REKLAMA

Piotr Buras: Powinniśmy zmienić Konstytucję lub opuścić Unię Europejską

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2023-02-18 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
17:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w naszym studio Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych dzień dobry dzień dobry wiemy komisja europejska wniosła skargę do UE w sprawie Trybunału Konstytucyjnego prowadzonego przez Julię Przyłębską minister Szymon Szynkowski vel Sęk minister spraw europejskich komentował, że to jest, że komisja ogłosiła podjęcie całego bardzo dużego pakietu decyzji w sprawach naruszenia owych w odniesieniu do w zasadzie wszystkich państw członkowskich Rozwiń » mówił również uczulam, żeby nie nadawać tej decyzji szczególnego charakteru była to decyzja spodziewana panie dyrektorze czy rzeczywiście nie ma niczego szczególnego w tym kroku komisji europejskiej w sprawie Polski w myśl, żeby minister ma po trosze rację, a po trosze nie to znaczy ma rację dlatego, że to był taki miecz Damoklesa, który wisiał nad nami od września zeszłego roku, ponieważ taka procedura wnoszenia skargi do Sul trwa ona zaczęła się pod koniec 2021 roku w przypadku naszego Trybunału Julii Przyłębskiej po tym, jak tym, że Trybunał wydał słynne orzeczenie podważającym prymat prawa europejskiego i ona przeszła kilka etapów i we wrześniu zeszłego roku komisja już mogła wystąpić z taką formalną skargą do Trybunału, ale tego nie zrobiła w tym sensie minister ma rację, że to mogło nastąpić w każdym momencie nie było nic nagłego tylko komisja po prostu zwlekała i pytanie, dlaczego komisja zwlekała nie, dlaczego tego nie robiła rad i tutaj ten taki bardziej nadzwyczajny element jednak, choć w grę to znaczy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa komisja nie robiła żadnego dramatycznego kroku, czyli występowała z taką skargą formalną do Trybunału przez kilka miesięcy dlatego liczyła na to, że dojdzie do porozumienia z rządem polskim w kontekście sporu po mianowicie z punktu widzenia komisji do serca problem Trybunału Konstytucyjnego jest ważny, ale tak naprawdę ważny kluczowy jest problem przestrzegania prawa europejskiego w Polsce i to orzeczenie, które Trybunał wydał wtedy było źródłem tych problemów i teraz, gdyby się udało załatwić niejako sprawę przestrzegania orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w Polsce, których przestrzegania Trybunał Przyłębskiej zakazał de facto, gdyby udało tę sprawę załatwić przy okazji negocjacji UK po no to nie byłoby zwraca się zamroził sprawa by się pewnie zamroziła czy czy nie nie trzeba było tutaj stawiać na ostrzu noża kwestii Trybunału Konstytucyjnego, bo problem z punktu widzenia komisji ten główny byłby byłby jakoś tam załatwiony natomiast w decyzję Andrzeja Dudy o przesłaniu ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej je jakoś zainspirowała komisję do tego kroku no myślę, że tak zdecydowanie dlatego, że to jest tak, że Andrzej Duda wysłał tę tę ustawę do Trybunału i postawił tym samym pod znakiem zapytania to na czym komisji europejskiej i państwo Unii Europejskiej najbardziej zależy to znaczy, że pewne decyzje Trybunału sprawności Unii Europejskiej są implementowane w Polsce oczywiście sprawa bardziej skomplikowana, bo Capello to nie jest wyrok Trybunału ale, ale generalnie chodzi o to, że te zasady Unii Europejskiej w Polsce stosowane no i w momencie, kiedy trafi sprawa trafiła teraz do Trybunału, który jak winnych wiemy i komisja wie wszyscy doskonale wiedzą no jest z do cna anty unijny no bo wydał swoje orzeczenie, które po prostu zakazuje stosowania w Polsce tych orzeczeń Trybunału z możliwości Unii Europejskiej, które dotyczą polskiego sądownictwa no to komisja skorzystała z tej otwarty już ścieżki, którą tak jak powiedziałem już mogła z tego skorzystać już od września i i postawiła znak postawiła w końcu sprawę na ostrzu noża jeśli chodzi o te sugestie ze strony ministra, że to komisja po prostu podejmuje właśnie duży pakiet decyzji w odniesieniu w zasadzie do wszystkich państw członkowskich, a czy są porównywalne spory z innymi rządem nie znaczy takiego takiego sporu z żadnym innym rządem nie ma butelki Spurs z Niemcami o o jedno 1 wyroków Trybunał Konstytucyjny niemieckiego, ale my jednak mniejszą uwagę w przypadku Trybunału Konstytucyjnego polskiego to jest także ten Trybunał podważył najważniejszą zasady, na których opiera się co prawo europejskie i wywrócił do góry nogami niejako porządek prawny czy gdyby nie wrócił tego porządku prawnego nie ma takiej mocy, ale w w Polsce no zakazał stosowania orzeczeń Trybunału w sprawie, która jest fundamentalna dla całego systemu prawnego unijne dotyczy niezależności sędziowskiej czy, jeżeli te de facto Trybunał powiedział no i cokolwiek sądy unijne powiedzą na temat tego czy w Polsce jest stosowane są stosowane zasada niezależności sędziowskiej to to nie może być u nas realizowane nam wychodzi minister Zbigniew Ziobro z kartką, cytując konstytucję konstytucja najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej pan wyjaśni naszym słuchaczom nie prawnikom może trochę pogubione w tej sprawie jak to jest, że konstytucja najwyższym prawem Rzeczypospolitej prawo europejskie ma być na mecz prymat no z konstytucją również przewiduje realizowanie umów międzynarodowych traktat europejski, który podpisaliśmy jest taką umową i ona stoi powyżej to znaczy zasada jest taka, jeżeli najprostsze prościej mówiąc, jeżeli dochodzimy do wniosku, że to Polska konstytucja jest nie do pogodzenia z traktatami Unii Europejskiej, a do tego doszedł nasz Trybunał, ale powinniśmy opuścić Unię europejską albo 55 konstytucji nie ma nie ma innej drogi, bo na tym polega u system prawny Unii Europejskiej, do którego z własnej woli przystąpili w tym sensie, że filozofia prawa europejskiego na tym opiera żona musi być uniwersalnie obowiązującą musi być uniwersalny obowiązujący, bo po prostu inaczej nie ma wspólnego rynku nie ma wspólnych zasad nie ma nie ma wspólnego porozumienia co do ich obowiązywania także nie to jest to jest nie do przeskoczenia i więc ewentualnie musimy zmienić konstytucję, żeby umożliwić stosowanie orzeczeń Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w Polsce ze Skrą bez precedensu takie zapytanie Trybunał sprawiedliwości o sąd Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny danego kraju to jest to znaczy tak jak mój był był przypadek Niemiec, ale nie było, ale dotyczy konkretnego orzeczenia to znaczy nie było tego organu nie było całego organu także to jest sytuacja w tym sensie jest sytuacja bez precedensu i i jesteś ciekawy to znaczy jeszcze wyliczeń mówiących o tym, że ten wie ten, gdy ten krok komisji trochę wiszą nad nami i ich był takim trochę mieczem Damoklesa musimy też mieć świadomość, że nad nami jeszcze dziś 1 taki mieć mało się tym bardzo mówi, ale komisja w każdej chwili od listopada 2021 roku w każdej chwili może wystąpić do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę bardzo wysokiej kary dużo większej niż wszystkie kary, które do tej pory były nakładane za to, że Polski rząd realizuje wyroku kluczowego wyroku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego systemu sądów dyscyplinarnych 15lipca 2021 roku to jest sytuacja, która znowu może nas w momencie zaskoczyć nagle okaże się, że te wszystkie sprawy, które dzisiaj się toczą przed czy przed Trybunałem czy negocjacje polskiego rządu z komisją nie przyniosły żadnego rozwiązania prawo Unii nadal nie nie nie przestrzegane komisja może wystąpić też od nałożenia kary, która nie ma żadnych granic to jest ciekawe, że nie ma żadnych granic co do wysokości kary Trybunał mógł nałożyć to jest sytuacja oczywiście absolutnie bez precedensu tak jak Trybunał bez precedensu to również bez precedensu sytuację, że Trybunał wydaje unijny wyrok w tak ważnej sprawie jak niezależność systemu sądownictwa, a rząd mówi, iż Trybunał danego państwa, że miasto nie obchodzi nie będziemy tego realizować, więc to nam również grozi jeśli będzie tak, że Trybunał sprawiedliwości w ramach środków zapobiegawczych zamrozić działanie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, a ten, a ten, że organ ma zbadać przecież na zlecenie prezydenta Andrzeja Dudę ustawie o Sądzie Najwyższym, który ma nam odblokować APo co zrobimy w to znaczy po pierwsze, jakikolwiek wyrok Trybunału by zapadł to w zasadzie nie będzie miało wielkiego znaczenia w tej sytuacji nie jest z punktu widzenia naszych relacji z Unią w to znaczy to jest także komisji europejskiej zależy na tym, żeby ta ustawa, która została uchwalona przez Sejm weszła w życie, jeżeli ona nie wejdzie z decyzją legalnego Trybunału czy nielegalnego Trybunału to efekt będzie ten sam, jeżeli wejdzie to niezależnie od tego jaki to będzie Trybunał będzie okej natomiast ja myślę, że po prostu cud no Trybunał nie zastosuje pewnie do tego zabezpieczenia, ponieważ sam Trybunał to jest problem in to jest powód dla tej skargi, którą komisja składa stwierdził że, że takie decyzje o zabezpieczeniu zawieszające np. funkcjonowanie jakiś organów w Polsce nie mogą być przestrzegane przez te też organy czy Polski rząd, ponieważ Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej rzekomo nie ma prawa w świetle polskiej konstytucji wydawania takiej decyzji więc, więc nie będzie to nie będzie myślę przestrzegane prawniczy Monty Python się z tego wszystkiego robi, ale przecież no my wszyscy chcemy poszerzyć pieniędzy, czyli po i część z nas większość mam nadzieję również praworządności w Polsce tymczasem właśnie zaczyna się ma trwać tak, że pytanie czy my nie utkniemy w tym wszystkim oraz pytanie dość dramatyczne nie mówi się gdzieś tam na korytarzach brukselskich, że kpi dla Polski to jest co przypadłość za dużo tych problemów w to znaczy i ja myślę że, gdy w Brukseli jest ogromne zdziwienie, ponieważ my byliśmy o krok od tych pieniędzy to znaczy Jan uważam, że ustawa sejmowa, opierając się na nie własnym zdaniu Arena opinii prawników, których szanuje i który wierzy no ta ustawa nie całkowicie nie wypełnia kamieni milowych milowy jest być wysoce problematyczne, ale realia są takie, że komisja europejska wg wszelkiego prawdopodobieństwa uznałaby tę ustawę w obecnym kształcie za absolutnie wystarczające uruchomiłoby kpi wciągu między 3 miesięcy no, więc decyzja prezydenta o przesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego komplikuje sprawę nieprawdopodobny sposób, ponieważ również ze względu na sytuację w samym Trybunale jak wiemy nie wiemy nie wiadomo czy w ogóle uda się zebrać skład sędziowski, który będzie mógł wydać liczony będzie wypowiedziało posłuszeństwo liczyłem kim tak i być może nie uda w ogóle takiej decyzji dojść i to oznacza rzeczywiście, że to, że pieniądze są dzisiaj dużo bardziej zagrożone niż niż były, ale wyłącznie z powodu właśnie tych naszych wewnętrznych problemów politycznych, a nie z powodu decyzji komisji, która rzeczywiście była gotowa pieniądze uruchomić bardzo szybko i aleja w tej chwili rzeczywiście nie bardzo w potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym pieniądze szybko do Polski przychodzą, chyba że jednak prezesowi Kaczyńskiemu uda się jakoś zmobilizować Trybunał Konstytucyjny jakimiś metodami do tego, żeby szybko wydał wyrok pozytywny w sprawie tej ustawy wtedy lud rzeczywiście myślę, że wszystko się potoczy czy mamy teraz kibicować, żeby poseł napisał do SMS-a to zadzwonię do prezes Trybunału Konstytucyjnego i to załatwił, bo to zdarza tak tak czy, jeżeli chcemy, jeżeli zależy nam na tym że, żeby pieniądze kpi przyszły musimy mieć wielką nadzieję, że prezes Kaczyński namówi prezes Przyłębską do wydania właściwego wyroku, a prezes Przyłębska namówi członków Trybunału Konstytucyjnego tego, żeby wybrali się w składzie pełnym, czyli minimum 11 członków tego Trybunału mimo 6 z nich kwestionuje zaraz jak prezes Press Przyłębski do tego, żeby wybrali wydali właśnie taki wyrok reszta ustawa jest niekonstytucyjny, ale to oni przecież nikogo nie obchodzi prymat prawa europejskiego też jest zgodny z polską konstytucją mimo to został uznany za niezgodny, więc znaczy to znacznie no to jest to jest farsa, ale taki surrealizm strona chińska konferencja bezpieczeństwa dyskusję na temat bezpieczeństwa rzecz jasna przede wszystkim z prawa Ukrainy, która 1 ekspertów mówi u nas na antenie, że to smutnie siedzieli przywódcy unijni by zmęczeni wojną też pan widzi ja myślę, że decyzje z wręczeniem wojną no na pewno jest to przede wszystkim samej Ukrainie ale, ale myślę, że polityczne zmęczenie również jest w Europie, ale myślę, że taki smutek czy trochę nietęgie miny no wynikają z tego, że sytuacja na froncie nie jest dobra i że ta ofensywa rosyjska, która niektórzy mówią już zaczęła niektórzy mówią, że dopiero zacznie, ale ona ona jest groźna i Europa ma świadomość, że jest słabo przygotowana na długą wojnę w sensie przede wszystkim zdolności do tego, żeby dostarczać odpowiedniej ilości amunicji Ukrainie, żeby dostarczać części zamienne do sprzętu wojskowego uszu w dużej mierze bardzo praktyczne rzeczy przedstawić, ale to jest to wymaga przestawienia gospodarki wymiar wymaga bardzo dużej mobilizacji właśnie przemysłu zbrojeniowego, a to jeszcze niedostępny niedostatecznym stopniu się stało też trudno, żeby się stało tak z dnia na dzień, ponieważ jest bardzo skomplikowany proces, więc myślę że, że jest takie duże zaniepokojenie, że ten konflikt może jeszcze trwać długo i może być bardzo gorący, a że nasze zasoby no nie są nieskończone największe rosyjskie w ja myślę, że nie jestem ekspertem wojskowymi nie chcę tego oceniać, bo to to wymaga oczywiście głębokiej wiedzy na temat tego jak w im i w jak też przemysł rosyjski funkcjonuje, ale wiemy jedno na pewno, że no on te zasoby rosyjskie są większe niż na myśli wydawało przed paroma miesiącami, a tam też dyktatora tutaj polityków, którzy muszą oglądać najgorsze w tym sensie dobrze na na społeczeństwo Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych dziękuję panu za wszystkie komentarze dziękuję bardzo, siódma 58 poranna informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA