REKLAMA

Porażka programu "Polskie Szwalnie" - ocena NIK

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2023-03-01 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:46 min.
Udostępnij:

Z Łukaszem Pawelskim, rzecznikiem prasowym Najwyższej Izby Kontroli rozmawiamy o wynikach kontroli programu "Polskie Szwalnie", który powstał na początku pandemii i miał odpowiadać za wsparcie polskich przedsiębiorstw i dostarczenie maseczek ochronnych dla obywateli.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Łukasz Pawelski jest z nami rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli dzień dobry panie rzeczniku dzień dobry pani redaktor witam państwa rozmawiamy sobie wynikach kontroli, jakie Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w sprawie programu polskie szwalnie ja przypomnę, że cofamy się do czasów pandemii ten program miał dać Polakom dostęp z 1 strony do maseczek chroniących przed wirusem covid-19 z drugiej strony wspomóc przedsiębiorców w trudnym okresie, żeby po prostu polskie Rozwiń » przedsiębiorstwa przykład, produkując na co dzień zupełnie co innego przedstawił na maseczki mogły nadal utrzymywać miejsca pracy nadal zarabiać itd. ten program zakończył się fiaskiem pojawią się takie doniesienia medialne, że pieniądze zostały zmarnowane wyprodukowane maseczki były maseczkami bez atestu to znaczy, że nie spełniałyby swoich funkcji w sprawie przyjrzał się NIK no takie wnioski ogólne wniosek najważniejszy to taki, że nie możemy powiedzieć czy to były polskie szwalnie czy np. chińskie szwalnie oczywiście trzeba pamiętać o tym co pani redaktor powiedziała, że założenia polegały na tym, że 200 podmiotów z Polski miało szyć maseczki mieliśmy wszyscy w ten sposób ratować gospodarkę, ale też również chronić siebie chronić siebie na gąsienicach natomiast okazuje się, że tak naprawdę na 13 umów 10 zostało zawartych w sposób taki, że nie wiadomo tak naprawdę, kto podjął decyzję zawarcia tej umowy, jakimi motywami tej te kierowały się osoby zawierające umowy no i tak naprawdę agencja rozwoju przemysłu NIK kontrolowała podwykonawców nie swoich wykonawców impreza faktur, skąd pochodził maseczki, więc może się okazać faktycznie, że maseczki nie były nie pochodziły z Polski tylko np. były pochodziły z Europy lub spoza Europy z 1 strony nie sprawdzano, skąd te maseczki są łączone przykład ktoś ich nie zamówił gdzieś indziej i po prostu nie sprzedał potem agencja z drugiej strony państwo zwracają też w tych wnioskach pokontrolnych uwagę na to, że poważne wątpliwości wzbudziła rzetelności nadzoru jakości samych maseczek, czyli z 1 strony agencja zleciła taką kontrolę w firmie logistycznej ETA ograniczała się do tego, żeby sprawdzać czy np. ogórki, które zakładamy za ucho to się dobrze trzymają są odpowiedniej długości ani nie sprawdzał tego czy maseczki chronią przed koronawirusem przed nim nie chronią dokładnie tak kontrola skupiła się na takich kwestiach oględzin natomiast w przypadku maseczek wielokrotnego użytku nie sprawdzono chociażby tego czy można je prać w temperaturze 60 stopni c ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o ochronę przed drobnoustrojami kazus Stalowej woli bardzo interesujące znaczy nie tyle jest interesujące co też trochę przerażające mam zdaniem dla każdego podatnika, ponieważ mówimy tutaj o zakupieniu 9 linii produkcyjnych do produkcji maseczek w ramach dedykować dedykowane Halicz Stalowej woli okazuje się, że te 9 linii ograniczyło swoją działalność tylko do testowych partii nie wyprodukowano tak naprawdę ani 1 maseczki na taki użytek w ramach tego programu potem okazało, że ta hala która, które znajdowały się linie produkcyjne nie spełniała standardów koszty przy jego przygotowania hali do produkcji byłyby znaczne związku z tym przedsięwzięcia Stalowa Wola skończyło Radom na a dlaczego tam nie wyprodukowano ani 1 maseczki no trudno odpowiedzieć na te pytania kontrolowaliśmy tylko sposób wykonania tego tego programu w pytali państwo, dlaczego do tej produkcji uruchomienie produkcji nie doszło tam chodzą też kwestie związane z tym są przedsiębiorstwa jeśli chodzi o te przedsięwzięcia Stalowa Wola tajemnicą przez przedsiębiorstwa objęte m.in. informacje o tym ile tak naprawdę ten program pochłonął państwo piszą, że dostarczono kancelarii premiera około 105 000 000 maseczek medycznych około 67 000 000 maseczek niemedycznych za kwotę ponad 300 000 000zł i że pomimo opracowania przez agencje procedur wyboru dostawców agencja ich nie stosowała, czyli wybór części dostawców nastąpił też z pominięciem tych kryteriów wyboru tak tak w jaki sposób tłumaczono to znaczy to znaczy w jakiej podstawie podejmowano decyzję, że wybierzemy tego albo tamtego na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć kontrolerzy, bo tak naprawdę brakowało dokumentacji czy też w toku wyjaśnień nie ustalono na podstawie wybierano podwykonawców w trudno powiedzieć, że tam panował gigantyczny bałagan czy państwo podejrzewają korupcję czy oczywiście można powiedzieć o tym, że pewne mechanizmy sposób brak takiej przejrzystości jeśli chodzi o wybór kontrahentów jest elementem takim korupcjogenny tak natomiast nie mamy dostatecznych informacji żeby, żeby tutaj potwierdzić pewne okoliczności zwrócą uwagę na to, że w ramach tej kontroli ma być przesłuchiwana Pani Marszałek Elżbieta Witek oraz niedawny szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk tych świadków nie udało przesłuchać a jaka rozwija Dworczyk przedstawił, ale w kwestiach kluczowych zasłonił się tajemnicą prowadzonego postępowania tak tak, a marszałek Elżbieta Witek w ogóle nie stawiła trzykrotnie państwo ją wzywali tak Pani Marszałek nie stawiła była trzykrotnie skutecznie wezwana na przesłuchanie przez kontrolerów trzykrotnie nałożono na nią karę porządkową sprawa trafiła do sądów administracyjnych, które na początku potwierdził oczywiście prawomocnie zasadność naszych działań Pani Marszałek odwołał się złożyła kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego następnie obecnie trwają jeszcze nadal trwa nadal jeszcze postępowania w tych 3 sprawach natomiast warto podkreślić, iż tylko 1 i 1 wątek w sprawie Elżbiety Witek bo, a moim gościem przed panem rzecznikiem był poseł Szłapka rozmawialiśmy przede wszystkim o zawartości skrzynki, a Michała Dworczyka skrzynki mailowej i jedź wróciłam do wszystkich maili, które z tej skrzynki poznaliśmy i z ujawnionych maili Michała Dworczyka wynika także i to dotyczy programu polskie szwalnie, że Elżbieta Witek miała lobbować na rzecz prywatnej firma wezwanie Pani Marszałek Elżbiety Witek wiązało się właśnie m.in. z tymi doniesieniami miliarderzy czytał tego maila czytamy maile czytamy doniesienia medialne zwraca uwagę na bieżące wydarzenia w kraju tamten 1 ten wątek właśnie też był jednym z determinującego wezwanie Pani Marszałek oraz pana byłego szefa kancelarii prezesa państwo zastrzegają, że nie udało się uzyskać wszystkich informacji, które państwo chcieli zdobyć w trakcie tej kontroli rozumiem, że są takie przypadki marszałek Elżbiety Witek, która po prostu się nie stawia nie udziela informacji Michał Dworczyk stawia, ale mówi, że nic nie może powiedzieć jak jeszcze przeszkody państwo napotykali na swojej drodze czy pani redaktor trudno mi powiedzieć natomiast mogę powiedzieć, że częstokroć zresztą się spotykamy się ze zjawiskiem obstrukcję jeśli chodzi o prowadzenie naszych kontroli kwestionowane nasze uprawnienia kwestionowane są Orlen się kłania rozumiem oczywiście mówimy tutaj w przypadku planu, ale niestety nie tylko natomiast rzeczywiście zjawisko, które kiedyś było marginalne przepisywany był najbardziej patologicznym przypadkom obecnie staje się normą no i to rzeczywiście może utrudnić działania kontrolerów w związku z tym podejrzeń podejmujemy nasze stany te działania, które uprawniają kieruje stosowne zawiadomienia one z najczęściej nie kończą się postępowaniem stoczni w koszu lądują na śmieć można tak powiedzieć natomiast jest to zjawisko no z naszego punktu widzenia coraz bardziej korzystne, a człowiek, który można w ogóle ustalić, kto jest zatem cały bałagan chaos i fiasko tego programu odpowiedzialny, bo państwo piszą w tych wnioskach, że rolę np. kancelarii premiera sprowadzała się do finansowania ponoszonych przez agencję rozwoju przemysłu kosztów do odbioru wyprodukowanych maseczek z kolei ministerstwo rozwoju technologii dynie przekazało agencji oferty dotyczące dostarczenia różnego rodzaju produktów czy odpowiedzialność za to agencja rozwoju przemysłu ostatecznie wnioski pokontrolne dotyczyły właśnie agencji rozwoju przemysłu wskazywaliśmy, że w związku z zawarciem umów powstał taki wianuszek podmiotów zaangażowanych, które występowało danej kontroli natomiast, oceniając faktyczne zaangażowanie stopień realizacji tego projektu najważniejsze wnioski zostały skierowane właśnie agencja rozwoju przemysłu państwo piszą, że nie zabezpieczyła należycie swoich interesów również w umowie zawartej z firmą, która świadczyła usługi logistyczne, czyli chodziło o magazynowanie pakowanie maseczek, o co tutaj chodzi, żeby przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że podmioty publiczne albo zaangażowane wykonanie zadań publicznych powinny w umowach zawierać stosowne klauzule np. dotyczące kar umownych czy też prawa kontroli czy też prawa sprawdzania jakości dostarczonego produktu mówił też również okresach rozliczeń z podmiotami podwykonawcami prawda innych takich ustaleń zabrakło też bardzo ważny jest, żeby zwrócić uwagę na to, że jeśli mówimy o tym kwestie zabezpieczenia interesów to w 1 przypadku doszło do zawarcia umowy, której nie zawarto taki oto tak tłumaczono taki błąd językowy dosyć taką piłkę omyłka Pisarska, która tak naprawdę odnosiła się do kluczowego elementu umowy to znaczy zamiast medyczne napisano nie medyczne za to zmienia postać rzeczy tak teoretycznie 3 litery tutaj w tym wypadku to znaczy oczywiście zmieniają diametralnie na to zwrócić uwagę natomiast podmioty argumentowały, że to była omyłka Pisarska w no łatwiej szyć maseczki nie medyczne niż maseczki medyczne decyzję w pandemii wyglądało, ale też przez zwracają uwagę na nową rzecz, która jednocześnie śmieszna straszna, że w przypadku 1 umowy agencja dostała nie taki towar, jakie zamówiła ad 2 działa się o tym, skąd rolników no tak mówimy o tym przypadku tych maseczek zawartej umowy, a czy nie zauważyli, że w umowie napisali one na sali nie cała dosadnie tak co trzeba, gdyby pan podsumował 1 zdaniem to wszystko co państwo zobaczyli przy programie polskie szwalnie kolejny program z olbrzymimi środkami publicznymi, który nie spełnia oczekiwań pokładanych założeń i celów, do którego został stworzony tak naprawdę wszystkie pieniądze, które zostały na ten program wydane zostały zmarnowane nie można tak powiedzieć nic nie wiemy tak naprawdę do końca z uwagi na pełen tak jeśli chodzi o materiały dowody, jaka była skala nieprawidłowości, a co tam w Orlenie słychać w Orlenie obecnie mamy sytuację, w której kontrola obecnie się toczy nie zostaliśmy wpuszczeni natomiast możemy się pochwalić osiągnięciem Sądu Rejonowego dla Gdańska północ który, rozpatrując zażalenie na decyzję prokuratury odmawiającej wszczęcia postępowania, a w uzasadnieniu uzasadnił postępowania postanowienia przyznał nam rację niemalże znaczy tak naprawdę procentach nawet po szczerze, że uzasadnienie przekracza nasze oczekiwania to znaczy zostały potwierdzone bezkarnie nasze prawo do kontrolowania co biorą państwo papier ruszają do organu co nie jest taka prosta sprawa oczywiście te postępowanie jest w sprawie fundacji Energa, a w związku z tym no trzeba pamiętać też, że Najwyższa Izba Kontroli nie posiada takiego prawa wejścia siłowego w związku z tym wszystko obywa się na pewnie na tym poziomie kultury tron do tej pory udawało się zachować się obecnie jak widać jest problem Łukasz Pawelski rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli moim państwa gościem dziękuję za rozmowę dziękuję pani redaktor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA