REKLAMA

Znane są już wszystkie dane z gospodarki za styczeń - od jak mocnego hamowania zaczął się rok?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2023-02-23 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze czternasta 42 Wojciech Kowalik dzień dobry w czwartkowym raporcie gospodarczym w radiu TOK FM na początek zamknijmy co dzieje się na rynkach na warszawskiej giełdzie dziś odbicie po ostatnich spadkach na WIG WIG 20 w tej chwili na zielono oba główne indeksy warszawskiej giełdy rosną mniej więcej 1 i 2% natomiast na rynku walutowym umocnienie złotego euro kosztuje 4zł i 74gr frank szwajcarski 479USD po 447, a brytyjski funt 5zł i 38gr bezrobocie w styczniu Rozwiń » wzrosło do 5,5% takie ostateczne dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny w urzędach pracy zarejestrowanych jest blisko 860 000 osób i są to już ostatnie dane z gospodarki za styczeń co z nich wszystkich wynika o tym porozmawiamy za kilka chwil w drugiej części raportu gospodarczego państwa naszego regionu Europy wciąż są tymi, w których ceny rosną najszybciej tak wynika z danych, jakie pokazało unijne biuro statystyczne Eurostat rekordzistą są Węgry, w których w styczniu inflacja mierzona wg metodologii Eurostatu przebiła 26% później z inflacją około 20%ową są państwa bałtyckie i Czechy i na szóstym miejscu Polska z inflacją wg metodologii Eurostatu na poziomie 16% przypomnę, że nasz GUS podawał, że w styczniu było to ponad 17 natomiast w strefie euro inflacja w styczniu obniżyła się do 8 i 6% z ponad 9 w grudniu turecki bank centralny wraca do swojej polityki obniżek stóp procentowych istnieje o 50 punktów bazowych pod pretekstem reakcji polityki monetarnej na katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi z początku lutego i wyceniane w związku z tym nawet na 80 000 000 000USD straty powrót do obniżek następuje, mimo że jesienią turecki bank centralny ogłosił koniec cyklu wiadomo jednak, że zwolennikiem obniżek stóp jest prezydent Turcji raczej per dane były one ścinane nawet wtedy, kiedy inflacja wg oficjalnych danych sięgała 80% w skali roku zachodnie banki centralne działają natomiast odwrotnie, kiedy inflacja rośnie wówczas decydują się na podwyżki stóp procentowych i to była pierwsza część raportu gospodarczego już teraz rozmowa z naszym gościem raport gospodarcze Łukasz Tarnawa główny ekonomista banku ochrony środowiska dzień dobry witam dzień dobry, czyli przyglądamy się danym z gospodarki, jakie poznaliśmy za styczeń jak już mówiłem jako ostatnie dziś GUS podał dane o bezrobociu ono wzrosło z 52 do 5,5% to efekt sezonowy czy coś niepokojącego zaczyna dziać się na rynku pracy tak przede wszystkim to jest efekt sezonowy jak zawsze na przełomie roku mamy do czynienia ze wzrostem liczby bezrobotnych wynikających z tego, że spada zatrudnienie w sektorach gospodarki, które ulegają winny temu cyklowi pogodowe mu w trakcie roku natomiast ponad to praktycznie możemy powiedzieć, że nie mamy efektu jakiegoś gwałtownego nawet i możemy powiedzieć wyraźniejszego osłabienia na rynku praw zarówno, bo wciąż po pierwsze, liczba bezrobotnych jest początkiem tego roku jest niższa niż przed rokiem ta liczba spada z każdym miesiącem no bo efekty bazy są duże, ale wysokie, ale wciąż to jest 70 000 osób bezrobotnych mniej niż przed rokiem także dane na temat zatrudnienia, choć ta tutaj dynamika osłabła jak i płac generalnie pokazują nam nie ten obraz, który w, którym rozmawialiśmy już rok wielokrotnie się wiele nie zmieniło to znaczy pod wpływem spowolnienia aktywności gospodarki Polski, które niewątpliwie ma miejsce, które widzimy także danych innych danych styczniowych rynek pracy trzyma się mocno jest czynnikiem stabilizującym koniunkturę, dlatego że mamy do czynienia z powrotem równowagi na rynek pracy po wyraźnym przegrzaniu tego rynku nic w minionym roku on jest wy w stanie większej równowagi, ale nie przechodzi na tę drugą stronę, czyli nie nie słabnie gwałtownie, dlatego że przedsiębiorcy nauczeni doświadczeniami z poprzednich na kiedy ciężko było znaleźć dobrego pracownika na rynku teraz nie starają się zabezpieczyć i wy raczej mniej i po prostu nie zwalniają pracowników plus spowolnienie koniunktury, choć jest wyraźne póki co jeszcze nie daje takich silnych impulsów do tego żeby, żeby zwolnić pracowników, czyli możemy powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna i poziom bezrobocia nie mieć kształtuje się w okolicach historycznych minimów przedsiębiorcy wolą zamrażać zatem swój stan osobowy stan pracowników niż decydować się na zwolnienia no i w ten sposób przeczekać do lepszych czasów to dane o bezrobociu, a my z ostatnich dniach poznaliśmy też dane o wynagrodzeniach, które kolejny miesiąc realnie spadły z przemysłu, w którym widzimy spowolnienie aktywności sprzedaż detaliczna też rozczarowała nie najlepiej zaczyna się chyba ten rok w gospodarce taktycznie dane nie jest początku roku u i no nie są najlepsza, ale generalnie wpisują się w obraz tego Kos, czego się spodziewaliśmy i co widzieliśmy już także pod koniec minionego roku to znaczy, że w ślad za szokiem energetycznym uderzeniem w nastroje przedsiębiorców uderzeniem wysokich cen wysokiej inflacji dochody wydatki gospodarstw domowy mamy do czynienia z ze sławną chciała ze słabnącą aktywnością to widzieliśmy danych na temat PKB za czwarty kwartał i to osłabienia aktywności postępuje z początkiem tego roku także w pierwszym kwartale oznacza, że przy wysokim wysokiej dynamice PKB sprzed roku w pierwszym kwartale, kiedy pyta po kolejnej fali covidu restrykcje otwieraliśmy się w gospodarce dynamika wzrostu była bardzo wysoka pierwszy kwartał tego roku przyniesie ujemną dynamikę wzrostu, czyli TKB po prostu będzie nie spadnie w ujęciu rok do roku, czyli ich relacji do pierwszego kwartału ubiegłego roku nie ten spadek pewnie by kształtuje się w granicach minus pękł pół my procent to -11% w inny to jest efekt właśnie kombinacja tych czynników zarówno bieżącego spowolnienia jak także efektów statystycznych w nie, ale w trakcie roku już zapewne od drugiego kwartału ta aktywność będzie się stopniowo poprawiała, czego to wynika wynika to z tego że, choć dane, na które patrzymy, na które pan redaktor wskazał, czyli właśnie słabe dochody gospodarstw domowych, które nie ciągną w dół konsumpcję prywatną jesteśmy po prostu ostrożniejsze w wydatkach i mniej na mnie starcia gospodarstw domowych i nie budżetu także produkcja przemysłowa w warunkach słabszej koniunktury globalnej także właśnie sprzedaż detaliczna w kontekście właśnie tych dochodów wydatków to jednak to co możemy powiedzieć patrząc szerzej na gospodarkę europejską światową i przez polską to, że kolejnym miesiącu z rzędu utwierdzamy się w przekonaniu, że najgorsze scenariusze najbardziej czarne, które były snute na jesieni ubiegłego roku to znaczy kryzysu energetycznego one się znacząco oddaliły, bo mamy do czynienia z nisz wyraźnie niższymi cenami gazu nic z dużo mniejszym szokiem energetycznym w Europie i to oznacza, że nie także poprawiły się prognozy dla gospodarki europejskiej na ten rok, a to z kolei będzie rzutowało pozytywnie aktywność polskiej gospodarki, czyli możemy powiedzieć tak koniec minionego roku początek tego roku to dołek aktywności 0203. kwartał to to może nawet łagodniejsze, ale już wzrosty, czyli już i nieco bardziej odczuwalna poprawa koniunktury także w warunkach lepszej koniunktury światowej, bo oprócz Europy możemy wskazać na otwarcie Chin zniesienie restrykcji to jest także kurs rejestrowym dla świata w i po tam stopniowe odbijanie tej aktywności np. w drugiej połowie roku oczekiwany spadek inflacji zacznie pomagać realnym dochodom to będzie czynnik, który przy stabilnym rynku pracy będzie nam stabilizował koniunktura 1 słowem tak w tej chwili te dane wyglądają nie najlepiej pokazują, że jesteśmy okolicach dołku aktywności stopniowo w trakcie 0203. kolejnego kwartału aktywność będzie się poprawiała, czyli to jest ten moment, w którym chętni do mówiąc wprost możemy powiedzieć jest najgorzej najgorzej już nie powinno być może być tylko lepiej tak możemy ostrożnie wskazywać oczywiście nie przedsiębiorcy i operując w warunkach dużej niepewności, bo wciąż musimy pamiętać choćby o tym, że ten rok to będzie rok trudny ze względu na to, że choćby ceny energii gazu mimo tego, że są niższe od szczytów jesiennych nos to będą nadal wysoki, bo no, bo pamiętamy o tym, że choćby ustawowe zamrożona cen energii elektrycznej dla mikro na małych średnich przedsiębiorstw w wysokości 800zł za megawatogodzinie też wciąż nie więcej dwukrotność tego co przedsiębiorcy płacili rok temu czterokrotność co my zapłacili 2 lata temu zatem ten szok jest wciąż obecny i obciąża przedsiębiorców wciąż tak jak pan redaktor wskazał dochody rosną wolniej od inflacji, ale fakt, że te czynniki związane z zysk z kryzysem energetycznym stabilizują się stopniowo, a co będzie miało także przy by finalnie przez przełożenie na najniższą inflację w trakcie roku powoduje, że faktycznie ostrożnie, szacując możemy powiedzieć, że od drugiego kwartału jest szansa na na stopniowe odrabianie przyspieszanie i aktywności w tej chwili to jest ten pierwszy kwartał najsłabszy z ujemnym wzrostem postęp jeśli nas nic nie skoczy z otoczenia zewnętrznego przede wszystkim to powinno być stopniowo wspominaliśmy w czasie naszej rozmowy o inflacji i przy niej jeszcze znamy z przyszłym tygodniu tzw. szybkiego szacunku GUS dotyczącego inflacji w lutym, bo dopiero od marca GUS zacznie znowu ten szybki szacunek publikować no ale prognozy mówiły o tym, że to właśnie luty jest tym miesiącem, w którym inflacja miała być najwyższa i czy rzeczywiście państwo obserwacji wynika, że mamy właśnie teraz ten czas, w którym ceny mogą rosnąć najszybciej tak zdecydowanie tak to jest ten moment, w którym w tym zapewne osiągniemy ten lokalny szczyt inflacji on wtedy najprawdopodobniej w świetle tego co wiemy ten w Szczytnie nie będzie wyższy niż 20% raczej bliżej i 18% kawałkiem w przedziale 1819, ale jeszcze korekty danych inflacyjnych za styczeń przed nami, więc jeszcze sporo się może zmienić, ale wydaje się, że bezpiecznie można szacować, że właśnie ten poziom 20% już jest odległy odleglejsze niż wcześniej myśleliśmy natomiast pamiętajmy od marca od marca inflacja wręcz musi zacząć spadać, dlaczego dlatego, że przed rokiem w marcu mieliśmy do czynienia w reakcji na na, a inwazją rosyjską Ukraina no 30%owy wzrost cen paliw w ślad za tym poszedł skokowy wzrost cen węgla jeśli nie będziemy mieli takiej samej sytuacji w marcu tego roku to znaczy, że ceny paliw skoczą o 30%, że ceny węgla nie powrócą do trendu wzrostowego to statystyka zdecyduje o tym, że z tego poziomu w granicach 1819 my musimy zacząć spadać, bo taki jest po prostu konstrukcja wskaźnika inflacyjnego co nie będzie oznaczało, że ceny będą spadać w większości przypadków, ale inflacja wyraźnie się zacznie obniżać, bo tutaj dochodzą ceny żywności, które także wtedy skoczyły istotnie już mamy pewne zwiastuny stabilizacji na tym rynku zatem tak i od marca z dużą pomocą efektów statystycznych inflacja będzie się obniżała jeśli nie będzie wielkich zaskoczeń to w okolicach wakacji ona obniża się poniżej 10% i pewnie w okolice 8% na koniec roku to takie w tej chwili bazowe scenariusze, niemniej nie należy zapominać o tym, że to jest wciąż wysoki poziom to wciąż wysoki poziom wzrostu ceny Łukasz Tarnawa główny ekonomista banku ochrony środowiska bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję, a to był raport gospodarczy Wojciech Kowalik do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA