REKLAMA

Jak działa "fundusz solidarnościowy"? R. Bakalarczyk: "Ważne jest pytanie - na co te środki są przekazywane?"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-15 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:00 min.
Udostępnij:

O finansowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami, "funduszu solidarnościowym" kontekście jego powstania i źródłach jego finansowana, 13tych emeryturach i pieniądzach z rezerwy demograficznej mówił dr Rafał Bakalarczyk

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG nasz pierwszy gość to dziś dr Rafał Bakalarczyk centrum analiz klubu Jagiellońskiego, a także członek komisji ekspertów do spraw osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry zapytał na początek najprościej potrafię co jest nie tak finansowanie w Polsce potrzeb osób starszych osób z niepełnosprawnościami myślę, że w zarówno poziom finansowania Rozwiń » zaspokojenia określonych potrzeb tych osób może tutaj budzić się, bo budzi zastrzeżenia przypomnę, że jeśli chodzi o ogólne wydatki publiczne na cele związane chociażby z opieką długoterminową to nadal jesteśmy, że tak w ogonie państw rozwiniętych, chociaż oczywiście te potrzeby osób czysto starszych osób z niepełnosprawnościami czy ich bliskich nie tylko są te działania stricte opiekuńcze, ale także wiele wiele wiele innych działań tutaj też o tym pamiętać, ale też myślę, że oprócz oprócz 3 i ogólnego poziomu nakładów też kwestia ADO odpowiednie niem alokacji tych środków jakiegoś takiego bardzo spraw sprawiedliwego i równomiernego przekazywania czy dystrybucji tych środków dla poszczególnych grup, które tego potrzebują no też myślę, że możemy się zastanawiać nad skutecznością wydatkowania tych nakładów skutecznością w kontekście rozwiązywania poszczególnych problemów tego osób się po prostu urzeczywistniania sprawców tych 1 w takim bardzo dużym skrócie to teraz możemy trochę myśli rozwinąć pan zwrócił uwagę na 3 elementy pozwolę sobie z tych 3 spraw wybrać 1 mianowicie modeli finansowania i potrzeb osób niepełnosprawnych osób starszych dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2019 roku powołał do życia coś takiego jak fundusz solidarnościowy wtedy nosił nazwę solidarnościowy fundusz wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ale bardzo krótkim czasie na słowa osób niepełnosprawnych z nazwy tego funduszu zniknęło dziś tego funduszu nie są wcale finansowane przede wszystkim potrzeb osób niepełnosprawnych tylko dodatkowe świadczenia nazywane przez rządzących trzynastą czternastą emeryturą, chociaż emeryturą to niewiele wspólnego, ale czy i czy ten po ten potężny fundusz solidarnościowy czy to rzeczywiście tak jak on siedziała powinien działać no tutaj wg mnie ocena tego jest dosyć się taka złożona niejednoznaczna z pewnością warto rozmawiać o tym, że znaczna o tym co pan redaktor też postawy w swoim pytaniu czy rzeczywiście ta konstrukcja tego funduszu zarówno działek finansowanie jak i strukturę wydatków jest tutaj optymalna wydaje się, że po 54 ponad latach od jego uruchomienia warto taką dyskusję czy co można poprawić, bo tylko możemy na momenty króciutko słowo, dlatego że ten fundusz powstał nie przypadkowych okolicznościach powstał po jednym z pierwszych protestów osób niepełnosprawnych w sejmie to jest też fundusz, który ma do siebie, że z Funduszem potężnym, na które składają się nie tylko osoby najbogatsze, które płacą tzw. daninę solidarnościową także część naszych pieniędzy pracowników tam trafia jest finansowany ze składek na fundusz pracy, owszem, tak i tu też wydaje się, że od strony samej tej struktury jak ze źródeł finansowania też można zastanawiać się 3 czy te 2 filary nie powinny być jakoś finansowania, których o, których pan redaktor podział nie powinny być inaczej ułożone to jest jak jeszcze osobna kwestia myślę, że z punktu widzenia tego dzisiejszego kontekstu, czyli też protestu osób z niepełnosprawnościami to jeszcze ważniejsze jest to pytanie o to właśnie na co te środki są my przekazywane faktycznie w te kontekst powstania funduszu jest dość istotny i i bo to jakoś tam określały też pewne nadzieje jak jestem wiązano później też pewne rozczarowanie środowiska za rzeczywiście miał być ściśle powiązane z tą tematyką niepełnosprawnością owo później na pewnym etapie troszkę rozszerzono ja bym powiedział wręcz tak rozmyte troszeczkę te cele funduszu rzeczywiście powiązano to także chociażby pośrednio innymi działaniami państwa w tym także właśnie wypłatą tych świat 13 i czternastych emerytur rent i chociaż tutaj też chciałbym zaznaczyć, że to nie jest też do końca także te, że jakby odebrano czy powiedzmy to pod pierwotną funkcję wsparcia niepełnosprawną osób z niepełnosprawnościami przekazano jakieś inne listy cele, bo jednak te trzynaste czternaste emerytury może oczywiście się spierać czy to jest dobrze, że tak skonstruowany instrument, ale one bez względu na to też pamiętać, że te świadczenia trafiają także osób w istotnej części przynajmniej do osób z niepełnosprawnościami, bo wszyscy wszyscy renciści, a więc, jakby z definicji osoby z niepełnosprawnościami sam uprawnione do tych świadczeń jasno grupy ze sobą pokrywają znowu wchodzą słowo też nie widzimy, bo nie siedzimy razem studia więc, więc z góry przepraszam za interwencję, ale dopytam, bo chciałem zwrócić uwagę na co do czego zmierzam w tych swoich pytań, dlatego że niedaleko tydzień temu premier Mateusz Morawiecki zachwalał stabilność finansów publicznych w Polsce mówił, że pieniądze, które do tej pory poprzednia władza nie potrafiła znaleźć mówi, że udało się znaleźć mamy fundusz solidarnościowy, którym wiemy, że istnieją już dobrych paru lat jest fundusz Funduszem potężnym to znaczy te środki idą tam w grube miliardy złotych po drugiej stronie mamy już też wspomniany przez pana trwający protest w sejmie kolejny już osób z niepełnosprawnościami i wydaje się, że ten 1 prosty postulat, które mają ci protestujący chcieliby, żeby został spełniony nagle napotyka na jakąś trudności bariery no pytanie czy np. pan się trochę nie kłóci z 1 strony to określenie przez rządzących takiej wizji, że to jest jeśli chodzi o kwestie finansowe bardzo dobrze z drugiej strony wydawałoby się prosty postulat, który napotyka na jakąś ścianę no owszem jest tutaj swoista kolizja między toru to tą narracją o bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej i też bardzo takiej solidarnej dystrybucji, a z drugiej strony właśnie niespełnianie tych różnych postulatów, bo to oprócz te, które teraz są formowane w ramach sejmowego protestu także środowisko czy środowiska osób niepełnosprawnych opiekunów ma szereg innych postulatów niektóre nawet jeszcze, że tak powiem prostsze czy wymagające mniejszych nakładów i też póki co nie udało się doprowadzić do rządzących do ich przynajmniej częściowej realizacji, więc tutaj rzeczywiście jest jakaś kolizja nie wiem czy ten postulat obecnie protestujących, czyli takiego zrównania z te z płacą minimalną tego świadczenia te renty socjalnej te rzeczywiście bardzo duży rozdźwięk między tą tą rentą socjalną, a minimalną praw pasem która, która bardzo w ostatnich latach poszła w górę czy to jest tak tak bardzo prosty z punktu widzenia postulat, ale na pewno jakieś zbliżenie się przynajmniej do do tego czy zasypanie tej ogromnej przepaści między tymi tymi kwotami, a przede wszystkim no podniesienie tego poziomu życia jednak ja podziały i rencistów socjalnych, którzy są, jakby w centrum tego protestu, ale myślę też o o innych grupach osób z niepełnosprawnościami, które nie pobierają renty socjalnej często też mają niskie świadczenia jest tutaj na pewno jest jest potrzeba w obliczu właśnie tych rosnących kosztów życia, aby dalsze kroki trzeba też przyznać, że rządzący podnieśli wprawdzie ostatnio tomy rentę socjalną, ale ciągle, jakby teza podnoszenie niskiego wyjściowego poziomu, więc są to nadal w relacji do takich naszych wyobrażeń o w miarę godziwe w życiu i realnych potrzeb, na które wskazują te grupy to jest ciągle za mało jeszcze jedno łóżko tylko wrócę do tego funduszu solidarnościowego, bo tutaj też warto tak gwoli uczciwości powiedzieć, że oprócz tych kwestii powiedziałbym takiej związanych z zabezpieczeniem i tutaj pewnych problemów z zabezpieczeniem takim socjalnym osób z niepełnosprawnościami to ten fundusz solidarnościowy także staje się źródłem takich czy od kilku lat jest takich nowych programów typu opieka wytchnieniowa asystent osobisty osób niepełnosprawnych, które w, których wcześniej nie była, które właśnie za sprawą tego funduszu zaczęły działać część społeczności tu też dobrze by było żeby jak by przemyśleć konstrukcję fundusz z funduszu tak, żeby jeszcze większym stopniu czy na większą skalę programy mogły być realizowane, bo one bardzo bardzo też są potrzebne ten asystent i właśnie opieka wytchnieniowa wydaje się rzeczywiście konstrukcja tego funduszu wymaga przemyślenia, dlatego że powiedziałem, że to jest fundusz potężne w tym roku wydatki mają wynieść ponad 25 000 000 000zł, ale jest to fundusz, który jest na minusie, bo dzisiaj jego źródła finansowania pozwalają go zasilić na poziomie 17 000 000 000zł powiedzieliśmy też o tym, że dzisiaj ten fundusz także służy temu, żeby za jego pomocą wypłacać te dodatkowe świadczenia emerytalne no właśnie związku z tym, że ten fundusze na minusie rządzący mają problem w tym, żeby znaleźć pieniądze na wypłatę tzw. lub tego sformułowania, ale posługują się nim rządzące trzynastych emerytur w tym tygodniu dotarła do nas informacja, że rząd znalazł wyjście z tej sytuacji brakujące 5 000 000 000zł pożyczy od funduszu rezerwy demograficznej pytany o to wczoraj przeze mnie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie widzi tu żadnego problemu, bo to przekładanie pieniędzy z 1 kieszeni do drugiej nie ma umowy żadnej pożyczce czy pańskim zdaniem to w jaki sposób tłumaczy premier jest uprawnione tłumaczenie przekładanie tych pieniędzy funduszu rezerwy demograficznej, który ma zupełnie inny cel do funduszu solidarnościowego na bieżące potrzeby nie umiem tego ocenić tak ściśle od strony finansowej prawnej natomiast patrząc od strony pewnej takiej przejrzystości polityki publicznej to wydaje się, że te przepływy stają się takie no no niezbyt fortunne i że to to w ogóle nawet jeśli rząd faktycznie szuka pieniędzy funduszu rezerwy demograficznej to jeszcze manewrowanie tą furę funduszu solidarnościowego, z którego wypłacane są świadczenia otworzy taką, jakby piętrową konstrukcję, która no to nie jest fortu na, ale 0202. problem jest taki przy ogólnej re powinniśmy jak jak głęboko sięgać właśnie do tego funduszu rezerwy demograficznej, którym jest takim to są takie nasze zaskórniaki, które powinniśmy gromadzić na na czas, kiedy jeszcze ten proces starzenia się społeczeństwa np. związane z tym rosnące chociażby potrzeby czy czy emerytalne czy opiekuńcze ten wobec najstarszych seniorów będą jeszcze jeszcze większe, więc tutaj tutaj także na na tym z tej perspektywy mam tutaj wątpliwości czy przeczy zakres korzystania z tego z tych środków jest jej w tym momencie jest właściwe czy może, gdzie indziej należałoby szukać tych funduszy, żeby zaraz, żeby zapełnić tą tą obecną lukę w także mniej generalnie się nie bardzo podoba ten te ten tutaj kierunek działania, chociaż no jak sam sam Samsung cały czas mimo mimo mimo krytycznej oceny tych w tych poszczególnych kroków, które które, o których tutaj mówimy uważam, że samo, jakby fundusz solidarnościowy nawet na tym etapie działania na ciągle ma pewien potencjał czy nawet realizuje za jego pośrednictwem są realizowane istotne istotne funkcje dla osób niepełnosprawnych, chociaż niekoniecznie o nich są one teraz na pierwszej linii tej dyskusji, o której mu, która się toczy wokół protestu też patrzę sobie na statystyki jeśli chodzi o wydatki funduszu solidarnościowego to te potrzeby, które dzisiaj mówimy te, które są związane z osobami nie jest z niepełnosprawnościami to nie jest przeważająca część tego funduszu solidarnościowego też tak bardzo krótka koniec pana zapytać czy takie przekładanie pieniędzy czy korzystanie z tego funduszu rezerwy demograficznej, ale poproszę o krótką odpowiedź to nie jest jakieś takie też psucie polityki społecznej publicznej ten no owszem, no wg mnie je wg mnie jest jednak ważne jest, żeby polityka społeczna PiS no i kierowała się pewnym by kierował się pewną logiką pewnym porządkiem, żeby nie było właśnie takie przesuwanie czy żonglowanie, więc 1 kieszenią drugą tylko, żeby poszczególne fundusze miały dość ściśle na określone swoje funkcje, które dzięki temu też łatwiejsza będzie taka ewaluacja ocena tego na ile one są wydatkowane co w nich można tutaj poprawić jeszcze, więc taka taka taka też podziały transparentność przejrzystość tej polityki w ogóle polityki społecznej publicznej to też, jakby sama sama w sobie duża wartość z punktu widzenia też skuteczności realizacji tych rzece i musimy stawiać kropkę, bo jesteśmy już po czasie bardzo dziękuję za rozmowę dr Rafał Bakalarczyk centrum analiz klubu Jagiellońskiego członek komisji ekspertów do spraw osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich był gościem magazynu EKG informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA