REKLAMA

Jak postrzegane są Ukrainki w Polsce?

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2023-02-22 19:20
Czas trwania:
11:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjne przy mikrofonie Małgorzata Połczyńska to jest biuletyn rewolucyjne naszą gościnią jest dr Anita Brzozowska z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór dobry wieczór w piątek minie rok o wybuchu pełna skala tej wojny Ukrainie od tego momentu przez ten czas schronienia w Polsce szukało wielu uchodźców, a przede wszystkim, choć cień były to głównie kobiety z dziećmi czy to, że w Polsce zam. przez ostatni rok tyle osób z Rozwiń » Ukrainy tyle Ukrainek wpłynęła jakoś na ich sposób postrzegania i zmieniło może takie stereotypowe wyobrażenia na ich temat powiem się, że niestety nie że nad tą zmianą musimy jeszcze kolektywnie trochę popracować i wydaje się, że wciąż pokutuje taki obraz, który dominował przez bardzo długi czas obraz migrantki ze wschodniej granicy, która reprezentuje takie dosyć stereotypowe stereotypowym ujęciu ról płciowych, która kojarzona ze specyficznymi sektorami na rynku pracy w niewielkim stopniu kojarzyliśmy imigrantki ze wschodniej granicy temu tak bardzo ogólnie, bo po do tej grupy zaliczamy też przedstawicielki innych narodowości, chociaż oczywiście dominują migrantki z Ukrainy to w przypadku tej tej tej grupę zdecydowanie rzadziej kojarzyliśmy ten igraszki z osobami bardzo dobrze wykształconymi, które wykonują zawody wymagające wysokich kwalifikacji z czego to wynika, że to jest kwestia tego, że w momencie, kiedy np. Polki migrują do krajów zachodnich mają też podobne postrzeganie są podobnie postrzegana jako Ukrainki w Polsce czy to wynika z czegoś innego dałem się, że tak tych analogii z bardzo wiele i czasami nawet można wychwycić się takie porównania w rozmowę zasłyszanych gdzieś w miejscach publicznych, kiedy porównuje się prace Polaków za granicą do tej pracy wykonywanej przez migrantów imigrantki z Ukrainy w Polsce działa ich solidności zaradności i takiej takiego etosu etosu pracy z czego takie stereotypy biorą co co jest główną przyczyną nie bez znaczenia pozostaje to jak jak kształtowało się migracji jako oglądały ze wschodniej granicy i to, że w dużej mierze, zwłaszcza dużych ośrodkach miejskich i osoby, które spotykały i migrantów z Ukrainy to właśnie spotykały je specyficznych sektorach i stąd to dosyć często spotykany też w mediach określenie mianem Ukrainki osoby która, która pracuje np. w sektorze usług domowych i tutaj chciałem oczywiście państwa nakierować na ten konkretny sektor ale, ale w języku potocznym dosyć często można można spotkać takie takiej myślowe skróty, czyli to jest kwestia migracji zarobkowej i tego, że w momencie, kiedy trafi po prostu do innego kraju z w związku właśnie z tymi kwestiami finansowymi no to najczęściej trafia się na początek przynajmniej w momencie, kiedy jeszcze, zwłaszcza w biznesie rodzimego tego języka trafia do sektorów, które wymagają mniej kwalifikacji tak i związane to też jest z funkcjonującymi od lat sieciami Mirecki mi ten że, że mieliśmy do czynienia z taką pracą rotacyjną zastępstwem i to przez długi czas funkcjonował w ten sposób, ale nie możemy też zapominać o tym, że coraz częściej migranci znajdują zatrudnienie w innych sektorach w sektorze różnorakich usług handlu i też jest bardzo duża grupa, która przyjeżdża tutaj myślą o studiach i tak grupa była grupą bardzo znaczącą już przed wybuchem wojny dla tysiące 2002. roku i w związku z tym, że my też mówić coraz większe właśnie zróżnicowaniu w obrębie grupy migrantów z Ukrainy przynieśmy myślę za naszą wschodnią granicę i jak tam są postrzegane kobiety jak tam narracja na temat kobiet Ukrainek dominuje przez wiele lat dominował też ci obraz analogiczne do obrazu, z którym mieliśmy do czynienia w Polsce, czyli matki Polki w Ukrainie była matka Ukrainka bardzo silna postać bardzo mocna która, która nie tylko zajmowała się rodzina, ale także była aktywna zawodowo później te obrazy związane z rolami kobiet zarówno w życiu rodzinnym, jaki na rynku pracy zmieniły się w związku z transformacją ustrojową jest też z tym, że kobiety były wypychane z rynku pracy i ten obraz matki Ukrainki trochę zmienił, ponieważ rośnie oczekiwana od niej, że ona będzie łączyła im zajmowanie się domem rodzinnym z bardzo intensywną pracą zawodową i wieloma dodatkowymi aktywnościami także poza pracą i później mieliśmy do czynienia z powrotem i o in takich wzorców bardzo tradycyjny pojawił się znowu bardzo też obecny w przestrzeni publicznej początek pecha inni, czyli takiej opiekunki domowego ogniska en, a jednocześnie pojawią się też pojawia się też taka figura bizneswomen kobiety bardzo aktywnej bardzo bez bardzo dynamicznie rozwijającą się karierę zawodową, ale ze względu na te uwarunkowania strukturalne co jak wygląda rynek pracy ta grupa była na nie aż tak liczna i następował taki dość duży rozdźwięk pomiędzy obrazem dresie ni tej strażniczki domowego ogniska, a tym wzorem bardzo właśnie dzięki dynamicznej aktywnej kobiety sukcesu nie było czegoś pośrodku jak te wyobrażenia i no pewnie też przez niektóre kobiety niektóre kobiety takie role pełniły miały się imają się do rzeczywistości mam tej myśli właśnie, a migracje zarobkowe no Bet teraz o znajdowanie się kobiet z Ukrainy w Polsce to, jeżeli chodzi o pierwszą część tego pytania to faktycznie ten ten rozdźwięk był bardzo bardzo duży i takiej zasadzie dychotomiczny podejście tych cen różnych modeli kobiecości, które funkcjonowały treści wykształciły po transformacji ustrojowej, a jednocześnie w tym te przemiany na rynku pracy, a i ich kolejne kolejne kryzysy, z którymi musiała borykać się Ukraina wybuchały ludność nie tylko kobiety, ale także mężczyzn do poszukiwania pracy poza granicami Ukrainy na jej obserwowaliśmy w zarówno na migrację z Ukrainy do Polski, ale także Republiki czeskiej do Włoch tam grupy, zwłaszcza właśnie kobiet Ukrainek były dosyć znaczące i też oferowaliśmy pełne skupienie w poszczególnych w poszczególnych sektorach, a jak dziś wiadomo migrację to nie tylko krótkie wyjazdy i transfery pieniężne, ale też pewne transfery pewnych wzorców kulturowych innych modeli i instytutów życia, więc o pewnych zmianach nie też możemy mówić z tym, że no ja mogę tutaj ograniczyć do do informacji danych zbieranych wówczas w trakcie realizacji badań jakościowych tutaj w Polsce Instytut badań z kolei wynika że, że te kobiety, zwłaszcza w średnim wieku, które przyjeżdżały do Polski to jednak ich celem z takim znaczącym stopniu było wspomaganie rodziny wspomagani swoich dzieci nie zarabianie tylko łącznie na swoje potrzeby, ale to była pewna kontynuacja tego wzoru matki Ukrainki, która przez cały czas stara się zapewnić jak najlepszy być swoim bliskim i a te środki przeznacza przede wszystkim na wsparcie swoich często dorosłe dzieci, że te oni nie musieli podejmować migrację, żeby oni mogli stworzyć gospodarstwa domowe, które funkcjonują właśnie wg chcesz też taki dosyć tradycyjnych wzorców mogli pozwolić sobie na taki komfort życia to ostatnie pytanie, bo w jednym z wywiadów powiedziała pani, że taki wzrost pozytywnego nastawienia do Ukraińców ogólnie było obserwowane w 2004 roku przy okazji pomarańczowej rewolucji potem, że to się jednak zmieniło z powrotem i pojawił się dystans i takie pytanie czy teraz w związku z tym, że nie wiadomo ile wojna potrwa, więc też osoby z Ukrainy nie wiadomo ile czasu tutaj spędzą czy zadomowią się bardziej czy też mniej czy to jak może wpłynąć na taką bardziej stałą zmianę podejścia do osób z Ukrainy i zmienienie tych stereotypów, które niekiedy są po prostu krzywdzącej niesprawiedliwa tak czy ja mam nadzieję, że to, że żyjemy obok siebie już przy tak długiego czasu, że to pozwoli spojrzeć na Ukraińców i Ukrainki z szerszej perspektywy, że zobaczyć że, że tak jest bardzo zróżnicowana, że to są osoby bardzo różnych doświadczeniach z bardzo różnymi zasobami tutaj mam na myśli przede wszystkim i doświadczenia na rynku pracy wcześniejsze ich edukację to, że to są bardzo zaradne, które tutaj, bo przyjeżdża też coraz częściej zakładają własne biznesy własną działalność gospodarczą, a czasami próbują przenieść to czym zajmowali się w Ukrainie do Polski czasami to jest coś innego nam wydaje się, że ten kontakt i to że, że coraz częściej niezależnie czy mieszkamy w dużym ośrodku miejskim w, do którego w i migranci napływają już wcześniej, w którym funkcjonowali już przy centrach 90 tych czy są niewielkie ośrodki niezależnie też, które o, której części Polski mówimy na to to w przypadku już praktycznie wszystkich regionów Polski teraz możemy migrantów imigrantki spotkać w takich miejscach, a kontakt to zawsze jakaś forma to uznania nauki i też konfrontacji tych stereotypów z rzeczywistością elektronice Brzozowska ze środka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego była naszą gościnią bardzo dziękuję również dziękuję, a jest nas Małgorzata Wilczyńska i razem z Anną Piekutowska zapraszam na biuletyn rewolucyjny za tydzień o tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA