REKLAMA

Marek Safjan: Nie można być w UE i korzystać z jej dobrodziejstw, nie przestrzegając wspólnych zasad

OFF Czarek
Data emisji:
2023-02-06 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:21 min.
Udostępnij:

- Rządy prawa mogą się udać tylko w społeczeństwie świadomym jaką wartość ma praworządność - mówi prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Cezary łasiczka to jest program off czarek witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy program gościem jest pan prof. Marek Safjan sędzia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej były prezes Trybunału Konstytucyjnego dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie, których dobry państwu w niedawno całkiem bardzo, czyli 27stycznia w Szczecinie Szanowni Państwo odbył się bardzo interesujący Areopag, który dotyczył pojmowania praworządności z Rozwiń » pytaniem tego spotkania ne czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi i tam same tuzy ne, a wśród nich pan prof. Marek Safjan panie profesorze czy praworządność, kiedy mówimy o praworządności to czy na pewno wszyscy rozumiemy pod tym pojęciem to samo sądzę, że nie rozumiemy tego samego, ponieważ 3 pojęcie praworządności nie w istocie rzeczy dość złożone, bo nogą powiada się, że takie przeciętne intuicyjne pojmowanie praworządności sprowadzać do respektowania tego co nie jest wprawdzie napisane kursujący do przestrzegania ustaw do przestrzegania rozmaitych innych regulacji normatywnych tymczasem jest to bardziej skomplikowane, dlatego że pot można było mówić o praworządności właściwie miała zdecydowanie bardziej wolę rządu pojęcie rządów prawa, które jest dokładnym tłumaczeniem pojęcia najczęściej używanego w rulon ślą czy ta druga zła jak powiada się w orzecznictwie mojego sądu Otóż to pojęcie obejmuje nie tylko przy szczególnie czysto formalny istniejącego prawa, ale zakłada, że to prawo po to, żeby być uznane za zgodne z wymaganiami prawdziwego państwa, które przestrzega wartości związanych z druhną, że to jest państwo, którym prawo pozostawia określoną przestrzeń na respektowanie praw podstawowych wolności no funkcjonowanie mechanizmów demokratycznych czy krótką spełnia pewne konieczne wymagania co do swojej treści nie może być jakiekolwiek prawo możemy oczywiście wydawać przy ogromnie dużo przykładu dotyczących formalnego przestrzegania prawa, które nie było prawem począwszy od epoki nazizmu czy państwach totalitarnych w okresie komunizmu mieliśmy też do czynienia z prawem, które czy może nawet w sposób formalny miał charakter obowiązujący to jednak było dalekie w swojej treści swoich swoje przesłanie tego co moglibyśmy oczekiwać od prawa, które powinno funkcjonować by w społeczeństwach demokratycznych krótko mówiąc praworządność to nie jest po prostu zwykłe wymaganie przestrzegania prawa tzw. Legalis w istocie rzeczy tak jak w Polskiej konstytucji przewidzieć osobno co legalizmu działanie w oparciu o prawo praworządność to jest wymaganie dalej idące, które odnosi się do standardów tego prawa, jakie ono ma być ono, gdzie powiemy prawo prawo, które tworzy parlament tylko ono musi być nie tylko zgodne z pewnymi procedurami musi być publikowane musi być dostępne musi być zrozumiały co teraz jak minimalne wymogi oprócz tego on musi być zgodne z tymi najwyższymi zasadami wartościami, które są wyrażone w konstytucji państwa demokratycznego, czyli musi przestrzegać wypraw człowieka musi przestrzegać podstawowych wolności takich jak wolność słowa wolność zgromadzeń wolność sumienia Cetera musi być prawo, które przede wszystkim także zapewnia ochronę tego co jest konieczny w każdym współczesnym społeczeństwie demokratycznym mianowicie praw mniejszości dzisiaj jak mówimy o związku prawa i rządów prawa i demokracji to co powiedzieć, że właściwie tu mamy do czynienia w czasie rządów prawa demokracji praw osoby z 2 do czynienia z pewną konstrukcją, która obejmuje nierozłączną od siebie składnik dziś nie może już mówić o rządach prawa nie wspominając o tym, że to prawo musi przestrzegać określonych okrągłego stołu wartości zasług nie można mówić o demokracji, jeżeli demokracja polega wyłącznie no i dyktować większości liczącym się z prawa mniejszości tych lub innych mniejszości to etniczny czy światopoglądowych czy czy religijnych czy seksualnych nie musi być w społeczeństwie demokratycznym współczesnym sporcie w demokratycznym zachowany pluralis ni i pamięć o tym, że każda grupa społeczną ma prawo do korzystania każdy ma prawo do korzystania z określonych praw do akt tego nie można pozbawić ludzi, którzy należą do społeczeństwa demokratycznego to jest takie wymaganie, które bardzo wyraźnie przebija się by wszystkich rozważaniach o współczesnym państwie by w kwestii prawa praworządności panie profesorze czy w takim razie praworządność jest wartością, a jeśli tak to dlaczego jest tak elitarną wartością to znaczy, że tylko mała małej grupie ludzi wydawałoby się zależy na na niej tak, bo to jest bardzo trafny pytanie, dlatego że wydawałoby się, że jeszcze dość oczywistą prawdą, że mamy do czynienia z koniecznością przestrzegania prawa i poprawa jednak, które spełnia konieczne wymagania no 3 wymagania, które zawsze wykraczają poza to ten czysty czysty czy Legalis morza może działać zgodnie z normą działać bezprawnie budżetu wyżej norma przewiduje okrutne nieproporcjonalne kary dla lot człowieka jest potraw, jeżeli np. nie, żeby być kompletnie gołosłowne, jeżeli czy dochodzi do ukarania karą aresztu jak dzisiaj niebywale wysokiej grzywny osoby osoby, która z mówić o spółki w sklepie nie zapłaciła bułka no to mamy do czynienia oczywiście z naruszeniem znaczeniem prawa z naruszeniem prawa w tym sensie, o których mówię choćby nawet dochodziło do jakiegoś jakiegoś działania już formalnie naruszającego normy Otóż wraca pytanie, dlaczego dlaczego, dlaczego tak jest skoro, jakby wydaje się dość oczywiste, bo wydaje się, że w bardzo wiele oczywistych pojęć będą nosić współczesne społeczeństwo odbiega od tego co jest sposobem rozumienia przez przeciętnych obywateli to niestety przykre to powiedzieć one poziom przy kultury prawnej społeczeństwa jest niezbyt wysoki jest niezbyt wysoka świadomość prawną obywateli ani nie myślę, że to jest powód, dla którego też tak łatwo niejednokrotnie manipulować prawem, bo nie manipulować opinią publiczną mówi się do jeszcze zgodny z prawem, bo prawo przewiduje to i to, ale przecież nie idzie za tym wyjaśnienie, że prawo to powinno być przyjęte w określonym trybie powinno spojrzeć ogłoszone wymagania co do treści swojej wydaje się, że społeczeństwo w dalszym ciągu ma mogą ogromne kłopoty zrozumieniem tego co tworzy dzisiaj podstawy funkcjonowania demokracji by to widzimy także nie także bardzo groźnie w naszym kraju wrażenie, że między nimi, dlatego że Grecy w bardzo wielu ludzi od samego początku jak się rozpoczął jednak pewien procesu psucia prawa w Polsce bardzo wyraźnie niż uważało to zjawisko to właśnie, bo wszystko w porządku ktoś większość w parlamencie większość parlamencie może przecież demokratycznie uchwalać, bo większość decyduje o tym co jest słuszne co jest słuszne może w związku z tym polegać na mechanizmy Demokratycznej większości tylko czy to jest zgodne z wymaganiami państwa prowadzenie, bo jeżeli, jeżeli się powiada, że większość dwójek decyduje o wszystkim nieważna niezależnie od tego jaka jest w zawartość norm, które są tworzone w ten sposób no to okazuje się, że możemy znaleźć bardzo niebezpiecznym ryzykownym punkcie, w którym nagle osoby prawa mniejszych grup społecznych będą by nie naruszono systematycznie panie profesorze powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM dzisiaj pojmowaniu praworządności rozmawia z panem prof. Markiem stawianym sędziom Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego informację o dziesiątej 20 po informacjach wracamy NN dzisiaj w programie Owczarek rozmawiamy o praworządności czy też pojmowaniu praworządności państwa gościem jest pan prof. Marek Safjan sędzia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i były prezes Trybunału Konstytucyjnego panie profesorze w zeszłym roku bodaj w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział pan, że teraz, że polskie społeczeństwo musi się teraz zdecydować w jakim państwie chce żyć zastanawia się w kontekście praworządności służby o tym w jakim państwie polskie społeczeństwo chce żyć mówiły wy Niki poprzednich wyborów jeszcze powiedzmy poprzednich 2 edycji wyborów, bo tak czy rzeczywiście w tym wywiadzie powiedziałem coś takiego chodzi o to, że w sytuacji, w której stało się dość jasne, a wszystkim jasne po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego pani Julii Przyłębskiej w październiku zeszłego roku, aby się jeszcze w październiku GUS ogłasza uzasadnienia byłoby pierwszego roku dotyczących m.in. przestrzegania podstawowych wartości zasady prawa prawa Unii Europejskiej kont europejskiej konwencji praw człowieka mianowicie to wyroki przypomnę wskazywały na to, że to podstawowe zasady wartości, które są wyrażone no przykład słynnym artykule wszystkim konwencji europejski prawo do sądu w art. 2 traktatu Unii Europejskiej, który mówi o wartościach się powinny muszą kierować wszystkie państwa członkowski w art. 19, który zapewnia funkcję niezależnych bezstronnych sądów przy stosowaniu prawa unijnego Otóż to podstawowe zasady zostały zakwestionowane w wyroku Trybunału z innego w sposób, który budzi ogromny ogromny niepokój, bo pamiętajmy, że to są jak rząd kluczowe elementy konstrukcji europejskiej trasy, jeżeli w państwie, którym jesteśmy, w którym żyje mu to co elementy konstrukcji europejski zaczynają by zacząć chwiać uważny i powiecie uczenie, które mówi nie jest to to są zasady, który my musimy stosować, bo my decydujemy o tym, jaka jest w treści określonych zasad np. zasady rządów prawa czy prawo do sądów ani będą dla nas zdecydowali ryb i nigdy to traktaty dzień, czego was w tym zakresie rozwiązują, dlatego że są po prostu niezgodne z konstytucją no to w ręczną uważam, że pytanie, które musimy postawić sytuacji jest bardzo uzasadnione w jakim państwie chcemy żyć czy chcemy żyć wpoić, w którym mamy do czynienia z w gruncie rzeczy taką izolacją od świata demokratycznych wartości od tego co stanowi podstawę fundament przestrzeni europejskiej to wyraźnie powiedzieć by używać wielkich słów czy czy chcemy jednak pozostać w społeczności europejskiej tworzyć to co wydaje się być ogromnym sukcesem od 70 lat, a mianowicie funkcjonowania wspólnej częścią, a nie można ski łącznie z europejskich była zawiłość nie można 1 drugiego panie profesorze, bo dał nam przykład Viktor Orban Jarosław Kaczyński rzecz, że właściwie można nie dłuższą metę niestety niestety się nie dlatego, dlatego że Unia europejska to jest system naczyń połączonych i teraz w momencie, kiedy my zaczniemy kwestionować takie zasady np. jak obrazowanie w wyroku Trybunału sprawiedliwości albo nie będziemy przestrzegali orzeczenie europejskiego Trybunału praw człowieka powiada nie przestrzegali uznawali, że one są niewiążące pomimo tego, że jesteśmy stroną traktatu to jest nic innego tylko właściwie deklarowanie intencji wyjścia z Unii to wyraźnie powiedzieć, że państwu to jest deklarowane intencje wejścia niespecjalnie dziwi, że po wyrokach Trybunału kościelnego, który dotyczył konwencji europejskiej czy wy traktatu to europejski w części przedstawicieli nauki proeuropejskiego doktryny jak się powiada, że trzeba interpretować jako złożenie deklaracji przez Polskę obejściu Unii no bo jeżeli rzeczywiście jest także w Polsce obowiązuje zasada, który należy respektować interpretację tego w jaki sposób rozumieć pojęcie niezależnego sądu niezależnego bezstronnego sądu to obecnego w Polsce pojawia się mówiąc inaczej i że my mamy swoje własne reguły i przystosowanie profesor prawa również prawa europejskiego będzie tylko tymi regułami kierowali panie profesorze notarialne czy można czy może faktycznie to odczytać jako intencja wyjścia z Unii skoro rozumiem, że ewentualna zgoda na decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej powinna być wyrażona tak jak przy występowaniu, czyli w trybie kwalifikowanym, czyli referendum pamiętajmy powiedziałem oczywiście, że droga jest deklaracja formalnie biorący, którą składa się zgodnie z art. 50 tym wykryto tu, ale może masz ufać, że sama forma myśmy istotne od tego co jest treścią tej treści taka, że być może bez prosimy o zasady my nie chcemy być w unii europejskiej oczywiście trwali biorący, jeżeli chwilę, jeżeli Lee dyrektor chciałby usłyszeć ode mnie odpowiedź na pytanie czy Polska złożyła podanie taką deklarację formalnie nie złożyła deklaracji ale gdy de facto, czyniąc tego rodzaju kroki w kierunku nieprzestrzegania reguł obowiązujących na poziomie europejski my do faktu nie możemy nie może funkcjonować oczywiście nie 1 szpital, żeby mieć ciasteczko i 20 skoczków znaczenie może być długu Unii Europejskiej, korzystając z dobrodziejstw jednocześnie przestrzegać zasad, nawet jeżeli Polska pozostanie w unii nieprzestrzegających zasad to będzie prawdopodobnie prawniczy później musiał być uruchomiono nikt nie życzy Polski, bo takiego trybu nie ma być uruchomiona również ostatecznie procedura art. 7 to tak musiałoby się skończy to bierz tego byśmy chcieli KIO art. 7 który, który może doprowadzić do zawieszenia Polski by w prawach członkowskich państwa członkowskiego, czyli kurtką lub pozbawić możliwości oddziaływania na to co się dzieje Unii Europejskiej korzystania ze szkolnej dobrodziej Unii łącznie z zamknięciem granic przestrzeni Schengen wszystkich innych dobrodziej, który traktujemy jako rzecz normalną i normalne normalne Andras społeczeństwo które, kto powinien się zdawać sprawę z tego dodaje, że powinno się tak zostawiać bym postawić pytanie tu chodzi tylko prawo europejskiej tylko i był jak kołki konstytucja europejska, która tego konfliktu prawa europejskiego jest z prawem unijnym nieba nie ma żadnego nazistowskich orzeczeń Trybunału kościelnego z polską konstytucją jest polskim rencistom konstytucyjnym, które ktoś kształtowało powiadają, że wszystkie zasady, o których wspomniałem to wynikające z art. 21906. on przedmiotem, których osiągnięcia pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego w 2005 roku, który oceniał traktat akcesyjny IW wtedy Trybunał Konstytucyjny uznał przepis zupełnie do znacznie bardzo rozbudowanym orzeczeniu, że nie ma żadnej sprzeczności z zasad i wartości podstawowych polskiej konstytucji tylko później nagle zaczynamy podważać tu jest ten moment szalenie bezpieczne leki, ale czy Polska konstytucja podłoża nie wyda wydaje się, że mamy do czynienia ze sprzecznością tego orzecznictwa w polską konstytucją niestety przykro mi powiedzieć jako jako my były osoby, która była prezes Trybunału kościelnego sędziów sądu kwestii tego trudno przekreśli to powiedzieć no i Halki ewidentna sprzeczność z UE pomiędzy tą sytuację pani profesorze powróciły, jeżeli pan poda roli do naszej rozmowy już za kilka minut po informacjach Radia TOK FM pan prof. Marek Safjan sędzia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz były prezes Trybunału Konstytucyjnego i opowiada o pojmowaniu praworządności informację o dziesiąte 40 po informacjach wracamy ten pan prof. Marek Safjan Tre sędzia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej były prezes Trybunału Konstytucyjnego opowiada o praworządności o tym jak praworządność pojmujemy jeszcze raz wrócę do tego co pan mówił w wywiadzie pani profesorze, czyli że polskie społeczeństwo się zdecydować w jakim państwie chce żyć, a w naszej rozmowie powiedział pan o niskim poziomie kultury prawnej, czyli mamy nie są poziom kultury prawnej i teraz to społeczeństwo, które ma niski poziom decydować, jakim państwie żyć tak chciałbym to pojąć, bo to jest bardzo ważny element rozumowania, które prowadzimy na temat rządów prawa, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, że rządy prawa mogą udać się udać się wyłącznie w społeczeństwie świadomym tego, jaka jest wartość tych rządów na czym polegają mówiąc inaczej to demokratyczne rządy prawa czy długo, że państwo prawa zakłada funkcjonowanie autentycznego odpowiedzialnego aktywnego społeczeństwa obywatelskiego to jest już tak też odpowiedziałby bardzo banalna, a od znana od bardzo dawna mówił już o tym czy Adam z drugim kolejności prezydent Stanów zjednoczonych który, który podkreślał, że nie demokracja takie urządzenie konstytucyjne, które istnieje w pozycji amerykański wymaga sztuki czy moralnych obywateli w gruncie rzeczy tym obywateli rozumiejących zaangażowany i inni zauważają, że niezwykle niebezpieczne w coś takiego co bywa nazywane poszliśmy obywatel demokratycznym państwie demokratycznym jest takie taka sytuacja taka postawa, która w istocie co najwyżej firmuję akceptującą mechanizm granicznego taki, ale nie potrafi zaangażować go obronę w sytuacji, w której ulegają one podlegają one zagrożeniom to jest także przesłanie, które bardzo sobie do serca powtarzany przez bardzo wielu współczesnych teoretyków w budzie, lecz także zasady co już kiedyś powiedział przecież, ale sztuki tylko widzi, że zaangażowanie obywatelskie jest fundamentem prawdziwej demokracji przestrzegania prawa, bo go to do tego do do czego nowością nawiązywać nieustannie dzięki w debatach na temat praworządności to to sprawa podnoszenia świadomości Obywatelskiej i zaangażowania w wartości, które chcemy, żeby decydowały o naszą rzeczywistość to jest absolutnie konieczne miał takie wrażenie, że z TOZ to ta świadomość Obywatelską w Polsce dotycząca zagrożeń związanych z prawem jest na coraz lepszym poziomie w ostatnich latach kart paradoksalnie chyba powiedzieć to jest już pewna pewna ironia w tym, że to zagrożenia, które się pojawiają dla rządów prawa dla swobód obywatelskich one wywołują reakcję także w postaci większego zainteresowania większego zrozumienia w tym czy są wartości, który nie państwo prawa powinno się opierać czy sprzyja rozwojowi kultury Demokratycznej ja się dzisiaj nie było tak łatwo zrobić schować się ludzi do masowego popierania tezy, która została w swoim czasie wyrażona w znanym wystąpieniu Kornela Morawieckiego, który mówił o tym, że przecież czy to co jest zapisane w kuflu wprawach konstytucji nie może być absolutni wiążący wiążącą regułą, ponieważ ponad prawem słuszność sprawi im służyć sprawiedliwości wyrażoną przez wartości i zasad, które są właśnie zapisami konstytucji, jeżeli w bardzo mówi, że większość, która wyląduje w parlamencie może decydować o tym co jest sprawiedliwe nie dokończyły rządami prawa, bo ta większość musi liczyć np. z prawami mniejszości z podstawowymi istotnymi składnikami tego co tworzy element współczesnej demokracji co uważam, że to co to co wydaje się właśnie strasznie ważny to rozwijanie kultury Demokratycznej, bo tylko wtedy się może udać nam prawdziwe prawdziwa autentyczna praworządność to to nie jest także jakość rządów prawa będzie wypływała z tego co zapisanym precyzyjnie dodatkowo konstytucji trochę nie niepokoi, że tak się mówi rozum wielokrotnie rzecz mamy złą konstytucję, bo pozwoli łamana tak dlatego też informację czy nie sprawa konstytucji tylko właśnie kulturka panie profesorze rozmawiamy o praworządności też o polskiej praworządności ci, którzy narzekają komentują krytykują mówią także przez pewne przewlekłości, jeżeli chodzi o działanie sądów to tutaj trochę innego powodu ale kiedy patrzymy poza Polskę no to, jeżeli chodzi o Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to przewlekłość też jest tym słowem, które się często pojawia, bo jeżeli nie mylę to chyba średni czas to jest około 17 miesięcy, a zdaje się na macie co ponad 600 spraw, które czekają jak sprawdzić jak funkcjonalnie, czyli na rozprawienie się, że kompletnie kompletnie kompletnie z tym zgody ponieważ, ponieważ po pierwsze, średni czas na rozpatrywanie pytań prejudycjalnych w tej chwili to jest ogromny sukces jak przychodziłem do tym wątpliwości przy 2009 roku pilnych spraw o tobie opowiem mniej, iż to średni czas był ponad 20 miesięcy w tej chwili czas zmierzono 15 miesięcy i pamiętajmy, że jesteśmy sądem, który wydaje nie mniej więcej około 1000 orzeczeń rocznie, a nas jest 20 siedli 2070 sędziów w 1000 orzeczeń rocznie czy w sprawach dotyczących mniej więcej 500 000 000 ludzi całej przestrzeni Unii Europejskiej, więc nie możemy porównywać czasu trwania postępowań, które to przed oraz możliwości postępowaniem przed takim gminom sądem krajowym czy Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ jest to sąd innej natury nie może być, że maksymalny wysiłek który, który w tej chwili udziały wkładają, żeby osiągnąć dużą efektywność w rozstrzyganiu jest rzeczywiście ma porównywalną z kimkolwiek co ja osobiście nowym to jest ogromny ogromne obciążenie nie ogromna odpowiedzialność, bo tu też nie są sprawy polegające na sporze o miedzę czy czy o zapłatę takiej opinii kwot tylko sobą spory, które wymagają takiej interpretacji prawa, które będziemy wzywała do wszystkich państwach członkowskich tu nie można popełnić błędu my dostajemy dokładnie sprawy obserwację państw członkowskich komisji europejskiej czy parlamentu rady to są sprawy dotyczące najbardziej kluczowych problemów naszego świata podnosi np. zajmujemy się bardzo intensywnie już od dłuższego czasu nie tylko rządami prawa, ale sprawą ochrony prywatności danych osobowych, które są wykorzystywane przez służby zaangażowane w zwalczaniu przestępczości, której nasze orzeczenia to 100 to są to niezwykle skomplikowane ważne orzeczenie, które wyznaczają na przyszłość i sposób ochrony prywatności obywateli Unii Europejskiej wyraźnie wskazują na granicy z jakich nasze dane gromadzone przez systemy telekomunikacyjne mogą być wykorzystywane to jest ogromnie ważny ważny kierunek naszego orzecznictwo zajmuje się kultowymi dla dla Unii Europejskiej sprawami związanymi z polityką azylową uchodźczy i trudni do budowy mi wolnością poruszania się wolnością przepływu i wolnościami traktatowymi podstawowy mamy ogromne ogromne jak się wydaje jednak byłoby przesady radni można powiedzieć sukcesy w związku z ochroną konsumenta i by podnoszeniem na wyższy poziom tego co to związane z całym jest często skomplikowanym obrotem, zwłaszcza obrotem kredytowym na rynkach konsumenckich także tych przykładów pora budować bardzo wiele one świadczą o tym, że jest to bardzo bardzo aktywne są natomiast podczas burz czy może być lekki, bo musieliśmy sędziów zastąpić pewnie z Hitlerem pamiętajmy, że cel jest tylu ilu jest każde państwo ma swojego sędziego ale, których sędzia europejski, który działa już jako reprezentant państwa tylko działek co europejski nie tych ról tych państw członkowskich jest 27 własnego mamy oczywiście znakomitych rzeczników generalnych składzie skład Trybunału, którzy nam przygotowują opinię na temat rozstrzyganych spraw takim pierwszym etapie, ale tak czy inaczej tu pewnych pewnych pułapów przeskoczyć niego wydaje się wręcz nie chce być gołosłownym, bo nie mam dokładnych statystyk, ale myślę, że czas oczekiwania tych wino zakończenie postępowań w sprawach w sprawach przed Trybunałem górskich w Polsce jest dłuższy niż Trybunał Konstytucyjny, chociaż mi sądu, żeby to była liczba 1000 orzeczeń wejście mówimy o kilkudziesięciu uczelniach rocznie no tak dla porównania u pani profesorze rok pachnących jeszcze na koniec pytanie w jaki sposób myślę, że w przyszłości w jaki sposób przywrócić praworządności naruszając prawa to jest oczywiście też kluczowe pytanie, które musimy zbudować co uczynić Otóż ja uważam że musimy przestrzegać prawa zwłaszcza, zwłaszcza musi przestrzegać tych zasad wartości, które są w Polskiej konstytucji nie możemy sobie pozwolić na drogę pójścia na skróty na trasy musimy wykazać konsekwencję tu takie działania, które pozwolono na powrót normalnych standardów w wymiarze sprawiedliwości czy w Trybunale Konstytucyjnym, o czym pamiętać, że wpływ określone informacje które, które chcieliby my przy Trybunale Konstytucyjnym są są wynikiem łamania prawa jak groźni lubi to nie jest zgodne z prawem z polską konstytucją funkcjonowanie sędziów, którzy Stali powołanie stanowisko już obsadzone nie jest w gruncie rzeczy zgodne z polską konstytucją funkcjonowanie dzisiaj no kary jest w trakcie powiada kinowej nowej krajowej rady sądownictwa, która została powołana przy naruszeniu polskiej konstytucji tutaj tutaj po to, żeby przywrócić zasady funkcjonowania państwa państwa prawa my musimy łamać prawa, zwłaszcza wobec konstytucji wystarczy stworzyć mechanizm, który pozwolono wrócić do przestrzegania tych mechanizmów uważam, że kluczowe np. dla wymiaru sprawiedliwości decyzja będzie już za ważny rozwiązaniem istniejącej krajowej rady sądownictwa i powrotem do tego co jest podstawowym założeniem tego ciała mianowicie odpowiedział reprezentacją sędziowską, która w tejże radzie powinna zgodzić miejscy, bo tego rodzaju przykładów wymienić wiele oczywiście temu temu także musi towarzyszyć działania, których oparty no Ros dobrym rozumieniu tego czym jest demokracja to znaczy musimy z być może tutaj bym widział jakąś konieczność uszczelnienia naszego prawa polegającą na tym, że powinniśmy zapewnić w odniesieniu do kluczowych organów instytucji państwa demokratycznego tak jak Trybunał Konstytucyjny w taki jak w funkcjonowanie krajowej rady Radiofonii telewizji takich jak funkcjonowanie banku centralnego funkcjonowanie krajowej rady sądownictwa czy teraz musimy zapewnić określony w rozwiązania, które pozwolą na neutralność apolityczności instytucji i niezależność od wszelkiej presji politycznej jest to kwestia np. sprecyzowania w jednoznacznie wymagań, które muszą być spełnione przez kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego być może to pomyśleć nad powołaniem kandydatów większością kwalifikowaną do aukcyjnego 23 być może trzeba również wprowadzić odpowiednie mechanizmy wyborcze członków krajowej rady rodziców, który dziś taki sposób, żeby one zapewniały autentyczną niezależność tego ciała nie może być tak, że bank centralny zbudowany w jakikolwiek zależność presję ze strony rzeczy, które do polityki pieniężnej ze strony cios polityczny tu trzeba zrobić wszystko, żeby tego do instytucji, które decydują o jakości demokracji, a więc jakości rządów prawa także były zachowały swoją niezależność im możliwość pełnego działania zgodnie z interesem publicznym panie profesorowi politycznych bardzo bardzo panu dziękuję za rozmowę wydaje się, że będzie dużo roboty ze względu na to kto wygra wybory to ta to, aby tu tu na pewno nie możemy zakazać bankom toby to to jest praca, która wymaga wyobraźni determinacji, ale przede wszystkim powinniśmy edukować nasze społeczeństwo edukować ci sami się w rozumieniu tego czym jest demokracja rządy prawa powiedział pan prof. Marek Safjan sędzia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo dziękuję informację o godzinie jedenastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA