REKLAMA

Pierwsza rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Jakie zmiany na froncie przyniesie 2023 rok? [cz. 1]

OFF Czarek
Data emisji:
2023-02-24 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:13 min.
Udostępnij:

Sytuację analizuje Leon Komornicki – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. Druga część rozmowy w programie Interluda.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ścianę jak Notting dzisiaj pierwsza rocznica inwazji Rosji na Ukrainę także wiele głosów w mediach, ale pewnie też prywatnych rozmowach i myślę, że nie może zabraknąć głosu pana gen. Leona Komornickiego generała dywizji wojska polskiego w stanie spoczynku byłego zastępcę szefa sztabu generalnego wojska polskiego dzień dobry panie generale dzień dobry panie rektorze dzień dobry państwu, a pamięta Panny dzień 24lutego 2022 roku tak pamiętam oczywiście trudno tego nie Rozwiń » zapamiętać to znaczące wydarzenie w tylko w jakiej myślę nie chodziły pan po głowie spodziewał się pan nie to pierw pierwsza rzecz, którą w, którą z którą, która niesie pojawiło to był znak zapytania na ile ukraińska armia ryż będzie w stanie postawić czoło i agresji ja miał oczywiście swoją ocenę już, w którą jakoś poprzedzona analizą, jeżeli chodzi o stan ukraińskiej armii ukraińskiego społeczeństwa, bo uważałem, że ta bardzo istotne elementy systemu obronnego Ukrainy o charakterze powszechnym, bo takowy został w ciągu 4 lat można wyjąć kolokwialnie zmontowany, bo nie było jeszcze czasu, żeby utrwalić, ale w tym w tej przestrzeni nastąpiły dość znaczące zmiany jakościowe, ale też mentalnością owe obudził się właśnie toczy jest bardzo istotna, iż chodzi o naród, który stanowi zawsze w obronie państwa fundament systemu obronnego każdego kraju co jest świadomość to jest Wola to jest 2 i determinacja wyrażona nie tylko werbalnie, ale także czynem w obronie własnego kraju własnego domu własnego zakładu pracy i to pytanie oczywiście na to czy, po czym na te pytania, które sobie stawiam przed właśnie w tym ruchu po części powiedziałam, że tak tu zaszły istotne zmiany i druga rzecz istotna 3 ten atak rosyjski, który był przeprowadzony na szerokim froncie, bo praktycznie wzdłuż całej granicy lądowej Ukrainy jest z Rosją Białorusią 3 armia Bóg rosyjska tutaj nie wywoła w szeregach armii ukraińskiej chaos, bo tam nie było zaznaczone jednoznacznego kierunku głównego uderzenia czy kierunku głównych uderzeń oczywiście istotne było uderzenie na Kijów o terytorium Ukrainy, ale to też środki w ląd i potrzeba zagospodarowania potencjału praktycznie cały potencjał wojsk lądowych armii ukraińskiej i obawiałem się później potwierdziło, że ukraińska armia musiała do tego zagospodarować także swoje odwody drugie rzuty, czyli została bez od wody możliwości w wypadku zatrzymania rosyjskiej armii w tej przestrzeni do 80 km, czyli w pasie przesłania przebieg właśnie tej taktyczną operacyjnej nie będzie miała czym pobić tego agresora zatrzymanego i to się pośród tę tarczę zajmuje się potwierdziła noszą w całej tej sprawie już 7 kilka wywiadów przed rozpoczęciem temu tej woli to tej wojny i tą agresję tak też oceniałem, że takie ataki uderzy nie będzie, że to będzie wojna leżą skalę, bo Rosja panie redaktorze Szanowni Państwo cały czas do tych zwolni się przygotowywała, budując ofensywny charakter swoich sił zbrojnych, przygotowując odpowiednie też dyslokację tych wojsk przeprowadzała także pod tym kątem ćwiczenia zapad na terenie Białorusi to niebyły ćwiczenia, które były podyktowane potrzebą zaatakowania Polski czy krajów nadbałtyckich czy też NATO to były głównie ćwiczenia podporządkowane mojej ocenie tak to też oceniałem właśnie agresji na dużą skale na Ukrainę w dalszy, czyli to co miało dokonać w 3 dni w zdrowiu jeśli ja właśnie, czego nie udało tak, żeby pan dowodził siłami rosyjskimi to co pan zrobił no to jest jak wyglądał atak pan od razu mogę powiedzieć oczywiście chcę mogę powiedzieć, bo wtedy możemy podpowiadać była wojna trwa pierwszy nigdy bym nie wzorował się na tej pierwszej części wojny, która została przeprowadzona w 2014 roku, którą przyjęto ten w tamtą operację specjalną jako sposób, poświęcając się ten sukces, który tam został odniesiony jak aneksja Krymu włączenie Donbasu jakoś sukces poświęcających tą nową operację specjalną, bo praktycznie rzecz biorąc na tych samych zasadach tą operacją próbowano przeprowadzić, uwzględniając te zmiany, o których powiedzieliśmy powiedziałam wcześniej, jakie nastąpiły w ukraińskiej armii i społeczeństwie ukraińskim, czyli tą operację należało przeprowadzić czy to początek wojny jako pierwszą fazę strategiczną zgodnie ze sztuką wojenną także rosyjską także zmasowane uderzenia lotnictwa reakcje na wszystkie ważne elementy nie tylko infrastrukturę krytyczną, ale też system kierowania dowodzenia kierowania obroną państwa dowodzenia siłami zbrojnymi i następnie wykonania także artyleryjskiego przygód ogniowego przygotowania zmasowanego ognia artyleria rosyjska armia miałaby ma być znaczącą ilość artylerii amunicji po to, żeby obezwładnić obronę ukraińską w pasie przesłania w strefie taktycznych Żyto wyzwoliło uderzenia zgrupowanie uderzeniowe, które takowej nigdy nie zaatakował na tak szerokim froncie nigdy tak nie atakował to roztrwoniła potencjał rosyjskiej armii tylko wygląd kilka kierunków oczywiście takie luki w sposób jednoznacznie wynikały także z terenu i usług wołają o ukraińskiej armii i bym starał się przeciąć to to zgrupowanie, wykorzystując uderzenie rakietowe lotnictwa artylerii, która by były o, która miała zadanie obezwładnić środki przeciwpancerne przeciwlotnicze armii ukraińskiej i leczyć jak najgłębiej terytorium i wyjść na tyły szczególnie tutaj bronie Donbasu tego zgrupowania armii ukraińskiej, które tam się broni początkowo taki zamiar się zarysował, ale z tego co wynika na tej mapie ktoś do rysował ten atak na Kijów to nie było chyba mniej błędów mojej oceny planowane w planach operacyjnych naczelnego dowódcy szefa sztabu gen. Gierasimow wg SN to Putin gdzieś tam w ostatniej chwili rysował ten zamiar w tych powodach, dla których miała miejsce jak Rosja mówi specjalna operacja czy operacje specjalne wojskowe oferta specjalna, ale po prostu wojna inwazja to jest to, że rzekomo doszło do gwarancji Zachodu dla wciąż związku Radzieckiego potem Rosji o nierozprzestrzenianiu się na to co jest o tyle ciekawe nieprawdziwe, aczkolwiek ciekawe, że pewnie niewielu osób pamięta jak przypominam, że jest taki program, który nazywa się płatności w PiS, czyli partnerstwo dla pokoju to jest taki program określa też to są państwa członkowskie NATO razem z krajami aspirującymi do tego miana czy może będziesz to jest taki przedsionek na to byśmy też wchodzić panie redaktorze niezgodą państwo, kto jeszcze członkiem partnerstwa dla pokoju w Rosja w no jedno Rosja została zaproszona przecież Rosja jest członkiem tego programu i zostać zaproszony zamroziła swoje działania, więc jeżeli ktoś mówi Rosja bała się tego, że na to się rozszerzy, kto boi się rozszerzenia NATO, jeżeli sam chce do NATO wejść w chaosie to jest dobre pytanie czy tutaj samym tym jest oczywiście tej to tym pytaniu, jeżeli chodzi o odpowiedź jednocześnie jednocześnie odpowiedź tak Rosja Rosja oczywiście tak legitymizuje swoją strategię swoją politykę imperialną strategię militarną, bo musi mieć kogoś to jej zagraża który, jakby tym samym jest podstawą do właśnie takiej narracji, ale też skonstruowania takiej takiej strategii policji polityk wybrany strategii militarnej oczywiście po to, budowy rosyjskiej armii o charakterze ofensywnym i odwodniony uzbrojony w systemy, które pozwalają realizować tą, że politykę do naszej rozmowy powrócimy po informacjach Radia TOK FM informację za 3 minuty o godzinie 1120 studio pan gen. Leon Komornicki generał dywizji wojska polskiego w stanie spoczynku były zastępca szefa sztabu generalnego wojska polskiego informację po informacjach wracamy w ścianę jak radny studio pan gen. Leon Komornicki generał dywizji wojska polskiego w stanie spoczynku były zastępca szefa sztabu generalnego wojska polskiego dzisiaj wiele opinii panie generale pojawi się w mediach niektórzy mówią tak wojna się zaraz skończy im, że nigdy nie skończy właściwie można mieć jakieś dane, na których opieramy, ale też, ale też można po prostu opinię wyssać z palca i mówić, bo tak tak wydaje mi się że, że tak no i to oczywiście co co komuś winę na język przyniesie to to będzie mógł sobie opowiadać, ale pan jako wojskowy inaczej trochę analizuje sytuację myślę sobie, że bez względu na to co dzisiaj w mediach dziennikarze dziennikarki powiedzą, że się skończy albo nie skończy, że powinna być taka, że Putin powinien tak, a Zarański inaczej na to jeszcze inaczej no to dla wojskowych myślę zarówno dla wojskowych ukraińskich jak i wojskowych rosyjskich znaczenie mają cele, które będą chcieli osiągnąć w tym roku 2023 roku no i teraz moje pytania do pana generała to to jest pana ocena możliwości osiągnięcia pewnych celów strategicznych wydaje mi się, że to będą ważne cele proszę powiedzieć jak pan ocenia prawdopodobieństwo czym się, że jeżeli zaczniemy od agresora, czyli od Rosji to się, że cel nr 1 to będzie, żeby ta na tych terenach, które są obecnie przez Rosję okupowane utrzymać swoje obecne pozycje czyli gdyby to co od 2014 roku i po grudniu przez niego dniu lutym 2022 roku udało się czy w tej chwili pod okupacją rosyjską czy wg pana rok 2023 przyniesie zmiany czy uda się utrzymać te okupowane pozycję, z czym się celem celem celem politycznym to jest cel Poli orzeczniczą w celu politycznego, który stawiał przed pół postawił Putin przed armią to jest opanowanie w ostateczne też tych obszarów, które wchodzą w skład obwodu ługańskiego i donieckiego, a które zostało uznane w granicach tych administracyjnych tych obwodów jako integralna część Rosji, czyli opanowanie tych, a ty tego obszaru i Maria rosyjska wg mojej oceny właśnie się, korzystając z tych zdobyć 3, które zostały poczynione pierwszym etapie tej wojny w dzisiejszym czternastym roku między aneksja Krymu i tej części do Donbasu powiększonym o te terytoria o tę część terytorium tych 2 obwodów ona przejdzie do obrony i będzie oczywiście przygotować się do odparcia ewentualnej ofensywy armii armii ukraińskiej taki jest cel strategicznej cel polityczny IT i taki też został wyznaczony w armii przez armię dusz armii rosyjskiej poległych wojsko, żeby to to zadanie wykonać za wszelką cenę jednocześnie miał rosyjska panie redaktorze będzie cały czas ogniowo niezależnie od panowania tego Terry to tego terenu w granicach administracyjnych będzie cały czas wykonywać zmasowane uderzenia powietrzne rakietowe na całe terytorium Ukrainy, żeby wynoszą go do tego panie generalnie będziemy pierwsze pytanie jest czy to co jest nie utracić ani kraj nie razi tai jego kupowanej ziemi do jako integralna część Rosji Rosji to jest jasno tutaj już zostało określone politycznie, jeżeli chodzi o możliwość tak jest to możliwe, jeżeli armia ukraińska nie będzie już wyposażona w służbę nie wyposażenie, które się domaga wiemy, a proszę tego nie wiemy czy będzie nie będzie wiedział pan być na koniec 2023 roku czy Rosja utrzyma te tereny ziemie, które są obecnie produkować czy nie w końcu Rosja jest stanie to utrzymać jest ani to utrzymać i utrzyma, ale w dużej mierze zależy to od oczywiście dużo wolności armii ukraińskiej to dłużej, jeżeli będzie tak jak jest to Rosja bezwzględnie to utrzyma, jeżeli natomiast armia ukraińska zostanie wyposażona to uwzględnia te systemy walki, które oczekuje no rosyjska armia tych terenów nie utrzyma myślę, że kolejnym takim celem, które mają przed sobą wojskowi rosyjscy to jest eskalacja tego konfliktu, bo mówimy o celach wojskowych czy mamy armia, która armię, która okupuje i teraz armię ukraińską, która próbuje odbić na własną ziemię, ale oprócz tego to co pan podkreślił przed chwileczką Rosja, a także atakuje cele cywilne i atakuje infrastrukturę energetyczną między mną i przetargową przemysłowe tak i teraz czy 2023 rok to będzie rok eskalacji tego typu ataków tak Rosja będzie eskalować życia tego typu ataki, nawet jeżeli dojdzie ja tutaj cały czas wierzy jednak armia ukraińska dostanie pewnie uzbrojenie wyposażenie i będzie w stanie część o, w czym te tereny, jeżeli chodzi o obszar lądowy odbić wyzwolić, ale Niemcy do końca roku się to uda natomiast na pewno na pewno jeżeli, jeżeli nawet wyzwoli tereny i odbył i otworzyć też swoje terytorium w granicach sprzed 2 czternastego roku to Rosja mimo wszystko nie przestanie oddziaływać systemami rakietowymi uderzeniami powietrznymi na terytorium całej Ukrainy po to, żeby to państwo w dalszym ciągu destabilizować, żeby dokonać swoistej destabilizacji też i możliwości twórczych państwo i odbudowy i Ukrainy i tym samym cały czas nękają doprowadzi do no wyjątkowego kryzysu to państwo, które państwo nie będzie w stanie zrealizować tych celów zadań o pokojowej odbudowy panie generale, kiedy prezydent Joe Biden przemawiał kilka dni temu w Warszawie podkreślał jedność tę jedność ten punkt, w którym przeliczył się prezydent Putin właśnie, licząc na to, że udało się rozbić jedność europejską, ale też jedność natowską, więc wydaje mi się, że kolejnym takim celem no tym razem to nie będzie terytorium to będą klasyczne ataki, ale raczej wojna informacyjna czy też jakieś akcje sabotażowe, więc tutaj właśnie bardziej klasyczna, ale mówię dezinformacja wpływy polityczne i moim zdaniem będzie dochodziło do próby zburzenia tej jedności zniszczenia jedności do stworzenia podziałów pomiędzy państwami Unii Europejskiej, ale też pomiędzy członkami NATO czy wg pana ten najbliższy rok to będzie rok, w którym tego typu działania się powiodą, czyli czy uda się zniszczyć albo osłabić tę europejską, ale natowską jedność w ściśle trzeba liczyć się, czego nie można oczywiście nie uwzględniać inaczej, gdyż w związku z tym podejmować wysiłki polityczne dyplomatyczne wszelkiego rodzaju mówię tu o Stanach Zjednoczonych o prezydencie Bidenie jak tylko, że to przywództwo nie może się kończyć na spektakularnych jakiś tam aktach chociażby jak to, które miały miejsce z tą wizytą w Kijowie czy też przyjmuje w Warszawie to musi być ta praca ciągle wykonywana szczególnie wobec tych sojuszników, którzy nie do końca tutaj w sposób jednoznaczny określają stanowisko wobec tej wojny, a w tej przestrzeni, chociaż europejskiego środowiska bezpieczeństwa tacy są trudno nie czują nie wskazać w związku z tym Rosja będzie cały czas starać się wykorzystać to właśnie niestabilność albo też jednak brak jednoznacznej postawy wobec tej wojny przez określone państwa także członków NATO będącej europejskim środowisku bezpieczeństwa trzeba też widzieć tej przestrzeni jeszcze 1 istotnego gracza w wymiarze globalnym to są Chiny Chiny już obecnie przystąpiły do ofensywy dyplomatycznej one cały czas w tej wojnie oczywiście były, bo silny zapaliły zielone światło dla tego drugiego etapu wojny konwencjonalnych rozpoczęła się 24lutego 2022 i Chiny też zapaliły czerwone światło, jeżeli użycie broni jądrowej to jednoznacznie w tym 12 punktowym w oświadczeniu, który został wygenerowany chociażby wczoraj przez MSZ władze chińskie tam też jasno w sposób jasny to brzmiało, ale Chiny tutaj trzeba jeździć będą istotną rolę odgrywać w ostatecznym rozstrzygnięciu tej wojny i jak sądzę Chiny też będą też grać wspólnie z Rosją na podział europejskiego środowiska bezpieczeństwa szczególnie Niemiec zło tutaj głównej mierze Niemcy są istotnym, choć tutaj oczkiem czy języczkiem uwagi tej całej grze, bo mają ścisły waży ścisłe związki z Chinami gospodarka niemiecka także z gospodarką chińską i w dużej mierze zależy także dzisiaj ta gospodarka niemiecka czy od gospodarki też Eko Exportu na swoich produktów na rynek chiński no i jeszcze Rosja będzie tutaj na pewno spójność z Chinami ten wysiłek koncentrować tej wojnie informacyjnej to pan redaktor wspomniał nie będzie go sama Rosja, żeby ten efekt uzyskać podziału, ale też niepewności co do OC osiągnięcia ostatecznego celu w tej wojnie, czyli zwycięstwa Ukrainy z Rosją panie generale proszę brać sobie taki scenariusz, że po naszym programie dzwoni do pana prezydenta ułańskiej mówi panie generale no co zrobimy casting pan wyszedł nam jednoznacznie teraz osoba, która będzie dowodziło nasi naszymi siłami zbrojnymi mamy dla pana zadanie w rok czasu pokonać Rosję, czyli przywrócić stan graniczny do 2014 roku czyli, czyli te granice sprzed roku plus krem, czego pan potrzebuje i czy rok wystarczy co pan powiedział po pierwsze, bo pierwszy zwrócił się jestem nie jestem samobójcą przecież chociażby podejście takiego wyzwania to trzeba dobrze znać swoich podwładnych Rado znam tych podwładnych wykuwa się w tym przygotowanie także pokojowym w trakcie ćwiczeń itd. tak dalej tak dalej Przemyśl w oparciu o określonych ludzi, którzy się ufa i tak daje morze, ale zakładając, że uczestniczyłem w tym procesie przygotowania sił zbrojnych Ukrainy do tej wojny nie znam doskonale wszystkich dowódców mam pełne zaufanie do nich, ale też mam pełne zaufanie do władz politycznej, bo to jest też bardzo istotne władze polityczne mają do mnie zaufanie w związku z tym pierwsza rzecz, którą faktura, która oczywiście istotna jest to, żeby cele polityczne, które pan prezydent Gdańska stawia jako naczelnego dowódcy były możliwe do wykonania, czyli inaczej wnętrz miał zapewnione warunki, żeby to zrealizować, jako że Ukraina panie redaktorze nie ma takiej możliwości umie zapewnić realizację tych zadań głównie jest to uzależnione od dostawy techniki już na zachowanie, ale postawiłbym oczywiste warunki są, które są istotne tego, żeby to zwycięstwo odnieść pani te warunki są istotne ja rozumiem teraz proponuje coś takiego, ponieważ to nie zaskoczyły pana tą propozycją, więc nie wiem czy one faktycznie, więc proszę w razie czego odbierać telefonów dzisiaj ale, ale ciekawi mnie pan odpowiedź na to, skąd się, czas więc ja proponuję, abyśmy spotkali się dokończyli rozmowę dzisiaj o godzinie dwudziestej drugiej w programie Inter luda także Szanowni Państwo odpowiedź na to pytanie w jaki sposób pan gen. Leon Komornicki by przygotował kampanię militarną, ale też myślę, że by porozmawiamy także o celach, które armia ukraińska sobie postawiła na ten rok albo, które wydaje nam się nie SA, jakie cele są w podstawie liczone są wg pana realnej co się wydarzy zapraszam państwa dzisiaj o godzinie dwudziestej drugiej program Inter luda oczywiście w radiu TOK FM gości będzie pan gen. Leon Komornicki generał dywizji wojska polskiego w stanie spoczynku były zastępca szefa sztabu generalnego wojska polskiego informację o godzinie 1140 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA