REKLAMA

TSUE po stronie polskich lasów - polskie władze przegrały

Światopodgląd
Data emisji:
2023-03-02 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

Lasy Państwowe nie potrzebują żadnych regulacji? Twierdzą, że wystarczą im dobre praktyki. TSUE uważa inaczej. Wyrok TSUE komentuje z Luksemburga Sylwia Szczutkowska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w światopoglądzie z łączymy się teraz z Sylwią Czubkowską z pracowni na rzecz wszystkich istot dzień dobry dzień dobre Sylwia Szczutkowska jest proszę państwa w Luksemburgu, który dziś wydał kluczowe jak podsumowują przyrodnicy ekolodzy aktywiści orzeczeniem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście to orzeczenie wydał dotyczy polskich lasów, zanim przejdziemy do tego i co ono oznacza, jakie będą jego konsekwencje jak Rozwiń » już są reakcje firmy lasy państwowe to zapytam no właściwie no właśnie pani się skomentuje pan przez pierwsze emocje wrażenia, jakie są u państwa mimo tak emocje są bardzo bardzo duże, bo jest wyrok, na które czekaliśmy 6 lat i przez 6 lat patrzyliśmy jak dewastowana jest Polska przyroda, więc teraz, widząc możliwość poprawy tego złego prawa i praktyki no bardzo cieszymy cieszymy się z tego wyroku mamy nadzieję, że szybko uporamy się ze zmianą prawa i no po prostu będziemy korzystać z tego, że mamy szansę na to, żeby lasy były dobrze chronione będzie to działanie z korzyścią dla przyrody też dla nas jako społeczeństwa zacznijmy właśnie od państwa czy organizacji pozarządowych też sprawczości dla formalności dodam, że skargę do Trybunału dała komisja europejska, ale to był z kolei właśnie wynik waszej skargi, czyli pracowni na rzecz wszystkich istot WWF Polska też fundacji frank Bolt i w dużej mierze, jeżeli dobrze to rozumiem Trybunał powiedział, że muszą mieć organizację prawo zaskarżenia do sądu planów urządzenia lasu to znaczy, że poprzez sąd również obywatele mają prawo mieć głos albo jak udział w podejmowaniu takiej decyzji tak Trybunał pod potwierdził to, o czym mówiliśmy już od bardzo dawna, zanim przejdę do szczegółów to powiem, że jest to efekt i sukces i myślę taki wyrok, którego dzisiejsze cieszy każdy obywatel każdy ruch społeczny każda organizacja pozarządowa, która zajmuje się ochroną lasów te orzeczenia jest naprawdę bardzo pomocne, ponieważ mówiąc ME mówi o tym, że polskie społeczeństwo nie ma zagwarantowanego prawa do sądu w zakresie skarżenia planów urządzenia lasu ja powiem co sąd planu urządzania lasu to są dokumenty, na podstawie których prowadzona jest gospodarka Leśna na terenie uwagę 14 naszego kraju naprawdę mówimy o ogromnym obszarze, który ma wpływ na ochronę przyrody, ale też no, jakby nas ludzi, bo w lasach wypoczywamy w klasach prowadzimy uprawiamy sport rekreację lasy są nam potrzebne też edukację, więc naprawdę tutaj bardzo bardzo duże sukcesy niestety tutaj też Gośka myślę, jakie kółka do puchnięcia przez przez Polski rząd Trybunał potwierdził, że prawo niedostosowane do dyrektywy do dyrektywy ptasiej siedliskowych zakres ten drugi aspekt charakter, czyli tak to jest papież niech pierwszy dotyczy właśnie tego brak braku prawa do wymiaru sprawiedliwości jest to sprzeczne z konwencją wzorców, czyli umowy międzynarodowe to najważniejsze dla społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oczywiście też dyrektywą oceny oddziaływania na środowisko, bo ten udział społeczny w sprawach dotyczących środowiska musi być zagwarantowane to jest podstawa też nie jest obywatela tak jest prywatne lasy państwowe, ale nawet tego był prywatny las to de facto sprawy środowiska są sprawą całego społeczeństwa konieczne to wpływa po prostu na jakość naszego życia, więc musimy wspólnie również zadbać o to, żeby te środowisko było dobrze chroniona i drugi punkt to jest przyznanie tych niezwykłej ekwilibrystyki, która panowała panuje dalej w naszym kraju no ale właśnie została podważona przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo pewnie część słuchaczek słuchaczy nie ma świadomości, że Polska uznała, że skoro Polski rząd polskie władze skoro sprawują tzw. gospodarkę leśną w oparciu o dobre praktyki to założenia przestrzegają dyrektywy siedliskowej to znaczy niepotrzebna jest żadna dyrektywa żadne regulacje tutaj lasom państwowym, ponieważ oni mają dobre praktyki no tak na to zwracamy uwagę też samego początku w Polsce mamy papierową ochrony przyrody albo nawet deklaratywnej ochrony przyrody znaczy, że musimy wierzyć na słowo, że wszystko dzieje się dobrze, bo ktoś napisał, że jeżeli właśnie Leśnik pójdzie do lasu stosuje się do wymogów dobrej praktyki leśnej na to nie ma problemu oczywiście problem jest fundamentalny tutaj Trybunał orzekł, że Polska nie przestrzega dyrektywy z uwagi na to, że nie zapewniła właściwego systemu EU w ścisłej ochrony gatunkowej to może brzmi trud w sposób taki mało zrozumiała, ale tak naprawdę chodzi o proste rzeczy gospodarka Leśna w lesie narusza zakazy płoszenia niszczenia siedlisk nieraz zabijane są zwierzęta mamy też takie przykłady, że wycinane drzewa z nie wiem, jakimi ptakami one później Śleziona przy tych wyciętych drzewach, więc to są zakazy, które obowiązują w lesie tego nie można robić to jest przez gospodarkę leśną prowadzoną na podstawie takiego prawa, jakie mamy oczywiście dzieje masowo nagminnie w każdym lesie wystarczy pójść w okresie lęgowym ptaków i gwarantuję państwu, że zamiast ktoś, które będziemy słyszeć po prostu piły ciężarówki wywożące drzewo z lasu, więc tak w tym również zakres, czyli ścisłej ochrony gatunkowej Trybunał potwierdził, że Polska nie zapewnia tej ochrony właściwie przez to narusza dyrektywy ptasią i siedliskową i ja rozumiem, że efekt tego też tych tego orzeczenia dzisiejszego Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien być taki, że teraz np. wasza pracownia no będzie mogła pójść do sądu i nawet zaskarżyć jakiś plan wycinek one do orzeczenia no właśnie to co w tym co to co to jest instrument w praktyce tak w praktyce ma bardzo duże znaczenie, bo zwrócę państwa uwagę, że nie mogliśmy bronić Puszczy Białowieskiej w Polskim sądzie czy nie mógł bronić polskiej przyrody Polski są w Polskim sądzie musieliśmy poprosić o interwencję instytucje europejskie, jeżeli zmienimy prawo to jest coś, czego oczekujemy nas też jesteśmy prawnie przygotowani może będzie chwila też, żeby o tym wiedzieć to po zmianie prawa tę decyzję zatwierdzającą plan urządzania lasu stanie się decyzją administracyjną, którą będziemy mogli pójść do sądu i poprosić o zweryfikowanie formalnych merytorycznych aspektów tej decyzji to znaczy uważam, że na podstawie tej decyzji była łamie prawo np. wycina starodrzew, który chronione w ramach no nie wiem obszaru natura 2000 albo np. niszczy się gatunki, które też podlegają ochronie ścisłej sąd będzie mógł skontrolować ewentualnie wstrzymać wykonanie takich wycinek, więc wreszcie będziemy mieć narzędzie do skutecznego do skutecznej ochrony lasów przed takimi działaniami, które są właśnie szkodliwe przyrodniczo często też tak jak pokazał przykład Puszczy Białowieskiej po prostu bezprawne i teraz co do tej zmiany prawa już w radiu państwowym prezydencki doradca Paweł Sałek ogłosił, że to jest niestety wyrok, który on uważa, że będzie tragiczny dla funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe tragiczny dla polskiej przyrody tragiczny dla polskiego leśnictwa już nie wspomni o całym sektorze drzewnym, czyli taka jest reakcja doradcy prezydenta na jej oczywiście jest już oświadczenie lasów państwowych Polska nie zgodzić na wprowadzenie do prawa krajowego możliwości sparaliżowania gospodarki leśnej skarga komisji, którą uwzględnił Sułek jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do nagłego skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i drastycznego wzrostu cen wyrobów drewnianych czy dramaturgia tutaj tej lektury odpowiednio oddała też emocji manipulacje emocjonalne, które tutaj są, ale w Evertonie proszę się do tygodni na drugi punkt czy to nie zwiastuje jednak, że z tą zmianą prawa nie będzie wcale tak łatwo no oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tutaj może być trudno przeprowadzić to nowelizacje również wiemy, dlaczego tutaj i Polski rząd i lasy państwowe biją takie larum znaczy lasy państwowe konstytucja uwłaszczył łasy na lasach publicznych czy naszym własnym majątku i po prostu ma z tego bardzo duże przychody bardzo duże zyski rząd no też, czego wszyscy zdajemy sobie sprawę lasy publiczne stały się również łupem politycznym, czyli no dla dla tych grup po zupełnie inne funkcje niż dla nas dla przyrodników dla dla społeczeństwa no jest to przykre jest to przykre, bo tak jak podkreślam zawsze, że to dobry panie las o ochronę przyrodę jest nam potrzebne, żeby przeciwdziałać temu co z tym się teraz mierzymy mamy bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności ochronę klimatu RO powinniśmy chronić lasy po prostu dla własnego dobra inicjatywa też nie zgadzam z tymi argumentami one są argumentami fałszywymi proces nowelizacji może być przeprowadzone i tak tak plan, więc takie mamy też założenia, że chodzi o społeczną nowelizację ustawy o lasach, żeby realizował interesy również tej gospodarki surowcowej oraz mają nie tylko funkcję surowcową, ale również społeczną przyrodniczą musimy znaleźć takie rozwiązania, które pogodzą wszystkie funkcje ze sobą coś mogę jeszcze dodać widzi jeszcze wymieniać tak, bo jeżeli jest proszę dać zwyczaje ni do do takiej do takich stanowisk, które są niekorzystne dla dla ochrony przyrody i tutaj dla nas ludzi no cóż być może będzie musiał po prostu poczekać na zmianę władzy i przeprowadzić niezbędne zmiany, a co, a są jakieś kary potencjalne, bo w ten projekt mamy Reza nie brak gola wykonał orzeczenia są kary w tym Polska ma bardzo mało czasu, żeby wdrożyć wyrok, jeżeli nie zrobi grożą nam duże kary i oczywiście może jesteśmy gdzieś tam przyzwyczajeni że, że kary Polska płaci za wykonaniu kilku wyroków natomiast no tak jak mówiono finalnie zapłacą za to polscy podatnicy wiejskie społeczeństwo jeszcze lasy przekonują, że podczas obowiązkowych konsultacji społecznych uwzględnionych jest ponad 90% uwag zgłaszanych przez lokalne społeczności organizacje pozarządowe samorządy poza tym przed sądami cywilnymi toczą się postępowania dotyczące planów urządzania lasu, więc jest dostęp do sądów zapewnione moi 90% zakaz chyba komuś przecinki pomyliły mnie jakby nigdy nie mamy takiej sytuacji, żeby lasy państwowe procesja z opiniowania czy konsultacji społecznych planów uwzględniały w jakimś bardzo szerokim zakresie ten te uwagi społeczne wręcz jest odwrotnie co znaczy nigdy albo generalną sądem, bo one uwzględnione, a sądy to jest Wilna bardzo tak sądy cywilne jest bardzo trudny proces cywilny jako pracownik poznaliśmy lasy państwowe do sądu sąd prowadzi sprawę w 2017 roku jeszcze nie została ona załatwiona natomiast on nie może merytorycznie zmienić treści tylko w przypadku naruszenia wstrzymuje prac, więc to jest zupełnie to nie jest udział w oczy społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i prawie do sądu to jest lekarz zupełnie inna działka to jest przykre, bo ministerstwo ma bardzo dużo prawników i którzy mogliby poinformować tutaj ministra harcerze to jest coś co nie zapewnia społecznego dostąpi o wymiar sprawiedliwości 3 kropki bardzo dziękuję za rozmowę Sylwia Szczutkowska z pracowni na rzecz wszystkich istot z Luksemburga, gdzie dziś zapadło to orzeczenie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej już informacja taka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA