REKLAMA

Wiatraków nie będzie? O problemach z polityką energetyczną

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-02-14 17:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Andrzej Grzyb jest z nami wiceprezes PSL klub parlamentarny koalicja Polska dzień dobry Panie Pośle, dzień dobry pozdrawiam panią redaktor pozdrawia radiosłuchaczy Radia TOK FM brał pan dzisiaj udział w konferencji zorganizowanej przez Senat pt. odnawialne źródła energii warunkiem niezależności energetycznej Polski dlatego też zaraz na początku zacytuję panu niezwykle interesującą wypowiedź Pawła Sałka też doradcą w 2018 roku pana prezydenta Andrzeja Dudy i Paweł Sałek Rozwiń » mówił dzisiaj w radiu wnet tak powiem szczerze osobiście byłem za tym, żeby przed wyborami tej ustawy Wiatrakowej nie dotykać uważałem, że to jest ustawa, która spowoduje kolejne emocje rozchwianie na terenach wiejskich, tym bardziej że dzisiaj można powiedzieć prawo sprawiedliwość będzie odpowiadać za tę ustawę, bo wbrew zapowiedziom Platformy PSL jako opozycji oni będą popierać tę ustawę to okazało się, że wstrzymali się od głosu, więc całą odpowiedzialność zaczną się kolejne konflikty społeczne na terenach zurbanizowanych spadnie niestety na Prawo i Sprawiedliwość i tak się zastanawiam czy to jest tylko osobiste zdanie pana doradcy Pawła Sałka czy też może się okazać, że panu prezydentowi Dudzie podoba się ta ustawa wiatrakowa 700m, a ja jeszcze przytoczył tutaj inną wypowiedź pana ministra Ardanowskiego, który powiedział, że z on nie popiera akurat tej ustawy dlatego, że to zrywało nowy społeczną, którą pomiędzy prawem sprawiedliwością, a polskimi obywatelami, więc to jest wydaje się, że coś więcej niż tylko z sprzeciw solidarnej Polski, która zaproponowała w 1 ze swoich poprawek zwiększenie tej odległości do 1000m od jest akurat z zabudowy no, a z drugiej strony no nie bardzo rozumiem jak to jest, ponieważ tak naprawdę jest projekt rządowy, w którym w ramach konsultacji uzgodniono odległość minimalną odległość od my siedzi 500m męża my się z nie wycofali z poparcia tej ustawy tylko w trakcie prac nad ustawą akurat pan z poseł Suski przewodniczący komisji do spraw raki przedstawił poprawkę zwiększającą tę odległość do minimalną do 700m to co z jak z na zdających geometrię z potwierdzą, że zwiększa czy zmniejsza prawie dwukrotnie dwukrotnie powierzchnia, na której można ewentualnie lokalizować te elektrownie wiatrowe, więc tutaj mamy taką taką poważną wątpliwość czy wszyscy interesariusze, którzy uczestniczyli w konsultowaniu tej ustawy no są poważnie potraktowani dlatego proponowaliśmy rozwiązanie ratunkowe dla sprawy przynajmniej jako klub koalicji polskiej, aby z można było w drodze decyzji w ramach demokracji bezpośredniej w ramach referendum można było bez tą przywrócić tę pierwotną proponowaną odległość 500m, jeżeli społeczność lokalna uznałaby, że korzyści oferowane przez inwestora nos spełniają również ich oczekiwania np. co do dostawy energii po cenach hurtowych dla wszystkich odbiorców znajdujących się w najbliższym otoczeniu albo sny z do co do współudziału na zasadzie, a z prosumenta chociażby w się w budowie jednego z np. wiatraków tutaj tych możliwości głowie raz, ale prawo o sprawie już nie było tym zainteresowana zastanawia mnie 1 rzecz Panie Pośle, może pan dopuszcza taką ewentualność ta ustawa wiatrakowa po prostu nie wejdzie w życie, bo z drugiej strony to jest jeden z kamieni milowych który, kto go spełnienie było potrzebne, żeby uzyskać pieniądze z kapo no skoro jest już blokada dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym, bo małe szanse, żeby Trybunał Konstytucyjny znajdzie się w czasie się tą sprawą zajął to może prawo sprawiedliwość twierdzi, że może dalej walczyć z wiatrakami, że ta ustawa nie jest już PiS-owi potrzebna, a no to wypowiedź pana ministra Całka niejako potwierdza to co po zapowiedział w swoim wystąpieniu pan prezydent Duda, że przecież zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym w tej części, która odblokowała akurat cały proces związany z KO nie jest jedynym z Acta ne ustawodawczy, który musi być wprowadzony, aby w ogóle odblokować krajowy plan odbudowy i myślę że, że to jest chyba nastawienie, która nie tylko prezentuje pan prezent, ale również jego Kancelaria no i słowa pana ministra całkowitej, jakoby to potwierdzały, a więc taki scenariusz w istocie jest możliwe że, że ta sprawa również nie zostanie przyjęta przez główne państwa ta ustawa nie zostanie potwierdzona zobaczymy jak się potoczą losy w trakcie prac senackich owym myślę, że my Senat będzie z deklaracji dzisiaj z tej dzisiejszej konferencji to m.in. prowadziła i montaż jej współautorem z senatorowie deklarują tutaj aktywną pracę na rzecz przywracania możliwości odblokowania pracy tych inwestycji to znak, których straciliśmy przez te 7 lat straciliśmy możliwość uzyskania około 10 000MW Elektra w na na elektrowniach wiatrowych, bo co de facto można by było przeliczyć w takim bardzo uproszczonym rachunku na 10 000 000 ton węgla, które musisz musieliśmy wprowadzić takie są konsekwencje finansowe czy społeczna również tej blokady z roku 2016, więc to sprawia, że wszystko ma swoje konsekwencje tutaj z pełną z pełną odpowiedzialnością też trzeba powiedzieć, że dalsze blokowanie tej tej ustawy no też podważy w ogóle z wiarygodność rządu wobec tych interesariuszy, którzy negocjowali ten projekt rządowej mieli nadzieję że, że to jest zobowiązanie, które zostanie wypełnione poprzez normę ustawową jeszcze w zeszłym roku powstawały nowe farmy wiatrowe na lądzie na lądzie powtarzam, bo to były te farmy, które miały pozwolenia na budowę uzyskane przed rokiem 2016, czyli przed wejściem w życie to w reguły 10 Echa, ale w zasadzie już to to już jest koniec już nowe farmy nie powstaną, bo już te zgody zostały zrealizowane no i dzięki chociażby powstawaniu tych ziem farm wiatrowych, ale także dzięki fotowoltaice w ubiegłym roku mieliśmy historyczny rekord, jeżeli chodzi o ilość energii OZE, bo to 20% już, jeżeli chodzi o energię wyprodukowaną w kraju, tyle że tu przeniosły nas już na poziom unijny w maju zeszłego roku komisja europejska przedstawiła taki plan, który jest odpowiedzią na te zakłócenia na światowym rynku energii spowodowanym spowodowane agresją Rosji na Ukrainę i rada potwierdziła ostatnio cele, które sobie Unia europejska stawia, czyli ma być 40% energii OZE w 2030 roku już 203040% zastanawiam się jak z tymi rozwiązaniami prawnymi którymi my teraz jesteśmy możemy w ogóle myśleć o osiągnięciu takiego poziomu skoro teraz jest to 20%, a na przyczyny jest to poziom unijny nie poszczególnych państw członkowskich, czyli to nie jest wyznaczenie tego poziomu dla poszczególnych państw członkowskich tylko dla poziomu ogólną unijnego, więc ten cel będzie można osiągnąć natomiast my osiągniemy taki cel rodzaj spowiedzi, a po drugie, ale dzisiaj na konferencji senackiej państwo mówili, że to nawet powinno być, jeżeli chodzi o ze w przypadku polskiej 45%, a pani redaktor, ponieważ jest to cel, który został skazany w komunikacie komisji europejskiej jest w ramach tej strategii Power ją czy odbudowy mocy wytwórczych energetycznych przez Unię jako całość po agresji Rosji na Ukrainę to komunikat z 8kwietnia ubiegłego roku na ich pracę nad tym dokumentem się toczą my tam m.in. i taki zamysł jest taki, żeby w największym stopniu jak to możliwe uniezależnić się od importu gazu w szczególności, aby powracać do importu gazu z Rosji, która z poprzez wywołanie z 1 strony zaburzeń na rynku w roku 2000 jesienią roku 2021, a z drugiej strony poprzez agresję na Ukrainę po prostu NES straciła wiarygodność jako jako partner ekonomiczny, ale również też jako państwo obliczana i my tutaj wszystko to co one zostały zawarte w tym komunikacie właśnie zmierza do nawet podwyższania tych ambicji dlatego pytanie, które zadałem panu premierowi Steinhof owi byłemu ministrowi gospodarki 3 Polska jest w stanie zmierzyć się z tym nowym wyzwaniem 45% odnawialnych źródeł energii do roku 2030 bo, bo takim pytaniem otwartym to pani to nie także, że my byśmy powiedzieli że, żeby zgodnie Polska powinna wypełnić NATO musi się składać szereg czynników, a ta pierwsza po naszej rozmowy wskazuje na to, że już mamy z z dużą wątpliwość czy w ogóle uda się odblokować ustawę wiatrakową i odblokować razem z nią również budownictwo mieszkaniowe i inne budownictwo na terenach wiejskich, które są w cieniu 10, czyli tej dziesięciokrotnie odległości od istniejących wiatraków po to nie tylko konsekwencje dla budowy nowych instalacji, ale w przez 7 lat zablokowaliśmy również rozwój budownictwa mieszkaniowego na tych terenach to jeszcze zapytam o szczegóły reformy rynku energii elektrycznej, bo komisja europejska wkrótce ma też szczegóły przedstawić w przyszłym tygodniu 2001. 22lutego odbywać się będzie nieformalna rada Unii do spraw energii no bo pamiętam jak to było w zeszłym roku po agresji Rosji na Ukrainę w górę poszły ceny gazu ten wzrost przełożył się na wzrost cen prądu konieczna była interwencja rynek Energinet komisja europejska nie chce, żeby ten scenariusz się kiedyś jeszcze powtórzył no, więc trwają konsultacje społeczne one zakończą się by 15lutego, czyli jutro zaczęły się 23stycznia i będzie komisja prezentować się propozycje rozwiązań w marcu, a ja bym chciała pana zapytać o to, czego domaga się w ramach tych konsultacji Polska, bo mówiąc w skrócie Warszawa chce uzyskać możliwość dalszego wspierania elektrowni węglowych i wsparcie dla budowy elektrowni jądrowych, o ile ta druga, że 3 to chyba jest takie odmrożenie tak dla elektrowni jądrowych widoczne w całej Europie o tyle, jeżeli chodzi o wspieranie elektrowni węglowych to tutaj chyba nie ma zbytniego entuzjazmu aż no tak, jeżeli chodzi o energetykę jądrową to w ramach zmiany tego rozporządzenia na temat tak stanowi zarówno energetyka jądrowa jak wykorzystanie gazu zostało splądrowane i z do roku 2040 bodaj piątego, jeżeli chodzi o energetykę atomową nieco krócej niż, jeżeli chodzi o o wykorzystanie gazu, który także z węgla wodorem tylko, że dwukrotnie niższej emisji niż ze spalania ze spalania węgla, a więc by i jednocześnie to też pozwala na i wspieranie funduszy unijnych oraz instytucji finansowych tak kich naiwnie np. europejski bank inwestycyjny inwestycji zarówno w rozwój Energi z gazu jak i aż energetyki atomowej jasno to jest ważny fakt natomiast nasz oczywiście my mamy poważny problem, ponieważ część bloków 200 mega Wato owych, które są osób polską technologią, który służy 40, a nawet może nieco więcej lat w 30 nieco więcej lat no kończy swoją tak powiem żywotność technologiczną w najbliższych latach w roku 20240506. i to miejsce nad należą oba uruchomić nowe moce widzimy, że rada energetyce np. z węgla brunatnego tego nie da uzyskać w końcu musimy kończyć Panie Pośle, więc do konkluzji po więc, więc moim moim przekonaniu to będzie trudne, aby Polska uzyskała taką prolongatę, a w szczególności gdyby chciała uruchomić tę pomoc publiczną i nie bardzo, że tak pan wie, że akurat taki scenariusz, aby była zgoda na uruchomienie pomocy publicznej o odbudowie tego typu i instalacji w oparciu o bloki węglowe, jeżeli one będą finansowane z komercyjnych to oczywiście tutaj ze strony komisji europejskiej nie będzie żadnych zastrzeżeń jak sądzę i ze strony w ogóle wszystkich instytucji unijnej to jest kwestia i komisji rady Unii do spraw energii również samej rady europejskiej Andrzej Grzyb wiceprezes PSL klub parlamentarny koalicja Polska Panie Pośle, dziękuję rozmowa dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich państw informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA