REKLAMA

"Wiele organizacji pozarządowych w Polsce wykorzystuje swoich pracowników"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2023-02-05 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
35:37 min.
Udostępnij:

Organizacje pozarządowe stały się toksycznym środowiskiem na całym świecie: wielu z pracowników i pracowniczek doświadcza mobbingu, wyzysku i wypalenia zawodowego. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że trzeci sektor podatny jest na naruszenia?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzielny poranek Radia TOK sam zaprasza Anna Piekutowska w tym tygodniu dziennikarki Onetu gazety wyborczej opisała nadużycia, do których miało dochodzić w centrum praw kobiet organizacji, która m.in. zajmuje się pomocą osobom po doświadczeniu przemocy domowej pracowniczki i byłe pracowniczki zarzucają prezes chce Urszuli Nowakowskiej zachowania, które noszą znamiona mobbingu opowiadają o nieprawidłowościach związanych m.in. z wypłacaniem wynagrodzeń albo zawieraniem umów o Rozwiń » tym wszystkim rozmawiałem w tym tygodniu w biuletynie rewolucyjnym Monika Młynarczyk pracowniczką i w związku z cienia ustęp praw kobiet, ale teraz chciałabym razem z moimi roszczeniami przyjrzeć się szerzej zjawisku mobbingu w środowisku organizacji pozarządowych, bo przykład centrum praw kobiet wzniecił dyskusję o tym, że w trzecim sektorze takie zachowania pojawiał się bardzo często i panuje wokół nich zmowa milczenia, a ze mną są prof. Julia Kubisa z wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego socjolożka pracy oraz Katarzyna Jagiełło wieloletnia pracowniczka organizacji pozarządowych inicjatorka konferencji programu wsparcia kryzys psychiczny u osób działających organizacjach pozarządowych ruchach formalnych dzień dobry paniom dzień dobry uczeń zje roku pisał ostatnio się spotykałyśmy przy okazji ujawniania nieprawidłowości i wątków mobbingowych mediach teraz moment osy i dzisiaj są już minęła naszą rozmowę jak mówiła pani o tym, że na naruszenia szczególnie wrażliwe są te środowiska, w których panuje silny etos i poczucie pewnej wyjątkowości czy my możemy przełożyć tę samą miarę do trzeciego sektora co przekładało się mają do mediów, bo pani w swoim komentarzu do sprawy centrum praw kobiet pisze, że NGO-sy mogą łatwo stanowić doskonałe podglebie dla naruszeń i wyzysku ten rzeczywiście musiałam o naszej poprzedniej rozmawia i jakoś układa się to taki 1 w taki 1 ciąg Kreta powiedziałbym, że moja diagnoza też komentarz nadal są aktualne jak pikowana wyznaczyłem rzeczywiście tam, gdzie chcą zwołania do wartości to do dziś tak wyjątkowej misji do zrobienia czegoś niezwykle potrzebnego to święta w nic pewnego rodzaju wyrzeczenia notam albo po prostu łatwo zapomnieć o swoich jakich podstawowych potrzebach i o tym, że wszystko nam należy się tu marki powinno się te też szanować naszą godność no i to też ten na to oznacza po prostu do tych naruszeń może dochodzić będzie ja się w LM czy jest bardzo dużo podobieństw między poprzednią wypłatę tej wystawialiśmy, czyli naruszenia w świecie mediów, a na Anglię sami, ale też są różnice w taki był przede wszystkim tutaj jakaś strukturalna różnica związana z finansowaniem, o ile w mediach jest ten to napięcie między poszukiwaniem prawdy, że tak powiem tak i ujawnianiem, a na naciski na świat reklamodawcy takiej wody takim kontaktem dążenia do odzysku i o tyle w trzecim sektorze nie ma dążenia do zysku no ale są właśnie tak RI wysokiej wartości, która łatwo prawie przysłonić wiele niedociągnięć Ewę i umiejętnościach zarządzania, które wyzwalają bardzo silna emocja, ale które nie zawsze są dobra no i przede wszystkim właśnie by zacierają granice między tym co jest naszym prywatnej co chcemy chronić naszym takim prywatnym emocjonalnymi osobami ich o tym co chce nam wyrażać i po prostu angażować się po miejscu pracy i co więcej myślę, że projekt ma też tak istotny element, że dla części osób być może chęć będzie Jose to nie jest takie zwykłe miejsce pracy i może jest także to niezwykłe miejsca pracy po prostu się właśnie dla idei święci pomocy światu rozwiązywanie problemów społecznych z jakiej takiej swojej energii inicjatywy, ale też ta powinna się, że jeśli sprawca to należą jeszcze określone prawa jak i uprawnienia no, więc to wszystko jest taką mieszanką, która tak jak już właśnie chciałam się i cytowanym przez pana redaktorka w komentarzu narzuta może być podglebie dla naruszeń wyzysku i mobbingu nowo za sprawą, której mówimy dzisiaj jest nie tylko Mowlik jest też zysk ekonomiczny znaczy te zarzuty takie są Katarzyna Jagiełło tak ten wniosek trzeci sektor organizacje pozarządowe pan Bóg mniej wg także w badaniu również rozmów świadectw, które rozbierany, które słyszałem w ostatnich latach to to jest to jest od g wiedza i dla mobbingu i poolingu i dla wypalenia zawodowego ja może przypomnę kilka kilka, a rynków z naszego raportu, że powstał w 2020 roku dzięki współpracy biura Rzecznika Praw Obywatelskich fundacji i zarządowi oraz uczelnie z WP sług jak prowadziła je tak może nas ukraińska na znak i tutaj są uderzające dla mnie dane ponad 90% respondentów mieliśmy ich już teraz przypomnę sobie, ale były tysiące osób z organizacji pozarządowych 90% respondentów respondentek utożsamia się z misją organizacji lub ruchu, a 70% czerpie satysfakcję z pracy, czyli mamy tutaj potwierdzenie misyjności tutaj bardzo ona się nam ujawniała tych wszystkich organizacji, które zajmują Street Racing, które zajmuje się pracą w hospicjach wszystkie pomocowe organizacje, ale jednocześnie 3 w tym aż 43% osób, które działa w naszym udział w naszym badaniu odczuwało otwierało odczuwanie stresu zmęczenia w przedziale ekstremalnych wartości, czyli jednocześnie jesteśmy Hannę Hani do, a do tego, żeby nie wiem pracować w tym, gdzie nas ciągną nasze najgłębsze najpiękniejsze wartości, a jednocześnie pracując z zapracował jemy się i tutaj są także nie tylko kompetencje zarządu, a które są ważne przy tym czy organizacji od panuje kultura i mobbingu i wypalenia zawodowego, ale także bardzo smutne realia które, gdy świat trzeci sektor bardzo wiele organizacji pozarządowych wykorzystuje swoje pracowników dość mocno, że słowa, ale na świat świat u nas w Polsce pozarządowa wygląda także stale pracują na umowach zlecenie na śmieciówkach bardzo często też np. jako mógł też zarząd organizacji średniej rozpoznają jako przemocowe zachowania takiego, że informują np. w dniu ukończenia końca umowy czy tuż przed końcem mowa o tym, że już jest rozstanie z organizacji i nie mamy zasobów naszym trzecim sektorze bardzo niewielu organizacji są organizacje te mogą korzystać chociażby zaplecza, a za pracownika za granicą są np. wniosek jest lokalnym reprezentantem globalnej organizacji pracy jest ileś tam pracę w innych realiach wypracowała sobie dla nawet ci i wskazówki kultury organizacji, który mają chęć organizacji przed negatywnymi zjawiskami druga rzecz, którą ja też rozpoznaje także własnego doświadczenia jest to, że nawet organizacje, które wypracowują sobie polityki antymobbingowej czy wprowadzają polityki dobrostanu w pracy dobrostanu organizacji przeciwdziałania negatywnym zjawiskom bardzo często wprowadzają je w sposób bardzo techniczny i naskórkowy zarząd przyjmuje zarządzenie rada fundacji potwierdza, a pracownicy dostają informację o podjętej w polityce w swojej skrzynce tyle umów to jest także tu jesteście tutaj dokończy tutaj profesor staniała o kompensaty szkody te kompetencje zarządu jak jeszcze dorzuciła 1 rzecz w realiach naszej rzeczywistości jest często tak, a tutaj niestety często nie mam do odrzucenia liczyć w pełni gotowy poprzeć to często natomiast w naszej fundacji powstają kręgi znajomych znacie znacie mnie albo jesteśmy rodziną małżeństwem chcemy robić coś dobrego razem albo na odrobinę coś dobrego raz już znasz jakiś czas przyszedł przyszedł moment na sformalizowanie sięgnięcie po granty dotacje nadal święci już w zalążku organizacji Mané w krąg bardzo powiązane ze sobą osób, które dołączają inne bardzo często nie zaatakowanego względem coś takiego kata Jacek konieczny petard i Monika Młynarczyk związkowcy niż cpk mówiła mi w środę o płacy ważnej pracy, w którą łatwo paszcze pracownikowi pracownicy, bo jest to praca raczej dla idei nie dla zysku i to sprawia, że pracownik jest w stanie więcej po prostu znieść, a z drugiej strony ktoś, kto zakłada organizację czy staje na jej czele to jest często osoba niezwykle zaangażowana w sprawę człowiek z misją, ale niekoniecznie za tym idą doświadczenia związane np. zarządzaniem lub z ludźmi i po prostu przerasta ich odpowiedzialność, którą biorą na barki i Julia Kubisa wielu także z 1 strony jest to mechanizm by charakterystycznie nie tylko za żyjącą w każdym czy możemy znaleźć różne środowiska czasy wypłaty, których dało zarządzanie dużym projektem jakąś taką ideę właśnie wdrażaniem idei wysłałem pracowników na czele tego zespołu ta osoba, która jest kompetentna by tak merytorycznie, ale nie jest również zarządzać ludźmi innej myślę, że świat nauki za bardzo wiele takich przypadków projektów naukowych po prostu tak zarządzane przez naukowców, którzy nie wiedzą jak ludziom organizować pracę i to i to powoduje różnego konflikty i dale, ale ja bym chciała jednak Różyczka może tak cofnąć albo tak trochę stoczyć z man, żebyśmy lepiej zrozumiały zrozumieli tak to tę pracę dla idei to potrzebę oraz to, że będzie wiążąca i jest taka sama możliwe, że tak aż pełni także kolejne konieczność pomagania, bo rozwojem triasu dzieje się równolegle do intensywnego rozwijania się państwo opiekuńcze to znaczy państwo wycofuje się z różnych obszarów zostawia pole będzie on sam mówiąc, proszę bardzo, tutaj eksperci od społeczeństwa obywatelskiego wiedzą najlepiej jak rozwiązywać problemy społeczne patrzymy kryzysu trzeba no oczywiście zawsze możemy wskazać dużej trasy ruszy już zachodzi kilkudziesięciu lat nas od 30 latach i z 1 strony się celebruje, a taką oddolną Obywatelską spontaniczną działalność ale gdyby tylko chodziło o to leżałem żyjące wypełniają lukę, którą państwo opuściło albo, gdyż chciał nią porządnie zająć z PKS tutaj bardzo dobrym przykładem tak, bo mamy coraz większą świadomość przemocy domowej usunięcia jony przemocy przemoc wobec kobiet i także po prostu potrzebujemy organizacji taką tak samo będą zajmować się rozwiązywaniem tego typu kryzysów pomaganiem osobom, które doświadczyły tego po strasznych rzeczy i zdajemy sprawę z tego, że no np. w ostatnich latach tak no państwo niespecjalnie interesowało się tego się swoją działalnością i TPK myślę, że w takiej społecznej wyobraźni owe w ostatnich latach zaczął bardziej funkcjonować jako właśnie taka organizacja też mogę jako jedyna niesie pomoc tak na taką większą skalę i kiedy po prostu zajmujemy się jakąś taką mój niszową działalnością, która nas interesują uważamy, że jest zresztą też warto razem zrobić też przystań zrobić jakąś zbiórkę też zorganizować lokal miasto Tokaj NATO to jest coś takiego też można kręta, ale w takich przypadkach, że cpk czy też inne przykłady organizacje pomagające osobom wtedy się w części to mamy do czynienia z taką sytuacją ręcznego alarm dziś nie pomożemy pani nie pomoże osobom w kryzysie i AM to myślę, że są znacznie silniejsze emocje Anki i PE i takie działanie pod presją właśnie tego kryzysu tego poczucia opuszczenia państwo tutaj nie zrobiła albo, że państwa wręczy niechęć albo wrogie że, że działalności wiele spraw interesom osób, które świadczy wysoko, a na to są ogólnie bardzo wymagające warunki pracy tak i to samo chcieli już może generować różnego rodzaju napięcia, więc trzeba było bardziej się starać o dobrą pracę dobre zarządzanie dobry przepływ informacji przez wszystkie takie czułe punkty powinny być dobrze zaopiekowane no, a tu wracamy do tego, o czym pani redaktorka udział następujący tutaj, czyli że do do wewnątrz liderem liderów, którzy ani mają dużo do pewnego pomysłu i UE na NATO jak rozwiązywać problemy społeczne, ale nie mają podstawowych umiejętności szampany uważa pan w ferment chce organizacjach pozarządowych widać wszędzie na świecie od kilku lat pojawiają się dyskusję, a w sektorze pokazujące jak toksycznym środowiskiem stały się organizacje pozarządowe i Joasia, która pracowała przez wiele lat regionalnej organizacji, która powstała, a na przełomie lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych i mam też takie poczucie, że wiele organizacji też powstało bardzo specyficznym czasie, a i ja uważam, że większość z nich to jest biały dojrzały mężczyzna około pięćdziesiątki i chociaż set tu Polski trzeci sektor Maciaś oblicza kobiety zdecydowanie za okres bardzo specyficzne w naszym kraju, chociaż zaś też jest to, aby myślimy organizacja pozarządowa bardzo często myśli kobiet w każdym razie ostatnie lata na świadczenia są takie wielkie skandale które, a globalne organizacje zajmujące się chociażby prawami człowieka musiał mierzyć się sołectwa z wypalaniem swoich zachodnich przez pracownika czy pracowników dalej jeść osoby myślę właśnie takim takiej mojej wewnętrznej niezgodzie na to, że ja nie widziałem np. od tego od zeszłego roku rozumiem, że wypalenie zawodowe, które też bardzo często jest efektem kultury mobbingu kultury przemocowej, ale miejsc pracy, żeby była jakaś taka, a w przestrzeni trzeciego sektora dyskusja o jakości w organizacjach pozarządowych chcemy podchodzić do tego, że teraz wypalenie zawodowe jest jednostką, która oznacza, że przysługuje chociażby zwolnienie lekarskie dalej nie chciałam dyskusji, a ja chcemy temu tak naprawdę wypaleniu zapobiegać i mam wrażenie że, o ile na Zachodzie zaczyna się już tak bardzo mocno retrospektywa i to czy patrzenie właśnie na to co spowodowało, że w naszej kulturze, a czasowe, dlaczego czarodziej z wszystkich fundacji pomocy demo mogą wyhodować sobie taką toksyczną kulturę nie wiem czy w Polsce jesteśmy jeszcze tego wszyscy jako gotowe, szczególnie że tak jak mówiła moja przedmówczyni nasz trzeci sektor szacują nieproporcjonalnie wiele odpowiedzialności, z których faktycznie zrezygnowała proszę państwa i tutaj mamy się tę presję indywidualną każdej z osób, która dołączyła do konkretnej organizacji w powiecie mówiono o tym, że to organizacja się nie dostaje są mniejsze pieniądze są gorsze warunki tak dalej, ale coś co zawsze ja np. sobie uświadamiał, próbując się ze swoimi przyjaciółmi zamkniętych nic w złotych przedstawiciele korporacji to co mnie czy pieniądze leśnicy to wszystko przywileje, a mi bardzo często oznaczało, że jednocześnie to trochę też tam egzystencjalna usta natomiast życie niesie zajmuję w swojej pracy w trzecim sektorze zaś są ważniejsze niż ja większa niż z jakiej racji to jesteś bardzo wielu z nas ogromny patriota to mówiła Katarzyna Jagiełło Julia Kubisa są moimi roszczeniami za chwilę wracam po skrócie informacji niedzielny poranek Radia to kasa zaprasza Anna Piekutowska przy mikrofonie Anna Piekutowska to jest niedzielny poranek Radia TOK FM, a ze mną prof. Julia Kubisa z wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Jagiełło wieloletnia pracowniczka organizacji pozarządowych też zajmująca się tematem wypalenia zawodowego Andrew Sachs i przed chwilą obie wspomniał panie o tej strukturze organizacji pozarządowych, gdzie brak jest brak finansowej sta stabilności pana praca projektowa uzależnienie od grantów i że to również sprzyja w pewnym sensie nadużyciom my teraz mamy na tapecie drugą stronę, czyli dowiadujemy się jak minister Czarnek przyznaje fortuny różnym organizacją na warunkach, które są kontrowersyjne, ale rzeczywistość jest taka, że ogólna niepewność sektora pozarządowego ma znaczenie w kontekście naruszeń, więc jak powinno się zmienić trzeci sektor czy w ogóle są możliwe, jakie zmiany, które chociażby z tej strony strukturalnej instytucjonalnej mogłyby wesprzeć pracowników i pracowniczki tak, aby do nadużyć do mobbingu nie dochodziło Julia Kubisa wszystko może się zmienić i może się z miejsca lepsze jak zawsze bardzo kibicuję myślę, że w tym przypadku możemy mówić o odpowiedź ruchach oddolnych odgórnych i ten ruch oddolny i noc można było zaobserwować w przypadku PPK znaczy były założenia związku zawodowego tam też po prostu Farta słyszałem prawa, bo pamiętam, że jeśli ktoś temu udzielałam wywiadu do portalu ngo PL właśnie też na temat warunków pracy ten Andrzej fal i wybudować tam gotowały tam o, a w raporcie o właśnie warunkach pracy zrobione przez Stowarzyszenie klon Jawor no i po prostu z tego raportu jasno wynikało, że o miejsca pracy my miejsca pracy w sektorze, gdzie jestem bardzo potrzebująca zawodowych to znaczy kogoś, kto będzie zwracał uwagę na to, że to są przede wszystkim miejsca pracy się pracuje czy masz jakieś można by jakieś oczekiwania można mieć oczekiwania dotyczące realizacji uprawnień czy będą pensje czy będzie właśnie ta prasę nocie kwestie związane z bezpieczeństwem po prostu przyjaznym środowiskiem średzkim praw, więc na ten ten tekst ten przykład tego jest dziś te doskonałe mam nadzieję, że wyszło w tym stronę o ten pokazuje jakiś przyprawę tak znaczy żyć trzeba przywrócić to się inaczej nie da niż oddolnie przywrócić myślę o tym, że tak uświadom sobie, że to są miejsca pracy, że ten nie realizacja od takich działań dla idei to więcej, że bardzo liczą się ludzie, którzy wykonują tam kasa i oni nie mogą się zajeżdżał nie mogą jest na żądanie jeżdżeniem na oparach aktywni takim poprawką zajeżdża im się prywatne Ziemowit prywatnie energii, a do znana, ale jeśli ktoś się za 1 nasze 3 nie będzie mógł dobrze pracować i dostawać nagród, o których mówiono przez dziewczyny leśnej w zyskach i te, więc myślę, że tutaj związek zawodowy tworzony przed tak praktykę będzie ją tak jest tylko nad rozwiązaniem na odgórne działania to Niewiem czy, dlaczego takie marzenia może nie na teraz, ale może na najbliższe la, żeby miejsca pracy też wróciły do g dofinansowań to na co zwracają uwagę osoby, która pracując w Indiach ubiegają się o g to, że te dofinansowania najłatwiej ścina koszty pracy się po prostu premiuje te projekty, które są umowy cywilnoprawne te same stawki, które są akceptowane właściwie są poniżej minimalnej minimalne wynagrodzenia, więc o no nie może tak Beszta znacie mamy taką sytuację w Polsce będzie AC wypełniają bardzo ważny obszar w ich problemów potrzeb społecznych i zna jeśli już tak mamy to protestu niż nie osoby, które tam pracują dostają dobre wynagrodzenia i wierzę, że może teraz brzmią tak trochę idealistycznie, ale uważam, że trzeba mówić w ten sposób, bo te 10 lat temu mówiło się o tym, że umowy śmieciowe też mowy notabene mogą być oskładkowane doktor powiedziała pracą oskładkowane dają jakąś przynajmniej jedno nieco większą stabilizację bezpieczeństwo niż ten, więc czas mówić też w tym, że ten to dofinansowanie dla organizacji pozarządowych powinna uwzględniać to, że tam są miejsca trasy i przepracuje nie tylko wolontariuszy działa rada jeszcze on z mocną współpracę z biznesem w sensie chociażby rozwijania wolontariatu kompetencji przeżyłem bardzo ciekawą przygodę w ubiegłym roku w związku właśnie z eskalacją agresji rosyjskiej i jak bardzo nas pomnik koncepcyjnie wieloma organizacjami musiały bardzo szybko rosnąć o i wydaje mi się, że taka rozmowa o tym, jaką ścieżkę przeszedł biznes może zacząć się wiele, chociaż może zimna obliczać wartość efektywnego, czyli dniu nie poniżona rankiem nikt nie za 1 pracownika może to jest jakaś znana z tego sektora okresu często potrzebna tylko rzecz szkolenia, a jak mamy np. Fundacja szkoła liderów, które szkoli liderów politycznych i innych może potrzebujemy testu jakichś bardzo szeroki zakres programu szkolenia i zaczniesz nie nie wiem jak miałoby to wyglądać ale, ale marzę o tym po prostu, a ostatnia rzecz święta to taka, że ja mam poczucie, że w organizacjach pozarządowych panuje pewnego rodzaju outsourcing mierzymy od siebie kompetencje motywacje czas za serce mi rację ale gdy wstęp podglebie całą swoją wrażliwością droga losowo stanie się ofiarą przemocy czy braku kompetencji zarządczych naszej organizacji tutaj jeszcze warto dodać, że ogień niekoniecznie oznacza intencjonalne działanie zacznie, a w sensie bardzo dzielnie się czy beznadziejna szefowa pozostaje osoba, która swoim zachowaniami mieście, a są bezpłatne i wynika to po prostu z relacji władzy i niekoniecznie musi oznaczać, że to jasne po prostu przyświeca intencja zniszczyć przez masowe natomiast ten outsourcing polega na tym, że biorąc te wszystkie rzeczy swoich pracowników a gdy pojawiają się jakiekolwiek problemy ci pracownicy zostają jest ze sobą ze swoją słabą pensją i muszą szukać pomocy własną grę psychologicznej psychiatrycznej w jakikolwiek ruch no jeszcze bardzo specyficzne tak może rzecz jeśli ma zostać stanowi, że tak, że finansowanie od osób w Polsce w tej chwili jest od zespołu też napędza taktyczne, a więc po niepewność finansowa uprzednio panowania, jakim poziomie aż o ogłoszenie waśnie i jakości miejsca pracy chociażby w związku z tym, jakie czynności napotykają organizacje, które chcą zmienić umowy cywilnoprawne umowy o pracę, ale wprowadzanie takich elementów jak obowiązkowa Super wizja jak wsparcie chociażby kultury feedbacku kulturę rozmawiania o wyzwaniach i pracę na problemach, a nie po śledztwie i i wymuszaniu po prostu milczenia to to są ważne zmiany oczywiście związki zawodowe są podstawą zresztą też zakresie do lektury, a rozmowy tekstu, który też właśnie na bio LO napisał on właśnie, odpowiadając na pytanie czy bardzo się wiązać związki zawodowe trzecie rzeczy myślę, że to jest ogromnie ważne, żeby związki funkcjonowały i sama osobiście doświadczyłam ręcznie, a praca w organizacji praktycznie zwalczały jakiekolwiek inicjatywy powstania związków zawodowych i jeszcze dodatków bardzo bym chciała, żeby te może to być może pomyślę o tym czy zarządu fundacji odwiedź po prostu też i telewizji i 520 lat w 1 pozycji to jest bardzo duże wyzwanie, żeby państwo mieć jeszcze kontakt pan co świat u poza zarządem myślę chciałam z paniami porów poruszyć 1 wątek, dlatego że jak przyglądam się tej rozmowie po sprawie związanej z centrum praw kobiet widzę pytania o to gdzie było tzw. środowisko, gdzie były feministki mówi się, że ta atmosfera zachowania, że wszyscy wiedzieli to tajemnica poliszynela co dzieje się w cpk jest też drugi nurt, który mówi, że tak dzieje się wszędzie, że tak jest to jest bardzo powszechne i różne inne niekoniecznie kobiece feministyczne NGO-sy tylko po prostu NGO-sy mają podobne problemy jak na to patrzycie czy faktycznie w takich przypadkach można by zredukować szkody jeśli pojawiłaby się osoba z zewnątrz, która powiedziałaby dzieje się coś złego trzeba tu w nich wprowadzać jakieś działania trzeba ratować pracowniczki Katarzyna Jagiełło chcę takie trudne w nie pamiętam im, a po tej powiem moim trzeciego oczywiście spierać, bo jeszcze potwierdzona przez sąd, ale mam mam poczucie, że Adam Malcher wieku pamiętam rozmowę z koleją z powodu pracy powiedział po latach, że byłam pierwsza od czasu, kiedy te piękne te, kiedy nie spotkała krzywda z organizacji zostało usunięte czy inny sposób jest odeszło kilkanaście kobiet, ale to co powiedział mi było w związku z urlopu mocny bardzo powiedział mu właśnie pierwszy i nie mieliśmy jeszcze usłyszy pan to jest wyzwanie ogromnego bardzo wiele osób po prostu wiecie też naszego prostą kognitywne mechanizmy, aby wszystko, żebyśmy już z nami po prostu bardzo trudna a gdy oddajemy już tyle serca pracy działań ego ambicji ten organizację i też są to są trudne sytuacje czasami estakady słowo przeciwko słowo jest ekipa, która świetnie to pewnie ktoś jest, w jakich nagle wypada to są wszystko set te wszystkie ostracyzm sytuacje te wszystkie mechanizmy kozła ofiarnego wszystkie mechanizmy grupowe te wielkie wyzwanie dlatego zresztą też myślę sobie, że właśnie też taka rzeczywistość, której powołujemy fundację w grupie ludzi, a w Polsce nie mamy takiej kultury np. przydaje mi się czekania różnic brania przykład na pokłady swojej rady fundacji osoby, która jest za przeproszeniem potem konkretnie upierdliwa i odważna na tyle, żeby powiedzieć wprost jeśli coś nie podoba, a raczej szukamy potwierdzenia kogoś, kto jest podobny do nas i toteż nie jest coś ostrzej, żeby one mechanizmy podnoszące, że tak powiem nie wiem rewizję czy auta ani tak, aby trujące nad bieżąca sytuacja organizacyjnym, żeby to było łatwe łatwo można rzeczywiście zastanawiać czy to, że sytuacja wydarzyła się w środowisku organizacji kobiety w organizacji feministycznych i mają znaczenie myślę, że jednak ma, ale tym sensie że, o ile naruszenia mobbing wyzysk ekonomiczne te myślę, że zdarzają się Orlen tak jak każdego typu, a w sektorze pozarządowym natomiast na pewno jest także w środowisku organizacji feministycznych kobiety są pewne narzędzia pre powinna uczulać na to że, żeby łatwiej było zauważać naruszeń podawać taką przestrzeń takie miejsca dla osób, które zostały pokrzywdzone, żeby mogła mu myślę, że zasadnym jest po prostu zastanowienie się jak to jest, że właśnie tutaj to była taka tajemnica poliszynela, chociaż nią wyziewami, że osoby, które były dobrze poinformowane głos, aby takie, które po nie były poinformowane, ale tak to jest jeśli te informacje przez grunt przyczynia się wpół tak by ucha do ucha tak, a nie w otwartych kortów no na pewno ważnym kontekstem jest to, żeby wysokość na kontekst polityczny znaczy to, że to ujawnianie ich na to, że może być po prostu może posłużyć czarne przeciwnikom politycznym, ale to też nie powinno też właśnie argumentem, bo tutaj mówi mało konkretnych osobach, które też przegniły jak te, które przerzedziły ani z mocą organizacji, która działa niesie pomoc, więc jest to działanie na rzecz uzdrowienia właściwe tej sytuacji wzmocnienia organizacji myślę, że 1 myślę, że to nie jest do wyjaśnienia, ale wymierza czasem jest także ludzie, którzy są wyżej nie zauważają tego co się dzieje z osobami poniżej zera trudno im uwierzyć, że dobra koleżanka też takiego zrobiła natomiast znamy doskonale ten argument jest w 100 ćwiczą one przy okazji wszystkich praw o molestowanie seksualne różne naruszenia i że to był dobry kolega i fajne mąż i tam chłopak tak, ale teraz mówimy tutaj zupełnie inna sytuacja mechanizmem dziwnie podobne, więc znam zawsze tutaj chodzi jakąś taką relację własnej to, że jesteśmy wyżej to sprawia, że pewne rzeczy już nie dostrzegamy i natomiast istnieje i identyfikujemy się z ideami feministycznym na to myśmy zawsze zachowywać wrażliwości na to jak się czują osoby, które są na słabszej kondycji i co chciałby powiedzieć czy waszym zdaniem pęka jakaś tam wokół Andrzeja SACH po mediach po sprawie Tomasza Lisa, ale też innych czuję, że coś ruszyło, że wielu raperów wystraszyło, ale też np. zaraz będzie książka Pauliny Januszewski zahaczające o ten temat powstało ich raport zbieramy wiedzę i może nie pytam o rentę osoba mitu, ale czy sądzicie, że coś się zmieni czy czeka nas fala call outów będzie losach czy to wpłynie w ogóle na jakość trzeciego sektora w Polsce i Katarzyna Jagiełło nie mam poczucie, że jeszcze nie że, że to dopiero początek początek rozmowy początek kolei Otóż początek głośnych rozmów to zagrały trochę czasu sieć biznesu, a jeszcze funkcjonuje wysokiemu trochę czasu w świecie kultury jeszcze funkcjonuje myślę, że też, że sytuacja z Tomaszem lisem była w UE jaskółką wiosny, ale czy czy zmiana dokonała się naprawdę dokonuje jeszcze nie myślę że, że poczekano przecież ślicznie nie zachęcające no dla mnie to dynamika nie jest może taka, ale Czyż nie umiem przewidzieć, ponieważ ona równie dobrze może właśnie potrzebować jeszcze trochę czasu, a może też nagle przyspieszyć czwarta taka też pracę na tyle ciekawa i inspirująca, że mamy o mamy wiele osób, które są łatwe do zidentyfikowania, które mówiła to jest ciało mamy związek zawodowy, czyli nie są też jakieś takie rozproszone pełnią osoby tak i tutaj wiele różnych takich czynników, które mogą 8 lat i na osobę to no właśnie do wypowiedzenia tego to co im się, ale stało też tylko, że myślę też przyrównuje tę sytuację też do tego też działo w uczelniach artystycznych w Polsce ta też przetoczyła się fala Polaków i myślę, że tak jak w przypadku uczelni artystycznych tak też tak ten pozarządowych powinien być gotowy na to jaki chcemy rozwiązania można wielokrotnie wypowiadać swoje krzywdy ta droga bardzo ważna, ale całą osoby pracujące w sektorze chciałyby, jakby chciały zmienić jak można otworzyć dyskusję na ten temat i doprowadzić do wypracowania standardów tak, żeby po prostu tego rodzaju naruszenia mienia nie powtarzały tak na wypracowanie wysokich ważnych wspólnych standardów, na które będzie może się powołać na publiczności oglądasz ten pomysł, który się pojawił w naszej dzisiejszej rozmowy właśnie kadencyjność ta częstość tych absolutnie do przedyskutowania więc, że tak też mam nadzieję o prąd czy aktów odważniej poszczególnych osób czy poszczególne pro pracujących w sektorze to przyczyni się po prostu do otwarcia dyskusji na temat jakości miejsc pracy we w trzecim sektorze tego ja ją jak osiągnąć dobrą jakość taką przede wszystkim, że te standardy zostaną wypracowane przez osoby tatę niezbyt szybko i Dariusz liderki, ale po prostu oddzielnie u to znaczy, że kończymy tylko trochę pesymistycznie, a nie bardzo pesymistycznie moimi roszczeniami były prof. Julia Kubisa z wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego socjolożka pracy oraz Katarzyna Jagiełło wieloletnia pracowniczka organizacji pozarządowych inicjatorka konferencji kryzys psychiczny osób działających organizacjach pozarządowych i ruchach nieformalnych bardzo dziękuję za rozmowę teraz informacje Radia TOK FM, a po nich przenosimy się na małą wyspę z dużym kłopotem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA