REKLAMA

Sędzia prześladowany. Historia sędziego Pawła Juszczyszyna

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-01-25 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

Z sędzią Pawłem Juszczyszynem rozmawiamy o jego trudnym powrocie do orzekania po długim okresie zawieszenia. Wracamy do początków jego zawieszenia i walce o powrót na salę sądową. Obecnie sędzie Juszczyszyn ma pięć spraw dyscyplinarnych i nie poddaje się w walce o swoje dobre imię i możliwość pracy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Paweł Juszczyszyn jest z nami sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie dzień dobry panie sędzio dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu Janusz Kaczmarek mówił kiedyś Zbigniew Ziobro jest osobą bardzo mściwe ową portret polityka, który nie zapominaj nie odpuszcza kreśli też Renata Grochal w książce poświęconej ministrowi sprawiedliwości trochę mam wrażenie też klub Pańskiej historii, ale do tego jeszcze wrócimy zacznijmy od początku w lutym 2020 roku został pan jako Rozwiń » pierwszy Polski sędzia zawieszony w czynnościach służbowych zastosowanie prawa Unii Europejskiej i był pan zawieszony ponad 800 dni w ubiegłym roku po zaciętej walce wrócił pan do pracy do orzekania no ale spokoju się pan nie nacieszył, bo od nowego roku znów jest pan nękany w sumie grozi panu 6 nowych dyscyplinarek ma pan też 2 stare sprzed kilku lat wciąż niezakończone za co tym razem jest pan ścigane tak zostały została powiadomiona, że wszczęto postępowanie wyjaśniające nie 5 sprawa się i w 2, a właściwie w 3 sprawach można powiedzieć, że to dotyczy kwestionowania przeze mnie statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie na wniosek neo-KRS w 1 przypadku to jest zarzut nieobecności w pracy podczas podczas wyjazdu na konferencję naukową nogą pan po zeszłego roku prawda pojechał pan na naukową konferencję do Oslo i rzecznik dyscyplinarny zarzuca panu, że pobyt na tej konferencji jest nieusprawiedliwionym nieświadczenie pracy i nieusprawiedliwionym niestawiennictwem w sądzie, ale pan swojego prezesa o tym jeszcze informował nie wyraził zgody jak rozumiem pan pojechał wbrew zgodzić jak to wyglądało wyglądało to także nie po nowelizacji prawa ustroju sądów powszechnych 2017 roku naszym obowiązkiem jest doskonalenie zawodowe i branie udziału w szkoleniach czy konferencjach naukowych w związku z tym nie jest wymagane uzyskanie zgody przełożonego prezesa sądu tylko wymagane jest zawiadomienie prezesa o tym, że w takim szkoleniu konferencji biorą udział pomimo tego prezes nie wiem czy nie znał tej regulacji czy czuł się zobowiązany wyrazić swoją opinię odpowiedział mi, że nie wyraża zgodę na to konferencję konferencji z tego względu, że przedmiot tej konferencji nie wiąże się z obowiązkami, które aktualnie wykonuje w wydziale rodzinnym nieletnich warto powiedzieć, że konferencja była pod zbiorczym tytułem sędziowie pod presją no ja mogę skomentować tylko w ten sposób, że prezes Nawacki widocznie uważa, że w wydziale rodzinnym sędziowie mogą być pozbawieni niezależności i mogą podlegać presji ja oczywiście uważam dokładnie odwrotnie, skąd jesteśmy przy prezesie Nowackim, bo tak pan wspomniał został pan przywrócony do pracy i przydzielony do wydziału rodzinnego, mimo że przez 20 lat zajmował się pan sprawami cywilnymi mówił pan wówczas, że to jest nowa forma szykany uprzykrzanie panu życia postanowił pan walczyć o to, żeby orzekać w sprawach cywilnych mamy najnowsze zabezpieczenie sądu w Bydgoszczy, który nakazał pana przywrócić do pracy w wydziale cywilnym no i jak rozumie Maciej Nawacki prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie się nie kwapi tak, żeby wykonać to zabezpieczenia tak do dziś pomimo mojego wezwania z 19stycznia nie mamy informacji o jakichkolwiek decyzji w tym zakresie prezesa Nawackiego 18stycznia nie w środę dokładnie tydzień temu postanowienie to, które jest natychmiast wykonalne zostało dostarczone do Sądu Rejonowego w Olsztynie otrzymał również mój pełnomocnik prof. Michał Romanowski następnego dnia wcześnie rano złożyłem pismo, w którym zażądałem natychmiastowego wykonania tego postanowienia o zabezpieczeniu i dopuszczenie mnie przywróceniem do funkcji orzeczniczych w pierwszym wydziale cywilnym i do dziś to postanowienie nie jest wykonane jeśli nadal będzie taki trwał stan stan bezprawny, bo tak jak powiedziałem takie postanowienie podlega natychmiastowemu wykona wykonaniu spowoduje to wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Maciejowi Nawackiemu będziemy wnioskować z moim pełnomocnikiem przymuszanie o przymuszenie go do wykonania tego postanowienia poprzez wymierzanie grzywien z zamianą ich na areszt jak również wykorzystamy możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, więc postąpił dokładnie tak jak postępowaliśmy w przypadku niewykonywania przez prezesa Nawackiego postanowienia z kwietnia 2021 roku, który w, którym to sąd pracy nakazywały natychmiastowe dopuszczenie mnie do służby w czasie, której od tej służby byłem odsunięty, w którym obowiązywał nie obowiązywał tylko istniał po prostu faktyczny stan mojego zawieszenia na mocy zlikwidowane już na mocy uchwały zlikwidowane już Izby dyscyplinarnej jeśli stanowią panie wy tak czy chciałby jeszcze dodać może istotne właśnie jak się zakończyła na jakim etapie tamto postępowanie, w którym prezes Nawacki nie wykonywał tak podobnie jak w postanowieniu zabezpieczeniu, które na początku było natychmiast wykonalna potem już prawomocne Otóż 9stycznia tego roku wraz z pełnomocnikiem prof. Michałem Romanowskim złożyliśmy subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Nawackiemu było to możliwe z tego powodu, że Prokuratura Krajowa dwukrotnie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie pomimo uchylenia uchylenia tej ekipy pierwszej decyzji procesowej odmówił wszczęcia śledztwa przez sąd, więc dzięki temu ominęliśmy można tak to tłumaczyć ominęliśmy działanie konieczność działania jako oskarżyciela publicznego uzależnionej od ministra sprawiedliwości prokuratury i samodzielnie oskarżyliśmy Macieja Nawackiego i wystąpiliśmy do Izby karnej Sądu Najwyższego o uchylenie mu immunitetu sędziowskiego, więc jak widać młyny sprawiedliwości no mielą powoli mielą może powoli realne, ale jednak skutecznie i w tych trudnych warunkach warunkach polskich, w których w tej chwili no trudno nasz kraj określić mianem praworządnego, w których instytucje coraz większej mierze są uzależnione od władzy politycznej, a właściwie od władzy 1 partii politycznej no cóż okazuje się że, że ja i wielu innych sędziów, którzy mieli być duszenie stłamszeni całym aparatem represji dosyć skutecznie podjęliśmy rękawicę i walczymy, odnosząc myślę, że całkiem spory sukces niech tak pana słucham sobie tak myślę, że może już siódma dyscyplinarka w drodze do pana panie sędzio ja się zastanowią nad przyczynami tego stanu rzeczy, czyli tymi kolejnymi postępowaniami, które są przeciwko panu prowadzone, bo może to jest także te działania są inspirowane przez Macieja Nowackiego trudno nie odnieść wrażenie, że to pana osobisty wróg ja oczywiście dostrzegam odnoszę wrażenie, że tutaj powody takiego postępowania mogą być wielorakie z 1 strony może to być inspiracja zresztą wiem, że część postępowań dyscyplinarnych wprost inicjował prezes Nawacki, więc tutaj to myślę, że bardzo dotkliwie odczuł prezes Nawacki to, że został postawiony stan oskarżenia wspomnianym aktem oskarżenia, ale też jest aspekt szerszy to znaczy co jest one element rozgrywki między premierem Morawieckim, a ministrem Ziobrą premier chce odblokować kapo Zbigniew Ziobro chce zablokować po prostu nowe postępowania dyscyplinarne wobec sędziów mają zmrozić komisję europejską, którą próbuje odmrozić Morawiecki tak jak pan myśli takie odnoszę wrażenie, ponieważ nie chcą z tego stałem się mimo woli no twarzą oporu sędziowskiego jeśli chodzi o oporu przed niszczeniem niezależności polskich sądów i Aten postępowania, które są wszczynane w stosunku do mnie one w wielu momentach są niepoważne i przykładowo za wypowiedź jednym z programów telewizyjnych, które wyraziłem pogląd prawny w myśl, którego osoby powoływane na stanowiska sędziowskie na wniosek upolitycznionej neo-KRS nie uzyskują skutecznie pod względem prawnym statusu sędziego postawiono mi tutaj zarzut i wszczęto postępowanie wyjaśniające w ramach postępowania dyscyplinarnego, stawiając mi, rzucając mi, że miałbym zakwestionować tą wypowiedzią status polskich sędziów niewymienionych personalnie no i może pani sędzia połączenie było straszne to byłoby śmieszne to może chodzi o to, żeby pana zmęczyć zniechęcić, bo każdy ma przecież jakiś zasób sił energii na taką nierówną walkę w pewnym momencie niektóre osoby mówią Basta odpuszczają może na to liczą no niestety tutaj jeśli takie intencje przyświecają tym osobom, które w, które kierują przeciwko mnie tego typu działania myślę, że się srodze pomylił z 1 strony te działania, które w tej chwili już mnie dotknęły te przypominam, że niemal 2,5 roku byłem zawieszony ja czuję, że tę mnie w dużej mierze Zachodu, że żartował i i no po prostu mnie tak jak wielu innych niezależnych sędziów nie da się złamać takimi działania nie obali źródło metro ani obawiać pan panie sędzio to tylko dopytam, bo zastanawia się też czyta nieustępliwość szykanowaniu czy prześladowaniu pana nie ma czasem uruchamiać efektu mrożącego właśnie wobec środowiska całego trochę na zasadzie zobaczcie my władza nie spoczniemy nim nie dopadniemy tych, którzy tam stoją na drodze, nawet jeżeli od dni odniosła jakiś sukces wygrają jakiś proces wrócą do orzekania to wyprowadzimy kolejne ciosy już zawsze będziecie nas mieli na karku, ale oczywiście taka jest zapewne intencja tych osób ale, ale wydaje mi się, że w tej chwili my działamy, zwłaszcza jeśli chodzi o działania podejmowane przeze mnie procesowe te akcje przed sądami one wywołują też z drugiej strony efekt odrażający w myślę, że to pokazuje że, że władza polityczna która, skupiając w rękach ogromny aparat siły państwa próbowała nas zmiażdżyć, a my co my wciąż ja osobiście stoję i nosi manifestuje swoją niezgodę i opór i jeszcze do tego część spraw właściwie właściwie w tej chwili to wszystkie wytaczane przeze mnie sprawy przynajmniej przed sądami kończą się wygranymi, więc i ja myślę, że nie przeceniał myślę, że nie przeceniał tego efektu mrożącego myślę, że koszt ten, kto miał się przestraszyć się przestraszył ja widzę, że musimy koniecznie zajrzeć poproszą znacznie zdania tak chcę ostatnie zdanie bardziej destrukcyjne w moim środowisku sędziowskim jest kwas korupcja szybkim często nie zasłużonym awansem to jest o wiele większy problem, ale tutaj wracamy do problemu na karę, który będzie trzeba bezwzględnie rozwiązać sędzia Paweł Juszczyszyn sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie moim państwa gościem dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA