REKLAMA

Tadeusz Kowalski: "Przewodniczący Świrski próbuje zmonopolizować działanie rady"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2023-02-08 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM jest ósma 7 to jest środowy poranek Radia to kasa Maciej Głogowski dzień dobra naszym gościem jest pan prof. Tadeusz Kowalski medioznawca członek krajowej rady Radiofonii telewizji dzień dobry panie prof. Panie Ministrze dzień dobry panu dzień dobry państwu przysłuchiwał się pan wczoraj obradom komisji sejmowej komisji kultury, na której obecny był pan przewodniczący Maciej Świrski, ale jak rozumiem no pan przewodniczący chińskiej prezentował się pan Rozwiń » kupowaniu, jaką pan ani niejako wszyscy członkowie rady, bo jakoś tak było tak no może ze względu na na przedmiot sprawy, ponieważ głównym przedmiotem pierwszego do 2 posiedzenia komisji była sprawa ewentualnej kary związanej z emisją reportażu siła kłamstwa Piotra Frelka przez TVN i w tej sprawie rada w zasadzie nie przeprowadziła żadnej gruntownej dyskusji jako rada jako jako organ kolegialny nie natomiast przewodniczący nie ma uprawnień, że może nawet bez żadnej decyzji rady podjąć taką decyzję czy on umowy należy ukarać, a to przewodniczącego nagrodzili mogę zapytać okazją sprawy oczywiście tę sprawę również zapytałem co, więc zaproponowałem, żeby tę sprawę umorzyć przesłanki merytoryczne są tego rodzaju, że rada nie jest właściwa do rozpatrywania kwestii sprostować to co podnosi przewodniczący podkomisji z tzw. smoleńskiej do ponownego zbadania wypadku jest w istocie materią prawa prasowego tam tam jest podniesiony kilkadziesiąt zarzutów wobec audycji, że informacje są nieprawdziwe właśnie ścisłe i to jest typowa materia prawa do sprostowań może się zwrócić do nadawcy o sprostowanie tych informacji, jeżeli uważa, że są takie, ale jeżeli, jeżeli redaktor naczelny wówczas odmawia tak zgodnie z prawem prasowym ma prawo czuć się do sądu i to wyjaśnić rolę krajowej rady pojawiłaby się dopiero w momencie, gdyby np. był prawomocny wyrok sądu prawomocny podkreślam i nadawca odmówiłby tego sprostowania wówczas krajowa rada może go zobowiązać jednak do wykonania postanowienia sądu, ale ta droga jest bardzo daleka, ale myślę zastosowano taki pewien skrót tak zniesie krajowa rada tym zajmie, ale rada nie ma żadnych kompetencji do rozpatrywania, kto ma rację w tym sporze, bo mnie nie nie jesteśmy specjalistami od wypadków lotniczych, dlaczego po przewodniczący szczecińskiej no no opowiadał wczoraj w procedurze, którą stosuje wobec TVN to znaczy, że przeszedł wszedł w tę procedurę administracyjną uważa, że jest materia, którą warto rozpoznać moim znaczy noc jak są tej wiedzy 1 sprawa, że on może oczywiście z urzędu prowadzić postępowanie to jest to nie ulega wątpliwości nikt tego niekwestionowany pytanie natomiast w ramach tego prowadzonego postępowania ma prawo zlecać wykonanie takich czynności, które polegały na sprawdzeniu, kto ma rację moim zdaniem nie ma takiej podstawowej pan przewodniczący o tym powie jak powiedział ja dzisiaj prawdopodobnie zadał mu to pytanie być może nawet na piśmie, jakie środki zostały przeznaczone na tego rodzaju badanie, kto ma to wykonać jak został sformułowany przedmiot zamówienia, czyli będzie musiał się tego opowiedzieć, bo to są to dysponowanie publicznymi szaletami i ja rozumiem, że być może to nie jest w sprawie najważniejsza tak z ciekawości dziennikarskiej to pani pan się wczoraj na komisji dowiedział, że zostali powołani jacyś eksperci do zbadania no w skrócie mówiąc, kto ma rację czy pan minister Macierewicz czy czy autorzy reportażu szukam tak wczoraj dowiedziałem w ogóle chciałem wiedzieć, że w tej sprawie dopiero po mojej interwencji członkowie otrzymali komplet dokumentów, czyli ta sprawa toczyła się, jakby poza naszą wiedzą byśmy nie wiedzieli, że takie postępowanie jest i tu właściwy chyba bodajże trzydziestego pierwsze od grudnia dowiedzieliśmy się, że przewodniczący urzędu wystąpił wystąpił przeciwko TVN-owi to jest oczywiście pan kim są eksperci oczywiście, że niewielkim, choć eksperci w ogóle powątpiewał czy oni są, ale pan ma działanie ma to wczoraj powiedział Coe wiedział, ale nie ujawnił żadnych żadnych dla dobra śledztwa, ale chciałem zwrócić uwagę czy wszelkiego rodzaju ekspertyzy wykonane ze środków publicznych krajowa rada nie ma innych środków tylko publiczne są z definicji jawne takim przypadku oczywiście są pewne szczególne okoliczności związane z bezpieczeństwem warto nie zachodzi taka okoliczność jest łamanie jest przestrzeń publiczna informacja, więc zapytam pana leczy czy także z komunikatu czy od przewodniczącego dowiedział się, że pan Maciej dowiedział się pan panie profesorze pan przewodniczący Świrski wszczął postępowanie z urzędu ukaranie nadawcy Radia TOK sam nie to było przedmiotem dyskusji, ponieważ nowe radio wystąpiło o rekord o przedłużenie koncesji na nadawanie oczywiście to jest taka rutynowa procedura, że jak informuje się różnych okolicznościach w tym o historię przekaz kar, które były wnoszone przeciwko nadawcy jak to było w sumie było tych skarg trochę nigdy nie była nałożona kara z tego co dobrze pamiętam jej związek się taka dyskusja o konieczności wykonania takiego sprawdzenia monitoringu programowego, czyli sprawdzenia czy państwo realizujecie to co macie zapisane w koncesji to jest rutynowa procedura tu nie ma nic nadzwyczajnego właściwie w każdym przypadku takie badanie się robi, bo ktoś zobowiązuje do czegoś my potem sprawdzam chata konto robi właśnie, czego się zobowiązań natomiast padła również taka sugestia, że kwestia karty w ogóle kwestia inna niż kwestia udzielenia koncesji ta sprawa jest łączona przez nowi w tej chwili jak mam wrażenie, że próbuje te sprawy łączyć ma nadania bez was ma zupełnie niesłuszne, dlatego że pewien tego same na tym samym posiedzeniu zapadła decyzja dotycząca dużego nadawcy, czyli Polsatu, przeciwko któremu wniesiono ponad 100 skarg kilkadziesiąt było z uzasadnionych zostało nałożonych ile kar finansowych większości wypadków do kary również w procedurze sprawdzenia sądowego zostały podtrzymane jak robiono z tego w ogóle żadnego żadna telewizja Polsat otrzymała odkrywany na pacjentach wraz z koncesjami Polsatowi kończy się w marcu przyszłego roku koncern pokazał kończy się w listopadzie tego roku tego roku na jeszcze tej koncesji koncesja nie do dnia otrzymaliśmy nie otrzymać nie otrzymaliście państwo, bo w tej chwili trwa monitoring programowy, więc jak będą wyniki tego sprawdzenia czy państwo sądzą, że dla Polsatu też taki monitor był robiony w listopadzie ubiegłego roku, więc no tutaj ta procedura zachowana standardowo to jest tak występowano o koncesję rada sprawdzać realizuje pan swoje zobowiązania programowe dział prawny sprawdzać czy wszystkie okoliczności prawne są spełnione naj wy jest rekomendacja, żeby udzielić będzie udzielić raczej rzadko się nie udziela z reguły udziela nam pan sam wspomniał o tym, że ta sprawa została włączona w karmie ja tylko powiem, bo to jest może istotne, że my mówimy w przypadku tego postępowania, które wszczął pan przewodniczący Świrski audycji, która ukazała się w w czerwcu minionego roku w czerwcu, a postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania o ukaranie nadawcy to jest trzeci dzień lutego tego roku co więcej Panie Przewodniczący Panie Ministrze, korzystając z pana obecność, ale także być może by w wyjaśnić się naszymi skoczkami słuchaczom to postanowienie o wszczęciu procedury rockową karanie jest z 2lutego natomiast 12stycznia nadawca Radia TOK sam otrzymał generalne wezwanie do unikania porównań książę, gdzie utworów do dzieł nazistowskich jeśli do takiej opinii nie ma faktycznej podstawy no i jeśli otrzymają nadawca generalne wezwanie do unikania porównań, a cała sprawa dotyczy porównania, w którym my, jaką tokfm użyliśmy porównania 1 propagandy, która miała być zastosowana w podręczniku do historii teraźniejszości do innej propagandy znanej historii jesteśmy generalne wezwanie to można by uznać, że sprawa zakończona, bo trudno się nie zgodzić z generalnym wyzwaniem by unikać różnych porównań, które być może nie mają uzasadnienia Atu nagle jest sprawa kar, więc jestem zaskoczony, ponieważ jak dowiaduje się, że państwo dostali takie pismo od mnie nic nie wiem, że takie pismo zostało wysłane to też pokazuje jak rada funkcjonuje przewodniczących próbuje monopolizować działalność rady to jest jednak organem kolegialnym ja oczywiście wystąpi oto opis tego pisma nie zna od 12 dowiaduje, że takie pismo zostało wystosowane mam pewne wątpliwości prawne co do tego czy w ogóle mogło być wystosowane, ponieważ z drugiej strony obowiązuje wolność słowa jednak niezależność redakcyjna ataki pismo wskazujące co państwo na co mają robić, czego nie jest jednak próbą ingerencji państwa niezależność wizja dowiaduje się od pana dziękuję za to informacje sprawdzę to, ale przyznam, że jestem zaskoczony nie miałem pojęcia takie pismo zostało wystosowane do państwa w styczniu to też pokazuje, że toczą się pewne procedury, które uzurpuje sobie przewodniczący do swojej wyłącznej zakresu kompetencji nie mają ku temu podstaw rada cały czas podkreślam jest organem kolegialnym my odpowiadamy jako całość za różnego rodzaju działania i zwłaszcza w przypadkach koncesyjnych nie ma prawa moim zdaniem tak postępować to najwyższy w kraju realizm no nie wiem są tacy nadawcy, których być może jakiś względów chce się po prostu nękać może to nie prowadzi do żadnej żadnego rezultatu, ale w każdym razie jak ten miecz nad głową czy topór nad głową ciągle wisi, że tam jednak coś coś jest w sprawie, której pan mówi rada ma właściwie rok na podjęcie decyzji, więc ta sprawa jeśli miałaby się zakończyć bez jakiejś konkluzji to może zakończyć dopiero dziś powie obecnego roku, ale być może zakończy się wcześniej tego nie wiem no tak czy inaczej, gdyby jakaś decyzja zapadła pomyślana dla państwa NATO istnieje procedura Odwoławcza oczy się do sądu wtedy trzeba wykazać zasadność niezasadność, o czym tej kary czy pan uważa, że to my było wartościowe spotkania, którzy wczoraj odbyło w Sejmie w czasie komisji kultury myślę o tym pierwszym spotkaniu dlatego, że to wówczas pan przewodniczący Maciej Świrski no częściej zabierał głos w trakcie tej drugiej komisji głos zabrał tylko raz na koniec czy pan dowiedział także jakich rzeczy, które mają istotny wpływ oprócz tego wszystkiego, o czym już sobie powiedzieliśmy dla wykonywania pana mandatu przez panie też powołane jako członek rady kolegialne ciało na istotne jest to, że będę starał się ustalić to, o czym mówiłem na jakiej podstawie ma być wskazany jakiś ekspert ma rozstrzygnąć tam wojskowi teraz też o tym rozmawiali w kontekście na te drugie spotkanie było w gruncie rzeczy spotkaniem, które miały raczej propagandowy sens chodziło o pokazanie, że istnieją niezłomni rycerze wolnego słowa nie skala ani dziennikarzy mediów, zwłaszcza publicznych oraz tzw. mediów dawniej niezależnych mnie, które wspierają władzę, którzy są szykanowani przez wielką korporację, która nazywa TVN to spotkanie to było ze strony organizatorów bardzo jednostronny przedstawiano tylko pewne przykłady pozwów, które są kierowane przeciwko przeciwko dziennikarzom, ale trzeba powiedzieć, że tych pozycji znacznie więcej one działają obie strony mamy sytuację taką, że społeczeństwo spolaryzowane, czyli media są spolaryzowane i niestety zanika jak Solidarność środowiska dziennikarskiego, ale w związku z tym no death prawdy, ponieważ ta polaryzacja przenosi się na torze, że trochę trochę na siebie pracować na wrogów i tu padło w czasie dyskusji takie stwierdzenie, że w co się stało z tą Solidarnością Dziennika zawodu dziennikarskiego, ale też padały stwierdzenia, że trudno robić zarzut komuś, kto po prostu obrażany czy, którego dobre imię jest naruszane, żeby się bronił Matt ma obce prawo do sądu i jeżeli jeżeli ma rację to rację trzeba przyznać, bo nie ma powodu, żeby obrażać niestety żyjemy w takich czasach, gdzie im podział na rząd w interesie rządzących jest podtrzymywanie tych podziałów i bardziej ostry podział tym lepiej stara rzymska zasada dzieli rządź znajduje tutaj jak pełne zastosowanie bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę gościem Radia TOK FM poranku Radia TOK sam był pan prof. Tadeusz Kowalski członek krajowej rady Radiofonii telewizji dziękuję bardzo, dziękuję panu dziękuję pani informacje Radia TOK FM mamy w poranku słyszymy się tuż po informacjach komentatorskiej części naszego programu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA