REKLAMA

Dyskryminacja ojców decydujących sie na urlop rodzicielski

Światopodgląd
Data emisji:
2023-01-31 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz łączymy się w światopoglądzie teraz prof. Igą Magdą dzień dobry dzień dobry witam serdecznie bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia prof. Iga Magda jeszcze przypomnę jest związana ze szkołą główną handlową w Warszawie Instytutem badań strukturalnych będziemy rozmawiały ja będę poproszę panią kilka komentarzy czy wyjaśnień o właśnie wprowadzanej przez rząd Sejm w dyrektywie unijnej, która ma przybliżyć nam Rozwiń » work-lifebalance, czyli wprowadzić więcej równowagi między pracą, a życiem osobistym deadline, czyli termin końcowy dla wprowadzenia tych rozwiązań unijnych minął już w sierpniu ubiegłego tak dobrze wie ubiegłego drogiego 2sierpnia dokładnie tak 2sierpnia ubiegłego roku, więc poślizg spory, ale w końcu się wzięły władze jeszcze przedstawiciele obozu rządzącego w parlamencie europejskim sporo wysiłku włożyli by osłabić te rozwiązania prawne, ale ostatecznie się z tym bierzemy 26stycznia Sejm rozpoczął pracę nad tym projektem, który zmienia kodeks pracy i to co wydaje się chyba takie szczególnie warte omówienia zwrócenia uwagi no to jest dodatkowe jak to można uprościć dodatkowe 9 tygodni na opiekę nad dzieckiem dla ojca to znaczy, że to jest takie 9 tygodni które, jeżeli ojciec nie wykorzysta to straci znaczenie przechodzi na matkę także w sumie rodzice będą mieli 41 tygodni urlopu rodzicielskiego i teraz nie wiem jak takich serii zmian na co warto zwrócić uwagę na tak dodam, że to naprawdę witamy tę dyrektywę i wdrożenie z dużą radością, bo są to w końcu w niej rozwiązania, których dawno się gotowało i tak naprawdę wydłużanie urlopu rodzicielskiego, jakie miały miejsce 10 lat temu już procesy dwunastym roku wówczas były bardzo głośne postulaty, że ten urlop to częściowo przyznać tylko ojcom celem zachęty ich do skorzystania do zaopiekowania się dziećmi to ostatecznie udało teraz to Unia europejska w jaki sposób wymusza na rozwiązanie oczywiście celowe, żeby te 9 tygodni przypadało tylko ojcom i była mówimy nie transferowane czy właśnie matka, jeżeli się nie zdecyduje się na wykorzystanie fragment tego urlopu to matka nie ma do niego prawo to po to, żeby zachęcić ojców większym stopniu zaangażowania się to życie rodzinne opieka nad dziećmi to służyć takiemu jak są oczywiście chodzi o wyrównanie szans na rynku pracy, więc celem jest to, żeby ta kobieta matka mogła szybciej wrócić na rynek pracy możesz być większym stopniu nawet częściowo, ale jednak zaangażować się powrót aktywności zawodowej, ale z drugiej strony argument, niemniej ważne dotyczące takiego głębszego zaangażowania ojca rodzicielstwo budowanie więzi z dziećmi to jest możliwe to jest bardzo ważne to pierwszy etap życia dziecka na pewno jest z tego kluczowe dla tego rozwoju to później procedury na przyszłość patrzę ojca są badania pokazujące życie co na to, że na tym wczesnym etapie nie bali się poza angażowali się to opieka nad dziećmi oni większe są nie później też opiekują się też miejsca w przyszłości, bo tych oczywiście obowiązków wynikające z zachowania dziećmi nie brakuje przez wiele lat, czyli konsekwencje są dużo szersza, ale pytanie w takim razie czy rzeczywiście liczba ojców korzystających z z tego urlopu rodzicielskiego, która zdaje się ile teraz wynosi 1% wzrosło, lecz uruchamianie, że ten od 1% jest liczba dni wykorzystany przez ojca, więc ich jest trochę więcej na kolonii często biorą po prostu krótkie kawałki tego urlopu no i teraz pytanie czy to rozwiązanie rzeczywiście jak bardzo zmieni tę sytuację macie jak bardzo zachęci ojców do skorzystania przypomnijmy 9 tygodniowego urlopu rodzicielskiego biorąc pod uwagę choćby ten fakt, że rząd postanowił no chyba mogę użyć tego Sławka, że wiele osób używa tego ku słowa jednak mężczyzn dyskryminować i de facto za no no de facto, jeżeli porównać możliwości matki i ojca to on dostanie to 70% wynagrodzenia, a matka 81 pół tak niestety faktycznie mamy takie rozwiązanie, które powoduje, że całość tego rozwiązania prawnego mocno traci na morzem jest na znaczeniu, ale na wadze jednak i takich naszych nadziejach o faktycznie ojcowie za to swoją pracę opiekuńczą w domu będą wynagradzani dużo gorzej niż kobiety tak są patrząc statystycznie to faktycznie mówimy możemy mówić o dyskryminacji mężczyzn, ponieważ ta stopa zastąpienia, czyli to wartość zasiłku, jaką otrzymają ZUS-u za męża po na urlopy rodzicielskie to 70%, a dla kobiet to mam różne rozwiązania, ale to jest przewidziane 81 pół procenta, a pamiętajmy też, że mężczyźni zarabiają więcej przeciętnie 1520%, a więc 70% Verva w ich dochodach będzie wyraźnie wyższa i większym problemem dla dla gospodarstw domowego, więc mam wrażenie, że to jest takie rozwiązanie ma jednak zniechęcić ojca do tego, żeby się zaangażowali co więcej uważam, że są niesprawiedliwe, bo tak naprawdę patrząc na to, że przyrasta nam też ojców którzy, korzystając chociażby z roku Olszewskiego tak, aby taki urok dwutygodniowe mało co kosztowało w pierwszych latach, kiedy wprowadzono tu 15% 10 teraz już ponad połowa wszystko z tego urlopu, więc to zaangażowanie wyraźnie widać i rośnie natomiast mam wrażenie, że a, że nawet w wydarzeniu tylko pewność, że niestety, ale tego przez ten mechanizm 60% wysokości urlopu co tak naprawdę ten popyt na urlopie rodzicielskim staje się pewną taką no, że konieczne są wolne dla wszystkich i ci, którzy więcej zarabiają są większe zasoby Bogacz łatwiej będzie podjąć decyzję, że wycofują się aktywności zawodowej ten miesiąc przebywali ta strata, widząc mecze 30% dochodu ojca jest łatwiejsza do uniesienia dla tylko na dużą nadwyżkę tak dokładnie będzie dla nich mniej dotkliwa dla ich rodzin, a jednocześnie te osoby mniej zamożna nie będą mogły na to pozwolić to jest po prostu niesprawiedliwa no i jak aniżeli to znaczy czy potrafi pani oszacować jak zwiększy się korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez ojców w wyniku tych rozwiązań tej zmiany prawnej i jeżelibyśmy mieli za 2000 Niewiem 2003. powietrzne 5% ojców, którzy wykorzystają te 9 tygodni to ja zresztą wielki sukces natomiast obawiam się, że to jest zbyt optymistyczny szacunek oczywiście ktoś tam to sami szacowaliśmy, jakie mogą być setki osób, które korzystają naprawdę wydaje się pierwsze roku jest bardziej wartość 12% płaczące atakuje ten urlop ojcowski, który mamy, który w 100% płatny przez 100%, a tak bardzo bardzo powoli do odsetek tych mężczyzn 1 deklarował decydowali po pierwsze mamy ciągle problem z wiedzą o tym systemie uczącą, jakie są dostępne niż dostępne nie zawsze pracodawca jest pomocny bardzo wyjaśnieniu, jakie są różne opcje bardziej, że system chce być bardziej elastyczny, więc siłą rzeczy zapytam bardziej skomplikowane no, a z drugiej strony nawet przy tak pełnym pełno płatnym urlopie bardzo często słyszało się historia o tym, że to 6 są dyskryminowani w miejscu pracy z uwagi na swoją chęć poświęcania części swego czasu na życie zawodna życie rodzinne i części do nich słyszą, że przecież to kobiety co od zajmowania się dziećmi intencja to co tej obraża, że zniknie na 2 tygodnie, odkąd 2 tygodnie tak obecnie funkcjonujące pełni natomiast, więc to może przesądzać o tym, że jednak myślę, że bardzo powoli będzie przyrasta odsetek ojców którzy, którzy będą decydowali szczególnie taki dłuższy urlop, ale jednocześnie tendencja jest 1 wyraźna tych ojców będzie coraz więcej model rodziny się zmienia pan teraz też całkiem spory odsetek wg badań CBOS-u ponad połowa młodych ludzi chciałaby równouprawnienia i życiu zawodowym życiu domowym, czyli pełnej równości na rynku pracy, ale też równości w opiece nad nad dziećmi myślę, że kierunek jest jednoznaczne pytanie o ten pojazd będzie się zmieniał jak rozumiem tutaj to pani już mówiła, ale mogłybyśmy podkreślić, że tutaj mówi się tych 2 efektach to znaczy z 1 strony większego zaangażowania ojca rodziny też więzi z dziećmi, czyli no no pewnego rozwoju modelu ojcostwa i pewnie to też ma już konsekwencje kulturowe całej dyskusji o modelu męskości, a z drugiej strony na, jeżeli jest ten ojciec w domu to też większe szanse na dla kobiety na pozostanie w miejscu pracy czy no bo w walkę o miejsce pracy także jej większe zaangażowanie z kolei pracę taki powrót pracę badamy też, że to też wasza tak to zaangażowanie niestety ten kierunek, że to będzie wspierało koniec powrócił w procederze wyborczej pożądane oczekiwane jednak łatwiej się wraca do pracy stopniowo i łatwo mając świadomość, że zostawiamy dziecko z mężem ojcem dziecka niż oddać dziecko jednak mające po ósmy rok czasu do jakiejś instytucji placówki opiekuńczej dla wielu kobiet są albo niedostępne albo mają zastrzeżenia do ich jakości i to pozostawienie dziecka ojcem to na pewno jest dla nich lepszym rozwiązaniem z tej perspektywy niestety tych proponowanych zmianach znowu jest pewna pułapka to znaczy to znaczy prawo i będzie istniała możliwość jednoczesnego korzystania przez kobietę ZROT macierzyńskiego rodzicielskiego to jej części przez ojca z jego części urlopu rodzicielskiego istnieje jednak ryzyko, że nie będzie odpowiedzi w mniejszym stopniu słyszę o tym budowaniu tej więzi tym relacji ojca z dzieckiem, a mówiącą, że przez trwające oczywiście, ale bardziej to może to i tak matka będzie w tym dziecko opiekować, a ojciec wykorzysta torów ten urlop na odmalowanie łazienki tak mnie, żeby to zobrazować, więc wydaje nam się, że wielu ekspertów w tym też rozmawiałam, że takie rozwiązanie, które w, którym ten urlop jest przypisany tylko do ojca to on faktycznie będzie, więc zajmuje ma większą skuteczność, jakie są cele stawiane takie polityczne widoczne już własne UE mogą być jednocześnie na urlopie rodzice matka i ojciec czy, jeżeli ojciec jest na urlopy matki nie nie ma może nim czy w tym projekcie trybu skierowane do Sejmu nie wiem co zajmie jak wygląda na prostym presji troszkę zwane przygotowane skargę do Sejmu tu takie rozwiązanie, że w momencie, kiedy matka na urlopie także ojciec ma prawo wykorzystywać też kawałek, czyli rada, a jednocześnie wtedy on tą ręką malowanie przysłowia rząd, który jest mam nadzieję, że nie, ale chyba, ale jednak, ale już teraz ja zajmuję, że tak uderzające, że władze najpierw tak w parlamencie europejskim walczyła z tymi rozwiązaniami potem nie wprowadziła ich w określonym czasie, czyli do sierpnia ubiegłego roku, kiedy był dla niej na teraz wprowadza jeszcze udało im się tam tak wprowadzić to, żeby ci mężczyźni ciągle nie byli w pełni zachęceni do korzystania z urlopu gniew czy chce pani skomentuje pan no myślę, że w razie nazywali to, że to nie jest dyskryminacja mężczyzn i moc imię zachowania próby zachowania naprawdę jakiegoś takiego konserwatywnego modelu rodziny, ale to się też nie udał flash, że tak tak to rozwiązania będą służyły zwiększą zaangażowanie ojców to mam jeszcze 2 minuty na koniec Apropos całej tej tego szeregu rozwiązań z ZES work-lifebalance, czyli poszukiwania tego tej równowagi m.in. dodatkowy urlop opiekuńczy już 1 dzieci czy to może być dla kogoś po prostu chorego to jest 5 dni, ale bezpłatnego urlopu no nie wiem czy cud na coś jeszcze pani zwrócić uwagę oczywiście tutaj też jest krytyka, dlaczego ten urlop z kolei na opiekę nad nie dziećmi jest niepłatny, ale może coś pani wywołała propos tych zmian, które właśnie przez Sejm przechodzą notariusz to krytyka tego, że droga bez płatne nową ważną prawdę nierówność tak, czyli pewne osoby niż dochody dla nich to Verva 12 dni przy 3 nawet na brak mi 145 będzie większy problem dla budżetu eksperci dowodzą nawet mając problem ze to koniecznością opieki nad osobą zależną trudno będzie go wraz ze zrezygnować, a pamiętajmy, że tego problemu opieki będzie narastał od zaczyna się społeczeństwo nasza populacja się bardzo się starzeje i tych osób starszych przybywa i kwestia opieki nad nimi szczególnie przy braku jednak zorganizowanie opieki instytucjonalnej coraz częściej będzie istotna i myślę, że mocno to rozwiązanie sąd decyduje to jaka czeka na rzeczywistość też na linii pracodawca-pracownik coraz częściej pracownik będzie musiał z tego urlopu urlop na żądanie, które obecnie funkcjonują się bardzo szybko będą kończyć, więc oceniam te dni euro pozytywnie jako takiej sygnał też, dlatego że na przedefiniowanie pewnych sztywnych cen rozwiązań miejscu pracy będzie po prostu konieczne w przyszłości oznacza jeszcze jak to wszystko będzie wyjdzie z Sejmu w jakim kształcie jest dokładnie ręce wracały do tych rozwiązań, ale dziś bardzo bardzo dziękuję za rozmowę słuchali państwo prof. Igi Magdy szkoły głównej handlowej Instytutu badań strukturalnych już za chwilę informacja po informacjach połączymy się w światopoglądzie Oksaną Zabużko pisarką poetką rosyjską, która 24lutego ubiegłego roku, gdy Rosja dokonała rozszerzonej agresji na Ukrainę była tutaj studiu Radia TOK FM akurat przyjechała do Polski po promować swoją poprzednią książkę i no już nie mogła wrócić napisała przez ten rok najdłuższą podróż od tej najnowszej książce Oksany Zabużko będziemy rozmawiały atak na świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA