REKLAMA

Czy Polsce grozi kryzys bankowy? A. Wojtyna: "MF, KNF i NBP powinni powiedzieć nam, jak i czy są do tego przygotowani"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-21 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan prof. Andrzej Wojtyna z uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie przypomnę pan profesor był członkiem rady polityki pieniężnej między 2000 czwarte dziesiątym rokiem dzień dobre dobre dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu panie profesorze to kryzys bankowy czy to zbyt daleko idące twierdzenia przede wszystkim chyba zbyt wcześnie na ocenę czy jest Rozwiń » to kryzys bankowy czy określenie jest najbardziej adekwatne trafne i dopiero po jakimś czasie będziemy wiedzieć jak jak historycznie ekonomiści ocenią, bo bardzo słusznie się teraz zwraca uwagę, że w przypadku kryzysów bankowych czy szerzej finansowych jak one się rozpoczynają to dotyczą reguł jakiegoś 1 segmentu, a później dopiero staje się kluczowe to czy występują tzw. szoki wtórne ktoś tak ostatnio w ostatnich dniach z komentatorów zachodnich porównał do właśnie to trzęsienie ziemi tej i teraz trzeba patrzeć na to czy jakie będą te efekty te szoki czy wciąż wtórnej również czy dotyczą Polski i na razie na czym się do tego przejdziemy, że w tym kraju zaniepokojony że, że traktujemy to trochę także, że to Polski nie dotyczy np. Narodowy bank centralny ma tutaj rada polityki pieniężnej ma niewiele na razie jak do zrobienia co moim zdaniem jest zbyt takie podejście mało makro ostrożnościowe w tu panie profesorze to pana stwierdzenia o tym, że przejdziemy do Polski jest dla mnie oczywiste i myślę, że i pan się spodziewał takiego pytania ja miałem pomysł by zadać myślę, słuchając nas też chcieliby usłyszeć odpowiedź, ale za niepokoją za niepokoją mnie kontekst, w którym Panta wypowiedział, bo przez ostatnie dni raczej słyszeliśmy wyłącznie uspokajające głosy czy pan uważa, że tak nie do końca powinniśmy zachować spokój wazie słowa w tym pytaniu, bo zdaje sobie sprawę jak ważna kwestia spokój wokół sektora bankowego tak to raczej nie chodzi może tylko o kwestię samego sektora bankowego tylko to są pewne wybory dotyczące dłuższego okresu, bo w ostatnich dniach znowu zaczęto podkreślać, że jest to kluczowy był dylemat zaostrzył się, które były w ostatnich i tak w miesiącach ten w latach obecnie mianowicie między stabilnością makroekonomiczną, a stabilnością w makro finansową i teraz widzimy, że czekają zresztą na decyzję w najbliższą Fed był bank centralny europejskim podjął decyzję o podwyżce stóp, ale to jest właśnie kluczowe pytanie czy kontynuować walkę z inflacją czy trochę ją spowolnić, ponieważ te wzrosty stóp procentowych mogą być czy są jednym z z powodu przejmie 1 kanałów oddziaływania na to, że ten, że ten kryzys się pojawił ten z wami od lat dlatego jest to istotne tak ale, ale moim zdaniem w kontekście polskim bardzo duże ryzyko polega na tym, że będzie akcentowane to Ano tak no to w takim razie nie spieszmy się jeśli chodzi o walkę z inflacją, ponieważ to może być się w Zarze wiemy właśnie takich kłopotów w sektorze bankowym czy szerzej w sektorze finansowym moim zdaniem właściwe zrozumienie tego dylematu w kontekście polskim jest niezwykle istotne np. mam tutaj pewną wątpliwość po wysłuchaniu opinii pana Ludwika Koteckiego 2 dni temu prawda państwa był z nim w wydziale onym tygodniu tak czwarta w minionym tygodniu to nie muszę powiedzieć jak bardzo szanuję jego oceny to trochę się zaniepokoiłem, ponieważ coś takiego powiedział, że zapytany czy 3 rada polityki pieniężnej powinna martwić się również tym tym kryzysem bankowym obecnym to on powiedział coś takiego, że Ano właściwie to nas nie dotyczy bo, bo u nas podwyżki już zostały dokonane podwyżki stóp, że w państwie to nas tak, że właściwie nie musimy nie musimy już dalej tego robić zresztą, bo w moim przekonaniu nie bardzo spójne z tym co mówił w pierwszej części rozmowy mianowicie o tym, że ta inflacja nam nadałem bardzo mocno zagraża szczególnie utrwalenie i że właśnie jak jak do tej pory to stawiał, że obecny poziom stóp procentowych jest zbyt niski na dobrze panie profesorze to to proszę nas przeprowadzić jeszcze przestanę wykład, bo rzecz jasna walka z inflacją powinny czy walką z inflacją powinniśmy być zainteresowani wszyscy, bo jak rozumiem nikt nie chce by ceny rosły w takim tempie jak obecnie, ale pan wraca, ale właściwie przez zwraca uwagę na to, że ta walka może być się ograniczona, bo są osoby odpowiedzialne rozumiem walkę z inflacją, które mogą uznać no właśnie nie powinniśmy już dalej tą tradycyjną podwyżką stóp procentowych walczyć by nie stwarzać jakieś ryzyka dla sektora bankowego to jest taki dylemat czy go nie ma, bo ja jako obywatel podatnik w jestem zainteresowany tym ceny rosły dynamicznie jestem zainteresowanym zainteresowany tym banki nie popadały w kłopoty tak, ale tak jak każdy dylematy prawda nie da się go bez jakich kosztów rozwiązać to jest typowy ekonomiczny wybór coś za co oś podkreśla się to takie jak czytamy w ostatnich 2 dniach opinię wybitnych zachodnich ekonomistów oni uważają, że jednak banki nie powinny centralne te, które prowadziły też główne banki centralne że, że wzmocniły ten priorytet walki z inflacją, że teraz mimo tych zaburzeń na rynkach finansowych nie powinny się wycofywać z tej polityki, czyli najpierw powinna się jednak położyć nacisk na ograniczenie inflacji pamiętajmy, że ona tam jest raz znana wyraźnie niższym poziomie stopy procentowe realne tam też są jeszcze powiedzmy czy są ujemne, ale ale, ale one są dużo mniej ujemny niż u nas, a mimo to zaleca się, żeby nie wycofał się Fed z najbliższej podwyżki co najwyżej czy co najmniej, żeby ograniczyć się, że nie było punktu procentowego tylko 025 punktu procentowego w 2 natomiast na dłuższą metę np. profesor bilę by te wybitne specjalista mówi, że na dłuższą metę stabilność finansowa nawet ma priorytet w stosunku do stabilności makro w sensie prowadzenia polityki banku centralnego, ponieważ od stabilności makrofinansowej zależy skuteczność działania polityki pieniężnej, która ogólnie współcześnie znacznie bardziej niż w przyszłości zależy od tego kanału finansowego tymi sformułowaniami rynkach finansowych pod tymi sformułowaniami pod tymi sformułowaniami jak rozumiem w takim, gdyby przełożyć na mój język rozumie kryje się na stabilność właśnie sektora bankowego bezpieczeństwo takie jakie, jakiego klienci oczekujemy w kontekście walki właśnie z wysoką inflację na tylko, że patrzy się właśnie, że to co dla dla powiedzmy dla gospodarstw domowych ta wysoka inflacja dla nich to też oznacza ich niestabilności finały rozum prawda, bo jeśli powiedzmy w zabierane jest kilka, a w kumulatywnej kilkanaście czy na więcej procent realnych zasobów czy oszczędności prawda NATO to jest bardzo istotny wstrząs podobnie jak powiedzmy jak ktoś tam stracił na jakich instrumentach wyszukanych za granicą czy Niewiem udziałowcy banku operację wielka tam dyskusja, kto powinien w jakiej kolejności ponosić koszty ratowania tam kredyt swoje sprawdzać czy potencjalnie jeszcze innych banków czy sprawdzają się dotychczasowe regulacje, ale jeśli postawimy na to, żeby przede wszystkim z wspomagać teraz sektor finansowy zapominać o walce z inflacją to te koszty podwyższonej inflacji będą też przekładać się na sytuację gospodarstw domowych przedsiębiorstw nie mówię, że w ogólnej niestabilności w sensie informacyjnej no bo zachwiana jest zachwiana jest mechanizm w ogóle cały i alokacji w gospodarce rynkowej stabilne ceny mają nas informować o rzadkości zasobów reaktywnej strukturze ceny tak dalej jeśli jest podwyższona inflacja to nie potrafimy odczytywać dobrze tych sygnałów popełniały błędy naszych decyzja w wszystko to jest niezwykle istotne, choć się mam nadzieję ziem możemy przyjąć, że jeszcze mówimy takim trochę oddaleniu jako obserwatorzy tego powiem coś może bardziej konkretnego spodziewałbym się np. mamy komitet stabilności finansowej praca w takiej sytuacji moim zdaniem powinien w trybie pilnym zostać zwołane posiedzenie powinna się np. moim zdaniem odbyć wspólna konferencja prasowa prezesa NBP pół szefa KNF-u ministra finansów, która powinna pokazać jak te 3 główne instytucje odpowiedzialne za te 2 aspekty stabilności i makro ostrożnościowe i czy ma finansowe i makroekonomicznej jak one widzą przygotowanie się do ewentualnego rozlania się skutków czy tzw. efektu zarażania z przechodzenia tych negatywnych skutków z niestabilności zagranicy do Polski prawda tak powiedzieć w jaki sposób są do tego na to przygotowani co zamierzają zrobić są podjęte jakieś działania koordynacyjne panie profesorze ja jestem bacznym obserwatorem wystąpienie prof. Glapińskiego po każdej konferencji prasowej to wynika też zawodowego obowiązku zastanawiam się jak poprawnie zająć stanowisko w tej sprawie ma pan takie przekonanie, że głos prof. Glapińskiego jest tym, który może jakiś sposób wpłynąć uspokajająco kojąco poprawnie na w kontekście takiej sytuacji czy mam poważne wątpliwości, ale z drugiej strony jest to test właśnie to poważny test albo właśnie obnażenie kolejny, iż na wyższym, jakby poziomie zagrożeń no niekoniecznie wysokiej kompetencji właśnie nie tylko komunikacyjne, ale też moim zdaniem merytorycznej ocenie ja zaś mówiłem komunikacyjnej tak, bo moim zdaniem właśnie zastanawiałem się po ostatniej konferencji prasowej jeśli to mam podobne występy stand-up jak różni się określa mają nam przez najbliższe jeszcze parę lat towarzyszyć no to doszedłem do takiego wniosku, że właściwie, o co chodzi w tej strategii komunikacyjnej i po utrudniają rzeczywiście zrozumieć jeśli prezes sobie musi zdawać sprawę, że traci z każdym takim jest wstępem jeszcze bardziej swoją reputację jako nauczyciel akademicki jako prezes banku itd. moim zdaniem to jest strategia, która polega chyba na tym, żeby zorientować odbiorców na koncentrowanie się na poszczególnych lapsus SACH na na brakach logiki w jego wypowiedziach na dziwnym operowaniu czasem, gdzie wszystko, że to będzie jutro albo już było wczoraj się dzieje dzisiaj właśnie zaciera się między tym rozróżnienie i w efekcie, żeby zniechęcić ludzi w ogóle do interesowania się problematyką rzetelnie prowadzonej polityki monetarnej, a w konsekwencji oznacza to moim zdaniem no demontaż zasady niezależności banku centralnego na ich ślad za tym jeszcze większego upolitycznienia każdego miesiąca miesiąc, bo tu proszę okropnie po wojnie wielu obserwatorów zwróciło uwagę, że właściwie ta konferencja ostatnia to mały skrywanym i apelem na kogo głosować zakończyła to prawda tu panie profesorze proszę krótka nie dlatego by by tematy, które pan podjął nie były istotne wręcz się fundamentalne, ale po prostu czasu tej części magazynu EKG dobiegł końca przyznaje przyjmuje też tę krytykę, dlatego że ja również stosuje od wielu miesięcy strategie komentowania tych wystąpień jako właśnie wystąpienia konferencje prasowe być może nie powinno się w ten sposób mówić, bo to tylko tak cywilizuje ten sposób komunikacji prezesa tylko mogę panie profesorze nie mogę już pozwolić prof. Andrzej Wojtyna z uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie był gościem pierwszej części EKG informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA