REKLAMA

Rosja tnie produkcję ropy - zasługa sankcji czy chłodna kalkulacja?

Połączenie
Data emisji:
2023-02-15 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Szymon Kardaś z euro 5 Cancelo wojny w Foreign relations dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu będziemy rozmawiali o produkcji ropy rosyjskiej w ogóle handlu ropą rosyjską ropą, ale zacznijmy może takiej informacji, która pojawiła się przed paroma dniami to znaczy redukcja produkcji przez Rosję cięcie o 500 000 baryłek dziennie co się przekłada na pięcioprocentową produkcję w ogóle Rozwiń » podaż ropy rosyjskiej i na zapotrzebowanie jak jeśli chodzi o świat staje się pół procent coś coś takiego wyczytałem w fale są tam, czyli sporo w ME ta rosyjska decyzja, która jest przedstawiana przez władze jako dobrowolne cięcia się tak naprawdę i wszystko wskazuje, że jest cięciem wymuszonym i to wymuszone nie tyle embargiem na import ropy surowej, która działa od grudnia ubiegłego roku, ale to będzie cięcie wymuszone jak wszystko na to wskazuje embargiem na import rosyjskich produktów naftowych do Unii Europejskiej, dlatego że tutaj Rosjanie mają większy problem w przekierowaniu tych strumieni eksportu jeśli chodzi o produkt gotowe produkty naftowe po prostu nie ma łatwych do znalezienia alternatywnych rynków Azji tam kraje same produkują przetwarzają ropę surową ją wykorzystują na potrzeby wewnętrznej eksportują, więc Rosja Rosjanom będzie dużo trudniej te wolumeny, które muszą wycofać z Europy przekierować na inne rynki są przełoży się na spadek produkcji rafineryjnej samej Rosji, a to z kolei będzie skutkowało tym, że będą ograniczali wydobycie, które do tej pory przeznaczało nabyło właśnie na na potrzeby produkcji rafineryjnej w w Rosji też bardzo ciekawe, dlatego że tego rodzaju fenomeny miały wystąpić w przypadku gazu i o tym było wiadomo od początku, że z gazem będzie ciężko natomiast Rafał nie miało być tego problemu pamiętam, że rozmawialiśmy tatę studia, gdzie tłumaczył pan Europa jest dużo łatwiej sprzedać z przyczyn oczywistych i przekierować nadwyżkę rzekł przy tak kolokwialnie komu innemu wcisnąć teraz okazuje wcale nie to że inaczej by z wracam specjalnie na to uwagę na rozgraniczenie między tymi 2 rodzajami produktów jeśli chodzi o ropę surową i to co jest objęte embargiem unijnym Rosjanom w zasadzie jeśli patrzymy na dane z początku tego roku w zasadzie udało się 100% przekierować na inne rynki pytania się to przekierowanie udają się utrzymać horyzoncie nie całego roku kalendarzowego, który mamy przed sobą w i czy wszystkie kraje typu Chiny Indie Turcja czy podtrzymają zainteresowanie rosyjskim surowcem tak jak było coś tak, jakie mamy w tej chwili czy też nie to jest całe pytanie otwarte, ale na razie przynajmniej nie widać tutaj spadku i Rosjanie znaleźli substytucji natomiast przy produktach naftowych się na to zwraca uwagę, że przy produktach naftowych, czyli tej grupie przetworzonej jest problem o, tyle że jak Rosjanie przestają eksportować do Europy produkty naftowe to trudniej jest znaleźć na produkty naftowe rynki zbytu, gdzie indziej, bo Chińczycy mają własne rafinerie przetwarzają ropę i prąd i prąd jak też eksportują to samo Hindusi w związku z tym w związku z tym, żeby Rosjanie tylko na dla części tego eksportu gotowej produkcji znajdą alternatywy dla części nie to będzie dużo trudniejsza w takim krótkim horyzoncie czasowym co moim zdaniem właśnie będzie skutkowało tym, że ograniczą produkcję rafineryjną i na potrzeby tej własnej produkcji rafineryjnej będą musieli zmniejszyć wydobycie oczywiście kalkulacja rosyjska jest taka, że być może skoro będziemy musieli produkować mniej w naszych rafineriach to zrekompensujemy sobie tym, że wtedy więcej ropy surowej będzie dostępne spróbujemy jeszcze więcej ropy surowej przed stajenkę zagranicznych, ale biorąc pod uwagę to, że i tak już duże ilości musieli przekierować w ramach eksportu ropy surowej to jest pytanie czy te rynki, które za absorbował te rosyjską ropę surową czy jeszcze więcej będą w stanie zaabsorbować z tej pozycji pt. Europa przeznaczana na produkcję w rosyjskich rafineriach prawda w związku z tym ta zapowiedź rosyjska moim zdaniem jest właśnie związana z tym, że oni zdali sobie sprawę, że przy przekierowaniu eksportu produktów naftowych będą mieli dużo większy problem niż przy ropie surowej no to będzie miało konsekwencje dla wydobycia, a co za tym stoi się lepiej zrozumieć to znaczy czytaj także łatwiej jest taniej jest lepiej jest przetwarzać ropę u siebie niż kupować gotową z czego to wynik to wynika z kilku elementów po pierwsza dlatego po pierwsze, takiego elementu, że ten popyt nie jest byłyby wysoki, dlatego że kraje, o których rozmawiamy, na które zostanie wyliczyli, czyli takie właśnie Chiny Indie mają własny potencjał rafineryjny, które mogą wykorzystywać do przetwórstwa tej ropy surowej i co jest najważniejsze z punktu widzenia krajów przetwarzających no przechwytywać w ten sposób tak zysk, bo w momencie, kiedy kupujemy relatywnie tanią rosyjską, bo to też czasem bardzo wyraźnie powiedzieć, że Indie Chiny one zyskują nie tylko na tym, że się zwolniły jakieś tam ilości ropy, którą mogą sobie zakupić dodatkową, ale to przecież to jest co ważniejsze ropa tania, bo Rosjanie muszą oferować bardzo duże zniżki szczególnie Indiom i w związku z tym w momencie, kiedy kupuje się tanią rosyjską ropę z dużym dyskontem ma się możliwość przerabiania własnych rafineriach i sprzedawania gotowych produktów naftowych najprawdopodobniej tutaj będziemy się nocą możemy spodziewać w tym roku właśnie wzrostu eksportu też z krajów azjatyckich gotowej produkcji naftowej na europejski rynek no to przechwytuje się ten zyska wiadomo, że sprzedaż produktów naftowych generuje większe zyski niż sprzedaż ropy surowej, więc to to jest nim to jest ten element no i dorzuciłbym taki element, który trochę mniej mówi, ale też ważne logistyczne to znaczy, o ile Rosjanie w wiele na to wskazuje, że zorganizowali sobie w sloty, która pozwala im przekierowywać eksport ropy surowej o tyle też częściowo dzięki tzw. szarej czy czarnej czy Flocie widmo tak tej, która wcześnie była wykorzystywana do przewozu innej sankcjonowane ropy innych krajów w to w przypadku produktów naftowych ta Flota niekoniecznie uda się wykorzystać, dlatego że produkty naftowe wymagają trochę innych parametrów technicznych, żeby można było ją ją przewozić i toteż pewien czynnik, który utrudnia taką taką takie łatwe przekierowywane eksportu jest ciasto podkreślam gotowej produkcji naftowej takie, czyli takiej ropy, która już po przetworzeniu w postaci tam diesla benzyny i tak by dobrze przejdźmy do tego tematu, który właściwie jest tematem i Wschodzie Europy nadrzędnym w 2 przy dokłada się do tego co właśnie pan tutaj narysował przed chwilą, czyli wprowadzenie limitu cenowego od 5lutego 2 tysięcy 2003. roku test ten jak sądzę wielki sukces polityki unijnej to jesteś w limit wsparte przez grupę G7 tak i oba limity warto powiedzieć, że wcześniej oczywiście, kiedy wchodziło w życie embargo na ropę surową on też by zostało uzupełnione limitem cenowym na rosyjską ropę na poziomie 60USD za baryłkę i teraz przetargu na produkty naftowe też dołożono właśnie te pułapy cenowe z 1 strony na produkty pokroju diesla tutaj tam Puławy trochę wyższe no i na takie o wyższym poziomie zaświadczenia przed aleją połowy tamto ta stawka jest niższa oczywiście wprowadzono instrumenty teoretycznie po to, żeby no i jeszcze bardziej ograniczyć możliwości by do nie tak ME by uzyskiwania wpływów finansowych przez Rosję z tytułu handlu surowcami energetycznymi szczególnie oczywiście tutaj w kontekście naftowym naraz czasem powiedzieć otwarcie, że ten środek, którym rozmawiamy on na razie jakby średni sposób wpływa na tę na tę wielkość rosyjskich wpływów z handlu, dlatego że w momencie, kiedy były te pułapy wprowadzane w przypadku ropy surowej teraz wybór produktów naftowych nie to one i i tak są powyżej tych poziomów cenowych po, których rosyjska ropa czy produkty naftowe są sprzedawane w związku z tym on ma na razie niewielkie znaczenie i może być więcej, że tak naprawdę dochodzi do pana w sensie paradoksalnej sytuacji, że te pułapy cenowe one w pewnym sensie luzują te bardzo ten bardzo ostry wariant restrykcji związanych z embargiem, które Unia wprowadziła pierwotnie w czerwcu ubiegłego roku, bo przypomnijmy, że o oba te środki dotyczące embarga uzupełnione opłatami cenowymi, ale napada same embarga były prowadzone w czerwcu do SEG terminem wejścia w życie odłożone odpowiednio o o pół roku Szadku ropy i dni i kolejnych tych 2 miesięcy jeśli produkty naftowe, ale wtedy w tym pakiecie z przewidziano, że poza tym, że Unia nie będzie kupować rosyjskiej ropy drogą morską i większości produktów naftowych to przyjęto jeszcze, że będzie, że wprowadzi zakaz świadczenia usług transportowych finansowych ubezpieczeniowych dla unijnych firm wobec podmiotów, które no miałyby handlować rosyjską ropą dostarczać na rynki państw trzecich tras pułapy cenowe zmodyfikowały TEN-T ten ten konkretny zakaz, bo powiedział także w momencie, kiedy rosyjska ropa będzie sprzedawana poniżej 60, a produkty naftowe poniżej tych pułapów, o których wcześnie wspomnieliśmy no to wtedy nie ma takich barier, czyli unijne firmy mogą nadal świadczyć usługi związane z eksportem czy czy handlem rosyjską ropą czy produktami naftowymi na rynkach państw trzecich, czyli tak naprawdę wiem, że brzmi paradoksalnie ale, ale w pewnym sensie te pułapy cenowe no one poluzowały ten reżim, który pierwotnie był zaprojektowany w ramach embarga, ponieważ tej ceny są tak poniżej tych pułapów no to w to nie jest żadna dodatkowa sankcja Rosja dzięki temu może nadal wykorzystywać europejską flotę ryby czy firmy do ubezpieczania tych transakcji, które mnie na dotyczą obrotu ropą surową produktami naftowymi na rękach państwa czy 1416 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie ich wdzięk skutki w 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Szymon Kardaś z euro 5 Cancelo Foreign relations rozmawiamy o tzw. pułapie cenowym wprowadzonym na raka i produkty ropopochodne rosyjskie powiedzieliśmy o tym jak on działa to znaczy w zasadzie powiedzieć o tym rząd w tej chwili nie działa teraz pytanie pamiętam, kiedy myśmy zaczęli w ogóle rozmawiać o tym pomyślał, kiedy pan parę miesięcy temu zawitał do studia w bardzo podekscytowany aktor specjalista w samym tym pomysłem tym projektem wydawało się, że to jest niemożliwe to się nie uda jednak się udało tak takie rozwiązanie wprowadzić dla wielu na rozczarowującym poziomie, ale teraz pytanie i jakie ma to praktyczne konsekwencje teraz, jakie może mieć w przyszłości w nosie praktyczne konsekwencje dla Rosji, bo rozumiem, że oceniamy perspektywy dotkliwości tak wszystkich gości tego narzędzia w jak wskazują, że na analizie jeszcze dla albo wół, że tak naprawdę gdyby, żeby mechanizm działał to jak i jaką ostatecznie zadziała to konieczne jest jak uwzględnienia całego szeregu czynników, które w, które tutaj mają mają wpływ na jedną z tych czynników była wysokość tego pułapu cenowego i teraz w momencie, kiedy będą w przypadku ropy tak, jeżeli ustanawiamy pułap cenowy na poziomie 60USD w momencie, gdy rosyjska ropa rosyjskiej oraz takie tańsze czy tak kosztuje mniej niż ten pułap cenowy to jest oczywistym, że praktycznych konsekwencji wynikających z samego pułapu nie ma plus dochodzi się ta wątpliwość taka związana z tym że no by znosimy de facto ten zakaz dotyczący świadczenia usług dla unijnych firm tych, o których wspominaliśmy przed przed przed przerwą w Zakopanem można mieć wrażenie nie tylko, że pułap nie nie zadziałał, bo nie mógł, bo poziom był za wysoki w stosunku do realnych cen i zasłane są Jerzego Górskiego rosyjskiego Urals same są poniżej tego pułapu ZAK nie ma tutaj to praktycznego znaczenia, a jednocześnie, jakby firmy unijne mogą tutaj te usługi, które wcześniej były objęte zakazem świadczyć więc, więc tak napady praktyczne konsekwencje samego pułapu byłyby wtedy, gdyby się okazało, że ceny ropy idą w górę i to mocno i to nie tylko Brent, ale oczywiście też idzie uraz i kiedy NBP średnie ceny rynkowe przekraczają ten poziom 60USD to wtedy oczywiście ten pułap miałby znaczenie, bo wszyscy ci, którzy właśnie sprzedawali po cenach rynkowych nie kupowali rosyjską, bo po cenach rynkowych musieliby liczyć z jak z zastosowaniem tych restrykcji, które Unia wprowadziła jeśli idzie o świadczenie usług tak transportowych ubezpieczeniowych tak dalej w związku z tym w związku z tym dopóki ceny są poniżej pułapów no to praktyczne konsekwencje wynikające z samego pułapu są niewielkie to większe są konsekwencje wynikające po prostu z tego, że rosyjska ropa kosztuje mniej i przez to Rosja, która ją sprzedaje na rynkach zewnętrznych Indiom Chinom innym innym krajom jeszcze oferują zniżki po prostu tym mniej zarabia no i oczywiście na rosyjski budżet dzięki temu jest zasilany w dużo mniejszym stopniu niż był w roku 2020 drugi w pytanie czy może tak wiem, że wcześniej nie ma szklanej kuli, ale czy możemy spodziewać w najbliższym czasie wzrostu cen ropy to znaczy czy coś takiego się może na rynku wydarzyć takie przewidywania są na razie nic na to wskazuje jak obserwujemy sytuację w ostatnich dniach do ceny ropy oczyszcza on się delikatnie zmieniają one nawet jak Niemki w niektórych jak idą w górę, które pragną narodu one na to tonie nie nie zwiastuje jakiegoś tutaj będę poważniejszego tąpnięcia, więc oczywiście na razie nic na to by nie wskazuje no ale wiemy, że mogą mogą przesunąć czasami jakieś czarne łabędzie i zmienić mam tutaj mocno mocno sytuację by et jest jeden z czynników też ważnych, o którym rozmawialiśmy wcześniej, bo to była pewna niewiadoma jak Rosjanie odpowiedzą na te wszystkie restrykcje, które się pojawiły oczywiście wiemy że, że byli gotowi Rosja jest gotowa na różne kroki eskalacja inne, ale tutaj było to pytanie czy będą gotowi na eskalację w takiej sferze, która z ich punktu widzenia ma naprawdę newralgiczne znaczenie, bo ta ropa wrak waży nieporównywalnie więcej jeśli chodzi o wpływy budżetowe niż gaz zastanawia się już Rosjanie zagrają na ostro krótkoterminową czy ograniczą eksport by były produkcji itd. okazało się, że nic takiego zrobili, a co w ogóle by ten dekret Putina, który ma być odpowiedzią na pańska wina na embargo i 8 wykuwał przez kilka tygodni na normalnie Rosjanie odpadają zwykle ostro i szybko raz, że odpadł wypływała długo ona ostatecznie jak już się pojawiła była dość delikatna, więc zmierzam do tego, że Rosjanie na te środki zareagowali bardzo łagodnie jak na siebie co pokazuje, że to jednak zdają sobie sprawę z tego, że zagranie ostro taką kartą, która ma znaczenie z punktu widzenia ich budżetu UE wiązałoby się tak dużo by poważniejszym ryzykiem niż zagranie kartą gazową w EMA to też wpływa na to, że no nie dochodzi na razie do jakichś poważniejszych tąpnięć jeśli idzie taką równowagę globalną w na rynku naftowym, ale rozumiem, że wszystko, że w pewnym sensie pokazano, a nie ma też dobre określenie, ale tak jak pana słucham mam takie wrażenie, że pokazane, jakimi kartami można to jeszcze zagrać w obie strony tutaj pokazały co mają w zasięgu i że ten kraj kapie pewnego rodzaju takim mieczem Damoklesa tak trochę tak, bo oczywiście w momencie kiedy, kiedy dobrobytu celem wyskoczyły nasze doniesienia to nie wskazuje, gdyby wyskoczyły to oczywiście wtedy mógłby mógłby zadziałać oczywiście jak mówił o kartach czy możliwości, które mamy no pamiętajmy o tym, że sama decyzja o rajstopach czy decyzję o rajstopach on też zakładają możliwość rewizji to znaczy państwa członkowskie i inne kraje G7, które się do tego dołączy dołożył dołączyły mogą rewidować ten pułap tak to jest wprost przewidziane rzecz będą oceniać jak on ma wątpliwości tak dalej i się też trudno wyobrazić, żeby można było osiągnąć Unii konsensus koronie udało się osiągnąć w momencie, kiedy mechanik wprowadzono, żeby ten pułap niższe były kraje, które postulowały paniom i 3040 i towarzysze, bo bardziej dotkliwe dla Rosji niż 60, ale były też takie, które sygnalizowały, że Malta Cypr Grecja, że to powinna być na poziomie 70, tak więc myśmy tutaj różne różne grupy pań, które lobbowały za różnymi rozwiązaniami, więc oczywiście to jesteś pewna opcja, która jest jak mówię będzie trudno osiągnąć jakiś konsensus skoro nie dało się zaostrzyć tej tego środka wcześniej, ale sam fakt, że potencjalnie taka opcja oczywiście istnieje to z pewnością jest jakiś tam element kontekstu, który też warto brać pod uwagę, ale czy to jest także pana okiem właściwie szansę na możliwości sankcyjne na ten główny na tę na to jakby główną żyłę, którą po wojnie klasa oraz już się skończyły de facto ta decyzja pokazuje, że to jest Max co na co sobie zachód może pozwoli w to oczywiście możemy jeszcze pójść dalej siedział embargo naftowe, bo pamiętajmy, że ropociąg wróżba jest wyłączony z tego embarga, czyli nadal był no mniej więcej 13 nocami już teraz nie, bo Niemcy z zrezygnowały z importu całkowicie, ale pamiętajmy, że ropociąg drużba czy taki pociąg, którym do 2022 roku Polska Niemcy Szwed były Czechy Słowacja i Węgry nie wprowadzały rosyjską ropą wyłączony forma jest wyłączony formalnie z reżimu sankcyjnego i oczywiście część krajów będzie prawdopodobnie z tego wyłączenia korzystać tak jak Węgry Słowacja Czechy Niemcy zrezygnowały dobrowolnie z importu od od początku tego roku importują ropę Polska mówiła, że zrezygnuje, ale rzeczywistość niestety okazała się bardziej brutalna, bo jesteśmy związani umowami jeszcze 1 umową do 2011 roku sam import będzie kontynuowany już to rozminęły deklaracje polityczne z nagłym oceną były biznesową po stronie głównej firmy, która te kontrakty obsługuje po naszej stronie w związku z tym EPDM rozszerzenie tego embarga o to to jest jeden z takich takich kroków no właśnie by obniżenie tych pułapów cenowych to byłby jeszcze bierzcie takiej to jeszcze taka opcja, którą mamy, ale wtedy się pytanie czy Rosjanie nie zagraliby krótkoterminowo ostrzej taki na szkodę ograniczyli drastycznie produkcji na razie widać, że nie chcą ostrzej w tej materii grać, ale w zostaje taką, jaką jako pewna niewiadoma, więc ciemnym i jeszcze trzecia rzecz myślę, że możemy pomyśleć o by był też uszczelnianiu i takim może bardziej wnikliwym AM uderzanie w rosyjski sektor energetyczny jeśli idzie o kwestie technologiczne i kwestie produktowe czy tutaj myślę, że jest jeszcze sporo spore pole do zrobienia zarówno jeśli chodzi o monitoring i ocenę tych restrykcji, które już zostały wprowadzone na ile one są przestrzegane jakaś wstępna ocena ich dotkliwości i ewentualnie poszukanie takich jeszcze obszarów w ramach tego sektora technologii żeby, żeby krótko mówiąc byłyby zmyślą o takim horyzoncie średnio długoterminowym rzeczywiście utrudni życie rosyjskiemu sektorowi energetycznemu, więc myślę że, że to jest coś co warto robić generalnie za taką uwagę, że wprowadziliśmy 9 pakietów sankcyjnych dziesiąty jest w drodze i to już bardzo dobre, bo zawsze każde takie sankcyjną pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, żeby w Rosji uderzać, ale myślę, że przyszedł taki czas, żeby na poziomie Unii Europejskiej Amerykanie robią pewnie lepiej niż my, ale się na poziomie Unii Europejskiej to co byłoby wskazane to dokonanie takiego przeglądu uczciwego przeglądu wprowadzonych restrykcji zakresu ich stosowania takiej wstępnej oceny ich ich skuteczności dotkliwości, bo nie sztuka sprowadzić 17 pakietów, które jak się potem okaże Niewiem realnie działają 4 albo jakiś tam większej skali działają 4 może czas najwyższy, żeby dokonać takiego naprawdę uczciwego przeglądu i wprowadzać takich mechanizmów regularnego monitorowania w jaki sposób restrykcje w rosyjskiej rosyjską gospodarkę uderzają dziękuję bardzo, dr Szymon Kardaś z serii 5 Cancelo Foreign relations był państwa moim gościem 1435 program przygotowała Martyna Osiecka realizował Kamil Wróblewski za chwilę przewodnik TOK FM na zdrowie praca informacje i raport gospodarczy, który poprowadzi Tomasz sed Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA