REKLAMA

"Pracujemy więcej, a mamy mniej i coraz ciężej jest znaleźć dodatkowe źródło dochodów"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-21 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka rozpoczynamy drugą część wtorkowego magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry pani dr Edyta Wojtyła ekonomistka wyższa szkoła bankowa dzień dobry pani doktor dzień dobry pani dr Lidia Adamska ekspertka w zakresie rynków finansowych Materka start-upów dzień dobry dzień dobry i pan dr Jarosław Janecki przewodniczący Towarzystwa ekonomistów polskich dzień dobry dzień dobry to zanim porozmawiamy jak w ostatnim czasie często o bankach Rozwiń » sytuacji banków na świecie pod trochę naszych o naszych portfelach płacach i pracy co takiego wydarzyło się, że w porównaniu ze styczniem w lutym zatrudnienie w firmach, których raportował wczoraj GUS, czyli takich zatrudniających powyżej 9 pracowników spadło o 3800 był to pierwszy spadek zatrudnienia odnotowane w lutym od 2015 roku panie doktorze w dojechaniu mówi, że nic w i oczywiście jest do sytuacji, która oczywiście może nas sam niepokoić i jest to kolejny taki dowód na to, że zbliżamy się do w zasadzie jesteśmy w fazie stagnacji innej i ta ten okres, w którym sytuacja makroekonomiczna będzie ulegała pogorszeniu i będziemy widzieć we wskaźnikach będzie trwała ładnych parę miesięcy sądzę, że to w przypadku rynku pracy mamy do czynienia z pewnego rodzaju jednak nasyceniem pracowników i z tym, że przedsiębiorcy, którzy dzisiaj no realizują swoje zamówienia czy też patrzą na to co jest wokół i oceniają sytuację gospodarczą po prostu no i nie mają powodów do tego, żeby dodatkowo zatrudniać osób generalnie również widzimy, że następuje spadek liczby wolnych miejsc pracy są to wynika to jest no wcześniej mieliśmy w czasie mieliśmy do czynienia z większą liczbą wakatów one po prostu zostały zapełnione i z drugiej strony mamy również fazę taką, a dostosowywania się przedsiębiorca go aktualnych warunków i po prostu do zwalniania w niektórych sektorach gospodarki osób i ta sytuacja będzie prawdopodobnie w kolejnych miesiącach w dalszym ciągu pojawiała to co może jeszcze dodatkowo niepokoić jest to, że na rynku pracy często obserwujemy taki czynnik sezonowy jest pewnego rodzaju po prostu sezonowość w niektórych miesiącach następuje wzrost zatrudnienia w niektórych miesiącach spadek i tutaj w tym przypadku akurat ten typowy wzorzec sezonowy, w którym zazwyczaj mamy do czynienia no uległ załamaniu czy też mamy takie odchylenie od od takiej sezonowości i ten spadek zatrudnienia w lutym jest czymś no jednak w ujęciu miesiąc do miesiąca jest czymś na wyjątkowym, ponieważ ono kwot od ładnych paru lat taką sytuacją mieliśmy do do czynienia i dlatego właśnie fakt myślałam, że może warto tego zacząć w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie co dalej czy to jest coś więcej niż jakiś nikt nie chciał może takiego sformułowania wypadek przy pracy, ale ląd co tak tendencja może być kontynuowana to jest chciałem dopytać jak refleksję pani Edyta i dla pani dr pani jak uważano nie zwróciłbym czy nie wrócilibyśmy może na to uwagi, gdyby nie skala i ten pierwszy spadek zatrudnienia odnotowany w lutym od no jednak dobrych kilku lat 2015 roku jest to sytuacja wyjątkowa, ale myślę, że wyjątkowych czasach żyjemy to co się dzieje dookoła w otoczeniu makroekonomicznym sprawia, że to co było jeszcze do lutego w tamtym roku mimo pandemii restrykcji takie przewidywalne możliwe do prognozowania dzisiaj absolutnie, czyli będzie sprawdzało, bo jeszcze luty nie myśmy, nawet jeżeli dane do lutego tego roku wszystko było w miarę normie, ale już od marca, kiedy już stan wojenny, kiedy wojna trwa na Ukrainie będziemy patrzeć na dziwne rzeczy, które będą się działy, które miały miejsca dotychczas wróćmy do tematu głównego jak tutaj taką typową możliwość dla firm typowe zachowania dla firm, aby utrzymać zyski, aby minimalizować stratę to właśnie wstrzymanie się przed zatrudnieniem nowych osób widzimy mocne spowolnienie widzimy spowolnienie na całym świecie także w Europie co prawda tragedii nie ma, bo mogą być gorzej, jeżeli chodzi o prognozy z tamtego roku zakończyliśmy rok 2022 na świecie na całkiem niezłym plusie mimo tych wszystkich negatywnych okoliczności no to firmy zwyczajnie patrząc na rachunek ekonomiczny wstrzymują się przed zatrudnianiem, bo wiedzą po pierwsze, że płaca jest niepewna wiedzą, że mamy dalej kryzys energetyczny mimo spadku cen gazu na giełdach to widzimy, że nie wiemy czy będzie działo widzimy taki dosyć duży wzrost UE jak jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem to niechęć do nowych inwestycji nowy pracownik to na pewno jest inwestycja dla firm, więc tutaj naturalne zachowania ekonomiczne jak będzie działo wstrzymujemy się przed zatrudnieniem wstrzymujemy się przed nowymi inwestycjami, które również generują większe zatrudnienie w przyszłości ujawnione ja myślę, że jeżeli patrzy się na tę działy, które dołożyły tej ujemnej dynamiki, czyli przetwórstwo przemysłowe budownictwo na to by ten proces restrukturyzacyjny no naprawdę tutaj są w oczy przyjmuje tę argument przyjmuję to uzasadnienie to wyjaśnienie, że to, że to ta strategia czy takie decyzje muszą przedsiębiorcy podejmować pytania oczywiście co dalej pani Lidia Adamska na zasadzie dodania czynnika, który moim zdaniem może dodatkowo oświetlić tę sytuację nietypową, nad którą się zastanawiamy druga strona medalu spadku zatrudnienia to wzrost przeciętnego wynagrodzenia powyżej oczekiwań, a więc z punktu widzenia racjonalizacji decyzji przedsiębiorców no może to być uznane za działanie takie obronne w sytuacji, kiedy presja na podwyższanie wynagrodzeń cały czas się utrzymuje jest skuteczna, a z drugiej strony chęć utrzymania rentowności firm na jakimś określonym poziomie no może skłaniać do tego, żeby ograniczać zatrudnienie jest jeszcze 1 aspekt co, do którego może eksperci siedzący głębiej w tej problematyce by się wypowiedzieli od początku agresji Rosji na Ukrainę jeśli chodzi o zatrudnienie podobno wyjechało z Polski 600 000 mężczyzn po to, żeby na tej Ukrainie walczyć co oznacza zwolnienie miejsc pracy do tej pory zajmowanych przez tych ludzi, a więc od strony takie liczbowe to może być czynnik ilościowy wpływające na obniżenie poziomu zatrudnienia z drugiej strony generujący dodatkową presję na płace jeśli chodzi o pozyskanie pracowników do zapełnienia tych zwolnionych stanowisk pracy coś w tych pracach na rzecz pokoju łącznik płacą rzeczywiście jest ważny organ powinien szczególnie zwrócił uwagę na płacę minimalną, ponieważ to płaca minimalna powoduje taką jest taką pierwszą wyzwala taką reakcję na przedsiębiorców i pojawia się pytanie 3 przypadkiem nie należałoby ograniczyć się liczby pracowników oczywiście to od pomiędzy sektorami to jest sytuacja różna natomiast wyjazd pracowników no rzeczywiście to w tym tej pierwszej fazie wojny to było bardzo istotne natomiast wg badań GUS-owskich teraz raczej te przepływy są obustronne ta sytuacja od kilku miesięcy jednak jest stabilna tutaj większą większy nacisk położył jednak na to co się dzieje w ogóle przykład w sektorze budownictwa co się dzieje na rynku kredytowym to jest w tym sektorze budownictwa i rozwoju właśnie za mało się dzieje, żeby to dokładnie tak skład natomiast ja jeszcze jedno zastrzeżenie na przypomnienie my mówimy komentujemy podsumujemy dane, które przez zaprezentował GUS one dotyczą tych większych przedsiębiorstw to jest zawsze ważne ważne dodatek, bo nawet wtedy, kiedy mówimy o wzroście ciut dynamice wynagrodzeń to dobrze wiedzieć, że chodzi o to przedsiębiorstwa, które mają powyżej 9 osób nie jest cały obraz rynku jakaś spojrzałam na te dane o wynagrodzeniach tylko, że to, że w lutym ona zwiększyły się 13 i sześćdziesiątych rzeczywiście bardzo ciekawa wiadomość, ale liczą się to co jest w ujęciu realnym ujęciu realnym, czyli jak skorygujemy ten wzrost opłat oceny to wynagrodzenia w firmach w lutym zmniejszyły się ponad 4% w skali rok do roku luty do lutego w styczniu to było 3% jesteśmy biedniejsi koniec co jak sytuacja jest jeszcze w bardziej taka wyraźna jeśli chodzi o rynek porównanie poszczególnych sektorów ponieważ, o ile w górnictwie płacą rzeczywiście silnie w ujęciu rok do roku wzrosły to są takie sektory, gdzie te władze jednak są jeszcze ta dynamika jest zdecydowanie niższa mówimy przypomnijmy o zatrudnienie o firmach, które zatrudniają +10 osób powyżej 10 osób tak tutaj no rzeczywiście pozostają te małe firmy, których w, których prawdopodobnie te wzrosty płac są zdecydowanie niższa, a także oczywiście ceną w tym przypadku siła nabywcza naszych pensji zdecydowanie wolę pani doktorowej tematu, kiedy będziemy mówić, że staniemy się bogaci jak w najbliższych miesiącach na pewno nie myślę, że z miesiąca na miesiąc będziemy mieli mniej, bo drugi rok inflacja pożera nasze finanse pożera nasze oszczędności zadłużamy się coraz bardziej z punktu widzenia gospodarstw domowych z punktu widzenia przedsiębiorstw jednak brakuje pieniędzy brakuje gotówki to widać nawet w bankach amerykańskich stało się co się stało i brakuje także pieniędzy na inwestycje dalej nie mamy, więc ja bym była może nie przez miejską, ale ostrożne w deklarowaniu, że my będziemy na ten wzrost pożądany wchodzili w najbliższych miesiącach w tym roku będzie ciężko, tym bardziej że z miesiąca na miesiąc patrząc na całokształt sytuację pogłębia się niestety to że my mamy coraz mniej tam co roku jeszcze mówią, że płacimy więcej kupujemy mniej, a dzisiaj powiedziałbym, że pracujemy więcej i mamy mniej, bo część osób miała taką możliwość np. sobie, że dodatkowe godziny przed dodatkową pracę dodatkowe zlecenie po to, żeby nadrobić właśnie to konsekwencje umorzenia w wyniku inflacji i wyrównać poziom życia takiego jak dotychczas miał, jakoby był przyzwyczajony dzisiaj sytuacja się zmieniła, bo właśnie w ramach tego spowolnienia, który jest spowolnienia, które się prognozuje na cały ten rok coraz ciężej znaleźć dodatkowe źródło dochodu coraz ciężej zainwestować coś co będzie rentowne i stąd właśnie nie ma możliwości utrzymania standardu życia, jaki mieliśmy do tej pory mówi całe społeczeństwo oczywiście nasze społeczeństwo jest mocno pogrupowane, jeżeli chodzi o dochody i mocno rozwarstwione, jeżeli chodzi o dochody, więc tutaj patrzyła na blisko 40% osób w Polsce, którym będzie żyło się gorzej z miesiąca na miesiąc właśnie patrząc na to ile kosztują bieżące wydatki tak jak wydatki na żywność wydatki na opłaty mieszkań raty kredytów już przecież wakacje kredytowe trwająca miesiąc i inne koszty podwyżki opłaty podatki, które miesiące na miesiąc urosły bardzo dziękuję mówiła pani Edyta Wojtala studia także pani Lidia Adamska pan Jarosław Janecki i w tym składzie słyszymy się z naszymi gośćmi chciałem powiedzieć przepraszam słyszymy się po informacjach trzeciej części magazynu EKG K2 ekonomia kapitał gospodarka ostatnia część wtorkowego wydania magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 43, a gośćmi magazynu EKG Radia TOK FM są pani Lidia Adamska pani Edyta i tyle pan Jarosław Janecki jeszcze bym znalazł coś ciekawego w tej prezentowanej przez GUS statystycy do omówienia ciekawego, ale myślę, że równie ciekawe są państwa 9 zatem zaczynamy serię zdziwienie w magazynie EKG pani dr Lidia Adamska co pani dziwi w do spraw gospodarczych dojdzie poparł zdaniach kres jest darem ludzi zdrowych dla ludzi chorych krwią w zgodnie z regulacjami polskimi i europejskimi nie wolno handlować nie można na tym zarabiać niemożna krwi sprzedawać Polska sprzedaje osocze krwi z zagranicy, aczkolwiek kilka dni temu na ten temat wypowiadało się Ministerstwo Zdrowia, które określiło tę sytuację, że to nie jest sprzedaż, ale wydawanie za opłatą w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, który napisał o tym w mediach społecznościowych można się dowiedzieć, że Polska pozyskuje ponad 1 000 000 jednostek osocza krwi od krwiodawców z czego 18% idzie na potrzeby pacjentów, a 82% jest sprzedawane jednocześnie Polska kupuje leki osoczopochodne które, zwłaszcza obecnie w sytuacji, kiedy niestety staliśmy się krajem frontowym takie leki traktowane są jako wiodące w medycynie wojen katastrof i trzeci punkt wyjścia do mojego zdziwienia w Polsce nie ma fabryki osocza w Polsce nie przerabia się z osocza, a kupuje się leki osoczopochodne za granicą są to leki bardzo wysoko marżowych moje zdziwienie jest takie, jakie interesy i co decyduje o tym, że przez ponad 25 lat w Polsce nie powstała fabryka osocza w pień i tylko dokończy 1 rzecz, ponieważ o tym wspominał ostatnio, bo jest to jakby sytuacja, która kształtuje się ponad podziałami niezależnie od tego jaka ekipa rządzi na ten temat w 2020 roku wypowiadał się pan premier Morawiecki, który zapowiedział wybudowanie w Polsce fabryki osocza i prezesa agencji badań medycznych pana Radosława Sikorskiego ustanowił pełnomocnikiem do załatwienia tej sprawy i pan pełnomocnik prawie 3 lata temu powiedział w 2023 roku w Polsce będzie fabryka osocza moje zdziwienie 2003. mamy rok 2023, a więc dziwię się i pytam co się dzieje z polską fabryką osocza i kiedy ona powstanie nie dowiem się odnieść z nią do pani zdziwienia to, że ponawia pani pytanie, bo jak rozumiem deklaracja nie została wypełniona to mnie akurat nie dziwi w pamiętam oczywiście tę wielką sprawę z fabryką osocza i procesy polityczna, która trwały przez lata w i zarzuty te prokuratorskie, jakie ciążyły na osobach z rządu, które zajmowały się tym tematem, udzielając gwarancji skarbu państwa hali, ale tej fabryki, które pani powiedziała tak nie ma przyjmuję to zdziwienie nie merytorycznie nie potrafię odnieść się, ale uznaje, że przynajmniej pytania o tę realizację tej deklaracji złożonej przez premiera jest tutaj na miejscu mówiła pani Lidia Adamska bardzo dziękuję zdziwienie pani dr Edyta Wojtyła ja takie bardziej zdziwienie stricte ekonomiczne moje zdziwienie w ostatnich tygodniach może jednak to, że rząd mimo tego, że planuje konsolidację zadłużenia konsolidację kredyty konsolidacyjne zawsze są wtedy, kiedy mamy kłopot ze spłatą bieżących zobowiązań nadal obiecuje dodatkowe wypłaty czy dodatkowe świadczenia z budżetu państwa nadal łamiemy zasady budżetowe takie jak i całość jak zupełność naj też jak też będziemy się będzie działo się finansami w najbliższych latach i tutaj chyba największe zdziwienie, że z 1 strony widzimy problem, a z drugiej strony w przypadku chociażby nowej pomocy zapowiadanej przez rząd odnośnie dopłat do kredytów hipotecznych rząd zachęca nas do zadłużania się zadłużając tym samym siebie samego, bo jednak te dopłaty będą z pieniędzy tych samych osób, które wzięły kredyty na mieszkania, bo pieniądze publiczne są pieniądze pieniędzmi nasz nas wszystkich tak to wygląda zachęciła mnie pani tym zdziwieniem by urządzić taką dyskusję przypomnieć poświęcić 1 odcinek lub fragment magazynu EKG i raz jeszcze powiedzieć co się kryje pod tym hasłem konsolidacji finansów publicznych ma ona powróciła do debaty za sprawą premiera trochę się uśmiecha mu moim zdaniem powróciła w zabawny sposób nagle premier powiedział konsolidacji finansów publicznych w połączeniu wszystkich funduszy, która została wyprowadzona pod tworzona jak rozumiem po to, żebyśmy widzieli cały obraz tym samym przyznaje, że nie widzimy, ale zaraz potem mówi, że finanse są przejrzysta ostatnio, gdy na konferencji po posiedzeniu rady ministrów pytaliśmy, dlaczego trzeba pożyczać pożyczać pieniądze z funduszu rezerwy demograficznej, żeby sfinansować, żeby dokapitalizować fundusz solidarnościowy, który był przewidziane na pomoc dla osób z niepełnosprawnością teraz ma wypłacać trzynaste świadczenie emerytalne premier wiedział, że nie ma w ogóle jak się ma finanse publiczne to nigdy niczego niepotrzebne tak jak pan redaktor z 1 kieszeni nie mów do mnie z 1 kieszeni wiele do drugiej, więc w ogóle nie ma problemu, a jednocześnie mówił jakiś konsolidacji finansów publicznych w głowie może się od tego zawrócić w i myślę, że trochę na to od premiera, choć zebrał się w głowie zawróciła niewiele z tego będzie wydarzeń KRUS przy zwrocie, jeżeli bank nam proponuje kredyt konsolidacyjny to znaczy, że widzi, że gdzieś tam nasza zdolność kredytowa nasze zabezpieczenia niższa, więc kredyt konsolidacyjny jest zawsze wtedy, kiedy chcemy wyjść z jakiegoś problemu, a z drugiej strony ciągle obiecuje myślę, że społeczeństwo powinno jasno wiedzieć, że wszystkie kredyty, które zaciąga rząd zaciąga na nasze naszych portfelach, tak więc tutaj nawet jak dostaniemy oddamy z odsetkami tak późno albo możemy tak to już było w 2000 nie tworzą sami umarza rząd sobie może tak bardzo ważny trop dziwnych bardzo ważne bardzo ważny temat, tym bardziej że może w ogóle chodzić o stabilność naszych finansów publicznych możliwość pożyczania pieniędzy może też chodzić jakiś zabieg, który to już moja teoria może nawet nieco spiskowa miałby utrudnić możliwość wsi prowadzenia polityki nowemu rządowi jeśli będzie jakiś inny rząd jeśli to będzie ten samorząd tylko po wyborach to osoby wszystko i tak dokręcić nie będzie żadnego problemu pan dr Janecki no tak ten proces będzie na pewno trwał tak sądzę jednak wiele lat po co jest wolę konsolidacji na czym to co jest zapowiedziane przez rząd teraz, czyli w tym momencie wiemy, że będą 2 warianty już Niechcę wnikać w szczegóły konsolidacji ta to znaczy konsolidacja finansów publicznych w tym przypadku możemy powiedzieć, że to jest właśnie włączenie do budżetu państwa funduszy czy też zadłużenia istniejącego poza poza budżetem centralnym trasę oczywiście ten proces będzie powodował, że relacja długu do PKB będzie rosła i i w zależności od tego, jakiej skali proces będzie przeprowadzany będziemy przybliżać się szybciej lub wolniej do po tych podstawowych reguł, które są zapisane w konstytucji niestety o w relacji właśnie długu do do PKB natomiast akurat sądzę, że ten proces jednak będzie będzie rozłożony na lata to jednak prawdopodobnie te wszystkie bieżące i przyszłe fundusze zobowiązania będą będą stopniowo dopiero w wpłacone do budżetu to okropne etatu przecinek 2 od zaraz dam panu głośno zdziwienia aż polemika pani Radomska no lekka, ponieważ mój optymizm jest mniejsze te niższe niż mojego przedmówcy, że ten proces konsolidowania finansów publicznych będzie przebiegał stopniowo, ale jak zrozumiałam liniowo moje przekonania jest takie, że raczej jeśli będzie przebiegało to w takim zakresie Chiny są idealnym mocno uzależnionym od klimatu politycznego i tego w jakim stopniu osiągnięciom będzie się uczyła znała go przeprowadzić tam to z to ja może zająć się różnić nawet o to chodzi tak gorliwie określiłem wozu ma taką taka finansowe związane m.in. z długiem mianowicie w, a w zasadzie takie pozytywne jednak zdziwienie, ponieważ reprezentuje środowisko akademickie i zazwyczaj wobec akademików formuje się takie jak zapowiedź oskarżenia w każdym razie mówi się o tym, że akademicy to zazwyczaj opracowują jakich dany temat piszą artykuły no i w sposób taki ciągły, ale długi czy Adam g nie zarzuca przez artykuł, zwłaszcza w pobliże międzynarodowych pism tak tak tymczasem tymczasem okazuje się, że problem z amerykańskim bankiem, który upadł pojawiły się w weekend ponad tydzień ten bank pierwszy dzień roboczy to był 13marca i już 13marca grupka amerykańskich profesorów potrafił publikować analizę w ramach właśnie takiego typowo artykułu naukowego, w którym zaprezentowali efekty polityki restrykcyjnej polityki pieniężnej i wpływu na niezabezpieczone aktywa całego sektora amerykańskiego i a wnioski jakie, jakie wyciągnęli z tej analizy pokazują, że cały praktycznie sektor bankowy amerykański, a w tym momencie akurat jest niesamowicie wrażliwy na zmiany w polityce pieniężnej to co się stało właśnie z upadającym bankiem wracając mówił profesorowi ten pierwszy tak to jest to jest to jest wśród tej grupy, bo to jest 4 w zasadzie profesorów Erika Young Gregor łatwo z ami ceru i prof. Tomasz Piskorski Polak pracujący Polak pracujący w stanach Zjednoczonych czy UE i to jakoś powiem szczerze mi trochę podbudowało że, że wśród akademików jest takie poczucie teraźniejszości czy zajmują się sprawami, które rzeczywiście teraz są najważniejsze, że pan czuł taką potrzebę, żeby powiedzieć dziękujemy, że tam na tych uczelniach to też zaś, że są również tacy, którzy się bieżącymi problemami zajmują, a nie, a w niej nie nad sprawami, które korzysta, a proszę o solidarne w razie proszę proszę rzetelnie, więc jak najbardziej zajmujemy się na co dzień wszystkimi problemami gospodarczymi tego świata przynajmniej ja moje pytanie, wsłuchując się państwa głosy mają w kolejnych wydaniach magazynu EKG ja nie miałem wątpliwości pani, która z kolei zdania co prawda nie reprezentuje środowiska dziennikarskiego, ale tak dla równowagi, żeby nie zapominać jak szybko reagują dziennikarze na ważne sprawy, które się dzieje na świecie przeczytałem wczoraj artykuł, który się okazało no cóż się Zeitung, gdzie Schweitzer ski dziennikarz zastanawia się, jakie skutki dla gospodarki i Szwajcarii wizerunku Szwajcarii gospodarki globalnej ma to co się dzieje w tej chwili mamy kilka z bankiem Credit Swiss i ponieważ mamy niewiele czasu przywołam tylko tytuł tego artykułu, który nie jest tak jednoznaczny zombi nie ma, ale rodzi się potwór Zambii nie ma nie ma kredyt jest rodzi się potwór ten organizm, który powstanie to czy powstał po połączeniu tych 2 banków to znaczy no do dyskusji jeśli tak oczywiście w dyskusji w sumie jak spojrzeć na naszą populację od bankowców nie jest aż tak wielka jest takie ograniczona liczba myślę, że taka Marka, która płynie jak nie jest chyba najważniejsza nie jest to ani też najlepsze podsumowanie, ale może taka świadomość do rozszerzenia, gdy będzie okazja w kolejnych wydaniach jak wieże jeśli chodzi o banki to bez względu na to co o nich myślimy w Polskim wydaniu jak często krytykujemy banki to jest przede wszystkim zarządzanie ryzykiem i o tym należy pamiętać jak sobie pomyślimy o bankach nawet w kontekście albo może właśnie w kontekście tego co się dzieje to warto mieć tego świadomość banki to jest chciałoby się powiedzieć perfekcyjna powinno być definicji zarządzanie ryzykiem bardzo państwu dziękuję za spotkanie pani dr Lidia Adamska ekspertka w zakresie rynków finansowych panterka start-upów bardzo dziękuję dziękuję pani dr Edyta Wojtyła ekonomistka wyższa szkoła bankowa również bardzo dziękuję dziękuję dr Jarosław Janecki przewodniczący Towarzystwa ekonomistów polskich bardzo dziękuję dziękuję WIG 20 na ponad 1,5%owym plusie w tej chwili tak się rozpoczęła wtorkowa sesja jeśli chodzi o złotego euro 469USD 437 tego magazynu EKG informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA