REKLAMA

Nowe ulgi w podatkach - można z nich skorzystać rozliczając się z fiskusem

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2023-03-22 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:57 min.
Udostępnij:

Zapraszamy na przegląd ulg podatkowych zarówno dla przedsiębiorców jak i przy prywatnych rozliczeniach. Naszym przewodnikiem po świecie podatków jest dziś Sebastian Kałuża, adwokat, doradca podatkowy, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze czternasta 41 Wojciech Kowalik dzień dobry w środowym raporcie gospodarczym w radiu TOK FM zamknijmy co na rynkach na warszawskiej giełdzie na czerwono, ale to nie są duże spadki w tej chwili Week w dół od 2% WIG 20 o niemal pół procent natomiast na rynku walutowym euro kosztuje 4zł i 68gr frank szwajcarski teraz wyceniany jest na 470USD po 434, a funt po 532 i wielkie wyczekiwanie dziś na rynkach czekają na wieczorną decyzję amerykańskiego banku centralnego Rozwiń » Fed będzie decydował o stopach procentowych i zrobi to kluczowym momencie problemów sektora finansowego, a więc bankructwa 2 banków w stanach Zjednoczonych, po którym potężne kłopoty zaczął mieć bank Credit Swiss analitycy zwracają uwagę, że podwyżki stóp mogą owocować dalszymi problemami sektora finansowego, ale z drugiej strony brak podwyżek może sprawić, że spod kontroli wymknie się inflacja na rynki obstawiają, że będzie podwyżka o 25 punktów bazowych natomiast kluczowe dla nich będzie to co powie prezes Fedu po posiedzeniu rynki będą słuchać jak dalej może kształtować się polityka pieniężna w największej gospodarce świata pozostawienie zerowej stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu tak mówi radiu Zet minister finansów Magdalena Rzeczkowska, ale resort finansów chyba trochę przypadkiem ujawnił, jaka będzie, jaka może być decyzja w tej sprawie z prospektu programu emisyjnego ministerstwa 17marca wynika, że zerowa stawka VAT na żywność będzie obowiązywała do końca roku nieco wyższe stopy procentowe spowodowałyby, że inflacja mogłaby zahamować szybciej tak mówi członek rady polityki pieniężnej Przemysław Litwiniuk w rozmowie z portalem Gazeta PL dodaje, że odpowiedni poziom stóp to byłoby 7% teraz 675% jego zdaniem nieco ostrzejsza polityka pieniężna w tym momencie mogłaby spowodować, że rada szybciej mogłaby zdecydować się na obniżki stóp procentowych w przyszłości to są ostatnie dni na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego większość osób około 90% już reaktywowała informuje o tym prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska przypomina, że cała transakcja odbywa się na Platformie usług elektronicznych ZUS-u bony to 500zł na dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000zł można nim płacić za usługi hotelarskie albo imprezy turystyczne w Polsce, ale tylko do końca marca zapłacić trzeba do końca marca natomiast sam wyjazd dziecka może odbyć się później w całej Polsce nadal nie zostało aktywowanych około 500 000 bonów turystycznych i to była pierwsza część raportu gospodarczego już teraz rozmowa z naszym gościem raport gospodarcze Sebastian kałuża adwokat doradca podatkowy menadżer w zespole do spraw PIT KPMG w Polsce dzień dobry dzień dobry państwo, czyli najbliższe minuty poświęcimy podatkom, a dokładniej to będzie przegląd takich nowych ulg, które pojawiły się niedawno w związku ze zmianami w podatkach i które można skorzystać w tegorocznych rozliczeniach z fiskusem zacznijmy może od ulgi o nazwie 4 plus co to za ulga na czym ona polega czy może jeszcze na początku tytułem wstępu, bo jest kilka kwestii, które są wspólne dla tych punk, a czy TLK, który chce będzie mówić dzisiaj ulgi dla pracujących seniorów szkółki dla rodzin 4 plus oraz ulgi na powrót technicznie rzecz biorąc są to zwolnienia z opodatkowania ani ulgi ulgę odliczamy od dochodu albo od podatku od tej przykład w ogóle nie podlega opodatkowaniu natomiast w języku potocznym przyjął nazwę tych zwolnień wilkami, a więc też tak jak najbardziej możemy posługiwać się tym terminem istotne jest to że, że ulgi te dzielą 1 dzień po, ponieważ suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach tych ulg oraz jeszcze ulgi dla młodych nie może przekroczyć 85 528zł dodatkowo, jeżeli ktoś się rozlicza wg skali podatkowej to korzysta z kwoty wolnej w wysokości do 30 000zł, więc tak naprawdę przychód, który nie podlega opodatkowaniu może wynieść do 115 000zł 528zł możemy też zwolnienia uwzględniać na bazie miesięcznej, jeżeli zostały złożone oświadczenie płatnikowi, czyli np. pracodawcę natomiast, jeżeli nie były uwzględnione na bazie miesięcznej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je uwzględnić na bazie rocznej mamy zarówno informacji PIT 11 jak formularzach zeznań podatkowych, a pozycje, które należy uzupełnić, aby skorzystać z tych zwolnień one wszystkie te zwolnienia mają zastosowanie do określonych źródeł przychodów czy przychody ze stosunku pracy umowy zlecenia działalności gospodarczej zasiłku macierzyńskiego, a także w przypadku ulgi dla młodych do przychodów z praktyk absolwenckich lub stażu Uczniowskiego w tym katalogu jak widać brak np. wynagrodzenia z umowy działo i ostatnia istotna uwaga są też zwolnienia z PIT, a więc nie zwalniają one zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne to mamy wyjaśnione ten właśnie te zastrzeżenia, które musieliśmy musieliśmy poczynić na początku no to przejdźmy w takim razie do konkretów wywołana już ulga 4 plus wyjaśnimy co to konstrukcja dobre tak to ulga dla rodzin 44 plus na początku warto wspomnieć, bo ona może się kojarzyć taką ulgą prorodzinną czy istotne jest pamiętać, że ulga ta nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej czy tzw. ulgi na dzieci, więc można stosować zarówno odliczenie dla dzieci od podatku jak zastosować zwolnienie, które spółka dla rodzin 4 plus z tej ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci małoletnich wykonują władzę rodzicielską pełnią funkcję opiekuna prawnego albo sprawują funkcję rodziny zastępczej jest też możliwość korzystania z ulgi w przypadku utrzymywania pełnoletnich dzieci, ale edycji muszą spełniać dodatkowe kryteria, jeżeli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną można dzieci uwzględnić niezależnie od wieku oraz niezależnie od nich dochodów natomiast pozostałych przypadkach dziecko musi mieć status uczącego się dziecka nie może przekraczać 2005. roku życia oraz nie może uzyskać dochodów przekraczających dokładnie 16 061zł 28gr z wyjątkiem rent rodzinnych dla mnie obwarowania w tym limit jak właśnie wspominałem z ulgi możemy skorzystać w trakcie roku przy obliczeniach zaliczek, jeżeli złożymy oświadczenia płatnikowi na natomiast też się nie, jeżeli tego nie zrobiliśmy możemy również zastosować zwolnienie w zeznaniu rocznym co istotne należy złożyć dodatkowe formularz, aby skorzystać z tej ulgi jest formularz PIT PZ wskazujemy tam dane o liczbę dzieci i ich numery PESEL, chyba że korzystały właśnie z ulgi prorodzinnej wtedy nie ma konieczności składania tego formularza natomiast w załączniku do zeznania w tym rozliczamy ulgę prorodzinną czy PIT o należy wtedy zaznaczy tak w rubryce ulga dla rodzin 4 plus to jest od danymi identyfikacyjnymi danego dziecka i w tym przypadku wystarczy złożyć 1 załącznik do zeznania PIT o trzeba składać formularza PIT za, a jeżeli mówilibyśmy o jakich kwotach do zastosowania w przypadku tej ulgi nadto tutaj jest ten limit wspólne dla wszystkich ulg wtedy jest przychód zwolniony do tej kwoty 85 528zł, jeżeli rozliczamy się wg skali podatkowej, czyli np. w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę dodatkowo korzystam takie osoby z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000zł, czyli w tym wypadku, a nasz przychód do wysokości 115 528zł jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kolejna preferencja do omówienia dotyczy seniorów nazywana jest ulgą dla pracujących seniorów co takiego dokładnie tak tutaj w przypadku tej ulgi, a mamy kryteria następujący pierwsze spot legalnie z tytułu uzyskiwanych przychodów ubezpieczeniom społecznym, czyli np. opłacenie składek na ubezpieczenia od umowy o pracę to kryterium tak naprawdę powinno spełniać większość osób a, ale np. wykluczone jest zastosowanie zwolnienia, jeżeli byśmy mieli zbieg tytułów także zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych np. w przypadku umowy o pracę umowy zlecenia w takiej sytuacji zwolnienie mogą być zastosowane tylko do przychodów z umowy, które faktycznie opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne drugim kryterium jest to, że pomimo nabycia uprawnień nie można pobierać świadczeń z tytułu emerytury lub renty rodzinnej z funduszu ubezpieczeń społecznych albo przysługują tutaj ważne rolnikom żołnierzom zawodowym Pach event nie można pobierać tych świadczeń i też tam ulgę możemy zastosować już na każdym następnym, składając oświadczenie płatnikowi natomiast, jeżeli takie oświadczenie zostało złożone są oni spełnione kryteria zastosowania ulgi można tę ulgę zastosować w zeznaniu podatkowym i ten limit mamy takie same w przypadku ulgi dla rodzin 4 plus natomiast wszystkie te ulgi Delon 1 limit, więc jeżeli ktoś np. wykorzystał z tej ulgi albo ulgi dla rodzin i ulgi dla rodzin 4 plus stąd limit zwolnienia dla wszystkich ulgę wspólny czy do tej kwoty 85 528zł, czyli w praktyce, gdybyśmy mieli wytłumaczyć to jak ta preferencja czy mogę się może skończyć, jeżeli ją z takiej pracujący nie zastosuje z przychody, które osiąga do tej kwoty 85 528zł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu PIT, jeżeli rozlicza się wg skali podatkowej to przychody do 115 528zł mamy też nowe ulgi dla przedsiębiorców i tutaj muszę przyznać dość ciekawie wygląda ulga na zakup terminala płatniczego na czym polega to rozwiązanie tak jest to ulga faktycznie dedykowane tylko dla przedsiębiorców, a i też w odróżnieniu do zwolnień podatkowych jest faktycznie Kulka, ponieważ trzydziesto odliczenia od dochodu albo w przypadku ryczałtowców od przychodu w ramach tej ulgi możemy odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego albo wydatki, które są związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, czyli np. opłaty na rzecz banku wydającego kartę z tytułu transakcji płatności tam kartą czy tzw. opłaty te taczki prawo do tej ulgi przysługuje przez 2 lata podatkowe należy ulgę udokumentować fakturą albo innym dokumentem, który potwierdza poniesienie wydatku warunkiem do odliczenia wydatków jest też to, że wydatki nie powinny zostać zwrócone w jakiejkolwiek formie, czyli np. jeżeli przedsiębiorca korzysta z programów finansujących zwrot wydatków będzie mogło skorzystać odlicza dopiero w roku podatkowym, w którym zaprzestanie korzystania z takich programów, a w roku następnym, bo to prawo do ulgi przysługuje standardy przez lata podatkowe natomiast mamy przewidziała też limity odliczeń z danymi to 2500zł w roku podatkowym dla podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli np. podatników prowadzących sprzedaż wysyłkową albo 1000zł w roku podatkowym w przypadku innych podatników mamy też inne zasady, które dotyczą tzw. małych podatników, który też jednocześnie są tzw. podatnikami bezgotówkowym, czyli mającej prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni, a tacy podatnicy mogą odliczyć 200% poniesionych wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz opłat związanych z obsługą transakcji płatniczych jednak nie może być więcej niż 2000zł w roku podatkowym i podatnicy też dodatkowo mogą odliczyć tę kulkę w każdym roku podatkowym, w którym poniesione zostały wydatki czy nie mamy tego ograniczenia, że ta, że mogą skorzystać z tej ulgi tylko przez 2 dodatkowe kończy nam się powoli czas, ale jeszcze może szybko uda się jeszcze 1 nowa ulga dla przedsiębiorców mogą zainteresować się tzw. ulgą sponsoringową na czym ona polega, jeżeli chodzi o ulgę sponsoringową tak też jest faktycznie tylko przewidziała dla przedsiębiorców jest to ulga dla przedsiębiorców, którzy angażują się działalność społecznie pożyteczną czyli jest po polega ona na odliczenie od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową kulturalną oraz szkolnictwo wyższe naukę przy czym kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, więc tak naprawdę ta ulga sponsoring owa w praktyce pozwala podatnikowi rozliczyć podatku dochodowym to prezent poniesionych stop 150% poniesionych kosztów, ponieważ 100% jako koszt uzyskania przychodu oraz dodatkowo 50%, które wspominaliśmy jako odliczenia w ramach tej ulgi i to wszystko wyjaśnią nam Sebastian kałuża doradca podatkowy menadżer w zespole do spraw PIT w KPRM, gdzie w Polsce bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również to był raport gospodarczy za chwilę w TOK FM informacje Wojciech Kowalik do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA