REKLAMA

Po śmierci nastolatka. Jerzy Baczyński o dziennikarzach i propagandystach

Gościnnie w TOK FM: Tygodnik Polityka - Temat tygodnia
Data emisji:
2023-03-10 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:46 min.
Udostępnij:

Jakie zasady obowiązują dziennikarzy? Które z nich zostały złamane przy publikacji ujawniającej tożsamość ofiary pedofila? Czym się różni dziennikarz od pracownika aparatu propagandy? Rozmowa z redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka”. Rozwiń »
We wtorek 7 marca odbył się pogrzeb niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa, który kilka tygodni temu popełnił samobójstwo. W grudniu dziennikarz i szef Radia Szczecin Tomasz Duklanowski ujawnił informacje, na podstawie których można było łatwo ustalić, że był ofiarą pedofila Krzysztofa F., szczecińskiego działacza PO. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i środowiskiem dziennikarskim, pod protestem w sprawie złamania zasad etyki i reguł zawodu podpisało się już kilkuset dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, krajowych i lokalnych. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry tu Łukasz Lipiński witam w kolejnym odcinku podcastu tygodnika polityka temat tygodnia, a w tym tygodniu w mediach zajmowaliśmy się bardzo dużo tragiczną śmiercią Mikołaja Philipsa i generalnie związanymi z tymi nadużyciami ludzi mediów, jeżeli tak to można było nazwać powstało bardzo dużo różnych pytań dotyczących zasad etyki dziennikarskiej czyli w jaki sposób zostały przy tej sprawie przekroczone na moim gościem jest redaktor naczelny tygodnika polityka Rozwiń » Jerzy Baczyński dzień dobry dzień dobry witam Jerzy Baczyński jest nie tylko naczelnym polityki, ale też no jest współtwórcą takiego kodeksu dobrych praktyk Izby wydawców prasy, który jednym z takich kodeksów, które również obejmuje różnego rodzaju zasady etyczne dla dziennikarzy wydawców redaktorów naczelnych więc, tym bardziej dobrze będzie na ten temat porozmawiać no może zacznijmy od takiego pytania dotyczącego w ogóle tych zasad etycznych dziennikarskich czy czy istnieją takie czy istnieje taki kodeks, który obejmuje wszystkich dziennikarzy dochodzą do nas takie pytanie właśnie czy istnieją takie normy etyczne, kto przyjmuje takie kodeksy kot go one obowiązują jak to w tym momencie wygląda dzień lasu to jest zawód, który jest uprawiany od pokoleń i standardy były definiowane goście najwcześniej najbardziej precyzyjnie w prasie jak amerykańskie, zwłaszcza w stanach Zjednoczonych, gdzie one prasa wolna prasa prasa lokalna prasa niezależna stanowiła od czasu uchwalenia konstytucji amerykańskiej z fundamentów budowy tego nowego ustroju to potem przenosiło na inne praktyki demokratyczne na ustawodawstwo wielu innych krajów dzisiaj te standardy są rozmaicie opisywane w zależności od tradycji prawnych poszczególnych krajów niekiedy są zawarte w prawie prasowym tam, gdzie ono jest nie w każdym kraju funkcjonuje, ale najczęściej rozmaitego rodzaju kodeksach etycznych przyjmowanych albo przez stowarzyszenia dziennikarzy, które w każdym kraju funkcjonują niekiedy po kilka międzynarodowe organizacje dziennikarskie, a także przez poszczególne media to też nie jest powszechna praktyka, bo wiele mediów funkcjonuje ono na zasadzie tak by domniemania czy też przyjęcia, że tak jak nie potrzeba wpisywać bez Dekalogu czy całego kodeksu karnego do wewnętrznych regulacji poszczególnych instytucji tak samo nie potrzeba wpisywać tych zasad, które są dorozumiane, ale wiele mediów to również w Polsce zaczyna być taka praktyka przyjmuje swoje własne wewnętrzne regulacje kodeks etyczny choćby zaprzyjaźnione z nami medium oko Press, które ma bardzo rozwinięty tak wielu rozdział kodeksem etycznym każdy dziennikarz współpracownik musi przyjąć się zaznajomić przyjąć, ale co ciekawe też bardzo porządnie zrobiony jest kodeks zasad etyki dziennikarskiej w telewizji polskiej SA i to przyjęty też przez nowe władze to nie jest jakiś kodeks sobie one jeszcze tak powiem na początku lat dziewięćdziesiątych podrasować tylko ten, który obowiązuje obecnie wszystkich pracowników telewizji tak jak ja sobie ten kodeks teraz od wierzyłem, bo wiedziałem, że on istnieje MO ni no nie bardzo jest zużyty, bo nie bardzo używany, ale wszystkie zapisy tego kodeksu w gruncie rzeczy można by potraktować jako pewien standard dziennikarstwa przyjęty w demokratycznym cywilizowanym świecie może za moment będziemy mieli okazję, żeby do tego wrócić, ale to nie jest także dziennikarstwo nie podlega jednak dosyć ścisłym zawodowym regulacją, jeżeli to jest ma być dzień kasy uprawiane zgodnie z tym, jaka jest tradycja tego zawodu, jaka jest także misja publiczna lub w przypadku tych mediów publicznych czy nadawcy publicznego oprócz tego kodeksu, którym wspomniałem istnieje też ustawa jest ustawa o Radiofonii telewizji, która wręcz zapisu, jakie cechy powinny mieć te media publiczne to jest też wzięte tradycji wolnych mediów demokratycznych krajach, ponieważ tam się formuje takie no psami 4 główne zasady, że te media muszą być pluralistyczne mówią w mediach publicznych bezstronne wyważone i niezależne wypisz wymaluj TVP Info to dokładnie tak tak oczywiście w każdym z tych kodeksu, a także w przepisach prawa mówi się o odpowiedzialności za słowo np. w Polskim prawie prasowym, bo my mamy prawo prasowe co tak jak wspomniałem nie jest oczywiste i w Polsce też wielu wybiera znawców uważa to nie jest konieczne żona jest też dosyć anachroniczne to jest prawo jeszcze pochodzą z 60 liczba ofiar także osiemdziesiątego czwartego potem oczywiście nowelizowana, ale zabiera różne kurioza jak np. możliwość powołania rady prasowej przy premierze, która by nadzorowała właściwe zachowanie się mediów to chyba nie istnieje, bo tam w tych mailach Dworczyka chyba taka jest nieformalna rada została powoła tak nieformalne tak ale, ale oczywiście to prawo prasowe nasiona w art. 6 też się pisze wyraźnie, że rasa wtedy przez prasę rozumiało się przez radio telewizję także wszystkie formy nadawania, że prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk to oczywiście to jest dalej spór czymże jest prawda, ale ten zapis prawa prasowego w Polsce no odzwierciedla to czym myśmy też startowali po okresie PRL-u, kiedy na prasa była jednak częścią instytucji państwa to co mniej więcej teraz się sposób zresztą karykaturalny próbuje robić pod rządami tej tej nowej władzy, kiedy prasa stała się wolna stała się niezależna i rzeczywiście jakiś mierze czwartą władzą, bo istota funkcjonowania mediów przepraszam, że mówię takie rzeczy dość oczywiste w społeczeństwie demokratycznym polega na tym, że to jest rzeczywiście pewien niezależny system debaty komunikacji obiegu informacji, że on, jakby powoduje, że w ogóle może działać system demokratyczny politycznej społecznej, ale warunkiem funkcjonowania tego na zdrowych zasadach jest to, żeby to był system jak otwarty niezależny, żeby no nie było tak byłem zamykany manipulowany, żeby nie wpadały tam, aby treści, które raczej szkodzą wspólnocie zaufaniu raczej dzielą niż łączą komunikacja z zasady powinna łączyć, a więc te zasady są i mimo że obowiązuje taka ogólna reguła wolnego dostępu do zawodu dziennikarza do mediów właśnie no to nie jest tak rzeczami jakiś patent, że ktoś wydaje licencje tak jak nie wiem, choć prawo jazdy, choć w niektórych krajach są w niektórych krajach są u nas też były takie próby, ale były przez same środowisko odrzucone ostatnio Piotr Najsztub lansuje powrót do tego rodzaju, ale to dzisiaj czas, ale się, że oczywiście każdy może się też uważa za dziennikarza, kto ma tylko mikrofon na dzisiaj wszyscy mamy w telefonie kamera mamy też telefonii możliwość nadawania choćby w mediach społecznościowych, ale dzień kasy to, które my mówimy, czyli z zawodowe profesjonalne podlegające prawu, czyli media podlegające prawu one są w Polskim prawie rejestrowane podlegają obowiązkowi rejestracji i to to jest pewne ograniczenie, ale jednocześnie, jeżeli się i jest powiem medium rejestrowanym to oznacza również się dobrowolnie podporządkowuje zasadom prawa prasowego, że musi być znany adres takie redaktorze musi być znany redaktor naczelny, że jest zdefiniowana w prawie prasowym odpowiedzialność redaktora naczelnego za naruszenie dóbr osobistych dalej jest tryb sprostowania no generalnie to jest pewne ograniczenie, które media rejestrowane przyjmują na siebie zobowiązują się pod rygorami prawa również kodeksu karnego w polskich warunkach przestrzegać, ale oczywiście tylko po poza tym jest ogromna sfera, jakby wolnej ekspresji medialnej, zwłaszcza w tych mediach społecznościowych kiedyś nawet mówiono, że to będzie używane takie pojęcia dziennikarstwo obywatelskie to się przeżyło umarło myślę, że trzeba pamiętać o tym rozróżnieniu między taką wolną ekspresją medialną, a mediami, które podlegają regułom prawa i regułą etycznym ontologiczny wrócimy do tych ogólnych zasad do tego jak działają te zasady etyki szczególnie teraz współcześnie ja bym jeszcze porozmawiał chwilę o tym gdzie tu doszło mogło dojść do złamania konkretnych reguł w tej konkretnej sprawie, bo tę sprawę jak piętrowa pod tym względem, że po pierwsze mamy do czynienia z 1 rzeczą, która jest samo naruszenie praw ofiary w tym wypadku czy opublikowanie takiej informacji, która pozwoliła na jej łatwą identyfikację, a następnie to drugie piętro kilka kolejnych pięter, które zostało potem nadbudowane po tej publikacji Radia Szczecin to no użycie tej informacji do swego rodzaju takiej politycznej nagonki do politycznego do politycznego ataku, jakie tutaj zasady etyki przede wszystkim zostały naruszone w tej sprawie, a właściwie tak jak patrzy jeszcze raz, bo mam przed sobą media trochę szeleści tym kodeksem zasad etyki dziennikarskiej w telewizji polskiej to poczynając od pierwszego punktu przez jak kolejne rozmaitych działach one były naruszane w no świadomie wiemy dlaczego, bo wiemy jak to medium działa ja zresztą tak duże takie określenia, że kiedyś, że powiedzenie dziennikarz mediów publicznych to jest takie trój członowy oksymoron to nie są dziennikarze wg naszych standardów tylko czy funk funkcjonariusze aparatu propagandowego myślę zresztą, że nosami jak mówią o sobie dziennikarze to mają poczucie pewnej umowności tego określenia zdania są też media w takim sensie, jakbyśmy przed chwilą definiowali, czyli tę organizację pełniący misję publiczną społeczną podlegające dosyć surowym regułom zasadą jest także etyki dziennikarskiej i absolutnie nie są publiczne jest całkowicie sprywatyzowane upartyjnione, więc w tym sensie to już, jakby na wstępie sama konstrukcja tych tych mediów na bardzo osobliwa i rzeczywiście przejmie w tym naszym świecie zachodnim bez precedensu, czyli nie znajduje kraju, w którym istniały podobne byty jak TVP Info czy ta telewizja publiczna, zwłaszcza w tym w tych swoich pasmach informacyjnych, ale nowe niszach na Węgrzech tam mogli go na Węgrzech ląd tak tak na Węgrzech w zasadzie już mamy do czynienia dzisiaj wyłącznie na misji na troszkę formuła, bo jak oligarchowie spowinowacony z globalnym postu wykupili czy też podporządkowali sobie te istniejące jeszcze nie tak dawno prywatne media i właściwy jest rodzaju takiego da w koncernu państwowego monopolu informacyjnego w informacji inny nasz rynek jest jednak wciąż odmienne, ale oczywiście, że tutaj mieliśmy do czynienia z czymś bardzo szczególnym, gdzie można się już doszukiwać także przestępstwa, bo możliwość rozpoznania poprzez ujawnianie danych osoby pokrzywdzonej ofiary tak poważnego przestępstwa, jakim my mamy do czynienia jest naruszeniem prawa w każdym sensie ten tego nie wolno było czynić to zostało uczynione z motywów nietrudno odczytać 3, jakby stricte politycznych to zresztą bez związku z samym wydarzeniem, ponieważ ten pedofil ze środowiska Platformy Obywatelskiej jak tytułują jak wiemy siedzi w więzieniu, a już chyba 2 lata skazany na 4 lata nie było przypadku żadnego ukrywania pedofilii znowu cytuję za paskami po w środowisku, ponieważ ten człowiek został skazany byli były ukrywane włącznie nazwisko czy tożsamość ofiar co jest słuszne jak Senat, czyli takich sprawach jest wręcz bezwzględnym obowiązkiem, a więc to zostało naruszone no to zresztą w sposób czytelny, aczkolwiek nie podano nazwiska nawet radio Szczecin, a wcześniej takie TVP Info podało nazwiska to jednak wszystkie detale były tak zestawione, że natychmiast w internecie bez trudu dokonało się to postawienie kropki nad liczyli oko kochać no i to coś się i dzieje teraz, kiedy stało się to nieszczęście no w myśl nie chcę tutaj cham ustawiać się takich najbardziej twardych brutalnych oskarżeń ale, a można tylko tym kontekście medialnym, że no stało się coś absolutnie nie powinno mieć miejsca i że na pewno faktem jest śmierć piętnastoletniego chłopca i je i że te fakty nie są ze sobą łączne i że ci, którzy to popełnili tam to przestępstwo lub przynajmniej ponoszą moralną, a szerzej prawną współodpowiedzialność za tragedię, która się żegna miasto co się dzieje potem od czasu śmierci chłopca wręcz klinicznym przykładem manipulacji, jakby naruszania no w się zresztą być naruszania standardy tam nie obowiązują nie obowiązywały mamy to jest jakby medium wyłączone spośród porno normalnych praw grawitacji od nazw budowane jak swoje własne prawa propagandy skuteczności politycznej no każdy, kto chce może prześledzić i kliniczny przykład jak wygląda manipulacja prasy w tym sensie to jest bardzo pouczające i dobrze też wczoraj odbyła się ta przypadkiem to zsynchronizowana debata nad ustawą z projektem ustawy Obywatelskiej likwidacji TVP Info abonamentu to zbiegło w czasie bardzo dobrze, ponieważ można było jednocześnie włączają sobie TVP Info 5, o czym mówimy jak daleko mu sięga manipulacje takimi chamskimi też metodami posługuje jak próbuje to co zawsze robi manipulacja czy propaganda odwracać się z znaczenie słów szukać czy wskazywać winnych podstawiać ty, jakby fałszywe ciągi skojarzeń, które dla dla osoby śledzące jej sprawy mogą stanowić pozór faktów to wszystko tam się odbywa, jakby na naszych oczach ale, ponieważ w tle mamy najbardziej tragiczny z zdarzenie, bo śmierć chłopca nastolatka to też widać jak strasznie to jest niebezpieczne jak sięganie po takie metody taką bezwzględność no może mieć skutki zabójczy to w takim sensie dosłownym doświadczyliśmy przecież też ledwo parę lat temu w zabójstwa prezydenta Adamowicza, ale to jest też, aby takie zabijanie etapami w zupełnie fundamentalnych wartości społecznych, które stanowią go w istocie wspólnoty pełnego zaufania ochrony godności prywatności jednak tego co nawet już nie mówi o standardach etyki dziennikarskiej, ale jak tam moralność taka najbardziej fundamentalnie rozumiała go nie pozwala nie dopuszcza tutaj co więcej tutaj mamy też do czynienia mnie to jakoś bardzo ubodło też w tym przypadku, ale też w innych, o których ostatnio piszemy takiego naruszania prawa standardów etycznych w życiu publicznym, że ten ten ten pan redaktor naczelny Radia Szczecin, który stał za pierwszą publikacją pan planować mu się to nazwisko jednak trzeba powtarzać ten powinien trafić na na listę hańby, że to jest z tego co wiem co czytałem ten człowiek takich taki bardzo ostentacyjne religijności, który demonstruje swoje przywiązanie do do wiary dok katolicyzm podobnie zresztą jak i bohaterowie ubiegłego tygodnia i poprzednich Przemysław Czarnek, który jest obręczy nie obnosi się prawie każde z swoją wypowiedź się kończy koniecznością walki z rybactwem w obronie naszej wiary tradycyjnych wartości czy Jacek Żalek też bohater jednego z naszych tekstów teraz no człowiek, który też przedwczoraj był widziany po raz pierwszy od czasu afery w kaplicy sejmowej, że tam jest po to, ech jak religia staje się uzasadnieniem dla najgorszych świństw prawdopodobnie myślę, że takim osobistą racjonalizację, że to imię, jakby obrony i wiary czy kościoła my wskazujemy, że nie tylko kościół ukrywał pedofilię, ale że też platformą ukrywała pedofilię, choć sytuacji są kompletnie odmienne, bo w środku kościoła mówiliśmy systemowym ukrywaniu pedofilii czy myśmy ukrywaniu nazwisk czy tożsamości ofiar pedofilii, ale jak się mówi o ukrywaniu pedofilii to mato zrelatywizować ten dom wielki zarzut, który teraz politycznie też jest stawiany również Janowi Świętemu Janowi Pawłowi o to, że wiedział i tolerował to co dzisiaj nazywamy już otwarcie przestępstwami seksualnymi najnowszej polityce rozmawiamy z Przemysławem Sadurą i Sławomirem sierakowskim, którzy stawiają taką tezę, że u nas ta polaryzacja polityczna ten podział polityczny, zwłaszcza po stronie elektoratu PiS-u doszedł już do tego stopnia, że jakby wszystkie wartości ustępują 1 wartości, żeby nasza strona wygrała i imię tego można zrobić tak naprawdę dowolne świństwo, a zwycięstwo no rozgrzesza to osoby, które popełnia, bo to robić imię wyższego celu, a tym wyższym celem de facto stało się to zwycięstwo to samo widzę w tych dziennikarzach propagandy Stach, którzy oni są nawet dumni z siebie, że oni stoją na pierwszej linii jak wysokie mówiła frontu ideologicznego prawda i współkształtują linię propagandową rządu oni kiedyś by się by taka sytuacja była taką znaczy przyczynkiem do chwili refleksji czy zastanowienia się nad tym, ale tutaj widać, że ta, że ta machina się coraz bardziej rozkręca nie są wręcz dumni z tego co robią tam Rams czasem porównuje się to dziennikarstwo w cudzysłowie oczywiście tych mediów publicznych czy też w jakim stopniu też i 3 polskiego radia, choć ona jest co najmniej na na tym pierwszym froncie czy też tych mediów gazet prasę tygodników, które należą do obozu władzy czy na obóz władzy wspierają także będąc finansowane bardzo obficie przez przez przez obecny obóz władzy że, że to jest podobne rodzinka komunistycznego czy PRL-owskiego, gdyż nie to znaczy jazdy jeszcze pamiętam Chęcin casu peerelowski oczywiście z tego późnego PRL-u, a nawet dzień kasy stanu wojennego oczywiście jakieś podobieństwa są świetne, że to wtedy nawet media one były bardzo też prymitywny jeśli chodzi o same środki wyrazu intensywność obecności one no był jakiś smutny pan, który odczytywał wiadomości bez jakiś specjalnych emocji raczej my też mieliśmy wrażenie, że to są po prostu przebrani funkcjonariusze partii, którzy czytają jakieś kolejne komunikaty propagandowe wszyscy jakby mają gdzieś im mowy nie było, żeby 40% społeczeństwa uważało, że to jest Super się z tym utożsamiania na początku stanu wojennego nawet w sposób dosłowny przebranie, bo nie występowali w mundurach lata, że to było jak powszechnie traktowana myślę, że także z przeznaczą część tego środowiska pseudo dziennikarskiego jako rodzaj takiej celebry no tego, bo w tym systemie komunistycznym bardzo dużo było takiej takiej celebry publicznej każdy wiadomości zaczynały się oto wasz pierwszy sekretarz dzisiaj tak raczej rutyna niż coś bardzo zaangażowanego, ale to dziennikarstwo w cudzysłowie z tym mamy dzisiaj do czynienia ono jest bardzo humvee bliskie one takie bolszewickie też zaangażowania się rzeczywiście jest także ci ludzie mogą się czuć i rozgrzeszeni i być może też uważają, że służą wielkiej sprawie ochronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła kościoła wiary pognębienia przeciwników, którzy za moment być może wprowadzą tutaj tutaj wiemy robactwo LGBT i wszystko, o czym starsze oraz wezmą pod but może nie wszystko wierzą, bo wydają się żyć sobie jakieś silne zaburzenia Eko mówi no przeszłego sądu bił i umysłowe, żeby takie rzeczy wierzyć ale, ale stosują to myślę, że też cynicznie wiedzą, że to może być skuteczne przynajmniej dla dla dla dla pewnej części tych wyborców, więc mówię to nie jest ten to nie jest to samo, zwłaszcza że my teraz mamy do czynienia z tym toczonych ktoś bardzo trafnie podczas debaty w sejmie debaty pseudo debaty poprzez na sali nie było żadnego posła PiS-u poza delegowanym panem suskim jako prowokacja ktoś mówił, że tam przecież musi istnieć, czyli rodzaju czarnego sztabu, że przecież te wszystkie publikacje TVP Info czy wiadomości on się nie biorą tak spontanicznie, że Polsce jest zestaw materiałów dziennikarskich tylko musi być grupa bardzo ściśle powiązana z Nowogrodzką, która codziennie planuje bardzo szczegółowo przekaz, która ma do dyspozycji te, jakby środki zastanawia się jak to zestawić, żeby mocniej uderzyć, żeby zawsze na koniec każdej narracji ona miała no taki charakter, który wypełnia podstawowe zadania propagandowe ja nawet, żeby już nie dotykać tej tej strasznie bolesne sprawy, ale patrzymy oglądają czasem robię to też wiadomości tam nie ma to wiadomości to znowu w mówmy znowu otwarta umownie nie ma żadnej wiadomości to są wyłącznie takie sloty propagandowe i właśnie nie ma żadnych innych wiadomości, które nie służyło jakiemuś przekazowi propagandowe, ale patrzę, że jest jakaś informacja dotycząca kłopotów finansowych browaru Leżajsk no niemożliwe nagle jakaś informacja ta informacja prawdziwa, bo rzeczywiście tam grozi zamknięciem, ale nie, ponieważ to było także w trzecim zdaniu okazało się, że właścicielem browaru Leżajsk jest Heineken Heineken to jest te zachód to jest kapitalizm, który Polskę tradycję Leżajsk tradycję tak dalej niż tradycje już potem było dalej prostym kanałem do Tuska jakaś jego tam wypowiedź potem zwijać wznawia zyskiwał to muszą być wina Tuska musi być tak tak piwo jest zamienia się wino wina wina Tuska i ty my prawie każda taka narracja chętnie, w którym miejscu się nie zacznie od jakiego tak po prze do tematu kończy w tym samym miejscu, czyli pojawią się po raz nie tysięcznym praktycznie można bez pudła, włączając każdego dnia informacja ta na te same zdjęcia, czyli Tusk ściskający się z Putinem Merkel z Putinem Tusk jeszcze się pojawił mówiącym für Deutsche, chociaż wydawało się, że to już minęło przed rokiem, kiedy dochodziło tam też policzono 700×, a zresztą tak samo ten akt powtarzanie i wbijanie w głowę tych samych skojarzeń, że jakby zawsze jak jak już widz TVP zobaczy Tuska to siłą rzeczy, bo to tak tak działa podprogowo będzie musiał otwierała klatka ze ściskającym się Putinem, więc to są tak samo teraz w przypadku tego nieszczęścia szczecińskiego to jest także pewne te informacje np. fragment innego takie wypowiedzi posła Borysa, który już po tej publikacji w radiu Szczecin mówił, że opublikowaliście i to mu tam przerywano, ale informacje dotyczące szczęścia tam osoby związane z platformą jakoś tak to było powiedziane to jest w każdych w tym fragmencie powtarzane 67 rasy tato to są, jakby techniki dlatego mówię o tym, że w tą nie są nawet takie media prymitywne takie komunistyczne, bo to jest przy użyciu wszystkich już pewnie też i badań takich neuro psychologa licznych tych standardów marketingu politycznego no zmontowane propagandowe pały, które mają, jakby codziennie tłuc po głowie, żeby te mózgi uformować taką już miazgę, która będzie reagował tylko na zasadzie takich odruchów warunkowych ciasno zgodnie, więc ostatnie 2 pytania pierwsze pytanie z tamtej strony słyszymy takie głosy, że w zasadzie wszystko jest w porządku jest pluralizm to znaczy oni po swojej stronie to są prawda media publiczne po drugiej stronie są media tożsamościowe opozycyjne, więc w zasadzie, o co chodzi my jesteśmy tacy sami jak oni taki argument słyszymy no tak to jest coś na jedną z podstaw tych narracji takiej samoobrony, że my realizujemy pluralizm, ponieważ są też inni, którzy mówią inaczej to w ogóle nie powinno dotyczyć niema prawa dotyczyć mediów publicznych utrzymywanych z naszych pieniędzy jak ktoś policzył ten transfer to jest kilkanaście miliardów chroni dostaje na propagandę media publiczne nie mają prawa być podporządkowany czy być instrumentem no tak jak to się teraz stało na najbardziej tępy partyjnej propagandy czy no i istota tej różnicy po Hanna tym, że oczywiście jeśli chodzi o opinię dziennikarskiej czy publicystyczne one nie zakwita kwiat, a czy w tym sensie każda prawie opinia może powinno się znaleźć w obiegu publicznym no poza, jakby skrajnymi czy jawnie wiekowymi szerzący kłamstwa nienawiść hejt, bo tu społeczeństwa muszą przed tym bronić, bo to jest jak zaraza jest gorsze niż niż koronawirus naprawdę zabija zabija wspólnotę, ale to jest także, gdzie się przekracza granice między opiniami, a czymś Sojusz jestem z hejtem naruszeniem podstawowych zasad moralnych prawnych etycznych to jest tam, gdzie przeciwnika czy oponenta się odczłowiecza znaczy traktuje się go i przedstawia jako wroga zdrajcę czeka, który ma wyłącznie złe motywy, który zaprzecza wszystkim, jakby potrzebę wartością, gdy jest pluskwa no robale, który tak de facto następnym zdaniu może dopowiedzieć, że to jest ktoś, kto nie zasługuje na to, żeby być traktowany no nie tylko po partnersku, ale w ogóle, żeby zaliczony do wspólnoty zresztą to jest istota tej polityki populistycznej taki polaryzuje sądzą, że cały czas mówimy, że ta druga część, która nas nie popiera właściwie zresztą prezes tak mówią to to są inni Polacy nie są Polacy tak naprawdę, więc sem to jest tak jakby istota tej sprawy że, że myśmy też poprzez tę pluralizm to polaryzację polityczną, która zaszła tak daleko codziennie wzmacniana nie mamy możliwości komunikacji umownie tamtą stronę, bo to jest także ta debata została zabita przez nie posługujemy się tym samym językiem nie znamy tych samych faktów nie mamy tych samych wiadomości, że jeżeli widz TVP Info nie obejrzy TVN-u to my przyjmie, bo te całe ciągi skojarzeń, że tak naprawdę Platforma Obywatelska to jest jakaś środowisko pedofilów, bo takie są teraz tytuły kolejne przypadki pedofili w środowisku Platformy Obywatelskiej ze wszystkim tym co potem będzie podkładany jako obrazki, czyli jakiś dramaty dzieci, a potem zobaczyć obrazy wojny Ukrainie, bo to jest gdzie zazwyczaj też takimi oskarżeniami dzieci w przedszkolach, które w rozbitym oknami tak dalej, więc jeszcze raz, że to jest taki rodzaj ja wiem przestrogi tu też kieruje do siebie, ale dla wszystkich nas żyjących dzisiaj w tym bardzo trudnym czasie w tym roku wyborczym dla uważajmy na słowa uważajmy na pojęcia, ponieważ one są bez zakłamywania ich znaczenia są odwracalne bądź w ogóle są pozbawiane sensu, że jednak próbujmy się kierować się także własną empatią rozsądkiem się, że pokolenia takie jak moje są już na to impregnowany myśmy tych szczepionek, czyli dużo, ale dla dla ludzi młodszych no to nie będą być może choćby poprzez jakąś rozmowę przynajmniej może szkoła, chociaż szkoły teraz podczas piętnastego nie będą robić no chodzi o to, żebyśmy próbowali odzyskać słowa że, żebyśmy nie pozwalali sobie wciskać jak to tak mówił prezesem tymi kolorami, że czarne nie jest czarne jest tak biały jak jeszcze dodał 1 różnicę między mediami propagandowymi obecnymi PiS-u tak znanymi mediami publicznymi mediami, które tymi mediami nie są różnicą jest istnienie takiego zewnętrznego ośrodka decyzyjnego, że w wypadku mediów opozycyjnych nie ma żadnego sztabu na Nowogrodzkiej jakiejkolwiek innej ulicy, które przysyła narrację, która potem jest w zasadzie bezmyślnie bądź też właśnie bardzo zmyślnie, ale już technicznie powielana i zwielokrotniona w tych mediach myślę, że to jest dokładnie wczoraj przyznane na nie mówić o naszej Gazecie, ale nasza akurat polityka pod tym względem jeszcze wyjątki, bo jesteśmy w własnością samych dziennikarzy jesteśmy w tym zawodzie od biorą nas od dziesiątków lat myśmy przetrzymali tyle ekip zmiany strojów na pewno uprawiamy ten zawód znaczy to jest dla sens naszego życia naszej misji i no pewnie nie będzie inaczej, ale to on na tym też myślę polega różnica między ludźmi zatrudnionymi do wykonania jakiejś operacji Pijarowski, który podzielą los tej władzy, a w no może z dziennikarzami, którzy uprawiają ten zawód z miłością, ale ze strachem to już ostatnie pytanie to jest takie pytanie trochę podhasłem co robić rozda w tej w tej sytuacji, bo myśmy razem z Piotrem Pacewiczem jesteśmy inicjatorami takiego protestu dziennikarzy na na dzisiaj około 500 dziennikarzy już się pod nim podpisało no my protestujemy w pierwszym odruchu chcieliśmy protestować do obecnych władz czy medialnych czy TV, ale jury w trakcie albo prokuratury, ale no na to chyba nie ma specjalnych nadmierna naiwność tak to chyba nie ma specjalnego sensu, więc wyraziliśmy taką nadzieję, że w przyszłości być może być może jakoś ta sprawa zostanie rozwiązana tak naprawdę możemy z tym zrobić odpowiedź będzie krótka też czasu już mamy wygrać wybory stąd ten ta władza to musi być spawana władz, jeżeli zdoła się utrzymać po tych wyborach to w zasadzie będzie koniec systemu demokratycznego myślę z systemu praworządnego takiego, jakie znamy także z sądzi, że jeśli nie koniec wolnych mediów w Polsce to pewnie próba realizacji jakiegoś scenariusza węgierskiego to znaczy pozbawienia tych mediów możliwości swobodnego działania nałożenia rozmaitych sankcji prawnych finansowych karnych prześladowań urządzania kampanii takich, jakie teraz widzimy też pod adresem TVN-u, więc właśnie nie ma w tym sensie jeszcze raz jest to co będzie przez cały rok powtarza to co się rozegra w październiku listopadzie to wybory będą decydowały o naszej przyszłości w tym sensie są wybory powszechne dotyczą wszystkiego każdego aspektu naszego życia chyba nie ma innej odpowiedź do rozmowy o wyborach pewnie będziemy jeszcze wielokrotnie wracali moim gościem był Jerzy Baczyński dziękuję bardzo, już zapraszam państwa na kolejny podcast tygodnika polityka temat tygodnia jak zwykle za tydzień dziękuję i do suszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: TYGODNIK POLITYKA "TEMAT TYGODNIA"

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA