REKLAMA

Jak rozwiązać problem frankowy? Jacek Jastrzębski, KNF: pracujemy nad ustawą, ale banki też muszą działać

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-17 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:31 min.
Udostępnij:

O wyroku TSUE, kredytach frankowych, odpowiedzialności banków i wiceprezesie PKO BP mówił Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG nasz pierwszy gość Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Polski sektor bankowy jest bezpieczny tak Polski sektor bankowy bezpieczny wiem, że pytanie jest osadzone w kontekście tego, o czym czytamy w odniesieniu do banków kalifornijskich czy tego lekarz czytamy w ostatni czasie w odniesieniu do kredytów Rozwiń » natomiast trzeba jednoznacznie powiedzieć, że m.in. dzięki długoletniej konserwatywnej polityce komisji nadzoru finansowego Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowane obecnie realizuje dobre wyniki trzeba mieć oczywiście świadomość wiszących nad nim pewnych ryzyk wyrok będziemy mówili pewnie później wśród nich na plan pierwszy oczywiście wysuwa się ryzyko związane z portfelami walutowych kredytów hipotecznych pewnie wypada będzie też wspomnieć o kwestii związanych z wywodem to jest niepokojąca tendencja z miast tym kontekście amerykańskim i szwajcarskim to trzeba powiedzieć, że banki większych banków europejskich, ale wśród nich w szczególności różnią się banki polskie bezpośrednio tymi zdarzeniami zamknięte nie będą, czyli rozumiem, że tego rodzaju problemy, na które napotkały banki w stanach czy kredyt swoje polskim bankom grożą to jeszcze pytam czy tych problemów, które teraz obserwujemy czy wpłynie jakakolwiek lekcja dla polskiego sektora bankowego lekcja oczywiście wpłynie też o tym mówiłem w tym tygodniu przy czym lekcje różne lekcje płyną ze świadczeń kalifornijskich i ze szwajcarski, dlatego że ile sytuacja banków kalifornijskich związała się bowiem ze strukturą aktywów pasywów jest podejście do zarządzania ryzykiem stopy procentowej to z tego wynikają oczywiście dla nas pewne sygnały ostrzegawcze i lekcje, które powinniśmy wyciągnąć tak, aby działać, zanim sprawy przybiorą korzystny obrót i lekarz skierowałem stosowne przekaz do banków w szczególności w środę chodzi o zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, zwłaszcza w czasach dużej zmienności stóp procentowych takie czasy mamy obecnie w związku z pandemią później wojną w kwestii zarządzania ryzykiem stopy procentowej przypada szczególne znaczenie to jest lekcja z wykonywali bank natomiast chodzi o kredyt z Ystad wypływa lekcyjne w rodzaju przede wszystkim ta misja transmisja też za zakażenie wtedy oczywistą sytuacją miał w dużej mierze charakter taki powiedziałbym medialną komunikacyjną informacyjny do czego pewnie przyczyniły się problemy w bankach Ameryka rzeczywiście one stworzyć pewien kontekst natomiast, toteż my żyjemy w takim świecie po bardzo elitarnego powszechnego dostępu do mediów co się wiąże w szczególności mediami społecznościowymi żyjemy w czasach no wy do dużego ryzyka związanego z dezinformacją też ten przykład Grecji pokazuje jak te czynniki są istotne z kontuzją nie sektora finansowego stąd też wykorzystam obecność na antenie TOK FM z 1 strony podziękować polskim mediom i za to, że bardzo odpowiedzialnie podchodziły do komunikacji związanej z rynkiem finansowym w czasach pandemii i w czasach wojny i obecnie tak podchodzą też zaapelować o dalsze bardzo odpowiedzialne podejście do kwestii komunikacyjnych informacyjny związany rynki finansowe tutaj się zatrzymajmy przejdźmy do tego wywołanego tematu franków i to też do tego, o czym pan mówił działania zawczasu co w tej sprawie frankowej planuje zrobić komisja nadzoru finansowego my tak jak komunikowania w tym tygodniu jesteśmy na etapie prac koncepcyjnych prac dotyczących założeń ewentualnych rozwiązania systemowego systemowego ustawowego w rozwiązaniu systemowym była nasza propozycja ugód wystawiłem w 2020 roku obecnie zastanawiamy się jak mogłoby wyglądać ewentualne ustawowe uregulowanie kwestii franków przy czym od razu powiem, że uważam, że to rozwiązania ustawowe powinny opierać na tym co przedstawić nasze propozycji ugodowej czy powinna dążyć do wprowadzenia takiego standardu rozliczeń między bankiem klientem jak gdyby kredyt od początku zaciągnięty w złotych tak tylko problem polega na tym, że kiedy pan przedstawił propozycję proszę poprawić lekarz 34 lata temu sytuacja jeśli chodzi o kredyty złotowe była zupełnie inna dzisiaj mamy jesteśmy już po serii podwyżek stóp procentowych kredyt złotowy nie jest już po prostu produktem atrakcyjnym jak powrót do tego rozwiązania miałby zniechęcić do procesowania się z bankami jeśli chodzi o frankowiczów to tutaj odpowiem tak, aby w 2 aspektach zgadzam się pan redaktorem, że czas, kiedy stopy procentowe w złotym były istotnie niższy był lepszym czasem do proponowania piętą zawierania ugód niż ma to miejsce obecnie natomiast chcemy też zauważyć, że banki dostrzegły to zagadnienie jednocześnie mając świadomość tego, że trzeba zapewnić atrakcyjność ugód dla klientów stosują pewne dodatkowe mechanizmy promocyjne, a w szczególności trzeba odnotować w promocję dotyczącą preferencyjnej stałej stopy jest oferowana klientom, którzy decydują się na zawarcie z bankiem ugody eliminujące ryzyko walutowe tylko, że to jest inicjatywa banku tego nie zapisać w takim rozwiązaniu ustawowym można zasygnalizować nasze rozwiązanie ustawowe mogą przewidywać oczywiście, bo powinna przewidywać, jeżeli nawet nakaz został nałożony na banki obowiązek oferowania klientom ugód wg tej nasze propozycje to oczywiście taki mechanizm żaden sposób nie pozbawia banków możliwości oferowania rozwiązań korzystniejszych, bo w interesie banków leży, żeby klientów maksymalnym zakresie artykuł nakłonić byt te rozwiązania nad którymi pracujecie są 2 pierwszy to ten, który już powiedzieliśmy, czyli przejście na kredyt złotowy traktowanie tego kredytu frankowego tak jakby był od początku zaciągany w Polskiej walucie na drugie rozwiązanie to zastąpienie tych klauzul kwestionowanych przez sądy średnim kursem NBP tak, dlatego że po pierwsze, mogę sobie wyobrazić są klienci, którzy z różnych urzędów będą chcieli pozostać przy kredycie walutowym np. dlatego że uzyskują przychody w walucie obcej albo, dlatego że wolą uważają, że rata będzie niższa europoseł tej niższej racie kredytu Walutowego i też zgodnie z prawa unijnymi dorobkiem orzeczniczym, jeżeli wolą klienta jest utrzymanie umowy przy eliminacji abuzywności no tak może być należy stworzyć, chociaż zakładam, że większości przypadków dla klientów atrakcyjniejszy będzie skorzystanie z propozycji przy rozliczeniu wg naszego schematu ugodowego abuzywności, czyli dodajemy no to mówimy wtedy sytuacji, kiedy ten przepis jest niezgodny z prawem przepisami nie powinien być stosowane w takim dużym skrócie, ale Panie Przewodniczący czy wśród tych propozycji nad którymi pracuje czy jest jakiś plan obłożenia wygranych w sądzie pewnego rodzaju 100%owym podatkiem tak, żeby właśnie zniechęcić klientów do procesowania się broni jest nasz scenariusz bazowy wiem, że takie były informacje się pojawił przekazie medialnym nasze rozumowanie idzie inną stronę i ona jest zgodne z tym co wyraźnie potwierdził wczoraj Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w najświeższym orzeczeń wpadkowych chciałem podkreślić bardzo mocno, że wczorajsze orzeczenie ono zawiera w tym sensie podsumowanie dotychczasowego orzecznictwa Sułek w sporach frankowych, a jednocześnie uważam, że ona stanowi wyraźne zaproszenie wyraźny można powiedzieć wręcz apel do prawodawców krajowych o to, aby to prawodawcy krajowym określać zasady rozliczeń między nie klientem, a bankiem w razie unieważnienia umowy z uwagi na nabór elektryka w budżecie tych przepisów nie ma po prostu sądy posiłkują się przepisami takimi, które są pod ręką, ale pytanie do kiedy ta sprawa pańskim zdaniem powinna być rozstrzygnięta w drodze ustawowej czy czy powinny rozwiązać same banki czy to powinno się wydarzyć przed spodziewanym wyrokiem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej winnej sprawie w tej sprawie, które poznaliśmy już opinię rzecznika generalnego w czerni nie chciał odnosić do tamtego postępowania tak jak antycypować jego wyniku tak, ale ryzyko deadline do kiedy powinniśmy się z tym uporać, żeby uniknąć jakichś realnych problemów czy formalnego deadline oczywiście nie ma to co chciałem, żeby jednoznacznie wybrzmiało, że ja uważam i do Trybunału sprawiedliwości państw europejskich potwierdził wyraźnie, że jest w gestii prawa krajowego określenie zasad rozliczeń to co robimy teraz to jest jest wypracowanie koncepcji takiego określenia zasad rozliczeń, które będzie z 1 strony spójne z naszą propozycję ugodową, a z drugiej strony będzie wpisywało się to te granice, które określił tych wątpliwości europejskiej, bo moim zdaniem to co powiedział Trybunał pełni gości doskonale wpisuje się w logikę naszego rozwiązania zakładającego przewalutowanie kredytów tak jakby od początku były kredytami udzielonymi złotych chcę podkreślić to jest bardzo chciał, żeby wybrzmiało w tym u nas możliwość powiedział wczoraj, że zasady rozliczeń nie mogą prowadzić do podziału straty między kredytobiorcę bank chcemy przypomnieć jak zaproponowaliśmy rozwiązanie ugodowe to rozwiązanie ugodowe zakłada, że całość kosztów ryzyka Walutowego całość straty związane z ryzykiem walutowym jest ponoszona przez bank wtedy toczyły się dyskusja część banków twierdziła, że być może tym koszty należy podzielić, że być może to należy podzielić opozycję w tym być może 7030 nasza propozycja od początku zakładała, że dla czystości intelektualnej tej konstrukcji i dla uniknięcia witalności to powinno być przeżycie on poniesiony przez bank jest dokładnie co powiedział złe to ryzyko pewnie być po stronie banku i ten kosz po nią być po stronie banku na i tak jest kilkanaście propozycji ugodowej to co widzimy teraz na rynku jest konwergencja tych programów ugodowych oferowanych przez banki nasze propozycje nawet te banki, które wychodziły z inną propozycję podziału tego ryzyka sukcesywnie zmierzają w kierunku opozycji KNF-u i uważam, że to co powiedział słaby poziom to jest coś co można zrobić w ramach regulacji krajowej podkreślam, że to nie oznacza zwolnienia klienta z konieczności rozliczania się z tytułu kosztów korzystania z PAP to może się do tego udało się wrócić, ale muszę zapytać jeszcze 1 rzecz, bo pan wywiadach mówi z 1 strony komisja nadzoru finansowego pracuje nad typ koncepcyjne nad jakimś ustawowym rozwiązaniem tego problemu z drugiej strony mówi pan bardzo wyraźnie, że banki nie powinny liczyć na ustawowe rozwiązania muszą we własnym zakresie się nad tym problemem zająć pytanie, jaki jest de facto komunikat, bo trochę z 1 strony pan jednocześnie trzyma w ręku kij marchewka z 1 stronę formy pomocy rozwiążemy ten problem z drugiej strony to wy banki mści się tym zająć tak, dlatego że jako komisja nadzoru finansowego czy organ odpowiedzialny za nadzór ostrożnościowy nad bankami oczywiście mamy obowiązek analizować możliwe rozwiązania ustawowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy tym oraz możliwością Unii Europejskiej wprost moim zdaniem zaprasza państwa członkowskie do tego, aby te kwestie regulować prawie krajowym jest oczywiście robimy natomiast ja ja swoją rolę postrzegam tutaj postrzegam ekspercką można będzie, więc to technokratyczny moim zadaniem przygotowania moim zdaniem przygotowanie rozwiązania to będzie działało, kto będzie zgodny z prawem unijnym i będzie działał w sposób jasny i ze zmian dla klientów dla banków natomiast nie jestem w stanie oczywiście wziąć odpowiedzialności za nie wynik procesu legislacyjnego nie ma nawet inicjatywy ustawodawczej, więc nie mogę pozwolić na to, żeby banki w jakikolwiek sposób ograniczyły swoje zaangażowanie prezesów godowy się na to, że będzie ustawa, bo może nie być problem jest Panie Przewodniczący kończy się czas i rzadko robią to w magazynie EKG, ale mam pewną propozycję czy pan dysponuje jeszcze jakąś odrobinę wolnego czasu tak, żebyśmy po informacjach TOK FM jeszcze przez kilka miast mogli kontynuować naszą rozmowę, bo mamy rzadką okazję potrafili tak oczywiście jeśli jest to oczywiście na przeszkodzie kolejnością spotkania wydaje się, że sprawy są dosyć ważna nie udało nam się wszystkiego mówić to mam taką propozycję dziewiąta 17 posłuchamy informacji TOK FM i naszej rozmowy w magazynie EKG wrócimy gościem programu przypomnę dziś Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego w K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 22 trwa magazyn EKG w naszym studiu przypomnę cały czas Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego bardzo dziękuję, że zgodził się pan z nami pozostać jeszcze przez chwilę porozmawiać, bo wydaje się, że waga spraw, o których mówimy też jest bardzo ważnej wymaga takiego szerszego omówienia chciałbym, żebyśmy zatrzymali się przy tym temacie frankowym, dlatego że tak jak mówiliśmy w poprzedniej części czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, który poznaliśmy na razie opinię rzecznika generalnego opinię o dużym skrócie bardzo jest to opinia bardzo korzystne dla klientów frankowych załóżmy, że ten wyrok Sułek, który być może po wakacjach się pojawi będzie całkowicie zbieżne z tą opinią to co to oznacza dla sektora bankowego czy szerzej sektora finansowego w Polsce ma oczywiście prowadzimy analizy, które pozwalają nam zaprojektować wpływ takiego osiągnięcia te były zgodne z opinią rzecznika generalnego sytuację banków konsekwencje byłyby byłyby poważne to co pomaga bankom oczywiście bardzo obecnym czasie to są dobre wyniki realizowane też środowisko wysoki procent, aby więc, o czym się te wyniki zwiększają poprawiają możliwość absorpcji skutki takiego rozstrzygnięcia przez sektor bankowy natomiast uważam, że takie osiągnięcie byłoby negatywne czy wielu wielu wymiarów nie dlatego nie tylko, dlatego że negatywnie oddziaływał na sytuację kapitałową sytuację finansową banków, ale od kryzysu też daje się rzecznik generalny nie biorą pod uwagę to znaczy rozpatrują tylko aspekty prawne znaczenie dla stabilności ja cały czas znicze panie redaktorze, że orzeczenie złe będzie jednak uwzględnia się, że szersze spektrum argumentów, które przecież zniżyć niż opinia rzecznika generalnego dlatego, że to nie jest kwestia stabilności systemu finansowego jest też kwestia zdolności banków do finansowania gospodarki wpływu na rozwój gospodarczy i na dobrostan całego społeczeństwa, więc ja jestem głęboko przekonany, że są kwestie, które nie są kwestiami ekonomicznymi są też z natury prawnej, dlatego że chodzi o to jak prawo powinno ważyć różne wartości, które tam są zaangażowane, w czym ja cały czas liczę na to, że rozstrzygnięcie złe i będzie oceniało szerszy zakres argumentów tym też argumenty przedstawiana na rozprawie w październiku pana zdaniem ta opinia rzecznika generalnego zbyt daleko idące jeśli chodzi o uprawnienia konsumentów jest zbyt korzystna nie chciałbym panie redaktorze tej opinii oceniać ani komentować ja uważam, że wszystkie argumenty przedstawiliśmy ja przedstawiam na rozprawie złe powinny zostać wzięte pod uwagę i mam nadzieję, że zostaną wzięte pod uwagę przez złe natomiast jeszcze może się opowiedzieć będąc na sprawie Sułek w październiku jak przebieg tej dyskusji tam się toczyła też znajdowałem w niej wypowiedzi to interpretuje jako w pewnym sensie zachęty czy zaproszenie do tego, aby sprawy te regulować czy rozwiązywać w sposób systemowy ustawodawcy krajowym i wczorajsze orzeczenie ma zdanie wpisuje się w terminie, więc wydaje się, że nie chcę nie chcę wchodzić może nadal w nadmiernie spekulacji natomiast moja interpretacja tej sytuacji mając na jest taka, że słabe zakładam, że słucha rozumie, że lepszym rozwiązaniem byłoby zrównoważone racjonalne i sprawiedliwe uregulowanie tych kwestii prawda w krajowym niż pozostawianie ich tylko rozstrzygnięciom ściśle prawnym, które niekoniecznie muszą zdania szerszy kontekst tylko zawsze pytanie polega na tym na czym polega to zrównoważenie, bo moim zdaniem w relacji bank klient od samego początku niezależnie o jakiej sprawie mówimy jest także to jest od samego początku relacje nierówna bank jest podmiotem w tych relacjach profesjonalnym, który ma pełne instrumentarium pełną wiedzę niezależnie od tego kto jest po drugiej stronie wy tutaj o kliencie jak dużą wiedzę ekonomiczną to zawsze bank jest tutaj na Węgry po po tej wygranej stronie tak ma ma pełną wiedzę jeśli wykorzystuje swoją pozycję, czyli stosuje w umowach zapisy, które potem okazują niezgodne z prawem wydaje się, że ponosi większą odpowiedzialność nie odnosi się może do przepisów tylko do takiego elementarnego poczucia sprawiedliwości tylko, że proszę zwrócić uwagę panie redaktorze, że to ja nazywam rozwiązaniem zrównoważonym też rozwiązanie zgodne z naszą propozycję ugodową też rozwiązanie, w którym bank bierze na siebie całość kosztu ryzyka Walutowego czy bank mówi de facto kliencie rozumiem, że wziął się ryzyko walutowe to ryzyko zmaterializowało ja teraz sobie oferuje, że cofniemy się de facto w czasie jak rozlicza się sobą tak jak być tego ryzyka Walutowego nie wziął, więc to nie jest tak, że to jest rozwiązanie dla banku bezkosztowe teza dla banków kosztowne natomiast jest równoważone w tym sensie, że przywraca sytuację taką, gdyby klient swoje potrzeby mieszkaniowe w owym czasie ze spokoju kredytem złotowym, gdy ona jest wyważony w kilku aspektach po pierwsze, wyrażone w relacji bank klient, ale zrównoważone relacji między poszczególnymi kategoriami kredytobiorców, dlatego że moim zdaniem szkodliwe z punktu widzenia stosunków społecznych byłoby takie rozwiązanie, które premiuje czy uzasadnia jakiś niewytłumaczalny transfer korzyści do wybranej grupy kredytobiorców hipotecznych te baby mowa walutowych koszty wszystkich uczestników sektora finansowego w tym z kredytobiorców złotowych mówi pan poprawić, czego nadzorca rynku w obu tych rolach, gdyż jako obywatel czy można będzie jeszcze dodatkowa perspektywa taka, że bez tej Obywatelskiej uważam, że to jest racjonalne zaś, bo oprócz tych rzeczy, których opowiedziana samym początku kilka minut temu to nie tylko kwestia tego, że to te relacje z początku są nierówno, więc wydaje się, że po stronie banku leży większa otworzy odpowiedzialność, ale też zgodzi się pan, że jeśli chodzi o kredyty frankowe dziś nikt karnie odpowiada za udzielanie takich kredytów za to zamieszanie, które dzisiaj mamy prawda, więc wydaje się, że te to wszystko co dzieje się w sądach wokół spraw frankowych wymaga też pewnej tak przynajmniej odczytuje nauczki dla sektora bankowego, żeby więcej takich historii nie powtarzały tak dlatego też bardzo dużym uznaniem odnotowuje wypowiedzi sektora bankowego chociażby z ubiegłego tygodnia, gdzie sektor bankowy twierdzi, że dostrzega też, że np. jego stopy procentowe powinny być przenoszone na dojrzałym rynku konsumentów, więc mamy upowszechnienie się w stałej stopie i jest w tym sensie lekcja kredytów frankowych, bo tak jak dzisiaj widzimy, że nie było właściwym rozwiązaniem przenoszenie ryzyka Walutowego na klientów tak też ryzyko stopy procentowej na dojrzałym rynku podobnie też nie powinno być przenoszone na klientów przynajmniej nie wszystkim być może jest pewnego klientów świadom jest to, którzy świadomie zostanie ryzyko to skoro już wspomnieliśmy o stałej stopie oprocentowania też na koniec chciałem zapytać na dzisiaj w wielu bankach niemożna dostać kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem w tej ofercie to są kredyty ze stałą stopą oprocentowania czy pan obawia się tutaj kolejnego problemu to znaczy mamy być może niewielką grupę ludzi, którzy zdecydują się na kredyt ze stałym oprocentowaniem w momencie, kiedy prędzej czy później spodziewamy się jednak spadku stóp procentowych w Polsce ten kredyt zaciąga ze stałą stopą na 510 lat pytanie czy za chwilę nie pojawi się grupa osób, które powiedzą no tak to spadają ja mam kredyt ze stałą ratą też bardzo dobre pytanie, żeby nie odpowiedzieć trzeba spojrzeć na to jak wygląda mechanizm ewentualnej przedpłaty ewentualnego wcześniejszego finansowania kredytu hipotecznego stał stał procentowego przed upływem okresu stałej stopy obecnie na rynku polskim wykształcić taki standard, gdzie klient ma większość banków ma możliwość przedpłaty takiego kredytu hipotecznego przed upływem okresu stałej stopy w zasadzie bezkosztowo, więc z dnia klienta jest to stan dobry no bo jeżeli by się okazało, że stopy procentowe w gospodarce spadają np. za 2 lub 3 lata będzie możliwość zaciągnięcia kredytu stałej stopie niższej niż dzisiejsza to klienta może ten jest finansować oczywiście to rodzi innego rodzaju komplikacje dlatego, że to powoduje, że banki muszą to ryzyko stopy prezentować zabezpieczyć winny sposób to wracamy do tego punktu, czego od tego zaczęliśmy, czyli wnioski z wykonywali bank zarządza ryzykiem stopy procentowej, bo to jest wyzwanie związane jest zaprezentowaliśmy klienta no to jest taki może finansować dyskusjach Panie Przewodniczący też absolutnie sam koniec poproszę o krótką odpowiedź, kiedy wiceprezes największych banków w Polsce, czyli PKO BP Paweł Gruza dostanie zielone światło od KNF nie odnosimy się do kwestii postępowania motoryzacyjnych postępowanie w toku nie jesteśmy w stanie tylko, że trwa długo ponad pół roku panie doktorze praktyką i prawa jest to, żeby się takich postępowań nie odnosimy nie komentujemy przebiegu to stawiamy kropkę w takim razie bardzo dziękuję i Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego był państwa gościem magazynu EKG jeszcze raz dziękuję za to zgodzi się pan z nami zostać bardzo różnie Zatorze dziękuję trwa magazyn EKG za chwilę z nami kolejni gościa w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA