REKLAMA

"Do 2025 roku - ceny będą rosły szybciej niż powinny"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-16 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:05 min.
Udostępnij:

O inflacji i zaskoczeniu dla pracodawców, wzroście cen, celu inflacyjnym, stopach procentowych, Credit Suisse mówili Kamil Sobolewski, Krystyna Boczkowska, Grażyna Piotrowska-Oliwa

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Unknown speaker 67 Rozwiń » Ekonomia kapitał. Unknown speaker 66 Gospodarka na zegarach jest dziewiąta 23 w radiu tokfm, zaczynamy drugą część czwartkowego magazynu EKG państwa goście w studiu. To dziś pani Krystyna Boczkowska była wieloletnia prezeska firmy, Bosh obecnie członkini zarządu fundacji liderek biznesu. Dzień dobry, witam państwa. Pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP dzień dobry, dzień dobry państwu i zdalnie łączy się z nami także pani Grażyna Piotrowska, Oliwa rada dyrektorów pepcorób, prezes zarządu grupy modne. Zakupy dzień dobry. Unknown speaker 67 Dzień dobry państwo. Unknown speaker 66 No chyba nie jest tajemnicą, że dzisiejsze wydanie magazynu kg w tej części zaczniemy od inflacji szczyt, mamy podobno w lutym 18 i 0,4% to są te najnowsze dane, które przedstawił wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Moje pytanie do państwa zaczniemy od gości w studiu, no jest następujące, co dalej będę dopytywać o to zejście ze szczytu. Mówiliśmy o tym w pierwszej części programu, członek rady polityki pieniężnej Ludwik Kotecki widzi, że to dosyć odległa perspektywa powrotu do takich poziomów inflacji, które będą mogły być tolerowane i dla pracodawców mogą być tolerowane i przez pracodawców i przez pracowników mogą być znośne. Po prostu dla biznesu pani Krystyna Boczka.
Rozmówca 1
Rzeczywiście jest to wielkie zaskoczenia dla całego rynku. I myślę dla wszystkich pracodawców, ale również obywateli z uwagą wysłuchaliśmy wykładu prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zapewnił nas, że już we wrześniu inflacja w Polsce będzie jedno cyfrowa. Zresztą ukazała się również perspektywa Modis, która mówiła o tym, że już na koniec tego roku inflacja będzie 9,5% w związku z tym ta dana 18 i 4 rok do roku, jakby totalnie podważa to, co usłyszeliśmy od prezesa Glapińskiego. Wprawdzie mówi się o tym, że baza, od której liczone są te ceny, no była lekko zmieniona, ponieważ wtedy zaczęła się anty tarcza antykryzysowa, jak również firmy zaczęły, jakby w tym roku w lutym ogłaszać swoje cenniki towarów i usług co do końca nie jest zgodne z prawdą, dlatego że cenniki są zazwyczaj przez firmy ogłaszane w styczniu. Unknown speaker 66 Ale prawdą jest, że weszła w lutym poprzedniego roku tarcza antyflacyjna, więc to porównanie rok do roku z przyczyn takich statystycznych matematycznych po prostu musiało spowodować. To.
Rozmówca 1
Proszę może być może być też rzeczywiście zachwiany. Tak, natomiast tak naprawdę myślę, że wszystkim nam obywatelom pracodawcą brakuje takiego spójnego planu, jak z tego tej sytuacji wyjść i myślę, że tutaj prezes Glapiński trochę za mało, a mianowicie chcielibyśmy usłyszeć od rządu, jak rząd zamierza z tą inflacją walczyć, bo oczywiście wszyscy wiemy, że po pierwsze musimy znormalizować stosunki z Unią Europejską, w końcu uruchomić Fundusz kpo i zrobić coś z cenami energii energii, ponieważ ona jest za wysoka. Unknown speaker 66 To mówiła pani Krystyna Boczkowska, kamień Sobolewski pytanie czy z to inflacją da się jeszcze walczyć wiemy, co robi rada polityki pieniężnej, mianowicie wstrzymuje się już z dalszymi podwyżkami stóp procentowych. No to jest ten konstytucyjna organ, który jest powołany do tego, żeby pilnować się i stabilizować poziom cen w Polsce, więc pytanie czy da się z tą inflacją jeszcze walczyć, czy po prostu no już nic nie da się zrobić, będzie sobie spadać w takim albo innym tempie. My po prostu biernie się będziemy temu przyglądać?
Rozmówca 2
Ja myślę, że naszym słuchawczom warto przede wszystkim powiedzieć, że inflacja to jest dynamika. To jest zmiana. To jest pierwsza pochodna cen, a to co ludzi naprawdę interesuje to, co się dzieje z cenami i o ile te ceny rosły, tak, jakbyśmy mieli się wspinać po łańcuchu po stromej skale to w tej chwili będą rosły, tylko tak, jakbyśmy wchodzili po stromych schodach na strych. Mówiąc inaczej tempo wzrostu cen z 7 × szybciej niż cel inflacyjny NBP zmieni się w najbliższych miesiącach na 5 × szybciej niż cel NBP, a jeśli sprawdzą się optymistyczny prognozy prezesa Glapińskiego, to spadnie do nawet zaledwie 3 × szybciej niż cel inflacyjne NBP, ale dalej ceny będą rosły szybciej niż powinny. I to zgodnie z projekcją Narodowego Banku Polskiego będą tak długo tak rosły zbyt szybko do 2025 roku, a zatem ta perspektywa jest co najmniej średnioterminowa szans na podwyżki stóp procentowych do wyboru nie ma. Ja myślę, że jest nawet pewna szansa, że w sensie do wyborów do wyborów do wyborów parlamentarnych nie ma. Myślę, że jest nawet pewna szansa, że na fali spadającej inflacji. Pamiętajmy, że to jest inflacja odniesiona do tego, co jest rok temu bank przerada polityki pieniężnej, mają potencjał pokusić się o jakąś sygnalną obniżkę stóp procentowych, po to, abywał pokazać, że pokonaliśmy put inflację. Unknown speaker 66 Ale to jest pańskie zdaniem, rzeczywiście realny scenariusz? Bo kiedy my o ten wątek dopytywaliśmy tutaj w magazynie jak g to mając z tyłu głowy oczywiście pełną świadomość, jak dziś wygląda większość w radzie polityki pieniężnej, no to też było całkiem sporo głosów mówiących o tym, że no jest to absolutnie niewykonalne. Nawet przy tej większości powołanej przez prezydenta i przez Sejm, żeby dokonać takiego ruchu przed wyborami, no bo np. odbiłoby się to na kondycji złotego.
Rozmówca 2
Czy merytorycznie jest byłby to ogromny błąd, merytorycznie stopy procentowe dzisiaj są zbyt nisko w stosunku do tego, co się dzieje w gospodarce lada moment stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych zbliżą się o mniej niż 150 punktów do polskich stóp procentowych. Postępują również stopy procentowe w strefie euro. Co będzie utrudniało działanie kanału kursowego. Unknown speaker 66 Chociaż zobaczymy, co zrobili Europejski bank centralne dzisiaj mam tutaj na myśli wszystkie te wydarzenia, które dotyczą sektora bankowego na świecie i te kłopoty, które obserwujemy w Stanach i też te kłopoty, które pojawiły się, no nie w strefie euro, ale w Szwajcarii w szwajcarskim banku do tego jeszcze wrócimy w programie mówił Kamil Sobolewski. I tak trochę wchodzę w słowo, bo chciałbym, żeby jeszcze głos w tej dyskusji zabrała pani Grażyna Piotrowska. Oliwa ja do pani mam pytanie trochę z kategorii, bo próbuję w tej dyskusji z państwem też trochę wybiec w przyszłość, to znaczy w tej pierwszej rozmowie dosyć wyraźnie. Mam nadzieję wybrzmiało to, że no perspektywy nieco najlepsze inflacja w Polsce wciąż będzie wysoka wciąż będzie uporczywa, nawet jeśli będzie spadać, no to będą efekty statystyczne, ale kiedy się ma z tyłu głowy świadomość, że to jest matematyka i statystyka. No to nie ulega wątpliwości, że te ceny w Polsce wciąż będą bardzo wysokie. Pytanie do pani prezes Piotrowskiej oliwy z perspektywy prowadzenia biznesu, co oznacza funkcjonowanie przez bardzo jeszcze wiele miesięcy w takim środowisku podwyższone inflacji. To jest sytuacja, z którą tak na dobrą sprawę do tej pory nie mieliśmy do czynienia tam mówiliśmy najbardziej optymalna inflacja czy najbardziej optymalny poziom wzrostu cen w Polsce. No to powinno być 2,5% jak w ogóle funkcjonować w takich warunkach? Jeśli to będzie cały czas kilkanaście nie 18, ale nie wiem 10 11%.
Rozmówca 3
No to jest cały czas niestety dylemat, które przedsiębiorcy widzą w 2, jakby w 2 częściach biznesu. Pierwsza rzecz to jest to jest taka oczywista oczywistość rosnące koszty produkcji, bo na każdy element w każdym sektorze w mniejszym lub większym stopniu inflacja ma wpływ. Oczywiście możemy dyskutować. I to też warto pamiętać, że inflacja jednak to 18 i 0,4% nie dotyczy wszystkich kategorii. Jest to zawsze wypadkowa pewnych składników. Natomiast widzimy, jak pewne elementy się zmieniały w ciągu ostatnich 2 lat. I jak jak dużo one mają przełożenie na koszty wytworzonych dóbr. Oczywiście największą taką część, którą widzimy za to są odpowiedzialne ceny paliw ceny gazu ceny, a ceny benzyny to jest coś, co odczuwamy wszyscy przedsiębiorcy odczuwają to jeszcze bardziej, ponieważ widzą te widzą presję na koszty na każdym etapie wytwarzania produktu. I to jest 1 część. Druga część skoro koszty wytwarzanych produktów rosną. Skoro niestety trzeba te podwyżki kosztów przełożyć na klienta, bo w pewnym sensie można ograniczyć marże, jeżeli one są wysokie, ale między bajki można włożyć historię opowiadanie, że wszyscy zawsze bardzo dużo zarabiają, bo w zależności od produktów w zależności od marży. Oczywiście te w zależności od produktu i od sektora marże są inne oczywiście, każdy chciałby pewnie być teraz sektorem paliwowym, ale no niestety nie każdy ma ten przywilej, nie każdy może mieć tak duży marży i do czego dąży do tego, że jeżeli każdy pracownik widzi, że idąc do sklepu, idąc do tego warzywniaka, do którego z tak ogromną zawsze pieczołowitością odnosi się prezes Glapiński, a każdy widzi, że wypłaci coraz więcej, więc jeżeli płaci coraz więcej, oczekuje, że pracodawcy również zapłacą mu coraz więcej, czyli mamy po prostu presje płacową. I to jest takie samo napędzające się niestety koło i coś, co ma ogromną zmienność, bo wytłumaczenie pracownikom, że nie możemy w tej chwili podnieść podnieść płac o 20 czy 30% czy 40 czy 50 jak np. cen niektórych warzyw, bo po prostu nie jesteśmy w stanie przełożyć takiej dużej podwyżki cen na klientów. No to powoduje z 1 strony frustracje z drugiej strony odpływ najbardziej wykwalifikowanych, kadr też w dużym sensie za granicę, w czym bardzo pomogła jednak kwestia pracy zdalnej i w niektórych sektorach widać to coraz bardziej, ale to i pewnie na oddzielną rolę. Unknown speaker 66 Tak tutaj, pani prezes proponuje, żebyśmy się zatrzymali, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do gości w studiu, mówiła przed momentem Grażyna piotracka, Oliwa, bo chciałbym, żebyśmy w tej dyskusji zostawili na boku statystykę, tylko takie realia taką praktykę naszego życia funkcjonowania 2 lata rosnące inflacji. Teraz przed nami jeszcze perspektywa bardzo długiego okresu, kiedy ta inflacja nie powróci do celu nie będzie dla nas optymalna, jak mamy sobie wyobrazić funkcjonowania w ogóle w takich warunkach pani Krystyna Buczkowska?
Rozmówca 1
Przede wszystkim przestajemy być konkurencyjni, dlatego że ta rosnąca cena powoduje, że stajemy się za drodze, albo zawsze się mówił o Polsce, że Polska jest krajem nisko marżowym. I jeżeli ta marża będzie coraz niższa, tak naprawdę nie będzie nastać na inwestycje i na rozwój naszego biznesu. Także ja widzę to dosyć czarno i ponuro, dlatego też tak jak już wspomniałam wcześniejszej mojej wypowiedzi. Myślę, że pora na jakieś zasadnicze zmiany myślę, że ten róg, które ostatnio zrobił PGNiG, a mianowicie z obniżeniem dosyć istotnym cen gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Unknown speaker 66 Tak zdaje się, miał miejsce wczoraj już.
Rozmówca 1
Dokładnie od piętnastego od 15 marca ta obniżka ma miejsce i to znacząco było 55% ja myślę, że to już naprawdę powinno odegrać jakąś bardzo pozytywną rolę i te małe i średnie przedsiębiorstwa, które się jeszcze uratowały, bo powiedzmy szczerze, że wiele z tych przedsiębiorstw padło. No może w tej nowej rzeczywistości zaczną sobie lepiej radzić. Unknown speaker 66 To mówiła pani Krystyna Boczkowska, są z nami też kamień Sobolewski Grażyna Piotrowska Oliwa trwa czwartkowe magazyny kg jest dziewiąta 35 po informacjach do państwa. Wracamy i zgodnie z moją zapowiedzią bliżej przyjrzymy się temu, co dzieje się w kred swis bank w tarapatach. Pytanie jak sytuacja wygląda dziś, bo wczoraj nie wyglądała najlepiej. Unknown speaker 67 Akg ekonomia kapitał. Unknown speaker 66 Gospodarka do dziesiątej jeszcze sporo czasu na razie jest dziewiąta 42 i do dziesiątej w magazynie kg będą z państwem Krystyna Boczkowska. Kamil Sobolewski i Grażyna Piotrowska Oliwa w tej części programu chciałbym z państwem porozmawiać o tym, co dzieje się w banku kredyty suis i to pytanie do pana Kamila Sobolewskiego może takie najprostsze po prostu? Co się dzieje? Unknown speaker 67 Unknown speaker 66 Czy co się wydarzyło?
Rozmówca 2
Mamy bank, który ma 166 lat tradycji przetrwał wielki kryzys finansowy przetrwał wojny światowej, niejednokrotnie z sukcesami, balansując na tej fali wzburzenia wojennego. Przetrwał bez większych kłopotów w odróżnieniu od wielu innych banków na świecie wielki kryzys finansowy. Unknown speaker 66 Aż to przyszedł rok 2023.
Rozmówca 2
I no stanął na granicy nad krawędzią nad przepaścią i zamierzał siebie zrobić długi krok do przodu i taką, jakby te problemy banku cred suis one wynikają z szeregu afer i błędów w zarządzaniu, w które zaangażował się ten bank w ostatnich latach. To nie jest nic nowego nową informacją w dniu wczorajszym, kiedy cały problem wybuchu na nowo z potrójną siłą tak sobie to określmy, to była deklaracja saudyjskiego banku, który jest niemal dziesięciuięcioro procentowym akcjonariuszem. Kredytuis. Unknown speaker 66 Zdaje się największym inwestorem.
Rozmówca 2
Największym to jest w ogóle ciekawa sprawa, że arabscy inwestorzy w europejskim sektorze bankowym bardzo często pełnią rolę głównego najważniejszego czy największego skupiającego najwięcej akcji inwestora taką rolę np. w banku Unii kredyt w swoim czasie pełniły 2 fundusze libijskie, więc to historia na dłuższą rozmowę. Unknown speaker 66 No i wracając z tego kredyt suiem, tym największy inwestor powiedział, że jeśli kredyt z pismo problemy, to ten nie zaoferuje mu tak dużej pomocy, jaka byłaby potrzebne? Tak.
Rozmówca 2
Po prostu nie kupi więcej akcji, bo ma jakieś tam swoje wewnętrzne powody, dla których to jest nawet niezgodne z prawem. To spowodowało.
Rozmówca 1
Że kurator nie pozwala takie były wyjaśnienia, że wy 10% to jest maksimum, jakby zasady, na których przystąpił do tego nie pozwalają mu chętnie by to zrobił. Przynajmniej ja słyszałam taką wersję przepraszam za.
Rozmówca 2
Tak, słyszałem, taką wersję, tylko mam pewnie nieco większy dystans do tego, na ile ta siła instytucji w przypadku Arabii Saudyjskiej jest porównywalna z siłą instytucji niż w Stanach Zjednoczonych, np. ok natomiast zmierzając, jakby do konkluzji, to oznaczało, że te akcje będą musiały być sprzedane na szerokim rynku. Co odtworzyło pewną presję cenową wczoraj akcję tego banku spadały o 30%. Unknown speaker 66 To znaczymy bardzo dużo po prostu.
Rozmówca 2
Tak, ale dodatkowo tworzyło presję na to, czy przypadkiem w ogóle w europejskim sektorze bankowym nie ma problemów podobnych do tych, jakie są w tych kilku niby małych amerykańskich bankach, z których największy był w swoim czasie znacznie większe niż peko BP jak sobie tu w międzyczasie rozmawialiśmy? W studio? No. Unknown speaker 66 I teraz o te sprawy się w ogóle ze sobą łączą. To, co się to, co to, o czym mówimy, co się wydarzyło w Stanach i te problemy kredyty suis.
Rozmówca 2
Tak, to one się nawet łączą sprawy ze sprawą inflacji, tak to znaczy niespotykana od wielu lat inflacja spowodowała działania banków centralnych, które obnażyły najsłabsze ogniwa w łańcuchu finansowym. I to dotyczy zarówno Stanów zjednoczonych jak i Europy kanały oddziaływania są zupełnie inne, ale objawy dość podobne i reakcje banków centralnych okazały się podobne, to znaczy na upadek banków amerykańskich zareagował Fed wspólnie z tym w Fic, czyli tym takim bankowym Funduszem gwarancyjnym wydaniu amerykańskim. Natomiast tutaj w przypadku banku szwajcarskiego zareagował również odpowiedni bank centralny, który po prostu wyciągnął pomocną dłoń, bo okazało się, że walka z inflacją walką z inflacją, ale kryzys w sektorze finansowym to jest zbyt poważna sprawa, aby bank centralnym mógł go odpuścić i po prostu ta wyciągnięta pomoc na dłoń. No uratuje można powiedzieć publicznymi pieniędzmi efekty tych słabości czy zaniedbań, które właściciele tego banku, których właściciele czy zarządcy tego banku wcześniej dopuścili. Unknown speaker 66 To ja tylko dodam, że tę pomocną dłoń to wyciągnął szwajcarski bank narod zdaje się, że dzisiaj po tych wczorajszych stratach, jeśli chodzi o notowania kredytuis. Dziś zdaje się odrabia te straty i to z nawiązką, ale tak, żeby domknąć ten temat. Czy ta interwencja szwajcarskiego banku centralnego, który tak obrazowa mówiąc wyciąga te pomocną dłoń, to załatwia zamyka temat kredyt zmis.
Rozmówca 2
Moim zdaniem nie zamyka tematu, bo to jest kwestia zaufania. To jest ja mam taką analogię jest cukrem na półkach, jeśli się wszyscy umówimy, że jutro ruszamy do sklepu i kupujemy po 20 kilo cukru na głowę to jego zabraknie. Unknown speaker 66 To mamy kryzys na zamówienie.
Rozmówca 2
To nie ma nic wspólnego z tym, czy fabryki cukru mają problem z produkcją. To ma coś wspólnego z naszymi głowami i chyba te g głowy to jest podstawowa sprawa w tym całym lub w całej rozmowie o dalszym zagrożeniu kryzysem finansowym w Europie. Unknown speaker 66 Mówił kemmil Sobolewski jeszcze pani Krystyna poczkowska.
Rozmówca 1
Tak zadał pan pytanie, jaki to ma związek z wyda wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych i z upadkiem banku, który o nazwę wszyscy już znają i zwróciła moją uwagę 1 rzecz, a mianowicie przeczytałam, dlaczego kredyt jest w zasadzie upadł i tych czynników upadku było strasznie dużo i one wcale nie były z ostatniej chwili. Mówiąc fur, czyli. Unknown speaker 66 Kredytu jest tylko z tymi konwalib.
Rozmówca 1
Nie skradzi SW swój właśnie, kredyt, znaczy on jeszcze nie upadł, ale przepraszam, bo tak precyzyjnie będzie precyzyjni, rzeczywiście jest w dosyć dużych terapatach finansowych, więc po pierwsze ma aferę z ukrywaniem kont klientów i zapłacił 330 238 000 000 ugody. Poza tym miał dużą ekspozycję funduszu, który upadł wiosną 2022 roku, czyli już wiosną 2022 roku było wiadomo, że bank jest w jakiś problemach były jakieś skandaly korupcyjne, jeżdż dodatkowo również posiadał aktywa rosyjskie, więc te wszystkie czynniki one się zbierały przez cały rok, natomiast moim zdaniem to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, jakby zwiększyło wrażliwość klientów na to, co mówią banki i prezes banku w swoim fruzeniu rocznym. Wspomniał naprawdę marginesowo, że bank znajduje się w jakimś tak niewielkich tarapatach. I myślę, że to po prostu, jakby rozpoczęło tę lawinę. I. Unknown speaker 66 W tej całej dyskusji to mnie najbardziej zastanawia, że po tej naprawdę poważnej lekcji, którą wszyscy no właśnie pytanie czy odrobiliśmy, czy nie jest w 2008 roku, to też jest zadziwiające, że takie rzeczy i jeszcze się zdarzają. Myślę o tych błędach zarządzaniu i w przypadku 1 banku czy tych tego Europejskiego czy tych czy tych amerykańskich banków? No miejmy nadzieję, że uda się te problemy wzdusić w zarodku. No bo też nikt nie chciałby, żeby to się rozlało, już by miało jakieś bardziej poważne i daleko idące konsekwencje w magazynie jakge za chwilę zdziwienia państwa gościmy zaglądamy na giełdę papierów wartościowych w Warszawie na ten moment płyną stamtąd raczej dobre, informacje WiK zyskuje 0,39% WIG 20 także w górę 0,61% rynek walutowy. Warto także zawsze śledzić, co dzieje się ze złotym euro, dziś po 4 69 USD po 4 42 funt po 5 35 i frank szwajcarski o Szwajcarii dzisiaj było sporo dziś po 4 zł i 78 gr. Unknown speaker 67 EKG. Unknown speaker 66 A jeśli chodzi o zdziwienia, to zaczniemy od pani Grażyny Piotrowskiej, oliwy co panią dziwi? Unknown speaker 67
Rozmówca 3
Mamy ostatnio taki myślę nie tylko gospodarcze, ale w ogóle takie wzmożenie patriotyczne pod każdym względem. I moje zdziwienie dotyczy 1 rzeczy, jak czasami jest bardzo proste i bardzo pożytecznej kwestii przez zadencie i takie po prostu no dużą bardzo dużą przesadę można w ogóle wypaczyć całą ideę. Wszyscy usłyszeliśmy w ciągu ostatnich na 100 dni, że przepływa do Polski pierwszy Polski gazowiec, Polska flota metanowców, więc rzeczywiście fakty są takie, że sabin pas pierwszą z pierwszym ładunkiem 7 70 000 ton skroplonego gazu, czyli mniej więcej to tak, żeby zachować proporcje. To jest mniej więcej tydzień konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce przypłynął ten Polski gazowiec lek Kaczyński, a moje zdziwienie jest takie po co mówić o polskiej Flocie po co mówić o zamiast trzymacie faktów, że jest dostawa jest realizowany kontrakt, zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne, tylko ten znowu Polski i gazowie z polskich wyprodukowany nie w polskiej stoczni tylko w Korei Południowej. Nie Polski tylko operowany przez firmę przez norweskiego operatora czy przez firmę knoussen, a pływający pod banderą francuską, bo na okręcie nie jako Port macierzysty wskazana jest Marsylia, mimo wszystko mnie to dziwi, prościej powiedzieć, jest flota sprowadzamy gaz. Dziękujemy. Unknown speaker 66 Bardzo to mówię o pani Grażyna Piotrowska, Oliwa ja również dziękuję no wydaje mi się, że takich przypadków można mnożyć pierwszy z brzegu, który przychodzi mi do głowy, to pierwszy Polski samochód elektryczny, który ma być i zaraz zdaje się, że będzie w dużej mierze oparty o technologię i elementy pochodzące z innych krajów, więc Polski będzie chyba przede wszystkim tylko z nazwy pytanie do gości w studiu, co państwa dziwi, choć będą zdziwienia, krótkie to takie mam apel pani Krystyna Boczkowska. Może.
Rozmówca 1
Ja prawdę mówiąc przeżyłam szo, kiedy dowiedziałam się, że branża fotowoltaiczna w Polsce przeżywa ogromny kryzys, a jest to skutek zmiany rozliczeń za instalacja domowe, także konsumenci przestali instalować na dachach i to, co się fantastycznie rozwinęło w zeszłym roku i fantastycznie działo sama tego doświadczyłam, ponieważ sobie na swoim dachu zainstalowałam fotowoltaikę. Niestety w tej chwili przeżywa ogromny kryzys, także zamiast inwestować w branże fotowoltaiczną. No niestety powodujemy jej zniszczenie. Unknown speaker 66 Mówiła pani Krystyna Boczkowska pan Kamil Sobolewski.
Rozmówca 2
Nie zdziwiły słowa prof. Glapińskiego szefa Narodowego Banku Polskiego, który w ramach oficjalnej konferencji banku po posiedzeniu rady polityki pieniężnej ogłosił, że w Polsce nie będzie recesji i ogłosił to w kwartale, w którym właśnie zaliczamy drugi kwartał z rzędu ujemnego wzrostu PKB, a to wypełnia książkową definicję recesji. Unknown speaker 66 Może prezes ma po prostu inną definicję. Zdaje się, że dla prezesa recesja i kryzys jest dopiero wtedy, kiedy jest duże bezrobocie, no w Polsce takiej sytuacji nie ma.
Rozmówca 2
To prawda bezrobocia nie ma ekonomiści mają ustaloną definicję recesji. Ja myślę, że bardziej chodziło o to, że w całym 2023 roku wzrost PKB będzie prawdopodobnie nieznacznie pozytywny za co również trzymam kciuki. Moja teza jest taka nie powinniśmy zagadywać w rzeczywistości, tylko powinniśmy podejmować wobec realnych wyzwań, które istnieją realne działania, które spowodują, że te wyzwania będą mniejszym zagrożeniem dla gospodarki. To rozumiem. Unknown speaker 66 Taki apel do prezesa Glapińskiego, bo mówi sporo całkiem no polskiej gospodarce, choć wydaje się, że czasami można mówić mniej, a bardziej konkretnie mamy jeszcze chwilę, to ja podzielę się, jeśli państwo oczywiście pozwolą swoim zdziwieniem, dlatego że nie dalej jak na początku tego tygodnia rząd przyjął projekt przepisów w sprawie programu. Pierwsze mieszkanie, to ten słynny kredyt na 2% plus Konto mieszkaniowe. No i co się okazuje, są opinie do tego projektu od Narodowego Banku Polskiego od Ministerstwa Finansów i nawet od ministerstwa rodziny. Polecam państwu, te dokumenty, bo to jest fascynujące lektura, dlatego że w dużej mierze to opinie są negatywne Narodowy Bank Polski zwraca uwagę, że to osłabi jej podwyżki stóp procentowych i będzie miało negatywne wpływ na transmisję polityki pieniężnej, ale co ważniejsze zwraca też uwagę na to, że podbije to ceny średnich mieszkań, te, które są dzisiaj najpopularniejsze i po prostu zmniejszy ich dostępność? No bo oddziałuje na stronę popytową. Zachęca nas do kupowania mieszkań, nie działa na stronę podażam tych mieszkań po prostu dzięki temu programowi nie będzie powstawało więcej Ministerstwo Finansów i ministerstwo rodziny ma podobne uwagi, ale najciekawsze wydaje mi się w tym wszystkim ministerstwo rodziny, które oczywiście rodzina ma tutaj w swojej nazwie jako pierwsze, ponieważ Pada tutaj sugestia, że system jest tak skonstruowany, że może zachęcać osoby do brania rozwodów albo do tego, żeby nie zawierać związku małżeńskiego, ponieważ różnica w możliwości, jaką można uzyskać. Jeśli chodzi o pomoc, którą można uzyskać, kiedy mamy 2 osoby, które no formalnie są powiedzmy siinglami, tak samotnie mogą więcej tych pieniędzy dostać, niż kiedy są małżeństwem. No, więc rachunek ekonomiczny wydaje sięsty i zdaniem ministerstwa rodziny może to skłaniać do ubrannia rozwodów albo zniechęcać do zawierania związków małżeńskich. Tak się zastanawiam, bo są posiedzenia rządu, czy tam ktoś rozmawia w ogóle ze sobą, bo ten program firmował nie tylko minister rozwoju Waldemar buda, ale też premier Mateusz Morawiecki, czyli szef rządu też wszystkich nie wiem, czy państwo macie po takiej tutaj przywołanej przeze mnie lekturze jeszcze jakiś krótkie refleksję.
Rozmówca 2
Myślę, że jeśli chodzi o ten program, to dobrą częścią tego programu jest zachęcanie ludzi do oszczędzenia na mieszkanie. Ktoś, kto był 1700 zł miesięcznie odkładał przez 3 lata. Unknown speaker 66 Czyli to Konto mieszkaniowe.
Rozmówca 2
Tak myślę, że to jest ten dobry element, a zresztą spuściłbym zasło wlczenia. Unknown speaker 66 To tak zróbmy stawiamy kropkę magazynek EG dobiega końca bardzo państwu, dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie Krystyna Boczkowska, kiedyś prezeska firmy Bosh, dziś Fundacja liderek biznesu. Dziękuję bardzo, Kamil subolewski, pracodawcy w RP i Grażyna Piotrowska Oliwa pepc grupy, prezes zarządu grupy mooddne, zakupy program wydawała Natalia Banaczek realizowalivia Prądzyńska za chwilę w radiu to KFM informacje to ogoni o godzinie dziesiątej. Otóż po nich chce zaryłasicz w audycji oczarek dziś będzie rozmawiać o historii ilustracji naukowych. Gorąco państwu polecam, a my słyszymy się w magazynie kg i jutro po dziewiątej Tomasz statado usłyszenia. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA