REKLAMA

"Pełne zwycięstwo nad Rosją może dobrze służyć przyszłej Rosji"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-01-26 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:37 min.
Udostępnij:

Z dr. Ernestem Wyciszkiewiczem, dyrektorem Centrum Mieroszewskiego, rozmawiamy o twórczości Włodzimierza Bączkowskiego. Centrum Mieroszewskiego i Ośrodek Myśli Politycznej wydały nową publikację ze zbiorami tekstów Bączkowskiego. Redaktorem zbioru jest Wojciech Konończuk, dyrektor OSW. Rozmawiamy również o aktualności spostrzeżeń Włodzimierza Bączkowskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, który Ernest Wyciszkiewicz jest z nami dyrektor centrum Miłoszewskiego dzień dobry dzień dobry wznowione zostały pisma Włodzimierza Bączkowskiego polskiego socjologa zacznijmy od książki Rosja wczoraj dziś studium historyczno polityczne, którą państwo w centrum Jaro szewskiego porównują do tego słynnego długiego telegramu czeka nas czterdziestego szóstego roku Kan opisał w nim niezwykle precyzyjnie, jaka jest natura systemu Radzieckiego Bączkowski zmarły w 2000 roku robił Rozwiń » to także i zaczną od istotnego wątku niezmienności tej rosyjskiej naturę okazuje się czytając 1 drugiego Nana Bączkowskiego wielu innych, którzy tym tematem zajmowali także patrząc na dzisiejszą putinowską Rosję Rosja zawsze była Rosja nigdy nie była niczym więcej tak jest tak kuszące interpretacja to znaczy próba dostrzeżenia rozwoju całych wspólnot narodowych 3 innych pewne metody napraw, które i takiego wytwarza się po prostu w różnych systemach taka, że to się replikuje prawda ze względu na na postać czy to będzie czasy monarchii czy 3 systemu komunistycznego współczesnej Rosji, że mamy tę samą Rosję jak będzie tak nie znaczy po to, byłoby zbyt łatwa interpretacja to znaczy widzieć takie błędne koło i zakładać jednocześnie byłaby po drugiej stronie mamy taką, które wniosek że, że przyszła do niego nie znają przeszłość, bo jest determinizm oczywiście to wtedy odsuwamy na kompletnie podmiotowość tego na różne społeczeństwa ist ich sami skazujemy na fatalizm między interpretujemy to każde kolejne działanie w ten sposób co nie oznacza, że oczywiście nie ma pewnych kontynuacji, bo na tropy kulturowe społeczne można znaleźć, które pokazują, że między zachowaniami i Rosji carskiej, żebym systemem władzy ustroje relacją społeczeństwo władza za relacją kościół władza metodami prowadzenia polityki zagranicznej, które były 1819 dwudziesty 2001. wieku istnieją uderzające podobieństwa co raczej postrzegam nie tyle jako pewien pewna zaklęte koło historii, ale raczej takim taką po pierwsze, naturalną naturalne w jakimś sensie czerpanie doświadczeń poprzedników, bo nikt nie ma już niemal przez radę zrywanie rewolucja bolszewicka rocznie poza tym zerwaniem zbudowaniem nowego systemu na pewnych fundamentach, które już istniał podobnie z Rosją współczesną i trudno nazwać jako UN jako zrywanie z tradycją sowiecką, więc czerpać czerpania tych doświadczeń przykładanie do nowej rzeczywistości i to Putin dzisiejsza Rosja rzeczywiście no znakomicie będzie niestety po lepiej po elementy Lis z tradycji carskiej tradycji komunistycznych dokłada trochę swoich nowych, które odpowiadają na wyzwania współczesności próbuje z tego znów poskładać się coś na kształt imperium eros ze Wschodu z konsekwencjami, które trwało niestety obserwujemy od roku prawie w Ukrainie Bączkowski pisał także on jako swoistą myśleniu życzeniowym, które powszechnie uprawiane przez zachodnioeuropejskie elity, które doszukują się Rosja to odwilży, a chęć dialogować Ania, a to może ten system się sypie można to wykorzystać możliwość na złe sternik zachować Moskwę Moskwa bardzo umiejętnie tym z nami pogrywa Bączkowski rozprawia się z tymi wszystkimi naiwnymi Kenan zresztą przywołany przeze mnie na samym początku również mam z niego cytat jeśli Rosjanie czegoś od nas potrzebują wówczas tarczy inna cecha ich polityki może być chwilowo ukryta zawsze znajdą się wtedy Amerykanie, którzy radośnie oznajmił, że Rosjanie się zmienili tak rzeczywiście Bądkowski, pisząc ten długi jest Rosja wczoraj dziś to pisał w czasie drugiej wojny światowej wydał tuż po, a więc przed planem jeszcze rzeczywiście to co pokazuje to co obnaża to wydaje się najciekawszym elementem tego eseju to jest, gdy rozliczne przykłady tego jak Rosja zakłada maski i Rosja carska Rosja sowiecka to znaczy mieliśmy np. bardzo ciekawe jest rozdział o takim na zwrocie do tradycji w czasach sowieckich, kiedy władze uznały, że w ten sposób po pierwsze, będą mogły łatwiej mobilizować klasowe społeczeństwo wyślą sygnał na zewnątrz Otto to szaleństwo zwrócenie się skończyło my jesteśmy jednak krajem też czerpie z tego co było i oto jesteśmy cywilizowani i w wielu przypadkach rosyjskie pasy tego rodzaju maski zakłada po to, żeby wywoływać to ten oto ulgę swoich partnerów na Zachodzie, że dobrze to jest rzeczywiście ta prawdziwa Rosja jeszcze chwila a aby zrzucić ten stanowi ciężar przeszłości, gdzie mogli ją w sposób absolutnie racjonalny współpracować i Bączkowski pokazuje mówi mówi o tym, że jest pewien pewna nić łącząca wiele karnacji Rosji, czyli korzystanie z takiej, jaką to nazywa opłatą dywersyjnych to znaczy nieustannego pasma wykorzystywania dywersji manipulowania mydlenia oczu stosowanego nie tylko wobec partnerów zewnętrznych, ale też własnego społeczeństwa to jest on w tym widzę pewną ciągłość idzie dalej nawet twierdzić, że jest to azjatyckie w swojej w swojej naturze jest to pochodna jeszcze czasów podległości Rusi zarządzanej przez przez przez imperium mongolskie tak daleko mniejsza oczywiście ważna aż tak daleko natomiast rzeczywiście możemy w nie widzieć tych rosyjskich żonie działania dzisiaj też, kiedy po, kiedy używamy pojęć w rodzaju prawda wojna hybrydowa jakieś działania podprogowe informacja, że tutaj dostrzeżemy oczywiście wiele podobnych podobnych zjawiskowy zakładanie maski maski konserwatysty dla środowisk konserwatywnych europejskich zakładanie maski postępowcy dla skody środowisk lewicowych i granie takim ten tymi pojęciami kliszami po to, żeby, żeby dzielić rządzić, żeby osiągać przyniosły oczekiwany efekt ten, czyli skłaniać różnego rodzaju środowiska na Zachodzie, lecz tylko na Zachodzie też, a ten pan dywany w południe również do tego aby, aby przychylnie patrzyły na rosyjską politykę niezwykle inspirujące są uwagi Bączkowskiego rosyjskiej armii pozwolę sobie przytoczyć teraz dość obszerna, ale naprawdę wart zacytowano fragment armia rosyjska znacznej mierze stanowi drugoplanowy rodzaj potęgi rosyjskiej ocena, więc siły Rosji wg stanu sił zbrojnych może być pewnych okresach słuszna, lecz w zasadzie na dłuższą metę jest błędna armia rosyjska, jakkolwiek jest formalnie odpowiednikiem armii zachodnioeuropejskich stanowi w zasadzie nie jako ubezpieczenie dla właściwej akcji obronnej ofensywnej Sowietów prowadzonej za pomocą czynników wywiadu dywersji propagandy oraz dyplomacji zmierzających do rozkładu elementów obronnych nieprzyjaciela dopiero po tych zasadniczych akcjach na widowni wstępuje armia rosyjska mająca już z reguły skromniejszą rolę do spełnienia siły zbrojne powinny w znacznym stopniu dokończyć dzieła, uderzając jak, gdyby pięścią budowle już mocno popękaną no, kiedy dziś patrzymy na słabość armii rosyjskiej, która sobie obiecywała zdobyć Kijów w ciągu 2 tygodni obalić ukraińskie władze zainstalować swoje marionetki potrafi tylko mordować bezbronnych cywilów i strzelać w infrastrukturę krytyczną, a jednocześnie widzimy strach przed Rosją tak im pojawiają się też takie apele na szczęście nie w ministry imię, żeby być może jakoś z tymi Rosjanami dogadać może jednak Ukraina ustąpi to nietrudno stwierdzić, że ten fragment Bączkowskiego to jest no klub co należałoby powiedzieć o tym czym ma być armia dla Rosji i to jest związane z takim ciekawym ciekawym zjawiskiem przez taką cechą systemu rosyjskiego, które ujawniła wszystkie dekady temu patrząc na dyskurs to znaczy, dlaczego armię drugorzędna, dlaczego to co wskazuje Bączkowski aktualne dzisiaj, że armia drugorzędne, dlatego że Rosja prowadzi nieustanną wojnę dlatego armia tylko częścią pewnego procesu w ostatecznym aktem, więc to było przygotowanie dezinformacyjne po to, były próby wpływania na sytuację w stanach Zjednoczonych to potem była cała ofensywa dyplomatyczna w grudniu 2020 pierwsza Ania zażądania wobec Zachodu oczywiście dezorganizacja nas dezinformacja dzielenie na froncie energetycznym również masę działań, które mają osłabić nas stop cały zestaw działań przygotowanych po to, żeby wkroczyć przez co prawda już dosłownie 3 dni po 10 niektórzy mówią przejąć Kijów przyjąć Ukrainy i pokazać, że ten cały proces pobawić został usunięty to tak natomiast po drugiej stronie mamy państwo rosyjskie, które od, o czym mniej niż Bączkowski tak charakterystyczne, że on on ma wpisać w istocie siły słabości państwa rosyjskiego ale, ponieważ rząd pisze się wojny widzi na oczach jak Stalin wygrywa i Polska przegrywa w tym układzie gdańskim to jednak skuteczna sile rząd dostrzega te elementy, które o, których mówimy dzisiaj, które okazują się nad słabością tego państwa ale, ale nie jest optymistą, zwłaszcza w tym są później w czasy zimnej wojny zmienił zdanie, ale w tym momencie raczej widzi to przez pryzmat Polski, która traci niepodległość, a dziś widzimy, że za tym kryje się też skorumpowane państwo niezdolne do tego, aby jednak tego rodzaju procesy doprowadzać do końca niezdolna do zarządzania w czymś takim jak jest wojna de facto okrąg przedsięwzięciem logistycznym organizacyjnym i doprowadzi do tego ma 3 właśnie teraz takim, a Okręgowa niem my jeszcze nie w zasadzie za własne niepowodzenia za brak odpowiedniej strategii dokazuje się, że całe te kilka etapów, który miał przygotować się ostatni akt została wsparta tony mówiąc krótko i jest niezwykle interesujące, bo jednak mamy u Bądkowskiego mnóstwo uwagi poświęcono właśnie tej wersji próbuje wymanewrować przeciwnika i łączą się obawiać, że to może być skuteczne, jeżeli chodzi o zachód na wielu polach, a Rosjanie zlekceważył elementy Lodzi Ukrainę im się wydawało oni wiedzą kim są Ukraińcy wiedzą jak Zara wiąże będę w stanie w sposób stosunkowo prosty łatwy wejść tam Ukrainę jak ma przejąć kontrolę i tu pełnili niesłychany błąd po prostu taka arogancja z uchwały stawiły że, że ten ostatni akt no niestety kończy się tak jak się kończy cierpią ukraińscy cierpią ci płacą potężną cenę, ale Rosja też widać wyraźnie nie stanie swojej chce osiągnąć to jeszcze 1 cytat mam dla pana na koniec ich dla naszych słuchaczy słuchaczek to nie jest cytat z Buczkowskim, choć Bączkowskiego przywołuje, bo stwierdził w pewnym momencie, że najdoskonalsze prawo do Rosji czy to carskiej do komunistycznej tutaj putinowskiej nie nie dożył to znaczy by umarł pół roku po tym, jak Putin został, a władcą Rosji na genialny określił autor Nie-boskiej komedii sekund Krasiński w Memoriale złożonym na ręce na Polona trzeciego w początkach wojny krymskiej napisał tak Rosja wytworem pierwiastków najbardziej złowrogich i najbardziej rozkładowych, jakie są w historii jeśli Rosja ma przestać być plagą gotową spaść zawsze na kościół na cywilizacji na świat to jest na to tylko 1 sposób doprowadzić się do zupełnej niemocy i nieco ponad zgadza się z Krasińskim to znaczy dzisiaj pełne zwycięstwo nad Rosją i poziom więcej pewne zwycięstwa Rosją nie tylko nam się przysłuży Ukrainie, ale też może tylko przysłużyć przyszły rok, jeżeli Rosja przyszła, jakkolwiek ma być demokratyczna liberalna i ma zerwać ten trend ten z tą tradycją musi przegrać innym przypadku będzie miesiąc kolbą przez kolejne lata mierzyć z tym samym potworem granic, który będzie w kolejnej, jakby swojej postaci i innymi metodami innymi sposobami, ale może z tego samego celu burzył stabilność w regionie i i do te cytaty, które pani podaje jest jest masa naprawdę Bączkowskiego nie tylko jego obserwacje też świetnie wyciągnięty z winy autorów są warte lektury właśnie pod tym kątem, żeby zobaczyć jak pewne interpretacje jak pewne pewne sposoby działania głosowej i obserwacje na temat Rosji naszego regionu wciąż są aktualne i jak mogą mogą pomóc nam też zrozumieć tylko to czym Rosja jest dziś, ale też w jaki sposób sobie z nią radzić zachęcam do lektury naprawdę fantastyczna książka nie tylko jednak tego, że są 33 tomy Bonkowski też bardzo aktywny na, jeżeli chodzi o Ukrainę i stosunki polsko ukraińskiej tam też miał mnóstwo do powiedzenia rzeczy, które mogą być ważne dla kształtowania polsko-ukraińskich relacji przyszłość dr Ernest Wyciszkiewicz dyrektor centrum Olszewskiego był moim państwa gościem bardzo dziękuję za to rozmowa dziękuję również wywiad polityczny dobiega końca program wydawał Tomasz Krzymiński realizował tam wczoraj za chwilę to 360 i Wojciech Musa ja państwu życzę udanego wieczoru zapraszam oczywiście na jutro wywiad polityczny w piątek tuż po siedemnastej do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA