REKLAMA

Co zmieni nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2023-03-17 12:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studiuje zemną Renata Durda przewodnicząca rady Super i wzorów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dzień dobry dzień na prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie co nowego jest w tej nowelizacji, bo rozumiem, że zmienia się bardzo ważna definicja tak również definicja przemocy domowej oczywiście główny powód, dla którego nowelizacja była tam przepychanek na różnych szczeblach legislacyjnych to jest to, że od dawna Rozwiń » ministerstwo rodziny zabiegało, aby odejść od nazwy przemoc w rodzinie i zmienić na przemoc domową i tam jest mnóstwo zmian dotyczących nazewnictwa, bo to nazewnictwo tam potem się też pojawiać w innych aktach prawnych trzeba je było wszędzie ujednolicić, więc z przemocy w rodzinie mamy teraz przemocy Warta nazwa implikuje prawda tam dna bessy czy zmiana z nazwy sama w sobie nie za dużo implikuje mówiąc szczerze to tylko takie wyobrażenie, że od stygmatyzacji Emmy rodzinę, że ciągnie o to chodzi, że to w rodzinie, że może też, gdzie indziej w rzeczywistości oczywiście chodzi o to, że państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo także w domu niezależnie od tego czy ten nowy zamieszkują ludzie, którzy są formalnie rodzina czy też ludzie, którzy są po prostu jakiejś relacji bliskiej i ta definicja przemocy domowej wprowadza w tej chwili po pierwsze, 2 elementy, których nie mieliśmy poprzednia z poprzedniej wersji ustawy, czyli przemoc ekonomiczną takim wprawdzie jedno wyrazy owym zakresie, że tam przemoc fizyczna psychiczna ekonomiczna, a także cyberprzemoc, ale także cyberprzemoc sytuacji, w której ona nas ogranicza wolność człowieka no i obejmuje ochroną taką grupę osób, która do tej pory w ramach tej ustawy nie była objęta pomocą, czyli byłych partnerów i byłych małżonków, którzy wspólnie nie zamieszkują jeśli poprzednio taką definicję, która mówiła, że albo to musi być rodzina formalnie albo ludzie muszą wspólnie zamieszkiwać i sytuacji, które nie przestawali być rodziną, bo się rozwodzili czy też rozstawali i nie mieszkali wspólnie z ochrony nie było teraz ona ma być gwarantowana to jest naprawdę dobra zmiana przemoc domowa w Polsce jak duży to jest problem były panie mogą powiedzieć coś skali w to skala jest dosyć trudne do określenia, bo ona ma kilka poziomów sam wierzchołek góry lodowej to są wyroki za znęcanie się w rodzinie z kodeksu karnego ich mamy w Polsce około 10 000 rocznie trochę przyrasta w ostatnich czasach, ale to nie są zmiany, które miały jakieś trendy rzeczywiście znaczące potem mamy około 8090 000 procedur niebieskie karty, które oznaczają, że w tych rodzinach przedstawiciel jakiejś instytucji zdiagnozował problem przemocy domowej no wreszcie mamy sondaże, które są prowadzone badania społeczne, które są prowadzone, które mówią o tym, że ponad 20% osób dorosłych w Polsce mówi o doświadczaniu w ostatnim roku tak jak jakiejś formy przemocy w bliskiej relacji czy też domowym zaciszu to pokazuje, że skala jest ogromna w głównej mierze jednak ciemna przemoc przede wszystkim tam precyzuje ustawa ta nie tylko przemoc fizyczna, ale także różne inne formę przemocy na także małoletni pod będący w pod opieką tej rodziny bądź w tym domu, gdy widzą taką przemoc także jej doświadczają to realizuje w hak tak tutaj mamy taką zmianę, która zrównuje poziom ochrony ustawowy z ochroną, którą zapewnia konwencja w sprawie przeciwdziałania zapobiegania przemocy wobec kobiet przemocy domowej popularnie zwana konwencją stambulską, która od dawna mówiła o tym kiedy w Polsce obowiązuje czy 2015 roku, że dzieci, które są świadkami przemocy dziejącej się między ważnymi osobami dla nich w życiu osobami dorosłymi to są opiekunowie rodzice ktoś bliski z środowiska domowego jeśli one tylko obserwuj tylko obserwują zjawisko, choć same nie, doświadczając przemocy powinny być traktowane jako osoby pokrzywdzone teraz ustawa wprowadza to pojęcie mówiąc wprost o tym, że osoby małoletnie, które są świadkami przemocy domowej powinny być traktowane jako osoby pokrzywdzone wspomniała pani o niebieskiej karcie może spróbujmy rekapitulacji jak to właściwie działa w Polsce to znaczy dla być może dla części słuchaczy to będzie wiedza ważna pomocna w co się dzieje w momencie, gdy stwierdzimy, że doświadczamy, jakie formy przemocy domowej co zrobić co się dzieje Późniak ta procedura może być wszczynana przez same osoby pokrzywdzone, czyli to one mogą być źródłem informacji o tym co się rodzi się dzieje, ale może być wszczynana także wtedy, kiedy jacyś świadkowie tej przemocy ze środowiska rodzinnego cieszą się ich sąsiedzi, ale też np. pedagog szkolny jeśli obserwuje dziecko albo pracownik socjalny, który przychodzi tutaj rodzinę kurator sądowy, który tam zagląda, bo ma nadzór Fram w ramach prawa rodzinnego widzą, że tam źle się dzieje zgłaszają co, do której z 5 obecnie uprawnionych instytucji do tego, aby wszcząć procedurę jest albo policja albo pracownik socjalny albo właśnie szkoła, a przedstawiciel ochrony zdrowia bądź też przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ani wypełniają taki formularz, który jest wstępną diagnozą tego, kto tam jest podejrzewany o to, że stosuje przemoc akt to występuje w roli osoby pokrzywdzonej jak ta przemoc się przejawiać też przemoc fizyczna psychiczna ekonomiczna co tam się po prostu dzieje, jakie zachowania przemocowe mają miejsce wtedy powoływana jest tzw. grupa robocza ona będzie się w tej chwili nazwała grupą diagnostyczna pomocową będzie na początek składa się z 2 osób, czyli dzielnicowego pracownika socjalnego, którzy mają pogłębić diagnozy sytuacji w tej rodzinie być może okaże się, że np. dziecko, które miało siniaki no jednak nie doświadcza przemocy wcześniaki były wynikiem jakichś Anka Marze nie dała, a w każdym razie nie w domu czy też informacja sąsiadów czy kogokolwiek innego po prostu nie potwierdzają wtedy ta procedura jest zamykana, ale jeśli ta informacja potwierdzi to czy ten pracownik socjalny ten dzielnicowy przy pomocy jeszcze innych osób, które mogą dobrać do tej grupy, czyli psychologa terapeuty uzależnień psychologa dziecięcego takie osoby, które są potrzebne do tego, żeby tam pomóc tej rodzinie wspólnie razem tworzą plan pomocy rozmawiają z osobą pokrzywdzoną, ale też rozmawiają ze sprawcą przemocy o tym, że musi zaprzestać tych zachowań co grozi, iż nie zaprzestanie teraz mamy jeszcze taki dodatkowy Bacik polegający na tym, że osoba, która stosuje przemoc obowiązkowo będzie kierowana na program korekcyjny edukacyjny dla sprawców przemocy ani też psychologiczno terapeutyczne dla sprawców przemocy to mamy różnice w nazwach metodach działania, ale tak naprawdę chodzi o to, że to są takie oddziaływanie, które mają nauczyć tę osobę tego jak rozwiązywać różne problemy, które się pojawiają w komunikacji bez stosowania przemocy na udział w tym programie to skierowanie będzie obowiązkowe teraz znasz, więc pod znakiem zapytania stoi czy skuteczne ich do tej pory nie był obowiązkowy i bardzo wiele osób nie korzystał z tego zaproszenia do wzięcia udziału w programie operacyjnym właśnie dopiero sąd mógł zobowiązać tę osobę teraz mamy taką trochę administracyjną ścieżkę uchylanie się od tego programu będzie np. karane grzywną co będziemy poprzedzające do do tego, żeby zwracać się do sądu niebieska karta co takiego niebieska karta to taka procedura, czyli te formularze, którym powiedziałam o tym tam mają swoje dalsze odzwierciedlenie w takich formularzach tworzonych już przez grupę roboczą, gdzie jest plan pomocy tej rodzinie, ale też przede wszystkim działania, które przedstawiciele różnych instytucji podejmują, które mają być skoordynowane to jest podstawowa zaleta tej niebieskiej karty, bo przecież wszystko instytucje wcześniej też działały Trytko każda działała sobie nie mogła się wymieniać informacjami na temat osób pokrzywdzonych by ustawa o ochronie danych osobowych zabraniała przekazywania sobie informacji teraz mamy taką sytuację, w której właśnie ku kurator sądowej pedagog szkolny pracownik socjalny mogą usiąść razem rozmawiać o tej rodzinie złożyć wspólny plan pomocy, ale też dyskutować między sobą co wg nich będzie sensowne w tej sytuacji czasami pojedyncze pomysły nie są takie proste, zwłaszcza skomplikowanej sytuacji, jaką jest przemoc w rodzinie przemoc w rodzinie nie jest prostym działaniem jest uwarunkowana wieloma czynnikami w związku z tym, ale trudna no to jest już działania Adam no facet z wnętrza znęca się nad rodziną ma założoną niebieską kartę co dla niego oznaczać czy to co oznacza dla wreszcie dla jego ofiar dla dla nich razem to oznacza, że dzielnicowy będzie zaglądał do tej rodziny będzie wchodził tam różnych porach, w których oczywiście można wchodzić do rodziny, pytając na osobności osoba pokrzywdzona osobno sprawcę także dzieci co w tej rodzinie się dzieje czy te sytuacje, które były powodem do założenia niebieskiej karty się powtarzają czy nie będzie zagrożony zaglądał pracownik socjalny wreszcie osoby pokrzywdzone będą objęte oddziaływaniami psychologicznymi doradztwem prawnym być może także wsparciem socjalnym jeśli tak jest niezbędne być może także koniecznością zapewnienia tym osobom bezpiecznego miejsca schronienia mam nadzieję, że przemoc nie ustaje sprzedaż nie ustaje to pierwszy z ruszamy z procedurami karnymi czy sprawca przemocy to pierwszy policja wydaje czternastodniowy nakaz opuszczenia mieszkania ten początek całej ścieżki jeśli po 14 dniach ktoś nie ochłonął i nie zorientował się, że to jest naprawdę poważna sprawa to wkracza prokurator, który mówi o tym można kaz opuszczenia mieszkania na 3 miesiące, a sprawa idzie do sądu sąd rozstrzyga co to za historia czy możemy wskazane do z trybie formacyjnym jeszcze zostawić w tym domu też musi iść do zakładu karnego niewątpliwie to co za, czego zawsze brakowało są te oddziaływania, które pomagają sobie zmiany w zmianie zachowania ba funkcjonariusze służby więziennej mówią o tym, że najczęstsze recydywy strumieni się spotykają zakładach karnych są sprawcy przemocy w rodzinie, którzy nie są objęci żadnymi działaniami, czyli ktoś odsiaduje karę pozbawienia wolności za to co zrobił wychodzi na wolności znowu robi, bo znowu nie jak się zachować w sytuacji, w której puszczają mu nerwy, a jak głowa ma się taką niebieską kartę no jak rozumiem, że wszystko wraca do normy w tej w tym domu ci ludzie chcą być nadal razem w procedurze niebieskich kart trwa do skutku na, czyli tego momentu, kiedy przemoc ustanie sektor usług, kto ustala, kiedy do ten skutek jest osoba pokrzywdzona wspólnie z zasobami, które tworzą grupę diagnostyczna masową razem ustalają to jest ten moment, że osoba czuje bezpiecznie i akty przemocy nie po powtarzają to może trwać kilka miesięcy może trwać też kilkanaście miesięcy to co ustawodawca teraz dołożą to podział nawet po zamknięciu procedurę niebieskich kart, czyli stwierdzeniu, że przemoc została przedstawiciele tej grupy diagnostyczna pomocowej konkretnie na pewno dzielnicowej na pewno pracownik socjalny być może jakieś dobrane inne osoby będą mieć obowiązek monitorowania sytuacji w tej rodzinie przez następne 9 miesięcy trochę pewnie długa dla niektórych rodzin za krótko dla niektórych zupełnie nadmiarowych bardzo dziękuję i Renata Durda przewodnicząca rady Super i wzorów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej była gościem państwa moim dziękuję serdecznie dziękuję państwu zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA