REKLAMA

O problemach z wodą pitną w Sudanie Południowym i szerzej, w Afryce

Homo Science
Data emisji:
2023-03-25 13:40
Audycja:
Czas trwania:
24:42 min.
Udostępnij:

Czy w Sudanie Południowym i w ogóle w Afryce brakuje wody? Rozwiń »

Dlaczego problemy z wodą przekładają się na pogłębianie społecznej dyskryminacji kobiet w wielu krajach Afryki?

W jaki sposób ten region świata odczuwa zmiany klimatu?

Dlaczego PAH buduje w Sudanie Południowym studnie na podwyższeniach?

Z okazji Światowego Dnia Wody, który miał miejsce 22 marca, rozmawiamy o powszechnym w Afryce problemie z dostępem do wody pitnej z Darią Wrażeń, koordynatorką Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) w Sudanie Południowym. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witamy w audycji Homo science przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski Crazy nauka PL i jest z nami zdalnie z Sudanu południowego Daria wrażenie z polskiej akcji humanitarnej dzień dobry czy dobry dzień dobry państwo rozmawiamy dziś o powszechnym na świecie, a zwłaszcza w Afryce problem jest dostępem do wody pitnej, a nasza rozmówczyni jest koordynatorką programową Pach w Sudanie południowym właśnie w kontekście zapewniania dostępu do Rozwiń » wody pitnej tamtejszym mieszkańcom rozmawiamy z z okazji światowego dnia wody, który miał miejsce 22marca, a pierwsze pytanie, jakie się tutaj nasuwa jest takie dosyć stereotypowe to znaczy to jest także w Afryce, a w szczególności w Sudanie południowym nie ma wody na to pytanie muszę niestety odpowiedzieć i tak nie, a ponieważ Afryka jest ogromnym kontynentem bardzo zróżnicowane pod każdym niemal względem to jest prawda, że większość państw Afryki ma problem z zapewnieniem wszystkim swoim mieszkańcom wody, ale w w stanie zdatnym do spożycia i pomimo że na kontynencie afrykańskim tego naturalnego surowca wcale nie brakuje przynajmniej większości miejsc to jednak, że rzeczywiście Afryka problem z wodą ma te problemy mają jednak bardziej charakter ekonomiczny, a nie fizyczny na terenie Afryki znajduje się najdłuższa rzeka ile rzeka Kongo jeży oraz pierwszej dziesiątki pod względem wielkości na świecie takie jak jezioro Wiktorii tanga Nika, czyli Gromala jej są wody powierzchniowe, których jest pod dostatkiem w Afryce przynajmniej w niektórych miejscach, a tych miejsc, w których tych 2 powierzchniowych nie ma mamy także dość spore zasoby wód gruntowych i tutaj taka na marginesie może może informacja, że zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie, ale właśnie dzięki rozwiniętej infrastrukturze Wodnej w Polsce odczuwalny niedobór wody obecnie nam nie zagraża obecnie i Sudan południowy, w którym pracuje jest państwem stosunkowo bogatym zasoby wodne jednak właśnie ze względu na brak infrastruktury dostęp do wodę ma mniej niż połowa populacji jest w tej chwili około 40%, czyli jak po powtarzając, podsumowując Sudanie południowym, a wyzwania polegają właśnie na fizycznym braku dowody, acz zapewne takie miejsce też znajdą, ale na brak infrastruktury, czyli mamy wodę pod ziemią, ale nie możemy wydobyć mamy wodę na powierzchni ziemi, ale nie możemy uzasadnia zdaniem Fitch, a nawet jeśli możemy ją dobić wydobyć uzdatnić to możemy np. spotkać się z problemem dystrybucji dostarczania wody, ponieważ w kraju praktycznie nie ma dróg w powiedziała pani o tym, że 40% mieszkańców Sudanu południowego ma dostęp do wody pitnej, a co z pozostałą z re zresztą mieszkańców z pozostała reszta mieszkańców niestety jest zmuszona do tego, żeby pić wodę powierzchniową no desperacji dla większości kraju, a głównym źródłem wody jest rzeka Nila, a większość organie większość działań w sektorze chodu sanitarnym jest finansowane realizowana tak naprawdę przez organizacje porządku poza rządowe nawet miasta nie posiadają wodociągu ani kanalizacji także tak naprawdę te 60% populacji kraju jest zdana sama na siebie i a tutaj mamy np. do czynienia, a właśnie takim z takim problemem to znaczy niedobory wody dotykają bardzo wielu aspektów życia w Sudanie południowym, ale należy pamiętać, że za dostarczenie wody, a do domu odpowiedzialne są tutaj głównie kobiety dziewczynki, czyli 60% populacji kraju nie ma dostępu, a dowody to znaczy ona jest bardzo daleko i trzeba panią i dłużej niż 30 minut 1 stronę brata jak to wpływa w takim razie właśnie na tą połowę społeczeństwa na kobiety na dziewczynki, bo takie wędrówki po właściwie podstawową zupełnie rzecz dla przeżycia to jest coś co dla nas tu naszym komforcie środkowej Europy jest absolutnie obce i jak to się przekłada na życie edukację w ogóle cały układ społeczny o dobra no to zacznijmy od tego, że duża odległość do bezpiecznego ujęcia wody to nie jest tylko uciążliwość, ale cały szereg zagrożeń tak jak wspomniałem za codzienne dostarczenie wody do do domu odpowiedzialne są kobiety dziewczynki i ten czas, które one muszą poświęcić na wędrówkę pod wodę pozbawia możliwości zdobycia wykształcenia zarobkowania co pogłębia nierówności ze względu na płeć średni dziewczynki kobiety pokonują od 12 km dziennie po wodę i one oddalone od domu i obciążone tymi ciężkimi kanistra mi tutaj akurat dwudziesto metrowymi są w tym czasie jedenastą oddalone od domu szczególnie narażone też na przemoc różnego rodzaju wymuszenia, a także napaść seksualną no i naszym zadaniem jest właśnie ten dystans dystans zmniejszyć i tak jak wspomniałam, a o ten problem braku dostępu do wody pitnej dotyka szczególnie kobiet dziewczynek wiąże się to oczywiście z brakiem one po prostu ten czas, który które, które poświęcają na zdobywanie wody mogłyby poświęcić na naukę jest ogromna strata dla kobiet i przede wszystkim dla ich potencjału, a także mamy tutaj kwestie bezpieczeństwa kobiet mamy kwestię edukacji, a woda oczywiście związana także z sektorem zdrowia, a te sprawdzałam, że dane organizacji światowej organizacji zdrowia, a my szacują, że tylko 1 na 4 placówki opieki zdrowotnej na świecie ma dostęp do czystej bezpiecznej wody co z kolei oznacza no po prostu brak możliwości zachowania podstawowych zasad higieny na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia życia pacjentów personelu medycznego, a co jeszcze brak wody oczywiście nierozerwalnie wiąże się także ze zapewnianie pożywienia, ponieważ brak stałego dostępu dowody to jest jedna z podstawowych barier rozwoju rolnictwa chociażby tutaj chciałabym może to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że w Sudanie południowym nie tylko niedobory wody, ale także AM zbyt duża ilość wody paradoksalnie i sprawia że, że to rolnictwo jest praktycznie nieopłacalne niemożliwe, a mówię tutaj o powodziach, które piąty rok z rzędu Sudan południowy nawiedzają i są to rekordowo wielkie powodzie, które może inaczej susze powodzie w Afryce nie są nowym zjawiskiem one one zawsze były, ale częstotliwość jest bardzo alarmująca i 2021 roku, a tam powódź która, która nawiedziła Sudan południowy i była naprawdę katastrofalna w skutkach i a oprócz tego, że ta powódź jest niszczycielską po prostu siłą, która pozbawiła ludzi domów doprowadziła do przesiedlenia się wewnętrznie kilkuset tysięcy osób pozbawiła to osoby dobytku zatruła studnie zniszczyła pola uprawne, czyli tutaj mamy właśnie mi taką paradoksalną sytuacją, że nadmiar wody odbiera ludziom dostęp dowody i w takim razie proszę powiedzieć czy istnieją jakieś badania, które łączą to co się dzieje właśnie z powodziami w Sudanie południowym ze zmianą klimatu czy ta zmiana klimatu jest właśnie w ten sposób odczuwalna, jeżeli ten toczy również na jakieś inne sposoby dla mieszkańców tego regionu świata absolutnie tak zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na codzienne życie w krajach globalnego południa pora sucha pora deszczowa z roku na rok stają się coraz bardziej gwałtowne, a okres występowania uległy rozregulowania dzisiaj np. jestem w Dżubie stolicy kraju, gdzie dalej powinna trwać pora sucha jednak od prawie 2 tygodni pada ulewny deszcz nasi pracownicy mają problem chociażby z dotarciem do biura i tutaj wracają do powodzi z 2001. roku, a one były spowodowane obfitym obfitymi opadami deszczu tylko tam też nie pada w Sudanie południowym, ale padał, a chociażby w Tanzanii te obfite deszcze były spowodowane podwyższoną temperaturą wody w oceanie indyjskim no to jezioro Wiktorii w Tanzanii on się przepełniła i przepełnił się o wypływających z jeziora Wiktorii deal, który płynie przez cudem południowe, jakby tutaj w Sudanie południowym no nie jak my nie doświadczyliśmy tych ulewnych deszczy, ale sąsiednie kraje już tak i i to właśnie, wylewając inni doprowadził do tej do tej ogromnej katastrofy klimatycznej i oczywiście tak jak wspomniałam AAA to właśnie podwyższona temperatura wody w ocenie indyjskiej indyjskim miała miała bezpośredni wpływ na na to co się dzieje w Sudanie południowym w Afryce i chciałbym jeszcze tylko tutaj zaznaczyć, że zmiany klimatyczne odpowiedzialne są przede wszystkim gospodarki północy, które emitują najwięcej gazów cieplarnianych i jak warto podkreślić, że mieszkańcy globalnego południa w mniejszym stopniu odpowiadają zmiany klimatyczne, a jednak to oni ich dużo bardziej doświadczają kraj to w takim razie pytanie od działania polskiej akcji humanitarnej czy będziemy do tego wracali co można zrobić właściwie w kraju, który jeśli chodzi o infrastrukturę jest no tak bardzo o no nie rozwinięty tak naprawdę to jest bardzo młody kraj formalnie 2011 walki ustały zdaje się lat temu 5, ale dokładnie co tam się co tam można zrobić w takiej sytuacji, kiedy tam tak niewiele jest jeśli chodzi właśnie o to infrastruktury chociażby dotyczącą wody higieny wszystko się zgadza porozumienie pokojowe z 2018 roku, a pozornie tak naprawdę zakończyło wojnę domową, ale Sudan południowy jest rzeczywiście młodziutkim krajem, który buduje swoją państwowość od zera buduje całą infrastrukturę tak naprawdę właśnie od 5 lat dopiero to jest długi proces tworzą się struktury wszystko dzieje się bardzo powoli nie ma elektryczności dróg, a środków masowego przekazu my działamy w Sudanie południowym Polska akcja Humanitarna działa w Sudanie południowym jeszcze zanim cudem południowe formalnie zaczął istnieć od 2006 roku i rzeczywiście tutaj głównie działamy w sektorze wodno sanitarnym, a nasza pomoc polega przede wszystkim na zapewnianiu dostępu dowody i do obiektów sanitarnych i a to co to co jest taką naszą największą ekspertyzą to jest rzeczywiście budowanie studni to nie jest taka prosta sprawa jak by się mogło wydawać my to nie kopiemy mogłoby się tak wydawać, że studnie kopie, ale nie tutaj woda woda w Sudanie południowym jest o wiele głębiej niż niższy niż chociażby w Polsce potrzebny jest do tego bardzo specjalistyczny sprzęt IT inżynierowie, ale po kolei bo zanim my zaczniemy taką studnię twierdzi to najpierw po potrzebujemy przeprowadzić badania hydrogeologiczne, których celem jest określenie czy w danym miejscu wody grą gruntowe w ogóle występują na jakiej głębokości czy w ogóle są techniczne możliwości wydobycia tej wodę no i ustalona w wyniku tych badań lokalizacja dopiero później jest opiniowana przez władze lokalne i społeczności lokalne, a przede wszystkim konsultujemy to z kobietami, bo to one tak jak miałam tradycyjne tradycyjne, a tradycji odpowiadają za dostarczanie wody no jak budujemy studnie to trzeba, a ją jakoś konserwować, a więc my szkolimy też mechaników dostarczamy im części zamienne różnego rodzaju narzędzia także by nie później po prostu mogli to studnie sami konserwować i przeprowadzić przeprowadzać jakieś ewentualne naprawy taką od razu powiem także mogą państwo więcej się dowiedzieć na ten temat w ogóle działania polskiej akcji humanitarnej akcji razem wpływamy na zmiany to jest strona Pach kropkę org kropkę PL ukośnie wpływamy w bardzo polecamy, żeby tam zajrzeć tam też można wesprzeć całą akcję finansowo do czego też będziemy państwa zachęcali rozmawiamy z przebywającą w Sudanie południowym Darią wrażeń z polskiej akcji humanitarnej, która koordynuje program właśnie związane z wodą i instalacjami sanitarnymi w Sudanie południowym zapraszamy państwa na ciąg dalszy rozmowy po informacjach Radia TOK FM witam państwa ponownie druga część audycji Homo science ponownie Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski Crazy nauka PL i rozmawiamy z przebywającą w Sudanie południowym Darią wrażeń z polskiej akcji humanitarnej, która koordynuje program doprowadzania wody pitnej i polepszania warunków sanitarnych dla mieszkańców Sudanu południowego no i w poprzedniej części audycji opowiedzieliśmy sobie o tym, że to nie jest także w Afryce w szczególności w Sudanie południowym nie ma wody, bo ta woda tam jest tylko jest trudniej dostępna czasami tej wody ta woda jej nadmiar sprawia ogromne problemy mieszkańcom, ponieważ od kilku lat ten rejon świata na wieś nawiedzają powodzie związane z globalnym ociepleniem, czyli ze zmianą klimatu, która właśnie zachodzi na jej rozmawialiśmy o tym, że Polska akcja Humanitarna pomaga mieszkańcom Sudanu południowego m.in. w ten sposób, że buduje dla nich studnię, ale budowa studni to nie jest tak jak u nas można nie wiem ją wykopać tylko to wymaga specjalistycznego sprzętu, bo testuje czy te ujęcia wody znajdują się głębiej niż w Polsce no i też przeszkolenia specjalnego zespołu, które będzie się opiekował takimi studiami, bo one wymagają tej opieki technicznej no ale z dróg jeszcze w końcu głowy mam to, że przecież, jeżeli kraj nawiedzają powodzie to wiadomo, że powodzie studnią szkodzą czy w jaki sposób państwo są przygotowani na na ten problem tak zgadza się powódź która, a miała miejsce w zeszłym roku zniszczyła infrastrukturę wodną sanitarną, a jeszcze bardziej ograniczyła dostęp do wody rzeczywiście studnie takie takie tradycyjne które, które są budowane one one niedobrze sobie radzą z powodziami dlatego my już od kilku lat swoich projektach stosujemy taki taki nowy system budowania studni na podwyższenia to są takie po prostu Platformy betonowe które, które nawet podczas powodzi umożliwiają, a czerpanie wody nieskażonej mieszkańcom, bo to jest także, nawet jeżeli to powód przychodzi to woda po jakimś czasie opada mieszkańcy wracają do swoich usług na swoją ziemie i rzeczywiście był było tak do tej pory, że nieświadomie po prostu czerpali mieszkańcy wody, która była, a skażona, a umówmy się o genetycznie jesteśmy w stanie sprawdzić czy woda zdatna do picia także nasze rozwiązanie studnie na platformach takich przeciwpowodziowych to jest takie rozwiązanie, które bardzo się tutaj w kraju spodobało i nawet widzimy, że jest kopiowane przez inną organizację, a w takim razie skoro już o powodziach mowa o problemach, jakie jest start dla studni jak tu można sobie radzić z kwestiami sanitarnymi, bo toalety latryny to jest kolejny problem w momencie, kiedy się pojawia powódź dlatego, że to wszystko co tam jest zgromadzony nie ma całego systemu wodno-kanalizacyjnego kanalizacji innego, gdyby szybko wprowadzał jest po prostu wyrywane i rozprowadzane starannie po całej okolicy czy tu też coś zrobić dokładnie tak my budujemy także latryny to nie jest może tak atrakcyjny temat jak woda, ale go bardzo lubimy, a i tutaj stosujemy taką samą zasadę jak przy studniach, czyli budujemy latryny i zarówno w instytucjach szkołach szpitalach, ale także latryny takie przydomowe, które po prostu są są budowane podwyższenia i nawet jeżeli przychodzi woda powodziowa to rzeczywiście no nie miesza się z nieczystościami nawet miejsca, w których powodzi nie występują w Sudanie południowym, a Lou no społeczność dalej no i wyróżnia się na otwartych przestrzeniach także to jest bardzo ważna część naszej pracy żeby, żeby ludzi edukować, a bardzo tutaj też jest ważny aspekt toalet w szkołach, ponieważ brak takich toalet jest powodem opuszczania zajęć przez dziewczynki szczególnie w w okresie miesiączki, a no i nie może obrazić to powoduje zaległości w nauce przyczynia się do utrwalania panujących nierówności ze względu na płeć także latryny to jest to jest rzeczywiście temat które, które też bardzo często poruszamy IAM szkolimy także edukatorów higieniczne, którzy później promują, a wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami przed chorobami jak to wygląda w miastach jest pani w Dżubie stolicy czy tam jak rozumiem też nie ma ani i kanalizacji ani wody jak pan z kranu jak tam się to wody zdobywano rozum zawsze może kupić jakąś wadę w butelce, a może nie można jak to działa w miastach wody w butelce można kupić, ale jest naprawdę bardzo droga to jest koszt nawet kilku dolarów większość miast nie ma systemów wodociągowych tam, gdzie one występują są zdewastowane albo dostawy wody są bardzo nieregularne no jest też konsekwencja wieloletnich działań wojennych oraz można powiedzieć braku umiejętności utrzymania i zarządzania infrastrukturą, ale np. w Dżubie, w której teraz przebywam mini woda jest pobierana z Nilu i dowożona do miasta cysternami przechowywana w zbiornikach także ja idąc do łazienki, korzystając z wody pobiera ją z tego zbiornika, który jest tutaj przy naszym budynku, w którym mieszkamy, ale rozumiem, że to nie jest woda pitna nie absolutnie nie jest to woda pitna woda pitna jest w butelkach czy supermarket z państwa działania związane z studnia Mila trwają też raczej kwestia pracy no na prowincji czy też w miastach jak to gdzie to jest największa potrzeba o tu i tu, a powiedziałabym, że większość jednak na prowincji a, ale pod koniec ubiegłego roku ukończyliśmy budowę studni samej liczbie są to Przedmieścia, ale tam nie było żadnego bezpiecznego ujęcia wody dla prawie 10 000 osób także proszę wyobrazić jak poważny to jest problem nawet w mieście, a jeszcze taki temat związany z właśnie z tymi powodziami z problemami z dostępem do wody czy to czy, zwłaszcza problem z wodą generuje migracje ludzi na tych terenach już tak, ale akurat przypadku Sudanu południowego to raczej, a ludzie uciekają przed wielką wodą raczej w Sudanie południowym nie nie dochodzi jeszcze takich sytuacji, do których dochodzi w Somalii gdzie, gdzie także Polska akcja Humanitarna pracuje a gdzie ludzie się przemieszczają w poszukiwaniu wody tutaj jeszcze takiego problemu nie mamy, ponieważ przez przez ten pod wypłynie tak jak wspomniałam i w wzdłuż tego dealu raczej tak powiem ludzie tradycyjnie zawsze się, a osadza-li no i wiadomo, że przychodzi powódź to społeczność też są dotknięte jako pierwsze ile osób z polskiej akcji humanitarnej pracuje w Sudanie południowym teraz a kto jest świetne pytanie na misji jest danie Południowej w południowym pracuje około 50 osób na stałe no w tym są 2 Polki także re chciałam też podkreślić, że praca w Sudanie południowym Polski akcję humanitarny to jest przede wszystkim praca tutaj naszego zespołu lokalnego, które o wiele lepiej zna kontekst i potrzeby swoich, a swoich własnych przyjaciół rodzin i obywateli tego kraju, jeżeli chcą państwo trochę więcej dowiedzieć na temat całej akcji może pomóc pomóc rozmawiamy w związku z kampanii razem wpływamy na zmiany wpływamy tutaj ta woda to nieprzypadkowe słowo polecamy zajrzeć na stronę Pach kropkę org kropkę PL Kosznik wpływamy tam można i się dowiedzieć sporo i rzeczywiście realnie wpłynąć na zmiany chociażby, pomagając finansowanie całej akcji bardzo panie dziękujemy za w rozmowie wzięła udział Daria wrażeń z polskiej akcji humanitarnej koordynatorka programowa w Sudanie południowym dziękujemy bardzo dziękuję i zapraszamy państwa jeszcze raz podaje adres Pach kropkę org kropkę PL Kosznik wpływamy, a my zapraszamy co tydzień na naszą audycję 1340 na stronę Crazy nauka PL, kiedy tylko państwo mają ochotę, a teraz czas na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HOMO SCIENCE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA