REKLAMA

Czy Brytyjczycy żałują brexitu?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2023-01-23 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w poniedziałek 23stycznia za tydzień będzie ciekawa rocznica miną 3 lata, odkąd wielka Brytania opuściła Unię europejską w tym poniedziałkową unijną w naszym cyklu noc chciałbym poświęcić czas na tę historię nie będą to oczywiście obchody rocznicy, bo przecież nie ma się z czego cieszyć, ale do sprawy warto wrócić by uzmysłowić sobie, że nic nie dzieje się przypadkowo, że nie można lekceważyć pewnych procesów Rozwiń » politycznych społecznych, a potem się dziwić, że stało się coś niewyobrażalnego to nie było KUPS i ku zdziwieniu Brytyjczyków i Europejczyków to stało się coś właśnie niemożliwego to było państwo wielka Brytania, które od początku było dumne ze swojej odmienności trochę, żartując można zauważyć, że jako jedyni w Europie mieli w ostatnim półwieczu ruch lewostronny a gdy wszyscy już mieli metry litry kilogramy oni trwali przy willa kamieniach funtach państwach nawet wtyczki i co za tym idzie kontakty przyprawiały turystów bólu głowy, gdy ktoś nie zabrał przejściówki to dlatego do Wielkiej Brytanii przylgnęła opinia trudnego partnera, a nawet obcego w Europie niewiele osób pamięta, że słynne brexitowym referendum w 2016 roku nie było pierwsze już takie mieli zaraz po wejściu do Unii wtedy do EWG o tyle 5czerwca 70 tego piątego roku ponad 67% obecnych przy urnach Brytyjczyków zagłosowało za pozostaniem we wspólnocie, ale przez te wszystkie dekady ich umysły serca media głównie tabloidy sączył im anty unijną retorykę niemal wszystko co unijne było głupie niepotrzebne o, tyle że dowody na to, jakie przedstawiano najczęściej były nieprawdziwe albo zmanipulowane robił także dziennikarz Boris Johnson, który jako korespondent Daily Telegraph w Brukseli wypisywał niestworzone historie o kretyńskich pomysłach brukselskich biurokratów nie będzie nam Bruksela obcych językach niczego narzucała taki przekaz szedł do opinii publicznej i w końcu stało się walczący o komfort eurosceptycznego skrzydła partii konserwatywnej obawiający się od nadmierny wpływ partii niepodległości Zjednoczonego Królestwa Nigela Farage dla premier David Cameron postanowił zrobić Brexit referendum wynik zaskoczył podał się do dymisji jako zwolennik pozostania w unii i właściwie jego błyskotliwa kariera gasła na zawsze potem mieliśmy często żenujących festiwal podczas negocjacji brexitowych głównie w izbie gmin, w której posłowie nie mogli czasem przez wiele miesięcy dogadać się co do zapisów wynegocjowanych rozwiązań przez kanał La Manche albo inaczej angielski rada Europy docierały głośne okrzyki Order Order Johna Barry koła przewodniczącego Izby gmin, który z trudem panował nad poselskimi emocjami w końcu umowę brexitową dogadano potem równie poważne schody były z umową o przyszłych stosunkach reszcie 31stycznia 2020 roku wielka Brytania znalazła się poza wspólnotą i świat się nie zawalił niewyobrażalne stało się faktem, ale też nie nastąpiły żadne ruchy tektoniczne zarówno na Wyspach jak na kontynencie Unia europejska się nie rozpadła, chociaż wielu wieszczyło nadejście kolejnych hitów wielka Brytania nie utonęła gospodarczą nie przestała być wielka, choć szkodzi co jakiś czas wracają do idei swojego referendum niepodległościowego, którego konsekwencją w razie wygrania tej opcji ma być wniosek o członkostwo w unii okazało się, że mimo wielu miesięcy lat rozmów dalej są kłopoty obustronnych relacjach głównie powiązane ze specjalnym statusem, jaki przyznano Irlandii północnej do tej sprawy zapewne wrócę w dalszej części audycji z każdym rokiem widać, że powoli, ale jednak rośnie liczba zawiedzionych Brexitem Brytyjczyków, że jednak coraz bardziej ujawniają się ograniczenia brytyjskiej gospodarki bez formalnej obecności na wspólnym rynku oczywiście żadna z poważnych sił politycznych nie rozważa oficjalnie choćby otworzenia debaty o powrocie do Unii no ale siły zwolenników członkostwa w unii jednak wzrosły o tych wszystkich historycznych obecnych aspektach brexitu rozmawiam z dr. Łukaszem dane LM z katedry studiów politycznych Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie także centrum imienia Ignacego Daszyńskiego traktuję tę dzisiejszą audycję nie tylko jako kolejną w ramach cyklu opowieści o sprawach związanych z integracją europejską, ale też jako przestrogę by nie lekceważyć pewnych zjawisk u nas dzisiaj bagatelizujemy, a potem będzie lub tyle, że to już wtedy jest za późno Maciej Zakrocki przedstawia no jesteś z nami zapowiadany gość pan dr Łukasz Danel katedra studiów politycznych Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie centrum imienia Ignacego Daszyńskiego dobry wieczór wieczór państwu wieczór park zawsze chyba dobrze w takim programie jest troszeczkę sięgnąć do historii jeszcze raz może przywołać pewne elementy, ale myślę, że dla słuchaczy niektóre z nich będą nawet zaskakujące tak, abyśmy wszyscy mieli przekonanie że, że ten Brexit w sumie nie spadł z Księżyca tak czy z kosmosu czy z nieba, że to jest rzeczywiście efekt wieloletnich procesów ba, a może nawet wielowiekowych, bo samo położenie Wielkiej Brytanii powodowało, że właśnie przez stulecia oni byli zawsze trochę jacyś tacy inni prawda tak cześć, jakby przyzwyczajeni jesteśmy do tej daty referendum w sprawie opuszczenia przez Zjednoczone królestwo Unii Europejskiej później do kolejnych dat, które wyznaczały kolejne etapy tego drugiego jak się okazało procesu aż wreszcie te ostateczna ten ostateczny krok dokonał końca stycznia 2020 roku, ale oczywiście koszenie wydarzyło nagle się nie wydarzyło niespodziewanie ja w swojej książce zrozumieć projekcji staram się no jedno z głównych pytań, na które staramy się odpowiedzieć to właśnie pytania o przyczyny tej decyzji i właśnie zaczynam od historii co prawda nie sięgam aż tak daleko jak pan redaktor, ale oczywiście przewodniki, w których pan wspomniał i to położenie geograficzne i to, że zawsze wielka Brytania, gdyż pył była częścią Europy, ale też nie do końca, bo raczej zawsze była częścią świata raczej się postrzegała kategorii w kategoriach od tej globalnej zresztą mając przecież przez długi czas do tego do tego powody i więc sięga może aż tak głęboko, chociaż dziś ta natura brytyjsko-szwedzki jest rzeczywiście osadzona i samym położeniu w całej wielowiekowej historii tego państwa, która odnosiła przecież wiele sukcesu, ale jeśli chodzi o sam Brexit jeśli chodzi o samo opuszczenie Unii Europejskiej, bo tak jak wspomniałem staramy się stosować taką tezę, że ta decyzja, choć nie ukrywam, że wielu z nas nie spodziewał, ale ona jednak nie była niespodziewana, a już, tym bardziej nie była nie była przypadkowa ona w Brytyjczykach dojrzewała tak naprawdę od bardzo dawna ja myślę, że nawet od chwili dołączenia tego państwa do jeszcze wtedy wspólnot europejskich na początku lat siedemdziesiątych, więc projekt to może ja się gorąco jeśli pan pozwala właśnie, nawiązując do jednego z pana artykułu pan jednak jednak właśnie sięga troszkę wcześniej i zwraca uwagę, że ten eurosceptycyzm brytyjski już pojawia w końcówce lat pięćdziesiątych, kiedy to właściwie zaproszono pan pisze o politycznych elitach brytyjskich, które odmówiły zaproszenia od ze strony innych państw członkowskich i nie chciały podpisać traktatów rzymskich właśnie z powodu takich historycznych i prestiżowych odnośników może tak bym przetłumaczył tę ten fragment pana artykułu w języku angielskim, więc no, więc właśnie nas nawet tutaj można znaleźć jeszcze trochę wcześniejsze tak dziś Żnin 2 tak oczywiście zresztą do tego też leżałem Rze, że gdzieś tą datą graniczną, której mówimy jest odciąć 900 siedemdziesiąty trzeci, gdy wreszcie Brytyjczycy dołączyli, ale oczywiście musimy sięgać, żeby znowu dobrze zrozumieć jak cały te historyczne już wobec samej integracji europejskiej tego etapu integracji europejskiej, gdyż rozpoczął od drugiej wojny światowej myśmy właśnie sięgnąć do tych lat, kiedy wszystko się rozpoczynało traktatów rzymskich w zasadzie nawet jeszcze wcześniej do traktatu paryskiego, który powoływał pierwszą pierwszą we wspólnotę europejską europejską nocą zawitali Stali i wtedy wydawało się naturalne, że Zjednoczone królestwo w pędzie, jakby jednym z tych państw założycielskich wspólnot europejskich natomiast do i faktycznie tak jak tak jak pan redaktor przywołał w tym jeden z moich tekstów tego zaproszenia do stołu, przy którym podpisano traktat paryski u z tą Churchill i inni liderzy państwa brytyjskiego liderzy polityczni wówczas nie przyjęli po prostu nie będą tym zainteresowani to fragment monologu się wtrąca jak pan mówił Winston Churchill to oczywiście to jest znana sprawa albo od skoro przy przypominamy no to przecież często jak się mówi o początkach integracji europejskiej to się mówi o istocie Churchill, który rzuca to słynne hasło Bóg do konieczności budowania Stanów zjednoczonych Europy to co prawda mówi zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej ale, toteż ciekawa ewolucja, że człowiek, który rzucił hasło, które dzisiaj wielu polityków oczywiście z trwogą odbiera, czyli właśnie stany Zjednoczone Europy to to on to Brytyjczyk to ten Churchill tak, a potem właśnie w uznał, że jakiś powodów w ogóle nie będą wchodzić w proces integracji, kto to ten sam czas, czyli dokładnie zresztą czas jak elity brytyjskie popierały te wszystkie pierwsze próby na początku takie bardzo nieśmiałe później coraz bardziej odważne integracji politycznej militarnej nie wszystkie udane zresztą gospodarczej na Starym kontynencie natomiast Wielkiej Brytanii Winston Churchill nie widział roli jako jednego z uczestników tych procesów, ale jako pewnego patrona jak całego tego przedsięwzięcia panie redaktorze trzeba pamiętać o tym, że jak w tym perspektywa brytyjska spojrzenia na to wszystko co się działo po drugiej wojny światowej była całkowicie inna, bo wielka Brytania przecież wyszła z tej z tej wojny jako jedno z państw zwycięskich, kto to właśnie Churchill, że znowu go wspomnimy dziś tam razem z prezydentem ze Stanów zjednoczonych i z liderem komunistycznych komunistycznego związku Radzieckiego układał ten powojenny ład cała Europa kontynentalna to jest państwa, które zainicjowały integrację europejską to były państwa, które wyszły z tej wojny jednak jako państwa mocno poobijany, więc też, jakby perspektywa spojrzenia na na tym konieczność współpracy pomiędzy nimi była zupełnie inna na kontynencie zupełnie inna w Londynie wielka Brytania wtedy miała jeszcze swoje imperium program miała specjalne relacje ze Stanami Zjednoczonymi to były takie główne osie polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii jest taka teoria, którą wtedy forsowano 3 kręgów tym pierwszym kręgiem była właśnie imperium oka już powoli się rozlatujące jeśli można tak powiedzieć, ale jeszcze to są lata czterdzieste lata pięćdziesiąte to imperium jeszcze wciąż trwało oczywiście wielki brat stany Zjednoczone bardzo bliski sojusznik, a to co się zaczynało dziać Europy kontynentalnej obserwowaną można powiedzieć trzymamy kciuki za powodzenie, ale to było za mało ambitne jak na ówczesny sposób postrzegania świata przez Brytyjczyków stąd oni woleli stanąć z boku później co prawda o zmianie decyzji, ale to już początek lat sześćdziesiątych natomiast sam początek sam początek dokonywał się bez Wielkiej Brytanii trochę też paradoksalnie charge jest często wymieniany wśród ojców założycieli tej tego tego projektu zjednoczonej Europy obok Adenauera otrzymana brata o ochronę, bo tam natomiast no faktycznie jak rola Brytyjczyków rola państwa brytyjskiego na początku przynajmniej była zupełnie na później wszystko się potoczyło trochę inną stronę na pewno nie tak jak Brytyjczycy oczekiwali, więc po prostu zmienił zdanie, ale ten początek był tak jak tu jest jeszcze 1 ciekawostka, kiedy w końcu przed wszystkich zastrzeżeniach tak dalej, ale ostatecznie decydują się na wejście do do EWG w tym 70 tym trzecim roku to no za chwilę nieomal że, bo to raptem jest rok siedemdziesiąty piąty organizują referendum czy chcą być w unii czy nie to jest coś w ogóle nie niebywałego, dlatego że na dodatek wiązać trzeba tę decyzję polityczną i z partią pracy tymczasem przynajmniej na kontynencie ugrupowania lewicowe zawsze są traktowane były są traktowane jako takie ewidentnie proeuropejskiej prawda tutaj ten pierwszy eurosceptycyzm pierwsze referendum to to jest inspiracji i lewicowej tak oczywiście widzę, jakie pytali czy nie było takiego jednoznacznego podziału na zwolenników i przeciwników integracji europejskiej podział jak przeciek przylegającymi pomiędzy partiami tam w obrębie każdej wojnie każdej partii zarówno laburzystów Vitoria SUV ścierały się, że różnym skutkiem, ale praktycznie od od od pierwszych od samego dołączenia do Unii Europejskiej ścierały się różne frakcje zarówno tych, którzy patrzyli na to bardziej przychylnych przechowywał chciałem jak i tych bardziej radykalnych, którzy z 1 strony gdzieś tam cały czas myśleli w pewnych kategoriach imperium tego, że to Europa jak jest potrzebna, a czasami też przyczyn politycznych właśnie tutaj w tych latach siedemdziesiątych miało to też decyzja o referendum żona miała wiele różnych wiele różnych przyczyn wywołało referendum, ale także czynnik trochę taki polityczny, a nawet wypowiedział ideologicznych to znaczy, gdy Brytyjczycy zdanie zmienili wcześniej oni pierwszy wniosek o członkostwo złożyli już w roku 1961, ale bardzo szybko ten wniosek został zablokowany przez ówczesnego prezydenta Francji generała de Gaullea po kilku latach złożyli druga aplikacja, która również została została zawetowana przez Francję dopiero po ustąpieniu tego gola po tym, jak nowym przywództwem Francji generała pulpitu Francja, jakby bardziej przychylnym okiem spojrzała na wielką Brytanię i właśnie w siedemdziesiątym trzecim i udało się Brytyjczykom do EWG do EWG dołączyć, ale siedemdziesiąty trzeci rok znów musimy spojrzeć na to trochę szerzej w 703 rok to generalnie rok wielkiego kryzysu naftowego zmuszający rządy europejskie do podejmowania bardzo niepopularnych społecznie decyzji to czas protestów strajku także na Wyspach kryzysu społeczno-gospodarczego to wywołało wywołało wybory w siedemdziesiątym czwartym roku ilość do władzy partii pracy pod przywództwem pod przywództwem Harolda Wilsona partia pracy niż idąc na te wybory w swoim manifeście wyborczym obiecała, że jeśli te wybory wygra to rząd przez nią stworzony doprowadzi do renegocjacji warunków członkostwa we wspólnotach europejskich, o czym odbędzie się referendum ogólnokrajowe, którym to sami Brytyjczycy zdecydują czy już na tych nowych warunkach we wspólnotach mają pozostać analogicznie stało się w 2015 roku w zasadzie już nawet trochę wcześniej ta zapowiedź premiera Camerona przebiegała dokładnie wg, jakby tego samego schematu, ale to zakładam, że jeszcze do tego wątku to jeszcze takiego wątku wrócił, dlaczego tak się stało Otóż po pierwsze, partia pracy wtedy różne były etapy, ale partia wtedy przecież pracy zwiększone na czele tak naprawdę była partią, jakby eurosceptyczną pełni myślę, że śmiało możemy użyć tego sformułowania ona publicznie kilka lat wcześniej krytykowała te warunki członkostwa, które zaproponowano Wielkiej Brytanii wynegocjowane przez gabinet w tory Sadowski otwarta FIFA, więc chciała po pierwsze, jakby ja nie mam zachować swoją wiarygodność po drugie, ta sytuacja wewnętrzna była bardzo trudna i faktycznej gabinet Wilsona był zmuszony do poszukiwania oszczędności, a więc tu znowu zagrało zresztą zawsze grał ten czynnik finansowy związany z obecnością Zjednoczonego Królestwa we wspólną tak no i ten wątek ideologiczny jednak warto tutaj podkreślić, bo w tamtym czasie wielu liderów samo strony był raczej neutralnie nastawiony można tak powiedzieć do wspólnot europejskich, ale wielu liderów partii pracy takim można powiedzieć bardzo wyrazistych socjalistów uważało wtedy wspólnoty za organizację takie kapitalistyczne, które utrudniają prowadzenie aktywnej polityki społecznej, które realizują różne polityki protekcjonistyczne co przynosi fatalne skutki dla państw rozwijających się, więc ten czynnik faktycznie taki ideologiczny wówczas wówczas zadziała, ale referendum się odbyło tam renegocjacja warunków była była bardzo szybka referendum odbyło się nie odbyło się też bez większych zgrzytów pan przy niemal 65%owej frekwencji ponad 23 wówczas Brytyjczyków zdecydowało o pozostaniu we wspólnotach nie należy tego odczytywać jako wyrazu miłości do wspólnot europejskich do integracji europejskiej to bardzo pragmatyczną decyzję, w której Brytyjczycy zawsze no słynęli przynajmniej do 2016 roku, ale proceder został ustanowiony później z tego skorzystał David Cameron no właśnie tutaj wszystko trzeba oczywiście dosyć szybko przez przez następne lata, ale tylko może zasygnalizować warto jest dosłownie na zasadzie sygnałów pewne elementy, które też w jakim sensie pokazują pewnego rodzaju inny stosunek do integracji europejskiej w tym państwie mam na myśli chociażby też ze względów gospodarczych tak kilka pytań ze strony potężna, ale z drugiej strony szalenie skromnym jeśli chodzi przynajmniej o udział w PKB rolnictwem prawda tymczasem no jak wiemy w unii europejskiej ciągle nadal wspólna polityka rolna to jest dziś 13 budżetu, a w czasach, których mówimy przecież zbliżało się często nawet do do połowy no i się pojawiają wszystkie pomysły właśnie duże my też trochę inaczej też nie wszystko prawda rabat brytyjski się pojawia itd. no wreszcie temu tej politycznej takiej debaty debacie towarzyszy no ja bym powiedział wręcz zmasowana jakaś akcja mediów brytyjskich najczęściej się mówi oczywiście tabloidach, bo one to wszystko zawsze upraszczamy i robią to do dzisiaj, ale dowodem na na te ataki na na sączenie do głów Brytyjczyków właśnie takiej antyunijnej retoryki czy wręcz ośmieszające wspólnotę propagandy w jest taka strona internetowa ona chyba to są mity czy tak mity o Unii Europejskiej, którą prowadzi parlament komisja i tam właśnie są podawane przykłady z mediów europejskich takie, które w sposób fałszywy albo przynajmniej nie do końca wyjaśniony no właśnie drwią z z tych głupich regulacji unijnych i podejmowanych decyzji o charakterze pewnych dyrektyw itd. i zdecydowana większość to jest to jest dziś tam około 80% tak na na oko, bo ja tego oczywiście nie liczyłem to są fragmenty z mediów brytyjskich właśnie, skąd ich była jakaś taka taka obsesja właśnie takiego nie wiem na deprecjonowanie tego tej tej wspólnoty raczej ja bym zaczął jeszcze o czym się już o mediach natomiast takim problemem, jakby celny jeśli chodzi o ten wątek media wykorzystały to oczywiście w swojej wieży jeśli chodzi o Unię europejską integrację europejską natomiast wydaje mi się, że takim problemem nr 1 jeśli chodzi o od kwestii jest to, że Brytyjczycy nigdy od samego początku samego końca będą służyli nie rozumieli na czym to do końca polega nikt tego nie wytłumaczył żaden rząd od tych pierwszych rządów, które pieką pytanie wprowadzały do wspólnot to ostatnie, które ją ostatecznie z tej Unii wyprowadziły nikt nie był wyjaśnił na czym polega to członkostwo jednak organizacji, do której która była zupełnie im niższy te organizacje, do których gniewem Brytyjczycy należeli wcześniej, a który też wcześniej kierowali prawda albo odgrywali w nich jakąś wiodącą wiodącą rolę, więc by Brytyjczycy tego nigdy tak do końca nie zrozumieli i łatwo było nimi pod tym względem łatwo było mi pod tym względem manipulować faktycznie no media głównie prasa mówi się głównie tabloid tak dlatego każdy tak zaznaczył, ale ale, ale głównie praca, bo jednak telewizja, zwłaszcza BBC starała się zawsze zachowywać tutaj obiektywizm zresztą z tego też tam telewizja słynie, ale tak naprawdę od początku lat osiemdziesiątych, czyli powiedzmy sobie na kilka lat po dołączeniu media bardzo konsekwentnie podsycały antyunijne nastroje, grając na emocjach Brytyjczyków, wykorzystując ten niski poziom wiedzy na temat istoty integracji europejskiej zalet integracji europejskiej zasadne, których tam się odbywa współpraca to Żenia do kompromisu konieczności ustąpienia albo przyzwyczajeni do tego, że nie zawsze moje interesy będą realizowane w taki sposób jak i stanu na tym polega to ucieranie się różnych stanowisk przecież w Brukseli zawsze i zawsze polegało i to jest jeden z głównych powodów jestem bardzo daleki zawsze od obwiniania mediów uważa, że odgrywają bardzo pozytywną rolę, ale jeśli zasługują na to, żeby skrytykować to też trzeba w tym kontekście wydaje się, że ewidentnie trzeba to jest na pewno jeden z tych powodów, dla których eurosceptycyzm zapuścił Zjednoczonym królestwie tak głębokie korzenie co było widoczne i odczuwalne już w latach dziewięćdziesiątych na bardzo dużą skalę natomiast okres kampanii przed referendalnej oraz kolejny brytyjskie tabloidy wykorzystały taką okazję zrobić uli takiego trochę kozła ofiarnego dał, mijając ją za wszystko to co się złodzieje także wielki pytali ca napływ nielegalnych pracowników za nie wiem zbyt daleko idące ingerowanie w wewnętrzne sprawy za za różne inne rzeczy które, które które, które postawiono jako te problemy zasadnicze no i ten wracając do punktu wyjścia mojego ten ten przekaz trafił na bardzo podatny grunt trafił do ludzi, którzy nie czerpali nie mieli okazji ani nikt tej wiedzy o takiej obiektywnej na temat Unii Europejskiej procesu integracji europejskiej nikt nie zaszczepił wnikliwej wiedzy nie przekazał, więc chłonęli tę informację w sposób taki dość oczywisty mediów i to tak trochę działa to jest trochę przerażające, ale wydaje się, że ten mechanizm bardzo mocno zafunkcjonował w tym przypadku, a ja przypominam, że naszym gościem jest pan dr Łukasz Danel katedra studiów politycznych Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie centrum imienia Ignacego Daszyńskiego do ich, bo patrzeć z przerażeniem, bo tak się właśnie czeka je nam rozmawia już mamy pewien, że połowa audycji za sobą, więc może znowuż zaproponuje drobne przyspieszenie już byliśmy w tę w ten okres przed referendum, bo one rzeczywiście też ciekawy trochę już pan o tym wspomniał mówiąc o tym pierwszym referendum tak się często mówiło, że cała sprawa wzięła się z powodów wewnętrznych nie tylko w sensie polityki wewnętrznej Wielkiej Brytanii polityki w ogóle, ale również w samej partii konserwatywnej z 1 strony rosła w siłę nie ta partia UKIP tak Zjednoczonego Królestwa partia niepodległości Zjednoczonego Królestwa na czele formularza w i rzeczywiście, gdyby był inny system wyborczy to, aby się może nawet znalazła w jakiejś większej postaci w parlamencie po wyborach, bo przypominam są badania, z których wynikało, że poparcie sięgało tam dziś 1213 nawet czasami może 14% w no i właśnie Cameron który, który sam był za pozostaniem w unii europejskiej zaczął nalegać, aby tej wielkiej Brytani mimo tych wszystkich odrębności, których żeśmy już mówili nadać jeszcze jakiś bardziej odrębny status jako państwa unijnego, a przy okazji tych negocjacji nie no, żeby zapisać takie rzeczy szerzej odnoszące się do spraw unijnych, które przy okazji też będą jakimś takim uspokojeniem dla Wielkiej Brytanii np. tam się pojawił taki postulat, że trzeba zapisać, że Unia europejska ma więcej walut niż euro nie wiem co było potrzebne, bo Brytyjczycy przez właśnie psy wynegocjowali, że nie muszą tej waluty przyjmować, ale takie pomysły się albo że, że wielka Brytania czy Zjednoczone królestwo nie jest zobowiązane do dalszej integracji tak to słynne Ewę klauzuli Unii było jak mapach to na rynku dla dla dla tych konserwatystów eurosceptycznych ryb no i teraz pytanie czy pana zdaniem Unia europejska, negocjując wtedy z Cameronem za mało mu zaoferowała czy w sumie zaoferowała mu dużo, ale tego nie umiał sprzedać na swoim rynku, żeby właśnie pokazać, że te wszystkie lęki niepokoje eurosceptyków są już w ogóle są uzasadnione na już po tej dodatkowej umowie to już w ogóle są w ogóle należy nie brać poważnie pod uwagę jak był także do kamery zasłynął z tego, że tak naprawdę od samego początku jak przejął jak przejmował jak chciał przejąć 2005 roku władzy partii konserwatywnej bardzo mocno grał tymi nastrojami, które może nie były jego nastrojami, ale doskonale czytał Błonie to już ten eurosceptycyzm na początku 2001. dnia ku był bardzo już rozwinięty z kamerą wiedział, że jeśli chce zostać liderem partii konserwatywnej to musi zaadresować swój przekaz także do tej coraz silniejszej grupy grupy antyunijnej czy euro sceptycznej właśnie partii konserwatywnej, więc już 2000 piąte grał przecież obiecywał słowa dotrzymał, że jak zostanie liderem partii konserwatywnej torysi wystąpią w parlamencie europejskim z tej grupy europejskiej partii ludowej najliczniejszej myśli naszej grupy politycznej i założą jakieś swoje własne ugrupowanie o własną grupę polityczną to był taki pierwszy można pierwsze ustępstwo taki pierwszy krok, który poczynił myśląc, że trochę uspokoi może tych eurosceptyków, ale oczywiście w związku z tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia to on z każdym kolejnym rokiem przekonywał się, że ci eurosceptycy coraz wyżej podnoszą podnoszą głowę no wtedy już po objęciu funkcji premiera no w zasadzie to jest decyzja która, która określiła już później wszystko co się wydarzyło, czyli rok 2013, gdzie Cameron zapowiada, że jeżeli jego partia w kolejnych wyborach, które były przewidziane w 2015 zwycięży to tutaj właśnie zapowiedział dokładnie to samo co kilkadziesiąt lat wcześniej są to doprowadzi do renegocjacji warunków członkostwa Wielkiej Brytanii a, a później referendum, w którym Brytyjczycy będą odpowiadać panie ciesz się zgadzają, żeby na tych nowych warunkach wielka Brytania Unii Unii pozostała to znaczy on dokładnie obiecał jeszcze coś innego obiecał, że najpierw spróbuje przekonać liderów innych państw, żeby przyjęli jakiś nowy traktat, żeby zreformować Unię europejską, żeby właśnie ta wizja tej Europy 2 prędkości po tej coraz bardziej federalizm awans i Unii Europejskiej została oddalona jeśli muszę to nie uda to przejdzie do dotychczas tych wcześniej opisanych przeze mnie działań, bo nie udało się, bo Cameron tak jak zresztą żaden jego poprzednika i później także następca brytyjscy premierzy nie potrafili się nigdy poruszać po tych europejskich salonach szukać sojuszników, bo znowu grać tą europejską grę, bo tak sami się nazywa też pewna umiejętność, której brytyjscy politycy nigdy nie posiadali, więc muszę oczywiście nie udało znaleźć żadnego sojusznika, który wtedy chciałby w ogóle rozmawiać o jakieś wewnętrzne reformy szkolenia nie uznawała wtedy tego problemu za jakiś istotny stąd David Cameron faktycznie wysunął swoje żądania niektóre były mniej bądź bardziej dziwne faktycznie ten zapis w walucie czy to żądanie dotyczące, jakby uznania że, że w unii obowiązuje więcej niż 1 waluta może uznawać za 200 akcji traktatu z Maastricht Brytyjczycy zagwarantowali, że zostają przy swojej, ale znowu omawiano się tego, że Warta drugi krąg, czyli państwa strefy euro będą narzucać swoje decyzje wszystkim pozostały, więc bardziej o to chodziło o plus kilka kwestii związanych z migracją Otóż znowu gdzieś mam zaczyna już się zaczął w części, ale to był problem nawarstwiają się związany ze swobodą przepływu osób, a euro 2004 roku po wejściu dzisiaj nowych państw, chociaż Brytyjczycy wtedy od od razu otwarł swoje granice tylko jeszcze Irlandia Szwecja się na to zdecydowała i uznaje się 3 oblicza się, że 3 000 000 imigrantów z tych nowych państw członkowskich zasiedliła wtedy wyspy brytyjskie to każdy problem, zwłaszcza na początku dla dla Brytyjczyków, więc też ten argument zresztą on wybrzmiała opóźnień w kampanii przed referendalnej i odegrał bardzo istotną rolę jeśli chodzi o sam Brexit, ale tu właśnie też były żądania już wówczas Camerona dotyczące, jakby był przyjęcia jakiś takich zasad, które by umożliwiały państwu nie wiem jak w ten sposób ograniczanie tej tej czy jakąś kontrolę nad tą nad tą migracją czy Unia dużo zaproponowałam, że tak ważne pomysł tutaj się wtrąca przepraszam bardzo tak tak taki element, który u nas był mocno dyskutowany, bo oczywiście nadal były socjalne na dzieci prawda no właśnie, a no tutaj pojawia kwestia jak można utrzymać tą kluczową zasadę Unii Europejskiej, czyli swobodę przepływu osób przy właśnie wprowadzaniu jakichś ograniczeń dla obywateli Unii Europejskiej w tym ja trochę propagandowego punktu widzenia rozumiałem ten postulat, bo rzeczywiście należna było znaleźć przypadki, że rodzice siedzieli Wielkiej Brytanii pobierali zasiłek na dziecko, które się działo w Polsce zbiera się w Polsce brak to chodziło tak naprawdę no właśnie oto jest chyba jest trochę trochę racji może było, ale jednocześnie noś czym szukanie ryzyka zmian legislacyjnych, które miałyby właśnie ograniczać swobodę przepływu osób no właśnie w takim brytyjskim kontekście też wydawało trochę przesadzony postulat wydawała się akurat na to się na to się Unia zgodziła to znaczy przyjęto właśnie to, że tak no tak pisano wtedy, że przed Polakami nigdy wymyślił, że tak można zrobić prawda, że rodzice pracują na Wyspach dzieci są w Polsce z babcią tak jak pan mówi, ale po pierwsze na zasiłek pewną lukę wykorzystali prawie, więc kamera wtedy chciałem wycen lukę lukę załatać, bo tak naprawdę dużo wtedy nie osiągnął zresztą co więcej to była tylko deklaracja woli niemająca żadnego prawnego charakteru, ale on generalnie cały ten jego zabieg był od początku do końca karkołomny całe to straszenie Brexitem też przecież powodowało żołnierz był poważnie traktowany w Brukseli, bo on gdzieś tam założył, że ten Dyrekcji jednak się może wydarzyć na błąd dopuści do tego referendum prawda, a i usta i wyniki tego referendum jest straż wiarygodność w oczach i liderów państw europejskich wydaje się, że też samych Brytyjczyków, którym no z 1 strony przedstawia się jako zwolennik integracji europejskiej te, które będzie namawiał do pozostania z drugiej gdzieś tam mimo wszystko dopuszczał do siebie dopuszczał do taką wizję tego, że wielka Brytania Unię nie Unia opuści, więc on proponował to oczywiście sprzedać jako swój sukces, bo tak naprawdę, żeby wyjść jakoś kodeks twarzą w stałej tej sytuacji, bo nie miał innego wyjścia, ale to mu związało ręce bardzo mocno także jeśli chodzi o wprowadzenie dołączenie do kampanii przed referendalnej to miało katastrofalne skutki jeśli chodzi o przebieg samej oba były długo się pojawia tak jeszcze wątek czy rzeczywiście była taka równowaga sił również z punktu widzenia wspomniane BBC, a nawet spotykałem się z takimi opiniami, że Rze, że BBC właśnie akurat wtedy tą swoją słynną bezstronność trochę naruszyła, że nawet wydał można było odnieść wrażenie że, że trochę więcej czasu poświęca na na Brexit owców, że właśnie no rząd oczywiście starał się, aby środki publiczne wydawane były równomiernie na zwolenników przeciwników, ale takie wrażenie było czy pan po potwierdza że, że właściciel Brexit owcy mieli trochę łatwiej czy są tak z prawnego punktu widzenia cała ustawa o referendum, którą przecież musiano przyjąć ona przewidywała bardzo transparentne zasady jeśli chodzi o prowadzenie kampanii chodzi o finansowanie równość tego finansowania ta o możliwości dla obu stron można powiedzieć tego tego tego sporu tego pytania referendalnego jest na gruncie prawnym była równowaga czy była w mediach faktycznie takie głosy się pojawiały, że nawet dymisji troszeczkę nie była w stanie tej równowagi utrzymać mówiono, że to głównie, dlatego że wy ci zwolennicy opuszczenia, jakby cały ten obóz miał no zdecydowanie więcej wyrazistych liderów takich postaci można powiedzieć medialnych, którzy bardzo chętnie się identyfikowali z tym programem po zwrócił uwagę na to, że po stronie obozu my jeśli chodzi o o niej pierwszoplanowych polityków to był ten mało wiarygodny dla Brytyjczyków Cameron kraj prawie to bardzo późno dołączył w ogóle całej kampanii i play buddyści mieli wtedy za lidera Jérémy ego Corbyna, który tak Kolbe, który przecież, któremu wypominano, że tam dawek jak zaczynał karierę to taki można powiedzieć bardzo radykalnym eurosceptykiem, a więc też nie był do końca wiarygodny zresztą laburzyści całą tę kampanię też prowadzić tak trochę nie wiedząc do końca jak, bo obawiali się o to jak zareagują na to, iż wyborcy w kontekście późniejszych wyborów natomiast po stronie pozwoli były bardzo wyraziste postacie z Nigelem Farage lider wspomnianego przez pana yuki propolis to są burmistrz Londynu wtedy, ale też taki bardzo charakterystyczny bardzo jednoznacznie zdeklarowany eurosceptyk, więc pewny być może z tego względu trochę ten dostęp do mediów był taki bardziej naturalny zresztą cała ta kampania obozu League była można będzie znowu zdominował kampanię referendalną w zasadzie od samego, tym bardziej że uważają też można kłamać prawda trzeba inaczej ład łatwo to powinno być łatwiej, ale skutek skuteczniejszy był przekaz zły słynna była ta historia z miliardami, które popłyną do systemu opieki zdrowotnej jeśli tylko Brytyjczycy przestaną płacić składkę członkowską Unii Europejskiej mając więc, toteż łatwiej taką tak taką informacją prawda zyskać sympatyków niż próbować tłumaczyć, jakie są korzyści z obecności Brytyjczyków na wspólnym rynku tak oczywiście to przeszło do historii to tam konkretne liczby się pojawiły to, że one były nieprawdziwe, bo tam wyliczono, że to jest 350 000 000 funtów tygodniowo podano jeszcze liczbę od 1500 sześćdziesiątego trzeciego roku, czyli od dołączenia nazbierało by się tego 500 000 000 000 funtów, które mogły zostać lepiej wydane lepiej wydane w teren Wielkiej Brytanii i oczywiście nie podano na podstawie jakich danych przeprowadzono wyliczenia sam haracz później powiedział, że ktoś tak nie było zbyt mądre, żeby o tym taki sposób mówić, ale ważne te liczby poszły świat one funkcjonowały znów trafiły na bardzo podatny grunt tej Brytyjczyków, którzy o boską mieli wiedzieć, że to nieprawda jak tego nikt wcześniej nie wyjaśnił w jaki sposób te pieniądze ido, że przecież handel bilans finansowy, który w przypadku każdego państwa tak można powiedzieć bogatszego jest negatywny, ale to nie nie wszystko jakoś nie da taki prosty sposób policzyć bo to by znaczyło, że każde państwo lepiej rozwinięte traci na członkostwie w woli to nie jest oczywiście Prato, więc to gdzieś tam to gdzieś pojawi oczywiście łatwiej było kłamać łatwiej było grać emocjami i Krać stereotypami grać kwitami przy poparciu kasy, żeby znowu do tego nawiązać bardzo zresztą Poczesnej przecież o sumie Niewiem, dlaczego tak nie jest, ale są jakoś to słowo pisane taka prasa tradycyjna papierowa na wszędzie w Europie, jakby nie coraz cień coraz gorzej przejdzie z uwagi na to, że jest wspierana przez te bardziej nowoczesne metody dotarcia do informacji natomiast na Wyspach tam cały czas ludzie po prostu kupują gazety czytają kupują tabloidy je czytają jest łatwiej było oczywiście używać tych półprawd post praw kłamstw, jakbyśmy tego nie nazwali przez zwolenników obozowi, ale oni też mieli ułatwione zadanie oni już nie mamy czasu, żebym PiS trochę o tym książkę, więc zachęcam osoby które, które w ten temat interesuje, ale ich całe mnóstwo błędów, które popełnił sam premier Cameron i kierowany przez niego gabinet jeśli chodzi o samo przygotowanie referendum jeśli chodzi o pytanie referendalne, które zostało zmienione w stosunku do pierwszej propozycji pytań, które było fatalnie zadane w kontekście też tego jak na kierowało w ogóle kampanie adres sama kampania była prowadzona przez brexitowców zwolenników brexitu w zasadzie już od momentu jak okazało się, że Acta konserwatywną 2015 roku wygrała wybory to już tak naprawdę zgodnie z obietnicą Camerona wcześniej złożono nam może też referendum się odbędzie z kolei zwolennicy musieli no bo mieli związane ręce przez samego Camerona musieli czekać na te negocjacje prawda, bo też nie było wiadomo czy coś z nich wejdzie, więc musieli czekać z rozpoczęciem kampanii do czasu ogłoszenia wyników tych renegocjacji prawda, więc później też czy jakby do dużo później rozpoczęli ten kampanie natomiast te wyniki negocjacji dla zwolenników brexitu nie miały żadnego znaczenia, zwłaszcza dla tych twardych oni po prostu chcieli brexitu liczyła już nieważne jak te negocjacje miały się zakończyć to miało kompletnie dla nich żadnego znaczenia jest pod tym względem próbują, jakby podsumować to pana pytanie faktycznie prawo ma asymetria jeśli chodzi o kampanię wyborczą była widok czasza wyborczą referendalna była widoczna, ale było to też wynikiem błędów zaniedbań rządu Cameron w do 9 minut zostało na wielką historię, bo jest wielką historią zarówno czas negocjacji umowy o wejściu no bo oczywiście wiemy jak się referendum skończyło potem potem oddzielnej umowy o przyszłych relacjach może tylko też znowu taką krótką refleksję strasznie zależy byśmy na koniec zdążyli powiedzieć o obecnym stanie bo, bo właściwie głównie nie tyle może same negocjacje w Brukseli, ale to co się potem działo w brytyjskim parlamencie nie tylko, że spopularyzowała Izby gmin w Europie, ale też Johna Barry koła słynnego wtedy szefa styka Izby, ale jak naprawdę to oglądało czasami, którzy są zastanawia zadawali pytanie to naprawdę jest najstarsza demokracja parlamentarna w Europie obnaży Brytyjczycy jakąś dziwną niemoc mimo wszystko tak się wydaje i zdolność właśnie od poważnego traktowania również własnych zobowiązań przeciągali sprawę potem tego terminu wejścia nawet już dowcipy zaczęły krążyć, że tam jest rok nie wiem 2040 i turyści stają przed budynkiem rady europejskiej w Brukseli powierza ambasador brytyjski i mówi mówią to jest taka długa wieloletnia tradycja, że Brytyjczycy przyjeżdżają z prośbą o przedłużenie wyjścia z Unii jak jak ja jak, dlaczego tak tak to się działo tak to jak demokracja brytyjska uznawana często jedne z najstarszą kwotach rzeczywiście, ale bardzo sprawnie działającą doznała wizerunkowego wstrząsu ciosów o psią okrutnych w tym krótkim okresie od referendum to 3 pół roku można powiedzieć argumentu referendum o VAT, kiedy w końcu ten Brexit się wydarzy prowadź początek 2020 roku 3,5 roku, gdzie tych wstrząsów było było całe mnóstwo przecież też dochodziło już, pomijając te wydarzenia w izbie gmin, ale dochodziło do i do wyborów przedterminowych dwukrotnie do zmiany na stanowisku premiera dwukrotnie w przeciągu tego krótkiego okresu okresu czasu można było odnieść wrażenie, że oni, jakby podjęli decyzję, ale nie nie po czy obywatele brytyjscy podjęli decyzję, ale politycy nie potrafili jej wcielić je wcielić w życie obnażyło słabości tego systemu no w takim stopniu w jakim nie wydarzyło się to bardzo bardzo dawno trzykrotnie ten okres był przesuwany dla armii brexitu był trzykrotnie był trzykrotnie przesuwany no i po drodze różne różne wstrząsy, których też kryzys Konstytucyjny, bo tam się było takie wydarzenie, że Rze że, że tak z 1 strony podliczą już po objęciu stanowiska premiera wystąpił do królowej zawieszenie prac parlamentu na 5 tygodni co później zostało, jakby zupełnie obalone przez przez Sąd Najwyższy który, który orzekł, że ta decyzja była nielegalna i że w gruncie rzeczy tej prowokacji parlamentu w ogóle nie było o to jak rozpatrujemy czasami na tle tego raczej spokojnego harmonii działającego systemu brytyjskiego to co się działo wszyscy 3 pół roku to faktycznie były były wydarzenia rewolucyjne o znamionach rewolucyjnych, dlaczego trudno powiedzieć tak wiele czynników zafunkcjonowało i ścierały się rację znowu nie bardzo nie tyle pomiędzy partiami co właśnie tych 2 głównych partii brytyjski ścierały się różne wizje tego brexitu ten soft Brexit Dyrekcji audi Brexit, bo też takie coś na stole przez długi czas leżało pojawiały się jak i nowej inicjatywy polityczne no wydawało się wręcz, że po cały Brexit i wszystko co wokół niego się dzieje po dość, że wolę doprowadzi do jakiegoś takiej redefinicji i przeobrażeń w ramach brytyjskiego systemu politycznego i partyjnego trochę się sytuacja oczywiście już zdążyła uspokoić natomiast będzie to 3,5 roku faktycznie wspominać jako jako jako czas wielkiego chaosu jeśli chodzi o o konserwy ze Skonto literka na brytyjską politykę i serce do tego systemu, czyli parlament brytyjski no i teraz niestety 4 minuty może tak ten czas przypominać bo, bo boi, bo nie ściągniemy audycji z drugiej strony zabierze, kiedy do tego wszystkiego doszło to, choć dalej jest sporo problemów dalej jest napięcie można być między Unią, a wielką Brytanią głównie w kontekście Irlandii północnej to jest na oddzielną chyba audycja temat, bo po to, skomplikowana sprawa i ale tak dobrą sprawę też nie doszło do katastrofy ani nie posypała się Unia europejska ani nie ma dalszych exit wręcz przeciwnie mamy kolejne wnioski o członkostwo w unii brytyjska gospodarka przeżywa kłopoty, ale właśnie wszystkie przeżywają kłopoty związku z tym jest pytanie czy będąc wolni przeżywała by je słabiej czy może tak samo i innymi słowy czy to historyczne wydarzenie na pewno bardzo niedobre dla dla procesu integracji europejskiej, choć znowu stów znowu muszę zrobić na wjazd niektórzy mówili dobrze sobie poszli, bo będzie można tę integrację w końcu mogłem pogłębić bez marudzą Brytyjczyków, a pana zdaniem to jest taki proces właśnie nieodwracalny pan używa sięga po terminie swoich publikacjach Brett Tur, nawet jeżeli to nie jest kwestia najbliższych parze no na pewno nie miesięcy, ale może nawet lat toczy dziś ta refleksja, że to był jednak błąd staje się poważną refleksją jakiś elitach politycznych czy rzeczywiście można uznać, że skutki długofalowe Wielkiej Brytanii są na tyle niedobre z punktu widzenia gospodarki przede wszystkim że, że od żyje wkrótce kwestia nie wiem ponownego przemyślenia tego co się sta tak taki scenariusz gdzieś tam też oczywiście trzeba brać pod uwagę, ale jeszcze za wcześnie, żeby żeby, żeby mówić Night on jest prawdopodobny sprawnego punktu widzenia, ale to zakład najprościej jest to oczywiście jak najbardziej możliwe wystarczy tak jak każdy inny każdy inny kandydat wystarczy Brytyjczyka złożyć aplikację mają w tym doświadczenie, bo już kilka składali ponowne przyjęcie do Unii i jako przejście całej tej procedury przypuszczam, że Bruksela też wyszła na rękę po umówi się, że dla Brukseli okej z 1 strony było pozbycie się państwa przysłowie, które było takim trochę awanturnikiem i trochę spowalniały trochę było wy trochę poza równocześnie to prawda, ale z punktu widzenia znowu takiego wizerunkowego, bo jeżeli cały projekt integracji europejskiej polegał na tym, że jak ta zjednoczona Europa się powiększała strata na umowy się własnego państwa ta politycznie gospodarczo na pewno była od gospodarnej główny druga unijna czwarta piąta na świecie, więc oczywiście, bo nie było pożądane z punktu widzenia Brukseli natomiast się wydarzyło, więc na pewno Bruksela jakieś być może z ochotą wracających Brytyjczyków z tym przywita jest taka inicjatywa witali dlatego też tego tego terminu używam i ciesz się wydaje mi się, że elitach politycznych czy jestem przekonany dzisiaj tego tematu generalnie nie ma dzisiaj w ogóle Brytyjczycy mają wewnątrz wewnętrznie bardzo trudną sytuację, ale strajków protestów borykają się tego każda sprzedaż tych samych problemami z wysoką inflacją wysokimi cenami energii z rosnącymi kosztami życia dokładnie tak jak w całej Europie wszyscy tego doświadczamy dlatego też tak trudno jednoznacznie i tutaj zgodzę o zmierzyć czy jakby skutki brexitu ekonomiczne te negatywne, chociaż jest taki urząd dalsze nazywa biuro odpowiedzialności budżetowej i ona w tym roku otrzymało swoją prognozę jeśli chodzi o najbliższy rok, która mówi, że Brexit obniży produktywności PKB Wielkiej Brytanii o 4 proc tak gdzieś szacuje biuro na ile te szacunki są wiarygodne wiem, aczkolwiek rok to to są, jakby takie oficjalne można powiedzieć państwowe komunikaty niezależnie od tego co mogą politycy czytali politycznych i nie wiadomo, kiedy będą wybory one muszą najpóźniej od 2025 roku w styczniu, więc stosunkowo niedługo nie wydają się, żeby ten temat, żeby kraju w tych głównych partii no bo nie mamy na myśli najwyżej z tą, jakby postawiła ten problem takiej postaci, że wygramy wybory to wrócimy do Unii nie wierzę w to to jeszcze za za mało czasu minęło prawie społecznie jest to bardziej widoczne ta kaz ta zmieniająca się atmosfera ten zmieniający się stosunek Brytyjczyków do tego co się wydarzyło, ale tu znów Pen niepokój to to niezadowolenie z aktualnej sytuacji bierze się z kilku źródeł nie tylko z tego, że Brytyjczycy mają poczucie, że są dzisiaj poza nią poza wspólnym rynkiem tylko w ogóle ten świat no w ogóle ten świat 23 lat jest bardzo niestabilny, więc też trudno tutaj jednoznacznie zidentyfikować na ile jest to tęsknota za Unią europejską nasilenie, ale sondaże, które gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiają, bo pokazują że, gdyby dzisiaj oczywiście to jest takie trochę wróżenie z musu, bo wiadomo, że takie decyzje zapadają z dnia na dzień ale gdyby dzisiaj referendum odbywało w sprawie brexitu powietrza to dzisiaj decydować to większość nie mówię, że zdecydowana, ale jednak większość zagłosowałoby przeciwko Brexit to natomiast to jest odnosi działają dużo bardziej złożonych i to jest błędna przynajmniej na dzisiaj myślę, że wkrótce będzie okazja żeby, żeby wrócić do rozmowy z naszym gościem, którym był pan dr Łukasz Danel katedra studiów politycznych Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie centrum imienia Ignacego Daszyńskiego bardzo dziękuję bardzo, dziękuję podziękowała też do Małgorzaty Raczyńskiej, która audycji wydawała Maciej Zakrocki słyszymy się w tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA