REKLAMA

Mentoring: kiedy warto skorzystać z tej formy rozwoju?

Praca od podstaw
Data emisji:
2023-02-26 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o godzina po to jest opcja pracy od podstaw ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną jest Łada Drozda dzień dobry dzień dobry psycholog szkoleniowiec coach w kontekście dzisiejszej audycji dodam też, że jesteś również mentorką, bo to właśnie mentoringowe będzie poświęcona dzisiejsza praca od podstaw powiedz mi kto najczęściej zgłasza się do ciebie na mentoringu powiem tak na rynku nie funkcjonuje jeszcze jakaś bardzo wyraźna świadomość różnic między Rozwiń » coachingiem momentu ringiem, mimo iż osoby, które się tym zajmują oczywiście jakoś starają się to wyjaśniać i popularyzować to dla tzw. szerokiego odbiorcy wyraźnej różnicy nie ma i dlatego u coś co chcę od razu wyraźnie powiedzieć to, że do mnie na mentoringu jako na mentoringu nie zgłasza się nikt de facto ludzie przychodzą do mnie jak do coacha, ale to co wychodzi w trakcie spotkań i to nierzadko właśnie w trakcie spotkań coachingowych to potrzeba trochę inna tych osób niekoniecznie związana z tak czysto rozumianym coachingiem tylko właśnie związana z mentoringu coś co pewnie wymaga w tym momencie jakiegoś wyjaśnienia, dlaczego to się może okazać w trakcie jakiejś innej usługi np. takiej, jaką jest coaching to, że wtedy, kiedy ktoś potrzebuje nie tyle być pytany także by mógł sam generować różne odpowiedzi rozwiązania analizować własne podejście tylko wtedy, kiedy wyraźnie potrzebuje jakiejś wskazówki inspiracji pomysłów którymi będzie dysponował no właśnie ktoś ten doradca ten mentor de facto czerpiący z własnego doświadczenia, czerpiąc z własnych dobrych praktyk albo ze znajomości jakiś zagadnień to są właśnie te różnice choćby między coachingiem mentoringu jem wtedy, kiedy słyszymy słowo mentor udziałem powiedziała, że to nierzadko od razu nasuwa takie skojarzenie z kimś, kto jest osoba o starszą, kto ma rozległe doświadczenie, kto dużo wie nawet się mówi czasem niektórych osobą, że mają też mentorki styl bycia zresztą to by za traktowane jako Przytyk no, a najczęściej wiąże się to w takim właśnie zauważenie, że te osoby będzie być może dużo wiedzą chcą się tą wiedzą jakoś dzielić te rzeczywiście fakt, że w skład mentoringu chodzi o taka funkcja taki element, który wiąże się właśnie z dzieleniem się własnym doświadczeniem z takim elementem, a dawanie pewnych sugestii mówienia o rozwiązaniach sugerowania również pod takim kątem myślę, że w twoim wypadku najlepiej byłoby, gdybyś tak to pod takim ogólnym hasłem i w związku z tym mentoringu częściej ludzie proszą w swoich miejscach pracy zgodnie z takim amerykańskim tradycyjnym podejściem do mentoringu, a mentorami dobrze, żeby byli ci, którzy są w tej samej organizacji w tym samym miejscu w tej samej instytucji, którzy działają w podobnym lub takim samym obszarze ekspertyzy, ale mają więcej lat większy staż są np. 2 szczeble stanowiskowej wyżej to im po prostu daje taki glejt do tego, żeby móc dysponować większym doświadczeniem i powoływać się nań czy też zgadza się z tym amerykańskim modelem to rzeczywiście najskuteczniejsza forma mentoringu no nie to nie musi być także to się ma związać z 2 stanowiskami wyżej natomiast z mentoringu wpisane jest to, że powinna to być osoba, która w danej dyscyplinie, którą reprezentuje mętnie tutaj też używa takiej anglojęzycznej nomenklatury, że po prostu obie te osoby pracują w tej samej dziedzinie, ale mentor ma większe doświadczenie tymczasem w przypadku coachingu jest także cele można nie być i najczęściej kończą wcale nie są specjalistami w tej samej dziedzinie co szkoły Cis i w związku z tym nie muszą posiadać się większej ekspertyzy jakieś dziedzinie niż ci ich podopieczni, więc to nawet nie to koniecznie się zgadzam się nie zgadzam raczej przytaczam, że takie jest rozumienie i często to się okazuje po prostu skuteczne, ale bywają też oczywiście takie sytuacje, że mentor wcale nie jest osobą dużo starszą, bo też w tej dziedzinie operuje się takim określeniem Rivers mentoringu i on oznacza, że mentoringu dzieje się, ale w drugim kierunku to znaczy no, zwłaszcza obecnych czasach, kiedy to rozwój technologii sprawił, iż to młodsze pokolenia młodsze generacje są dużo sprawniejsza w dziedzinie tych umiejętności kompetencji związanych z używaniem technologii i często to właśnie młodzi są takimi Rivers mentorami dla osób, które mają większy staż, ale które mają bardziej tradycyjny sposób wykonywania różnych zajęć po prostu stek stalowni są słabsi, a uczą się od młodych skoczkami jest tak, że oczywiście nie ma w Polsce regulacji prawnych, ale możemy sprawdzić, jakie szkolenia przyszedł Dan Coats jak z jak przygotował się do tej roli czy pracuje pod Super wizją i z jest parę kryteriów, które możemy sprawdzić, jeżeli chodzi o wybranie mentora spoza organizacji nie możemy sprawdzić czy to osoba jest dobrze przygotowana do tego zadania, bo przecież wiedza to jedno, ale ten proces też trzeba umieć poprowadzić no właśnie to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście takie tradycyjne, ale bardzo głęboko zakorzenione myślenie o tym co takiego robi mentor w ramach swojej roli i nierzadko naprawdę sprowadza się do tego, że oto właśnie mentor dzieli się swoim doświadczeniem i nawet kiedy mówimy ludziom, że mentor również zadaje pytania, że mentor w ramach tej pracy najpierw pracuje ze swoimi and in nad tym, żeby ten moment wygenerował pewien swój cel na osiągnięciu, którego zależy w toku procesu mentoringowego to jeśli się to potem dzieje w praktyce każdy moment jest zaskoczony, ponieważ w cały ten wstęp mówiący o tym, że mentor dzieli się doświadczeniem jest traktowane jako coś absolutnie oczywistego i co przede wszystkim będzie miało miejsce i w gruncie rzeczy w takim potocznym rozumieniu ta funkcja mentora wówczas jest jest wprowadzona do funkcji nauczyciela albo wykładowcy i w tym po prostu ma opowiadać o różnych rzeczach, na których się zna amanci będzie go słuchał i przyjmował to przelewanie na niego wiedzy tymczasem z mentoringu jest wykład studentom mówić tak cały coaching zawiera się w mentoringu to znaczy wszystko to, czego się ludzie uczą w ramach umiejętności kompetencji coachingowych ma zastosowanie w mentoringu, a mentoringu jest wzbogacone właśnie tę kwestię dzielenia się własnym doświadczeniem i w związku z tym twoje pytanie o to jak sprawdzić czy ludzie są przygotowani do pracy mentoringu owej no ja zauważyłam i sama zresztą pracuje na jednym z kierunków studiów podyplomowych, który nazwie ma coaching i mentoringu i są już studia podyplomowe, które koncentrują się właśnie na mentoringu jako takim nie znam programu tych wszystkich w i studiów w związku z tym nie powiem tak nie będę rekomendować żadnego natomiast jak to okazuje się istotne na rynku to co to winno cechować mentorów, którzy rzeczywiście mogą posłużyć jako wiarygodne osoby pełniące właśnie taką funkcję to jest kwestia posiadania zarówno pewnej łatwości w zakresie kompetencji z tych komunikacyjnych, ale też umiejętności związanych z pracą coachingowe potem, żeby umieć umieć się zastosować w ramach takiego procesu, jakim mentoringu jest w, a tak słusznie zauważyłaś nie ma ciągle tych regulacji, które by my jako kwalifikowały jednoznacznie końców, tym bardziej nie ma takowych dla mentorów są różne organizacje, które w swojej działalności skupiają się na mentoringu jako takim i one chętnie zrzeszają takie osoby, które są po prostu bardzo doświadczone w ramach tych ról zawodowych i leaders ich kompetencji przede wszystkim w bardzo różnych dziedzinach, ale są też oczywiście takcie obszary mentoringu owe, które się ściśle wiążą jakąś funkcją niekoniecznie tak nadrzędną, jaką była funkcja litewska, ale taką funkcją np. bycie prawnikiem, tak więc mentoringu w obszarze prawdę jest jak najbardziej uzasadnione, choć oczywiście też są różne specjalizacje w ramach tego prawa, a więc przyglądanie się temu jak funkcjonuje taka osoba, która się tym mentorem mieni co stanowi o jej ekspertyzie w zakresie tego sprawa to jest taka rzecz, którą ja bym sugerowała, żeby się najpierw dobrze zainteresować ci chcą skorzystać z usług takiej osoby, zwłaszcza jeśli jest to ktoś z zewnątrz spoza spoza organizacji po prostu o to pytać co taki mentor ma na swoim przy tak wyrażę wyposażeniu i w jaki sposób mentoringu oraz gdzie uczył się, a do naszej rozmowy o mentoringu wrócimy po skrócie informacji Radia TOK FM Łada Drozda psycholog szkoleniowiec kosz ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to jest audycja praca od postaw za chwilę wracamy do rozmowy o 2 i tutaj audycja praca od podstaw przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz razem ze mną Łada Drozda psycholog szkoleniowiec coach rozmawiamy dzisiaj o mentoringu dużo mówiłyśmy mówiłaś przed skrótem informacji o tym co zyskujemy NT czy ta osoba, która korzysta z usług mentora, ale co z tego ma mentor jeśli zatrudniamy mentora z zewnątrz oczywiście, że mentor jak najbardziej jest usługą mentorem jest usługą płatną, ale też grą programów mentoringu owych, jakie obserwuje na rynku to są programy, które są powoływane w ramach organizacji i to są programy zewnętrzne, gdzie mi będą torów się najpierw edukuje w zakresie no właśnie takich umiejętności prowadzenia rozmów mentoringu owych, a i najczęściej, a nie ma tutaj mowy o dodatkowym wynagrodzeniu tylko jest to traktowane jako pewien rodzaj prestiżu dla osób, które do takich funkcji mentor rynkowych są zapraszane i jeśli to są dobrze zorganizowane programy to okazują się szalenie rozwijające dla zarówno lament PiS jak dla mentorów i ja mam przyjemność być supervisor oko z takich programach w kilku organizacjach w związku z tym przyjemność moja polega na tym, że mam okazję obserwować jak mentorzy w ramach tej funkcji się rozwijają i innymi słowy jak od pewnego, a od pewnej tendencji do doradzania sugerowania przechodzą właśnie do takiej umiejętności, a dużo bardziej rozwinięte, że tak powiem pracy z Memphis, gdzie ten aspekt dzielenia się doświadczeniem sugestiami jest jednym z elementów, ale na pewno niejedynym czasem wcale nie głównym powiedział się tym rozwoju mentorów co na myśli to znaczy na czym ten rozwój polega, jaką zmianę obserwujesz no powiedzmy sobie, że sytuacja, w której ktoś jest w roli mentora i i ma ochotę ją pełnić jest to dla niego atrakcyjny efekt bardzo często dzieje ludzi, którzy mają oraz winien te doświadczenie, którzy mają dłuższy staż już po prostu chcą zostawić po sobie albo nawet nie tylko zostawić, ale po prostu podzielić się tym co wiedzą co umieją co jest jakąś unikatową ich wiedzą i zna, więc i jeśli mają takie nastawienie, żeby się tym dzielić to mogą mieć na początku takiego procesu mentoringowego takie nastawienie właśnie na to żeby, żeby dużo samemu mówić, ale z perspektywy psychologicznej taka sytuacja, kiedy samemu chce się mówić w sytuacji, która ma być rozmową to oznacza tylko tyle, że to jest bezpieczniejsze dla mówiącego, czego nie musi pytać nie musi prowokować jakiejś aktywności po drugiej stronie tylko sam kontroluje tę sytuację po mówi no i to warto właśnie moment torów rozwijać taką stronę, żeby ich praca rencista nie polegała na tym, żeby robić wykłady takie moment ci tylko, żeby uruchamiać potrzeby rozwojowe uruchamiać pytaniami przede wszystkim, a tegoż MEN ci skłaniać go do takiej odpowiedzialności za to, czego chcę się nauczyć na czym ten jego rozwój ma polegać z jakiego powodu tak naprawdę zainteresował zainteresowała się mentol mięta osoba, a co się ma zmienić w jej doświadczeniu umiejętnościach dzięki temu, że taki proces mentoringu wy księdza angażowała i w gruncie rzeczy umiejętności mentorów rozwijają się dzięki temu, że uczą się zadawać pytania i uczą się czekać na odpowiedzi, a i, że krótko mówiąc nie wyręczają swoich rent i wciąż efekt, sugerując różne rzeczy tylko starają się wydobyć w nich, a to w jaki sposób czcimy Cis myślą przeżywają rozumieją podchodzą do różnych spraw, a sami jeśli włączają ten aspekt dzielenia się swoim doświadczeniem mogą po prostu inspirować albo dawać jakiś przykład, ale pod rozwagę niekoniecznie do automatycznego zastosowania i krótko mówiąc nabierają ci mentorzy stoku takich procesów dzięki większej świadomości, jaki jest zysk z takiej metody uczenia and his poprzez angażowanie go poprzez dawanie mu tej odpowiedzialności proces edukacyjny w procesie edukacyjnym, jaka jest tym, że są większe korzyści niż sytuacja, kiedy jest on biernym słuchaczem, więc to co zyskują mentorzy to właśnie taka świadomość, że bardziej słuchają niż mówią lepiej zadają pytania często naprawdę podstawowa rzecz związana z tym, żeby zadawać pytania otwarte, a nie pytania zamknięte sugerujące tezą i no wiesz nawet najnowsze badania Uniwersytetu w Harvardzie pokazują, że to, czego ludzie potrzebują od liderów szeroko rozumianych to, że byli też zadawali pytania popełniono takie badania, które pokazały, że po prostu ludzie chcą, żeby zadawać pytania to jest oczywiście bardziej wymagające, ale wymusza na ludziach większe zaangażowanie większe zainteresowanie i daje szansę na większą odpowiedzialność i de facto no taki mentor staje się lider nawet jeśli nie jest formalnie w takiej funkcji bycia zwierzchnikiem to po prostu staje się liderem poprzez fakt jak traktuje tej rozmowie swojego momencie, a często właśnie ta mnogość pytań, która się w tej rozmowie pojawia sprawia, że agenci, a nie czujesz ucznia ciem traktowanym z wyższością przez tegoż mentora i tylko czuje się partnerem zaproszonym do rozmowy, w którym jakieś elementy inspirację inne stanowią koloryt coś istotnego jako wkład, ale nie zalewają szczegółem całości tego procesu, kiedy szukać coacha, kiedy szukać mentora jak znaleźć sobie tę różnicę granice tych potrzeb bardzo często coś co jest proponowane jako coaching staje się jakąś, jaką jakimś miksem coachingowe mentoringowe można powiedzieć, gdzie rzadko wśród osób, które uczą się zarówno coachingu, jaki mentoringu pojawi się takie pytanie no ale kiedy coaching nie zna odpowiedzi na jakieś pytanie, czyja mogę wtedy tę odpowiedź i podać tak tak się czekają adepci coachingu i tutaj pewne ważne rozróżnienie, bo zależy od tego to zależy od tego czy koń ci nie zna odpowiedzi na pytanie, które wiąże się z posiadaną przez niego niedostateczną wiedzą czy też z niedostatecznym rozwojem pewnych umiejętności i w tym momencie można by powiedzieć taka osoba po prostu potrzebuje do uczenia trochę, a nie samego coachingu, który przecież służy temu, żeby ta osoba sama znajdowała odpowiedzi, ale też zależy, czego ten coaching tak naprawdę dotyczy, bo jeśli coaching miałby dotyczyć takich aspektów, które ściśle wiążą się z tym jak funkcjonować w danej organizacji jak myśleć o budowaniu własnej kariery danej organizacji, a jak najlepiej radzić sobie z praktykowanie ME w pewnych wartości firmowych, których realizacji oczekują, a w zwierzchnicy organizacji to są wszystko tematy, które są powiedziałabym bardzo typowe właśnie dla sytuacji mentoringu, ponieważ wyraźnie pokazują większą znajomość rzeczy po stronie tych, którzy mentora ami są, a ze względu na staż większy ze względu na większe doświadczenie, a w ilości przepracowanych lat właśnie albo też po prostu ze względu na to, że zaszli już po prostu wyżej w ramach swojej kariery i więcej stanowisk mają na swoim koncie czy mój szef mój menadżer może być też moim mentorem tak myślę, że to jest najbardziej naturalna forma mentoringu pod warunkiem, że tego chcesz i że uznajesz jego jako mentora, ponieważ jak zawsze tego typu formach rozwojowych, a zawsze usłyszysz na każdym kursie Chin na każdym szkoleniu, że podstawą z mentoringu jest dobra relacja między mentorem inwencji, a cóż to znaczy po pierwsze, znaczy, tyle że musisz uznawać autorytet doświadczenie, a wiec ekspertyzę tejże osoby tego swojego szefa i że chcesz, żeby ta osoba poświęcała swój czas, jeżeli chcesz poświęcać twój czas na to, żeby przy pomocy tejże osoby i pokazywać również, jaki jest twój sposób myślenia o różnych rzeczach np. związanych z rozwijaniem swojej kariery i teoretycznie takie rozmowy są oczywiście wpisane w relacje te formalną menedżerską, ale jak pokazuje doświadczenie tylko wtedy, kiedy jest dobra relacja między podwładnymi zwierzchnikiem tylko wtedy można myśleć o tym, żeby przez niektóre rozmowy miały właśnie taki charakter mentor ringowy co się wiąże po prostu zaufaniem z poczuciem, że ów mentor dokładnie rozumie różnicę między rozmową menedżerską rozmową mentoringu ową, bo np. ona nie jest poświęcona wtedy ocenianiu umiejętności pracownika ani nie jest takim przeglądem np. projektów, które pracownik realizuje tylko jest rozmową, która dotyczy czegoś na takim meta poziomie tak związanym z właśnie pewnym sposobem patrzenia na prace na dalszy ciąg tej pracy na przyszłość pracownika, a i w takim procesie mentoringu owym definicji po prostu czegoś takiego jak ocena unika się tego się nie praktykuję, a zawsze myślę, że warto próbować sprawdzać, która forma rozwojowa jest dla nas też sprawdzać czy daną osobą jest nam wygodnie nie tylko, jeżeli chodzi o własnego szefa szefową przełożonego, ale też tymi mentorami tylko oczami, z którymi współpracujemy jakoś w większym dystansie tobie bardzo dziękuję za rozmowę Łada Drozda psycholog szkoleniowiec coach polecam państwu też nasze inne rozmowy zarówno tutaj Ewę audycji praca od podstaw czy w podcaście dobra praca, które mogą państwo znaleźć na stronie tokfm PL w naszej aplikacji mobilnej bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to była audycja praca od podstaw już za chwilę informacji Radia TOK FM, a zaraz po nich Ewa Podolska audycja dr dobrej niedzieli Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRACA OD PODSTAW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA