REKLAMA

Ruszył pierwszy proces o zadośćuczynienie za push-backi

A teraz na poważnie
Data emisji:
2023-03-06 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w studiu Marcin Sośniak z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień nowy dziś wiem stoku rozpoczął się proces pierwszy proces o zadośćuczynienie za wyrzucenie migrantów na Białoruś Afgańczycy domagają się łącznie 240 000zł zadośćuczynienia ten proces jest możliwe jak rozumiem dzięki poprzedniemu wyrokowi sądu w sprawie tego, że tzw. push-backi, czyli właśnie wypychanie migrantów zagranicę to działania nielegalne prawda w tak nie było to możliwe, Rozwiń » gdyby nie wyrok sądu administracyjnego z takich wyroków tak naprawdę już jest kilka nie wszystkie jeszcze są prawomocne, ale kilka wyroków sądów administracyjnych, które w sposób bardzo znaczny określają procedury zawracania na linii granicy tak też tak naprawdę formalnie rzecz Grassa wzywa za niezgodną z prawem międzynarodowym w tym łóżka z konwencją genewską o statusie uchodźców, ale też z prawem krajowym z konstytucją Rzeczypospolitej polskiej w tym też z przepisami dotyczącymi źródeł prawa, ponieważ nie czy pamiętamy, ale tak naprawdę ta procedura jest stosowana na podstawie przepisów rozporządzenia, które wg sądu zostaną wydane bez podstawy ustawowej więcej o tym produkcie procesie mogą państwo przeczytać na portalu tokfm kropkę PL, ale ja chciałbym porozmawiać trochę bardziej ogólnie, bo jak rozumiem w Polsce obowiązku obowiązuje wciąż tzw. ustawa z wywózką owa to jest jest wielowarstwowy problem tak, bo jest kilka podstaw przez 2 nowe podstawy stworzone jak na okoliczność kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, które pozwalają Straży Granicznej tak naprawdę zawracać ludzi na terytorium Białorusi pierwsza podstawa rozporządzenie rozporządzenie wchodzi z marca 2020 roku jest rozporządzenie covidowe, które ograniczało zasady przemieszczania się przez granicę w związku z pandemią covid i potem już sierpniu 2 jest wysoko przyszłego roku do tego rozporządzenia dopisano 1 krótki bardzo lakonicznej treści przepis, który pozwala Straży Granicznej zawracać na linii granicy, czyli de facto na Białoruś cudzoziemców, którzy zostali zatrzymani po przekroczeniu granicy w miejscu do tego niedozwolonym problem polega na tym, że te zawrócenie odbywają się bez jakiejkolwiek procedury bez ustalenia tożsamości cudzoziemców bez dokonywania korekt sprawdzeń bez jakiekolwiek szanse na to, żeby ci cudzoziemcy mogli się wypowiedzieć co do okoliczności swego przybycia do Polski czy wszelkich obaw związanych z powrotem na Białoruś czy do kraju swoje pochodzenie słynnych kazimierskich najważniejsza rzecz to no każdy może się zwrócić tzw. pomoc międzynarodową w sytuacji, gdy czuje się właśnie zagrożony taki to byłoby możliwe, gdyby czynności podejmowane przez Straż Graniczną odbywały się zgodnie z jakąś procedurą były dokumentowane byłaby szansa na to, żeby się wypowiedzieć szansa dla cudzoziemca na to, żeby powiedzieć chociażby właśnie, że oczekuje Polski udzielenia ochrony międzynarodowej zawracanie na granicy na podstawie sporządzenie daje takiej szansy to właśnie zauważyły sądy administracyjne, twierdząc że co do zasady procedura jest niezgodna właśnie z konwencją genewską o statusie uchodźców z konstytucją RP, która przecież gwarantuje prawo do biegania ochronę międzynarodową ta procedura procedura zwracania na linii granicy z definicji takiej gwarancji takich takiego prawa migrantów migrantom nie stwarza przez definicji jak zauważyły sądy jest niezgodna z przepisami prawa krajowego czy międzynarodowe NATO cały czas na granicy polsko-białoruskiej co się dzieje to służba Arki są właściwie codziennością przypomnijmy, że ten płot piękny, który Polska wysiłkiem wielu milionów złotych postawiła na tej granicy wcale szczelny nie jest migranci w dalszym ciągu przechodzą przez tę zaporę i są właśnie wywożeni na terytorium Białorusi jak rozumiem no ten proces może pokazać, że to jest po pierwsze, nielegalna czy to, że dobrze, że to jest nielegalna procedura to już wiemy, ale także może być kosztowna tak to jest nadal procedurą wywożenie ludzi na granicę i zmuszanie ich czy zdoła do przekroczenia granicy podkreśla miejscu znowu do tego nieprzeznaczonym na Białoruś to jest niezgodne z prawem też tak mówiliśmy sąd Administracyjny dosyć jednoznacznie na to zwróciło uwagę teraz może się okazać, że za każdym takim push-backi będzie odpowiedzialność finansowa państwa polskiego to jest pierwszy taki proces natomiast skarg na służbę, czyli skarga zwrócony jest więcej, więc potencjalnie coraz więcej spraw, w których jeżeli uda się to w tej sprawie będzie można również próbować uzyskać odszkodowania w sprawach kolejnych, więc ryzyko również takie finansowe dla państwa polskiego mają zdaniem realny jest także po prostu Polska podjęła pewną grę z reżimem Aleksandra Łukaszenki, który no jak wiemy właśnie tak próbuje prowokować stronę polską, wysyłając migrantów na polską granicę przedtem, gdy jeszcze, gdy właśnie wybuch ten ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej ponoć Łukaszenka sam zapraszał tych wszystkich, którzy chcą się dostać do Europy przylecieli do dołu do Mińska on dalej myślę w podróż w Polskę właśnie podjęła tę tę grę i prowadzi on od 2 pół rok niestety wszystko odbywa się z ogromnym ryzykiem zagrożeniem bardzo realnym zagrożeniem dla zdrowia życia ludzi i tak naprawdę z tej perspektywy czysto humanitarnych perspektywy, ale z perspektywy praw człowieka nie ma tak naprawdę znaczenia powód, dla którego ci ludzie znaleźli się na terytorium Białorusi i powód, którego przekraczają granicę polską, jeżeli jest wojna hybrydowa możemy oczywiście tym rozmawiać z geopolitycznego punktu widzenia prawda taka, że nie ma znaczenia państwo polskie demokratyczne państwo prawa, które jest stroną wielu konwencji międzynarodowych oprawach człowieka czy statusie uchodźcy powinno to prawa szanować nawet w warunkach kryzysu granicznego nawet warunkach wojny hybrydowej i na to zresztą zwrócił uwagę też sądy administracyjne, które mówiły, że nic tak naprawdę wezwania w tym meczu Polski przestrzegania praw człowieka zresztą rybę porcję Olga zawsze nalegała w tej materii praw człowieka przy niezbyt takiego się nie stało to nie są przecież jakieś gigantyczne fale uchodźców, które wywołałyby jakiś potężny kryzys w Polsce na dobrą sprawę nikt nie wie ile osób próbuje próbowało czy będzie próbował wcześniej czy będzie wpływać przekroczy w ten sposób granice, ponieważ przypadki nie są rejestrowane przez Straż Graniczna w sposób konkretny imienny indywidualny tak, żeby wiedzieć ile osób do tej pory np. podejmował takie próby dane, które są poddawane również na stronach oficjalnie Straży Granicznej dokumentują tylko przypadki zawrócenie wiadomo przypadki zawrócony mogą dotyczyć tej samej osoby, jeżeli w ciągu weekendu zgłasza się 10 przypadków zawrócenie na terytorium Białorusi równie dobrze może być 1 osoba zarzucona 10× jak 10 osób zwróconych po raz 2022 roku, o ile do tworzenia rozumiem, bo rozumiem, że przypadki zawrócenie raportuje Straż Graniczna tylko statystycznie to jest służba, która dowiedziała się właśnie przez wyrok sądu administracyjnego, że przypadki zawrócenie z działaniem nielegalnym i co teraz era raportuje swoje nielegalne działania dokładnie tak na wyroki, których mówimy zapadły w marcu 2022 roku natomiast w całym roku 2022 wg statystyk Straży Granicznej takich zawrócą było ponad 15 000 to są informacje ze strony Straży Granicznej mówi dokumentujące tylko 1 łącznie są czynne zawrócenia nie osoby zwracane, więc absolutnie nie rozprawy za płynną w ogóle nie wpłyną na praktykę Straż Graniczna mamy do czynienia po prostu z jakąś niesłychaną hucpą to znaczy zapada prawomocny wyrok mówiący o tym, że służba jest działaniom nielegalnym i służba Polska służba Straż Graniczna powołane do tego, żeby przestrzegać prawa nie dać go nie przestrzega to jeszcze się tym chwali publicznie musimy pamiętać o 1 rzeczy, która dotyczy w ogóle systemu prawnego w Polsce, że wyroki sądów administracyjnych do awansu w sprawach indywidualnych tak nie mamy mocy precedensu i tym z moich wielu rozmów z funkcjonowania Straży Granicznej wynika, że nowe, jakby tym tłumaczy się dalsze stosowanie tej procedury wyroki zapadły w konkretnych sprawach z punktu widzenia systemu prawnego rozumiem, że można to tłumaczyć się związaniem wyroku tylko konkretnej sprawie natomiast na taki ekonomii procesowej, jeżeli zakładamy, że każda kolejna dokumentowana czynem zawrócenia spotka się z takim samym rozstrzygnięciem sądu administracyjnego, a potem, jeżeli uda się to z odpowiedzialnością w sprawie, który zaczęliśmy w każdej kolejnej sprawie też będą zapadać korzystne dla cudzoziemców wyroki, a z tej perspektywy już dalsze stosowanie procedury ewidentnie niezgodnie z prawem wydaje się rzeczywiście absurdalne, chociaż pamiętajmy też perspektywę stosowanie tej procedury jest ryzykiem poważnym dla ludzi zawracano tych grozi zdrowiu życiu bezpieczeństwo niezależnie od ilości wyroków sąd Administracyjny czy sądów cywilnych ta procedura po prostu realnym zauważa ruszą one bardzo ważną rzecz Otóż na granicy polsko-białoruskiej cały czas giną ludzie i mieliśmy przypadki dramatyczne jak właśnie z modą etiopską która, która umarła po prostu umarła na naszym progu to jest rzeczywiście rzecz w dajmy się szalenie poruszająca no oczywiście te zwłoki, które bez przerwy aktywiści działający na granicy polsko-białoruskiej znajdują to świadczy o tym, że ta zabawa właśnie kończy się po prostu śmiercią tak wraz z z nami już 39 przypadków śmierci na granicy wiemy, że jest kilkaset osób zaginionych poszukiwanych przez rodziny no obawiamy się wszyscy, że nie są ostateczne liczby niestety tego co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, a stosowanie innych procedur nie tych procedur niezgodnie z konstytucją, ale chociażby istniejących wcześniej przez lata procedur obowiązek Straż Graniczna wynikające z ustawy o cudzoziemcach chociażby zwiększałoby mimo wszystko by zwiększało bezpieczeństwo osób, które znalazły się w tym kryzysie humanitarnym na granicy tak naprawdę o to też z chodzi tak naprawdę te przepisy, które zostały stworzone wyłącznie na potrzeby kryzysu granicznego same sobie takie ryzyko potęgują ryzyka, ale wręcz za darmo powiedzieć, że w Polsce mamy jakąś jakieś rozdwojenie jaźni, bo z 1 strony potrafimy w sposób absolutnie cudowny i spontaniczny przyjąć 3 000 000 uchodźców z Ukrainy przyjąć we własnych domach zorganizować wielką pomoc dla Ukrainy objętej wojną, a jednocześnie jesteśmy w stanie no otworzyć odrobiny serca dla kilkuset kilkudziesięciu właśnie nie wiadomo ilu nawet niech to będzie kilka tysięcy osób, które umierają na granicy polsko-białoruskiej tak to prawda jest rzeczywiście ogromna różnica między tym co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej o tym co się działo dzieje na granicy polsko-ukraińskiej rzeczywiście moim osobistym odczuciu to tłumaczenie, które jeszcze przed wojną Ukrainie można usłyszeć, że Polska nie jest w stanie przyjąć tych kilku tysięcy nawet kilkunastu kilkudziesięciu tysięcy osób potrzebujących na obliczu tego co się zadziało potem tej otwartości, ale też polityki prawa, które zostało stworzone w związku z wojną Ukrainie w tej specustawy ukraińskiej, która bardzo szeroko tak naprawdę otwiera drzwi dla obywateli Ukrainy uchodźców wojennych widać, że byliśmy w stanie też przyjąć osoby z innej granicy i tak naprawdę nic by się stało, gdybyśmy nieco bardziej humanitarnie potraktowali również to przymusową migrację migracja, która jak widać niestety również ma dramatyczne skutki dla osób, które w tym kryzysie znalazły bardzo dziękuję Marcin Sośniak z Helsińskiej fundacji praw człowieka był gościem państwa moim ciele bardzo wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Tomaszem kopką program realizował Szymon waluta za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich program połączenie, na które zapraszam w imieniu Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA