REKLAMA

Ryszard Kalisz: "Prezydent zdjął z siebie odpowiedzialność polityczną"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2023-02-15 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM jest ósma 7 to jest środowy poranek Radia TOK sam Maciej Głogowski dzień dobra naszym gościem jest pan Ryszard Kalisz prawnik były polityk m.in. kierujący Kancelarią Prezydenta RP dzień dobry dzień dobrym chce by ta rozmowa łączyła prawo i polityka, więc spalamy się 2 sprawy prezydent w piątek pan prezydent Duda zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie zgodności z konstytucją ustawy nowelizującej ustawę Rozwiń » o Sądzie Najwyższym taka ciekawostka prezydent zaapelował o szybkie rozstrzygnięcie przez Trybunał, ale wciąż umotywowanego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nie zesłał chwilę czasu lata docent małe zastrzeżenie pan, że bardzo, że wniosek do Trybunału musi być uzasadniony w pan powiedział umotywowane planowane musi być Warta, bo te owady poprawia jeszcze być weto, ale ja mówię o tym celowo, dlatego że konstytucja w sposób wyraźny rozgranicza, że wniosek do Trybunału ma charakter czysto prawne Konstytucyjny wynikający z art. 126 konstytucji, czyli prerogatyw prezydenta, że prezydent stoi na straży konstytucji, a weto ma charakter polityczny stąd ta różnica nigdy ja się nie przypominam takiej sytuacji, żeby prewencyjnym wnioskiem ma o tym mówimy o prezesie gwarancyjny wniosek, czyli przed podpisaniem ustawy pan prezydent wystąpił do Trybunału Konstytucyjny się ogłosił wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego zaraz na samym początku no bo przecież tego rodzaju wniosek o nowym winien być dokładnie przeanalizowany pod względem prawnym oczywiście w tej sytuacji tej ustawy noweli do ustawy o Sądzie Najwyższym ta nowela ewidentnie niezgodna z konstytucją można by tam przytoczyć kilka punktów chociażby to, że konstytucja przewiduje kompetencje Naczelnego Sądu Administracyjnego w sposób wyłączny i tam nie ma żadnego rozstrzygania w sprawach dyscyplinarnych no ale niejako pan prezydent tutaj chciał siebie zdjąć odium polityczne po dlatego tak wcześnie ogłosił w tej chwili od chwili wpłynięcia do kancelarii prezydenta tej ustawy uchwalonej przez Sejm to ustawa przekazuje marszałek Sejmu do chwili podpisania nie może upłynąć dłużej niż 21 i w ciągu tych 21 nie jak rozumiem ten uzasadniony wniosek do Trybunału musi wpłynąć skoro prezydent podjął taką decyzję tatami lata musi wpłynąć no i wtedy już tym się wnioskiem zajmuje Trybunał jak zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, że pan prezydent zaapelował o bardzo szybkie rozstrzygnięcie jak przez Trybunał Konstytucyjny tego wniosku i niezależnie od tych kłopotów personalnych Trybunału czy to je w ogóle od wszelkich kłopotów konstytucyjnych to jest w ogóle Trybunał czy pani prezes Przyłębska jest prezesem tego Trybunału czy jaki tam są relacje wewnętrzne pomiędzy tymi osobami w tym Trybunale to Trybunał musi stosować ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, czyli musi zasięgnąć opinii innych uczestników postępowania przed Trybunałem Sejmu, czyli teraz musi się zło zebrać Komisja Ustawodawcza w sejmie przebija opinię Trybunałowi, żeby dać opinię Trybunałowi, ale co to znaczy się zebrać musi to przedyskutować później pracownicy biura legislacyjnego muszą napisać ostateczny wniosek musi być musi być uchwalony przez Komisję Ustawodawczą i zaakceptowany przez marszałka to mało jeszcze rozwiąże rada ministrów powinna, ale pod kurtkę przy Sejmie, ale to mało jeszcze musi być wybrany przedstawiciel Sejmu tu też nie może być może nie być tak prostował ten ta kwestia jak państwo wiecie pomiędzy opozycją piszemy dzisiaj jest komisja taka stabilna, kto ma w danym momencie większość musi być stanowisko prokuratora generalnego, a wiemy tutaj co Ziobro kombinuje z tą sprawą musi być stanowisko rady ministrów prawda i na to wszystko Trybunał musi czekać czekać normalnie wie pan tego rodzaju czekanie to trwało około 3 miesięcy proszę zwrócić uwagę, że już dzisiaj mamy luty prawda dodać 60 to już mamy maj, ale przez sędziowie Trybunału niezależnie od wszystkiego mówił w normalnych czasach teraz różnie bywa to muszą mieć jakąś refleksję nad tym całym materiałem, czyli musi się odbyć to Press spotkanie po wpłynięciu tych wniosków no musi być sędzia referent, który sam ma wyznaczyć są tam rozerwanie samo pytanie znaleźć formalnie wyznacza prezes Trybunału ale kto dzisiaj wyznaczy jak są wątpliwości szóstki czy czy prezesie pre prezesem związku z tym ja w ogóle widzę, że na razie rozstrzygnięciem tego przez Trybunał może być olbrzymi kłopot aż do wyborów w, a to jeszcze 1 sprawa no pan podał cały harmonogram zresztą polecam także odwołuje się do poniedziałkowej rozmowy Karoliny Lewickiej prof. Wyrzykowski sędzia Trybunału rozumieją na pewno powierzają wszystko jak należą profesor sędziami zaprzyjaźnieni od pana zawsze ta profesor opowiadał o tej procedurze także, wliczając terminem polecam zajrzeć wrócić do tej rozmowy jest dostępna na tokfm PL, ale do pana panie mistrzami na pytanie no, a jeśli sprawa się będzie przyciągała tak jak mówi ona ma charakter polityczny, którym wiemy przecież pan pokazywał procedurę prawną to czy prezydent może wycofać swój wniosek Trybunał UE zawsze i co wtedy musi podpisać tego od wtedy prawda tak dlatego wtedy musi podpisać statek dotrze w po to jest ciekawy art. 122 konstytucji stanowi, że jeżeli się prezent złoży wniosek prewencyjny takie jak teraz zapraszano już nie może złożyć weta, czyli inaczej mówiąc, gdyby wycofał ten swój wniosek to by musiał natychmiast podpisać to jest pytanie czy natychmiast musiałby podpisać w tym terminie 21 dni, czyli jak złożyć 2001. dnia to to 2 tyś miał podpisać tam wprawdzie jest to mogliśmy upadku weta jak się weta jak od jak zostanie powtórnie uchwalone w trybie weta ustawa to wtedy 7 dni, ale tutaj obowiązuje też dary kalendarz 21, więc męża już zostaw na ile miałby niezależnie od tego, które można zmieniać do Trybunału może w każdej chwili cofnąć no dobrze to to właściwie to teraz już jako prawnika, ale prawnika polityka co się politycznie wydarzyło z tą staną pana opinii po co prezydent o siebie odpowiedzialność polityczną no mamy do czynienia z konfliktem my wielopoziomowym z 1 strony konflikt wewnątrz rządu Ziobry Morawiecki wiadomo, że Ziobro przeciwko ten sam konflikt w tym trybuna Konstytucyjny uwaga nowość, ale dobrze to go nie obchodzi prezydenta, bo to trybunały jak 1 ciałem konflikt także Trybunał musi w końcu, jakby miał teraz szyną dojść do roślin do głosowania, kto jest tym za jakimś rozstrzygnięcia byłyby głosy odrębne natomiast z drugiej strony jest konflikt również wewnątrz opozycji no bo opozycja ma ludzi, którzy uważają, że nigdy nie powinno się poprzeć ustawy konstytucyjnej ATA jest taka jest drudzy uważają, że można poprzeć i i bo ważniejsze są pieniądze ja muszę powiedzieć mogę w tej chwili jako członek kierownictwa Naczelnej rady Adwokackiej powiedzieć, żeby przyjęliśmy uchwałę, która stanowi, że ta ustawa jest niekonstytucyjna byliśmy bardzo zniesmaczeni dalej ci się posłowie opozycji, którzy zawsze walczyli o konstytucję którzy, którzy tę ustawę poparli natomiast cywilnej polityk blado właśnie ja moim kolegom mówiłem, bo pamiętam, że tą dyskusję akurat była naczelna rada Adwokacka posiedzenie mówili oni mają swoje przez interesy polityczne prawda, chociaż szczerze mówiąc, gdybym ja dzisiaj był politykiem, gdybym dokonał tej analizy, którą dzisiaj zaraz chwilę panu przedstawię to to ja oczywiście tej ustawy nigdy nie poparł nigdy nie nie można głosować za niekonstytucyjną ustawą nie ma po prostu mniejszego zła w sprawie konstytucji natomiast oczywiście trzeba przyjąć i to jasno powiedzieć społeczeństwu że, że nie ma cudów no do wyborów parlamentarnych pieniądze z KO do Polski trafią do Polski trafią niech niech nie słuchają tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że dzisiaj mogą być wypłacane jako zaliczki w fundowane przez ponad Polski fundusz rozwoju i tak, ale nie nie ja chcę się więcej powiedzieć z moich rozmów w ramach komisji europejskiej Unii Europejskiej wynikało, że tam już, jakby od razu od początku było przekonanie niezależnie od tego co mówił Szynkowski vel Sęk w okręgu co do zdania uchwalone, że ta ustawa nie jest wystarczającym kami spełnieniem kamienia milowego, dlatego że ta ustawa ona niezależnie od sędziów proszę zwrócić uwagę zostawiała w komisji od pozostawia czy zostawiała, bo to jeszcze nie ma w komisji tej odpowiedzialności zawodowej w izbie odpowiedzialności zawodowej wszystkie inne zawody chociażby adwokatów prokuratorów i tak ostatnie pytanie, bo weszliśmy oczywiście na tyle szczegółowo można w krótkim czasie rozmowy procedura jak ja być może Trybunał Konstytucyjny Julii związki powinien zajmować się tą ustawą odpowiedział pan już na moje wcześniejsze pytanie, gdyby się nie dają to prezydent ma prawo wycofać swoje weto to jeszcze 1 jeszcze oczywiście do momentu rozpoczęcia rozprawy moment rozpoczęcia obrotowy właśnie czy w ogóle wyobraża pan sobie, bo takie sytuacje pojawiają się one, że konwent prezydencki nie jest głosowane w sejmie, bo przecież tak naprawdę to jest prośba prezydenta powtórną, ale wielokrotnie także wyobraża pan sobie, że Trybunał w ogóle się tym, zanim w ogóle w ogóle nic pan ja już wszystko pisze w państwie pisowskim wyobrażam, że tak może być i jakby to będzie ad Kalendas Graecas, jeżeli zdarzyło się tak w państwie pisowskim weta w ogóle nie były głosowane kończyła się każdy może ja także tutaj tak samo Trybunał może tak powiem nigdy tego nie uchwalić, tym bardziej że jak wiemy mieliśmy sytuację z niektórymi ustawami Trybunał posiedzenia było 15× czy Piero ostatnie pytanie, ale krótką odpowiedź i jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym prezydent zapowiedział wniosek do Trybunału Trybunał się tym nie zajmuje kończy się kadencja czy nowa większość w sejmie może napisać tę ustawę na nowo, mimo że należy w Trybunale ustawy nie ma dzisiaj, a przez to, że pan prezydent tę ustawę prewencyjnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego w tej noweli nie ma tej noweli w porządku prawnym nie ma, czyli pierwotną ustawę można poprawiać, czyli pierwotną ustawę można poprawiać bardzo dziękuję pan mecenas Ryszard Kalisz był gościem poranka dziękuję za rozmowę ja również dziękuję miłego dnia informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA