REKLAMA

L. Kotecki: "Inflacja ma się dobrze. Dziś nie ma warunków do obniżenia stóp procentowych"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-16 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG nasz pierwszy gość to dziś Ludwik Kotecki członek rady polityki pieniężnej dzień dobry dzień dobry na inflacyjny szczyty wspinaliśmy się w Polsce przez ostatnie 2 lata zejście z tego szczytu przypomnę 184% będzie trwało teraz równie długo do równie długo może nawet dłużej no z inflacją także ona rośnie łatwiej niż niższe zbija i to my to i koszty i do tego zbijania są Rozwiń » zawsze dużo większa niż niż z tą drugą stronę co co może utrudniać te, jakby chodzenie walkę z tą inflacją NAS-y ja tu optymistą nie jestem no po tych także wczoraj danych no widzimy, że inflacja ma się dobrze a kiedy pan mówi o tym, że ta walka czy to zejście ze szczytu może potrwać równie długo albo jeszcze dłużej to tak będąc bardziej precyzyjnym o jakiej perspektywie mówimy powrotu do celu inflacyjnego w Polsce już jestem bardziej precyzyjne proszę pana i w ostatnia projekcja Narodowego Banku Polskiego pokazuje perspektywę 2 końce 2025 przy niezmienionych stopach procentowych, czyli to jest taki scenariusz nie zmieniamy nic nie robimy ze stopami procentowymi w szczególności nie obniżamy, bo to bardzo często padają też pytania, kiedy obniżki czy nawet przy braku obniżek osiągamy ledwo co nas, że ledwo poziom około 3,5% w ostatnim kwartale 2025 to jest ciągle jeszcze więcej o około punkt procentowy niż niż cel inflacyjny za pół no, więc takiej perspektywie co najmniej moim zdaniem mówimy, a mając przed sobą taką perspektywę pan wspomniał o tym obniżeniu stóp procentowych na ile oddala nam się perspektywa czy możliwość dokonania w ogóle pierwszy takiej obniżki stóp w Polsce no jeszcze wrócę, jeżeli no oddala nam się znaczy, iż jeżeli, jeżeli chcielibyśmy wierzyć projekcje analityków Narodowego Banku Polskiego no to dzisiaj nie ma warunków do obniżenia stóp procentowych no dla, dopóki nie nie będzie kolejnych projekcji, które pokażą, że takie warunki są dzisiaj nie ma warunków aż do końca tego okresu proc prognozy projekcji mówiąc ściślej, czyli do końca 2025 roku, bo ciągle nie dochodzimy do tego celu inflacyjnego dopiero od zejście do tego celu może może po może nam pozwalać myśl nam myśleć o tym, żeby te stopy zacząć obniżać na razie tego tego zejście do tego celu nie ma w związku z tym tej dyskusji także w radzie polityki pieniężnej także nie ma o tym, żeby luzować politykę monetarną na przypomnimy, że ten tzw. cel inflacyjny, o którym rozmawiamy te 2,5% to jest taki optymalny poziom inflacji, który w gospodarce uznawany za taki, który jest akceptowany dla pracowników dla pracodawców pozwala się jakoś w miarę zdrowo rozwijać się to wróćmy może to jest tak jak to jest taka inflacja niezauważalna dla konsumentów w szczególności także nieprawnie tej inflacji nie widzą związku z tym nie ma nie ma z tym problemów z nią nie generują żadnych kosztów i w szczególności dla wzrostu gospodarczego to wróćmy na moment do tych danych, które wczoraj poznaliśmy od Głównego Urzędu Statystycznego to są dane o inflacji w lutym rok do roku to jest wzrost o 184% w ujęciu miesiąc do miesiąca jest nieco ponad 1% jest coś co w szczegółach tych danych budzi pana niepokój coś co przykuło pan pańską uwagę no ja bym zwrócił uwagę na no niestety tak czy na to, że właściwie cel inflacyjny z wykona inflacja oczywiście w sławie teraz mówię inflacja wykonała już w styczniu, bo styczniowa ta nas za miesiąc miesiące, czyli samym styczniu inflacja wzrosła właśnie od 2,5% aktyw ten cel, którym mamy na średnioroczną inflację na cały rok został wykonany już w styczniu, a lutym, jakby pomnożyć jeszcze przemnożyć tę inflację lutową to już wyszliśmy poza dopuszczalny zakres odchyleń znaczy inflacja w polu tym stosunku do grudnia jest na poziomie 3,8, czyli już jest więcej niż ten dopuszczalne odchylenie 3,5 tak znaczy to toczą budzi niepokój to jest to, że ciągle inflacja nie jest właściwie nie nie pokazuje jakiś takich rzeczywiście istotnych trwałych oznak tego z słabnie cięcia jedyne co się wydarzyło w naszej gospodarce to to interwencja administracyjnych c tak czy tutaj one zostały zamrożone i on, czyli oczywiście nie podwyższyły inflację do tych 20%, o których o, których mówiło wiele wielu analityków ekonomistów jeszcze, skąd jeszcze w grudniu 2022 natomiast natomiast to nie jest to jest marna pociecha, dlatego że to, że to, że się to coś nie wydarzyło 20% notowani, ale także pamiętamy swego czasu też też oczywiście zawdzięczamy tak naprawdę tylko wyłącznie temu że, że no i interwencja nastąpiła interwencja w postaci zamrożenia pewnych cen ale kto jest to nie jest to nie jest metoda walki z inflacją nawet, że wejdę słowo dobry chciałem zapytać, jaki z tego wszystkiego mamy wyciągać wniosek, bo dane, które w kolejnych miesiącach będą do nas docierać mogą być mocno intuicyjny mówimy o tym, że w tych danych zamarł będziemy widzieć inflację hamującą często słyszymy, że to będzie bardziej właśnie efekt statystyczny niż niż rzeczywista poprawa sytuacji, więc moje pytanie no bo te dane będą do nas docierać będą wymagać jakiegoś komentarza, ale pytanie jest do pana taką realną co do tej sytuacji to rozumiem, że po tym co pan powiedział ta inflacja wciąż jest rozpędzona, mimo że na papierze statystykach będzie spadać matematyka będzie działać po prostu nie żadna ekonomia tylko matematyka do będziemy godność ten wzrost cen w marcu lutym kwietniu do marca kwietnia 2022, kiedy te ceny były wysokie natomiast na co powinniśmy patrzeć powinniśmy tracić moim zdaniem na miesięczne wzrosty tak czy one po, ale no, bo one tutaj nic nie fałszują miesięczne, czyli wykonaniu miesiąc do miesiąca tak jest takie to, o czym mówię w styczniu ceny w samym styczniu wzrosły ceny w 2,5% w samym lutym wzrosły o 1,2 tak po 2 miesiącach mamy 3,8 to już jest bardzo dużo i jakby moim zdaniem oddalamy się od tego od tego takiego trochę obietnicy pewnej, którą niektórzy z członków rady polityki pieniężnej formują o tym, że ta inflacja może być jednocyfrowa w grudniu na polu mamy już prawie 4 proc mówił o tym choćby przewodniczący rady, czyli prezes Narodowego Banku Polskiego na koniec jeszcze tego inflacyjnego wątku chciałem zapytać, bo dziś od NBP poznamy dane o inflacji bazowej, czyli o inflacji, w które nie uwzględniamy najbardziej zmiennych cen żywności energii i idziemy dziarsko w stronę 12% jeśli chodzi o inflację bazową prawdopodobnie tak, chociaż tutaj też zmiana koszyka, która wczoraj nastąpiła trochę skróciłem tutaj pewne pewien skrót myślowy chodzi też, że GUS skorygował, jakby metodę liczenia inflacji robi to co roku, ale de wczorajsza informacja była dosyć mocno intuicyjna właśnie i mojej dosyć mocno kontrowersyjna znaczy wywołała wiele komentarzy wydaje się, że tutaj potrzebna jest jakaś dodatkowa informacja ze strony Głównego Urzędu Statystycznego tak naprawdę wydarzyło, dlatego że że ta inflacja została skorygowana dosyć mocno styczniowa weteranów wyjaśnia do tego, że w styczniu ta pierwsza dama, którą usłyszeliśmy od GUS-u na początku tego roku to, że inflacja wyniosła 172% potem Główny Urząd Statystyczny zmienił ten tzw. koszyk, czyli strukturę naszych wydatków i po tej korekcie okazało się, że w styczniu nie było 172 tylko 166, czyli taki mocny spadek zdaje się, że najmocniejsza taka rewizja bardzo mocne oczywiście po części można tłumaczyć poziomami jesteśmy na takich poziomach inflacji że, że te korekty mogą być w tej skali natomiast wszyscy spodziewali raczej drugą stronę tej korekty, a ona, czyli podwyższenia tego szacunku styczniowego natomiast on tutaj nastąpił nastąpiła dosyć duża duża obniżka wydaje się, że tak jak mówiono od lat dla dla pewnej transparentności poczynań zapewni dodatkowe wyjaśnienia to bym zostawił na boku ba wracam do pana pytania o inflację bazową to ona moim zdaniem będzie dalej niestety nam rosła tak z kolejnych miesiącach to też jest to jest drugi, jakby od tej miesiąc do miesiąca inflacji jest taki drugi chyba wskaźnik, który należałoby patrzeć oczywiście nie jest tak popularny jak inflacja publikowane właśnie przez GUS natomiast ona jest bardziej prawdziwa, jeżeli chodzi o to jakby na jakiś sposób Polska polityka gospodarcza makroekonomiczna może oddziaływać na inflację, bo właśnie lato inflacji może oddziaływać ani na inflację, która jest generowana poza granicami kraju, a np. nie wiem ceny ropy naftowej tak to zostawmy już koniec naszej rozmowy wątek inflacji, ale pozostanie po tym co przy tym co się dzieje poza granicami kraju Panek członek rady polityki pieniężnej z dużym niepokojem obserwuję to co dzieje się w sektorze bankowym na świecie mam na myśli problemy silikon wali bank, ale też szwajcarskiego Credit Swiss oczywiście, że się, że martwi jednak ja pamiętam poprzedni kryzys ten 2008 roku, a myślę, że to to na szczęście nie jest taka skala ich chyba nie powinniśmy może wyolbrzymiać tych ryzyk natomiast na pewno gdzieś tam trzeba sobie no i walczyć na tak na to co się dzieje na świecie to będzie miał dać przełożenie na politykę pieniężną w stanach w strefie euro, ale też na to co się dzieje z polityką pieniężną w Polsce, lecz na pewno w stanach czy wydaje się, że tutaj jest tutaj będzie jakiś, bo to jest od jakieś czasu mówiło już takim to takim szukanie takiego kompromisu pomiędzy polityką właśnie pieniężną polityką stabilnością, jeżeli chodzi właśnie sektor finansowy finansowy na czy jednak drugą jest by nie jest szczyt w pewnym stopniu sprzeczne im bardziej próbujemy zacieśniać politykę monetarną, tym bardziej tym mniej może tej stabilności może być właśnie tutaj mamy dowody NATO to moje pytanie też będzie jakaś wskazówka dla polskiej rady polityki pieniężnej czy nie Troll obligacji polskich banków to co się dzieje z podwyżką stóp procentowych czy tu też pan ma jakieś obawy mieli różne rady nie sądzenie nie ja bym to przerwał to są to są moim zdaniem kompletnie nieuprawnione spekulacje my już jesteśmy potem cyklu, lecz od września te stopy są stałe i nie były podnoszone już od września, więc to co się miało wydarzyć, jeżeli chodzi właśnie przecena obligacji tak naprawdę już się wydarzyło w 2022 roku i wpływ czy no tak wpływ tych naszych podwyżek na banki na ich sytuację finansową ja, jakby mamy za sobą czy też wszystko jest już historią to oczywiście jest inaczej w stanach, bo te tam jest to przesunięcie i te podwyżki odbywają się teraz jeszcze miały odbywać w następnych miesiącach to tutaj możemy się od pewnie oczekiwać że, że będą trochę niż mniejsze może może bardziej rozciągnięte w czasie no trudno powiedzieć, ale to znowu to tylko dokończę, jeżeli tak będzie to 2 to tworzy ryzyko, że ta inflacja globalna będzie bardziej uporczywa, gdzie mniejsze mniej szybko chodzić to do poziomu do celu tych banków centralnych np. stany Zjednoczone jak rozumiem też będzie miało wpływ na to co dzieje się z inflacją w Polsce niestety musimy tutaj już, stawiając bardzo dziękuję za rozmowę Ludwik Kotecki i członek krajowej polityki pieniężnej był gościem magazynu EKG informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA