REKLAMA

"Kiedy opada woda, dowiadujemy się kto pływał bez majtek" - wnioski z niepokojów bankowych

Światopodgląd
Data emisji:
2023-03-23 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie łączymy się teraz z dr Michałem można nie dzień dobre dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu, na które może nie jest naukowcem związanym z centrum polityk publicznych na Uniwersytecie ekonomicznym w Krakowie jest też współtwórcą polskiej sieci ekonomii, a myślę o światopoglądzie teraz spojrzymy na konsekwencje, zwłaszcza dla Polski czy tzw. lekcje z ostatniego zamieszania czy zawieruchy i obaw o banki czy Rozwiń » system bankowy w stanach Zjednoczonych, ale również po naszej europejskiej stronie Atlantyku wydaje się, że ta ta fala niepokoju została na ten moment uspokojona nawet wczoraj amerykański Fed w po to, by walczyć z inflacją zdecydował się o 14 punktu podnieść stopy procentowe co oczywiście no wywołało pewien niepokój tzw. rynkach, bo właśnie to podnoszenie stóp procentowych stawia niektóre banki w kłopocie tak to nazwijmy jak ja tam właśnie rozumieć skomentuje tę decyzję ostatecznie Fedu, który zdecydował podnieść stopy te to jest bardzo ciekawe, że pani redaktor zaczyna właśnie od tego pytania bo rzeczywiście no podwyżki stóp procentowych dotychczasowe dotychczasową należy oceniać jako takie podstawowe źródło i tego czy niepokoju tego tych trudności, które system bankowy szczególnie w stanach jak przechodzi i bez wątpienia te podwyżki stóp no one po prostu to jest tak jak mówił ponoć wolę bardziej, że kiedy opada woda to dowiadujemy się, kto pływał bez majtek i tak też od przypadku na środku parku, chociaż to jest gra się dosyć powierzchowny sposób patrzenia NATO natomiast, o ile się orientuję tak jak ja sobie wyobrażam psychologii rynków nie jest to moja silna strona, ale na tyle na ile atut to widzę to podwyżka stóp procentowych w tym momencie paradoksalnie stanowiła sposób na uspokojenie rynków, ponieważ oczywiście to jest zwrócone psychologia, ale z ręki być może inwestorzy mogliby się obawiać, że jeśli przednie podnosi stóp to znaczy, że Fed coś wie jedynie, iż inwestorzy o tym, jakiej trudnej sytuacji znajdują się banki szczególnie małe średnie banki w stanach Zjednoczonych i toby oznaczało, że jakby to było do mogły dać sygnał do pewnej pali, tak więc tutaj wydaje się, że Fed wręcz parady w ustawie o wyższym stopy procentowe nie tym razem nie, dlatego że nie pomimo tego, że banki są takie mocne, ale dlatego, żeby nie osłabić, a pana perspektywy no właśnie specjalisty od polityk publicznych czy gospodarczych co najciekawszego wynika z tych ostatniego tygodnia niepokojów i może niech tak pokrótce dosyć interesująco rozgrywał się w ogóle sam ten kryzys bankowy, ponieważ dotyczy przede wszystkim dosyć sporego banku, ale jednak poniżej tych tak silnej najbardziej restrykcyjnych wymogów kapitałowych znajdującego się, czyli my z Silicon wali wal dobach, który stanowił, jakby pewnego rodzaju no bo probówki pewnych ryzyk, które się ujawniły czy podwyżka stóp tak, a związanych z tym, że miał dosyć mało zdywersyfikowane portfolio aktywów tak przede wszystkim inwestował jak tu sylikon wali prawdę technologiczne spółki jednocześnie miał mało zdywersyfikowane portfolio depozytów to znaczy zobowiązań wobec swoich klientów których, którzy jedno czy Tusk, którzy stanowili te same firmy, które tak bardzo inwestował i co więcej one utrzymywały w tym banku bardzo duże kwoty pieniędzy w związku z tym jak stopy procentowe utrudniły sytuację zarówno tych inwestorów no w rękach technologicznych, które są bardzo wrażliwe na podwyżki stóp procentowych, ponieważ są ryzykowne inwestycje prawda z drugiej strony też pogorszą sytuację banku, który był bardzo mocno prze inwestowany w obligacje skarbowe mają bardzo dużo tych depozytów no i skutecznie zachęcą klientów do tego, żeby te depozyty w nim trzymali no to, że tak powiem było tak była taka doskonała, że po drodze, która spowodowała ten upadek banku i to była egzemplifikacją tego, że właśnie on pływał bez majtek, a co oczywiście na co oczywiście nakładają się słabe no, gdyby potencjalna krytyka wobec regulatorów, że nie zauważyli tego, bo to, że od rzeczywiście był poniżej tej wartości referencyjnych dla regulacji najbardziej restrykcyjnych natomiast co moim zdaniem ujawnia to na taki bardziej filozoficznym poziomie to no to właśnie ryzyko stóp procentowych jako pewnego rodzaju źródła występowania różnych ryzyk systemowych czy różnych ryzyk takich do domina prawda my jako ekonomiści, którzy jak najbardziej takie dystrybucyjne podejście spodziewaliśmy się, że te ryzyka wystąpią najpierw w krajach rozwijających się, które no są mocno uzależnione od finansowania zagranicznego i to stopy procentowe mocno nie wpływają negatywnie okazało się, że znowu w sercu kapitalizmu syn został finansowy nie był wystarczająco zabezpieczony przed tego typu ryzykami co tylko łącznie daje do myślenia na temat tego co Merda czy tak naprawdę widzimy też w stanach Zjednoczonych tak nie jakimś sensie od razu 2 zdania więcej, gdyby pan powiedzieć no w tym sensie, że jakby w ciążę system finansowany z dosyć specyficzny system bankowy w stanach Zjednoczonych, dlatego że jest dosyć mocno rozdrobniony, ale to, że 2, że po 2008 roku udało się wprowadzić regulacji i też egzekucji tych regulacji na takim poziomie jak np. wprowadziła Unia europejska, gdzie bardzo są z też określić jest też coś będzie będzie można poważnie dziś, ale w każdym razie te regulacje są dużo bardziej restrykcyjny dużo bardziej, utrudniając bankom podejmowanie różnych takich ryzykownych działań, które bardzo mocno negatywnie wpływają na na ich zabezpieczenie kapitałowe w sytuacji dużego kryzysu tak to no to daje do myślenia na temat tego jakby, że to amerykańscy regulatorzy nie uczyła, dlaczego nie uczą pozostawi odpowiedź no to myślę tak, bo będą mniejsze osobiście wydaje dlatego nie uczą, że rzeczy po prostu amerykańska gospodarka jest bardzo mocno finansach Giovanna zależna od sytuacji banków, więc no przymyka oko na różnego rodzaju takiej niedoskonały zabezpieczeń tak no ale w konsekwencji oczywiście no 31 to to reakcja polityki gospodarczej szczególnie polityki Fedu pokazało, że w zasadzie Amerykanin amerykański rząd amen no amerykański sektor publiczny dysponuje bardzo skutecznymi narzędziami, żeby uspokoić pani tak, choć narzędzia oczywiście zabezpieczenie pieniądz tak, bo z szedł po po upadku tego Silicon Valley bank wypłynęło w tzw. oknie depozytowym ktoś chyba nazywa ja nie jestem specjalistą od tych spraw bardziej z perspektywy finansów publicznych na to patrzy, ale w takim oknie wypłynęło do banków komercyjnych 300 000 000 000USD to jest więcej to jest dużo więcej ich w czasie kryzysu 2005 roku tak co oczywiście po pierwsze, wskazuje na to, że bardzo tego potrzebowały to znaczy potrzebowały zabezpieczać ryzykowne aktywa czymś takim płynnym tak, czyli rezerwami, a po drugie to pokazuje też pewną filozofię dotyczącą tego jak jest traktowali system bankowy, że Ursus jak są traktowani jak są traktowani obywatele podmioty prawda nieprawda tak niż finansowe, ponieważ nie wyobrażam sobie żeby, żeby tego typu ma na masową skalę wsparcie pożyczkowe z Fedu było w stanie być jego udzielone dla np. rządu, który miałby miałby za zadanie, ale wesprzeć np. kredytobiorców, którzy są trudnościach, ale ze względu na podwyżki stóp i to tak, że taki kredyt powszechny tutaj zimy tak, żeby mógł być takim pomysłem tak to, bo to jest coś na Pradze kredytu powszechnego jak rozumiem to co, więc Malta, choć mam na myśli myśli to prawda jak podejść oparto pewnego rodzaju luzowanie ilościowe prawda, a które jednak to luzowanie ilościowe może być skierowany strony np. rządu, który ma wspierać, a tak naprawdę kredytobiorców, którzy stanowią problem po stronie aktywów banków tak natomiast zabezpieczenie z z zabezpieczeń jest nastawiony na banki i to jest o tyle ciekawy, że moim zdaniem pokazu ujawnia właśnie pewną filozofię myślenia, która zakłada, że system bankowy system finansowy to jest tak bardzo kruchy ekosystem, a dziś chciałby się odnieść do bardzo ciekawego tekstu Marty Lesik filozofki, która chce arch. Serwin plany Kapital Jona mówi o czymś takim jak logiczny bailoutu chcieli, czyli że w pewnym momencie zostaliśmy przekonani o 2008 roku, że konieczne jest wsparcie banków z banków komercyjnych Stanek i w Europie, ponieważ alternatywą byłoby efekt domina prawdopodobnie to jest prawda w związku z tym to jest bardzo kruchy ekosystem, który musimy chronić, ponieważ stanowi podstawę naszego dobrobytu to podczas gdy oczywiście to zabezpieczenie no i kiedy jest zabezpieczeniem dla konkretnych akcjonariuszy dla konkretnych inwestorów na dobę to i tak zostało już publicystycznie ujęte, że to jest prywatyzacja zysków natomiast socjalizacja ryzyka możemy pani co najmniej do strat też często, ale najmniej ryzyka o tak właśnie z tym ryzykiem jest też dosyć ciekawe, bo wydaje mi się, że jakby przynajmniej dopóki oczywiście kryzys nie ma nie ma natury finansowej to zastąpienie jakiegoś banku poprzez stworzenie odpowiedniego Resolution i stworzenie takiego banku to się mówi liczba ta, czyli tak, jakby no to Mostowy nie jest stosunkowo trudne pod warunkiem, że oczywiście z jak drogi się to w sposób uporządkowany przykładem był Polski dziedzin nie wiem czy pani redaktor ja od listopada mamy nowy bank na rynku tak i ten bal nazywa się Wyroba to jest bank, w którym 51% ma bankowy fundusz gwarancyjny tak naprawdę jest jest bankiem, który już oferuje różnego rodzaju równie duży rower trans pisał, że być może państwo w ogóle powinno właśnie się zacząć przejąć dużą część właśnie takich kompetencji, które dziś mają banki w zakresie wkładów kredytów, więc nie chcę tutaj rozwijać to jest na pewno na dłuższą rozmowę natomiast w do jak bez wątpienia posiadanie stosunkowo dużego dużego portfolio systemu bankowego w rękach państwa jest pewnym zabezpieczeniem dlatego też, jakby szybciutko, odnosząc się do sytuacji polskiej, a ja nie mam takiego takich olbrzymich obaw o Polski system finansowy to ze względu po pierwsze, regulacje KNF jest bardzo takim bezwzględnym regulatorem banków to jest no w zasadzie muszę chwali działa w interesie banków oczywiście to jest jego mandacie, a te to po pierwsze po drugie to rzeczywiście te banki, które są w rękach publicznych one można krytykować prawda przyjmowali prawda punktów przez przez las kasy każdy polityczną natomiast perspektywy pewnego ryzyka, które podejmują wydają się w miarę bezpieczne tak, a ponieważ to są banki, które no no to bardzo dbają o właśnie stabilność tak, ponieważ co też specyfiką, a po polskiego systemu bankowego, ponieważ przede wszystkim finansują co głównymi głównym źródłem finansowania długu publicznego tak, a ponieważ większość obligacji duża zdecydowała o systemie bankowym najwięcej obligacji w sieci na finansach po prostu 2 banków Pekao tak, a ciekawe jest też dobra oczywiście jest jeszcze ten drugi element, którym amerykańskie państwo zdecydowało się, że pan zabezpieczyć również te wkłady powyżej 250 000EUR również właśnie z tego powodu, którym panuje tu obiektów hali za dużo by upadły, bo my te firmy mogłyby, które tam po wkładały miliony mogły po prostu zacząć zwalniać ludzi, więc już nie tylko na pacjenta to jest Super Super uwagę rzeczywiście, jakby nawet zastanawiałem się w Polsce na ile ja z, bo tak, jakby znowu muszę zastrzec, że działa tak dobrze bilansów banków nie znam wiem tylko jak zagregowanych pewnych wartości z tego jak nie widzę natomiast eksperci od od banków w Polsce twierdzą, że w Polsce, a depozyty bankowe są dużo bardziej rozdrobniony niż niż były swobodę akt Polski bardzo co prawdopodobnie jest to konsekwencją tego, że ma dosyć skoncentrowany sektor bankowy tak, aby kilka dużych banków tak naprawdę one rozdają karty w całym sektorze to już na koniec, bo mamy minutę, ale ciekawe też to, że analizujemy właśnie tę wczorajszą decyzję Fedu mniej z perspektywy inflacji, a tak krótko, ale to pan wskazuje ostatnio, że no inflacja w Polsce bardzo wyraźnie uderza w pracowników to znaczy maleje udział płac w PKB, czyli Fed podnosi stopy procentowe w jakim sensie może być myślę, że podobne mechanizmy są stany Zjednoczone też ostatecznie no właśnie staje w ochronie ludzi, a mniejsze zajmujemy niż tym jak ma wpływ na system bankowy i tutaj bardzo szybko wydaje się, że tak jeszcze troszkę inaczej działa to znaczy mnie się wydaje, że ogólnie podwyżki stóp procentowych niż z perspektywy dystrybucyjnej to raczej przesuwają punkt ciężkości między różnymi właścicielami kapitału wierzy, że tymi, którzy noszą pożyczkodawcami w tym starszych stabilnych Markowi biznes tak naprawdę robią z 1 strony z drugiej strony i tymi, którzy inwestują na różnych na różnych rynkach, gdzie oczywiście wraz z podwyżkami stóp spadają zwrot tak to znaczy no no spadają wyceny różnych aktywów, a więc jest tutaj tak gra dystrybucyjna wydaje się, że przede wszystkim się o to czy to jest co by co zwykle jest konsekwencją podwyżek stóp procentowych to oczywiście bardzo wysoki jest po spowolnienie gospodarcze, które już w Polsce obserwujemy tak i teraz jak wszyscy się trzęsie czy to spowolnienie gospodarcze nie doprowadzi jednak do do zwiększonego bezrobocia, a jeśliby tak było no to no to wtedy zobaczymy, że tak powiem realne konsekwencje 100 obniżek stóp procentowych to ja nie mówią stół z o stopach procentowych w Polsce przede wszystkim oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu ekonomicznego w Cracovii był państwa gościem teraz informacja o atak na świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA