REKLAMA

"Ukraina musi przekuć walkę z korupcją w sukces"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2023-02-02 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1243 Filipka kurz jest z nami Michał Potocki z Dziennika gazety prawnej dzień dobry dzień dobre unijni komisarze spotykają się dziś w Kijowie z ministrami ukraińskiego rządu obrady będą odbywać się dzień przed szczytem Unia europejska Ukraina w trakcie tego szczytu będą rozmawiać prezydent Wołodymyr Zełenski przewodniczący rady europejskiej armii Shell szefowa komisji europejskiej Ursula von der Leyen to będzie pierwsze takie spotkanie w tym formacie od wybuchu wojny Rozwiń » pierwsze też, odkąd Ukrainie przyznano status kandydata do Unii Europejskiej domyślam się, że to, że to właśnie władzą w Kijowie bardziej zależało na tym spotkaniu na jakie konkluzje tego szczytu liczą ukraińskie władze no to spotkanie tak naprawdę wynika z w z ram instytucjonalnych to znaczy zgodnie z umowami podpisanymi między Ukrainą i europejską takie spotkanie muszą regularnie odbywać sam fakt, że to, że ono zostało przełożone, bo miała odbyć początkowo w grudniu zeszłego roku odbywa się w lutym już jest na dowodem na to, że nie wszystko jakby nie cała praca i to po obu stronach została odrobiona Ukraińcy mieli bardzo duże oczekiwania Ukraińcy w zasadzie wprost artykułować takie oczekiwanie, że na tym szczycie zostanie przedstawiony kalendarz członkostwa w unii europejskiej pojawiała się takie oczekiwanie, że Ukraina miałaby w ciągu 2 lat przystąpić to do Unii co jest nawet teoretycznie niemożliwe nawet gdyby wszyscy byli zgodni w ramach Unii Europejskiej, że takie rozszerzenie ma się oczywiście odbyć się mu, więc no o tym szczycie będzie będzie z pewnością pewne rozczarowanie po stronie ukraińskiej, a z drugiej strony Ukraina też nie spełniła wszystkich tych oczekiwań, które wszystkich 7 warunków, które Unia europejska z kolei postawiła w czerwcu, przyznając status kandydacki z kolei spełnienie tych warunków w po spełnieniu tych warunków dopiero mogłyby rozpoczynać rozmowy akcesyjne, więc tak naprawdę obie strony mają jeszcze dużo do zrobienia, żeby w ogóle można było myśleć o rozmowach akcesyjnych na jak z naszej własnej historii wiemy takie rozmowy akcesyjne czy też nie bułka z masłem to jest proces rozpisany na na lata albo nawet jak mówił o łamaniu Macron na dekady a, z którymi warunkami Kijów nie może sobie poradzić tak naprawdę zostały spełnione żadne z tych 7 warunków, chociaż w każdym z tych 7 warunków jak pewne kroki naprzód spełniono to znaczy te warunki dotyczą dotyczą przyjęcia bardzo konkretne to są warunki co z 1 strony ułatwia ich oceny, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony sprawia, że trudno Ukraińcom jak uciec przed koniecznością spełnienia one dotyczą zmian reformy sądownictwa weryfikacji sędziów i zmiany procedur powoływania sędziów sądu konstytucyjnego co miałoby co miałoby zakończyć pat, który tam w sądzie kasacyjnym trwa od ponad jeszcze przed in przez jeszcze czasów sprzed inwazji chodzi o ustalenie zasad weryfikacji szerzej całego całej władzy sądowniczej chodzi o ustawę medialną, która miałaby być dostosowana do reguł panujących w unii europejskiej o prawo dotyczące mniejszości narodowych o z walkę z praniem brudnych pieniędzy i o kwestie zwalczania oligarchizacji gospodarki nie liczyłem na palcach jak wymieniają nie wiem czy wszystkie 7 wymieniłem no to jest generalnie to mniej więcej pokazuje, czego Unia od Ukrainy chce co prawda pod koniec roku parlament trochę przyspieszył i pewne ustawy dotyczące właśnie tych warunków zostały przez parlament przeprowadzone podpisane przez prezydenta, ale nie wszystkie zapisy w ustawach, jakby spełniają to co konkretnie Unii Europejskiej komisji europejskiej chodziło o wniosku, z czym w związku, z czym ne no ci eksperci, którzy zajmują się analizowaniem treści wprowadzanych zmian pod kątem integracji europejskiej, twierdząc że żaden z 7 wyroków nie został spełniony 100% co też utrudnia oczywiście przekonanie przekonanie sceptyków do tego, że warto myśleć o jakimś przyspieszeniu procesu integracji europejskiej, tym bardziej że Ukraina jest tak dużym krajem, że raczej bez bez zmian dotyczących zmian traktatowych instytucjonalnych w ramach Unii Europejskiej w wielkie państwo unijne nie zdecydują się na na dopuszczenie Ukrainy to naszego wspólnego stołu przede wszystkim chodzi o podnoszone przez Niemców np. c w sprawę postulat odejścia od czy ograniczenia zakresu jednomyślności przy podejmowaniu decyzji myślę, że przed reformami instytucjonalnymi nie ma co myśleć w ogóle rozszerzeniu Unii tak duży kraj jako kraina no, a same takie zmiany instytucjonalne pamiętamy z przeszłości traktatów z tego jak długo trwała w trwały rozmowy i tak zakończyły się wnioski w sprawie konstytucji dla Europy później traktatu lizbońskiego, toteż tam co związane z syntezy de proces akcesyjny są są są bardzo trudne dla dla państw które, które nie są w stanie wojny w tym momencie jest po prostu obiektywnie rzecz biorąc rzecz trudna złożona, więc zastanawiam się w jaki sposób Ukraina ma do czegoś takiego zdarzyć w sytuacji, w której no jest jest jest obiektem obiektem ciągłego ataku i w jaki sposób funkcjonuje parlament po tych 11 prawie 12 miesiącach wojny i czy jest możliwość, żeby legalnie wprowadzać chociażby namiastki zmian, których które, o których których domaga się Bruksela jest, dlatego że ustawa o stanie wojennym czy ogólnie obowiązujący stan wojny on pewne możliwości ogranicza ogranicza prawa obywatelskie jak każdy stan wojny w każdym demokratycznym państwie natomiast nie znaczy, że parlament nie funkcjonuje to nie znaczy, że reformy, że nie można wdrażać reformę przykład dotyczących sądownictwa jedno drugiemu nie przeszkadza co więcej motywacja w postaci w postaci przyspieszonej integracji europejskiej zazwyczaj Ukrainę pomagała we wdrażaniu reform, które inaczej mogłoby być blokowane przez różne grupy interesów parlament funkcjonuje parlament działa normalnie z odbywają się sesje co prawda nie są podawane terminy z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej, żeby nie narażać na jakiś atak ze strony ze strony Rosji w tym konkretny moment, kiedy posłowie debatują no ale parlament funkcjonuje działa z co prawda partia rządząca ma coraz większe problemy z ze zbierania większości każdorazowo no ale te kluczowe rzeczy są przepychanek to nie jest tak, że wojna uniemożliwia np. z my przeforsowanie ustawy o mniejszościach narodowych albo przeforsowanie zmian reformy sądownictwa natomiast czasem ten pretekst jest wykorzystywany przez osoby, które nie zależy na tych reformach trzeba mówić, że w czasie wojny to wiecie rozumiecie nie ma życia nie możemy przecież nic zrobić nic nie zrobić no da się i często jest robione natomiast nie w takim tempie, jakiego chciała komisja europejska, chociaż z drugiej strony tak dużo szybciej niż odbywało się przed przed zapewnieniem Ukrainie status kandydacki go, bo niektóre z tych rzeczy, które komisja europejska podnosiła np. dotyczące dotyczący kwestii walki z korupcją i dokończenia przeciągających się procedur konkursowych dotyczących obsadzenia niektórych ważnych stanowisk antykorupcyjnych one się ciągnęło wielu wielu miesięcy dopiero zostały sfinalizowane czy są finalizowane w momencie, w którym komisja europejska wpisała to wprost jako jako jeden z warunków rozpoczęcia rozmów akcesyjnych dużo się da zrobić mimo wszystko no właśnie kwestia kwestia korupcji ten problem został oczywiście przyćmione przez inwazję sterowaną przez Kreml, ale teraz powraca w ciągu ostatnich kilkunastu dni mieliśmy sporo emisji wśród ważnych urzędników pozbawiony stanowiska zostało kryło, bo te muszą m.in. zastępca szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jego bliski współpracownik odpowiedzialny za nadzór nad administracją regionalną DD wczoraj mieliśmy informację o kolejnych przeszukania w ważnych postaci życia publicznego na służby zawitały do domu byłego szefa MSW Arsena Rakowa oligarchy Igora Kołomojskiego, czego dotyczą sprawy to są bardzo różne sprawy z często niezwiązane ze sobą w niczym poza tym, że dotyczą korupcji dotyczą nieprawidłowości na przetargach na tego typu spraw rzeczywiście jest pewne przyspieszenie, które wynika z 1 strony z takich pokazów klasycznej przed szczytem m.in. przed szczytem, ale z drugiej strony też z tego, że partnerzy zachodni od, których przez Ukrainę postał uzależnione nie tylko jeśli chodzi o dostawy broni, ale też jeśli chodzi o pomoc makro finansowo praktycznie połowa wydatków publicznych to jest połowa wydatków publicznych jest pokrywana z pomocy z zewnątrz, a więc zachodni inni partnerzy zachodni sojusznicy Ukrainy mają spory lewar, żeby zmusić Ukraińców do tego zmuszać Ukraińców do tak, żeby poważnie traktowali swoje zobowiązania dotyczące walki z korupcją ta walka z korupcją leży Ukraina też było jasne Ukraina nie jest państwem i państwa znacznie mniej skorumpowany niż była w czasach rządów Janukowycza i mimo wszystko mimo wszystko, choć to szło jak po grudzie to jednak budowa instytucji realnie mających walczyć z korupcją ona trwała jeszcze czasów Poroszenki i przynosiła efekty byłoby, zwłaszcza dużo zmieniono jeśli chodzi np. jawność i przejrzystość procedur konkursowych właśnie przetargowych tylko, że po 2004. do tego nastąpił odwrót ze z przyczyn bezpieczeństwa np. duża część wydatków wojskowych została zupełnie utajniona sobie należała co jest zrozumiałe trudno trudno, żeby trudno, żeby wojsko zamawiało konkretną liczbę i udostępniał dokumenty do wiadomości publicznej rozpisała przetargi czekało latami na ich rozstrzygnięcie w sprawie dostaw, które są potrzebne praktycznie na za tydzień w związku, z czym zezwolono na to, żeby wybierać wolnej ręki, żeby niektóre zakupy były przeprowadzone właśnie niejawnie co jest tak jak mówię zrozumiałe trudno było inaczej natomiast drugi strony ludziom o złej woli ułatwia zarabianie nielegalne rzeczywiście w ostatnich tygodniach posypały się zatrzymania zobaczymy co z tym dalej będzie na ile ile tych zatrzymań przeszukań, zwłaszcza kończy się postawieniem zarzutów ile trafi do sądu tego itd. natomiast to jest taki papierek to będzie papierek lakmusowy najlepsze uważnie ukraińskie władze traktują traktują walkę z korupcją myślę, że powinny traktować poważnie, dlatego że od tego w dużym stopniu zależy skala pomocy międzynarodowej i to nawet nie tylko nie tylko bezpośrednio tak to nie jest także jutro biały dom powiedzenie nie tam przekręcie liście przetarg drugi zaskoczył mnie nie damy wam następnych marszów, ale raczej chodzi o to, że afery korupcyjne tworzą kiepski klimat na nie znaczy rządy demokratyczne są pod naciskiem opinii publicznej, jeżeli opinia publiczna w stanach Zjednoczonych w Polsce czy gdziekolwiek indziej dojdzie do wniosku, że ta pomoc jest rozkładana np. no to wtedy będzie nacisk, żeby ograniczać na razie z tego co mówią również Amerykanie publicznie nie ma dowodów na to zresztą też w tych materiałach tych aferach, które się pojawiły w ostatnich dnia, a one żadnym momencie nie dotyczyły nie dotyczyły pomocy z zewnątrz, czyli to nie jest także DVD one np. środki z zagranicy przeznaczone na coś tam albo, że albo, że nie ma też dowodów na to, że broń, która jest dostarczana potem trafia dziś czarny rynek na szczęście nie ma na to nie ma takich faktów natomiast biały dom coraz bardziej dobitnie również publicznie podkreśla panowie panie jesteście pod lupą czerwoną się dlatego, że to jest waszym interesie, żeby nie było najmniejszych podejrzeń co do tego, że pomoc zagraniczna jest trafia tam trafia do adresata nie jest dziś tam nie znika gdzieś tam po drodze w przepastnych kieszeniach ukraińskich urzędników tak jak powiedziałem nie ma na razie na to dowodów, ale Ukraina musi niejako za wąski to rozumie jako specjalista od takiej od kreatywnej polityki wizerunkowej informacyjnej Ukraina musi zamienić afery korupcyjne, które wyszły na jaw swój sukces to znaczy pokazać się z nimi rozliczał, że sądy misje są zatrzymania aresztowania zaraz są zarzuty procesy sądowe wyroki i mam wrażenie, że to co się dzieje w ostatnich tygodniach to właśnie element takiego takiego rozliczania się czy próby przekucia problemu w sukces, czyli pokazania, że mimo wojny w myśl nie wahamy nawet przed dymisją osobistego przyjaciela Wołodymyra Żeleńskiego, jakim był o jakim był kryło Tymoszenko, czyli zastępca szefa jego była bardzo dziękuję Michał Potocki Dziennika gazety prawnej był z nami na tym kończymy po pół dziękuję bardzo, FM w czwartek 2lutego za kilka chwil godzinę 13 informacje o nich na połączenie zaproszę państwa Jakub Janiszewski popołudnie przygotowała czuwała nad nim Anna Piekutowska realizował Szymon waluta ja nazywam się Filip Kekusz spokojnego popołudnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA