REKLAMA

Prof. Musiała: Prawo pracy we Francji widziane jest od strony zbiorowej

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2023-03-26 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:16 min.
Udostępnij:

Rozmówczynią Przemysława Iwańczyka była prof. Anna Musiała - prawniczka prawa pracy, dyrektorka Centrum Badań Zaawansowanych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM kolejnego odsłonę nie jest z nami pani prof. Anna musiała prawniczka prawa pracy dyrektorka centrum badań zaawansowanych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry kłaniam się pani profesor dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu chciałbym namówić panią na rozmowy o tym jak Francuzi postrzegają swoje prawa społeczne próbują je egzekwować, ale może najpierw powiedzmy o tym co dzieje się we Francji, bo dla Rozwiń » niektórych jest to widok dość zaskakujące nie wiem czy pani widziała fotografie dość symptomatyczna, gdzie z 1 strony widać zamieszki wielki ogień, a z drugiej para w bardzo dużym spokoju pije wino, zachowując te francuską ten francuski zwyczaj gdzieś się nie bacząc na okoliczności, jakie mają miejsce obok panie redaktorze ostre zamieszki to radykalne miały miejsce w czwartek czwartek to był taki dzień, kiedy te zamieszki wybuchły dość dość mocno natomiast wcześniejsze dni to były bardzo spokojną manifestację ale, odpowiadając czy ustosunkowując się do Pańskiego pytania ja zaczęłabym od refleksji, która jak bardzo silnie towarzyszy od kilku dni we Francji w związku z tymi protestami z tym, o czym pan na początku powiedział Otóż jeden z dziennikarzy portalu aktualną aktualności no zamieścił na swoim Twitterze zdjęcie plakatu 1910 roku wybitnego francuskiego artysty plakacisty o nazwisku krążyło i jest plakat przedstawiający krzyk buntu, na którym to plakacie po francusku widnieje napis wstyd tym, którzy nie buntują się przeciwko niesprawiedliwości społecznej i wie pan myślę panie redaktorze, że ten plakat istotnie rezonuje z aktualnymi wydarzeń z wydarzeniami we Francji i sytuacją w Polsce to znaczy on jak de opowiada o dużej mierze historie myśli społecznej i tego stosunku Francuzów do spraw społecznych, ale też i mówi bardzo dużo o naszym podejściu do walki w obronie praw społecznych pani resort nie odwoła się do czwartku, kiedy te zamieszki miały te naj bardziej obszerną formę 3,51 000 000 Francuzów jeść dobrze pamiętam te doniesienia wyszło na ulice z czego sama skarżyło się nawet tysięcy ludzi ten konflikt społeczny wywołany reformą emerytalną może mieć swoje daleko dalsze konsekwencje niż te doraźne, o których w tej chwili mówimy wie pan to jest sprawa tak dokładnie tak, ale pan sprawa ogromnie złożona, bo my, zwłaszcza do polskich mediów z tego co widziałam w internecie docierają te obrazki czy te prawdę ten przekaz o zamieszkach z czwartku rzeczywiście wie pan było bardzo dużo walk ulicznych to była no na ulicach dokonywała się w zasadzie przemoc, ale wie pan Kenta manifestacja francuska, a to jest tak jak powiedziałam bardzo bardzo złożone wydarzenie to jest w ogóle nawet nie tyle kwestia oczywiście pod hasłem emerytur i wydłużenia czasu pracy, ale to jest też sprawa właściwie tak walki trochę inny świat inny porządek o porządek sprawiedliwszy i wie pan, że w manifestacji ku, w której brałam udział na samym początku marca tych w tej tej pierwszej drugiej manifestacji rozdawano uczestnikom ulotki i tam pięknie opisano, jaki jest ich cel cel tych manifestacji co to znaczy klasa robotnicza właściwie obronie jakich ideałów idziemy pokazano też, że nie tylko Francji chodzi, ale szereg innych krajów i to nie tylko europejskich, czyli wielką Brytanię Danię Hiszpanię Niemcy, ale też i Kanadę Meksyk pokazano, że to jest właściwie manifestacja czy to jest właściwie ruch czy wręcz takie bym powiedziała trochę powstanie przeciwko temu co temu stanowi jak kapitalizmu, do którego doszliśmy, ale to, o czym chcę powiedzieć to właśnie w jednej z tych i odpowiadając wprost napad na pańskie pytanie o jednej z tych ulotek był poświęcony fragment temu, o co tak naprawdę walczymy i czy możemy zwyciężyć czy możemy zwyciężyć, jaka jest, jakby sens tych manifestacji, jaka jest przyszłość tata przyszłość tych te tego ruchu prawda powstańczego i tam napisano przypomniano Francji 1968 roku że, a ruch powstańczy, gdyby ma sens, ale to co mnie osobiście jako Polkę ujęło to w tej ulotce żadnej z tych ulotek był przywołany był przywołany były przywołane prawda wydarzenia 1980 roku, które odbywały się w Polsce i Polska była przedstawiona jako przykład, że ten te manifestacje to upomnienie się świata pracy o sprawiedliwe warunki pracy mają mają ogromny sens i potrafią wiele wiele zdziałać wiele uczynić nie tylko w ramach 1 kraju chodziło tutaj o Polskę, ale tak jak pamiętamy w ramach całego bloku wschodniego i upadku systemu komunistycznego Kania odwołuje się do tej analogii pani profesor, ale tutaj też myślę, że zasadne będzie postawić kwestię na ile dostrzegamy różnice to co działo się w Polsce w latach osiemdziesiątych było taką inicjatywą oddolną spontaniczną, a jednocześnie dużym takim spoiwem, jaką była było poczucie niesprawiedliwości społecznej natomiast we Francji to co tam się dzieje komunikowane jest jako wystąpienie ruchu społecznego, ale powodowane z kolei organizacjami anty państwowym mi tymi, którzy z reguły są w opozycji do rządzących na ile te grupy analizujące wiodą prym w tych manifestacjach na ile jest to rzeczywiście sprzeciw bunt tych, których sprawa dotyczy wie pan trudno powiedzieć, ponieważ no to trzeba byłoby odwołać się do do badań pewnie do dokładnych badań i chęć nawet takowe są, żeby powiedzieć procentowo, jaki jest stosunek trwa jednych drugich te pierwsze manifestacje były bardzo spokojne tak jak powiedziałam w czwartek czwartek był strajk generalny, więc było wiele grup analizujących było i no też wiele grup które, które jak stawiały ten ruch może takim powiedziałam może nieco gorszym świetle, ponieważ rzeczywiście no było wiele bójek, ale wie pan związki zawodowe bardzo dbają o to, żeby jak, gdyby rozrób na ulicy było było jak najmniej, ale pływam chcę powiedzieć o 1 bardzo ważnej rzeczy, którą odczuwa się by uczestniczą ucząc, uczestnicząc w tych w tych manifestacjach pan to jest to zupełnie inny język i ekspresja tego ruchu świata pracy, bo to jest przede wszystkim w większości, że jest pan pyta to to no nie chciałby używać tutaj cyfry procentów dokładnie, ale powiedziała, że w większości to jest jednak ten świat pracy, który próbuje w sposób pokojowy upomnieć się o o sprawiedliwe warunki pracy i wie pan to co mnie ujmuje jako tutaj już nie tylko Polkę ale, ale osoby, które zajmuje się prawem pracy problematyką społeczną z punktu widzenia prawa to jest kwestia pan zupełnie tak jak widziałam innego języka hasła typu świat pracy klasa robotnicza powrót klasy Robotniczej to to są to są pojęcia które, które są bardzo częste w tym dyskursie, a które zostały z polskiego dyskursu jak gdyby wyparte ludzie nas w czarną w zasadzie muszą tak powiedzieć ludzie mówią uczestnicy manifestacji mówią o sobie jako o sile społecznej, która z Unii pikowana przez te same mechanizmy eksploatacji po prostu upomina się dzisiaj o sprawiedliwe warunki pracy i pojawia się to pojęcie bardzo często pojęcie kolektywu tak, czyli tam prawo pracy jest przede wszystkim, jakby widziane, a przede wszystkim od strony zbiorowej myśmy po osiemdziesiątym dziewiątym roku no inaczej ukształtowali te stosunki pracy no i uważam, że dużo dużo gorzej, ale wie pan to wiem jeszcze może, iż pan pozwoli o takiej 1 bardzo ważnej kwestii, która też mnie w tym sensie ujęła o włączeniu intelektualistów w ten w ten powiedziała cały ruch no może powstańczy w pewnym sensie powstańczy z 16marca w Le Monde ukazał się bardzo obszerny artykuł profesora, ale Cupiał wybitnego myśliciela państwa socjalnego, który stosunkowo ustosunkował się w pewnym sensie do do dotychczas do tych akcji i jakby jako prawnik jako tak jak powiedziałam myśliciel państwa socjalnego no jednoznacznie powiedział, że mądry rząd musi wystrzegać się pogardy dla demokracji socjalnej, z czym no w przypadku rządów Emmanuela Macrona mam mamy do czynienia to mieście biorąc pod uwagę te rzesze wręcz potencjalnych beneficjentów wystąpień przeciwko decyzjom Emmanuela Macrona tej reformy, która wydaje się być jedynym wyjściem by utrzymać system by sądzi pani, że siła protestujących domagających się swojego po prostu lepszego bytu będzie tak duże, że może zmieść prezydenta i wszystkiego dotychczasowe dokonania przy wrze pan to jest bardzo ciekawe pytanie ja też moim kolegom aż francuskim naukowcom to pytanie zadawałam o jako pierwsze moje odczucie było przecież właściwie, chociaż nie powinno tak mówić ale, ale pierwsze odczucie było takie, że przecież już niewiele można w tej materii zmienić i te zmiany prawne wejdą i tak mi prawda życie, ale to przekonanie o tym, że trzeba manifestować swoje niezadowolenie z warunków pracy w też francuskie przywiązanie do praw społecznych to to bym powiedziała pielęgnowanie tej myśli społecznej tych tych właśnie wywalczonych praw społecznych to, czego nam tak bardzo brakuje jest tak mocne, że to chyba ich wypycha do uczestnictwa w tych manifestacjach na Uniwersytecie, na którym na, którym przebywam właściwie profesora wyszła bardzo tłumnie to, żeby manifestować prawda wspierać manifestujących, ale właściwie wspierać również opowiedzieć przeciwko przeciwko reformom, które mają zostać wprowadzone wie pan poczucie Solidarności wśród manifestujących jest niesamowicie uderzające w i też to poczucie, że prawa społeczne są czymś naprawdę fundamentalnym wie pan ja myślę, że to jest chyba tak jak pan profesor, ale Słupią napisał w tym Rosji w tym artykule, że demokracja socjalna jest chyba jedynym remedium na niewystarczającą koncepcję tego czystego wymiaru ile ilościowego reprezentacji politycznej myśmy w Polsce się przywiązali do tej reprezentacji politycznej zupełnie na boku, zostawiając tę demokrację socjalną i im, gdyby nie pamiętają, że mimo wszystkich wad, których jest wiele, ale związki zawodowe dysponują wiedzą o realiach życia i może być w warunkach pracy całej ludności i no tej wiedzy tą wiedzą nie może się dziś pochwalić żadna partia ani polityczna ani żaden komentator polityczny po prostu nie można nic widzieć świata pracy, ponieważ porządek społeczny gospodarczy jest oparty na relacjach pracy i to jest to co tym powiedziała nas gubi w naszym dyskursie społeczno-gospodarczym pani, że to właśnie jesteśmy po czasie, ale chciałbym jeszcze zadać pani to to jedno pytanie, prosząc o krótką odpowiedź czy Francuzi są pani zdaniem społeczeństwo najbardziej świadomym swoich swoich praw i pan najbardziej bardzo świadomi trudno taką klasyfikację prawda lak ja bym powiedziała może, odpowiadając na pana pytanie w ten sposób my jesteśmy bardzo świadomi i to mnie i to mnie jako jako osoby, które zajmuje się prawem pracy bardzo smucił po, aczkolwiek wyjaśnienie sytuacji w Polsce już zostało przedstawione w literaturze w jakim sensie Solidarność odkręciła swoją bazę społeczną to liberalne myślenie w Polsce rozmyło świat pracy nastąpiła tak, abym powiedziała intelektualna dewaluacja w Polsce intelektualna dewaluacja ludzi pracy prawo pracy niestety powyższe na jakimś sensie legitymizować zło i wie pan tego rozmycia świata pracy w stosunkach kapitalistycznych nigdy nie uda się zrobić myśmy klubowa próbowali na początku próbowano na początku lat dziewięćdziesiątych zrobić i to się nie udaje bo gdzie ekonomiczny i o tym trzeba pamiętać jest strukturalnie, jakby nie nieodłączne od systemu kapitalistycznego idzie tylko o to już kończąc aby, jakby on został właściwie skanalizowany i tym naturalnym skanalizowanie gniewu w kapitalizmie i o tym powinniśmy pamiętać w Polsce są związki zawodowe po prostu każda demokracja polityczna czy to liberalna czy Socjaldemokratyczna wymaga łączenia ludzi pracy i to się odbywa właśnie przez związki zawodowe nam tego brakuje na później, jakby to ma swoje konsekwencje w widzeniu czy w postrzeganiu prawa pracy, czyli tym czym ja się zajmuje trzeba odwrócić, jakby proporcję o kwestia zbiorowego prawa pracy jest punktem wyjścia, a nie, a nie indywidualne stosunki pracy one są, jakby refleksem zbiorowego postrzegania prawa Touch prof. Anna musiała była z nami prawniczka prawa pracy dyrektorka centrum badań zaawansowanych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu bardzo pani dziękuję dziękuję bardzo, ja także państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas to był niedzielny magazyn Radia TOK FM, który dobiegł końca wydawcą tego programu był Tomasz Kopka jego realizatorami Krzysztof Oleszkiewicz, a także Kasper glony, a teraz informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA