REKLAMA

Pierwsze w historii UE negocjacje z krajem, na którego terenie trwa wojna

Magazyn Europejski
Data emisji:
2023-02-06 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
gazet europejskich zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry zaskakujący jak niewiele miejsca poświęca się w Polsce unijnej odpowiedzi na amerykańską ustawę antyinflacyjną joba 1 zdecydował się wpompować 369 000 000 000USD zieloną gospodarkę, rzucając wyzwanie Europie przy tej skali dotacji europejski przemysł może nie wytrzymać konkurencji z amerykańskim stąd ci co poważnie interesują się losem Europy z ciekawością czekali na propozycje komisji europejskiej na Rozwiń » amerykański ruch de form władza komunikat, który dziś przedstawiamy opiera się na 4 filarach przede wszystkim sprzyjające otoczenie regulacyjne dla branży drastycznie redukujących emisję c 2 po drugie, finansowanie krajowe unijne po trzecie zapewnienie odpowiedniej wiedzy narzędzi na potrzeby Zielonej transformacji i po czwarte ambitny program handlowej w urzędach jest szósty nam to sprzyjające otoczenie regulacyjne to przede wszystkim uproszczenie przepisów i przyspieszenie wydawania decyzji na te bolączki kładą główny nacisk przedsiębiorcy co z finansowaniem ponownie Ursula von der Leyen Andrzeja Zycha tutaj mamy na szczeblu krajowym 1 dobrze znany instrument, czyli pomoc publiczną służącą promowaniu inwestycji strategicznych sektorach wszyscy wiemy, że Unia europejska już od początku wojny Rosji Ukrainy posiada tymczasowe ramy kryzysowe teraz będziemy nadal dostosowywać się do potrzeb branży zmierzających do zerowej emisji netto czuł w Wenecji inny swój fragment, czyli będzie więcej elastyczności w pomocy publicznej co jest jednak groźne dla wspólnego rynku przecież bogaci mogą zasypywać więcej, a biedniejsi mniej, ale komisja obiecuje, że do tego nie dopuści, a pomoc unijna są Echa mamy możliwość przekierowania lub reorientacji dodatkowego finansowania programu Power US jest to około 250 000 000 000EUR na nasze branże o niskiej emisyjności w tym celu umożliwimy i zachęcimy państwa członkowskie do wykorzystania pieniędzy z Power i np. na ulgi podatkowe dla przemysłu zeroemisyjnego tekst projekt z innym źródłem finansowania ma być fundusz Invest i który wspiera inwestycje prywatne przy gwarancjach europejskiego banku inwestycyjnego i krajowych banków prorozwojowych nowością ma być europejski fundusz suwerenności wspierający badania innowacje i strategiczne projekty przemysłowe filar trzeci set tyle Eskimos trzeci filar dotyczy umiejętności odniesiemy sukces w postaci dobrze prosperującego przemysłu o zerowej emisji netto tutaj Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy będziemy mieć wykwalifikowany personel już dziś firmy rozpaczliwie poszukują takich ludzi Info prezydent Hannę rzeczywiście np. 30% europejskich firm sektora produkcji sprzętu elektrycznego twierdzi, że już teraz boryka się z niedoborami siły roboczej przy średnim bezrobociu w unii 6% wśród młodzieży to już 14% tylko 69 kobiet jest aktywna zawodowo trzeba to zmienić twierdzi szefowa komisji w style Street czwarty filara handlu będziemy pracować nad naszymi umowami handlowymi w tej chwili pracujemy nad zawarciem umów z Meksykiem Chile nową Zelandią Australią czynimy postępy w stosunkach z Indiami Indonezją i musimy wznowić rozmowę dotyczącą umowy Mercosur słów Kliment, chociaż wiemy część z tych umów budzi wiele negatywnych emocji czasem przesadzony, ale to oznacza, że czeka nas trudna unijna debata tak jak nad całą propozycję komisji będącą odpowiedzią na amerykańskiej wezwanie po raz pierwszy w dziejach wspólnoty na obszarze objętym działaniami wojennymi odbył się szczyt z udziałem 16 komisarzy szefa rady europejskiej oraz jego zespołu chodzi oczywiście szczyt Unia Ukraina co najważniejszego wynika ze spotkania w Kijowie szef rady szary T-shirt żyli sami my tu 1 czy zamiast określił 2 rzeczy pierwsza to wiadomość dla narodu ukraińskiego Unia europejska będzie was wspierać każdy możliwy sposób tak długo jak to będzie konieczne nie da się zastraszyć nie damy się zastraszyć Kremlowi, ponieważ Ukraina Unia europejska jest 1 rodzinę moje drugie przesłanie przyszłość Ukrainy leży Unii Europejskiej naród ukraiński dokonaliście jasnego wyboru na rzecz wolności demokracji rządów prawa my Unii Europejskiej również podjęliśmy Jasną decyzję wasza przyszłość jest z nami w naszej wspólnej Unii Europejskiej wasze przeznaczenie jest naszym przeznaczeniem i o czystym istniały jeszcze prezydent Wołodymyr Żeleński w swoim podsumowaniu podkreślił znaczenie pomocy finansowej ze strony wspólnoty dla jego kraju wsparcie wydatków na broń dla ukraińskiej armii z uznaniem odniósł się do sankcji nakładanych na Rosję sugerował co jego zdaniem powinien zawierać ich dziesiąty pakiet w kontekście akcesji Ukrainy do Unii powiedział na południe wykonali bylibyśmy 82% naszych zobowiązań, jakie dane w rekomendacjach na dzisiejszym szczycie przedstawiłem stan realizacji dalszych zaleceń komisji europejskiej oraz pierwszy 2 stronicowym dokumencie końcowym ze szczytu pojawiło się zobowiązanie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych szybko jak to tylko będzie możliwe jak największa to powiedzmy szczerze trochę gospodarzy rozczarowało, bo liczyli jednak, że pojawi się jakaś konkretna data pewnie też rozczaruje większość w parlamencie europejskim, który przed szczytem przyjął rezolucję, w której posłowie wezwali do działań na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, a samą komisję europejską do przedstawienia odważnego ambitnego planu negocjacji jak zatem oceniać szczyt oraz rozmowy w magazynie europejskim, a goście magazynu jest pan Bogdan Klich przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej minister obrony poseł parlamentu europejskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze witam państwa no to o tym terminie zacznijmy jeszcze w już dzisiaj słyszany Sharnee Zoll pytany w mediach co prawda ukraińskich co myśli o planie Kijowa by przystąpić do Unii w ciągu 2 lat odparł nie mówię, że to nierealne jeśli będzie silna Wola polityczna do przyspieszenia i przekonanie do wdrożenia niezbędnych reform to czemu nie no ale jednak data nawet rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych zapadła dlaczego po pierwsze, dlatego, że Unia europejska negocjuje integrację z Ukrainą po raz pierwszy w swojej historii z krajem, w którym toczy się, na którego terytorium toczy się wojna, który broni się przed ty agresją obcego państwa, który to obce państwo, czyli Rosja zajęła część terytorium Ukrainy to jest nadzwyczajna sytuacja Unia europejska robi bardzo dużo, żeby wesprzeć wraz ze Stanami Zjednoczonymi innymi sojusznikami spoza Unii walczącą Ukrainy, ale też to jest sytuacja powtórzy specyficzne, jeżeli chodzi o członkostwo Ukrainy czy Unii Europejskiej te warunki, które zostały przedstawione przez stronę ukraińską to znaczy rozpoczęcie negocjacji o członkostwie jeszcze w tym roku ich zakończenie 2026 są bardzo ambitny przypomnijmy, że Polska w zupełnie odmiennej sytuacji międzynarodowej złożyła swój wniosek o członkostwo 1994 roku, a negocjacje rozpoczęły się rozpoczęły się 3 lata później trwały przez kilka ładnych lat w związku z tym procesy przystąpienia Unii i Ukrainy do Unii Europejskiej musiałby się o dokonać wielokrotnie szybciej w trudnych warunkach musi się dokonać, bo Unia i europejska musi przyjąć Ukrainę do swojego grona, ale też te dni terminy są bardzo wyśrubowane no i teraz właśnie pytanie czy te oczekiwania władz ukraińskich w zestawieniu z taką realną chłodną kalkulacją właśnie, o której pan powiedział no nie będzie powodowała tutaj jakiegoś zgrzytu czy nie osłabi tej wiary i nadziei Ukraińców że, że ta Europa jest dla nich otwarta, że Europa robi rzeczywiście wszystko tak jak pisze w tych dokumentach co tylko możliwe czy ten stan wsparcia unijnego jest wystarczającym potwierdzeniem tej woli politycznej rzeczywiście jesteśmy z tym krajem tak jak to było powiedziane przed chwilą w początku magazynu tak jesteśmy w 1 rodzinie w pamiętam zeszłoroczną sesję mówi duchowny rady i kiedy świętowano, bo tak trzeba powiedzieć cie decyzje partnerów z Unii Europejskiej o przyznanie statusu kandydata jego Ukrainy to było prawdziwe święto dla Ukrainy prawdziwe święto dla jej mieszkańców każda decyzja dotycząca rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych będzie identycznie fetowana, ale przecież nie o fetowanie tutaj chodzi tylko kolejny zastrzyk nadziei, który Unia europejska powinna dostarczyć Ukrainie i dlatego uważam, że z tych polityczno wojskowych powodów Ukraina powinna rzeczywiście jeszcze w tym roku jak najszybciej rozpocząć negocjacje akcesyjne to jest tak ważny jak dostarczanie Ukrainie kolejnych parki broni czy deklaracje o kolejnych kolejnych transzach pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Ukrainy, ale rozumiem, że o tym może za chwilę no tak to zostało oczywiście przy okazji podkreślone w tych dokumentach końcowych na konferencjach prasowych kończących szczyt może jeszcze jedno słowo takiego komentarza ogólnego prawda niektórzy twierdzą, że sam fakt, że pojechało 16 komisarzy przewodniczącą, że był żal mi się jedno ze swoją ekipą z rady europejskiej właśnie w Kijowie no to ma być też tym takim politycznym sygnałem, a jak wiemy w polityce symbole są ważne prawda tak to zostało odebrane przez polityków ukraińskich począwszy od tego Najwyższego szczebla skończywszy na nasz szeregowy posłach mam feedback ma relację od moich przyjaciół, którzy są deputowanymi do pierwotnej rady to rzeczywiście było wydarzeń i potężny potężne wsparcie dla Ukrainy przechodzącej w tej chwili przez kolejny bardzo trudny etap rosyjskiej inwazji co do tego nie ma wątpliwości ten szczyt miał znaczenie historyczne ten szczyt był bardzo istotny, chociaż żadnych konkretnych dat ani rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych ani też zakończenia tych negocjacji nie sprecyzował no oczywiście przypomniano 12 000 000 000EUR wsparcia wojskowego, czyli na zakup broni pości przez państwa członkowskie dla Ukrainy 18 000 000 000 pomocy makrofinansowej, która zapewnia stabilność finansową państwa, a w sumie co też już podliczono ogólne wsparcie unijne do tej pory prawie 50 000 000 000EUR do tego zobowiązanie oczywiście związane z pomocą Unii w śledzeniu i potem ściganiu zbrodni popełnionych na terenie Ukrainy, a także co może też warto powiedzieć no zobowiązanie do przynajmniej sprawdzenia wszystkich uwarunkowań prawnych czy rzeczywiście będzie można z zamrożonych rosyjskich aktywów zrobić fundusz wspierający odbudowę Ukrainy już dzisiaj ministrowie do spraw europejskich w Brukseli o tym rozmawiają, ale pojawiają się wątpliwości czy to prawnie będzie do zrobienia jak pan myśli te wszystkie rzeczy, które pan redaktor wymienił to są konkrety to jest to jest ten wkład Unii Europejskiej wy dzień dzisiejszy każdy dzień życia obywateli na obywateli Ukrainy przypomnijmy, że zeszłoroczna pomoc finansowa makro finansowa dla Ukrainy była ogromna, a tegoroczna to jest 18 000 000 000EUR bez, których nie dałoby się utrzymać płynności budżetu ukraińskiego państwa po prostu bez tej pomocy, gdzie ukraiński budżet by się zawalił, a przecież trzeba z niego wypłacać pensje dla nie tylko dla administracji, ale przede wszystkim dla żołnierzy tych na formę froncie tych wspierających nauczycieli personel służby zdrowia wszystkich tych, którzy są na garnuszku państwa, więc budżet ukraiński bez wsparcia Unii Europejskiej oraz Stanów zjednoczonych i innych państw sojuszniczych tak naprawdę przestałby istnieć cie dlatego te deklaracje finansowe mają ogromne znaczenie jak po podchodzą do deklaracji finansowych wojskowych politycznych jak do tej takiej Triady strategicznego wsparcia dla Ukrainy, bo bez wsparcia politycznego i nie ma tak naprawdę wsparcia wojskowego, aby wsparcia wojskowego nie ma sukcesów na froncie bez wsparcia finansowego z kolei nie ma utrzymania budżetu państwa ukraińskiego sytuacji, kiedy PKB Ukrainy zmniejszyło się 30 parę procent od początku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w związku z tym Ukraina jest uzależniona w tej chwili od Zachodu i każdy grosz ma tutaj ogromne znaczenie ten kolejny pakiet unijnej pomocy w wysokości 450 000 000EUR, chociaż na tle tych miliardów już wydanych miliardów już zadeklarowanych stanowi tylko wierzchołek góry lodowej też ma ogromne znaczenie podobnie jak deklaracje o tym, że Ukraina będzie otrzymywała kolejne generatory ze względu na braki braki dostaw prądu po atakach rakietowych ze strony rosyjskiej na infrastrukturę energetyczną oraz o czym jeszcze nie mówiliśmy mianowicie już musimy wybrać do płyty co bardzo ważne mianowicie deklaracja włączenia i Ukrainy do infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej, czyli możliwość dostaw dostaw energii elektrycznej z Unii Europejskiej do Ukrainy i utrzymanie na kolejny rok, gdy z dostępu do wspólnego rynku towarów ukraińskich bez stary i bez ceł to są niezwykle ważne decyzje strony Unii Europejskiej, która pokazuje jasno chcemy będziemy i nikt nam nie przeszkodzi we wspieraniu Ukrainy dążącej do Unii Europejskiej i walczącej swoją suwerenność i to jest najlepsza puenta naszej rozmowy bardzo dziękuję Bogdan Klich przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej był gościem magazynu raz jeszcze bardzo dziękuję dziękuję panie redaktorze dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować magazyny słyszymy jeszcze dzisiaj po dwudziestej trzeciej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA