REKLAMA

Mobbing w pracy. Co można zrobić?

Światopodgląd
Data emisji:
2023-02-07 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w studiu Radia TOK FM jest mecenas Grzegorz Ilnicki dzień dobry dzień dobry pani redaktor prawnik specjalista od prawa pracy związane z OPZZ Konfederacja pracy chciałbym byśmy byłem po raz kolejny porozmawiali o zjawisku mobbingu raczej jak jak sobie z tym radzić w obliczu kolejnych doniesień no w w mediach akurat ostatnio było głośno o centrum praw kobiet, więc bardzo zasłużonej organizacji trzeciego sektora, ale też było głośne Rozwiń » wypowiedzi przedstawiciela średnich i małych przedsiębiorstw, którego zastępca jak wynika z doniesień medialnych materiałów dziennikarskich miał się dopuszczać stosować mobbing co zostało przez jego przełożonego w dosyć jasny sposób wydaje mi się zbagatelizowane, więc jeszcze raz co to jest mobbing mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie lub zastraszanie to jest najprostsza definicja albo inaczej Sąd Najwyższy mówi to wyskalowany forma konfliktu, w której 1 ze stron wciela się w rolę sprawcy, a druga w rolę ofiary to jest mobbing co wciela się wraz z Ros przyjmuje rolę staje się dla kogoś sprawcą, a ktoś wchodzi w rolę ofiary, czyli tym sensie musi być powinna zawsze właśnie musi być relacje władzy tylko władza może być traktowana formalnie zasiąść za faktyczną wynikająca z wieku doświadczenia silniejszej pozycji natomiast może być też mobbing oddolny tam, gdzie w osoby słabsze w pojedynkę, ale grupując się w stanie do zaatakować kogoś to jest nad nimi, więc to zjawisko naprawdę wielowymiarowe w tym sensie rozumiem jest stąd te kłopoty potem z udowodnieniem tego w sądzie, bo jest dosyć bym właśnie ta definicja jest taka bardzo enigmatyczna o definicja jest trudna natomiast problemy w sądzie wynikają raczej bardzo takiej konserwatywnego kostyczny podejścia sędziów sądu pracy tego, że Sąd Najwyższy w gruncie rzeczy przez taką wykładnię tej definicji, która jest bardzo zamykające to znaczy musi być naprawdę bardzo jest holowana forma, że ktoś, kto jest ofiarą mobbingu wg sądu wyższego musi być naprawdę bardzo dotknięty tymi zachowaniami, a sam Sąd Najwyższy mówi o tym, że to zjawisko, które dynamicznie zacząć od tego zaczyna ma różne fazy ma swój finał, więc najwyższy zwrócił się prawidłowo tłumaczy czym jest mobbing, ale ofiary mobbingu najczęściej na koszty już takiej skrajnej formie, gdzie no i zdrowotne elementy wchodzą w Grecji jest bardzo długie to jest ogromny minus polskiego sądownictwa teraz właśnie zastanawiam się, bo na szczęście chyba coraz więcej o tym rozmawiamy dziennikarze też opisują czy ujawniają coraz więcej takich sytuacji, zwłaszcza w takich miejscach powiedziałbym publicznego zainteresowania jak choćby rzecznika małych średnich przedsiębiorców jak właściwie czy to coś zmienia jak u jak jakąś systemową moglibyśmy, z jaką społeczeństwo z tym walczyć nowo skoro w sądzie 1 wrócimy jest trudno z bardzo trudne pytanie natomiast myślę, że budowanie świadomości i i wypowiadanie na głos przez ofiary tych zachowania złożył ofiarę stygmatyzuje określeniem tego używam, ale pewnie powinien bardziej mówić osoby, które są dotknięte tymi zachowaniami, więc takie głośne mówienie o tym, czego doświadcza to jest to jest sposób na to, żeby te rzeczy nie były przykrywane nie był chowany pod dywan, a na ile Barca w tym sensie jest świadomy tego co robi to znaczy bowiem, że przy różnych dyskusjach zdarzali się tacy, którzy mówili no tylko tam zaangażowany był od innych też wymagał to tu też trudne, dlatego że są osoby, które było to świadomie upijają się władzą tym narzędziem upokorzenia tym, że mogą komuś zrobić tu też osoby, które wychowały się pewnej kulturze organizacyjnej, które uważają, że tempo pracy pozwala narzucać pewne rzeczy, które wręcz łamią opór, bo uważają, że mamy go w dobrym dobrym celu, więc przyczyn, dla których ktoś staje się sprawcą pewnej presji jest bardzo wiele natomiast dopóty, dopóki nie słyszy nie raz ze strony osób które, które dotyka ten to presja 2, którzy to widzą i 3 tych, którzy powinni to widzieć osoby zarządzające dopóty żyję w tym świadczenia tak można płynąć, szczególnie że bardzo często są osoby, które mają sukcesy zawodowe spotykamy takie osoby w sprzedaży ktoś, kto dowozi realizuje plan zresztą świetne efekty sprzedażowe i musi patrzy na ręce, bo dowozi tak efekty a jakimi metodami to robi jako motywuje zespół to już coś co to jest takie podskórne właśnie powiedział pan prawnikiem, ale przecież pan też właśnie jest specjalistą od anty mobbingu to zacząłbym od pytania czy to się zaczyna zmieniać jest ulubione pytanie wynika, że pani redaktor od lat słyszymy są firmy, których święto wyleje i firmy zapłacą swoją cenę publiczną medialną to się zmienia, bo nie chcą płacić, więc nagle jest takie przyspieszenie i są komisje prawdziwego zdarzenia szkolenie pracowników dobre procedury i szczera Wola zarządu, żeby zmienić, więc w tych firmach, których zapłaciło się właśnie jakąś scenę publiczną za takie zachowania tak wielu firmach nie w wielu firmach, gdzie np. zarząd jest tożsamy z właścicielem jest takie poczucie pełnej własności albo w organizacjach pozarządowych, w których np. ktoś założycielem organizacji od lat ma autorytet duży, jakim jest poczucie takiej władzy niczym nieograniczonej też rozumiem tutaj to w oko Press bardzo ciekawie opisywano, że pracownikom jest trudniej też ujawniać, bo bardzo utożsamiają z tą organizacją 4 przypadkach my centrum praw kobiet to oczywiście obawa, że zaraz przeciwnicy wszyscy tego rodzaju aktywności wykorzystają to taki syndrom oblężonej twierdzy to znaczy skoro jesteśmy na pewno froncie zgadzamy się ideologicznie z miejsca, którym pracujemy i wartościami, które naprawdę realizuje, a z drugiej strony realizuje też tak na poziomie organizacji pracy jest bardzo dobrze to jest taki swoisty oczekiwań uległości właśnie też tutaj Katarzyna Morawska zwraca uwagę na to ile, jeżeli ona zgodnie z trzecim sektorze organizacjach pozarządowych jest po prostu też fakt braku pieniędzy czy tego, że mu studia muszą ciężko pracować na, ale to firmy spotykamy w firmach ochroniarskich sprzątających ludzi to też przymuszani do pracy jest rzeczywiście to lepszy taka kultura bardziej mobbingowi sprzyjająca no w firmach sprzątających traktuje się, gdzie sztuka sztuka pracownika to bardzo często widać przeskok jak polskie szpitale dokonywały tzw. restrukturyzacji, który polegał na tym się wrzuca ludzi z etatu w szpitalu takiego Impela albo podobne firmy tam nagle pojawiały śmieci ławki miejsce umów o pracę ludzie dostawali niższe wynagrodzenia, bo wypadali środki po szpitalu nie ma już 3 na tak jak jakiś jubileuszowy tylko najniższa krajowa dla płacimy tak małe tylko można płacić i w wielu przypadkach przy takich restrukturyzacji wchodziły firmy zewnętrzne to też traktowanie tych ludzi po prostu potworne i było widać można być sprzątaczką w szpitalu być w godnych warunkach pracować jak pojawi się podmiot, który ma inną kulturę organizacyjną opartą na wyzysku po prostu na wyzysku staję się sztuką pracownika, który już po miota, bo rozum, że kluczowa mobbingu jest to podważanie poczucia własnej wartości poczucia tak poczucie bezpieczeństwa poczucie przydatności do pracy uznania dla kompetencji tego, że staje się przedmiotem, który można zrobić różne rzeczy manipulacja no, czyli miała być w niektórych z tych przypadków, o których wcześniej mówią o jak motywacja do większej efektywności pracy de facto się niszczy człowieka zostaje mniej efekty no tak, ale nie zawsze przy tego typu atakach, bo w przypadku mobbingu mam ataki skierowane na różne obszary funkcjonowania państwa takie kompetencje efekty pracy na pozycję zawodową pozycję społeczną na na sferę prywatną na zdrowie czasem no, jeżeli takie są skierowane na na kompetencje na efekty pracy to krótkoterminowa powodu wzrost wydajności pracy po przeciętna osoba jak słyszy pracuje źle jest też słaby niem nie osiąga zakładanych efektów stara się bardziej i problem zaczyna się w tym momencie w tym ona widzi, że stara się bardziej pracuje na 150% efekty są, a krytyka wzrasta albo jest taka sama nie maleje wtedy dopiero ta wydajność spada, bo ludzie uświadomią sobie w tej pułapce nie mają wpływu na tę sytuację, ale jeżeli ktoś po prostu pracuje gorzej bo, bo ma mniejsze kompetencje, bo go od kogo no właśnie od innych jest taki moment, w którym jest pewne oczekiwano średnio, jeżeli ktoś te średnie mieści to trzeba po prostu przyjąć taki jest każdy będzie prymusem, jeżeli ktoś jest złym pracownikiem słabym to lepiej go zwolnić, jeżeli ośrodek pracy obiektywnie nadaje jest winien trzymać i realizować, a tak się też bardzo często zdarza się trzyma słabego pracownika, że taki wymóg taki Kozioł ofiarny do wszystkich problemów praw oczywiście zresztą gdyśmy beże niektórzy działają w tak wyrafinowany sposób, że świetnie opłacają swoje ofiary to z 1 strony zapewnią komfort finansowy funkcjonowania tylko po to, żeby móc im dołożyć winnej dziedzinie pierwszy klaps Hypatia na takich problemach rozmawiamy dziś to nie jest sytuacje, które ktoś zdenerwuje się zachowa się raz albo wania adekwatnie popełni błąd mówimy o sytuacji długotrwałego nękania kogoś i wachlarz sposobów tego nękanie jest bardzo szeroki to jest powszechny masowy problem czy są rozmowy czy przy masowych nie są pojedyncze przypadki nie znaczy, że każdy oczywiście, ale w ten problem jest masowy, bo jest tak naprawdę to jest dyskusja o relacji władzy, jaka władza jest w pomiędzy ludźmi z czego wynika, jaki sobie granice jak bronić własnych pozycji upodmiotowienia, więc to jest jeden z podstawowych problemów świata pracy oraz biuro mam tu statystyki Katarzyna Morawska znalazła 2001. roku mamy sądy rejonowe 215 spraw się zakończyło z tytułu mobbingu i 13 zakończyło się pomysł 18 pomyśli pracownika 21518 to już znaliśmy kiedyś pan zwraca uwagę na to, że trzeba być bojowym mieć świadomość tego, że to jest bój, żeby pójść do sądu, że czasami nie dla niektórych może być lepiej już odejść z pracy albo co pójdzie całość związek z zawodu co co właśnie zrobić człowiek, który zaczyna tego doświadczać doświadcza tego i sobie uświadamia, że to po prostu tak nie może być, jeżeli mamy szansę na to, żeby zmienić naszą sytuację w pracy uzyskać wsparcie przełożonych związku zawodowego Najwyższego kierownictwa chcemy walczyć swoją pozycję należy to zrobić, jeżeli mamy przekonanie, że nie ma żadnej szansy na zmianę tej sytuacji żadnej szansy zależy od spraw jak najszybciej mówi jako prawnik, od którego oczekiwałoby się pewnie szeregu szeregu narzędzi, żeby w rolnictwie pozycji w tej pracy uważam, że należy bronić swoje zdrowie swój komfort pani rektor w panice pierwszą ofiarą u dorosłych ludzi mobbingu w pracy w seks małżeński komfort obcowania z drugim człowiekiem relacje z dziećmi odpoczynek to jest jestem pewien, że wielu naszych słuchaczy poczuje to, że piątek po południu jest ekstaza moment wyjścia z pracy, a niedziela po czternastej pobyt zaczyna się ból brzucha myślenie poniedziałku, jeżeli ktoś doświadcza czegoś takiego nich albo podejmie działania, żeby uchronić poszuka sojuszników poszuka prawnika zgłoszenia kierowane sekretarz Majman odejdzie z pracy, czyli albo podejmie walkę rozumiem, że liczy na to, że jest są systemy w miejscu jego pracy albo są ludzie, z którymi może podjąć walkę, a do sądu do sądu dziś po wyroku albo pieniądze, a ja mówię o tym, żeby obronić własną godność obronić własne miejsce pracy i obronić własne relacje z przyjaciółmi rodziną z dziećmi z partnerem partner ma sens czy zna pan takie przypadki, że ludziom się to udaje trwa walka pewnie, chodźmy się też zwrócić uwagę, że to jest możliwe jest możliwa trzeba się dobrze przygotować nie mamy czasu o tym, żeby zrobić taki krótki instruktaż jak rozmawiać o mobbingu następnym razem tak bardzo chciała, jeżeli mecenas Grzegorz Ilnicki przyjmie zaproszenie, ale rzeczywiście mam nadzieję, że wkrótce do usłyszenia Grzegorz Ilnicki, bo państwa gościem prawnik prawa pracy obejmująca oraz dbać o siebie stawiać granice bardzo dziękujemy apka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA