REKLAMA

Za szybko i bez zakładanych efektów. Eksperci o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-01-27 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:28 min.
Udostępnij:

Z prof. Sławomirem Patyrą kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego rozmawiamy o ustawie o Sądzie Najwyższym oraz procesowi legislacji nad tymi zmianami w prawie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Sławomir Patyra jest z nami kierownik katedry prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz członek zespołu ekspertów prawnych fundacji Batorego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry panie i o stanowisku zespołu ekspertów będziemy mówić to stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która przeszła już przez prace sejmowe i na początku przyszłego tygodnia zajmie się tym projektem tą ustawą Senat i Rozwiń » zacznę właśnie od apelu do Senatu, który jest tym stanowisku skierowanym państwa apelują o przyjęcie systemowych rozwiązań prawnych dotyczących statusu sędziów powołanych przez niespełniające wymogów niezależności KRS, czyli jakich pani profesor, jakie to są te systemowe rozwiązania prawne szczerze przede wszystkim trzeba byłoby tutaj nawiązać do tego co nazywane jest w tej tzw. kamieniem milowym trzeba się kamieniami milowymi w odniesieniu do gminy materii tej ustawy, a przede wszystkim trzeba powiedzieć tak ona nie realizuje orzeczeń ani nie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej ani europejskiego Trybunału praw człowieka w zakresie dotyczącym zagwarantowania niezawisłości sędziowskiej niezależności sądów stąd ten apel właśnie w tym kierunku zmierza, aby do regulacji na poziomie prac senackich wprowadzić do czego nie ma w przepisach ustawy uchwalonej w sejmie, a przede wszystkim podstawowa sprawa już po raz kolejny oczywiście wracamy do tej historii, ale też pewnego rodzaju chyba niekończąca się opowieści jeśli można tak powiedzieć przede wszystkim ta ustawa nie dotyka zupełnie Quest i związanych z krajową radą sądownictwa jak panowie panie profesorze zarówno sprawa neo-KRS jak i Trybunału Konstytucyjnego tych zmian, które zaszły w nim 2016 roku nie jest przedmiotem, który by zajmował komisję europejską tak to delikatnie ujmy i powiem tak, jeżeli przyjmiemy, że nie kamieniem milowym jest realizacja standardów europejskich standardów wyznaczonych zarówno przez konkretne przepisy traktatowe jak również przez orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to moglibyśmy tych orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej nawiązujących do tzw. pierworodnego grzechu polskich problemów z praworządnością wskazujących właśnie na rolę krajowej rady sądownictwa wskazać bardzo wiele, więc niezależnie od tego jak jest w narracji przedstawiana perspektywa dogadania się przepraszam za kolokwializm czy komisją europejską to z punktu widzenia konstytucyjnego z punktu widzenia ustrojowego w szerszym tego było to narażanie zwiększa się żadni trzeba wyeliminować ten grzech pierworodny, czyli naukę wreszcie produkcyjną sędziów tak nie mam co do tego żadnych wątpliwości co więcej wydaje mi się, że absolutnie wiesz taka możliwość, aby na poziomie poprawek senackich tego typu zmiany zaproponować mimo tego, że Sejm się nad nimi będzie jednak nie dają mkną w zasadzie w trakcie prac, a to dlatego jest taka możliwość, że cel tej ustawiliśmy się tak został też definiowanie przez uzasadnieniu do projektu zmierza do odblokowania środków i zrealizowania kamieni milowych w związku z tym, gdyby Senat teraz wprowadził poprawki dotyczące także krajowej rady sądownictwa mieściłyby się one w mojej ocenie pewnie nie tylko mojej również w zakresie przedmiotowym tej ustawy co mogłoby stanowić podstawę do tego, aby i Sejm poważnie również rozważył możliwości uwzględnienia w toku dalszych swoich praw po już wyrażenie stanowiska przez Senat w jest tak proszę nic tak też, gdy uzupełni właśnie propos krajowej rady sądownictwa chciałbym ten wątek też rozszerzyć, bo dopóki istnienie neo-KRS rozumiem, że to nasza rzeczywistość jest budowana tak rzeczywistość dotknięte trądem ostatnio rozmawiał z sędzią Piotrem Gonczar po tym, jak został w końcu przywrócony do orzekania i wg sędziego to jest także obecne władze chcą, żeby ilość przeszła jakość, żeby skala zjawiska nie pozwalała na odwrócenie jego skutków dlatego neo-KRS wciąż działa wciąż podejmuje decyzje ostatnio na wskazaną kandydatkę do Sądu Najwyższego to była sędzia, która wcześniej do Sądu Okręgowego też była wskazywana też przez neo-KRS czy mamy właściwie taką piętrową sytuacja ta, która może robić tak oczywiście, kiedy pan powiedział Piotr Gąciarek też doskonale podział ten pogląd i ilość bardzo rzadko chodzi o jakość chciałem powiedział raczej tutaj mamy do czynienia ze stosowaniem polityki faktów dokonanych określi im więcej się owych marsz nie praworządności wprowadzi tym trudniej będzie potem i inne odtworzyć ten tam, który jest w tak zgodny i pani redaktor pozwoli to jeszcze odniosła się do do tego gminy apelu, o którym pani redaktor wspomniał następnie naszej rozmowy on oczywiście obejmuje tylko kwestia KRS-u Tomasz KRS jest zasadniczym powodem tego co nazywa się w nomenklaturze prawa europejskiego systemowy naruszanie praworządności oczywiście można prowadzić wprowadza zmiany w szczegółowe dotyczące np. testu niezależności sędziowskiej inna sprawa jak on jest wprowadzany jak efektywna wywołać można oczywiście modyfikować przebieg postępowania dyscyplinarnego klucząc tutaj na poziomie normatywnym tak, aby nie dało się może prawdziwej pierwotnych intencji tej regulacji i wskazać, niemniej jednak fundament cały czas jest ten sam nie tylko krajowa rada sądownictwa, która została powołana do życia w sposób niezgodny konstytucją jakiekolwiek Lublina budowania nad tym i złym fundamentem czegokolwiek muszą palić natomiast te łącznie z tych powodów lekarzu czas systemowo funkcjonujemy szły w obszarze daleko idącego naruszania nie tylko prawa europejskiego za każdym razem staram się też podkreślać jako konstytucjonalistka to nie jest tylko kwestia sporu pomiędzy rządem Polski, a Unią europejską po atrakcjach sporu pomiędzy rządem polskim, a polską konstytucją, której błaga polityczna do Sejmu oczywiście również nie respektuje i te zmiany, które próbuje się wprowadzić dotyczące chociażby i modyfikacji postępowań dyscyplinarnych one też w istocie wcale nie byli przywrócą stanu zgodnego z prawem co z tego, że sędzia będzie mógł być wyłączony od udziału w konkretnej sprawie po przejściu okazują w sposób negatywny tzw. tekstu, kiedy dalej będzie pozostawała formuła pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego np. odmowę orzekania tzw. sędziami to są przepisy oraz zwanej ustawą Arka kagańca owej, które zostały przecież uchylono prawda oczywiście bajka pana sędziego Gąciarka jego nazwisko naszej rozmowie padło, a można by powiedzieć zostanie nadal aktualny, jeżeli pan sędzia Gąciarek po powrocie, bo sądu, czego się osobiście bardzo cieszy, bo szanuję pana sędziego Gąciarka dalej będzie odmawiał orzekania z osobami, które nie spełniają tego wymogu i praworządności to będzie można wobec niego prowadzi postępowania dyscyplinarne, jeżeli to jest jakakolwiek reforma pozytywna mimo to pozostał pozostawiam to po prostu do oceny wszystkim słuchaczom przypominają państwo w tym stanowisku, że kamienie milowe to nie jest żaden wyznacznik praworządności tylko to jest takie minimum minimorum, jakie musi rząd spełnić, żeby mieć uruchomione wypłaty w związku z tym co państwo piszą chciałby jeszcze zapytać ten bardzo ważny wątek przekazania spraw dyscyplinarnych Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu oczywiście eksperci konstytucjonaliści tak jak pan wielokrotnie mówili przez ostatnich kilka tygodni, że NSA po prostu nie ma tego w swoich kompetencjach to nie jest także ten sąd może się zajmować czymkolwiek co akurat ustawodawcy przyjdzie do głowy, że to rozwiązanie niekonstytucyjne podał art. 45 i 100 osiemdziesiąty czwarty konstytucji państwo piszą dodatkowo tak przekazanie NSA rozpatrywania spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów jest niezgodny z wymogami zawartymi w decyzji wykonawczej rady Brand złą i uwaga kamieniem milowym tak kamieniem milowym o winie wyboru, a 1 jak najbardziej, a więc tutaj mamy do czynienia z jakąś, jakby tak Noszczyk usiłowaniem nieudolnym to zresztą nie tylko rada oczywiście odpowiem pani pytanie odniosę się do tej uwagi, ale przecież tak naprawdę jest jeszcze 1 kamień milowy również niezwykle istotny to minimum minimorum dotyczące przebiegu postępowania legislacyjnego rezygnacji ich ego w tej przyspieszonej ścieżki, która się ma nijak do mechanizmu demokratycznego państwa prawnego do demokratycznego dochodzenia do tekstu ustawy w ciągu 48 godzin uchwalona została ustawa o tak fundamentalnym znaczeniu tak też absurdalne z punktu widzenia tych deklaracji, które się pojawiają realizowanie dla gminy realizowania owych kamieni milowych tak traktujemy kamienie milowe nie jako element nowatorskich i rozwoju postępu polskiego konstytucjonalizmu to jest absolutna podstawa, która funkcjonowała w Polskim systemie prawnym została zakwestionowana na przestrzeni ostatnich szlak natomiast co do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że nie jest on właściwy do rozpatrywania tych spraw sąd naczelny, a następnie sąd Administracyjny przebywanie sądy administracyjne zajmują się bowiem kontrolą działalności administracji publicznej i tę kontrolę działalności administracji publicznej mają realizować w zakresie określonym ustawą, czyli nie jest także w ustawie można sobie dowolnie rozszerzyć płaszczyznę przedmiotową kognicji sądów administracyjnych tylko ta płaszczyzna musi zawierać w ramach konstytucyjnych kontroli administracji publicznej póki co w Polsce chęć dowie, iż postępowanie nie może być z tego punktu widzenia oceniane, bo nie są urzędnikami, choć być może wielu przedstawicieli władzy politycznej, jakby chciało ich ostrzegać, ale nie są równie dobrze można by przekazać sprawy dyscyplinarne sędziów sądów wojskowych i też byłaby to absurdalna sytuacja, choć nawet powiedział, że chyba w mniejszym stopniu, albowiem sądy wojskowe przynajmniej orzekają w oparciu o procedury karne, a przecież postępowanie dyscyplinarne mają charakter quasi karnych postępowań prof. Sławomir Pater kierownik katedry prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz członek zespołu ekspertów prawnych fundacji Batorego był moim państwa gościem dziękuję panie profesorze SATA bardzo, jeżeli pani redaktor po usłyszeniu informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA