są zawoła pani dr Machińska wywózki też push-backów, czyli Rafis to jest działanie, które jest sprzeczne ze standardami międzynarodowymi, jeżeli ona jest motywowane pewnym pewną hierarchizacji ją i ona ma na celu wykluczenie wyłączenie uchodźców po, którzy pochodzą z Syrii Afganistanu, bo nie pasują do jakiej koncepcji to tak to jest nasz czy mamy do czynienia z rasistowskim Jeżyna granic, jeżeli te praktyki się niestety okazują w ostatnio w on wcale nie zanikają chyba wciąż trwają to są działania, które można zakładać zaklasyfikować jako jako też się niepokojące od pod kątem dyskryminacji na technicznej, ale Włoszczowej rasowych czy jest nadzieja dla Polski to już jest mój ostatni pytanie krótko w przysłuży zawsze jest nadzieja w el skróty jest też odpowiedzialność wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to co się dzieje w Polsce boimy się też czuć odpowiedzialni za to co się dzieje w Europie nawet na świecie dobrze jest klasa każdego dnia nad tym, żeby prawa człowieka miały sens, żeby były przestrzegane Drodzy Państwo prof. Michał Balcerzak postuluje, aby każdy z nas był odpowiedzialny każdego dnia psa przestrzeganie praw człowieka, bo praca musi być wykonywana każdego dnia bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BOS - BODNAR O SPOŁECZEŃSTWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA