REKLAMA

„Mamy ogromne pretensje do starej gwardii działaczek feministycznych”. Mobbing w Centrum Praw Kobiet

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2023-02-01 19:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:23 min.
Udostępnij:

„Chcemy rozliczenia ze zmowy milczenia. Wiele byłyśmy w stanie poświęcić żeby pomagać, dla wartości i ideałów. A prezeska korzystała z darmowej pracy” – mówi związkowczyni z Centrum Praw Kobiet. O „pułapce ważnej pracy”, mobbingu w organizacjach pozarządowych i milczeniu środowiska feministycznego z Moniką Młynarczyk.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjne to jest audycja biuletyn rewolucyjny przy mikrofonie Anna Piekutowska, a moją gościnią dzisiaj jest Monika Młynarczyk pracowniczka centrum praw kobiet i związków czyni z komisji zakładowej ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza właśnie komisja zakładowa wy centrum praw kobiet dzień dobry dzień dobry dziękuję za zaproszenie wczoraj dziennikarki Onetu gazety wyborczej napisały o nadużyciach, które miały mieć miejsce w organizacji Rozwiń » pomocowej, której pani pracuje centrum praw kobiet zajmuje się m.in. pomocą osobom po przemocy domowej, ale nie tylko pracowniczki i byłe pracowniczki w artykułach opowiadają o zachowaniach, które noszą znamiona mobbingu, ale także o nieprawidłowościach związanych z wypłacaniem wynagrodzeń i zawieranie z nimi umów sprawczynią tych wszystkich nadużyć miała być wieloletnia prezeska Urszula Nowakowska dzisiaj próbowałam się z nią skontaktować tak samo jak z członkinią zarządu centrum praw kobiet Grażyna Bartosz chińską, ale obie poprosiły mnie czas obiecały, że znów spotkali rozmawiają, ale po prostu jeszcze nie teraz przyznam, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem liczby zebranych świadectw zajmuje się tematami mobbingu przemocy seksualnej i wiem, że powtarza się taki schemat, że trudno jest namówić osoby do mówienia tutaj świadectw jest bardzo dużo jest są różne głosy różnorodne, chociaż wyłania się z nich jakiś schemat do tej pory wydawało mi się, że media skupiały się głównie, a zresztą słusznie skupiały na krzywdzie kobiet, ale ja chciałam panią porozmawiać jak to feministycznej audycji bywa o tym wszystkim właśnie z feministycznej perspektywę czy pani zdaniem to, że pracuje pani w organizacji, która w wartości feministyczne ma po prostu wpisane fundament działania 3 działa w obronie kobiet po pomaga skrzywdzonym kobietom ma znaczenie w tej sytuacji tak zdecydowanie ogromne chciałabym tylko nawiązać do tego reportażu, że tam są świadectwa no kilku dziewczyn, ale tych świadectw jest znacznie więcej i to ze świadectwa, które są przytoczone w reportażu są doświadczenia koleżanek z ostatnich lat, a z mamy świadectwa bądź też po reportażu spływają do nas świadectwa doświadczonego mobbingu różnych nieprawidłowości naruszeń pracowniczych naprawdę z przed 15 lat 20 nawet lat także to pokazuje, że skala tego zjawiska przymocowanego mobbingu tych naruszeń pracowniczych no była ogromna i i działo się to pewnie przez całą historię funkcjonowania centrum praw kobiet pod wodzą Urszuli Nowakowskiej i to, że to się dzieje w organizacji feministycznej organizacji która, której misją jest przeciwdziałanie przemocy, która pozyskuje pieniądze na taką działalność działalność statutową jest przeciwdziałanie różne akcje edukacyjne świadczenie pomocy ofiarom przemocy domowej no co pokazuje hak monstrualna hipokryzja, a tutaj działa ta hipokryzja jest także niszcząca tak psychicznie dla pracowniczego, bo Fundacja ma na, zwłaszcza w ostatnim czasie dobry wizerunek ze względu na prowadzone kampanie prospołeczne, ale że mam na walce po prostu więcej uwagi poświęcamy prawem kobiet myślę niż 710 lat temu też to też na pewno po po wszystkich akcjach MeToo także po różnych akcjach takich związanych z roszczeniami pracowniczymi w dużych korporacjach no ludzie są bardziej świadomi swoich praw i walczą o prawa to bardzo dobry trend kierunek natomiast osoby decydenci osoby, które zarządzają tymi organizacjami, zwłaszcza z długą historią, jakby cały czas funkcjonują wysokiej starej mapie mentalnej nie przyjmują tak jak prezeska uszła Nowakowska do wiadomości, że czasy się zmieniły i że no i nie należy stosować mobbingu wobec swoich pracowniczek, bo pracowniczki też mają godność, że pracowniczki za swoją ciężką pracę powinny dostawać wynagrodzenie no i stworzyć jakieś takie godne bezpieczne warunki dla swoich pracowniczek, których centrum praw kobiet prawdopodobnie nigdy nie było dlatego była taka duża rotacja mobbing dzieje się wszędzie nieważne to jest korporacja mała firma duża firma redakcja, ale w organizacjach pozarządowych często jest także po pierwsze nie pracuje dla pieniędzy tylko trochę dla idei, bo te pieniądze zresztą nie są najczęściej jakoś spektakularne czy to nie sprawiało, że chce zwlekał z działaniami albo po prostu uroczy, ale zaciskały zęby dla tej idei tak tak właśnie tak się działo tak się działo całymi latami historia centrum praw kobiet ma prawie 30 lat prawdopodobnie przez 30 lat tak właśnie się działo, że dziewczyny harowały poświęcały się były tzw. pułapce ważnej pracy zresztą ja też jestem w tej pułapce ważnej pracy i no wiele byłyśmy w stanie poświęcić zacisnąć zęby, żeby pomagać działać na rzecz tej fundacji na rzecz wartości ideałów, które przyświecają tej w tym tej działalności fundacyjnej no i prezeska Urszula Nowakowska z tego korzystała wręcz można powiedzieć, że rwała na tym by korzystała z darmowej pracy setek wolontariuszek czasem wolontariuszy, bo jeszcze się też zdarzają, ale no co ty w końcu powiedziałyśmy dość w końcu po raz pierwszy w historii centrum praw kobiet zebrał się taki zespół dziewczyn, które powiedziały dość tej monstrualnej hipokryzji i my chcemy też dać przykład innym organizacjom, bo wiemy, że podobne sytuacje dzieją się innych chęć losach w innych też pewnie zakładach pracy, że warto organizować związki zawodowe związki zawodowe zmniejszają tę ekstremalną przewagę pracodawcy nad pracownikami ma się wpływ na na wiele rzeczy, na których bez tej tego organizowania się do niej nie ma szans i na pewno w historii centrum praw kobiet tyły takie pojedyncze przypadki dziewczyn zdeterminowanych odważnych, które zdecydowały się coś z tą sprawą zrobić ja znam no historię 3 procesów sądowych, które wytoczyły pracowniczki Urszuli Nowakowskiej z tytułu m.in. mobbingu a, ale też różnych naruszeń pracowniczych no ale to chyba, żeby wszystko zostało zamiecione pod dywan i ruszyła nawet nie wyciągnęła wniosków z tego, bo ona działa nie ma tutaj nie widać żadnej autorefleksji tak jak było przemocowe, a 20 lat temu takie przemocowe ciągle i to, że my zdecydowałyśmy się ujawnić to zawalczyć o siebie, ale też zawalczyć o potencjalnie następne pracowniczki, bo moi, owszem, mogłyśmy odejść tak jak część naszych koleżanek po prostu odeszła w była wyczerpana psychicznie niektóre w no leczyły się farmakologicznie korzystały z psychoterapii były po prostu wycieńczony nawet moi ilością tej pracy i po prostu odeszły po cichu, ale uznałyśmy, że to nie jest sposób, że trzeba postawić tej przemocy tamy, żeby inne nasze koleżanki siostry nie doświadczyły tego, czego my doświadczyliśmy mu internet taki w feministycznej internet osób, które są zaangażowane aktywistek różnych osób, które pracowały pracują w organizacjach feministycznych kobiecych temu internet, choć nie jest pełne dzisiaj haseł od dawna w środowisku wiadomo było ja zdradzam koleżankom pracę tam wszyscy wiedzieli jak jest jak pani czuje czytając coś takiego czy pani też wiedziała przed przyjściem do tej pracy czy tak tak samo jak właśnie całe środowisko no niestety rzeczywiście co cała patologia, która siedziała w Baku była taką tajemnicą poliszynela wielu moich koleżanek mówiło mi, że np. na jaki właśnie takich feministycznych tania dostawały pytania czy w Urszula już mogą wał je np. mówiono od takich no z rugby żartach niby, że na centrum praw kobiet jako centrum gnębienia pracownic, więc ta wiedza o tym od tych różnych przemocowych działaniach prezeski wobec swoich pracownic tych różnych naruszeniach pracowniczych o tym wyzysku finansowym to była tajemnica poliszynela naprawdę bardzo dużo osób widziało i to te komentarze to potwierdzają natomiast my mamy ogromną pretensję do tzw. starej Gwardii działaczek feministycznych, które wiedziały o tym i nic nie zrobiły po prostu w niektóre albo tolerowały albo wręcz z umacniał zły, a tę patologię i wydaje mi się, że no, toteż wymaga jakiegoś rozliczenia parzone Janowska nie była objęta środowiskową stygną ona była zapraszana na różne wydarzenia feministyczne cywilnej oczywiście, że tak i tak było do tej pory no też oznaczone różnymi orderami, a przecież te osoby wiedziały np. była 20 lat temu taka sytuacja, kiedy Urszula zwolniła sekretarkę, która zaszła w ciąży i wówczas cały zespół warszawski i psychologów prawników zwolnił się w geście Solidarności i wtedy i ważna znana ikona już w tej chwili feministyczna i jedyne co zrobiła to znalazło pracę tej sekretarka w innym miejscu natomiast cała sprawa została zamieciona pod bywa także do takich sytuacji dochodziły no przez całą historię istnienia centrum praw kobiet i te szokujące no i chcemy coś z tym zrobić chcemy też dać odwagę w tym rozliczenia z tą zmową milczenia i chcemy też dać odwagę innym pracowniczką pracownikom innych organizacji, które no zajmują się działalnością prospołeczną, żeby zawalczyć osi mam nadzieję, że to przyniesie jakąś poprawę standardów pracy w trzecim sektorze, a co się pani zdaniem stanie centrum praw kobiet działacze jako związek pani mówiła przed chwilą, że nie chce odchodzić z pracy, że chcecie zawalczyć o siebie i cpk czy jest szansa, żeby to miejsce było wolne od od nadużyć no na pewno jest taka szansa, a pierwszym warunkiem jest rezygnacja z funkcji prezeski Urszuli Nowakowskiej także odejście drugiej członkini Grażyna Nowakowski przecież to one są odpowiedzialne za tą całą patologię, która się dzieje w centrum praw kobiet no Fundacja na pewno wymaga reform i my od tych działaniach naprawczych jako taka grupa wszystkich dyrektorek oddziałów też tutaj zespołu Warszawskiego mówiłyśmy już przynajmniej 2 lata temu intensywnie zabiegaliśmy o spotkanie o rozmowy o tych działaniach naprawczych tak naprawdę intensywnie 1,5 roku temu zarząd nasze prośby o spotkanie ignorował co pokazuje, że Urszula Nowakowska kompletnie nie jest zainteresowana jakąkolwiek reformą fundacji ona jest po prostu zainteresowana utrzymaniem swojej władzy ona teraz wszystko zrobi ona wytoczy działa i proces przeciwko pewnie mediom będzie nas pewnie chciała zwolnić dyscyplinarnie, byleby tylko tej władzy się utrzymała, ale to oczywiście nie zmieni sytuacji fundacji Fundacja ma przeogromny potencjał i mogłaby działać na dużo większą skalę, ale większość tego potencjału zmarnowane przez fatalne zarządzanie przez przetrzymywanie m.in. pieniędzy, które mogłyby służyć na zwiększenie usług pomocowych dla kobiet, które tej pomocy potrzebują takich kobiet jest bardzo duża będziemy śledzić tę sprawę ja też mam nadzieję, że pani Urszula Nowakowska przejmie nasze zaproszenie i porozmawia z dziennikarkami dziennikarzami moją gościnią teraz była Monika mona czek pracowniczka centrum praw kobiet związków czyni z komisji zakładowej centrum praw kobiet ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, bardzo to była audycja biuletyn rewolucyjny przygotowanej z Małgorzatą Wólczyńską Anna Piekutowska usłyszał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA