REKLAMA

"W polskim interesie jest przekonanie sojuszników o rozmieszczeniu broni jądrowej na terenie Rzeczpospolitej"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2023-03-27 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejnym gościem popołudnia Radia TOK FM jest generał dywizji w stanie spoczynku Leon Leon Komornicki dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu panie generale co oznacza oświadczenie Putina o rozlokowaniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi co może oznaczać w praktyce tak no i tutaj na to trzeba patrzyć w kontekście zawsze w kontekście nie może patrzeć tylko przez pryzmat samej decyzji, że obecne gęsi skanery znajdą się samoloty nosiciele broni Rozwiń » jądrowej w jest po pierwsze po pierwszej w użycie broni taktycznej jest jądrowy jest wpisane rosyjską strategię to wszyscy wiemy Putin Panny i dowódcy czy też Galowie Ukrainy rosyjscy będą sięgać po ten atrybut zastraszając zachód, a ta strategia zastraszania działa mimo mimo wszystko działa dlatego gdy Putin będzie po Porto sięgał, a i tak powiedziałam generałowie rosyjscy ale dlaczego dłuższy od dłuższy okres czasu Putin o tym nie mówił nie sięgał po nuklearnej zastraszanie, a tyle tego czy trzeba to właśnie tą jego to powoli do tej narracji gdzieś w kontekście zakończonej dopiero wizyty przywódcy Chin Rosji wg mojej oceny tam doszło do do pewnej wymiany poglądów im do Putin dostał czy też armia rosyjska przyzwolenie, żeby kotom po ten argument zastraszania sięgać w kontekście właśnie toczącej się wolni w Ukrainie, bo Chiny władze w mojej ocena to też zauważyli eksperci są zainteresowane, że ta wojna jednak trwała, żeby Rosja w tej tą wojną nie przegrała oczywiście, że Rosja tej wojny wyszła osłabiona na tyle, żeby stała się wasalem Chin, ale wolni nie przegrała w związku z tym to to też znajduje odpowiednio o uzasadnienie PO-KO druga rzecz proszę też gdzieś w kontekście decyzji Trybunału, więc tylko sprawiedliwości on w zadaniu Putina Putin sztab był były marki marginalizowany tych przestrzeni międzynarodowej jak widzimy cienki właśnie temu w co się stało jej decyzji znowu powrócił na łamy prasy do pozytywnej przestrzeni międzynarodowej politycznej jest na wniosek Ukrainy ma być zwołana rada bezpieczeństwa, więc Putin ponownie w tej przestrzeni żyje jest aktywny tak PiS i jak widać z Rosją ponownie wszyscy się liczą traktują to jego tom jego decyzję poważnie, chociaż nie przyjęli tego ze strachem, bo tutaj oczywiście strategia zastraszania nie może pokładać paraliżu i obawy, że tutaj co się wydarzy, bo poszedł wg mojej ocenie nic takiego nie wydarzy coby spowodowało użycie tej broni taktycznej jądrowej przestrzeni chociażby tutaj zachodniej flanki NATO czy wschodniej flanki NATO czy też samej Ukrainie w kolejna rzecz to oczywiście gdzieś to czas w kontekście podporządkowania sobie Białorusi o zainstalowanie broni jądrowej na terytorium tego państwu nowość, bo wszyscy pewnie zastanawiają nad sensem rozmieszczenia broni nuklearnej broni taktycznej właśnie na Białorusi przecież no takiego strategicznego punktu widzenia to bez znaczenia, skąd startuje taki skandal jest przy tej może nie do końca panie redaktorzy, dlatego że koszt zniszczeń broni jądrowej powoduje zwiększony potencjał treść zabezpieczający tą broń musi się tam znaleźć, bo wiadomo decyzje zapadają co do pytania magazynu przecież lokowania 6 samolotów nosicieli głowic czy też głowic jądrowych itd. no i samo przemieszczenie Iskanderów nosicieli tej taktycznej pod nimi po tych głowic jądrowych także inaczej niż do powoduje, że tam będą Good News też diesle muszą dziś lokować odpowiednie siły zabezpieczające całość ten cały proces za byłych głów wykonania czy też dyslokacji wojsk zabezpieczenia ubezpieczenia co może być też pretekstem o ciągłym zwiększaniu sukcesywnym zwiększaniu potencjału lądowego przecież sił powietrznych i armii rosyjskiej na terenie Białorusi to jest główny zabieg zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, bo będzie to swoistym pretekstem o charakterze strategicznym, żeby potencjał ani rosyjski przybliżył się do granic Rzeczpospolitą na terenie Białorusi tym samym Białoruś staje się coraz bardziej podporządkowana tutaj nie tylko politycznie, ale wojsko odwołany z Rosji i celom celom polityki imperialnej strategii strategii militarnej armii rosyjskiej to jest to jest kolejny bardzo ważna w tej chwili pan redaktor tej po już kolejna rzecz to jest oczywiście ta ta racja jest wykonana na użytek społeczeństwa Międzynarodowego głównie europejskiego, że właśnie też swoiste przestrasza miętę społeczeństwo coraz bardzie patrzy na tę wojnę z niepokojem, a z drugiej strony znicze pieniędzy, że prawo na długo trwa, a będzie trwać tak długą Gadu nie zostaną spełnione określone warunki do tego, że armia ukraińska wygrała, które są głównie też leżą po stronie Zachodu w dostawach techniki im, że w sposób ciągły wpływ zabezpieczających potrzeby armii ukraińskiej w celu prowadzenia ciągłości ciągu działań i przygotowania się dzisiaj jak wiemy teraz w najbliższym czasie do ofensywy, do której trzeba zgromadzić bardzo dużą ilość techniki i amunicji tak dalej to też temu masz musi być zastraszać zachód, żeby tej pomocy udzielać w takim zakresie jak armia ukraińska potrzebuję przeciąganie tej wojny jest na rękę Putinowi nawet wbrew wszelkim tutaj narracją, który cieszenie się pojawią opium tego, że one będą miały te działania, które prowadzi się armia rosyjska teren Ukrainy mają na celu wykrwawienie armię ukraińską ją osłabiać zakusy przygotowanie z drugiej strony niż siać Bole gotowość narodu ukraińskiego do obrony, który też to społeczeństwo jest coraz bardziej zmęczone i też oddziaływanie jest jeśli chodzi o do Aten rozmieszczenie broni jądrowej taktyce na terenie Ukrainy też na użytek z sąsiadów bezpośredni przy polskiego społeczeństwa krajów nadbałtyckich szczególnie, że to widzieć, bo Białoruś przecież graniczy tutaj nie tylko Ukrainy, ale z polską, ale też i zyskami nad bałtyckimi to widzi też czas w kontekście dalszym ciągu zagrożenia wynikającego z dnia ulotek emigrantów, którzy będą czy są nadal przerzucenie na terenie na terenie Ukrainy Białorusi już na teren Polski to trzeba postrzegać jako jej integralną część tej wojny, która się toczy Ukrainie no i kolejna rzecz bardzo istotna panie redaktorze jak popatrzymy na przestrzeń geopolityczną kuźnie Polski to rozmieszczenie broni jądrowej na terenie Białorusi ci tylko jako broń jądrowa w ramach programu nuklearnej Stanów zjednoczonych znajduje się na terenie Bóg w terenie Niemiec to Polska może siłą rzeczy stać takim może być strefą buforową strefę, która będzie za będzie zaporą znaczy, że nie będzie budowana oczywiście w planach planistów, jaką zapory strefę zaporową Jerzy chodził wicie, jeżeli użycie broni jądrowej to może się powtórzyć nomen omen momenty to co było zaplanowane w ramach układu Warszawskiego tego należy się obawiać to trzeba śledzić i w Polskim interesie, a to powinna być decyzja dojrzewa żadnym polskim powinniśmy przejawiać mówią o politykach większą działalność w zakresie ofensywy dyplomatycznej politycznej, że przekonywać naszych sojuszników rozmieszczeni właśnie broni jądrowej w ramach tego programu nuklearnej, czyli na terenie Rzeczypospolitej i zwiększenie potencjału wojsk amerykańskich stałe bazy realny realny potencjał w postaci dywizji Pancernej dywizji ciężkiej wolno, bo uważam panie generale, że na terytorium Polski powinna być rozlokowana broń nuklearna taktyczna amerykańska tak tak tak jest to jest oczywiście też bardzo istotny argument odstraszający no to jest 13 rzeszy czy taki ważny atrybut gwarancji naszego bezpieczeństwa i krajów nadbałtyckich, bo trzeba postrzegać, że jeżeli Rosja Rosja, jeżeli zaatakuje żył zakończy się wojna Ukrainie to niezależnie od tego, że będzie realizować dalej swoją politykę odbudowy strefy wpływów to w pierwszej kolejności, jeżeli ty nie zaatakuje terytorium Polski tylko kraje nadbałtyckie, ale siłą rzeczy atak na te kraje powoduje, że będziemy wojnie z Rosją panie generale ja mam pytanie być może naiwne swej prostocie, ale po oświetla, czego Putin, który jest ścigany przez międzynarodowy Trybunał karny jest objęty sankcjami Rosja właściwie no poza kilkoma wyjątkami takiej takim jak Chiny, które pan wspomniał czy czy Iran jest w izolacji czy Korea Północna jest nadal się nazbiera tak ale dlaczego właściwie Putin nie użyje wobec Ukrainy taktycznej broni nuklearnej to znaczy to by na pewno było ganić ciężarem jeśli chodzi o tę kosztowną dla Putina Wojda na w dodatku trudno przypuszczać, że na to zareaguje odwetem czy nie uważa pan, że jest takie niebezpieczeństwo w dalszym ciągu, że taką takim niewielkim nuklearnym pociskiem Putin może wywołać no po prostu światową panikę tak tak oczywiście, że tak biorąc pod uwagę treść i mentalność to co często podkreślał, że wojna Ukrainiec testament stanąć umysłu ucina rosyjski generał rosyjskiego społeczeństwa i oczywiście to co powiedzieliśmy sobie, że też to narracja czy też rozmieszczenie jednocześnie broni tej tak istniejącą na terenie Ukrainy to jest na użytek społeczeństwa rosyjskiego to, o czym nie zapominajmy, że tam jest rzeczywiście to propaganda której, które się w ciągu maksymalnie rosyjskie społeczeństwo com wojny między też służy temu mobilizacja, która była przeprowadzona nadal trwa ona, bo to i tak realizacja została wygaszona nadal trwa wojsko przez mobilizację to narracja wciąga się rosyjskie społeczeństwo, które jest coraz bardziej za tą wojną jest też prawdą, że już tam spadek jest tym poparcia społeczeństwa Rosję, jakiej wojnie nie ono rośnie jej osi siebie dużych miastach to inaczej wygląda natomiast życie na Ukrainie takie zagrożenie istnieje z punktu widzenia wojskowego jak on będący odpowiedzialnym za prowadzenie takiej operacji jesz chodzi o obronę Ukrainy nigdy bym nie wykluczył takiej takiej możliwości, bo był człowiekiem wyjątkowo nie odpowiedział jak sądzę w głosowaniu ukraiński to uwzględnia w swoich planach i też i też odbytym gremia polityczne, bo tak to wygląda taka jest rosyjska strategia ta strategia przewiduje w celu zakończenia wojny czy też przy tej eskalacji poprzez eskalację użycia broni jądrowej właśnie tej taktycznej zakończenia wojny przez 1 ze sposobów i w związku z tym trzeba to tyle głowy zawsze mieć na układ w takiej sytuacji może zrobić na to proszę w tej sytuacji na komisji może zrobić oczywiście na co może reagować tylko poprzez poprze rząd chciał nasze państwa europejskiego zwiększone sankcje itd. te sankcje dzisiaj powinny być zastosowane taką samą siłą mocno, choć też tu też widzisz kim ma zawsze 2 końce, bo głos Białorusi wobec Białorusi, bo nie może być także tam były ze skoro Łukaszenko wyraził przyzwolenie na zniszczenie tej broni jądrowej, chociaż nie ma innego wyjścia, bo ten, jakby podjął inną decyzję to jego minuty czy godziny były policzone w związku z tym związku z tym już miało też powinna być objęta sankcjami czy to nie odbyło się bez żadnych reperkusji go, bo tutaj sposób, jeżeli nie będzie decyzji politycznych oraz niszczeniu właśnie broni jądrowej tam zmuszenie na terenie Polski pro programu okres 7 dni zwiększenie potencjału realnego wojsk lądowych do 2 tam misji ciężki dotąd siłą rzeczy te decyzje polityczne muszą tutaj zaistnieć w to my z kolei jeszcze raz powtarzam musimy też w tym w tej sprawie przebierać większą tutaj ofensywę dyplomatyczną, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, a z drugiej strony wzmocnienie zachód wschodniej flanki NATO także to za zagrożenie istnieje i co co do innych, że jakby perkusji czy też działań, które byłyby spowodowane użyciem broni taktycznej pewnie Ukrainy nie przewiduję, żeby NATO czy też mówię państwa, które wchodzą w skład Sojuszu noża reagowały i to już w Polsce poprzez no miejmy nadzieję po prostu trzeba liczyć na nas zmusić jakieś resztki rozsądku rosyjskiego dyktatora, że jednak do tego się nie posunie, bo to jednak byłoby pytane o złamanie jakiegoś w ogóle no podstawowego tutaj zgoda panie dyrektorze myślę, że tutaj też oczywiście Chiny nie brali niewyraźnie nie wyrażają na to nie wyrażono właśnie wykluczyli ten na naj potężniejszy bardziej sojusznik Rosji z pewnością by się wtedy oddzielono odwrócił bardzo dziękuję za tę rozmowę o zdanie, a z drugiej strony, że Chiny są w tej Krzesimir zresztą poprzez to pokazują, że w jądrze one coraz bardziej z tą, które są za angażowane bez udziału Chin ta wojna się nie zakończy mówi stoły negocjacyjne bardzo dziękuję nie generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki był gościem państwa moim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA