REKLAMA

E. Adach-Stankiewicz, GUS: "Spadki w sprzedaży notujemy od października ub. roku"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-22 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG nasz pierwszy gość to dziś pani Ewa Adach Stankiewicz dyrektor departamentu handlu i usług w Głównym Urzędzie Statystycznym dzień dobry dzień dobry i innymi słowy to pani odpowiada za te liczby, jakie podajemy co miesiąc naszym słuchaczom słuchaczom, kiedy mówimy np. inflacji rzeczywiście to Główny Urząd Statystyczny publikuje oficjalne dane wskaźników zmian cen towarów usług Rozwiń » konsumpcyjnych, czyli o tym wskaźnik Cook, który potocznie uznajemy za miarę inflacji i o tym chciałem się z panią porozmawiać zacznijmy może takiego najprostszego pytania jak liczyć się inflację no tak może po ustalmy, że inflacja to rzeczywiście zjawisko takiego stałego wzrostu cen w gospodarce natomiast wzrost może następować na każdym etapie procesów ekonomicznych tutaj mamy wzrosty cen na rynkach rolnych na imporcie mamy też wzrosty cen producentów natomiast my do naszych, ponieważ odnosimy zazwyczaj wzrost cen do naszego statusu do naszych kosztów utrzymania, więc ten wskaźnik zmiany cen na rynku konsumenckim jest rzeczywiście uznawane za za inflację skupia się na tym ostatnim elemencie tego łańcucha procesu, czyli na tym co widzimy w dużym skrócie na tych sklepowych półkach nadawca niedokładnie i żeby ten wskaźnik policzyć NATO generalnie potrzebujemy 2 głównych informacji po pierwsze, potrzebujemy informacji co konsumenci nabywają, czyli na tej podstawie budujemy ten słynny koszyk inflacyjny mamy strukturę wydatków dla poszczególnych grup towarów usług na sądy mają za to głowę, skąd bierzecie informacje na ten temat to informacji bierzemy niestety bezpośrednio niestety mówię, ponieważ jest to bardzo trudna zdobycie takiej informacji od poszczególnych gospodarstw domowych ile one konkretnie wydają, na które towary staramy się zebrać informacje bardzo szczegółową dla ponad 300 grup towarów i tutaj jak już wiemy co gospodarstwa kupują to staramy się do tego dołożyć ten drugi komponent, czyli cenę ale, żeby już zbadać cena potrzebujemy konkretnego towaru usługi dla każdej z tych grup dopasowujemy konkretne towary usługi tak jest tworzona słynna lista reprezentantów jak państwo pewnie wiecie ta lista nie jest upowszechniana to jest taka praktyka stosowana przez wszystkie urzędy statystyczne tak, żeby nie zaburzać tego procesu pomiaru muszę dopytać lista reprezentantów czyli, czyli tych najbardziej reprezentatywnych towarów i usług, które dopasowujemy do grup wydatków, czyli może być to np. taka grupa bardzo szeroka jak np. pieczywo produkty pochodzenia właśnie tego łącznego pszeniczne go lub np. mleko na wiadomo, że w tej grupie mleko jesteśmy w stanie zbadać Cento wszystkich rodzajów mleka, bo one różnią pod względem składu producenta zawartości tłuszczu natomiast wybieramy te, które konsumenci kupują najczęściej, które są dostępne na rynku, które nie mają bardzo zawyżonej ceny albo za niskiej i dla każdej z tych poszczególnych grup indywidualnie dobieramy towary tak, żeby odwzorować to co aktualnie konsumenci kupują tutaj się zatrzymamy na moment w dużym skrócie rozumiem, że to badanie, które ma nas doprowadzić do informacji o tym ile wynosi inflacja składa się z 2 zasadniczych elementów, czyli z 1 strony to jest zbieranie informacji po prostu ocenach i porównywanie tych cen do tego co działo się czy to miesiąc wcześniej czy w roku poprzednim, ale do tego wszystkiego dokłada jeszcze drugi element, czyli sprawdzamy jak jest udział w konkretnych towarów produktów i usług w takim naszym w cudzysłowie standardowym koszyku rozumiem, że te informacje zbierać bezpośrednio z gospodarstw domowych tych wybranych, które z tego też co wiem prowadzą różnego rodzaju notatki książeczki tam informacje zawierają, czego kupują w danym momencie więcej, czego kupują mniej państwo co roku aktualizując naszą strukturę wydatków i ta aktualizacja ostatnia miała miejsce całkiem niedawno i co się zmieniło większych wydatkach to znaczy tak rzeczywiście co roku weryfikujemy my nazywamy to systemem wag, czyli taką strukturę, którą będziemy warzyć udział poszczególnych komponentów czy też udział poszczególnych grup towarów usług we wskaźniku ogółem, ale też proszę pamiętać, że taka informacja pozwala nam liczyć wskaźniki na wszystko dla wszystkich tych grup później zagregowane w tym roku poza tym, że zmieniliśmy strukturę proszę też chciałbym też podkreślić, że wielką uważności śledziliśmy jak dobierać te towary, ponieważ dużo się ostatnio mówiło o zmianach gramatury o obniżeniu jakości produktów to też musiało znaleźć odzwierciedlenie w zmianach, które wprowadziliśmy do badania dołożyliśmy też kilka rodzajów usług takich jak usługi COSME to kosmetyczne usługi pielęgnacyjne usługi diagnostyczne medyczne natomiast samej strukturze wydatków konsumentów dużych zmian nie było, aczkolwiek widzimy, że nadal najwyższym komponentem to nasz czy też część naszych wydatków największą są te związane z żywnością lub utrzymanie mieszkania zdaje się tutaj ten udział żywności się zmienił to znaczy większy jest większa, że to nie jest szokująca, ale rzeczywiście jest duży te wszystkie informacje my ostatnio opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej i bardzo ładnie widać jak w przeciągu lat jednak to żywność, mimo iż były lata, kiedy lekko spadała poniżej 14 po można powiedzieć też wydatków teraz znów te towary są w naszym budżecie oznacza wydatki na te towary są naszym po trzecie zaś znacząca, o czym świadczy możemy wyciągnąć wniosek z tego, że udział wydatków na żywność w ogóle naszych wydatków rośnie to jest jeden z dowodów na to, że w warunkach wysokiej inflacji generalnie jako społeczeństwo biednieje my stajemy się mniej zamożni na pewno ponosimy wydatki czy też udział tych wydatków, które jest wysoki wynika po pierwsze z tego, że musimy te towary kupić, ale też proszę pamiętać, że zaraz wyda wydatków wiąże się również w tym, że te ceny po prostu już w zeszłym roku były wysokie, bo my mówiąc o tych wydatkach bazujemy na danych z zeszłego roku jesteśmy w stanie monitorować bieżących wydatków to po prostu byłoby niemożliwe, aczkolwiek mamy świadomość, że te zachowania konsumentów na bieżąco mogą się zmieniać musimy przyjąć jakieś ramy do badania i uznaliśmy, że te najbardziej aktualne informacje z roku poprzedniego są najodpowiedniejsze, chociaż są kraje, które rzadziej zmieniają ten system wag natomiast u nas rzeczywiście jest to przyjęte, że ten odniesienie do poprzedniego roku jest najlepszy to jest jedno pytanie może trochę techniczny, ale ona też zajmowało tutaj naszych gości w magazynie EKG, dlatego że państwo, kiedy zmieniacie tę strukturę wydatków ten koszyk inflacyjny GUS-u to też przeliczać dane o inflacji, które poznaliśmy w styczniu ten pierwszy wynik pierwszy odczyt, który przedstawił GUS było 172% potem nastąpiła zmiana koszyka przeliczenie i 172 zrobiło się 16 i sześćdziesiątych procent taka bardzo mocna rewizja w dół my też mocno intuicyjne, dlatego że powiedzieliśmy, że ta zmiana w koszyku polegała na tym, że zwiększy się udział żywności, ale też paliw, czyli rzeczy, których ceny rosły relatywnie dosyć mocno, więc można byłoby się spodziewać, że skoro zwiększy się udział produktów towarów, które są drogie to ta inflacja ta zmiana telewizja to powinna być w górę, a nie w dół i toteż nie w dół aż tak mocno, bo 6 punkta procentowego to ja może zwrot zwrócę uwagę na pewno zasada metodologii my skupiamy się w naszym badaniu na zmianie ceny dlatego, żeby warunki były porównywalne to cały zeszły rok informacje z zeszłego roku przeliczyliśmy zgodnie z nową strukturą, czyli de facto styczeń, który pojawił się po nowemu w nowej strukturze on był przeliczony w tych samych porównywalnych warunkach, czyli w strukturze wydatków schemacie wydatków z roku 2022 oczywiście też policzyliśmy te informacje wg starego systemu uwagi proszę mi wierzyć, że wszystko było z logicznie powiązane i oczywiście nie mogę pytać tych informacji, ponieważ one one nie były już publikowane natomiast jak mówi istotą jest to, żeby uchwycić samą zmianę ceny ani, żeby zmiana struktury wpływała na kształtowanie się wskaźnika, czyli jeśli dobrze rozumiem te dane styczniowe za ten rok to jest porównanie no rok do roku, czyli odnosimy się do stycznia roku 2022 i państwo oprócz tego, że przeliczać ten styczeń 23 to też przejęliście wg tego nowego koszyka 2002. rok i z tego porównania wyszła nam ostateczne dane 1660% dokładnie dokładnie może jeszcze tylko uzupełnia, że ten system, w którym przyjmujemy 8 nie zmienia z miesiąca na miesiąc nie stały w skali roku stąd też tutaj wynikają takie niedopowiedzenia, że ktoś np. na danym momencie nie kupił jakiegoś produktu, ale w skali roku w skali całej gospodarki, jakie gospodarstwa te towary nabywają to na koniec naszej rozmowy jeszcze 1 wątek to są dane, które przedstawili liście wczoraj, czyli dane sprzedaży detalicznej no, więc też takim dużym uproszczeniu te informacje o tym co się dzieje z naszą konsumpcją wynik w bardzo słaby w porównaniu rok do roku, bo to spadek aż 5% to dużo słabszy wynik niż spodziewali się eksperci na pytanie czy jakaś kategoria produktów, gdzie to tąpnięcie widać najbardziej, gdzie najmocniej zaczynaliśmy na pasa, jeżeli mówimy o sprzedaży detalicznej cenach stałych to rzeczywiście drugim drugi miesiąc z rzędu obserwujemy spadek sprzedaży na kategorie żywność w pozostałych kategoriach również nastąpił spadek jedyną taką kategorią, która się różniła są oczy są samochody natomiast tutaj warto podkreślić, że jest to ten efekt bazy, czyli odniesienie do okresów poprzednich, kiedy jeszcze cały czas rzutuje na to efekt pandemii i spadek pewnego rodzaju dostaw, więc ta kategoria jest nadal wysoka natomiast wszystkie pozostałe zdecydowanie są poniżej nawet jeśli wzeszłym roku w poszczególnych miesiącach były to duże wzrosty to można powiedzieć od października ubiegłego roku notujemy mniejszą dynamikę mniejsze wzrosty, a dla żywności od stycznia jest to po prostu spada w tej żywności da się wyodrębnić jakąś konkretną grupę produktów, których kupujemy mniej czy czy to nie wynika z waszych danych niestety my zbieramy te dane bardziej od przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaż detaliczną, czyli ze sklepów kierujemy się tej głównie z zakwalifikowaniem ich do konkretnych rodzajów działalności wiemy tylko, że te sklepy prowadzą sprzedaż z przewagą żywności to może inny wniosek z waszych danych da się wyciągnąć czy czy pani, kiedy spogląda w te dane widzi jakąś tendencję konsumentów czy klientów do tego, że wybierają sklepy sieci sklepów sieci handlowe takie, w których spodziewają się niższych cen czy widać taki przepływ klientów w związku z tym co widzimy w związku z inflacją to znaczy na pewno dużą grupę duża duża część sprzedaży realizowana jest właśnie w sklepach, o których pan wspomniał na pewno stale stały wskaźnik sprzedaży przez internet potem sklepy w zasadzie każde przedsiębiorstwo prowadzące sklepy ma swoją witrynę też internetową około 8% sprzedaży prowadzonej sprzedaży, którą klasyfikujemy jako sprzedaż detaliczna jest prowadzona przez internet monitorujemy też to jaki jest rozkład tych składników i jeżeli chodzi o liczbę pracujących, czyli dla tych, które mają mniejszą liczbę pracujących ten udział sprzedaży jest nadal wysoki prawie 30%, więc te duże przedsiębiorstw, które mają dużo sklepów sieciówki one oczywiście cieszą się popularnością, ale cały czas wybieramy też w tych 30% sklepy mniejsza to już absolutnie na sam koniec no te dane oczywiście przed nami, ale czy pani zdaniem kolejnym miesiącu danych za ten właściwy miesiąc, czyli za marzec, kiedy mówimy o sprzedaży detalicznej to możemy spodziewać się dalszych jeszcze głębszych spadków, dlatego że marzec poprzedniego roku, do którego będziemy odnosić to rok to co miesiąc taki pierwszy pełny miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wobec czego bo u nas bardzo dużo gości z Ukrainy wciąż jest ich dużo, ale w tym roku w marcu tego roku jest ich już mniej, więc porównanie chociażby na tym tle jak dużo mamy konsumentów możemy wypadać słabiej czy mam wyciągnąć z tego wniosek, że dana sprzedaży detalicznej będą w tym miesiącu w marcu jeszcze słabsze to musimy poczekać oczywiście nie nie znam jeszcze tych danych opublikujemy je w połowie przyszłego miesiąca na pytanie ile ten efekt, którym pan mówi przykryje ten, że np. konsumenci być może ograniczą dalej sprzedaży z powodu rosnących cen i bardziej pytam moją intuicję oczywiście nie czy słuszna myślę, że intuicja słuszna, aczkolwiek na dane to mogą potwierdzić lub wręcz przeciwnie, a na to jak rozumiem musimy jeszcze poczekać bardzo dziękuję za rozmowę za te wszystkie wyjaśnienia wadach Stankiewicz dyrektor departamentu handlu i usług Głównym Urzędzie Statystycznym była państwa gościem dziękuję za chwilę informacje w radiu TOK FM tuż po nich druga część magazynu EKG jest dziewiąta 18 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA