REKLAMA

Termomodernizacja sposobem na oszczędzanie. J. Glusman: "Ogrzewając budynek - uzupełniamy straty energetyczne"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2023-03-28 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

O termomodernizacji, efektywności energetycznej, ubóstwie energetycznym, budownictwie, świadectwach energetycznej, cieple odpadowym mówiła Justyna Glusman, Stowarzyszenie Fala Renowacji

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG nasz pierwszy gość to dziś Justyna Glusman dyrektor zarządzająca w stowarzyszeniu fala renowacji dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwo co to za falę renowacji, która przed nami zbiera mamy nadzieję, że czeka nas ogromna fala renowacji, czyli przyspieszenie modernizacji energetycznej budynków mamy w Polsce kilkanaście milionów budynków tych mieszkalnych ponad Rozwiń » 61 000 000 jednorodzinnych i 70% z nich są budynki, które są nieefektywne energetycznie i co to oznacza płacimy więcej zamieszkanie w tych budynkach żyjemy w gorszych warunkach, czyli budynki często są niedogrzane są wygodne zawilgocone płacimy za to zdrowiem samych wampirów tzw. energetycznych, czyli budynku w ogóle taki najgorszy klasie Energi mamy 16%, a więc Polskę czeka naprawdę ogromne wyzwanie takie infrastrukturalne, czyli modernizacji całego tego zasobu, a nie tylko zmyślą o tym, aby poprawić jakość powietrza zmniejszyć emisje dwutlenku węgla do atmosfery, czyli walczyć z kryzysem klimatycznym, ale przede wszystkim poprawić zdrowie jakość życia mieszkańców mówi pani o tym, że to wyzwanie jest ogromne pytanie czy na tę falę renowacji, której mówimy w Polsce jesteśmy gotowi czy wręcz przeciwnie ona nas przerasta my nie możemy sobie zadawać dzisiaj takich pytań, bo to jest po prostu coś co nas czeka co trzeba zrobić, jeżeli myślimy o konsekwencjach tego, że zaniedbujemy, bo prawda jest taka, że zaniedbujemy te działania to mierzymy się z ubóstwem energetycznym, które jest coraz większe powoduje to oczywiście bezprecedensowy wzrost cen ogrzewania i energii ponad 1 000 000 polskich rodzin musi wybierać między zakupem lekarstw towarów pierwszego użytku, a mieszkaniem w ciepłym domu rozum za energię musimy tym więcej płacić więcej te w tej energii nam ucieka z domu, który jest źle ogrzane, skąd po prostu to ciepło czyta energia może uciec dokładnie tak, dlatego że ogrzewając budynek po prostu uzupełniamy straty energetyczne tego budynku nie chodzi o to, aby wyprodukować jak najwięcej ciepła energii cieplnej, ale o to, żeby uzupełnić te straty, a więc mniejsze straty budynku, czyli im nie lepszy pod kątem efektywności energetycznej tym mniej musimy wyprodukować tego ciepła tu w unii europejskiej od wielu lat mówi się i stosuje zasady tzw. pierwszeństwa efektywności energetycznej, czyli najpierw zmniejszamy zużycie energii budynku dopiero potem wymieniamy źródło ciepła no właśnie w naszej rozmowie padła Unia europejska oprócz korzyści, które leżą po takiej naszej konsumenckiej stronie, które wynikają z tego, że poddamy nasz dom mieszkanie termomodernizacji to z drugiej strony są też wymogi, które stawia przed nami Unia europejska to są wymogi, które są związane z pakietem gotowi na 55 i twórczej Five Unia europejska zdecydowała państwa unijne, bo Unia to nie jest przecież jak zewnętrznym et, który nas nie dotyczy to jesteśmy to jesteśmy my zdecydowaliśmy kilka lat temu, że ograniczymy emisyjność sektora budowlanego do zera do roku 2050 tutaj zatrzymajmy wiek dużym stopniu dzisiaj budownictwo to, że po prostu mieszkamy w jakimś lokalu w dużym stopniu odpowiada za to co dzieje się z z klimatem jak dużym stopniu odpowiada za emisję budownictwo jest jednym z największych sektorów odpowiedzialnych za misje na transport no nie transport, który pierwszy przychodzi nam na myśl zachodnie tak być może jest to fakt taki mniej znany, a mieszkańcy są mniej tego świadomi, ale 40% zużycia energii średnio w unii europejskiej, a nie pochłaniają budynki i budynki też generują ponad 36% emisji co 2 do atmosfery ekwiwalentu co 2 miastach te proporcje są jeszcze mniej korzystne ze względu na gęstość tkanki budowlanej w miastach dla przykładu Warszawa, która ma dokładną inwentaryzację emisji miałam przyjemność współtworzyć w Warszawie 82% emisji co 2 jest związane z budynkami przy czym jest produkcja też ciepła energii na potrzeby tych budynków właśnie, czyli mówimy tylko o domach jednorodzinnych, gdzie po prostu jest piec komin i stamtąd no po prostu możemy zobaczyć, że wydobywa się dym możemy po prostu mówić o emisji mówimy też w budownictwie wielorodzinnym, gdzie dzięki emisji odbywa się w zupełnie innym miejscu dokładnie tak lata jeżeli, gdzie jest palanta zagrane służy nam do ogrzania mieszkania dokładnie tak w Polsce mamy bardzo dobrze w sumie rozwinięty sektor ciepłowniczy ciepło sieciowe jest bardzo popularnym sposobem ogrzewania szczególnie budynków wielorodzinnych tych jest dużo w miastach, a więc tutaj będziemy mieli wyzwanie związane też dekarbonizację w ogóle sektora ciepłownictwa bardzo ciekawy wątek to jest też wykorzystanie ciepła tzw. odpadowego, czyli ciepła, które możemy uzyskać z różnego rodzaju instalacji chociażby oczyszczalni ścieków serwerowni ze wszystkich instalacji, które produkują nadmiar ciepła też ma supermarketu chociażby lodówek w supermarketach, a no ostatnie dane pokazują takiego raportu, który miał okazję czytać też organizować konferencje na ten temat no prawie połowę mieszkań w Warszawie można by ogrzać z ciepła odpadowego to jest taka energia, której nie używamy to są pieniądze właściwie leżące na ulicy i tutaj trzeba pamiętać w ogóle patrząc na budownictwo, ale chyba też na politykę dekarbonizacji ogólnie, że najtańsza najbardziej Zielona energia jest ta, której nie użyjemy bardzo dużo mówimy o tym wyzwaniu, które jak się okazuje też jest sporych rozmiarów ta termomodernizacja czy czy nadciągająca fala renowacji, ale na kogo spadnie to wezwanie na nas mieszkańców czy np. samorządy na pewno w tym procesie będzie musiało mieć duży udział państwo, a w szczególności ze względu na to, że duża część budynków tych w najgorszej kondycji technicznej to są budynki zamieszkiwane przez osoby najuboższe wspominała o zjawisku ubóstwa energetycznego, więc tym osobom państwo musi zdecydowanie pomoc my mamy kilka programów przede wszystkim taki sztandarowy program czyste powietrze, a funkcjonujące w 2018 roku i oni właśnie skierowany na to, aby wspomóc tych najbiedniejszych najuboższych i sfinansować po prostu modernizację budynków, tyle że do tej pory na własne zdanie tylko ten program nastawiony bardzo na wymianę tzw. kopciuchów, czyli pieców węglowych no i paradoksalnie część osób, która skorzystała z dotacji wymieniło piec węglowy gazowy wpadła w bardzo wysokie koszty, bo nie zostało zastosowane nie została zastosowana ta zasada, której wspomniałam pierwszeństwa aktywności, więc ten program ewoluuje w dobrą stronę, czyli już dzisiaj nowa edycja, która nie aktualne od stycznia tego roku mówi o tym, że można dokonać kompleksowej modernizacji termomodernizacji budynku dopiero w drugiej kolejności byli kolejno źródło ciepła taka powinna być to kolejny niskoemisyjne albo zeroemisyjne też o to pytam też wydaje się bardzo ważny aspekt, którym pani powiedziała, czyli to, że te wampiry energetyczne, o których powiedzieliśmy mieszkania najsłabiej ogrzane to są też często sytuacje, kiedy mówimy o mieszkaniach osób najmniej zamożnych osób starszych oprócz tego, że państwo zawsze jakąś pomoc finansową czy pani brakuje jakiegoś elementu edukacyjnego uświadamiające takiego, który zachęci jednak do dużego wysiłku, który trzeba włożyć w to oprócz tego, że ma się na to pieniądze, które państwo zagwarantuje, że minister de jakoś determinacji do tego, żeby przy tym, że edukacja jest w ogóle podstawą i edukacja na wszystkich poziomach także edukacja wśród samorządowców, którzy też nie wszystkie miasta nie wszystkie gminy posiadają takie większość nie posiada inwentaryzacji źródeł emisji, a taka inwentaryzacja pokazała wskazała, gdzie są największe obszary problemowe w jaki sposób dojść do zeroemisyjności bez bez tego się po prostu to nie wydarzy natomiast oczywiście bardzo istotne jest edukacja też samych mieszkańców, ale też powiedzmy bardziej kompleksowe wsparcie edukacji właśnie dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza taki obowiązek utworzenia punktu wsparcia kompleksowego, gdzie mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć nie tylko o tym no co mogą zrobić, ale jak to zrobić jak to sfinansować, a w innych krajach unijnych takie są takie punkty funkcjonują i w niektórych przypadkach nawet prowadzą za mieszkańca cały proces inwestycyjny jeśli mówimy o tych osobach najbiedniejszych na pewno konieczna będzie porozumienie się z gminami miastami po to, aby wykorzystać siły chociażby służb społecznych, które współpracują na co dzień z tymi osobami w największych problemach mieszkających w tych budynkach właśnie one gorszej kondycji i też wspólnymi siłami tutaj na pewno rząd samorząd powinny ten problem zaadresować gościem magazynu EKG jest dziś przypomnę Justyna Glusman ze stowarzyszenia fala renowacji to pomówmy jeszcze 1 sprawie świadectwa energetyczne za dokładnie za miesiąc staną się obowiązkowe w dużo większym stopniu niż dzisiaj czy te świadectwa są co w tym chodzi świadectwa energetyczne teoretycznie już było obowiązkowo 2009 roku to jest dokument, który mówi o skali emisyjności budynku natomiast one będą wymagane są teoretycznie już dzisiaj wymagane przy oddawaniu nowego użyć nowego budynku do użytku tego nie było wcześniej to co jest w nowelizacji ustawy nowy obowiązek, ale też przy sprzedaży i przynajmniej budynku natomiast no przynajmniej być może będzie to teoretyczna teoretyczny obowiązek, bo tutaj, gdy nie ma nie ma obowiązku publikacji tego świadectwa przy dużych budynkach komercyjnych ponad 500m², owszem, tak natomiast dyrektywa, której wspomniałam wprowadza obowiązek wdrożenia klas energetycznych, a i to jest bardzo istotny wątek, czyli podziału budynków wg klas od, a drugie i to będzie takie Nor nowego rodzaju świadectwo przy czym 15% najgorszych budynków zostanie zakwalifikowanych do klasy gier, czyli dobrze rozumiem, że mieszkania będą dokładnie tak samo klasyfikowane na tej samej zasadzie możemy zobaczyć nie wiem, kiedy kupujemy lodówkę spojrzymy sobie etykietę tam też są klasy energetyczne, która zużywa najmniej energii, która zużywa najwięcej dokładnie tak, bo to nam pomoże ocenić ile będziemy płacić za użytkowanie tego mieszkania, czyli albo budynku, czyli będzie się liczyła nie tylko cena kupna, ale też scena, którą potem ponosimy latami, więc mieszkańcy powinni mieć świadomość tego, że jeżeli kupują budynek w słabej kondycji, nawet jeżeli on jest trochę tańszy to z czasem będą musieli doprowadzić ten budynek do wyższej jakości poprawić jakość techniczną po to, żeby obniżyć swoje rachunki dobrze rozumiem, że te świadectwa energetyczne mają pełnić też taką rolę mobilizującą to znaczy mają przekonywać właściciela budynku do tego, że on będzie bardziej atrakcyjny jeśliby będzie bardziej efektywne energetycznie dokładnie tak tak się dzieje na Unii Europejskiej badania komisji pokazują, że te świadectwa rzeczywiście tam, gdzie funkcjonują mają wpływ na cenę budynku, a i, a można żądać trochę wyższej ceny budynku w momencie, gdy jest on bardziej efektywne energetycznie, bo przyszły właściciel będzie ponosił dużo mniejszą opłaty te różnice są ogromne dlatego, że jeżeli myślimy o właśnie różnicy, bo między klasą, a klasą gie to może być nawet 610× więcej zużycia energii także potężne korzyści mogą dla kieszeni naszej wynikać z tego, że mieszkamy w budynku, który jest efektywny energetycznie dość krótko na koniec zapytam czy ten obowiązek, który wchodzi w życie w szerszym zakresie mówią wystawią tych świadectw energetycznych czy na tę realizację przepisów unijnych, ale czy pani widzi jakieś luki w tym rozwiązaniu w Polsce jest to ciekawe, dlatego że obowiązek przy sprzedaży mieszkania mamy zapewne większość Polaków mieszka w budynkach jednorodzinnych, ale też mamy bardzo dużo transakcji dotyczących mieszkań w budynkach wielorodzinnych i tutaj świadectwo musi pozyskać właściciel lokalu po to, żeby np. wynająć albo sprzedać i wtedy jest świadectwo dotyczące lokalu ani świadectwa dotyczące budynku może różnica to jest duża różnica, dlatego że tak naprawdę całokształt budynku systemów technicznych budynku izolacji budynku świadczy o tym a jaki on jest kondycji technicznej, a spółdzielnie wspólnoty mieszkaniowe nie będą miały takiego obowiązku, aby w momencie sprzedaży mieszkania wewnątrz budynku wielorodzinnego dokonywać takiego przeglądu budynku i wystawia świadectwo świadectwo dla samego mieszkania to dobrze rozumiem jakaś informacja no w praktyce zerowe dla kogoś, kto zna informacja, namawiając ciekawa informacja powinna obejmować cały budynek, dlatego że właściciel nie ma wpływu bezpośrednio na to czy np. wspólnota spółdzielnia za izoluje dach czy poprawi właśnie systemy techniczne może się tego domagać, ale tutaj ten wpływ prawda jest cząstkowy tylko na koniec dodam, że to ten obowiązek tego świadectwa energetycznego wcześniej trzeba będzie zrobić audyt, żeby takie świadectwo uzyskać to dotyczy tych osób, które mają w planach taki mieszkanie sprzedać albo wynająć jeśli ktoś po prostu w tym mieszkaniu mieszka na własny użytek wtedy tego obowiązku nie ma dokładnie tak dlatego ten obowiązek nie będzie dotyczył zdecydowanej większości mieszkańców, o czym mówiła dziś Justyna Glusman Stowarzyszenie fala renowacji bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję trwa magazyn EKG za moment informacje o nich słyszymy się w drugiej części programu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA