REKLAMA

Szczyt UE-Ukraina. Kiedy Kijów dołączy do Wspólnoty?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2023-02-06 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w poniedziałek 6lutego właściwie powinienem od razu dodać unijny poniedziałek, bo rzeczywiście w rytmie tych audycji poniedziałek przeznaczamy na sprawy wspólnotowa dzisiaj będzie szczycie Unia europejska Ukraina w Kijowie, który z pewnością można uznać za historyczny i gdy przecież 16 komisarzy ze swoją przewodniczącą szef rady europejskiej ze swoim zespołem szef unijnej dyplomacji nie brali udziału w szczycie na terytorium Rozwiń » objętym działaniami wojennymi nikt też nie lekceważy zagrożenia, bo w końcu w Kijowie miejscu spotkania nie ma dnia by nie było co najmniej armii Przeciwlotniczego, a nie można przecież wykluczyć rakietowego ataku Anna Słojewska korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli wyjeżdżała z ekipą akredytowanych dziennikarzy do Ukrainy tak pisała o tych obawach związanych z bezpieczeństwem dzień wcześniej rozmawiałam nieoficjalnie z ukraińskim dyplomatą o tym czy Rosjanie wstrzymają się od ataków na Kijów w okresie 2 dni, gdy przebywają w tym mieście szefowie unijnych instytucji dziś nam podarowali, ale jutro na pewno jakiś alarm będzie muszą pokazać Unii, że są panami sytuacji, iż rzeczywiście tak było w piątek rano w dniu szczytu przywódcy Unii Europejskiej, zanim rozpoczęli spotkanie z Wołodymyrem Żeleńskim z prezydentem Ukrainy usłyszeli właśnie alarm przeciwrakietowy i musieli zejść do schronu te okoliczności spowodowały też dyskusję w siedzibie komisji, czyli reklamą na temat strojów czy jak mówimy angielska dres kodu zastanawiano się czy tak jak przywódcy Ukrainy wszyscy powinni mieć jakąś formę ubrań wojskowych czy jednak nie stanęło na stonowane ubrania wg tradycyjnego modelu urzędnika unijnego, ale wszystko drobiazgi najważniejsze by na rynku symboliczny i konkretne symboliczny no oczywiście tak, tym bardziej że pojawiło się przy okazji spotkania no wiele okazji do deklaracji, że Unia Ukraina należą do 1 rodziny, że to przesądzone, iż któregoś dnia znajdzie się w unii europejskiej, a konkretnych no nie tylko przypomniano skalę pomocy finansowej Unii dla Ukrainy nie tylko wspomniano o projektach tak poważnych jak włączenie tego państwa europejskiej sieci energetycznej, ale pozornie mniej poważnych jak przekazanie 50 000 000 żarówek LED, zastępując stare żarówki dadzą oszczędność prądu, jaki produkuje 1 atomowy reaktor zabrakło tylko, a może aż 1 dat pomoc będzie trwała tak długo jak to będzie konieczne negocjacje akcesyjne zostaną rozpoczęte jak tylko to będzie możliwe członkostwo w unii jak zakończy się wojna Ukraina wypełni wszystkie zobowiązania, jakie musi spełnić państwa wstępujące do wspólnoty pytanie czy ten rodzaj konkretu w ogóle mógł się pojawić czy to byłyby nie poważną deklaracją bardzo to wszystko ciekawe, a będzie jeszcze ciekawsze w opisie komentarzu znakomitych gości, który już za chwilę będą panowie Jan Truszczyński negocjator polskiego członkostwa w unii i dr Jarosław Pietras nasz były minister do spraw europejskich osoba, która towarzyszyła bardzo aktywnie polskiej drodze do Unii od samego początku do Fina zaprasza Maciej Zakrocki przedstawia no i są z nami zapowiadani goście pan Jan Truszczyński były wiceminister spraw zagranicznych były ambasador przy Unii Europejskiej i główny negocjator polskiego członkostwa w unii europejskiej dobry wieczór dobry wieczór i dr Jarosław Pietras były minister do spraw europejskich były dyrektor generalny w sekretariacie generalnym rady Unii Europejskiej obecnie wykładowca Wilfred Martens Sender Brukseli dobry wieczór byle czym najpierw poprosił o taką ocenę ekspercką, ale ogólną, a może bardziej nawet cenę polityczną no bo zanim doszło do tego szczytu dużo mówiło się o przygotowaniach do niego również w Brukseli łącznie z tym, że zastanawiano się nad tym jakich ubraniach powinni pojechać przedstawiciele komisji i rady wreszcie no wskazywano, że to jest coś kompletnie bez precedensu, żeby jechać do państwa objętego wojną i tam rozmawiać o tak poważnych sprawach, więc może skoro ten ten wątek brukselski się nie pojawił to może najpierw pan dr Jarosław Pietras, a ja myślę, że rzeczywiście jest to bez tendencji bezprecedensowe wydarzenie, ponieważ projekt jest to kraj kandydujący, który dopiero niedawno złożył wniosek o członkostwo znajduje się w wyjątkowej sytuacji, gdzie na Wschodzie kraju toczy się regularna wojna, a nawet Kijów jest o niejednokrotnie celem ataku rosyjskich, jakie zatem kiwnie bezpieczne jest zaangażowanie i do takiego kraju przyjeżdża 15 komisarzy przewodniczącą komisji rozmawiać o przyszłym członkostwie w trakcie takiej właśnie politycznej sytuacji no może Polit przypomina to troszkę dyskusje w czasie drugiej wojny światowej, kiedy Amerykanie zapraszali, a ja tu, żeby rozmawiać o tym jak urządzić świat powinni, bo o tym jak ten świat powinien wyglądać powinno się rozmawiać dużo dużo wcześniej myślę, że to jest słuszne to co jest bezprecedensowe jest jak gdyby bagaż polityczne, które tę przyznano, bo w końcu uczestnictwo komisarzy przewodniczący komisji, o czym świadczy, a po drugie to pewna demonstracja pewien symbolizm tego, że oto Europa w trakcie takiej sytuacji Ukrainy mówił o przyszłości nie ma żadnej wątpliwości, że przyszłość Ukrainy będzie w unii europejskiej czy to będzie wcześniej czy później to morze jest nawet rzecz drugorzędna, ale chodzi o to, że jest to potwierdzeniem właśnie politycznym potwierdzeniem, że nie ma żadnej wątpliwości, że droga do Unii Europejskiej dla Ukrainy jest w pełni otwarte tylko ja też zawsze zastanawiam, bo to jest naturalne mówimy, że to jest ważny sygnał polityczny, że to jest bardzo symboliczne, że w polityce symbole też są ważne ale gdyby chcieć zadać pytanie i zadam panu Janowi Muszyńskiemu no ale w, jakim sensie mogło zrobić wrażenie na na Putinie przestraszył się tego albo uznał, że jej to teraz już będzie niedobrze, bo rzeczywiście emitentem Ukrainy ten niedobry zachód wyłuskuje ze strefy wpływów no czy jednak jest także to my sami trochę nadajemy tej tej wyprawie takiej specjalnej ranni co o tym wszystkim myśli Putin chce jasna nie wiemy dowiemy się, ale ja myślę, że symbolika jest ważna istotne gesty mają znaczenie szczytu Ukraina Unia europejska odbywają się odbywało się regula regularnie już od wielu lat, ale nie było jeszcze nigdy takiego spotkania, które odbywałoby się w warunkach wojny w państwie, które prowadzi wojnę obronną przeciwko agresorowi rosyjskiemu w stolicy tego kraju, który od linii frontu jest oddalona o paręset kilometrów biorąc pod uwagę do nośności rakiet rosyjskich w ogóle nie jest oddzielona od agresora no i w tej sytuacji jeśli 15 komisarzy przyjeżdża, czyli większości członków komisji europejscy tu oznacza, że po pierwsze, poparcie polityczne dla aspiracji europejskich Ukrainy jest istotne widoczny po drugie, że proces, który rozpoczął się jest kontynuowany i ze strony europejskiej poświęcona jest temu należy ta doza uwagi czasu determinacji woli politycznej po trzecie deklarację wypowiedzi publiczne przedstawione przez komisję europejską von wydają przez radę Europy europejską czy Michel potwierdzają potwierdzają to właśnie powiedziałem czyhają oczywiście nie przecenia najbardziej symboli nie sądzę, żeby społeczeństwo ukraińskie rejestrowało masowo i tu zjazd chował się tym faktem wizyty komisarzy w Kijowie, ale z drugiej strony, a ta symbolika jest potrzebna ona pokazuje potwierdza, że stosunki Ukrainy z Unią europejską wkroczyły na nowy jakościowo poziom i utrzymują się na tym budziły próbowano również w parlamencie europejskim nie tylko tak się domyślam zaprezentować stanowisko samego parlamentu, ale również w jakim sensie trochę wywierać presję czy dodawać odwagi przedstawicielom unijnych instytucji takich jak komisja europejska czy rada, bo w czwartek rano jeszcze przed szczytem parlament przyjął rezolucję, w której oczywiście aktów typowej właśnie parlamentarnej rezolucji jest bardzo dużo na temat tego co się do tej pory wydarzyło, że parlament zadowoleniem przyjmuje decyzję rady o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego Rze, że potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz członkostwa Ukrainy w unii, że z zadowoleniem przyjmuje europejskie ambicje narodu ukraińskiego itd. itd. ale w pkt 17 parlament wzywa uczestników zbliżającego się szczytu Unia Ukraina do działań na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych wzywa też komisję do przedstawienia odważnego ambitnego planu negocjacji w nie napisano, że żądamy podania daty, ale właściwe w tych 2 sformułowania no można było się właśnie doszukać tego tego wezwania o podanie jakiejś daty, bo skoro komisja ma przedstawić ambitny plan no to plan zazwyczaj również określa jakiś kalendarz no i pytanie jest właśnie takie czy czy panów zdaniem ta kwestia, która była mocno podnoszona przez przedstawicieli Ukrainy, aby nowy taki ambitny sposób podejść do procesu akcesyjnego czy to nie tu nie ma pewnego zawodu, bo jednak w dokumencie końcowym pojawia się sformułowanie o rozpoczęciu tych negocjacji tak szybko jak to będzie możliwe proszę o rok będzie możliwe, kiedy zdecydują o tym jednomyślnie państwa członkowskie będą mogły zdecydować o tym daj Bóg jednomyślnie muszą to być nie kiedy będą biegały punktu odniesienia tym punktem odniesienia powinna stać tak jak znaczy, że do tej pory całościowa ocena komisji europejskiej puszczona z wnioskiem niż kraj kandydujący poczynił w sumie na tyle dużej trwały postęp by w drodze do uczuć posłów, że można rozpocząć z nimi negocjacje, ponieważ w średnim okresie czasu mniej więcej średni okres czasu cross było 5 kolejnych lat powinien osiągnąć taki poziom zbliżenia i przygotowania, że da sobie radę jako państwo członkowskie Unii Europejskiej będzie w stanie wziąć się wszystkie obowiązki związane z członkostwem i zapewni oczywiście trwałość i jakość cie instytucji demokratycznych gwarantujących prawa człowieka rządy państwa prawa itd. i innymi słowy czekamy na opinię komisji europejskiej to całościowa opinia powinna przyjść w październiku tego roku w ramach tego co komisja robi to skutek i całościowy pakiet rozszerzeń nowy uczeń mający stan spraw w każdym z krajów kandydujących do posła przypominam, że jest ich szereg Ukraina jest po jednym z nich jest nie zaczęła negocjacji póki co no ale to właśnie do pana doktora trasa wrócę właśnie byłego dyrektora generalnego w sekretariacie generalnym rady, bo sam szary misie ja rozumiem, że może w języku medialnym czy medialnym rozumienie mediów wypowiedziach jest zawsze trochę więcej swobody ale kiedy ukraińska telewizja zapytała Charles Michela tam w Kijowie oto perspektywę przystąpienia do Unii w ciągu 2 lat to było nawiązanie do takiego takiej tezy, którą rzucił premier Szmyhal chyba tuż przed szczytem, iż mi się odpowiedział nie mówię, że to nierealne jeśli będzie silna Wola polityczna do przyspieszenia i przekonanie do wdrożenia niezbędnych reform to czemu nie no właśnie ale, ale idealnie mieści się polityką jest bardzo trudno powiedzieć rzeczy negatywny lub takie, które by zniechęcały i to dotyczy tak samo parlamentu tej rezolucji parlamentu, a ponieważ parlament te tutaj wzywa do zrobienia czegoś, gdzie ma relatywnie mały wzgląd, gdy rzeczywiste procesy zachodzące na Ukrainie w relacjach Ukrainy Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o słowa o słowa prezydenta Michela trzeba powiedzieć, że one są uwarunkowane Unii jeśli będzie taka Wola polityczne natomiast ja dostrzegam 2 problemy i a może wyżej w znacznym także generalny źródła problemów, bo problem jest sama pierwsze źródła problemów środki, a samej Ukrainie to znaczy pytanie o skalę dostosowań w tym momencie niezależnie od tego kiedy zakończy wojnę, jaką skalę dostosowań, ponieważ to co zresztą powiedział jednak Kruszczyński to ody z tą zastosowań bardzo dużo zależy tempo negocjacji w kraju, który nie jest, dokąd dopełni dostosowany nie ma zmienionych przepisów prawa, który są niezbędne no to musi on w negocjacjach ustalić, kiedy to zrobi po przystąpieniu, jeżeli będzie w każdym obszarze miał takie było wyłączenia wyjątki szczególne sytuacje szczególne rozwiązania co negocjacji wynosi to czy długo, ponieważ każda z tych spraw musi być przedyskutowana ustalone opisana uzgodniona i dopiero wtedy znajdzie się w traktacie akcesyjnym, ale takich wyjątków może dużo zatem przyspieszenia negocjacji zależy od przyspieszenia wszystkim dostosowań naukę, które niewątpliwie w tej sytuacji bardzo trudny, a drugie tylko problemów leży jednak w państwach członkowskich i tym co prezent pisze nazwał wolą polityczną Otóż pytanie jest jak ten proces postrzegając społeczeństwa i jako oni jak społeczeństwa i opinia publiczna to dzieci, ponieważ to się przykładem na to na co polityk na co politycy mogą mieć zgodę, a pamiętajmy, że nie jest takie oczywiste, że Ukraina, która dys po 3 dane jako kraj bardzo dzielnie funkcjonujący w bankach wojennych niezwykle sprawnie w tym obszarze ciągle jest postrzegana także jako kraj, w którym miał o gospodarkę nie do końca konkurencyjną, gdzie istniał spoko opcji, gdzie proces polityczny nie jest do końca jasny, gdzie oligarchowie, a pojawili się nagle z dużym bogactwem nie wiadomo jakich warunkach i to budzi spory sentyment i wymaga no jednak jakiś gość zrozumienia, że to wszystko było przyszłością nie jest obecny czas wojenny nie pozwala na dokładne sprawdzenie, jaki jest, jakie są rzeczywiste poglądy Europejczyków, ale myślę, że kiedy wojna skończy to pytania o korupcję pytania o funkcjonowanie państwa prawa o funkcjonowanie administracji będą dużo głośniejsze niż obecnie i to nie znaczy, że nie będzie przychodził przychylny postawy tych państw, a które są obecnie członkami europejskiej, ale jednak będzie sporo pytań z tym związany jest jeszcze kolejny element, który na co warto zwrócić uwagę, że Unia europejska nie może zaginąć procesu negocjacyjnego do 1 państwa mamy w kolejce cały szereg innych no i rozpoczęciu modowy, rozpoczynając od państw bałtyckich, ale także w czasie perspektywie gros Otóż, jeżeli lokal w uzasadnieniu kary wszystkie ściany i na i mocno naciągany to co miałby realnych miałby wpływ na to jak ten te kraje będą się domagały, żeby z nimi negocjować, więc tutaj też musi nastąpić pewien pewna równowaga i nie tylko kraje tak bardzo proszę panów zachodniej podczas 2 negocjują od dawna 2 kolejne negocjują od czerwca ubiegłego roku piąte kolejne zostało uznane za kandydata w grudniu ubiegłego roku i każdy z tych państw ma swoich adwokatów wśród nas krajów członkowskich, a adwokaci nie dopuszczą do tego, żeby jeden z kandydatów uzyskiwał jakoś tzw. przyspieszoną ścieżkę ku członkostwu odrębną od wszystkich innych uprzywilejowaną niejako itd. tak dalej, więc o tym musimy pamiętać jeszcze całkowicie zgadzam z tym co powiedział przed chwilą Jarek Pietras i dodam jeszcze, bo tu bowiem warto czasem przykłada się posłużyć ważna jest ocena tego jak daleko posunęła się Ukraina w drodze ku spełnieniu wymogów członkostwa, czyli w posiadaniu nie tylko prawa, ale instytucji, które nadzorują respektowanie tego prawa oraz procedur, które zapewniają właściwą interakcje między rządem, a organami samorządu terytorialnego społeczeństwem obywatelskim firmami przedsiębiorcami itd. oczywiście postęp jest, ale jednocześnie widzimy pewne różnice na Ukrainę nam mówi, że wykonała 96% swoje zobowiązania umowy stowarzyszeniowej w obszarze statystyka jest ważne, a my natomiast komisja europejska patrząc na stan przygotowań Ukrainy widzi, że w obszarze statystyka w pewien postęp dostosowawczych osiągnięto, ale ku 100% dostosowania jeszcze daleko Ukraina mówi, że w ciągu ostatniego roku od 33% ciekawe auto procenty z kąpielą takie precyzyjne, bo 33% przesyła się do przodu jest dzieło realizację zobowiązań w obszarze ochrony własności intelektualnej ważna dziedzina Unii Europejskiej, a my natomiast mówi o komisji europejskiej widzimy, że jeśli idzie o tę ochronę własności intelektualnej prawu instytucję respektowanie procedur w odpowiednie przygotowanie sądownictwa Ukraina jest w fazie początkowej i innymi słaby i są różnice w postrzeganiu tego jak Ukrainę zaawansowana i autoprezentacji postrzeganiu siebie samo przez Ukrainę przez administrację ukraińską my musimy mieć pewien wspólny mianownik jako kraje członkowskie jeśli chodzi o ocenę tego co zostało zrobione i pozostaje do wykonania musimy tu polegać powinniśmy polegać na mianownik wytwarzany przez komisję europejską i w marcu kwietniu tego roku pewna fotografia zostanie wykonana przez komisję oby pozytywna w październiku spodziewajmy się kolejne fotografie komisji europejskiej oby również pozytywnej no jeśli częścią tej fotografii będzie konstatacja, że Ukraina wykonała do końca 7 zobowiązań, które istnieją od czerwca ubiegłego roku jeśli będzie również ocena, że przesunęła się Ukraina mimo wojny do przodu w każdej z dziedzin objętych przyszłymi negocjacjami no to, aby oczekiwał po rekomendacji zalecenia komisji dla państw Rosji podejmujmy rokowań z kraju wtedy, ale nie wcześniej no i pod warunkami, które przed chwilą tutaj, starając się przedstawić to mówi pan Jan Truszczyński były negocjator polskiego członkostwa w unii europejskiej z nami też pan dr Jarosław Pietras minister do spraw europejskich to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia w radiu TOK FM pierwszym radiu informacyjnym i ja tylko dodam jeszcze, że Rze, że właśnie trochę to jest coś się daleki od tej precyzyjnej oceny, o których mówił pan Jan Truszczyński natomiast w tym dokumencie końcowym czy konkluzjach z tego z tego szczytu no jest dużo takich ciepłych zdań pod adresem Ukrainy my, że np. Unia uznała znaczne wysiłki, jakie Ukraina wykazała w ostatnich miesiącach na rzecz osiągnięcia celów leżących u podstaw jej statusu kandydata do członkostwa w unii zadowoleniem przyjęła wysiłki reformatorskie Ukrainy w tak trudnych czasach zachęca kraje do kontynuowania tej drogi potwierdzono również kompleksowej konsekwentne wdrażanie reform sądownictwa zgodnie z zaleceniami komisji weneckiej w tym reformy Trybunału Konstytucyjnego uznanie odniesiono się do procedur wyboru niezależnych politycznie wykwalifikowanych sędziów konstytucyjnych no można by tu wymienić sporo takich elementów taktem i czy zdanie, w którym docenia się te te wysiłki Ukrainy szczególnie właśnie, że odbywa się to wszystko w okresie w okresie wojny no i to jak rozumiem ma być m.in. takim komunikatem europejskiej opinii publicznej, o czym z kolei mówił pan dr Jarosław Pietras, z którą tą opinią rządy muszą się liczyć, że to jest kraj, który rzeczywiście się zmieniano pytanie pytanie czy czy ten rodzaj zmiany właśnie będzie na tyle przekonujący, że z kolei te wątpliwości dotyczące czy to skuteczności walki z korupcją w tym kraju co też w tym dokumencie pokazano jako jako jako coś co się dzieje i tutaj zresztą tuż przed szczytem pamiętamy była taka taka jakaś ostra akcja prezydenta Żeleńskiego z wymianą wielu osób właśnie, które gdzieś tam się otarły jakieś oskarżenia korupcyjne to innymi słowy czy ten szczyt właśnie od tej strony też odegrał tę pozytywną znaczenie w przekazie dla opinii publicznej że, że naprawdę ta Ukraina robi bardzo dużo ja ja myślę, że to jest słusznie, że w takim komunikacie sporo ciepłych słów, dlatego że ja sam jak patrzy na te siedzi w Ukrainie to zdumiewa jak w warunkach te skrajnie trudnych Ukraina może prowadzić politykę zmian, które z nich w sposób jednoznaczny przybliżają do Unii Europejskiej jest to tu to tu należy dostrzec to jest na pewno coś co co zmienia postrzeganie Ukrainy co powiedzieć jednak, że wcześniej przez wiele lat no Ukraina, a właściwie nie może nie ukrywa, ale niektórzy z Ukraińców pojawiali się były w zachodniej i najczęściej były to osoby, które robiły i o biznes zgodnie z regułami sztuki pojawiali się ludzie, którzy mieli pieniądze nie wiadomo, skąd o nie wiadomo jak szybko do nich doszli i i czy kontakty czy oczy współpracę z nimi będzie będzie równie dobre i ten to udało to urządzenie pokolenia co się dzieje na Ukrainie, jaka jest o zmianę gospodarczej jak to się toczy i dyskusje trwały jak Panenka od samego początku przemian od samych początków państwowości ukraińskiej czy na początku 60 natomiast sytuacja ulega zmianie także z tego powodu, że na terenie Unii Europejskiej masę chińskich uchodźców, którzy zmienili postrzeganie, a przede wszystkim większość tych osób to ludzie, których wojna wyrzuciła z regularnego trybu i którzy potrzebują wsparcia i ponieważ pojawili w ogromnej ilości w Polsce także w Niemczech Belgii Holandii w innych krajach no to to wsparcie zostało udzielone i powoli i te osoby stają się widoczne i częścią życia w tych etykę jak myślę, że wśród różnych uchodźców wyrzuconych ze swoich krajów przez okoliczności czy to wojenne czy to trudności ekonomiczne akurat Ukraińcy się wyróżniają, dlatego że choć Ługańsk c to głównie kobiety co jest zupełnie inaczej są odbierane w takim kontekście myślę to zmienia bardzo duże nastawienie do Ukrainy i do tego przyszłego procesu integracji z Ukrainą jeszcze parę lat temu nikt w Europie mówił, że przystąpienie Ukrainy do do Unii Europejskiej, a jest możliwe bardzo szybko, że w ogóle jeśli kiedyś to bardzo długo, bo wymaga to masy zmian zamykanie w tej chwili jest to rozważane zupełnie innym kontekście mianowicie, kiedy i jak długo Ukraina będzie w stanie wywiązać z tych wszystkich zobowiązań jak długo potrwają negocjacje, ale wszyscy czekają na 5 na zakończenie wojny zmiany w postrzeganiu Ukrainy i Ukraińców jak sądzę są zasadnicze Ukrainy w Europie na tę twarz kobiety i to jest twarz, które daje dużo przyjemniejszy OPS w odbiorze społecznym no właśnie to to jest na pewno bardzo bardzo ważny komunikat, ale też i Ukraina czekała na komunikat, w którym znajdą się konkrety myślę, że Unia europejska też czasami mam mamy takie takie wyobrażenie, że niewiele jest np. pomocy ze strony Unii Europejskiej dla Ukrainy no bo jak się to porównamy Niewiem ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie to idzie w tym miliardy jeszcze do tego dołoży mi pomoc wojskową to w ogóle tam ta Europa to to nie bardzo itd. tak tak niestety to często jest postrzeganej znowu wracamy do tego dokumentu wydaje się, że to, że warto zwrócić uwagę na to, że przy okazji tego szczytu można było po raz po raz kolejny zarówno odnieść do tego co już zostało zrobione no, jaki to co jest co jest w trakcie łącznie z tym to może było na początku wydawały się właśnie takie piłkarskie mówię to właśnie w tym takim takim trochę lekceważącym czy czynnie nie doceniający właśnie kontekstem o tym jak pani Ursula von der Leyen powiedziała, że była tam w urzędzie pocztowym chyba w Kijowie były tam osoby, które odbierały żarówki ledowe, które dostarczyła Unia europejska no i że to bardzo cieszy, że to się dzieje, że ci ludzie też te żarówki odbierają no bo wyliczono, że jeżeli właśnie dojdzie do wymiany tych nie tych żarówek tam chyba przekazano w tej chwili mogę przypomnieć dokładnej liczby, ale na tyle 50 000 000 o znalazł 50 000 000 tych żarówek LED no i że że wystarczy wymienić i w ten sposób zaoszczędzi taką ilość prądu, który jest produkowany przez 1 atomowy reaktor i można powiedzieć żarówki tak, ale to w sumie jak siła NATO od tej strony spojrzy to jest szalenie szalenie istotne co panów zdaniem powinno się dotrzeć i europejskiej opinii publicznej tu tych, którzy uważają, że ta pomoc jest mi niewystarczająca jak i dla pan do obywateli Ukrainy bardzo proszę pan jakiś komunikat, w którym te okresy mówimy od pewnego czasu przeczyta 1 osoba na 5 jedno osoba na 10 000 głośny chce ze sobą nigdy się na tyle interesuje, żeby czytać całości wgłębić się całość w związku z tym ca wydobywać takiego długiego tekstu to co jest istotne jako fotografia pomocy i dla Ukrainy i współpracy ze społeczeństwem ukraińskim i takich elementów jest sporo po raz pierwszy w historii integracji europejskiej zostaną uruchomione dyrektywa o tym osobom o ochronie i ona obowiązuje przez cały bieżący rok w tym roku będziemy musieli decydować czy przedłużyć funkcjonowanie, a przypominam, że ona daje uprawnienia obywatelom ukraińskim zrównującej z naszymi własnymi unijnymi obywatelami jeśli idzie o dostęp do rynku pracy dostęp do ochrony zdrowia dostęp do edukacji itd. nie mówiąc o prawie pobytu ponadto te 8 000 000 osób, które dotarło do Europy przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej ponad 4 000 000 jest po spośród tych osób zostały na dłuższy okres czasu w unii europejskiej przykłada się na bardzo duży wolumen pomocy ze strony państwa i społeczeństw krajów członkowskich Unii Europejskiej o tym nie możemy zapominać o zwolnienie handlu ukraińskiego jesteśmy największym partnerem handlowym Japonii europejska do Ukrainy zwolnienie dochodu z po opłat celnych i ograniczeń ilościowych no obowiązujące co prawda przez określony okres czasu tylko, ale jeszcze funkcjonuje do okazały się bardzo przydatne dla utrzymania rytmu eksportu ukraińskiego Europy i pewnego rytmu gospodarki ukraińskiej musimy zdecydować oddane w tym roku czy przedłużamy funkcjonowanie tego bez czołowego bez emitował w handlu z Ukrainą Ukraina to za wnioskowała myśmy jeszcze nie zdecydowali, żeby ta jest taki zapis Unia rozważy związany z Ukrainy o przedłużenie obowiązywania środków właśnie tych poza dotychczasowy okres obowiązywania 8, a klub, a problemy pewne są nie dalej niedaleko trzeba szukać na wschodniej granicy we wschodnich naszych województwach te problemy się manifestowały na niewielką skalę te tarcia i kłopoty, ale one są sygnałem, że nie wszystko idzie tak dobrze się chciało i na tyle bezkolizyjnie na ile byśmy tego życzyli ja chciałbym powiedzieć do rzeczy, żeby to ustawić konie proporce, bo oczywiście Amerykanie oferują ogromną pomoc jeśli chodzi o rzeczy, które wiążą się z wojskiem z dostawami broni i to najnowocześniejszym pełni i to w ogromny sposób pomaga Ukrainie i spojrzy się dzieje w ramach NATO, ale udział wojska nie jest projektem wojskowy w związku z tym nie może udzielać pomocy wojskowej na takim wymiarze jako Unia tylko czy państwa członkowskiego, ale Jarku jej udzielać tylko 61 000 000 000EUR do tej pory sygnowane europejskiego funduszu na rzecz spokoju i trudno tak, ale zależnych większe kwoty pomocy poszły na bezpośrednie wsparcie budżetu na stabilność makroekonomiczną nasze ja mówię tylko o to żeby, żeby patrzycie program to państwo członkowskie Unii Europejskiej mają dużo większe możliwości wyasygnowania pomocy w tym od gazu w pomocy nie wyrażonej w być może euro oczy czy w innych walutach ale, ale tak naprawdę będący w formie materialnej czołgów amunicji by oni, a środków ochrony zdrowia i wszystkich innych rzeczy, które kwestię w czasach wojennych w końcu bardzo potrzebne, a Amerykanie mgły oferującego pomoc bardzo dużej części ma formę właśnie dostaw wojskowych Unia europejska jako Unia dużo większym stopniu udziela pomocy, które ma inny wymiar i właśnie to co mówić np. o przyznaniu statusu dla Ukraińców no to jest ogromny ogromna pomoc władz o tym, że za tym też z tym się też wiążą pieniądze fundusze, które są kierowane na utrzymanie uchodźców nad ich funkcjonowania zostają zasiłki jeśli nie pracują itd. więc z tym to państwo członkowskie też dokładne, ale chodzi mi tylko ten to różnicę, bo patrząc na doniesienia prasowe bardzo często zwraca uwagę na to co jest najważniejsze w tym momencie, czyli na dostawy wojskowych pomoc wojskową, ale Unia dostarcza bardzo dużo pomocy dla Ukrainy w innej formie i to jest wcale nie mniej znaczące niż pomoc amerykańska do dlatego też m.in. właśnie ja tak mówię trochę, że w komunikacie, ale ciągle wierzę, że przynajmniej poważniejsze media europejski jeśli nawet nie publikują komunikatu, bo pewnie tego nie robią no to właśnie w swoich materiałach oceniających czy analizujących przebieg tego szczytu zwracają uwagę właśnie na nas takie rzeczy do tam również pojawia m.in. chęć ze strony Unii Europejskiej no właśnie doceniona przez Ukrainę włączenia tego państwa do europejskiego obszaru mobbingu szczególnie właśnie w kontekście tych w tej dużej masy uchodźców z tego kraju też łatwość zwolnienia łatwość w rozumieniu finansowym byłaby na pewno nie tylko gestem ale, ale czymś szalenie szalenie praktycznym no i do się prosiło właśnie na szybką ścieżkę, bo ta sprawa trwały od pewnego czasu i ja bym jako obywatel oczekiwał naprawdę najszybszego zakończenia wiadomo, że instytucje same tego nie działają tu trzeba się dogadywać z operatorami telekomunikacyjnymi to nigdy nie jest proste, ale w tym w ekstremalnych sytuacji, jakiej znalazła się Ukraina jest potrzeba naprawdę szybkiej ścieżki decyzyjnej inny taki temat np. dostęp towarów ukraińskich dla naszego rynku bez konieczności wykonywania na terytorium Unii dodatkowych badań oceny zgodności stanu spełniania standardów bezpieczeństwa standardów technicznych przez towary ukraińskie od długiego czasu dyskusja na ten temat między Unią europejską Ukrainą trwa i w komunikacie czytamy, że jest apel o to, żeby te rozmowy techniczne, które od pewnego czasu już trwają, żeby jednak przyspieszyć doprowadzić do pierwszej tego rodzaju umowy między Ukrainą Unią naprawdę sami też powinniśmy niejednokrotnie myśleć o tym jak jeszcze bardziej pomóc Ukrainie jak przyspieszyć sprawy, które są w toku no tutaj jeszcze pojawia się element z 1 strony i działań zobowiązań ze strony Unii Europejskiej w kontekście prowadzenia przez Ukrainę wojny jak i no odpowiedzi na oczekiwania ze strony ukraińskiej tej w tej chwili nawet chyba dzisiaj do południa odbyło się w Brukseli spotkanie ministrów do spraw europejskich, gdzie w agendzie jak to też mówimy w tym żargonie była kwestia dziesiątego pakietu sankcji Ukraina nalega, aby do tego pakietu dorzucić eksport z Rosji paliwa do elektrowni atomowych, a szerzej na tą firmy Rosatom i na jej szefostwo no i znał się pojawiają wątpliwości właśnie czy tak jak w miarę łatwo udało zastąpić część przynajmniej dużą część tradycyjnych paliw kopalnych, które były sprowadzane z Rosji innymi źródłami czy innymi dostawcami tak w przypadku tego paliwa nuklearnego są znaki są znaki zapytania no i od razu dorzuca jeszcze drugi element poproszę panów o skomentowanie to jest sprawa tych zamrożonych aktywów majątków rosyjskich na terenie Unii Europejskiej, bo sporo było takich deklaracji, ale oczywiście to zostanie zrobione i ten majątek będzie służył do odbudowy Ukrainy, bo trudno, żeby ten agresor właśnie ono nie dołożył mówiąc wprost się do do odbudowy kraju, który niszczy, ale w tej chwili, kiedy zaczyna się już rozmawiać o konkretach pojawiają się informacje, że wiele może niewiele, ale część przynajmniej oceniających ten pomysł mówi, że to z prawnego punktu widzenia będzie będzie trudne no tak czy pierwsza rzecz jeśli chodzi o sprawy by w sekcji i np. na los Atom i kwestię, a pali da do elektrowni myślę, że w momencie, kiedy rozważane są sankcje zawsze to powoduje jakieś napięcia także, dlatego że są no tak w unii europejskiej jakieś interesy, których zależy od tego i mimo że mieliśmy np. dość dużą zgodę i prywatę frekwencji to w niektórych przypadkach do zostały dokonane ustępstwa czy odstępstwa od od reguł i nawet Polska jest jednym z największych importerów ropy z z Rosji ciągle mimo tego, że że, że jest to objęte sankcjami, które wejdą w końcu życie i pewnie ten toast to tor to ustami, ale zawsze jest pytanie czy ktoś może tak szybko podjąć sankcji przypomnijmy, że również przy przywileje, które są dawane Ukrainie lub pewne ustępstwa np. dotyczącym portu z Boża również wywołały wśród niektórych grup rolników Unii Europejskiej zaniepokojenie, że to nagle oni stracą zły, że zostają zbankrutują, że zostaną rynki zalany tanim ukraińskim zbożem i co wtedy będzie i były w tej sprawie protesty to jest rzecz, którą trzeba brać pod uwagę jest pewnym element takiego o nacisku na społeczeństw zachodniej kosztów, które ono ponosi w związku z tym funkcja jeśli chodzi o paliwa do traktatu atomowych nuklearnych to trzeba, że są różne źródła zaopatrzenia, a w tej chwili dużym źródłem zaopatrzenie Kanada jest Francja pozyskuje to zniknęły z Kazachstanu Kazachstan jest bardzo dużym producentem surowców da paliwa nuklearnego i w związku z tym być może to nie jest taki tak radykalny Świątek, który blokował dostawy do europejskich elektrowni atomowych tym także niektóre kraje zamykają elektrownie, więc tego z ich ich ewentualne zapasy i dostawcy będą mogli uzupełnić braki cięć natomiast no jest dużo bardziej skomplikowane to co dotyczy wszystkich sankcji łącznie działania wszystkich sankcji skutecznie myślę, że tutaj jest duży problem, że nikt i w momencie, kiedy zacznę rozmawiać o samce zawsze sny jakieś wyłomy, żeby szczególną sytuację jako 1 kraju albo jakiejś innej grupy zawodowe zawodowych przedsiębiorstw uwzględnić no i co tworzy luki które, który jest i zmniejszają efektywność całego procesu labrador do pana to jest tak zamrożonych majątków może bardziej dodam do tego głodzenia Słowak w reakcji na te lata drugą kwestię, którą pan redaktor podniósł, a ta dyskusja trwa od marca ubiegłego roku zaczęły się bezpośrednio po agresji Rosji Ukrainy, bo zapoczątkowanie tej agresji z 1 strony pozostaje jasne oczywiste moralnie, że agresor powinien podnosić koszty reperacji zniszczeń jakich dokonał w kraju, który zaatakował i poręczne było do celu byłoby życie, a zamrożonych aktywów centralnego banku Rosji plus innych zagrożonych nabyła rów zarówno państwowych jak i tych, które są własnością firm ludzi wspierających agresję wspierających reżim Putina, ale głosy specjalistów prawników międzynarodowych na temat tego co jest możliwe co byłoby wykonalne są i pozostają bardzo rozbite i przeważa jednak moim zdaniem, bo uczestniczył zastęp tego rodzaju dyskusjach nie obserwuję pogląd, iż sięgnięcie bezpośrednie typu aktywa, zwłaszcza publiczne, zwłaszcza centralnego banku Rosji będzie rzeczą bardzo trudno jeśli wręcz niewykonalną ze względu na praktykę utartą dotychczasowego prawa Międzynarodowego publicznego i być może byłoby możliwe, ale to jest znakiem zapytania użycie w dla zaspokojenia potrzeb ukraińskich dochodów, jakie przynoszą pracujące przez cały czas mimo zamrożone Obra aktywa ostatecznie kupony od obligacje są ostatecznie je o odsetki od depozytów są naliczone, ale i to musi być przedmiotem decyzji, która jest w stanie obronić się z punktu widzenia prawa Międzynarodowego publicznego sprawa pozostaje mu daje otwarta politycznie poparcie dla tego rodzaju rozstrzygnięć jest i komunikaty ostatni, w którym tutaj dzisiaj mówimy jestem kolejnym potwierdzeniem, ale od publiki polityki politycznej zgody politycznego poparcia do wykonania czegokolwiek droga nadal daleka to jeszcze na koniec tych ostatnich mniej więcej 5 minutach naszej rozmowy zapytam o taki wątek, który tak już pan dr Jarosław Pietras poruszył pojawia się trochę publikacji teraz, które oceniają w ogóle znaczenie tych sankcji w jakim stopniu rzeczywiście obroty handlowe Unii Europejskiej z Rosją w wyniku tych sankcji spadły, o ile ten kraj ciągle otrzymuje pieniędzy co pozwala mu na doprowadzenie wojny coraz więcej no bo zbliża się rocznica prawda Teddy tego otwarcia tej gorącej wojny więc, więc jest coraz więcej takich zbiorczych opracowań, ale też bardzo się w nich zwraca uwagę na nieszczelność tych sankcji ba powiedziała w jakim sensie o nich sama Ursula von der Leyen w Kijowie, kiedy z 1 strony zapowiadała że, że właśnie trwają już pracę i na 24lutego powinny być gotowe 1010. powinien być gotowy dziesiąty pakiet sankcji, ale mówi i skupimy się na technologii, która dalej jest używana ani powinna być używana przez rosyjską machinę wojenną i mówi przyglądamy się komponentu znalezionym np. w dronach do tych zestrzelonych oraz rosyjskich drona, aby upewnić, że dla Rosji jest nie ma już właśnie dostępności do technologii które, która jest wykorzystywana przy produkcji tych tych dron również do dołożyła do tego właśnie Iran no, więc krótkie podsumowanie czy czy to, czego żeśmy się spodziewali, kiedy sankcje zaś być wprowadzane rozczarowuje panów jeśli chodzi o ich skutek czy dalej powiedział, że również one będą cieniem żonę długofalowo na to, proszę bardzo, Jan Truszczyński wiadomo, że długofalowo wiadomo, że sankcje, zwłaszcza wobec dużego państwa duże gospodarki, jaką jest gospodarka rosyjska nie mogą przyjęcie projektu z dnia na dzień miesiąca na miesiąc z sankcji generalnie działają gospodarka rosyjska odnotowuje w tych w zeszłym roku już spadek produktu krajowego brutto w tym roku powinien być jeszcze głębszy i no ale oczywiście nie ma historii ludzkości sankcji, które chce wojny stuprocentowy efekt i cechowały się stuprocentową szczelnością za realizację zapory sankcji odpadają setki tysięcy operatorów przedsiębiorcy tysiące urzędów celnych urzędów zajmujących się o informację kontrolą finansową i innych agend rządowych i krótko mówiąc tam, gdzie odpadają za to w stanie rozproszonym administracje krajów członkowskich nieuchronnie dochodziło dochodzi będzie dochodzić do albo naruszeń w prosty albo do luk wynikających z niewłaściwej realizacji albo luk wynikających z niewystarczającej ilości zasobów ludzkich materialnych do zajmowania się takimi sankcjami musimy być realistami, ale generalnie będą realistami podkreślajmy, że sankcje działają, bo ogólny obraz jest taki, że one przynoszą skutek w postaci uderzeń punktowych celowanych bolesnych gospodarkę rosyjską do sankcję z mają podłoże czy motywacji o charakterze moralnym to znaczy widzimy co Rosja zrobiła za atakowała z tak ci to jest coś co jest absolutnie karygodne dlatego wprowadzono sankcję na tym co mamy motywację co jest dość klarowna, a bardzo moralne natomiast jednak jest żyjemy w obszarze powinniśmy się z taką być dumni, którym prawo decydują o tym w jaki sposób po poszczególne decyzje są realizowane nie może być także jest to budżet, że mając rację moralną zaczynamy łamać przepisy prawa i jeżeli tworzymy sankcje, które dni mówią o no o produktach pochodzących z Rosji co jeśli ktoś potem wymiesza ropę rosyjską w małej proporcji z dużą porcją ropy innej i sprzedają do Europy zgodnie z regułami pochodzenia nie jest to rosyjska oczywiście można powiedzieć to jest ominięcie sankcji, bo sprzedaje się punkt lubiące zmieszane na dodatek no ale jest zgodne z regułami i to trzeba zaakceptować o to samo dotyczy owych funduszy, które bardzo chętnie z legend moralnego w sposób oczywisty chcielibyśmy użyć narodowe Ukrainy no ale się trzeba patrzeć na to jak z jak co mówi w tej sprawie prawo nie możemy naginać prawa, a dlatego że, gdy nam się w tym momencie mamy pewną pewien imperatyw moralny tylko, dlatego że ten, że to występuje, bo za chwilę się zmieni sytuacja się coś nowego i znowu wówczas powstaje pytanie czy w takiej sytuacji też naginać prawo i i to o ich wtedy to szczegół jesteśmy dumni ze stosowania rozwiązywania konfliktów rozwiązywania spraw przy pomocy reguł i porządku światowego, które są oparte były też uniknie zmniejszeń sankcje działają nie będą działały może tak jak żeśmy przewidywali czy w pełni, a każdy kraj ma sposoby, żeby uniknąć tych sankcji dla wielu pań jest na południu czy na Wschodzie od Europy konfliktu rosyjskie wygląd konflikt c i Rosji o agresja rosyjska wygląda nieco inaczej i dlatego nie ciągle się tam to czy handel nawet często są to produkty, które oryginalnie pochodziły z Europy ze Stanów ale, ponieważ były we władaniu jakiegoś innego państwa to ostatecznie tendencji powoli pewnie te sankcje daje się zacieśnić, a jednocześnie powoli gospodarka rosyjska, która również odczuwać coś od nas wewnętrznymi sankcjami, bo to jest samoizolację, którą wielu przypadkach Rosja zrobiła, odcinając się sama od wielu technologii wielu rozwiązań europejskich, a np. zaczynając częściowo też dostawy Energi właściwie skazała się nad morze Europa będzie poszukiwać tam pewnego długofalowego z dostawcy energii zatem zatem to jest też hossy, która się mógł ustawia w takiej pozycji nauczyć to miało konsekwencje długofalowe negatywny no bardzo panu dziękuję, bo rzeczywiście cieszę się, że ten historyczny szczyt na nas tak ciekawy komentarz i ocenę akurat z ze strony osób, które i o sprawach europejskich w sprawach negocjacji członkostwa w unii wiedzą wiedzą chyba najwięcej bardzo dziękuję dr Jarosław Pięta minister do spraw europejskich obecnie wykładowca świetność Ken Center Jan Truszczyński były negocjator członkostwa Polski w unii ambasador Unii Europejskiej byli gośćmi audycji dziękuję raz jeszcze dziękuję dziękuję ja i podziękowania dla Małgorzaty Kuciński, który audycję wydawała Maciej Zakrocki do jutra w tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA