REKLAMA

Wiarygodność ekonomiczna Polski coraz mniejsza

A teraz na poważnie
Data emisji:
2023-02-21 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
gościem programu jest prof. Jerzy Hausner przewodniczący rady programowej open Eyes economy Summit były wicepremier i minister gospodarki dzień dobry dzień dobry panie profesorze zespół kierowany przez pana stworzył raport nazywający się indeks wiarygodności ekonomicznej Polski i takie ogólne wskaźnik, który tę wiarygodność ma pokazywać rozumiem, że zespół kierowany przez pada ba przez pana bada 7 obszarów tej wiarygodności co to za obszary no i który takie kluczowe 2 Rozwiń » obszary dotyczą kwestii finansów to znaczy to jest z 1 strony stabilność systemu finansowego z drugiej strony system finansowy państwo, ale też badamy takie obszary jak dotrzymywanie zobowiązań międzynarodowych takie obszary jak usługi publiczne jak rynek pracy bezpieczeństwo pracy także praworządność się w różnych aspektach czy praworządności i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w przede wszystkim warunki dla przedsiębiorczości w tym kontekście, więc to jest wielowymiarowy indeks pokazujący funkcjonowanie państwa w relacji innych podmiotów w tych 7 obszarach czym ten indeks stworzony przez pana i pracujących z panem naukowców różni się no tych innych indeksów ratingów, które różne instytucje agencje dają Polsce in-house przede wszystkim te ratingi dotyczą wypłacalności państwa, czyli 1 co aspektów jednego z obszaru one są bardzo wąską zorientowane one są ukierunkowane na po prostu jeden z interesujących nas aspektu można kobiecie czy pojęcie wiarygodności ekonomistów sprowadza się do wiarygodności kredytowej NATO to jest tak jak ja bym chciał oceniać to jak pan gospodaruje jak przyjmuje pana gospodarstwo domowe tylko przez pryzmat zdolności do obsługiwana od zdolności kredytowej zdolności obsługiwania krytyków to żadnym przypadku nie da się powiedzieć czy ja, oceniając ten 1 aspekt oceniam rzeczywiście sprawność czy pana gospodarowania, że jeśli chce zorientować czy pan byłby dla mnie dobrym partnerem czy wystarczy, że Wenta zrobił dla bankiera wystarczy w agencji lekowej to wystarczy dla ogólnego spojrzenia na gospodarkę absolutnie to jest wygląd jednostronne czy ten indeks jest znacznie szerszy tak powiedzieliśmy obejmuje znacznie więcej obszarów, a co z niego wynika to znaczy, jaka jest w tej chwili wiarygodność Polski rozumiem, że ten wskaźnik oczekiwań wtedy gdy, gdy działa w czasie, a my w tym pierwszym Rydz tego indeksu będziemy to powtarzać i także wprowadzać analizy porównawcze międzynarodowe będzie pierwszym kroku w zasadzie nie dotykali my tego obszaru incydentalnie podajemy analogiczne wskaźniki dla Węgier Słowacji i Czech, czyli naszej grupy rówieśniczej natomiast my porównujemy wiarygodność ekonomiczną Polski w czasie patrzymy jak ona się zmienia w czasie nowa życzenia przekazujemy analizujemy dane od roku 2008, a samym indeksie podawaliśmy dane od 20142021 roku i obserwacje są takie na początku tego okresu, gdzie podaliśmy wyniki w wiarygodność Polski się podnosiła potem w zasadzie utrzymywała się na swoim poziomie, lecz Sieńko obniżonym natomiast wyraźnie następuje to skokowe dramatyczne obniżenie wiarygodności ekonomicznej Polski jako państwa począwszy od roku 2019 przez ten rok 202020002jeden z wyraźną tendencją coraz mocniejszego obniżania się wiarygodności to jest dramatyczne obniżenie wiarygodności, gdy wynikające z pogorszeniem większości analizowanych 100 kilkudziesięciu wskaźników, choć cały obszar, gdzie ta wiarygodność czy się poprawiła np. takim pozytywnym obszarem jest rynek pracy bezpieczeństwo upraw no właśnie, ale oczywiście jako laik mułem ten te zmiany wskaźnika w czasie łatwo połączyć się z pewną koniunkturą polityczną i z tym co obecna władza np. robiła ach, w obszarze z praworządności, a także z pandemią oczywiście, ale pandemia dotknęła wszystkich także inne kraje jak pan tą nazwą nasza rówieśniczka no, więc zastanówmy się nad tą koniunkturą polityczną czy powiedziałbym tak my badamy wskaźniki, korzystając z danych wcześniejszych w związku z tym nie badamy 1 jakiś azyl polityczny natomiast wątpliwą uczciwie zachowania polityczne dokładnie polityka gospodarcza i na konta mentalne znaczenie podstawowe znaczenie dla uzyskanych przez nas wyniku teraz problem covid-u tego roku 2020, gdzie mamy do czynienia z regresem gospodarczym spowodowanym reakcją na epidemię i zarówno po stronie państwa, jaki po stronie podmiotów gospodarczych, aby uniknąć tej sytuacji, kiedy mielibyśmy jak były sytuacje obniżania wiarygodności badań gwałtownego podwyższenia sal w zasadzie przez czynnik o charakterze szokowy nieprzewidywalny i te reakcje były oczywiście lepszy czy gorszy, ale generalnie wszyscy postępowali mniej więcej tak samo wy, więc obliczyliśmy wskaźnik do lat 20192021 łącznie o to, żeby wyeliminować ten czynnik szokowej tą zmianę, która była zmianą wyjątkową, a popatrzyliśmy w związku z tym na na trend to co jest szczególnie ważne tak, że polityka gospodarcza prowadzona znacznie wcześniej zaczęła ujawniać począwszy od roku 2019, a rok 2020 tylko jeszcze pokoleniu swoje negatywne oblicze no między nimi to związane z nadmiernym my dynamiką wydatków oczywiście te wydatki gwałtownie zwiększyły się w roku 2020 tutaj mieliśmy do czynienia z tarczami antycovidowe mina, ale później, ale czym ciągu wydatki były utrzymane na wysokim poziomie mieliśmy do czynienia z bardzo ekspansywną polityką fiskalną, a z drugiej strony mieliśmy brak reakcji po stronie polityki pieniężnej, ponieważ rada polityki pieniężnej de facto nie podejmowała działań, które miały zapobiec wysokiemu wzrostowi inflacji o są tego podstawowe czynniki, a nie tylko to co wiąże się z systemem praworządności, zwłaszcza z konfliktem z Unią europejską NATO patrzymy zupełnie innej perspektywy, gdy popatrzymy np. na zobowiązania i wykonywania traktatów międzynarodowych nie patrzymy na to co robią politycy, jakie słowa wypowiadają tylko czy ilość spraw by w zakresie arbitrażu gospodarczego, w których Polska jest stroną w konsekwencji oskarżano, który sławi oskarżano, o której stronami są zarzuty rośnie maleje to jest dla nas ważne, gdy patrzymy na praworządność Długosz rozpatrywanie spraw gospodarczych w Polskim sądownictwie rośnie czy maleje to jest dla nas ważne także my nie patrzymy na spór polityczny na retorykę polityczną to nas nie interesuje mnie nie realizujemy tego w tych kategoriach przyjrzyjmy się faktom czy postępowanie w polskich sądach w kontekście właśnie tego co co przeprowadził minister sprawiedliwości obecna większość rządząca wpłynęła pozytywnie negatywnie na długości, czyli jeśli chodzi o długość rozpatrywania spraw nasi wyraźnie wydłużyła to znaczy oczekiwania obywateli na rozstrzygnięcie ich sporów gospodarczych takich czy innych się znacznie wydłużyło przypomniał, że na razie nikt nas powód tej reformy tak przynajmniej od 2 argumentowali ostatnie na główne uzasadnienie czy to był cel to jest inna sprawa, ale uzasadnienie było tzw. tutaj do czynienia są oczywiście zresztą co oznacza także, że koszty rozstrzygnięcia sądowego w sprawach gospodarczych się wydłużają, dlatego że strony dłużej czekają w tym większe koszty muszą z tego tytułu ponosić ma właśnie kolosalne znaczenie, bo w ostateczności my patrzymy, jakie konsekwencje podnoszą różne podmioty gospodarcze tak różnego rodzaju i krajowe zagraniczne w konsekwencji działania państw jeśli te koszty rosną jeśli warunki gospodarowania się pogarszają nogą w konsekwencji mamy negatywne skutki, które oznaczają następstwa negatywne następstwa obniżonej wiarygodności ekonomicznej państwa, więc nie chodzi tylko ratingi i ocenę, choć to ma znaczenie, bo np. ma ogromne znaczenie co jakiś inny przy jakich rentowność Polska, gdy zaciąga dodatkowy dług jeśli jest obniżona wiarygodność to znaczy, że my, żeby zaciągnąć dług musimy zapłacić znacznie więcej niż innym nie tylko ci wysoko rozwinięci jak Niemcy, ale także znacznie wyżej płacimy niż wcześniej wspomniał pan o działaniach banku centralnego z przypomnijmy, że inflacja inflacja na początku roku w Polsce wzrosła jak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński jest jeszcze za wcześnie na obniżki stóp procentowych powiedział wczoraj dodaj dodał, że pod koniec tego roku inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego krótko mówiąc no szef NBP uważa, że wszystko jest w porządku wszystkie właściwe banki centralne w Europie zrobiły dobrą robotę łącznie z polskim nie oczywiście nie podzielam tego poglądu, ale oddzielmy to co w tym poglądzie dotyczy przyszłości moim zdaniem de facto rada polityki pieniężnej poprzedniej kadencji kompletnie abdykowała ze swojej ustawowej misji, że jest przyjętej strategii stratega bezpośredniego celu inflacyjnego zadaniem MPT było utrzymanie inflacji w pobliżu 25% wystaw kompletnie nie zostało wykonane możemy oczywiście powiedzieć, że było obiektywne warunki w Antalyi, więc nie droczy się o to jaki poziom inflacji, ale to, że reakcja była jeśli była to była zdecydowanie spóźniona nie chcę dyskutować czy ona była wystarczająca była opóźniona to znaczy, że dopuszczono do tego, żeby inflacja, która miała swoje zewnętrzne źródła zakorzeniła się w naszym wewnętrznym systemie i dzisiaj czynniki, które generują inflację są dużo większym stopniu czynnikami wewnętrznymi zewnętrznymi, bo widzimy np. obniżanie cen ważnych dla nas artykułów importowych podczas gdy to nie przynosi się od razu wystarczającym stopniu na to jak wyglądają ceny w Polsce natomiast co jest wg mnie w tej chwili niezwykle ważne podkreślenia to, że retoryka prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale także i retoryka stosowana przez radę polityki pieniężnej mija się z oceną faktyczną oceną rzeczywistości, a ja bym chciał, żeby w Polsce na koniec roku była inflacja, ale jedno prawa kto by nasz rząd chciałby sobie tego życzyć problem polega tylko na tym czy czy mamy do czynienia z zakończeniami czy mamy do czynienia z działaniami po stronie państwa z 1 strony polityki pieniężnej z drugiej strony polityki fiskalnej, która ma do tego prowadzić w przeciwnym razie mamy do czynienia z retoryką pustosłowiem nie chcę używać mocniejszych słów jest wiele komentarzy na temat tego jak komunikuje się prezes Narodowego Banku Polskiego są różne określenia ja nie chcę przywoływać nie są moje słowa ja po prostu uważam, że jeśli prowadzisz niekonwencjonalną politykę pieniężną to tym bardziej trzeba prowadzić bardzo wiarygodną konwencjonalną komunikację z uczestnikami rynku, bo jeśli uczestnicy rynku nie wierzą prezesowi Narodowego Banku Polskiego nie uważają, że to co wypowiada służy realizacji celu, a jedynie służy właśnie takiej retoryce politycznej tak ma cele polityczne cele gospodarcze to znaczy, że polityka pieniężna jest odpowiednio mniej skuteczna elementem polityki pieniężnej racjonalnym kształtowaniu oczekiwań inflacyjnych to także się powie że, że będzie tak, a nic się nie robi oznaczać utratę wiarygodności w istocie rzeczy inflacja będzie wyższa niż mogłaby być bardzo dziękuję prof. Jerzy Hausner przewodniczący rady programowej open Eyes economy habit były wicepremier minister gospodarki był gościem państwa moim, a teraz informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA