REKLAMA

Antyimperialne i nowoliberalne - jak ukraińskie społeczeństwo może inspirować Europejczyków [Bendyk]

Wieczorem
Data emisji:
2023-02-22 22:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
51:50 min.
Udostępnij:

W Wieczorem rozmawiamy dziś o manifeście ukraińskich intelektualistów i działaczy społecznych "Nigdy więcej 2.0" - Rozwiń »
Podcastach. Jego autorzy rysują wizję stabilnego pokoju w regionie, którego warunkiem jest nie tylko powojenna sprawiedliwość, ale również rozwiązanie problemu zagrożenia ze strony rosyjskiego imperializmu (deraszyzacja). O kontekście tego manifestu opowiada Edwin Bendyk. W drugiej części analizuje zaś badania opinii publicznej, które wskazują na niebywałą wiarę Ukraińców w zwycięstwo, ale też pokazują, że kluczowymi dla ich walki wartościami są przywiązanie do indywidualizmu i wolności jako głównych zasad życia. Ukraińscy socjologie piszą o nowym liberalizmie, którego absolutnie nie należy mylić z neoliberalizmem. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz dziś wieczorem, przechodząc od razu do rzeczy państwa gościem jest Erwin będę dobry wieczór chwały wieczór Edwin Bendyk prezes zarządu fundacji Batorego redaktor dziennikarz tygodnika polityka i autor kultowego ile to ślad tego bloga o winie prowadzisz ono już kilkanaście będzie czytał nowa wersja jest 2012, bo ja go z jakże miasto jest czy po protestach akta odnowiła jak ktoś formuje więc, więc prawdziwej nowej wersji to już będzie dekada anty Rozwiń » Matrix w ogóle sumować z 1 za rok no to on powstał po książce właśnie anty Matrix, która 2004 roku wyszła nam się tak około piątego do końca, ale w jego ślady oka już prawie, czyli autor bloga antymaterii z rozmawiamy dziś się nad 2 dni przed pierwszą rocznicą eskalacji tak chyba należy mówić rosyjskiej wojny Ukrainie czy też tą rocznicą pierwszą pełną skalę owego już ataku rosyjskiego na Ukrainę i właśnie Ukraina będzie dzisiaj w sercu w centrum naszej rozmowy Edwin Bendyk w Le Monde dyplomaty NIK opisuje niezwykle ciekawe badania przed wszystkim ciekawe są wnioski z tych badań na temat tego jak zmienia się społeczeństwo ukraińskie i nie oczywisty sposób tak powiedziała też, żeby państwo trochę zachęcić zmienia i też w tym też pewien potencjał czy inspiracja do dużo szerszych zmian, jeżeli myślimy czy patrzymy na świat progresywnie, czyli też dostrzegamy potrzebę zmian tak wewnątrz poszczególnych państwach stosunkach międzynarodowych do tego przejdziemy, ale chciałabym byśmy zaczęli od rozmowy o dosyć niezwykłej inicjatywie manifeście, który podpisało kilkudziesięciu ukraińskich intelektualistów działaczy społecznych manifeście, który co znaczące został przedstawiony na konferencji bezpieczeństwa w Monachium i on ma taką znaczącą nazwę nowy gen 20 i przyznam nie jestem przekonana do Formuły nigdy więcej ona dla mnie jako prowokująca zawsze daje się to jest, że będzie ach, no ale ale rozumiem konieczność przekazu nigdy więcej 20, ale kluczowe jest to, że to jest manifest, w którym autorzy ukraińscy intelektualiści działacze przedstawiają propozycje czy wizje pokoju stabilnego pokoju czy takiego no prawdziwego pokoju w regionie i wychodzą od tej podstawowej diagnozy, która pozwoliłaby sobie skrócić tak, że by nam się nie wydawało, że z Rosją czy systemem rosyjskim taką Rosją, jaką znamy, czyli imperialną autorytarną może być pokój w regionie może być przerwa między pierwszą drugą trzecią kolejną wojną, ale i jest logiką systemu rosyjskiego tego imperialnego to, że dokonuje nie ma granic jak mówił prezydent Putin Federa imperium rosyjskie i wychodząc z tego założenia przedstawiają konkretne propozycje i możemy ich porozumienia chciał czy w ogóle zapytać jak jak widzisz jak też możesz opowiedzieć słuchaczom o tym czym w zasadzie ten manifest jest jak rozumieć no właśnie to żeby, żeby zrozumieć trzeba w ogóle poza szerszy kontekst aktywności ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, które nie tylko fenomenem niedocenianym absolutnie w relacjach takich medialnych nie tylko w Polsce może w Polsce, tym bardziej widzimy, bo szpitale częściej piersiami trochę więcej Majdan jeśli tam jeszcze pamięta Majdan, ale generalnie bardzo słabo rozumiane szanują rzeczywiście niezwykłej aktywności wyrażający się nie tylko w tym CEZ najbardziej oczywiste czy takie samo organizacji wolontariatu ochotników, którzy pomagają na wszelki możliwy sposób armii ten wolontariat sięgać zbadań wynika nawet 80% ludzi po prostu wszyscy są zaangażowani w pomocy albo najbliższym potrzebującym po wewnętrznie przymusowo przez przemieszczone, ale to, ale też na skalę wręczy przemysłową pomagają armii tutaj serii tytułu, który nie jest już takim można powiedzieć konno honor, ale on zrobi wszystko kupuje satelity dla armii teraz z zebra wolontariuszy inżynierów, którzy remontują rosyjskie czołgi, które całe zdobyte dziś tam porzucone na portalu Fronda zmiany są przerzucane da armii ukraińskiej to skarb ochotnicy napoju ilość pieniędzy jak z armia ukraińska dostaje właśnie tym też ze zrzutek też sprzęt tak, ale też to są niewyobrażalne kwoty to, ale też to jestem najbardziej spektakularny oczywistym też po czasie wojny element mobilizacji często jest też bardzo aktywna część by podział intelektualnie ekspercka zaczął samego początku wojny już w marcu organizacje społeczne think tanki społeczne zaczęły mówić o tym, że odejdźmy od tego języka takiej mówienia o tej wojnie w kategoriach humanitarnych to był apel do Zachodu, że to jest wojna, którą w wygranych zaś już wtedy się badania pokazały, że Ukraińcy po to, poza po 2 tygodniach, kiedy odparli ten pierwszy atak kiedy, kiedy właśnie po prof. Kijowska przyniosła skutku prawda i załamał się tam te plany Putina ten blitzkriegu to oni wtedy już nabrali przekonania, że tę wojnę wygrają optymizm poszybował w górę są niebywałe wskaźniki wtedy jak z osiągnęły poziom 80% się trzymają w optymizmu zrobił oznaczałaby możnych tego wrócili, ale optymizm może, iż w parze z traumą ja Edi absolutnie ta poczucie traktor, toteż celem ale, ale po to, że właśnie w grę wojna wygrana i że przyszłość należy długiem to wtedy się to sfinansowało i też właśnie te organizacje społeczne eksperckie czy potencjale eksperckim zaczęły się mówić, że one chcą uczestniczyć w planowaniu przyszłej odbudowy ze względu na swoje już wiślakom kompetencje m.in. zaangażowanie jeszcze przed wojną walkę z korupcją to bardzo istotny element zaangażowania w organizacji społecznych, ale też modernizację państwa cel reformy, która informatyczna informatyzację inna była w dużej mierze robiona przy współpracy organizacji społecznych, które miały bardzo istotne kompetencje właśnie w budowaniu prawnych aplikacji rozwiązanie też też miały swoje oczekiwania dotyczące transparentności danych publicznych praw które, które były były jak respektowane i w końcu właśnie ta samoorganizacja organizacji społecznych na przyjazd takiej bardzo ciekawe czy chociażby w Lugano to było na początku lipca konferencja, którą zorganizował rząd ukraiński przedstawić swój plan odbudowy to adres ta była konferencja adresowana do zachodnich partnerów i tam również wystąpiły organizacje społeczne, które wspólnie przygotowały własną wizję bardzo szarego zauważa to było w tym sensie są silne nie są silne to znaczy to nie jest do końca tak to jest to jest oczywiście zgrany nie jest zauważone przez media media piszą o politykach nad piszącą powiedziała Wallin Zaleskiego z gwiazdą prawda w tym Moser chwilę już Pritulak się mówi też jest gwiazdą medialną też potrafi emerytom tak na czele z tą tobym obrazem chciałaby obraz jest tyle rodzina to nie odnieść tu nie chodzi tu luksus umiejętnie wykorzystuje takie zawody Zarański ujęcie wykorzysta swój potencjał medialny co jest dzisiaj kluczowe tak samo rytuał to robi w karcie, kto robi, kto Warda i NATO to wiele osób natomiast organizacja spaść siłą rzeczy one nie są one pracują w innych materii nie ma tam gwiazd najczęściej one robią robotę na zapleczu, które nie miejsca, bo właśnie kontaktuje się ogród schodzi z organizacjami obywatelskimi w innych krajach no obu ją na w komisji europejskiej np. na poziomie komisji europejskiej z utworu Ursula von der Leyen osobiście czy przewodnicząca komisji ma olbrzymie uznanie dla organizacji wiezione muszą być niezbędne elementy chociażby ze względu na lato ryzyko korupcji, które jest Ukrainie względna specyfikę systemu politycznego dosyć dosyć wysokiej balansowanie właśnie tutaj poprzez łączenie ze społecznych jest istotne należy użyć Mieczysławem zwycięży jest bardzo ważne co mówi też takiej perspektywy, którego dla mnie jest ważna zwrócenie uwagi na to, że właśnie organizacje społeczne ludzie też robią jest politykę międzynarodową mówi o tym, bo tak nieszczęsne geopolityka i rozumienie takie dosyć proste relacji międzynarodowych jako starcie tych podmiotów państwowych kompletnie nie dostrzega takich aspekt nie dostrzegało w ogóle nie dostrzega podmiotowości narodu w związku z tym czy możemy mówić, że trzeba jakoś podmiotowości społeczną dostrzegać, więc oczywiście spojrzenie takiego politycznych doktrynalnie w ogóle nie ma nie ma szans zmierzyć się z tym fenomenem, który dzisiaj w czasie debaty, którą Fundacja Batorego organizmu w tym cyklu Ukraina mówicie, gdzie uczestniczył m.in. poddasze też o tym właśnie manifesty rozmawialiśmy z jego współautorami jest 1 zespół autorów jest Pawło Klimkin były minister spraw zagranicznych właśnie mówi, że czasy się zmieniły, że dzisiaj nie ma polityka nie należy do polityków czy można powiedzieć, parafrazując znane powiedzenie krytyka zbyt poważnych czy rzeczą, żeby nawet międzynarodowa, żeby zajmowali się ją tylko profesjonalni politycy, ale to niema paradoks znaczy w tym sensie, że po prostu kompetencje poszczególnych osób, ale też organizacji ze względu na ich międzynarodowe powiązania na torze dzisiaj kwestie dotyczące właśnie dystrybucji pomocy wiedzy no chociażby w kwestiach dotyczących Zielonej transformacji walki o ze zmianami klimatycznymi często organizacje wiedzą więcej mają większe lepiej zorganizowane Robben był zdecydowany problemy niż w Polsce też wiedzą więcej, ale ten niekoniecznie znaczy, że mają wpływ, bo nie mają, bo władza nie chce, żeby to znaczy to nie jest tak bezpośredniego może nie władza nie chce znać, ale pośredni tak zmieniają klimat chociażby wokół tematu prawna trzymają te okazuje się np. mają coraz większy wpływ na samorząd na rodów współ tutaj relacje na tym poziomie lokalnym, które z kolei też są kluczowe dzisiaj dla rozwiązywania wielu rolą jest ten ten był złożony to nie jest bezpośrednie nagle prawda zbiory, że bierze się 30 organizacji lepsze ani kwestii od razu politycy się przestraszył wiadomo, że tak nie będzie, ale też, widząc ten głos muszą, jakby oceniać czynniki poza nie dbanie takiego stanowiska nie jest ryzykiem politycznym i oni, nawet jeżeli nie powiedzą to dla mnie klasycznym przykładem Polski to jest wpływ ruchów miejskich, które politycznie można powiedzieć, jakbyśmy liczyli masą ludzi, że nie po większych miastach 1 miastach natomiast zobaczymy jak się zmienił język władzy my lokalnej prawdę to dzisiaj w większości miast również może być jak Warzecha na to, że chętnych tak, ale skup zbóż jak tak ale, ale za 100 to jest tego typu prac przesuwanie chociażby granic dyskursu wprowadzanie nowych pojęć, ale też mobilizowanie opinii publicznej wokół pewnych tematów i próby pokazywania politykom, że w tej też działali na media oczywiście różny sposób wywoływanie pewnych będą w Polsce przypomnę akcji wolna szkoła, która była animowana przez organizacje społeczne zajmujące się edukacją jednak doprowadziła do do do uświadomienia wagi tego co się dzieje w szkole zagrożeń tak niekaralność leszczami więc, więc nie nie można tego bagatelizować oczywiście też nie można przesadzać to jest element powiedzmy przestrzeni publicznej tak nazwijmy tynki, które do, której odnosi się też polityka teraz wracając właśnie tylko przypomnę rozmawiamy mamy raczej się ukraińskich intelektualistów zakres działaczy społecznych sama, ponieważ tak to jest oni po prostu stwierdzili jedno, że ani na Zachodzie ani również samej Ukrainie ze względu na akurat tego, że rząd ukraiński prezydent zajęci głównie poza sprawami bieżącymi pozyskiwanie bieżącej pomocy po to, żeby tę wojnę móc prowadzić z nadzieją właśnie na czy przekonanie mojej możliwe możliwe wygranej, ale ta absorbuje oczywiście pełne zasoby dyplomatyczne intelektualne tak naprawdę nikt sobie na poważnie już tak dobra wygramy, ale co po jak ma wyglądać pokój jako ma być zbudowany i to hasło nigdy więcej z kolei wynika z udzielonego przez większość Ukraińców przekonanie, że to nie jest wojna jak wszystkie inne tak jest, bo nie chodzi o to, że nie będzie więcej wojen na świecie energii chodzi o to nie będzie takich wojen, których celem jest eksterminacja i wykreślenie pewnego społeczeństwa, jeżeli nie biologicznie to kulturowo za zakwestionowanie podmiotowości Europy może, ale po są wojny Niemasz by no oczywiście to co Chińczycy z górami, ale wewnętrzne przeczy natomiast nikt nie miał z tym w czasie wojny takiej między państwami, których celem byłaby eliminacja wykreślenie podmiotowa między państwami, ale już w państwach kwartalne troszeczkę inna sytuacja to jest to jest to jest to jest coś oczywiście nie bagatelizuje problem, bo nie bardzo staną się w Górowie teraz to jest rzecz, którą teraz w Etiopii czy Piętak w Afryce mamy tę cenę, ale tu chodziło o to, że to szczególny charakter, bo państwo miał być gwarantem ładu powojennego oraz stały członek rady bezpieczeństwa też do tego nawiążemy tej Rosji w radzie bezpieczeństwa ale, ale też gwarant memorandum budapeszteńskiego 1004. roku przy przypomni Ukraina była jedynym państwem dysponującym potencjalne plany, które się rzekło z tego tego potencjału prawda za obietnicę bezpieczeństwa co i gdyby przez miała ten potencjał naród nawet do dzisiaj 1 jego to tor, aby się nie na pewno inaczej by królowała tutaj ta prawda, więc raczej w tym sensie Ukraińców, że musimy pomyśleć, żeby tego typu wojny nie były możliwe na wojny, których celem jest po prostu ludobójca ludobójca w sensie technologii prowadzenia wojny, ale też, której celem jest wyeliminowanie podmiotowości narodu prawda nie tyle podporządkowanie polityczne jest więcej to jest po prostu przekreślenie też tożsamości kulturowej autonomii kulturowej to co się działo na terenach podbitych to znaczy media rosyjskie nawet te, które były takie powiedzmy niekoniecznie reżimowe, ale taki kwas liberalne jak nieraz Niezawisimaja opisywał na czym polega technologia Pieńkowski dokonywana przykład w Chersoniu czy czy w innych miejscach po okupowanych dano to była proszę eksterminacja elity, która była podmiot, czyli w kwestii ludobójstwa prawda, więc tego typu wojny ludobójczy no nie powinny więcej pytanie jak to zrobić, jeżeli tak sobie postawimy to Ukraińcy mówią, że to nie jest wojna, która zakończyć takimi, które są w teorii rozwiązywania konfliktów mechanizmami, że handlujemy czy równoważyły między kwestią sprawiedliwości pokoju na mój no dobra nie pociągniemy do sprawiedliwości np. tego tego na winnego wojny, bo wolimy mieć pokój, a jemu tam mamy prawda na Bahamy go wywieziemy czy gdzieś tam, gdzie po prostu dożyje starości prawda umrze w niesławie, ale ale, ale nie ustąpi po prostu ze gwarancja bezpieczeństwa ten to nie tu nie można tak zrobić to musi być sprawiedliwość zapewniona na wszystkich poziomach nie tylko sprawstwa politycznego, czyli przywódcy nie tylko sprawca bezpośredniego, czyli dowódców wojskowych żołnierzy, którzy dopiero po popełnia zbrodnie, ale też tego sprawstwa pakt o państwo, ale też Legii po społecznego legitymacji tego wszystkiego, bo bal wszystkich badań, które no wiem, że poziom poparcia jednak jest cały czas bardzo wysokiej jakości współuczestnictwa społeczeństwa ukraińskiego jest do rosyjskiego przepraszam jest tutaj też kwestią wymagającą rozliczeń tak jest teza Ukraińców i ona ma małe mogą nie oczywiście widzi w niej bardzo silne analogie do sposobu rozwiązania kwestii niemieckiej po drugiej wojny światowej prawna, czyli denazyfikacji, która się za cud teraz sytuacja miałaby nastąpić to jest możemy oczywiście jak sprzeciw zacznie czytać tak jak go tak powiem ogólnie przez ten manifest kolesie z 2 części jedno właśnie jest to, o czym Edwin Bendyk mówił, czyli kwestia odpowiedzialności za wojnę i tutaj jest kwestia w po prostu sprawiedliwości kompensacji, ale też trzeba wyraźnie powiedzieć np. właśnie wyrzucenia federacji rosyjskiej z różnego rodzaju organizacji od rady bezpieczeństwa OBWE skończywszy, a druga kwestia to jest właśnie ram przyszłego pokoju stabilnego i ona dotyczy tego członkostwa z ubezpieczenia Ukrainy, czyli członkostwa Unii i NATO dekolonizacji historii czyli, toteż również naszych głowach polskich i zachodnich, ale oczywiście i rosyjskiej w rosyjskich być może przede wszystkim no tak najbardziej bym powiedziała budząca pewnie na Zachodzie szczególnie najwięcej takiego paternalizmu nie odrzucenia to będzie kwestia rozbrojenia federacji rosyjskiej potem oczywiście kwestie energetyczne efekt jest pewnie taki, że ktoś czyta to pierwszy raz nie wysłucha np. ciebie winie nie nie zrozumie wszystkich kontekstów no to uznać, że to jest butą pionu co jak sobie wyobrażamy rozbrojenie Rosji federacji dokładnie tak czy ta jest to jest, odnosząc się na tej debacie w opałach kina była ona, a Łazowska było Natalia Romaniuk i Oksana oraz na wszystko do słuchania stron każda z polecam wiem natomiast właśnie Olga, a Iwanowska wasz mówiła o tym, że to jest język manifestu ja oczywiście jest manifestu może być to pieniądze już teraz czas pracy nad nad językiem z tym czas przełożyć na język strategii, czyli te punkty, które są trzeba za konkretnie natomiast manifest ma uświadomić wyzwanie zatrzymało 7 wyzwań okresie nie jest wojna lokalna prawda tak jakby Orbán chciał powiedzieć 2 słowiańskie prawda narody zacofaniem odpowiedział minister spraw zagranicznych Słowacji jest znana Facebook i wina, a ich było bardzo ich szuja z kolei tutaj wyrzuca tylko lekcja Nawalny, który przy 300 niezwykle odważnym człowiekiem siedzi w kolonii karnej, ponieważ uznał, że tam musi być jako polityk, które chce brać udział nie może być na emigracji teraz przy okazji tej rocznicy wydał taki też ma w 15 punktów manifest my to nazwać i obrót tam rzeczy taki bardzo pryncypialnie radykalnych jak na rosyjskiego polityka, czyli jednak granice sprzed 2014 roku konieczność zmiany systemu rosyjskiego no on jednak być może to jest zrozumiałe biorąc pod uwagę, że on mówi też do Rosjan no odcina się od tej analizy, która mówi o odpowiedzialności społeczeństwa rosyjskiego, bo on tam mówi o poparcie obyło się co oczywiście powiedzieć też są imperia listami i tam odpowiedział mu jakiś białoruski działacz, który powiedział jako przedstawić jako Białorusin odpowiadam rosyjskiemu opozycjoniście i wizji to otwiera jeszcze dodatkowy problem to jest tego trójkąta właśnie Rosja Ukraina Białoruś nadal to jest depresja może zapewne wygra, ale jest bardzo nie, bo okazji złożoność tego tego wszystkiego to trzeba jak uwzględniać bo, ale może rzeczywiście byłyśmy tonęli wróćmy do do daty tej tego tego charakter manifest no właśnie to jest MMA manifest, który ma z jakby musi uświadomić po pierwsze, jak stawka tej wojny prawda teraz, że to nie jest no właśnie to co już wspomniała, że ta wojna przy charakterze agresora w kontekście historycznym relacji Ukraińsko rosyjskich wcześniejszych ludobójczych działaniach Moskwy wobec wobec narodu ukraińskiego no powoduje, że jest to problem wymaga rozwiązania systemowego, czyli właśnie od w grze niestety ta polityka agresji rosyjskiej jest wpisana w imperialny projektor, który nigdy nie przestał działać na związek radziecki kontynuacją wcześniejszego Kruk, którego no tylko takim konsolidatorem był Piotr pierwszy, choć co ty to jest oczywiście ciekawe to jest ta data ta grają też wiedza ukraińska jak ten system działa, bo oni współtworzyli przecież tata imperium nawet ta ochrona za blisko, że najnowsza, że Rosja nie ma historii jedno Donald Trump trudno mówi Charłampowicz, który właśnie wybryk twórcą koncepcji samodzierżawia prawda był jednak intelektualistą ukraińskiej rosyjskiej z Kijowa, który reformę cerkiew moskiewską itd. a więc, ale Ukraińcy o tym wiedzą, o czym mówią chyba wiedzą jak to działa dokładnie od środka wiedzą, że to po prostu w tym projekcie jest pisana ekspansja właśnie i też mechanizmy za czystki całego pewny sposób prowadzenia w ogóle byśmy też w Pp po różnego typu analiz ostatnio wywiad bardzo ciekawy był politologiem rosyjskim na emigracji działa opozycyjnie nastawiony do Putina Sergiej Sergiej mieli nadzieję właśnie, który bardzo czeka bardzo ciekawa legalność opowiadał na czym polega ten kult śmierci w roku te jednak połowa ludzi nie zapina pasów drogowych oczekiwana długość życia poniżej 616 lat, że jest coś dziwnego pozostanie chodzi o teraz jakieś się mówienia o takim odwrotność duszy rosyjskiej aromatyzowany przez zatem teraz Ameryka ale, ale jest pewien problem pytanie ile oni strukturalnej kultury nie chcę w to wnikać natomiast ukazują okej zdefiniuje, że to jest imperium jest problem zdrady Finowie po prostu ten projekt no i terasy, jeżeli ja 2 atak odczytuje ten dokument, że jeżeli nie zgadzamy się z pewnymi propozycjami konkretnymi jak to zrobić jak zdematerializowane Rosję odpowiedź co zrobić, żeby uniknąć za 10 lat po Czeczenia chociażby pokazuje nam jak działa system była pierwsza wojna czeczeńska przypomnijmy to nie Putin rozpoczął tych to właśnie imperium trwało za Putina na rzeczy za Jelcyna demokraty będą to to było Demokratycznej w demokratyczną w tym bardziej niż ten, ale KE ale, ale wojnę w Czeczenii rozpoczęło tak w związku z tym to jest to jest problemy Rosji tak jak my, jeżeli tego nie zgadzamy się z tym, kto się zgadza nie powie jak inaczej rozwiązać lub tytułu oczywiście jest pewna intencja polityczna ja tak to rozumiem lub jak proponuje gwarancję bezpieczeństwa w świecie, którym nie SD imperializm jemy Rosji, czyli jak zbudujemy gwarancje dla Ukrainy i Europy, bo musimy sobie, że to jest wojna, którą Ukraina prowadzi w imieniu całej ropy i tej to jest to jest w tym sensie właśnie w niezwykle ciekawy układ, bo oni jest bardzo złożony to też, bo to Kuba jest mamy upoważnienie autorów ukraińskich zdradzenia pewnych też też nie tajemnicy pewnego pewnego etapu powstawania to był bardzo ciekawe, bo w końcu właśnie, obawiając się też, że może napiszą tekst, który będzie właśnie ich projekcja ich jakiegoś wizji świata niezrozumiała dla reszty zaprosili przedstawicieli polskich społecznych think tanków ekspertów niezależnych, a do tego, żeby przeczytali skonsultowali czy też wychodzą takie założenia, że my Polacy rozumiemy Rosja tak jak Ukraińcy, a jednocześnie jesteśmy bardziej zintegrowani z Zachodem jest lepiej rozumiemy jak działa zachód jak Enej i to też takie spotkanie odbyło się pod koniec stycznia we Lwowie i to trzeba przeżył ten dokument końcowy uwzględnia wiele wiele uwag czy jest autorskim całkowicie ukraińskim, ale w końcu też bardzo uważnie słuchali to nie tylko takiego zaufania bym powiedział chęć rozmowy i warto warto się to czytać jak czuję nie to, że czytać go pamięta właśnie ten manifest w związku z tym to nie jest program właśnie to jeszcze nie jest projekt być może z tego pracownik wyjdzie, ale trzeba go, jakby moim zdaniem po poważnie podjąć się z tym jak ma wyglądać świat to jest to co powiedział Joe Bidenie precyzując co uchodzi, ale podjął decyzję, jakie podjęły podejmie w ciągu najbliższych 5 lat definiuje następne dekady i tu jest pełna zgoda to dokładnie, ale nie chodzi tylko decyzje wobec Rosji w ogóle wobec, jakie podejmiemy w dotyczące różnych spraw to co Pawło Klimkin bardzo też dzisiaj właśnie zauważył, żeby to, że ta wojna wchodzi w nową fazę nie tylko dlatego, żeby Majdan pojechał do Kijowa, ale też w tym samym czasie Chiny powiedziały co powiedziały, czyli doradca wsi udaj się w Moskwie prawda i właśnie, że jest ewidentnie koordynacja działań chińskich z rosyjskimi to czy inne będą wysyłać zbrojenie to też mniej istotne niż sygnał, że Chiny wchodzą na poważnie do do mają przedstawić ten swoją propozycję pokojową, która ma legendy, że przestanie dostarczać broń Ukrainie i zatrzymają ogień tak jak stoi tak to jest to jest jakaś niedawno wynikająca z kolei tak jak tutaj przed spotkanie podeszła aż do badania i pęka Celon Pharma lżejsze pokazujące, że właśnie globalne południe patrzy zupełnie inaczej, więc tego typu propozycjach będzie spotkali się pokaz uznanie i zaraz właśnie do tego przejdziemy, bo to też jest elementem tego tych dróg drugiego wątku, który chciałbym dzisiaj poruszyć tylko jeszcze może dodam, że Manifesto, które mówią państwo możecie przeczytać na stronie internetowej jest specjalnie poświęconemu strona jest anglojęzyczny m.in. więc będzie trzeba wpisać Googlea nawet gen 20 i zastanej, bo PiS Manifesto, ale też NAS-y Facebooku fundacji Batorego przy tym debacie, o którym mówiłem tam jest link do 2 też w ciągu paru dni przetłumaczył na polską to 17 zlotemu osoba w to świetnie ja przyznam tylko jeszcze, że i ja w ogóle uważam, że to jest też można wpisać w polską tradycję myśli wschodniej i tego jak polscy badacze 20 w wieku dziewiętnastym też rozumieli not pop Bączkowski tak, o którym też rozmawialiśmy możecie państwo sięgnąć po podcast no przestrzegał zachód, żeby nie dał się zmylić także ta struktura trwa ją można rozmontować, kto nie będzie proste, ale i ta struktura jest zawsze będzie w konflikcie czy zawsze będzie w tym sensie uproszczoną najbardziej wrogiem Zachodu, ponieważ taka jest natura ona będzie wiecznie odgrywała i w tym sensie też tylko ja decydowałem, ale to zrobił na mnie ogromne wrażenie, gdy w ubiegłym roku byłam w Charkowie, gdyż w marcu i rozmawiam z moim znajomym, który właśnie opowiadał trochę nawiązanie, o czym mówiłem on dzieci kilku kilkunastoletnie no i opowiada o tym, że no on niestety, ale sobie wyobraża, że jego dzieci będą brały udział w kolejnej wojnie, którą wywoła Rosja Charków szczególnie jest miastem przygranicznym oczywiście wtedy była to opowieść czy taka o wyobrażenie też Ukrainy Charkowa jako Izraela czy po prostu silne uzbrojenie to jest jak rozumiem alternatywa tylko wydaje się, że o uzmysłowienie wszystkim, że zatrzymanie tej wojny to jest dużo poważniejsze wyzwanie jest niezwykle ważne ja wierzę w poszerzanie okna owe to myślę, że to ma znaczenie, chociaż jeszcze co będzie pytała czy to nie wystraszy takiego Macrona, że tutaj już kombinują, ale o koalicji Rosja nie jak z Macronem, bo tutaj trudno mi trochę zdanie zapał podąży, choć stara się zrozumieć różne też odwołać do tradycji francuskich różnych, ale bardzo nie buduje postawa znaczy mediów francuskich tych głów i to od lewej od odprawy Leaf Le Figaro po Libera ją lewej obcym środku centrolewicowej i centrowy Express wszyscy mniej więcej 1 znaczy jednak są dla mnie bliższy zrozumienia tego, o czym piszę tutaj właśnie Ukraińcy, że porzucili romantyzm rosyjski raczej ujawnia demaskują np. złogi tego romantyzmu w Akademii francuskiej prawda gdzie, gdzie są na Andrej machin chociażby członka Akademii prawne Rosjanin, który jury tam, gdy cały czas jakby Nowy Sącz czy ententa wizję fantazja wielkiej kulturze rosyjskiej tak dalej, więc to media np. już widać opinia publiczna chcieli w tych badaniach doc. Ferro europejskiej zagra arcyważny rok minął myśmy obawiali się, żeby zwalcza rocznie zwrotnie spoiwem solidarnej jest konsolidacja Zobacz, jeżeli popatrzymy właśnie Express 30 stron poświęca wojnie Ukrainy i naprawdę świetnych materiałów wyszła teraz w znakomita książka Konstantina ligowa takiego konserwatywnego katolickiego udział chrześcijańskie może tak bardziej filozofa z Kijowa z Akademii Mohylańskiej popełniono też biegły w języku francuskim ze znakomitym wstępem dziennikarki publicystki Le Figaro pokazująca właśnie budująca wizja, że to właśnie Ukraina jest częścią Europy to jest wielka część wielkiej tradycji właśnie filozofii chrześcijańskiej tak dalej i to jest na produkt za coś zaczyna dziać się przed przerwą właśnie taki postrzegania okres jako źródła kultury też takiej, która jest całkowicie zakorzeniona w Europie była europejska więc, więc to jest coś co, czego bym nie znaczy nie przecenia może, ale też nie docenia, że jednak tak jak piszą media, które wcześniej pamiętam tuż przed śmiercią Misiu RO Card udzielił wywiadu niepełne wdrożenie tego również szereg metod by były premier Francji taka Góra postaci lewicy francuskiej do drugiej lewicy tzw. pompom Mitterranda wąskiej powie wielka postać w carskiej kultu klasyczne baśnie Hansa, który mówił między Niemcami, a Rosją jest kraina króla Ubu prawda Rosja oczywiście zamknięta jest dyktatura wiele kultur alia kultury i przewidywalność polityczna prawna, a tu te Węgry etap tartaki nie miał ani prawda hit to się zmienia też to ja bym chciała byśmy zdążyli gościem Radia TOK FM pierwszego Radia informacyjnego jest Edwin Bendyk i rozmawiamy w przededniu pierwszej rocznicy pełno halowej oraz pełną stalowego rosyjskiego ataku na Ukrainę w polskiej edycji Le Monde dyplomaty znajdziecie państwo tekst autorstwa Edwina Bendyka, który od analizuje przywołuje bardzo ciekawe badania socjologiczne oczywiście punkt wyjścia to to tak szybko to tylko podsumuje byśmy mogli pójść dalej są jest taki, że nadzieja tak jak mówiłeś na początku w Ukrainie poszybowała optymizm natomiast strach pesymizm niemal zniknęły tutaj o 13% do 3% jest badanie ukraińskie społeczeństwo w warunkach wojny 2022 roku kluczową wartością organizującą opór Ukraińców Ukrainek było przywiązanie do indywidualizmu i wolności im jako głównych zasad życia oraz druga wartość to jest oczywiście wartość życia ludzkiego indywidualizm wolność wartość życia ludzkiego i COS i co z tego wynika to znaczy przywołuje socjologów ukraińskich, którzy mówią o nowym społeczeństwie nowo liberalnym to oni tak nazywają raczej jako tamy plaga bój o różnicę z dni to nie jest neoliberalny nowo wybrany w sensie ta nowość ma powiedzieć, że to jest właśnie przywołanie klasycznych wartości liberalnych można powiedzieć takie, jakie ma obecnie powtórzyli podobno tak się nie dla wszystkich oczywiste tak to nie to jest to jest to że, gdy w tym podmiotem jednostka jej jej wolność najwyższą wartością z tym właśnie tutaj mała z poszanowaniem też z życia ludzkiego i w i w i to, że to jest o charakterze jak się popatrzy się na tę wojnę jak Ukraińcy właśnie też poświęcanie się na niej, ale cały dyskurs ten nie ma Boga ojca cenionego chyba, bo jest nieobecne oczywiście jest Ukraina by prawda jako se budę Ukraina itd. jako państwo jako gwarant, ale właśnie realizacji wolności jednostkowej, a te decyzje dla mnie takim właśnie momentem pokazującym na czym polega to był wybór Jurija Karpa ten kij to jest dyrygent teatru w Chersoniu, którego jeszcze w czasie okupacji to już pod koniec przecież to był październik bodajże no i Rosjanie chcieli zmusić, żeby zagrał ze swoją orkiestrą przed żołnierzami rosyjskiej powiedział, że nie to był jego, gdybym wiedział co mogą rzeczywiście został zastrzelony egzekucja na euro po prostu brutalna egzekucja, które i to, ale to nikomu nikt nie kazał na herb trzeba pamiętać, że tuż przed wojną był jeden z najbardziej prorosyjskich w sensie wybory miesza fakty byłbym taki tam nie tam jeszcze 1 np. było też najmniej proeuropejskiego czy też był wybór tym ten proeuropejskiej Ukrainy nie było oczywiste dla mieszkańca przynajmniej się tam może nawet eufemistycznie mówi brat nagle ta wojna zmieniła życie ludzie, ale wewnątrz swoich tak powiem świadomości swoich serc zdecydowali prawdę on przyszło co kosztowało Woźnik, bo nic złego słowa powiedział, ale potem właśnie jak się poczyta są badania jak organizował opór w Chersoniu w tym dużym mieście ta szkół można było uruchomić po prostu nauczyciele masowo odmówili współpracy z okupantem, a drugi obieg gospodarczy funkcjonował, gdzie ludzie postu organizm tworzy jakiś kody ci nauczyciele komunikację między sobą faktycznie szkoła w gospodarkę działał w oparciu o hrywny, ale w drugim obiegu rubel praktycznie, który narzucony no był reali, ale sąd wysłał opór społeczny też mamy historię Polski znamy tego jak chodzi o to, że to wynikało, że nikt tego nie kazał tam nie było po prostu ta struktura czyta czyta ludzie z was pod potrzeby decydowali się, że dokonać tak gram tych wyborów Karpaty tylko czy właśnie tak jak dokonują na froncie prawda nie są rzucanie jak my Rosjanie prawda za karę rozbija się głowę młotem Kowalskim prawda jak się, czyli w oddziałach Wagnera prawa no to jest taka w ogóle i konieczne figura to w filmach zrywu z czasów rewolucji tak okazywali ten sposób egzekucji był pokazywany właśnie to pamiętam z filmów tylko biała Gwardia stosowała kartę tę formę, więc też odtwarzanie pewnego to sposób, który ma uruchamiać po prostu pewna pewien, ale właśnie teraz, więc tak, ale co jest ciekawe w tej to, o czym piszą Łukasz socjologowie Tanowo liberalny ma polegać zerwać z pewnym problemem, który ma zachód są, które wynikły przy tej wojnie to się ujawnia to znaczy, że zachodni liberalizm jest dzieckiem, ale nie może nie tyle dziecka jest nierozerwalnie związane z zachodnim imperializmem rodzi się w tym samym czasie był fundowanych, a mogła sobie zachód pozwolić na chwilę można było być liberałem popiera niewolnictwa, ale na głos jedno tak nie było po nie włożę, dlatego że liberalizm to była to to był system powiedzmy z był polityczny czy filozofia polityczna skapitalizowane z kapitalizmem, który po prostu reżim akumulacji oparty na kwiatach jest dobrze nam trochę tak opisuje, że to polega na tym, żeby po prostu burżuazja też chciałam niewolników, czyli w zarząd wyzwolenie siebie o nie to jest to ZUS, ale też też po to, by funkcjonalne względu na system kapitalistycznej na jej i po konieczność właśnie, gdyby tworzenia na tato znakomite pisała Róża Luksemburg akumulacji kapitału pokazują znaczne mechanizm polega wraz z Karzajem kapitalizmu to jest to jest pewne dziedzictwo liberalizmu Zachodu należnego tylko słuchaczy, którzy ciągle, jakby z sprzeciwiają się tej perspektywy oprócz tego, że kilka książek chętnie polecimy to to proszę jednak po prostu zwrócić uwagę na końcu kadencji narodziny liberalizmu z kolonializmem europejskim tych państw to jest znaczy dla czy nie zachodzi nie budzi tata tt nie był niech nasi konserwatystów nie budzą nad czym jest kwestia tego konsekwencje czy można było inaczej zrobić wtedy prawda to jest pytanie czy piętnastym wieku był możliwy inny prawda ze względu właśnie na logikę funkcjonowania systemu gospodarczego pewna to jest to jest ta dyskusja jest jest z jak najbardziej zasadnym jest nieco nieco do faktów, że rzeczy to było zło się, że imperializm zachodni był z nami dzisiaj właśnie ta wojna ujawnia jak dalekie konsekwencje są w pamięci kraju globalnego południa właśnie tej tej imperialnej opresji prawda i to się Francja jednak wielką robotę, żeby wykonać no właśnie o zerwać z tym i jak przebudować relacje z Afryką, ale to z kolei tę w cudzysłowie, że słabość Francji czy miękkość Francji wykorzystuje Rosja, która wypycha teraz Francuzów z Afryki prawda i więc więc nie jest niezwykle złożona sytuacja i Ukraińcy jak ja też odczytam jako też pewien chytry zabieg, dlatego że nie muszą grają na 2 fronty na czym oczywiście na noc nie w sensie, że 2 konkurencyjne tylko chcą poznać mają ten 1 zwarty blok sojuszniczy, który reprezentował wczoraj w Warszawie joba 1 i przeciery w Kijowie, ale wiedzą, że to nie wystarczy znać, że schemat polaryzacji świata na kole, a kolektywny zachód całą resztę to jest właśnie niebezpiecznego, choć wejdą Chiny będą to rozgrywa właśnie to co zaczęły robić prawda budować koalicję zdrowego rozsądku państwo zaangażowane znamy tych tra ta tradycja chodzenia trzeci blok w spokoju by spokojnie prawda, więc Zarański zdaje sprawę ze stawką jest izolacja Rosji czy teraz znaleźć język przekonujące dla psiej części globalnego południa daje to jest na poziomie właśnie takich jak politycy pokazali, że my jesteśmy grzania my jesteśmy kolonią i by budujemy reżim liberalny, ale w odcięciu od niej, ale już nie możemy go nie można nam zarzucić, że myśmy ufundowali na jakiś tam imperialnej kolonialnej przeszłości, więc to jest ta nowa właśnie wizja demokracji, która ma jest oparta na liberalnych zasadach, ale nie można nie czerpie ciągle jeszcze korzyści z dawnego systemu eksploatacji tak dalej czy to nowy liberalizm on jest w tym sensie odnowienie, chociaż słowo, ale może oprócz tego, że i jest dobrze też dzisiaj dr dobro sielski mówił, że naukowcy mówią o nowym idealizm także potrzebujemy też jednak okazuje pewnych idei Ukraińcom przypominają w ogóle tej idei, na których ona nasza kultura też teoretycznie stoi, ale lekko zapomnieliśmy, czyli ten liberalizm indywidualizm wolność poszanowanie życia, ale jednocześnie no jakoś, bo mając czystą kartę po prostu będąc w kole koloniom w uzyskiwanych nocą wymuszą też mamy refleksję dla nas to też nie na Polakach, ale na tym Zachodzie zaczęli oni pokazują jednak macie upraszczając bardzo oczywiście przekaz pokazują, że to nie jest liberalny reżim liberalna demokracja jest luksusem, na które było stać ich hipokryty liczne zachód, który finansował swoją wolność prawda, podbijając inne kraje tylko, że to jest optymalny sposób organizacji społecznej realizm maksymalnie dający szansę maksymalnej realizacji potencjału tak jednostek prawda, że ta wojna konfrontacja jako post totalitarnego reżimu właśnie systemu wartości ich nowo liberalnym oni wygrywają prawda ani, wygrywając pokazać to jest skuteczne to nie jest Antoni van Sant fantazja utopia kosz to jest właśnie optimum jeśli chodzi o dostrzegane na świecie, bo nie właśnie, w czym Joe Bidena i komentarzy w Polsce Dziuba 1 wszyscy mówili wolność demokracja to tak się zastanawiam i w tych wyobrażeniach, jakie właśnie rolę mają do odegrania państwo w Afryce Ameryce Łacińskiej, ale oczywiście, że nie jest dostrzegane przez cały problem jest ciągle, że no właśnie pokłosie tak już Niechcę powiedzieć imperializmu Europy czy Zachodniego, ale paternalizmu i je takiej wyższości wynikające z hegemonii kultura w przekonaniu harmonii kultura ciągle jest aktywne może już nie patrzy się naraz Clinton próbuje rozmawiać wczoraj lutni przemówieniu też bardzo mówią mówią wam, że oni są cywilizowani, a my mamy co niejeden to dokładnie tak, ale tutaj ITI to jest sprawa właśnie patrzenia ciągle na Ukrainę jako to też Natalia sumieniu dzisiaj mówiła, że ciągle musimy udowadniać, że nam tu cud warto pomagać prawda ile jeszcze możemy co cię jeszcze możemy zrobić, żeby pokazać, że w Rydze właśnie, że na nowo uczy się jest pod ryzyka korupcji, ale trzeba to co się stało w Europie z Joe Wajdę przyjechała prosto wolności, ale co się dzieje w stanach Zjednoczonych trzeba papę jak widać Oliver bolał, kto dealu z oligarchami rosyjskimi ukraińskimi np. wielka Brytania z częścią systemu korupcyjnego, więc to jest znacznie bardziej złożona jest oczywiście to jest polityka chodzi o spójnej klarownej narracji, które będą określić obraz jest dobro zło i szukać poparcia Ukraińcy próbują grać na tych 2 bankach co oczywistym, który pomaga, ale jednak i to jak się popatrzy na to co robi Zarański co zostało na Zachodzie dostrzeżone to właśnie we Francji Banka dobrych artykuł właśnie ten temat pokazany jako walczą serca Afryki np. no wolny za darmo, wysyłając zboże za darmo w ramach pakietów pomocy dla tych krajów jest jest głód prawda zapowiadają otwarcie 10 nowych ambasad w tym roku jeszcze prawna i mógł każdy z każdej okazji przed kongresem Stanów zjednoczonych miał swoją panią umowę nadesłaną Amerykanów, ale nie zabrakło akapitu, który mówi, że nie wyłączmy z owoców zwycięstwa globalnego południa nadal nieustannie to powtarza nie jest słyszany specjalnie dlatego, że to nie, bo bez globalne południe jest na inny wierzę to nie on będzie decydował tylko, ale dostaje sygnały też centrum powiedział Olaf Scholz, który pojechał do Brazylii spotykał się z z Luizą no usłyszał od niego z innymi podziękowanie za gratulacje zwycięstwa drugiemu Słuchajcie, ale mnie dumny Chiny będą dobrymi mediatorami powiedział nam, ale też powierzenie zarzucił po prostu hipokryzję Niemca w tym momencie, bo chcesz, żebyśmy wsparli Ukrainę ale, toteż gra interesów też dbać o swój interes gospodarczy itd. no myśmy stracili na tej wojnie na nie wiem jak tam jest naprawdę lekarzem te argumenty były, które mówiły, że podzielcie się z też też pomóżcie nam to my pomożemy w Wawa, ale właśnie zastanawiałem na ile, a z tego co słyszałam jest już dyskusja również wśród ekspertów zajmujących się tymi relacjami transatlantyckimi, że to zaczyna być kwestia bezpieczeństwa, bo jeżeli świat rzeczywiście te sojusze się tak poukładają, że mamy Chiny i być może jako sprzymierzone z Rossem coraz bardziej ten ten blok, który z naszej perspektywy czy obaj z autorytarnym, a my mamy być reprezentantami demokracji no to ze względów bezpieczeństwa chyba chcą mieć trochę więcej sojuszników niż tylko siebie no ale to jest to jest to jest raczej zrozumiany na poziomie, a czy lekarza razem brzmią słowa czy to oznacza przemyślenie relacji handlowych, czyli mniej wyzysku więcej sprawiedliwego, czyli jednak większą demokratyzację też relacji międzynarodowych takich, ale bardzo niestety to tu zaczynają chodzić, bo niedługo główkę, która jest jest strasznie wszystko komplikuje, bo mamy i to widać nie da się tu spójnej narracji zbudować stany Zjednoczone właśnie z 1 strony mamy mówiła kolektywny Zachodzie, w którym w tej chwili trwa największy konflikt gospodarczy tak między Unią europejską stanu w Łęcznej jest to nie jest takie oczywiste to nie znaczy dlatego, że to jest związane oczywiście nowych technologiach, ale to nie wymagał, ale też procent globalizacji tak po jedno i to to jest nie nie mniej nikt nie wie, jakie konsekwencje tego tak naprawdę, bo globalizację tzw. reindustrializacja powrót może być to może dopiero cios właśnie dla Afryki chociażby wyłączenie z PiS w łańcuchu wartości tak inaczej to był wyzysk oczywiście, ale odłączenie w ogóle z obiegu gospodarczego może wiedzieć co o to, że będziemy mieć swoje surowce rozwiniemy tak to będziemy na stan ewidentnie tata to nad nad mogą bardziej pozwolić jak Europa to ustawi to jest inne pytanie natomiast to te łamigłówki nie są takie, ale może dobrze pamiętać w takim razie skoro budujemy jakiś nowy porządek reformujemy za to perspektywa jest chyba istotna właśnie roli też ten nie ma jest tylko, żeby suma różnych interesy to nie jest tak, że ktoś 1 siądzie zaplanuje prawda, że to aż tu się dogadamy z Unią europejską nie będziemy konkurować wezwanych teraz musimy konkurować na tym będzie pełno go od przyszłość zależała przewaga konkurencyjna, więc kto opanuje granice technologiczną w tym obszarze ten będzie miał większe marże będziemy lepiej finanse na widzowi, ale rozumiem, że nie ma co ruch związkowy przoduje tak nie to są tego nie da rozwiązać 1 to będzie proces konflikt ścieranie się różnych z nie skorelowanych z sobą procesów napięć Unia europejska zakomunikowała też tuż przed wojną, że niby rozumie konieczność otwarcia na Afrykę jakieś kroki zrobiła, ale potem mamy działania bardzo także jeśli chodzi o politykę migracyjną, której całkowitym zaprzeczeniem bok rządzi się innymi prawami jest całkowicie dał właśnie co akurat globalne pełnie doskonale rozumie wypomina przy każdej okazji mamy kwestie związane z polityką klimatyczną to co się działo w Egipcie też wypominane prawda, że jednak niechęć absolutnie Zachodu do w dziele dzielenia się zwana zapłacę zespół zagra z emisji emisje, które my zrobili giełdę jako jako zachód itd. no, więc więc, kiedy dochodzi do pewnych szczegółów nagle się okazuje, że może tak budowane od setek lat będziemy zmierzać do końca, więc te ostatnie minuty, jakbyśmy wrócili do Ukrainy i w zasadzie nie wiem co tak na koniec w tej rozmowie, gdybyś chciał powiedzieć to znaczy jeszcze raz jakoś wrócić lepiej do tego no odnowienia liberalizmu, czyli zrozumienie społeczeństwa ukraińskiego czy jednak no zarysowania perspektywy na najbliższe miesiące znaczy, że rozmowy w zasadzie wychodzimy w tej rozmowie z przeświadczenia, że Rosja przegrała tylko nie wiemy ile to będzie trwało i duże drogi to tak to myślę, że tata jest bezpieczna te lata jednak kredyt był uważam, że należy patrzeć uważnie na to co się dzieje w Ukrainie w tym wymiarze społecznym i też prace nad jakiś model społeczno-polityczny w tym wszystkim, który bardzo nieznaczne, ale ja nazywam, żeby to podobnie siedzieli niektórych rzeczy w wielu społeczeństwach afrykańskich to jest pobierze ten optymizm właśnie charakterystyczny dla klas w Afryce jest też bardzo wysoki i to z różnych badań wynika zaś wśród młodych ludzi paradoksalnie powiedzieć będzie tam szukać prawdy optymizmu, ale niezwiązane z tym przekonaniem jak za taki optymizm społeczeństw post apokaliptycznym na takich, które przeszły nad tą Ukraina jest w fazie tego prawda, ale nagle odkrywa, że oczywiście mówimy o traumach wszystko ewidentne straty no nie absurd absolutnie niedopuszczalne tak dalej, ale nagle odkryli że, że w ramach tego można stracić właśnie poczucie wartości, że nie tracą ważności, że nie oznacza to konieczność walki w wojnie oddania władzy wodzowi prawda liderowi tak jesteśmy stajemy wokół lidera ufamy mu, ale nie zdalnie nie po ich pozbywamy się zdolności do krytykowania go prawda to jest cecha, ale trzeba on rozumiem z tego tak na koniec, że on też pan się w czy taki jest to przyjął do wiadomości jak nie wnikam teraz on ma swój odcinek takim powiedział propagandowo dyplomatyczna tak ale, ale to 1 raz za udany role jamie, ale na tym polega właśnie nowego oraz władze lokalne robią swoje nie ma na strażnika, ale nagle ma wizję prawda tutaj jak uzdrowić cały co nie po prostu każdy robi swoje jest państwo, które z podmiotowością silną społeczną, która uznaje to pełne konfliktów oczywiście, ale za wspólnym celu prawdę to jest jest dziś i jest w stanie realizować ten cel w warunkach bardzo głębokiego kryzysu to jest to jest najważniejsze radnej czerpać, jakby źródła do przekonania, że te wartości mają znaczenie to jest o tyle istotne, że my właśnie wpływ w perspektywie tych lat, które nadchodzą dla, mimo że nie w warunkach wojennych, ale wchodzimy w scenariusze około po Kali wytyczne musimy o tym pamiętać no i że dekompozycja cywilizacji będzie postępować z obiektywnych względów te klimatyczne ekologicznych itd. będziemy się nauczyć żyć w tych warunkach możemy oczywiście robić to co dotychczas robiliśmy odpowiadać np. kuszeni przez populistów prawda dawać władze rada nie odpowiedział Adam czak szarościach i gadać właśnie o chrząszcza możemy po prostu poważnie podejść do do sprawy to koniec pokazują jak jak można być skuteczny w takich w takich warunkach, więc to źródło inspiracji mówi do naśladowania fikcyjnego to jest niepowtarzalny też model kulturowy historycznej czata specyfika oczywiście rozumieć, ale jest dowodem możliwości prawda trwania pewnego znanego z systemu, który daje no właśnie możliwość jednak maksymalny realizacji podmiotowości każdemu które, który jest częścią tego tego społeczeństwa bardzo dziękuję Edwin Bendyk prezes fundacji Batorego dziennikarz tygodnika polityka autor bloga antymaterii był państwa gościem dziękuję bardzo, co wraca dobranoc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZOREM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA