REKLAMA

Mobbing w biurze Rzecznika Przedsiębiorców: Co można zrobić, kiedy jesteś ofiarą mobbingu?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2023-01-26 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:18 min.
Udostępnij:

Właśnie Sejm zmienia prawo pracy, ale jeśli chodzi o mobbing, to czy potrzebujemy zmian ustawowych? Czego uczy nas sprawa przemocy i mobbingu w biurze Rzecznika Przedsiębiorców?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Dosze programu jest mecenas Monika Wieczorek radczyni prawna dzień dobry czy nawet rzecznik małych średnich przedsiębiorstw od lat wie, że pracownicy jego urzędu oskarżają jego zastępca zastraszanie nękanie naruszenie nietykalności cielesnej mobbing mimo tych sygnałów i oficjalnych skarg nic w tej sprawie pan Adam Abramowicz nie zrobił co więcej ostatnio awansował swojego zastępcę w długi w długiej rozmowie tłumaczy, że chciałby bardzo uniknąć samosądu podaje tutaj Rozwiń » przykład Tomasza Lisa czeka występ co pani pani mecenas sądzi o tej sytuacji ja przypomnę, że rzecznik małych średnich przedsiębiorstw jest urząd podległy premierowi tak jak przyznaje, że nie tyle zaskoczeniem co z dość dużym smutkiem przeczytałam artykuł pana redaktora Janczury, który właśnie tego tematu dotyka i muszę przez co dla mnie najmocniej i tej niebezpiecznej w ogóle dla środowiska pracy wybrzmiewa to kwestia tego co można co pracodawcy kwalifikują jako zgłoszenie mobbingu lub dyskryminacji i jest niejednokrotnie spotykam z tym, że w sytuacji, kiedy pracownik nie zgłaszał mobbingu lub dyskryminacji w sposób jasny, powołując się na istniejącą procedurę określając, że jest to w istocie zgłoszenie skarga dotycząca mobbingu lub dyskryminacji wówczas pracodawcy, którzy nie chcieli lub nie wiedzieli w jaki sposób tematem się zająć obawiali się często też z uwagi na to, że były to pierwsze takie zgłoszenia nie podejmowali żadnej reakcji brak podjęcia reakcji bez względu na to jaka jest treść pisma czy zgłoszenia jakiekolwiek formy ze strony pracownika jest dużym ryzykiem dla pracodawcy i to nie tylko w tej sprawie, ale może to jako szerszy krąg okazuje się pani mecenas, że nie, że nie jest w dalszym ciągu żadne ryzyko z no zarówno urząd, jaki jego szefowie działają pracują wszystko jest w porządku właściwie można oby można pokusić o takie stwierdzenia że, choć wydawałoby się, że tak społecznie mentalnie stosunki pracy rodem z lat dziewięćdziesiątych się w Polsce skończyły no to jednak na na takim poziomie działania procedur i stosowania prawa zmieniło się niewiele jeśli chodzi o działanie procedur mamy też nie wiemy czy jakiekolwiek roszczenia nie będą podejmowane przez pracowników w postępowaniach sądowych takie uprawnienia bez względu na to jak dalej urząd działa mogą być 3 z dużej mierze przez pracowników podejmowane et trudno jest oceniać czy czy faktycznie konsekwencje już spotkały osoby oskarżone o mobbing swe w tych treściach czy konsekwencje społeczne konsekwencje prawne na nie znając też tego tyle tego tła bardziej no i szerzej natomiast ja myślę sobie, że to, że my tak dużo rozmawiamy o mobbingu pracownicy istotnie coraz częściej podejmują ten temat nie, otrzymując ochrony w miejscu pracy i ujawniając to np. w mediach tak jak się stało m.in. w tej sprawie jest jakimś dużym krokiem do przodu co oczywiście nie stanowi o tym, że w ten sposób zostaje naprawione krzywdy tych osób, które czują się dotknięte mobbingiem dyskryminacją to mamy do czynienia z państwowym urzędem, które wydaje mi się, że podlega taki społecznej czy mediowej kontroli znacznie bardziej niż np. właśnie przedsiębiorstwa, które reprezentuje rzecznik, czyli małe średnie przedsiębiorstwa to też pracodawcy i ciekaw jestem jak wygląda pani praktyki co się dzieje, jeżeli właśnie mikro przedsiębiorca okazuje się mobbera i stosuje terror w pracy wobec pracowników czy tutaj w ten pracownik ma jakieś szanse w ogóle z właścicielem firmy Echo, a ja bym powiedziała tak jeśli chodzi o roszczenia pracownika nie ma znaczenia to organizacja jest mała kilkuosobowa jest duża korporacja znaczenie ma to i to powiem ze smutkiem jeśli chodzi o sprawy dotyczące mobbingu na ile pracownik przed sądem potrafi udowodnić to co miało miejsce, a niejednokrotnie jest także pracownik słabsza strona stosunku pracy czy pozbawiona często też no dostępu do pewnych dowodów osoba, która przy np. przy zwolnieniu z pracy stają często wszelkich systemów nie ma możliwości udowodnienia np. zeznaniami świadków, którzy w małej firmie po prostu obawiają się, że utracą pracę na małym rynku pracy czy w takim środowisku pracy, które jest trudność zje kolejny znalezieniem osoby obciążone kredytami innymi okolicznościami życiowymi, które sprawiają, że człowiekowi pasuje nie chcę się angażować to nie moja sprawa albo spróbuje jakoś odłożyć na bok to jest większe ryzyko dzisiaj w tych postępowaniach jak mówię rzeczywiście skutkiem i muszę przyznać jest największa blokada w dochodzeniu roszczeń, jeżeli ma być już jakąś jakąś formą przemocy to ten, kto to jest chyba zjawisko dosyć charakterystyczne dla ofiar przemocy wszelkiej przemocy no bardzo często paraliżuje nas strach wstyd chcemy mieć za sobą no Podkański somatycznych przeżycia trudno jest do tego wracać co siłą rzeczy oznacza taka procedura sądowa, więc w latach to to chyba jest zjawisko zupełnie normalne tak niestety, ale ja też osoby nie decydują się postępowania sądowe absolutnie rozumiem, kiedy pracuje z pracownikami ja doradzam pracownikom pracodawcom to przyznaje, że ja z wielkim zrozumieniem zawsze też staram się doradzić takie kroki, które dla danej osoby są odpowiednie w danym momencie pamiętajmy, że roszczenia z tytułu mobbingu dyskryminacji przedawniają się z upływem 3 lat oczywiście kwestia tego od kiedy mierzymy, ale najczęściej będziemy je ujmować w ten sposób, że od momentu wystąpienia krzywdy ewentualnie zdarzenia w przypadku dyskryminacji co oznacza, że pracownik, kiedy nie ma siły nie ma zasobów emocjonalnych finansowych jakichkolwiek pozwolą mu w tym postępowaniu brać udział w bardziej dni aktywnie samodzielnie pełnomocnikiem to może zdecydować się na ten krok bliżej tego okresu usunięcia okresu przedawnienia jeśli tylko będzie miał jeszcze takiej chęci ja też muszę państwu powiedzieć, że nie zawsze i myślę, że mniej rzadziej pracownicy występują z roszczeniami przeciwko pracodawcy po to, żeby otrzymać jakąś satysfakcję finansową najczęściej to są w dużej mierze jednak tę intencję honorowe pracownik chce uzyskać spokój i sprawiedliwość i obronić się po prostu swoją swój honor czasami też naruszone dobre inie Marek Woch właśnie oskarżane przez bardzo po swoich pracowników mobbing zastępca rzecznika małych średnich przedsiębiorstw ustami swojego szefa sugeruje, że to sytuacja jest odwrotna, że to jest tak za sta thing, czyli mobbing pracowników wobec szefa widziałam ten fragment artykułu, który się pojawił państwa i przyznaje, że ja takim argumentem bardzo często spotykam pamiętajmy o tym, że to, że osoba oskarżona mówi broni się w jaki sposób może być uzasadnione jak do tej sprawy nie znam głęboko koszt państwa artykuł, ale tak oceniam to, że te informacje mogą być wiarygodne natomiast bardzo często z takim tłumaczeniem się się spotykamy, zwłaszcza wtedy, kiedy wiele osób występuje jednak aktywnie z oskarżeniami przeciwko przełożonemu czy innemu pracownikowi pracownicy, których mogą cię dyskryminację oskarża to ta osoba ma prawo czuć się zaszczuta ma prawo czuć się postawiona pod ścianą co nie oznacza żaden sposób, że te osoby będą odpowiadały czy mogą wtedy co mogli, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to, że dany pracownik nawet mógł być poddany mobbingowi, a następnie sam tego rodzaju działania kieruje też tej osoby, która jest sprawcą tego działania nie oznacza, że te jego działania się zeruje i mówię publicznie nie może mowy natomiast wniosek o to czy teraz rozmawiamy samo to, że pracownicy aktywnie próbują przeciwdziałać sytuacji, którą uważają za zagrażającą ich zdrowia lub życiu nawet jak czytamy w żaden sposób nie może być ocenione jako działanie mobbingowe zgłoszenie czy obrona we własnym interesie nie jest pobić no właśnie, ale ciekaw jestem często styka się pani np. z fałszywymi oskarżeniami o mobbing na ile to jest w ogóle no tak po to jest potencjalna broń w ręku pracowników, którzy chcą coś ugrać tak pan redaktor tak, żeby czuwa, którą stronę mogą tę tendencję wstępować, bo rzeczywiście tak jest jak często obserwuje, że oskarżenie o mobbing, zwłaszcza mobbing mniej niż w przypadku dyskryminacji często jest takim no właśnie możemy powiedzieć odwetem swego rodzaju ze zgłoszenia dokonane przeciwko tej osobie zdarza się bardzo czasu, że jest po prostu strategia obronna na i w i co wtedy to znaczy jak wtedy reagują sądy ciekaw jestem też w ogóle no trudno poznać skalę tego w kraju, ale czy mobbing w Polsce powszechny jednak i słusznie za operację, że bardzo trudno jest poznać skalę mobbingu, dlatego że te badania też, których my się opieramy dzisiaj, próbując skalę jakoś ująć pewne ramy mówią o deklaracjach pracowników o ich doświadczeniach od ich interpretacji, ale musielibyśmy zbadać każdą jednostkową sprawę zasadzie jak w toku postępowania sądowego, żeby móc te ska natomiast jest po prostu niemożliwe mobbing jako taki nie jest powszechnie, że w każdym miejscu pracy ma miejsce, ale zachowania niepożądane i kultura organizacyjna, która zatrzymała się jednak te 26 latka myśleć o standardy to zdecydowanie jest herb pośrednik wie bardzo wielu miejscach pracy i polskich i międzynarodowych, kiedy mówimy o tych organizacjach tu aż w Polsce i przyznaje, że to jest duży problem ten w tym, żeby mówić 1 językiem ja widzę bardzo często to, że zmieniają się kolejne pokolenia, które mają dostęp do roku pracy natomiast kultura organizacyjna jeśli pracodawca nie wspiera jej szkoleniami praktykami promowaniem dobrych zachowań, a podejmowaniem tych negatywnych krytycznych działań wobec osób, które stosują mobbing lub inne akty przemocy pracy to po prostu jeśli tego nie będziemy podejmować się nie zmieni naprawdę proszę wierzyć nawet na drobne zachowania niepożądane obserwujemy należy reagować, bo inaczej będzie, kiedy przyjmiemy akceptację takich zachowań okaże się, że po prostu już kiedyś tym większe pojawi albo ludzie czerni dla organizacji waszą odchodzi lub cicho odchodzić nie angażować się fracht z perspektywy pani praktyki czy przepisy antydyskryminacyjne w Polsce i antymobbingowe są wystarczające są ataki z ust poziomie europejskim rzeczywiście chronią pracowników przed tego typu przemocą jeśli chodzi o to kwestia to zgodność z regulacjami europejskimi jak najbardziej jest poza oczywiście pewnymi kwestiami, czyli oczekiwaniem aż Polski ustawodawca implementuje europejskie dyrektywy w ostatnią pracę są już się trochę bardziej zaawansowane, choć wszystkim przejrzyste warunki pracy no ale też, zwłaszcza że pan rolę sygnalisty no właśnie w no właśnie teraz w w sejmie Sejm pracuje nad nad zmianami w kodeksie pracy mają być nowe zasady zawierania umów na czas określony wprowadzenie zakazu zabrania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą zmiany w urlopach rodzicielskich nowe rodzaje urlopów zna pani ten projekt tak tak takie najbardziej, bo my mówimy, ale Polska jest spóźniona pół roku jest też dużo, bo ja przypominam, że Polska też przy u pracowałam prace legislacyjne trwały od 3 lat jeśli chodzi o nowelizacji kodeksu pracy co do pracy zdalnej udało się wreszcie uchwalić ustawę ona czeka nadal na podpis prezydenta w zasadzie od początku pandemii zmierzyliśmy się z tym równolegle prace wstępne trwały w zasadzie do konsultacji przeszło w zeszłym roku nad tą dyrektywą tymi 2, o których pan redaktor powiedział, czyli wprowadzający pewne nowe uprawnienia rodzicielskie i kwestie dotyczące wypowiadania umów o pracę i pewnych uprawnień korzystny dla pracowników co do przejrzystości dla utrudnienia te nowo muszę przyznać, że mnie cieszy to, że wreszcie pojawiać pojawia się ten projekt na tym na tym etapie natomiast patrząc jak były procedowane zmiany ostatnie co do pracy zdalnej to trochę obawiam, że będziemy długo czekać jak państwo być może wiecie ona regulacje dotyczące ochrony sygnalistów też czekamy już ponad rok niż 6 projektów ostatnich nie zwiastuje, że samo będą te regulacje w dobrym kształcie państwa mamy też jeszcze 8 sensowne, ale już nie, przedłużając w moim przekonaniu to, że faktycznie pracownik nie będzie mógł być ograniczane ręce w podejmowaniu pracy zawodowej w innym miejscu jest absolutnie świetnym rozwiązaniem, a ja jeszcze wskaże, że ten projekt zakłada, że to i też bardzo sobie, że z dyskryminacją mobbingiem zakłada, że w kodeksie pracy zostać uregulowane, że pracownik nie może być mniej korzystnie gorzej traktowany nie może być stosunku do niego stosowany odwet za to, że skorzystał z uprawnień pracowniczych, które kodeks pracy przyznaje do tej pory ważne za pieni się w bardzo do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z zakazem działań odwetowych odnośnie do uprawnień, gdy co do dyskryminacji co oznaczało w zasadzie, że jeśli pracodawca w swojej organizacji nie uregulował tego inaczej niż kodeks pracy to ochronę przed odwetem dotyczy tylko osób, które zgłosiły albo z wniosły pozew dotyczący dyskryminacji bardzo dziękuję za tę analizę mecenas Monika Wieczorek radczyni prawna była gościem państwa moim bardzo dziękuję to wszystko zapowiadaliśmy dzisiaj z Anną Piekutowska program realizował Szymon waluta za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich program połączenia, na które zapraszam w imieniu Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA