REKLAMA

Krzysztof Kwiatkowski: Jestem pewien, że premier Morawiecki po cichu nam kibicuje.

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-01-31 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:51 min.
Udostępnij:

Z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim rozmawiamy o pracach Senatu nad ustawą o Sądzie Najwyższym, którą zajmuje się we wtorek izba wyższa. Pytamy o poprawki, które Senat zgłosił do ustawy, a także o przyszłość ustawy po powrocie do Sejmu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka zapraszam państwa na wywiad polityczny moim państwa pierwszy gość to Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej także były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości dzień dobry Panie Senatorze witam panią redaktor witam wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM Senat od poniedziałku pracuje nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym w wczoraj, czyli w poniedziałek na posiedzeniach Rozwiń » komisji praw człowieka praworządności petycji oraz ustawodawczej dziś na posiedzeniu plenarnym i marszałek Senatu Tomasz Grodzki apelował dziś do Sejmu, żeby Sejm poważnie pochylił się nad tymi poprawkami, które państwo do tej ustawy zgłoszą będzie ich 14 i one są identyczne do tych, które proponowała opozycja jeszcze w izbie niższej prawda one tak w części realizują te odrzucone propozycje opozycji w sejmie, ale jest ich więcej są szersze i odnoszą się do tych zagadnień także, których do, których posłowie nie odnieśli trzeba się odnieść, bo test bezstronności nie może rozstrzygać sędzia, który sam bezstronnym nie jest, bo został powołany przez organ nieprawidłowo obsadzony, czyli przez tzw. nauka RS to podaje jako przykład, że zauważyliśmy jeszcze inne rzeczy, które poprawiamy np. nie można karać sędziego, a taka formuła została utrzymana w projekcie poselskim, a w praktyce w projekcie rządowym za to, że odmawia orzekania wspólnie zna sędziom te 2 przykłady pokazują jak źle napisana była ta ustawa i te poprawki rzeczywiście te błędy usuwają te podstawowe poprawki tylko przypomnę państwu chcieliby, żeby nastąpiła likwidacja Izby odpowiedzialności zawodowej Sądu Najwyższego by orzeczenia wydane przez poprzedniczkę, czyli izbę dyscyplinarną były nieważne pozbawione skutków prawnych, żeby sprawy dyscyplinarne zostały przeniesione do Izby karnej Sądu Najwyższego, żeby orzekali swe tych sprawach tylko ci sędziowie, którzy mają staż dłuższy niż siedmioletnie chodzi o to, żeby byli skazywani jeszcze przed KRS nie przez neo-KRS, która istnieje od 2018 roku także sprawy immunitetowe sędziów prokuratorów miał trafić do tej Izby karnej Sądu Najwyższego to jakieś są szanse powodzenia zdaniem pana senatora tych poprawek, bo rozumiem, że one przez Senat przejdą, ale czy zostaną być może, chociaż w części zaakceptowane przez Sejm szans żadnych nie ma myśli pan redaktor zacznę od tego, że część z tych poprawek realizuje nie jest wnioski w zasadzie wręcz dokument, pod którym de facto podpisał się premier Mateusz Morawiecki w kamieniach milowych tych wynegocjowanych chętnie przez rząd jest m.in. punkt F1 reforma wzmacniająca niezależność bezstronność sądu, w którym czytamy, że we wszystkich sprawach dotyczących sędziów w tym dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich trzeba określić zakres jurysdykcji Izby Sądu Najwyższego jest inny niż istniejąca izba dyscyplinarna, ale Sądu Najwyższego biali Bóg Naczelny Sąd Administracyjny nie jest Izbą Sądu Najwyższego stąd właśnie w związku z tym, że jak widać premier Morawiecki i jego niedola celnicy mają kłopoty z pamięcią, po czym się podpisują Senat takie poprawki nie oczywiście nie wprowadza rozmawialiśmy kilka dni temu wywiadzie politycznym prof. Sławomira Patyrę, który jest w gronie ekspertów prawnych fundacji Batorego właśnie w przygotowanej opinii stwierdzano, że ten projekt ustawy nie wypełnia tak naprawdę nawet treści tego kamienia milowego, do którego realizacji rząd zobowiązał ale, ale to ja powiem, jaki jest jedno ważne, ale dlatego jestem pewny, że premier Morawiecki po cichu nam kibicuje mety poprawkami zabezpieczamy go przed sabotażem Zbigniewa Ziobry no bo najgorszą rzeczą było, że przyjmujemy jakieś ustawy my mówimy o wieszaniu sędziów tych, którzy byli zamieszani ze względów politycznych jest wielkie wynegocjowane porozumienie bym powiedział mamy nadzieję na odblokowanie środków Zbigniew Ziobro z pomocą swoich prezesów wszczyna jak właśnie robi kolejnym sędziom postępowania dyscyplinarne czy, jeżeli na zwykłym sędzia Juszczyszyn nie mamy tak zagrożona kolejnymi, jeżeli nam przywracają nawet sędziów do pracy to uwaga albo wysyłają na urlop albo wysyłają do innych wydziałów, czyli karnisty do wydziału cywilnego albo odwrotnie kolejna poprawka senacka to jest poprawka, która mówi, że jeżeli przywracamy takiego sędziego to dokładnie w to miejsce, w którym orzekał przed wszczęciem procedury dyscyplinarnej co powoduje, że my na poważnie realizujemy to porozumienie, bo ja po mam nieodparte wrażenie i nie mówi spiskowej teorii, ale bym powiedział, składając różne elementy wczoraj nie było nikogo nie było ministra Szynkowskiego vel sęka nie było posłów PiS-u, którzy pełnili obowiązki sprawozdawcy nie sejmowego czy wnioskodawcy, że tu wcale nie chodzi o jakieś porozumienie chodzi o to, że pokazywać, że to porozumienie chcemy zrealizować i później powiedzieć o ta zła pozycja ta zła komisja europejska tego porozumienia nie ma, bo żyć by komuś zależało na tym porozumieniu to rzeczywiście choćby ten projekt rządowy by prezentował była wiceminister z kancelarii premiera, która powiedziała 1 rzecz fundamentalną, a zacytuje pan minister Karolina Rudzińska powiedziała tak chciałabym również wskazać, że komisja europejska oficjalnej oceny tego projektu legislacyjnego będzie mogła dokonać dopiero w momencie przyjęcia ustawy wejścia w życie złożenia wniosku o płatność co się okazuje minister Szynkowski kłamał mijał się z prawdą namówią zdolna jest rzecz Panie Senatorze, że komisja europejska chodzi o wielości, którzy mogą negocjować z rynku bywać oficjalnego dokumentu, który jest już w obrocie prawnym jak to się ma do wypowiedzi pana ministra, który mówił, że komisja oceniła projekt pozytywnie nie można w nim dokonywana Japan prawie 1 zmiana drużyną wiozła akwarium minister znowu wypowiedział w tej sprawie powiedział tak komisja europejska oceniła projekt tej ustawy pozytywnie część poprawek państwa poprawek Panie Senatorze jest absurdalna zdaniem ministra Szynkowskiego vel sęka część wykracza uwaga poza oczekiwania komisji, a część mogłaby zburzyć kompromis z komisją europejską pani redaktor po pierwsze, wbrew pozorom mnie najbardziej nie interesują oczekiwania komisji najbardziej interesują oczekiwania Polaków i tu nie sposób się nie zgodzić z szefem ministra Szynkowskiego, czyli Mateuszem Morawieckim, który powiedział, że większego chaosu i kłopot niż mamy obecnie sądownictwo już chyba mieć nie będziemy sądownictwo zostało doprowadzone do stanu zapaści wciąż oczekiwałam 5 godzin dyskusji, żeby ktokolwiek zajął pną się czy to przedstawiciele rządu w randze wiceministra, bo pan minister miał czas chciał być w mediach, ale do Senatu nie udało się dotrzeć czy przedstawicielki czy pierwszej prezes Sądu Najwyższego przewodniczącej KRS-u ja oczekiwałem odpowiedzi na pytanie co zrobić, żeby obywatel czekał krócej na rozstrzygnięcie swojej sprawy w sądzie czeka 2× dłużej w większości spaw albo co najmniej połowę dłużej niż w czasach, kiedy były minister sprawiedliwości co też gra przecież tam na końcu jest obywatel, którego zmiany prawa jest osoba musi być też na cały mówić naszym słuchaczom słuchaczką, że pan wierzy w to co PiS mówił przed startem swojej tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości, że chodzi o to, żeby system był sprawniejszy szybszy wydajniejszy chodziło o to, żeby obsadzić to co się da swoim, więc już jak zwracają zmiany rad ludzi nie chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował dobrze z punktu widzenia obywatela dla mnie to jest najistotniejsze, a nie to czy pan minister coś się w praktyce wynegocjował z przecinkiem włącznie jak mówi jego przedstawicielka wiceminister z kancelarii premiera nie kosz z komisją de facto nie ma oceny tego projektu ktoś mówi nieprawda nawet nie to jest najistotniejsze najistotniejsze jest to, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował tak, żeby Polacy mieli przekonanie, że ich sprawy w sądzie można rozstrzygnąć w rozsądnym czasie i tego oczekują zmian w wymiarze sprawiedliwości oczywiście zrealizowania standardów praworządności, bo to odblokowuje pieniądze z funduszy europejskich dla mnie to nie jest gra dla mnie to są najważniejsze sprawy polskich obywateli czy związany z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości czy cywilizacyjnymi szansami powiązanymi z funduszami europejskimi to jest prawdziwa istota na razie próbujemy się wdrapać do dość nieskutecznie z tego chaosu prawnego, jaki wpadliśmy po 2015 roku i w kolejnych latach ja bym chciał jeszcze Panie Senatorze wrócić do tego wczorajszego posiedzenia połączonych komisji senackich tam się zawiązała taka dość egzotyczna koalicja, bo np. to co mówią mówi pan to co mówią inni panowie panie senatorowie to co mówią eksperci to co mówił Janusz Roszkiewicz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich czy np. prezes NSA Jacek Chlebny to mówi także pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata manowska uwaga także przewodnicząca krajowej rady sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka, która w ogóle powtórzyła, że KRS neo-KRS zaskarży nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego Małgorzata manowska ma wszelkie zastrzeżenia wątpliwości konstytucyjne, które zgłaszane przez ostatnich kilkanaście dni nadal je podtrzymuje, więc jak się zapatruje na ten taki egzotyczny Sojusz pani doktor, jaki Sojusz ja mówię wprost mało pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest elementem pogłębiającym chaos w sądownictwie przecież pierwsza prezes nie odebrała przysięgi i wstrzymała proces powołania ławników do Sądu Najwyższego tam już zaczynają narastać zaległości z tego względu żona sabotuje ważność decyzji organu władzy ustawodawczej, czyli Senatu to jest absolutny skandal sytuacja, która nie powinna mieć miejsca to jest sytuacja, która spowoduje kolejne narastanie zaległości we w sądownictwie tylko, dlatego że pierwszy prezes nie podobają się kandydaci, których wybrał Senat ona nie jest oceny, czyli od oceny czy się kandydat będzie podobał czy nie nasze chce z tymi osobami umawiać na spotkania przecież swoje humory skoro jest oczywiście bardzo ważna sprawa, ale inna niż ta, której rozmawiamy rozmawiamy rozmawiamy o projekcie ustawy o sądzie Rysiu, że żadnego Sojuszu z pierwszą prezes nie ma pan z Johnny tym, że osoby, które do tej pory zasłynęły uczestnictwem z wypacza Aniu, polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno Pani Przewodnicząca oka oraz Dagmara Pawełczyk-Woicka nie pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata manowska właśnie takich osób mogą zostać zaliczone teraz nagle mówią tak jak mówią niezależni konstytucjonaliści, że ta ustawa niekonstytucyjna to co one opowiedziały w tej walce frakcyjnej obozu władzy po stronie Pałacu prezydenckiego nie wiem czy Pałacu prezydenckiego akurat pierwsza prezes Sądu Najwyższego też była wiceminister u obecnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro przewodnicząca krajowej rady sądownictwa jest to osoba, która bym powiedział jest w osobą bliską sensie znajomości czy wręcz na stronie ministerstwa sprawiedliwe mam nieodparte wrażenie, że ten, bo prawdą jest, że wczoraj na komisji nikt literalnie nikt nie bronił poza panią wiceminister, chociaż ona też zaangażowana w obronę tego projektu nie była nigdy dobrego słowa o tym projekcie włazi, ale no to dlatego Senat wprowadza poprawki podjął taką decyzję wczoraj mnie nie padł wniosek ani odrzuceniem projektu w całości ani też bardzo charakterystyczne ani przyjęcie projektu bez poprawek, które to wniosek senatorowie PiS zapowiadali, a wcale go nie złożyli padły wnioski poprawki łącznie 14 one zostały przyjęte i dzisiaj już Senat pracuje nad projektem z pozytywną opinią połączonych komisji co do tych poprawek, których rozpoczęliśmy od, których rozpoczęliśmy nasz wywiad tak wczoraj obrońców projektu rządowego okazało się, że nie, że nie ma żadnych nikt do tego projektu wynegocjowanego, jakoby przez rząd komisją europejską, chociaż czujesz jak już pokazem relacje są rozbieżne w tej sprawie przedstawicieli rządu nikt jakoś przyznać nie chciał bronić go też za specjalnie nie chciał to daje domyślenia eksperci OBWE z pilnej przejściowej opinii przygotowanej na prośbę prośbę Senatu też uznali, że ta ustawa nie rozwiązuje żadnych systemowych problemów polskiego sądownictwa, a co z komisją wenecką, której pan się zwrócił tak zwróciłem się zarówno do komisji weneckiej jak i OBWE uważam, że te podmioty, które naprawdę w przez te 7 lat często swoimi opiniami bardzo 0 jedynką jasno czytelnie wskazywało, gdzie dochodzi do naruszenia zasad praworządności w sprawie tego projektu też powinny wypowiedzieć OBWE nie tylko przygotowało nie swoją opinię przez agendy ktoś zajmuje właśnie tymi sprawami, ale jej przedstawiciele byli obecni na posiedzeniu osobiście prezentowali to opinię komisja wenecka z tej możliwości przesłania opinii mnie komisjom senackim nie skorzystała to znaczy ona w ogóle tej opinii nie prześle czyją przeszli w późniejszym terminie panie aktor nie wiem nie jestem uprawniony do wypowiadania się w imieniu komisji weneckiej moją odpowiedzialnością było zorganizowanie pracy senatorów to zrobiłem zamówiłem opinie konstytucjonalistów, z których senatorowie mogli skorzystać do pilnował, żeby te lata, ale tę samą komisję wenecką, bo mamy mogły być kluczowa mógł mogła mieć opinię znaczenie dla opinii komisji europejskiej, która będzie się sejmowa już tym uchwalonym aktem podpisanym przez pana prezydenta, jeżeli podpisze aktem prawnym, więc zastanawiam się czy komisja wenecka nie musi się ustosunkować do każdej już go opinii przepisy komisji weneckiej regulującej pracę mówią, że wyłącznie komisja wenecka jest OC właściwa do oceny tego czy na dany wniosek musi odpowiedzieć czy jest nim związana i absolutnie ja nie mam tytułu jako przewodniczącym Komisji Ustawodawczej to co mogłem zostałem poproszony przez stowarzyszenia sędziowskie Iustitia nazywany jest groźne wody natychmiast wystał Panie Senatorze czy czy pan na razie nie wie czy komisja wenecka coś przyśle czy pan otrzymał odpowiedź komisja wenecka nie może się tym zająć czy pan nie ma żadnej odpowiedzi niewiele znaczą znów mam nie ma opinii by w tym zakresie poprosiłem o opinię i oczywiście to jest w tym momencie istotą tego zagadnienia za to bym powiedział bardzo szanuje te kilkanaście organizacji społecznych, które przez 7 lat wspierało obywateli w upominaniu się o praworządność sygnalizowanie, gdzie dochodzi do złamania zasad praworządności te podmioty wystąpiły z prośbą, żeby taką opinię wystąpił zrobiłem to niezwłocznie, ponieważ bardzo szanuje te podmioty organizacje społeczne, które przez tyle lat walczą często na ulicy w trakcie demonstracji pikiet zgromadzeń upominają się te podstawowe wartości dla każdego obywatela, jakim są zasady związane z praworządnością bardzo dziękuję Panie Senatorze Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej były prezes NIK także były minister sprawiedliwości dziękuję rozumiem brakuje wracam na debatę nad ustawami na posiedzeniu senatorzy przyjemności, a ja państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA