REKLAMA

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2023-02-20 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:21 min.
Udostępnij:

O wystawie „TWORZYMY OBRAZY, WYDOBYWAMY NASZE GŁOSY” mówiła dr Izabela Kamińska-Jatczak z Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dr Izabela Kamińska Jadczak z katedry pedagogiki społecznej i resocjalizacji wydział nauk o wychowaniu Uniwersytetu łódzkiego jest gościem programu dzień dobry dzień dobry państwu witam serdecznie prowadzi pani badania z udziałem rodziców przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze zagrożonych odebraniem dziecka, którym odebrano potomstwo, a teraz starają się je odzyskać instytucji pieczy zastępczej takich jak domy dziecka czy rodziny zastępcze nader bada pani także Rozwiń » tych, którym się to udało co wynika z tych badań znaczy badania mają charakter partycypacyjny tak, czyli miały one na celu współtworzenia wspólnie z rodzicami biorącymi udział w projekcie wystawy, która mogłaby udostępniać ich głos szerszej publiczności i powstał również firm, które w takiej konwencji Storytel ringu zostało przygotowane dzisiaj właśnie odbyło się otwarcie tej wystawy wydarzenie, na którym pojawili się przedstawiciele instytucji pomocowych sądu, a biura rewitalizacji mieszkalnictwa przedstawiciel organizacji pozarządowej środowiska akademickiego właśnie przypomnijmy, że dziś jest światowy dzień sprawiedliwości społecznej to jest bardzo ważny dzień w kontekście przedmiotu pani badań i dociekań naukowych prawda tak tak tak właśnie przekazali oni jakby swoje głosy swoje głosy, pokazując jednocześnie takie by działa indywidualne historie często no o charakterze dramatycznym, ale też w kontekście wyzwań systemowych, które przed nami wszystkimi stoją co od 1 już na pana pytania okazało wskazało pewna trudność czy też wezwania tutaj w naszym środowisku łódzkim lokalnym, z którym powinniśmy zacząć coś zrobić tak, żeby ten system wsparcia po prostu dla takich osób działał lepiej mam nadzieję, że oprócz publikacji naukowych, które oczywiście będą przygotowywane w związku z zebranym materiałem badawczym uda się również stworzyć taką sieć po prostu instytucji, które mogłyby się spotykać ze sobą i współtworzyć projektem nakierowane na właśnie to, aby system po prostu poprawić w tym wydaniu naszego miasta w wystawa dziś otwarta nosi tytuł tworzymy obrazy wydobywamy nasze głosy, a pani pracuje z uczestnikami projektu metodą tzw. foto głosu to jest tak to właśnie metoda często wykorzystywana w takich badaniach partycypacyjnych opartych na sztuce, gdzie wykorzystuje się narzędzia wizualne i my tutaj skupiliśmy się na fotografii na początku metoda foto głosu polega na tym, że osobę biorącą udział w takich projektach często właśnie zagrożone wykluczeniem społecznym stają się twórcami to znaczy one same decydują o tym co chcą sfotografować, jakiemu to, jakie temu nawet znaczenia i fotografują tam robią zdjęcia i często później właśnie tworzy się takie wypowiedzi wizualną tekstowa mające ten określony przekaz re takie osoby chcą po prostu rozpowszechniać połączone są różnego rodzaju właśnie debatami społecznymi akcjami pojawiły się takie zdjęcia, które panią poruszyły właściwie każde zdjęcie nie porusza, dlatego że no ja jestem w ten proces, jakby tworzenia projektu zaangażowana od samego początku dojście do UE w tym procesie, bo właściwie wzięliśmy ze sobą pracować w marcu zeszłego roku to polegało na początku to na tym, że w ogóle rodzice musieli dojść do tego co chcą pokazać to wydaje się, że takie proste zrobienie zdjęcia, ale proszę wierzyć żeby, jakby dojść do momentu, w którym mija już wiem co z tego swojego życia wybrać co chce przekazać innym wiem, dlaczego chce przekazać nie wcale takie proste, więc właściwie każda z tych fotografii jest bardzo taka bym powiedziała poruszająca jest 1 fotografia przedstawia ring bokserski jest też fotografia, która sygnuje naszą wystawę, gdzie właśnie osoba, która odzyskała sieć 5 latach walki, z jaką NATO mówi z systemem no opowiada o o, jakby tych wyzwaniach, które przez 5 lat się pojawia jest fotografia czy to zdjęcie z taką trochę hiperbola tak tak dokładnie, bo te, bo te zdjęcia mają wymiar symboliczny tak to np. jest zdjęcia trybików machiny, gdzie osoba opowiada o tym z jakimi trudnościami mierzy się w kontaktach z sądownictwem jest zdjęcie rąk w kajdankach przed domem dziecka, gdzie osoba opowiada, jakby trudnych dla takich represyjnych zasadach związanych z możliwością kontaktów ze swoimi dzień badania raczej placów korzystają z symboliki niż powiedzmy z fotoreportażu reportażu tak dokładnie, korzystając z symboliki przy czym tak jak już wcześniej wspomniałam te wypowiedzi mają charakter wizualną tekstowy, czyli towarzyszy tej fotografii również dopasowane do niej fragment wypowiedzi uczestnika, który w całości dopiero całość wizualną tekstowa tworzy ten przekaz, który właśnie, w którym mogli dzisiaj się zetknąć uczestnicy wystawy w pani doktor, czego właściwie wynika w Polsce takie upośledzenie społeczne to znaczy czy powoduje bieda czy powoduje je powiedzmy patologia złe środowisko dostęp do edukacji co znaczy tutaj na takich trudności, z którymi borykają się to osoby biorące udział w trakcie składa się bardzo wiele czynników tak często są to też osoby, które wcześniej np. były wychowankami pieczy zastępczej np. same wcześniej były wychowywane w domu dziecka nie mają często też takich zasobów, które no taki powiedzmy sobie przeciętny obywatel posiadaczy np. nie wiem środowiska rodzinnego chociażby tak nie posiadają jeśli nawet posiadają takie tak takie środowisko do środy i środowisko no wysoko dysfunkcyjne tak są to osoby, które doświadczają przemocy też tak są to zadanie dysfunkcja dziedziczna można powiedzieć dokładnie tak właśnie to jest ta sytuacja reprodukcji społecznej dzisiaj nawet o tym mówiliśmy podczas panelu, ponieważ system bardzo mocno kuleje kwestia usamodzielniania wychowanków domu dziecka, jakie generuje później skutki społeczne no takie, że później takie osoby, jakby wychodząc piecze nie mając takich zasobów wsparcia np. w postaci chociażby asystentury usamodzielnienia, która w tej chwili w Polsce działa na taką skalę bym powiedziała dobrych praktyk, czyli w ramach in Andrzej osób jest często realizowana, ale nie działa w skali systemowej potem bez takiego wsparcia ich dzieci też później trafią do placówek tak jest kwestia właśnie tej problemu przemocy, gdzie kobiety, które doświadczają przemocy częściej są to kobiety później no niestety w takich sprawach też dzieci są często też interwencyjnie odbierane i często stawiane są też zarzuty w związku ze współudziałem tak no to są bardzo trudne sytuacje są sytuacje związane z chorobami psychicznymi uzależnieniami tak no właściwie na to składa się powiedziała całość takiej trudnej historii tych osób ja dlatego właśnie w tym projekcie mówi o nie tyle właśnie rodzica z problemami tylko bardziej właśnie o rodzicach de faworyzowanych społecznie, bo to, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy o tych, jakbym powiedziała uwarunkowaniach systemowych, które nie ułatwiają im też tego trudnego życia, które oni już posiadają no właśnie działań Polski system my w radiu taka sama przyglądaliśmy się temu po wielokroć to choćby z serialu dokumentalnym piecza zastępcza, ale nie tylko te w ogóle nierówności społeczne to jest temat który, który naprawdę w naszej rozgłośni jest szeroko dyskutowany ciekaw jestem jakie, jaka jest pani recepcja systemu w ogóle w Polsce czy system jakoś przeciwdziałać niesprawiedliwości społecznej, a może ją pogłębia powiem w ten sposób nie chciałabym tutaj generalizować, dlatego że zawsze generalizacja niestety trochę rzeczywiście rzeczywistą siłą rzeczy upraszczają mogę odnosić się to tutaj tego łódzkiego tutaj naszego środowiska i rzeczywiście projekt pokazał, że jeszcze mam bardzo wiele do zrobienia tak natomiast wydaje mi się, że to wydarzenie, które dzisiaj się odbyło on będzie miał swoją kontynuację, ponieważ spotkała się to duża grupa przedstawicieli różnych instytucji tego się bardzo cieszę i na mapie Łodzi też po pojawiło się miejsce fabryka aktywności miejski właśnie w tym też odbywało, czyli pod egidą Urzędu Miasta Łodzi no docelowo, jakby skrojone po to, aby mieszkańcy mogli aktywnie działać i liczę na to, że po dzisiejszym wydarzeniu będziemy mieli możliwość sieciowa mówiąc kolokwialnie to środowisko właśnie instytucjonalne profesjonalne, ale też właśnie te osoby np. też ten udział w projekcie tryb możemy czerpać z ich doświadczenia jako tych ekspertów doświadczonych przeżyły różne rzeczy właśnie, że się 3 czujemy będziemy takie cykliczne działania po prostu kontynuować o to, żeby wypracowywać dobre praktyki, bo my się wydaje, że jeżeli zaczniemy działać właśnie na tym naszym podwórku i zauważymy te zasoby zauważymy siły, które w nim tkwią w każdej w ten w każdym Bobby powiedziałabym wymiarze można je dostrzec to wtedy to jest zasób tylko możemy korzystać bo, bo mówienie tylko o problemach no bym powiedziała on paraliżuje jej bardzo wiele tak na Łódź w Łodzi problemem bardzo duży jest problem związany z małą dostępnością trudną dostępnością do lokali socjalnych chociażby nada niewystarczająca liczba lokali też takich interwencyjnych związanych właśnie mieszkaniami treningowymi dla dla osób opuszczających placówki myślę, że to jest też wyznali zaś w skali polskiej też występuje ten problem ba nawet występuje w Warszawie w bardzo dziękuję za rozmowę z dr Izabela Kamińska Jadczak z katedry pedagogiki społecznej i resocjalizacji wydział nauk o wychowaniu Uniwersytetu łódzkiego była gościem państwa i moim i tak wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Bartłomiejem warto mieć po granicznym program realizował Adam Szura za chwilę informacje, a po nich program jeszcze więcej sportu, na które zapraszam w imieniu Przemysława Pozowskiego Mikołaj Lizut naruszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA