REKLAMA

Nakaz aresztowania Putina - czy dyktator ma się czego obawiać?

Połączenie
Data emisji:
2023-03-20 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:48 min.
Udostępnij:

O piątkowym nakazie aresztowania Władimira Putina wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny oraz najnowszym raporcie raportu Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Ukrainy rozmawiamy z prof. Patrycją Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Patrycja Grzebyk z uniwersytetu Warszawskiego z wydziału nauk politycznych studiów międzynarodowych dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o raporcie komisji praw człowieka ONZ-etu odnośnie sytuacji praw człowieka w Ukrainie po napaści Rosji ale zanim do tego przejdziemy obok samochody panią zapytać o to jeśli chodzi o prawa człowieka od 24lutego ubiegłego roku co się pani zdaniem wydarzyło czy jesteśmy Rozwiń » winnej sytuacji jeśli chodzi o podejście ochronę nie wiem większe pryncypialny w temacie jak pani to widzi, o czym wiedział, że zwiększy pryncypialnie my od lutego mamy systematyczne naruszanie praw człowieka, bo mamy zintensyfikowane konflikt zbrojny, który jest no idealnym takim środowiskiem do popełniania różnego rodzaju naruszeń niestety obserwujemy jest na masową skalę takie naruszenia może określić różnymi zbrodniami to co jest jednak pocieszające w tym, że ta reakcja międzynarodowa jest tutaj dotyczy gwałtowna i wprowadzona różnych forach czy próbuje się uruchomić wszelkiego rodzaju mechanizmy by nowe skłonić Rosję do rozmowy by potępić to, czego dokonuje jednocześnie wpłynąć na sposób prowadzenia działań wojennych oczywiście powód w 2022 roku sytuacja na Ukrainie się gwałtownie pogorszyła ze względu na właśnie rozpoczęto inwazja, ale jednocześnie no jak świat próbuje jakoś na to zareagować nie mamy oczywiście efektywnych w pełni efektywnych instrumentów ale, wykorzystując te, które w ręku w to przejdźmy właśnie do tych instrumentów do tego raportu międzynarodowej czy były chyba raj skansen tak się nazywa to ciało, które to nie dla praw człowieka takie strony praw człowieka raport niezależnej komisji, która przez radę została powołana co ten raport przynosi, a czy raport tak naprawdę podsumowuje sytuacja na Ukrainie wskazuje czy rada praw człowieka ma obowiązek monitorowania sytuacji pamiętajmy, że nawet zaczyna się wojna zaczyna się konflikt zbrojna to prawa człowieka nie przestają obowiązywać one nadal muszą być przestrzegane nie może oczywiście w takiej sytuacji stosujemy też międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych i a i rada wykonawcza swój obowiązek oczywiście monitoruje sytuację i punktuje te naruszenia praw człowieka i taki raport jest o tyle ważne, że toczą się postępowania czy to przed międzynarodowym sprzeczności czy europejskim kraju praw człowieka czy innego rodzaju organach w Połańcu taki raport tak dużą, a który potwierdza to co już wiemy tak, bo tam nie, chociaż tam jakieś drastyczne nowe rzeczy bez potwierdzenia naruszeń, o których my już wiedzieliśmy tak to pomaga jednak udokumentować i powoływać na autorytatywne źródło, żeby móc stosować sankcji wobec Rosji czy domagać się sprawiedliwości czyli jaki jest działanie takiego raportu w praktyce ktoś może na niego powoływać i no, dlaczego nie ważne dla jakich potem sytuacja może być istotny, ale czy taki raport pozwala tak naprawdę wnioskować o dalsze sankcje wobec naruszającego prawa pozwala także MON mobilizować państwa do tego, aby podjęły np. postępowanie karne wobec c u osób, które łamią też prawa człowieka taki raport pozwala też wskazać też czasami oczywiście te możliwości, kiedy mi wiele takich działań należy podjąć, żeby to naruszenie nie chodziło czy mamy sytuację, w której są niejasne normy prawnej w tym raporcie można te kwestie wyjaśnić wrota dobrze jak to się ma ten raport taka taka publikacja z działaniami Międzynarodowego Trybunału karnego, który 17marca wydał coś na kształt rozumiem nakazu aresztowania Władimira Władimirowicza nie jest nakaz aresztowania to nie zna kształty można nakaz aresztowania, które zazwyczaj powinny być tajne, ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia z głów państwa nakaz aresztowania w tym usłyszeliśmy dotyczy także Władimira Putina on wtedy publiczne, bo trudno tak naprawdę w sposób tajny ścigać głowy państwa innego głowy innego państwa ta teraz pytanie byt jak i jakie ta to taki nakaz ma działanie w praktyce w tej chwili, kiedy wiadomo, że jak na Władimira Putina nikt w Rosji nie aresztuje, o czym to jest taki nakaz aresztowania ma taki wymiar nie tylko oczywiście muszę się skupiać na tym, że wydanie takiego nakazu naraża, więc trudno Carda śmieszność, bo wiadomo uczeń nie zostanie wykonane będzie mogli podważyć efektywność tego sądu, ale też bierzmy pod uwagę taki szerszy plan na ten szerszy plan polega na tym, że jednak ja się wskazuje na odpowiedzialność Władimira Putina nie tylko jako osoby, która dodaje zbrodnicze rozkazy, ale także te osoby, która nie nie dopełnił swych obowiązków jako przełożony czy to cywilne czy wojskowe jak w tym nakazie aresztowania, którym mówiliśmy też nakaz aresztowania dotyczący deportacji przenoszenia dzieci z terytorium Ukrainy, a poza terytorium Ukrainy wyraźnie się wskazuje, że Władimir Putin po prostu, nawet jeżeli wprost nie wydał rozkazu deportacji tych dzieci to jednak wiedząc o tym, że takie działania mają miejsce powinien odpowiednio zareagować powinien zapobiec nie robi tego czy jako głowa państwa jest za to odpowiedzialne wiemy też, że co jest drugie takie jest zestaw nakazów aresztowania, który wystąpił prokurator Jan dotyczy kwestii, którą porusza raportu, który pan mówił rady praw człowieka w tym raporcie np. mowa jest o atakach na taką infrastrukturę krytyczną prawda związaną z dostarczaniem energii ludności cywilnej w tym raporcie panów jest też kwestia tortury dalej ten nazwiemy też to nie jest oczywiście ja, bo takie dokumentów oficjalnie nie mamy, ale informacje, które się ukazał w prasie wiemy, że są następne prośbę nakazy aresztowania dotyczące tego typu właśnie zwrotni i też ciekawe czy właśnie tego typu zbrodnie także Władimir Putin będzie oskarżone, jeżeli pan ja wiem, że to on to niema takiej skuteczności w prawie krajowym, żeby plamy policję prawdę, która aresztuje oskarżonego i jego sądzimy możemy dostać do więzienia prawo międzynarodowe działa na zupełnie innych zasadach i oczywiście możemy się zżymać, że mamy kolejne raporty kolejny nakaz aresztowania i w cudzysłowie nic z tego nie wynika, ale jednocześnie są bardzo ważne dokumenty i kroki, które pozwalają państwom podejmować dalsze sankcje wobec Rosji czy też raczej przekonywać nieprzekonanych oni jednak współpracować z Rosją nie mogą nie tylko, dlatego że zakres forma do tego, że to państwo, które systematycznie narusza prawa człowieka i dokonuje zbrodni międzynarodowych to oznacza dla Władimira Putina personalnie to, że taki nakaz został wydany on może np. udać się w podróż zagraniczną jako głowa państwa i móc to może tak tylko rzeczywiście teraz ryzykuje iż, udając się do jakiegokolwiek państwa będzie narażone na aresztowanie oczywiście niektórzy komentatorzy chce skupiać się na tym, że mamy 123 państwa, które są staram się aktu III jeśli pojedzie to Republiki Południowej Afryki, które są takie statutu to jak zachowa się w RPA biorąc pod uwagę zobowiązania wynikające ze statutu, a jednak warto przypomnieć, że zbrodnie, które został właśnie oskarżony Władimir Putin to są zbrodnie, które wymieniał konwencji genewskiej to jest dziewiątego roku, a stronami konwencji są wszystkie państwa świata tę konwencję podkreślają, że każde państwo na terenie, którego znajduje się osoba podejrzana o zbrodnie wojenne ma obowiązek albo osoba osądzić, a jeśli nie chcę wchodzić także osoby powinno dane państwo wydać istnienie takiego nakazu aresztowania wydanego przez międzynarodowych na karne zmusza każde państwo do refleksji na ten temat do stwierdzenia czy wypowiedzenia się publicznie czy rzeczywiście zamierza tego stopnia, że są czy też nie jeśli nie to jakiś powodów i każdy teraz np. są naciski na Republikę Południowej Afryki, że powinna wycofać tak naprawdę zaproszenie dla Władimira Putina biorąc pod uwagę zobowiązania RPA do ścigania aresztowania zbrodniarze zgodnie ze statutem rzymskim ja też zwrócą uwagę, że dota od raportu nie podnosił pytał przed chwilą tam też oczywiście wskazano też na pewne naruszenia, których dopuścił się ukraińskie siły zbrojne i oczywiście my też nie wykluczamy, że w przyszłości takie nakazy aresztowania mogą być także wydana w stosunku do podejrzanych ukraińskich Doda i tutaj Karinka prokurator Międzynarodowego na karnego straszy jak najbardziej podkreślić swoją bezstronność i wskazując także, że Władimir Putin jeśli rzeczywiście stanie przed sądem ma co na razie mamy małe szansę to będzie sądzony wg zasad uczciwego procesu będą starać się uwzględnić wszystkie okoliczności egzoneracyjne, czyli wszystkie okoliczności, które mogłyby przemawiać za niewinnością Władimira Putina, ale jeśli dobrze rozumiem jeśli Rosja będzie chciała zdjęcia sankcji bądź ograniczenia normalizacji stosunków ze światem to w pewnym sensie musiałaby jak rozumiem Władimira Putina Trybunałowi przekazać tak jesteś taka zmiana, bo jeden z 1 strony prawnicy wartowni stosujemy sankcji tak długo jak państwo łamie prawo międzynarodowe, gdy momencie na każdy Rosjanie wystarczyłoby, że ona przestanie walczyć przestanie naruszać przestanie dokonywać spraw międzynarodowych teraz tak naprawdę przypomina się Rosji, jeżeli obowiązki również osądzenie tych zbrodni, do której doszło czy tak jak pan powiedział tutaj także Rosja będzie można punktować najbliższym czasie za niewydanie albo nie osądzenie osób, przeciwko którym skierowano nakazy aresztowania w 1317 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie ich klub dzięki trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Patrycja Grzebyk z uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o rozmawiamy właściwie całej masie działań podejmowanych przez różne instytucje zarówno przez radę praw człowieka ONZ jak też przez międzynarodowy Trybunał karny w kontekście Rosji one rzeczywiście w tym momencie jakoś spotkały te decyzje, ponieważ z 1 strony Trybunał wydał nakaz aresztowania Władimira Putina zaś rada parę dni wcześniej opublikowała duży raport poza Władimirem Putinem wymienia się także inne osoby z federacji rosyjskiej, na którą również został wydany taki nakaz aresztowania mianowicie Marię lekcje pewne Lwowem i biurową tak chyba tak powinno się odmienia się jej nazwisko coś co wiemy o tej osobie, bo to jest nazwisko dużo mniej znane niż Władimir Putin pewnie wielu słuchaczy być może słyszy je w ogóle po raz pierwszy, ale jest twarz tej całej polityki deportacji dzieci z Ukrainy do do Rosji to jest komisarz Tuska właśnie praw dzieci będąca pracująca w gabinecie Władimira Putina i właśnie, jakby promująca tę politykę rosyjską deportacji, chwaląc się tym, że sama adoptowała dziecko ocalone z Mariupola i jeżeli ten problem, bo też i proszę zrozumieć, dlaczego właśnie ten znak najpierw nakaz aresztowania dotyczą właśnie przenoszenia deportacji dzieci z Ukrainy na poza poza teren tego państwa tutaj rynkami czy prokurator, więc naród miał karnego jasno wskazał chodziło o to, żeby skupić się na osobach, które są szczególnie narażona szczególnie wrażliwe, a takimi osobami są dzieci, żeby dzieci nie były takimi typowymi ofiarami wojny, o których zapominamy, które traktujemy to naturalna stąd właśnie skupienie się na tej zbrodni i wydanie nakazu aresztowania jeśli skupiono się właśnie na deportacji dzieci właśnie pani Iłowa jest twarzą tejże polityki tak to ona organizowała ona promowała ją na to reklamowała jako tym wymiar humanitarny tej specjalnej operacji, którą prowadzą Rosjanie na terytorium Ukrainy dlatego zostało tak mocno napiętnowane przez międzynarodowy Trybunał karny za spróbujmy opisać tę praktykę na czym ona polega, gdzie tu jest to naruszenie to znaczy proszę pamiętać, że nawet karnej jest w stanie zająć się wszystkimi zbrodniami on musi dokonywać pewnej selekcji to oznacza, że także się identyfikować osoby, które są najbardziej powiedziane zadane zwrotnie, ale też stara się by akcentować właśnie takie zbrodnie szczególne taki np. jak pierwszy proces przed, więc na tym polu karnym dotyczą wcielania dzieci do sił zbrojnych tak tutaj skoro tak w ogólnej praktyce taktyce, którą strategii, którą ogłosił prokurator szczególna ochrona dzieci to postaramy się skupić na zwrotne, które przede wszystkim dotknęły dzieci tutaj tych informacji, które dotarły Międzynarodowego miał karnego mówiono ostrożnie o kilkuset ofiarach natomiast znamy już raporty, w których ta skala jest przedstawiana w tysiącach także czesne słyszałam o 16 000 może więcej dzieci, które zostały już wywiezione z terytorium Ukrainy stąd też to jakby też prokurator nie krył, że ten nakaz aresztowania, który wystąpił on ma nie tylko napiętnować wskazać tą szczególną zwrotnic mamy do czynienia, ale jednocześnie, żeby skłonić władze rosyjskie do zarzucenia tej praktyki tak, żeby to był taki też efekty prewencyjne spekuluje się, że może też wpłynąć na to, że urzędnicy ci żołnierze, którzy byli zaangażowani właśnie w tego typu działania skłonić do refleksji czy rzeczywiście chcą brać udział w tym procederze albo na świat rodzinę rosyjskie, które właśnie adoptują dzieci które, które no i dały w tym udział jednak nie będą skłonne tego kontynuować ja rozumiem, że to jest po prostu de facto to co się odbyło w przypadku tych dzieci na jakiegoś rodzaju wynarodowienia także to też m.in. o to chodzi, a Milli, owszem to wynarodowienia cystern, którego używał Rafał Lemkin to przekazywanie dzieci z 1 grupy drugiej grupy może być także jeden z czynów, których określamy mianem ludobójstwa rzeczywiście są spełnione inne przesłanki także możemy określić działania mianem zbrodni przeciwko ludzkości, ale także one stanowią zbrodnię wojenną i tutaj kurator rozpoczął od kwalifikacja zbrodni wojennej ponadto jest łatwiejsza do zaopiekowania i niewątpliwa natomiast nie wykluczam, że w dalszym etapie kwalifikacji rzeczywiście zostanie zmieniona i tutaj mówi pan wynarodowienia, ale w ogóle zasadą w czasie konfliktu zbrojnego, że jest także jeśli dochodzi do okupacji, czyli zajęcia przez wrogie państwo terytorium innego państwa to jednak ono powinno zachować tam porządek znaczy nie za dużo mówiąc prostymi słowami zmieniać sytuacji to znaczy to znaczy, że nie powinno zmieniać także struktury ludnościowej nie powinno deportować ludności, która mieszka ani także przynosić własnej ludności na terytorium okupowane, że przynoszenia jakichkolwiek ludności cywilnej bez konia czy są dzieci czy nie już jest bezprawne, jeżeli nie u usprawiedliwione względami bezpieczeństwa tak natomiast w przypadku dzieci wywożonych z Ukrainą mamy taką systemową politykę wiemy, że te dzieci wcale nie trafiają blisko granicy, żeby mogły szybko wrócić na Ukraina tylko są wywożone bardzo odległe tereny na terytorium Rosji i pewnie też ustawodawstwo, które zostało w trybie przyspieszonym wprowadzone przez Władimira Putina nawet dzieciom jak najszybciej nadać obywatelstwo rosyjskie stąd też to pan termin pan już wynaradawiania, które miało ułatwić ich adopcję pełną przez nowych rosyjskich rodziców i tym samym podkreślić, że jest to pewien proces nieodwracalny, czyli to jest takie trochę skrzyżowanie, jakby deportacji nie wiem z odebranym tożsamości w pewnym sensie oczywiście, ale to też wynika z takiej polityki, którą no i Miedwiediew i Putin podkreślają oni podkreślał, że nie ma narodu chińskiego, że Ukraina Ukraińcy to jest sztuczny twór tak naprawdę Ukraina to część Rosji są tam mieszkają Rosjanie i w związku z tym no, dlaczego oni atakują przecież identyfikacji ukraińskie czy określenie kultury ukraińskiej, bo dla nich kultura w ogóle istnieje, ale wcześnie robi wszystko, żeby oczywiście te elementy, które przeświadczenie o tym, że ktoś identyfikuje się z ukraińską ością bycie Ukraińcem są właśnie zniszczone atakowane jeśli pan dorzuci do tego systematyczne niszczenia zabytków na terytorium Ukrainy i atakowanie kościoła ukraińskiego właśnie w atakowanie wszelkich symboli, które są ważne dla Ukraińców no to co się składa pewną całość środa to niewątpliwie, ale teraz zastanówmy się nad tym co jeszcze Trybunał może w ogóle w tej sprawie zrobić to znaczy może nie procedować bez oskarżonych czy jaki ma sens takie działanie czy to już wcześniej było w historiach jak to się może dalej sprawa rozwijać to znaczy tak nie można prowadzić postępowania sądowego jeśli oskarżeni nie stawią się przed sąd prawda oczywiście możemy Zobacz też taki scenariusz Władimir Putin mówi tak jestem w stanie wytłumaczyć swoją politykę i tak jak prezydent Kani Kania będą będą opowiadać, ale co powinien z wolnej stopy, a na okrągło się w razie mało prawdopodobna wydaje bardzo boleć to, że ani Rosja nie wyda Putina ani nie papierowej im, a Trybunał nie będzie może nie będzie możliwe prowadzenie po ich nieobecność postępowania sądowego często, o czym się teraz mówi to, że w związku z niemożnością ich aresztowania niemożnością wydania niechęcią i wydania ze strony Rosji będzie możliwe potwierdzenie zarzutów taki oficjalny krok potwierdzenie zarzutów natomiast to jest ostatni krok, który można zrobić pod nieobecność oskarżonych natomiast oczywiście tak jak już pan mówił poprzedni naszej części rozmowę żadna z tych osób nie będzie mogła podróżować tak, bo będzie mogła się obawiać czy może będą podróżować będą mieć gwarancję, że zostaną aresztowani, ale proszę zwrócić także uwagę jak o tym wspomniała poprzedni naszej części rozmowy zazwyczaj nakazu aresztowania one nie powinny być ujawniane chodzi o to, żeby tak naprawdę oskarżony nie spodziewał się tego, a z aresztu, żeby można było rzeczywiście ująć jest też taki jasny sygnał dla wszystkich podwładnych Władimira Putina po pierwsze, że skoro stały i nakaz aresztowania wydany przeciwko naszemu przełożonemu może się spodziewać się także nakazu aresztowania wobec was one niekoniecznie muszą być ujawniona co oznacza, że tak naprawdę każda osoba zaangażowana w ten konflikt zbrojny zaangażowana w którekolwiek ze zbrodni opisywane w raporcie Radko człowieka czy w innych raportach nie może czuć się bezpieczna i nie może bezpiecznie podróżować po nie wie czy zostanie aresztowana czy to na zlecenie Międzynarodowego miał karnego przy innych sądów krajowych, że zwrócić uwagę, że w tej też ważna jest reakcja państw, bo one okazją, którą stronę ma się rozwijać prawo międzynarodowe z 1 strony żadnej reakcji ministra sprawiedliwości Niemiec, który powiedział, że Władimir Putin będzie na terytorium Niemiec Onico aresztują spółki strony pan reakcję Shin, które wskazują, że jednak trzeba respektować immunitet przysługujący urząd urzędującej głowy państwa często tak jest bardzo ważny moment dla prawa Międzynarodowego, bo czekamy na reakcję państwo co jest dla nich ważniejsze tak czy ważniejsze tanich, bo bronienie immunitetu państwa czy jednak rozliczanie zbrodni międzynarodowych ITM reakcję póki co są bardzo ostrożne w proszę pamiętać, że we z niezawodną karnym pada także sytuację w Palestynie tak na terenach okupowanych można spodziewać się, że następnym krokiem będzie nakaz aresztowania wydany przeciwko pytania Ruchowi za choćby politykę budowania nowych osiedli na terytoriach okupowanych jest dana sytuacja w Afganistanie w ogóle konfliktem zbrojnym w Afganistanie, a pan szereg prezydentów Stanów zjednoczonych, którzy nie zamykali Guantanamo i których można oskarżyć prawda o zbrodnie związane z tym konfliktem zbrojnym, więc podejrzewam, że jeśli chodzi o przywódców światowych te reakcje są póki co ostrożna i wiedzą, że ostrze sprawiedliwości może także ich dosięgnąć, a jak pani myśli, bo może możemy tę sytuację trochę odnieść np. do sytuacji Karadżicia bez, czyli odpowiedzialna w areszcie za zbrodnie w Bośni jego też ścigano oficjalnie to był to sprawa miała duży rozgłos Trybunał do spraw temu Trybunał karny międzynarodowy Trybunał karny do spraw byłej Jugosławii no też tę to tak nakaz aresztowania upublicznił i politycznie zaczęła się w samej Jugosławii duża no taka takie zbieranie ścieków, żeby go w pewnym sensie chronić dla wielu ciągle pozostaje bohaterem czy to samo nie może się właśnie w pewnym sensie będzie się wydarzyło w Rosji czy to nie nie działa też taki sposób no oczywiście, że tak tutaj pojawia się ten dylemat czy tak naprawdę tego typu decyzja nie stawia w narożniku Władimira Putina, który właśnie został środowiskiem będzie jeszcze bardziej się bronią będzie się słyszeliśmy także o tym jak twierdzi mówi, że nie wykluczają nawet o ataku na międzynarodowy Trybunał karny i wystrzelenia rakiety w kierunku siedziby tego trybunałów nie inny one są tej tylko drugą stronę też mogę przypomnieć, że tego typu stwierdzenia padały ze SO ustęp George Busha juniora, który także przykład oficjalną ustawę o inwazji na wagę zdystansowana łowi przyszło oskarżyć ktokolwiek obywateli amerykańskich więc, jaka będzie reakcja trudno przewidzieć na świadczenia te to jednak wzmocniło na tymi wewnętrznym w swoim środowisku natomiast przypadku Omara Baszira jednak oskarżeń ze strony między drogą na karnego było ciągle wykorzystywane przeciwko niemu przez opozycję tak naprawdę no jest to pewien instrument, który teraz mogą wykorzystać zarówno politycy krajowi jak w polityce międzynarodowej znaczy tutaj też słyszeliśmy o wizycie, a przywódcy chińskiego w w Rosji, że jakiś wyraz wsparcia dla prezydenta Władimira Putina w tych okolicznościach, ale też musimy zastanawiać czy rzeczywiście przywódcy 20 będą chcieli zasiąść przy 1 stole z potencjalnym zbrodniarzem międzynarodowym tak oskarżonym o zbrodnie międzynarodowe, więc ja powiedziałbym, że nie są w stanie panu nakreślić pewnego scenariusza tej sytuacji, bo zarówno może wzmocnić opozycję wewnętrzną wobec władzy Marcina jak jednocześnie wzmóc ten syndrom oblężonej twierdzy tak wieże dziękuję bardzo, prof. Patrycja Grzebyk z uniwersytetu Warszawskiego wydziału nauk politycznych studiów międzynarodowych była z nami 1336 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA