REKLAMA

prof. I. Kotowska: "Będziemy się coraz silniej starzeć i odczuwać niedobory ludnościowe na rynku pracy"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-02-02 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra dziś naszym gościem jest pani prof. Irena Kotowska Instytut statystyki demografii szkoły głównej handlowej w Warszawie pani profesor jest również honorową przewodniczącą komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry pani profesor czemu rodzi się mało dzieci w Polsce jesteśmy takim etapie rozwoju demograficznego, że o tym ile dzieci się rodzi decyduje Rozwiń » w dużym stopniu to ile kobiet jest tzw. wieku rozrodczym, czyli między 15, a 49 lat no oczywiście jak często te kobiety rodzą dzieci, czyli IT to jest odzwierciedlone za pomocą tzw. współczynnika dzietności czy to wszystko, o czym pani mówi prowadzi nas do wniosku, że po prostu w tej chwili w Polsce nie może rodzić więcej dzieci tak i tendencja spadkowa będzie się utrzymywać co znaczy za rok będziemy znowu mówić, że urodziło się najmniej dzieci od typowo wojenne historie przy czym proszę zauważyć, że tych, choć daje my taką ocenę to porównujemy i a jeszcze mówimy że, o ile się urodził w powojennym wyżu radzenia to porównujemy właśnie wyż z darzy głębokim niżem, ale musimy zrozumieć to, że tendencja spadkowa urodzeń czeka nas przynajmniej przez 23 Beck dekad tekę, czyli jeśli w mamy już dostępne dane 2022 roku urodziło się 305 000 dzieci np. 2001. 331 000 to 2003. już pewnie będzie poniżej 300 000 poniżej 300 się wtedy ja znam pana zaproszę pani powie, że to i tak dzisiaj tak się dzieje już od wielu lat, że co roku dziwimy się, że ta liczba urodzeń jest mniejsza to był wyjątek będzie w 20162017, kiedy tylko ta tendencja została na krótki okres zahamowane i będziemy co roku się zastanawiać, dlaczego jest nas coraz mniej, dlaczego się starzejemy, a mecha chcę mówimy od wielu dekad przynajmniej, jakby w latach dziewięćdziesiątych już ZAZ zarysowały się bardzo wyraźnie te tendencje, aczkolwiek wtedy mieliśmy nadzieję, że mi będziemy tak długo jako populacja pozostawać w tzw. przedziale niskiej dzietności, czyli współczynnik dzietności nie będzie się długo utrzymywał poniżej 15 mamy to już 91998 rok to się w, a da jeszcze coś zmienić odwrócić, a co myśleć to znaczy trzeba działać przede wszystkim ale, żeby działać oraz skutecznie efektywnie to trzeba przede wszystkim zrozumieć, czego ta zmiana wynika i te uwarunkowania są też dobrze rozpoznane, jeżeli chodzi o przeszło zarówno w w Polsce, jaki w tych krajach, które wtedy też padać to spada we wszystkich krajach, a w krajach rozwiniętych już od lat siedemdziesiątych utrzymuje się na tym poziomie poniżej zastępowalności pokoleń czy ten współczynnik dzietności jest mniejsza 2 jest i w niektórych krajach spada bardzo wyraźnie, czyli poniżej 15 to są kraje np. w Europie są kraje Europy środkowo-wschodniej i kraje Europy Południowej, ale w niektórych krajach z naszego regionu nastąpiła poprawa z już tej w w tym stuleciu znaczy rok 2000 natomiast z ja się obawiam, że Polska będzie należeć do tej grupy krajów jak kraje Europy Południowej, gdzie te dzietność, gdzie dzietność będzie bardzo trudno podnieść inni już nie możemy mówić muszę my możemy przede wszystkim w krótkim okresie z zauważyć, że około 1,51 000 000 par chcę wiedzieć, iż może mieć prawna i możemy zastanowić czy jak poprawić diagnostykę niepłodności jak leczyć niepłodność, jeżeli ona zostanie zdiagnozowana ten ten trend świat w Rzeszowie potrafi realne oczywiście porównujemy się teraz z Czechami, uznając to co Czesi zrobili ze swoją dzietność za cud demograficzny, ale nie zauważamy, że infrastruktura tzw. zdrowia reprodukcyjnego w Czechach jest bardzo dobrze rozwinięta, że Czesi mają dobrą diagnostykę nie niepłodności i że zapłodnienie pozaustrojowe jest refundowane dla osób w wieku od 18 do 40 lat w samej decyzji politycznych w Polsce przez nie, ale to jest decyzja polityczna, ale to też jest element dostrzegania rzeczywistych barierze osiągania tej liczby dzieci, którą Polacy pragną mieć, gdy pytamy się, jaką liczbę dzieci by chcieli mieć młodych osób na to wskazują na ogół, że jest to dwójka dzieci, po czym okazuje się, że te, że ta planowana czy idealna dla ich dzietność nie jest realizowane w do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z sytuacją materialną, która teraz się pogorszyła tylko bardzo wyraźnie na teraz jest trudny okres dla namawiania do tego, żeby decydować na dzieci stąd, gdyż pytamy o zamierzenia prokreacyjne to części osób młodych badań CBOS-u na to wskazuje odracza decyzję ale, żeby aden odroczona decyzja została zrealizowana NATO musimy poprawić warunki, a dla podejmowania decyzji przede wszystkim dostrzec, że rodziny teraz mają bardzo różne formy, że coraz więcej jest rodzin tworzonych przez związki małżeńskie z znaczna część dzieci jest wychowywana przez samotnych rodziców, a nie mówić, że jedynie jedynym doskonale czułem otoczenie dla wychowywał posiadają wychowywanie dzieci są małżeństwa w pani profesor no być może to jest rzecz, która wymagałaby jeszcze raczej na pewno kolejnych pytań, ale to ja na chwilę tylko zmienia temat czujesz się trochę zakłopotany, że postawią panią w takiej sytuacji, ale mija siódma albo ósma minuta naszej rozmowy i ani razu i rozumiem, że nie bez powodu dlatego zapytam nie padło sformułowanie 500 plus to mogę nie przystaje do naszej rzeczywistości przystaje oczywiście tylko, że 500 plus zostało wprowadzone z taką argumentacją, że to nam na pewno poprawić dzietność oraz demografowie osoby zajmujące się polityką rodzinną wskazywali, że wskazywały, że transfery finansowe nie wystarczą, żeby będzie, że akcja będzie reakcja krótkookresowe natomiast głównie chodzi o poprawę zarząd KOV wychowywanie dzieci, czyli nie jest tylko o wsparcie materialne i rzeczywistość jak pokazała, że mieliśmy rację mówiąc w, więc rozmawiajmy o tym jakie mają być usługi kierowane do rodzin oczywiście pod nasza uwaga w tych dyskusjach jest skupiona na usługach edukacyjnych opiekuńczych Barzowski przedszkole to nie tylko pierwszy test to jest też edukacji słuszne, że to wąż gani tak, ale jeżeli chodzi o żłobki to jest poprawiła się bardzo wyraźne jesteśmy jeszcze daleko, że tak byłem od zaspokojenia potrzeb rodziców, ale ważna jest też jakość tych usług proszę zobaczyć co się stało z systemem oświaty przecież rodzice o rodzicom jest coraz trudniej tak powiem dobrze wychowywać dzieci inwestować w ich kapitał ludzki ze względu na to, że znaczna część z tych usług edukacyjnych jest finansowana prywaty, bo szkoły nie dają nie dają sobie 100 lat konieczna kolejna kwestia sektor usług zdrowotnych czy rozmawiajmy o tym co sprawia, że rodzice będą mieli poczucie, że ich, że tak tę inwestycję dzieci są dzielone przez społeczeństwo za pomocą instrumentów polityki rodzinnej, ale to nie jest są tylko bezpośrednie transfery pieniężne to są dobrze działające usługi publiczne i to co się stało z usługami publicznymi w ciągu ostatniej dekady ja określam ich podglądać tych usług właśnie to jestem bardzo ważny czynnik, który z 1 strony podnosi koszty wychowywania dzieci, a z drugiej strony to zwiększenie równości między rodzinami i zwłaszcza w sytuacji kryzysu z jakim mamy teraz zaczyna kryzysu ekonomicznego poczucie niepewności ten element jest bardzo ważne, żeby ograniczać to niepewność związaną z z tym ile nie będzie kosztować wychowywanie dzieci musimy kończyć, więc jako podsumowanie prosiłbym by jeszcze jedno jeszcze 1 odpowiedź padła na pytanie no, a jeśli sytuacja będzie wyglądała dalej tak jak obecnie i ten ta degradacja będzie postępowała albo nie będziemy odwracać to właściwie jako stronę zmierzamy, z czym się wiąże, jakie są konsekwencje tego, że rodzi się na coraz mniej co jest na tej jakiejś macie jeśli ona w ogóle do uchwał uwaga skupiona na tym, że będzie sprawę, że spada liczba ludności, ale przede wszystkim najważniejsze są zmiany my określamy zmiany struktury wieku, czyli będzie coraz mniej osób wchodzących do populacji czy ta podstawa tej tzw. piramidy wieku będzie się nam kończyć kurczą nam się za coś potem przekłada na zmniejszanie się tej grupy osób, która może pozostawać na rynku od 2010 roku mamy do czynienia ze spadkiem tej tzw. liczba osób w wieku produkcyjnym, a coraz będzie z 2, a będzie coraz więcej osób starszych, czyli proporcja między dziadkami wnukami był bardzo się pogorszy, ale przede wszystkim pogorszyć proporcja między osobami, które mogą wytwarzać produkt, a tymi którzy, które z niego korzystano, w który będziemy się coraz intensywniej starzeć coraz silniej odczuwać niedobory zasobów ludnościowych na rzecz pracy pan migracja mi imigracja musimy zrozumieć, że my potrzebujemy imigrantów oni są dla nas szansą bardzo dziękuję pani profesor zaczął rozmowę pani prof. Irena Kotowska szkoła główna handlowa w Warszawie pani profesor już wspominałem jest także honorową przewodniczącą komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk dziękuję bardzo, dziękuję informacje w radiu TOK FM mamy słyszy się w drugiej części magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA